(c) Newseria

Coraz więcej rolników decyduje się na dobrowolne ubezpieczenia. Rośnie zainteresowanie ochroną przed ryzykami naturalnymi oraz następstwami nieszczęśliwych wypadków

Newseria  •  24.01.2022 • @Facebook@Twitter@Linkedin@Pinterest@WhatsApp

Towarzystwa ubezpieczeniowe obserwują rosnące zainteresowanie polisami wśród rolników. Do obowiązkowych ubezpieczeń rolnych, czy li budynków, upraw, jeśli pobiera się na nie dopłaty bezpośrednie, oraz OC, rolnicy coraz częściej wykupują też ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ochronę mienia np. na wypadek katastrof naturalnych oraz ubezpieczenie zwierząt od ognia i innych zdarzeń losowych. - Obserwujemy z roku na rok wzrost wielkości składki w okolicach 10-15 proc. - wylicza Andrzej Paduszyński z Compensy. Ubezpieczyciele dopasowują swoją ofertę do potrzeb rolników, m.in. łącząc polisy obowiązkowe z dobrowolnymi.

Rząd dopracowuje szczegóły Polskiego Ładu dla rolnictwa. Będą znane w ciągu kilku tygodni

Przyczepa samochodowa Neptun N7-263 rtr z burtami 40 cm oraz resorem i amortyzatorem

Przyczepka samochodowa dwuosiowa Neptun N7-263 2 rt z plandeką na kategorię b prawa jazdy

- Rolnicy to bardzo świadoma grupa, około 75 proc. rolników posiada ubezpieczenie dobrowolne oraz obowiązkowe. Oczywiście ubezpieczeń obowiązkowych jest znacznie więcej, ale obserwujemy co roku wzrost tych dobrowolnych i to jest bardzo dobry trend - ocenia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Prawo nakłada na rolników obowiązek ubezpieczania budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, jak huragan, powódź, grad, opady śniegu, ubezpieczania przynajmniej 50 proc. upraw polowych objętych dofinansowaniem i zwierząt gospodarskich, oraz posiadania OC rolnika. Jak wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeniowej Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków z 2017 roku, obowiązkowe ubezpieczenie budynków posiadało ponad 90 proc. rolników, przy czym średnia składka nie przekracza 400 zł. Obowiązkowe OC posiadało ponad 1,5 mln rolników, z kolei średnia wartość składki w zakresie tego ubezpieczenia kształtowała się na poziomie 7-8 zł za 1 ha.

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest bardzo ważne, ponieważ chroni rolnika, jeżeli wyrządzi szkody osobie trzeciej. Z kolei jeżeli prowadzi on uprawy roślin lub hoduje zwierzęta, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie zwierząt i upraw, starając się o dotacje unijne - wyjaśnia ekspert.

Jak alarmowała w ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli, mimo tego obowiązku wciąż niewielu rolników ubezpiecza swoje uprawy. Zdaniem Izby świadczy to o tym, że system wspierania polis rolniczych dopłatami z budżetu państwa (maks. 65 proc.) jest mało skuteczny i nieefektywny. Reforma tego systemu zakładała, że ubezpieczeniami objętych będzie 5 mln ha upraw rolnych, a w 2018 roku było nieco ponad 3,2 mln. To stanowiło 22 proc. całkowitej powierzchni użytków rolnych. NIK wskazuje, że na tak niski odsetek może wpływać to, że rolnicy liczą na bezpośrednią pomoc finansową państwa, niezależną od systemu ubezpieczeń, w razie wystąpienia jakichś szkód.

Mimo to - jak obserwują towarzystwa ubezpieczeniowe - rolnicy ubezpieczają się coraz chętniej. Wielu z nich skłania do tego nasilenie się groźnych zjawisk pogodowych. Sektor ten jest szczególnie wrażliwy na wpływ czynników atmosferycznych. Z raportu PIU Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie? wynika, że tylko jeden rok suszy (2018) spowodował w rolnictwie 1,5 mld zł utraconej wartości dodanej brutto, a związany z tym efekt bezpośredni i pośredni dla gospodarki był o 1 mld zł większy. W latach 2008-2018 rolnicy otrzymali ponad 3,2 mld zł z tytułu ubezpieczeń od zjawisk pogodowych.

