MOBO:BLOG

Jak wyglądała ewolucja zwierząt na Ziemi? Czy gatunki zwierząt zanikają i powstają nowe?

Marcin Jankowski // mobo.blog • 26/02/2024 (23:38)Ziemia jest domem dla wielu organizmów, różnych gatunków zwierząt, roślin oraz oczywiście dla człowieka. Dopiero odkrycia skamielin i szczątków dawnych organizmów pozwoliły ludziom stwierdzić, że różne organizmy - w tym zwierzęta - podlegają ewolucji. Jedne z gatunków zanikają a inne powstają. Zwierzęta podlegają ewolucji czyli zanikaniu różnych gatunków i powstawaniu w ich miejsce nowych, co uświadomiono sobie po wiekach ciemnych.

Jak powstają nowe gatunki zwierząt na Ziemi?

Ewolucja zwierząt jest procesem ciągłym, co wynika z wpływu na nie otaczającego je środowiska. Poszczególne osobniki żyjąc w danym środowisku muszą się do niego jak najlepiej przystosować aby móc zdobywać pokarm, bronić się przed drapieżnikami czy rozmnażać się, a także pokonywać wszelkie inne napotkane trudności. Naturalne jest, że jedne osobniki będą lepiej przystosowane do danych warunków, a inne mniej. Zwierzęta lepiej radzące sobie w danym środowisku wydadzą na świat więcej osobników z lepszymi cechami odziedziczonymi po rodzicach. Z upływem czasu osobniki z lepszymi cechami liczebnie przewyższą te gorzej przystosowane, a w konsekwencji w przyszłości po wielu pokoleniach doprowadzi to do opanowania przez nich całej populacji.

Podobnie było z komarami, na które w XX wieku opracowano środek owadobójczy o nazwie DDT. Po jego rozpyleniu zabijano około 80% z nich od razu, a znaczna część ginęła później. Z niewiadomych powodów był jednak pewien odsetek komarów odpornych na DDT. Te, które pozostawały przy życiu krzyżowały się, a w konsekwencji powstawały całe nowe pokolenia mające właściwości odporne na DDT. W końcu wszystkie komary nabrały cech odpornościowych i substancja DDT nie była wstanie nic im zrobić.


Pojawienie się jakiejś cechy u zwierząt w mniejszej grupie dużej populacji to przeważnie wpływ środowiska, w którym akurat żyją. Zazwyczaj cechy te odróżniają daną grupę osobników od tych żyjących na innych terenach. W ten sposób dochodzi do powstania nowej rasy, odmiany czy podgatunku. Zmiany mogą być jednak tak duże, że w konsekwencji zwierzęta z jednej grupy przestaną się krzyżować z tymi z innych grup, mimo że będą w tej samej populacji. Wtedy możemy już mówić o powstaniu nowego gatunku zwierząt.

Wspomniane zmiany wśród poszczególnych grup zmierząt zachodzą bardzo powoli. Taki proces nabierania nowych cech trwa przez setki pokoleń, więc zmiany te są ciężkie do zaobserwowania przez przeciętnego człowieka. Dowodem na to są napewno komary i stosowane na nich środki chemiczne DDT, ale także poniekąd różnorodność gatunkowa zwierząt.

Skąd wiemy jak wyglądała ewolucja zwierząt na Ziemi?

W starożytności czy w średniowieczu nie miano aż tak dużych potrzeb aby zajmować się dociekaniem o początkach istnienia Ziemi... Być może potrzeby były, ale na pewno ówcześni nie mieli takich możliwości badania przeszłości jak dzisiaj. Z początku przyjmowano jakieś założenia jako pewnik, które z czasem okazywały się, że nie mają one pokrycia w rzeczywistości.

Jeśli chodzi o powstanie Ziemi i życia na niej, do pewnych faktów dochodzono wraz z postępującym rozwojem nauki. Badacze w pewnym momencie zdali sobie sprawę, że odwzorowaniem ewolucji życia na Ziemi są skamieliny i pozostałości w skałach, ułożone w poszczególnych warstwach skał i osadów. Im głębsze warstwy tym starsze pozostałości życia na Ziemi można w nich obserwować.

Oczywiście takie poznawanie fauny sprzed milionów lat nie jest dokładne. Były przecież na Ziemi organizmy bardzo delikatne, których rozkład po wymarciu trwał bardzo szybko. Na tyle szybko, że otaczające je osady nie zdążyły wystarczająco stwardnieć.