- Wzrost popularności ubezpieczeń dobrowolnych spowodowany jest widocznymi za oknem zmianami klimatycznymi. Rolnicy szukają lepszej ochrony i znajdują ją właśnie w ubezpieczeniach dobrowolnych. Trzeba pamiętać, że ubezpieczenia obowiązkowe nie dają pełni ochrony dotyczącej ryzyk naturalnych, natomiast ubezpieczenia dobrowolne są bardzo dobrą odpowiedzią na tę potrzebę rolników - tłumaczy Andrzej Paduszyński.

Na rynku dostępna jest coraz szersza oferta polis dobrowolnych, które uzupełniają te obowiązkowe. Rolnik może ubezpieczyć m.in. budowle i budynki od ognia i innych zdarzeń losowych, ruchomości domowe, sprzęt i maszyny rolnicze, zapasy (od ognia, zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem, a w przypadku pojazdów - także od kolizji), OC w życiu prywatnym. W Compensie w przypadku zawarcia umowy na dowolne ubezpieczenie dobrowolne tą samą polisą mogą być ubezpieczone budynki rolnicze wchodzące w skład gospodarstwa rolnego czy OC rolnika. Pożądaną opcją jest wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

- Rolnictwo jest dziedziną, gdzie niestety wypadkowość jest dość duża. Wypadki są groźne, ponieważ posługujemy się dużą liczbą maszyn, procesy są dość skomplikowane i wystarczy chwila nieuwagi, by sobie zrobić dużą krzywdę. Musimy też pamiętać, że kiedy mówimy o ubezpieczeniu tej grupy społecznej, to nie chodzi wyłącznie o samych rolników, czyli tych, którzy posiadają gospodarstwo rolne, ale o osoby, które w nim pracują - zauważa ekspert Compensy.

Z danych KRUS wynika, że liczba nieszczęśliwych wypadków systematycznie spada, jednak tylko w 2020 roku uległo im blisko 11 tys. rolników. Najwięcej jest ich w okresie od lata do jesieni, kiedy trwają prace polowe. Blisko 8 tys. wypadków to zdarzenia, które spowodowały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek upadku (ponad 3,7 tys.) oraz wypadku z maszyną lub urządzeniem (niemal tysiąc).

- Rolnicy kupują też ubezpieczenia związane z maszynami rolniczymi i sprzętem rolniczym. Duża część z nich jest kredytowana lub leasingowana i dobrze mieć takie ubezpieczenie - wylicza Andrzej Paduszyński. - Kolejnym ubezpieczeniem, coraz popularniejszym, jest ubezpieczenie mienia domowego oraz zwierząt od ognia i innych zdarzeń losowych. W Compensie obserwujemy z roku na rok wzrost wielkości składki w okolicach 10-15 proc.SZUKAJ WIADOMOŚCI BIZNES ROLNICTWO UBEZPIECZENIA ROLNIKÓW OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA ROLNIKÓW DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA COMPENSA POLISY ŁĄCZĄCE UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE Z DOBROWOLNYMI UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH UBEZPIECZENIA KALKULATOR VAT ★ Obserwuj Google News ★Najnowsze wiadomości ⥂TRANSKRYPCJA WYPOWIEDZI

Imię i nazwisko: Andrzej Paduszyński
Stanowisko: dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych
Firma: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Treść wypowiedzi:

N: Jaki odsetek rolników jest dziś ubezpieczonych, i chodzi tutaj zarówno o te polisy obowiązkowe jak i dobrowolne?

Rolnicy to bardzo świadoma grupa, około 75 proc. rolników posiada ubezpieczenia dobrowolne oraz ubezpieczenia obowiązkowe. Oczywiście tych ubezpieczeń obowiązkowych jest więcej z natury rzeczy, natomiast cieszy bardzo to, że rośnie liczna ubezpieczeń dobrowolnych, z roku na rok jest tego coraz więcej. Musimy pamiętać, że rolnik ma dużo ubezpieczeń, które są dla niego obowiązkowe, po pierwsze to jest ubezpieczenie obowiązkowe budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, drugie ubezpieczenie to jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika, trzecie ubezpieczenie obowiązkowe to jest ubezpieczenie obowiązkowe upraw i zwierząt, tu w zależności od tego czy rolnik ma uprawy, które podlegają temu ubezpieczeniu czy nie, to oczywiście nie wszystkie gospodarstwa rolne to ubezpieczenie mają. Dochodzi jeszcze oczywiście dużo różnych ubezpieczeń majątkowych i osobowych, które rolnik już nie musi mieć a może mieć.

N: Jaki odsetek rolników jest dziś ubezpieczonych i co rolnicy muszą ubezpieczać?

Rolnicy to bardzo świadoma grupa, około 75 proc. rolników posiada ubezpieczenie dobrowolne oraz ubezpieczenie obowiązkowe. Oczywiście ubezpieczeń obowiązkowych jest znacznie więcej, ale obserwujemy co roku wzrost ubezpieczeń dobrowolnych i to jest bardzo dobry trend. Co rolnicy muszą ubezpieczać, oczywiście przede wszystkim ubezpieczenia obowiązkowe dwa podstawowe: ubezpieczenie obowiązkowe budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, tutaj rolnik musi ubezpieczyć wszystkie budynki, które posiada oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika, to też jest bardzo ważne ubezpieczenie, które chroni go przed wszelkimi zdarzeniami i szkodami, które może wyrządzić osobom trzecim. Trzecim ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie upraw oraz zwierząt, to ubezpieczenie dotyczy tylko i wyłącznie rolników, którzy prowadzą chów zwierząt i hodowlę roślin, które podlegają potem dotacjom unijnym.

Rolnik musi pamiętać o ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej rolnika, które jest bardzo ważnym ubezpieczeniem, ponieważ chroni go, jeżeli wyrządzi szkody osobie trzeciej oraz jeżeli prowadzi uprawy roślin lub hoduje zwierzęta, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie zwierząt i upraw, jeżeli stara się o dotacje unijne.

N: Jak dziś wygląda świadomość rolników na temat ubezpieczeń mienia i osobowych?

Można powiedzieć, że świadomość rolników z roku na rok rośnie, widzimy to po tym, że mamy coraz więcej zawieranych ubezpieczeń dobrowolnych oraz ubezpieczeń właśnie osobowych. Przede wszystkim rolnicy, jeśli chodzi o ubezpieczenia osobowe, zawierają ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Rolnictwo to jest ta dziedzina, gdzie niestety wypadkowość jest dość duża, wypadki są groźne, dlatego że w rolnictwie posługujemy się dużą ilością maszyn, te procesy są dość skomplikowane, wystarczy chwila nieuwagi i naprawdę można sobie zrobić dużą krzywdę. Musimy też pamiętać, że jak mówimy o ubezpieczeniu rolników, to nie mówimy tylko i wyłącznie o samych rolnikach, czyli tych którzy posiadają gospodarstwo rolne, ale o osobach, które pracują w gospodarstwie rolnym. I właśnie te ubezpieczenia osobowe najczęściej dotyczą osób, które pracują w gospodarstwach rolnych.

N: Co dziś najchętniej ubezpieczają rolnicy i jak to się zmienia?

Oprócz oczywiście ubezpieczeń obowiązkowych najczęściej rolnicy kupują ubezpieczenia związane z maszynami rolniczymi i sprzętem rolniczym. To związane jest z tym, że duża część tych maszyn jest po prostu kredytowana lub leasingowana i dobrze takie ubezpieczenie mieć. Kolejnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie mienia, nazwałbym to, takiego domowego, to ubezpieczenie jest coraz popularniejsze oraz ubezpieczenie zwierząt od ognia i innych zdarzeń losowych. W Compensie obserwujemy z roku na rok wzrost w okolicach 10-15 proc., jeśli chodzi o wielkość składki.

N: Co dziś decyduje o wzroście popularności dobrowolnych ubezpieczeń?

Wzrost popularności ubezpieczeń dobrowolnych spowodowany jest widocznymi za oknem zmianami klimatycznymi. Rolnicy szukają lepszej ochrony i znajdują ją właśnie w ubezpieczeniach dobrowolnych. Trzeba pamiętać, że ubezpieczenia obowiązkowe nie dają pełni ochrony, jeśli chodzi o wszystkie ryzyka związane z ryzykami naturalnymi, natomiast ubezpieczenia dobrowolne są właśnie bardzo dobrą odpowiedzią na tę potrzebę rolników. I my staramy się to rolnikowi zaoferować, Compensa połączyła ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne, widzimy że takie rozwiązanie jest bardzo popularne wśród rolników.★ Obserwuj Google News ★Najnowsze wiadomości ⥂

Przyczepa samochodowa Neptun N7-263 rtr z burtami 40 cm oraz resorem i amortyzatorem

2946 polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Więcej mieszkań wynajmiemy i mniej kupimy

Krótko będziemy cieszyć się niższymi cenami na stacjach paliw

2828 polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

4218 polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)Informacje publikowane w serwisie informacyjnym mobo.blog nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Publikowane na stronach serwisu informacje nie stanowią oferty.© 2022 mobo.blog • info@mobo.blog
mobo •••