Mimo wszystko udało się odkryć wystarczająco dużo gatunków, na podstawie których zbudowano pewien ciąg ewolucji. Dowiedziono tego, że miliony lat temu Ziemię zamieszkiwały gatunki, które już wymarły. Ponadto znaczna część z nich posiadała cechy takie same jak zwierzęta nam współczesne. Odkrycia w skałach dowiodły także, że pewne gatunki zwierząt były następstwem wcześniejszych form życia, a niektóre nabrały nowych cech by wytworzyć kolejne gatunki zwierząt. Materiał skalny pozwala zatem nie tylko zbadać formę organizmu żyjącego w przeszłości, ale można określić ich liczebność, moment powstania oraz wyginięcia.

Karol Darwin i jego dzieło O powstaniu gatunków. Zmienność wśród gatunków zwierząt.

W 1831 roku Karol Darwin jako młody przyrodnik wyruszył w podróż dookoła świata na brytyjskim okręcie wojennym. HMS Beagle zawinął m. in. na Wyspy Galapagos, gdzie Darwin dostrzegł i zrozumiał mechanizm ewolucji zwierząt. Podczas pobytu pomiędzy wrześniem a październikiem 1835 roku zaczął on obserwować zięby o różnych cechach rozrzucone na kilku wyspach z różniącymi się od siebie środowiskami naturalnymi. Wspomniane zięby w zależności od wyspy różniły się sposobem żywienia: dla niektórych głównym źródłem pożywienia były liście, dla innych nasiona, a jeszcze inne były mięsożerne. Mimo pewnych różnic, Karol Darwin doszedł do wniosku, że zięby z różnych wysp mają jednak wspólnego przodka ponieważ są bardzo podobne do siebie.

W konsekwencji Karol Darwin zaproponował swoją teorię aby opisać zastaną sytuację na Wyspach Galapagos. Zauważył, że zwierzęta rodzą się w dużej ilości ale nie wszystkie przeżywają do momentu, w którym mogą się rozmnażać. W dodatku młode posiadają zróżnicowane cechy. Mogą różnić się ubarwieniem, kształtem, zachowaniem i innymi szczególnymi cechami. Wszystkie te konkretne cechy mogą ułatwiać lub utrudniać przetrwanie młodym zwierzętom w otaczającym je konkretnie środowisku czyli w tym, w którym żyją. Zatem zwierzęta z cechami lepszymi dostosowanymi do danego środowiska będą miały większe szanse na przeżycie, od tych które nie posiadają tych szczególnych cech.

Karol Darwin uważał, że korzystne cechy są przenoszone na kolejne pokolenia. Zatem osobniki, które sprostają w danym środowisku i zaczną się rozmnażać, będą przekazywały najlepsze cechy dla danego środowiska następnym pokoleniom. Według autora tej teorii był to proces doboru naturalnego.

Darwin jednocześnie zauważył, że powstawanie nowego gatunku wynika z pewnego rodzaju izolacji od siebie poszczególnych ras. Dobrym przykładem są tutaj Wyspy Galapagos, gdzie odseparowane od siebie zięby na różnych wyspach stworzyły zupełnie różne genetycznie gatunki, nie zdolne do wspólnego krzyżowania się.

Karol Darwin swoją podróż po świecie zakończył w październiku 1836 roku, ale wynik swoich obserwacji opublikował dopiero w 1859 roku. Chciał je przemyśleć, drobiazgowo opracować i poprzeć odpowiednimi dowodami. W efekcie powstała praca O powstaniu gatunków, która dla jednych była naukową perełką a dla innych bluźnierstwem. Nie wszyscy zgadzali się aby odejść od tego co Biblia mówiła o stworzeniu świata i życia na Ziemi. W dodatku idąc tokiem myślenia Darwina, należy także uznać, że człowiek jest wytworem ewolucji od mniej rozwiniętego gatunku czyli jego przodkiem mogła być małpa.Najnowsze artykuły → #Zwierzęta → #Darwin → #Ewolucja →

Dołącz do społeczności mobo.blog już teraz!

Jeśli zainteresował Cię artykuł Jak wyglądała ewolucja zwierząt na Ziemi? Czy gatunki zwierząt zanikają i powstają nowe? opublikowany na mobo.blog, zachęcam do jednoczesnego obserwowania profili społecznościowych. Regularnie dodaję na nie treści z nowościami z bloga oraz różnymi interesującymi ofertami z polecanych sklepów internetowych.
Facebook →Twitter/X →Wykop →YouTube →Tumblr →
Dane i regulaminy →
(c) mobo.blog / info@mobo.blog