(c) Newseria

Coraz dłuższa lista zagrożeń w rolnictwie. Rośnie potrzeba dodatkowego ubezpieczenia

Newseria  •  24.01.2022 • @Facebook@Twitter@Linkedin@Pinterest@WhatsApp

W rolnictwie coraz większe ryzyko stwarzają zmiany klimatu i związane z nimi gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak susze, gradobicia, wichury, powodzie i deszcze nawalne. Jednym z podstawowych zagrożeń dla rolniczego mienia są też pożary, których liczba sukcesywnie rośnie. Budynki, które wchodzą w skład gospodarstwa, rolnik musi ubezpieczać obowiązkowo, ale pozostałe mienie, np. maszyny i sprzęt, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody czy zgromadzone zapasy, może objąć dobrowolną polisą. - Rolnik może wszystko to ubezpieczyć na jednej polisie, łączącej ubezpieczenie dobrowolne i obowiązkowe w zakresie majątkowym i osobowym - wskazuje Andrzej Paduszyński z TU Compensa.

Już 85% rodziców wykupuje polisę szkolną dla dziecka. Nowością na rynku są ubezpieczenia od hejtu w internecie

Przyczepa samochodowa Neptun N7-263 rtr z burtami 40 cm oraz resorem i amortyzatorem

Przyczepka samochodowa dwuosiowa Neptun N7-263 2 rt z plandeką na kategorię b prawa jazdy

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2003 roku nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia na wszystkich rolników, którzy posiadają gospodarstwo o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha. Zgodnie z nią rolnicy co roku są zobowiązani do ubezpieczenia budynków rolniczych od pożaru i innych zdarzeń losowych, jak np. powódź czy silny wiatr, który grozi zerwaniem dachu, a także do wykupienia obowiązkowej polisy OC, która zabezpiecza rolnika, mieszkającą z nim rodzinę i wszystkich tych, którzy pracują w gospodarstwie rolnym. OC rolnika ma bardzo wysokie sumy gwarancyjne określone w ustawie. 

- Do tematu ubezpieczeń rolnych można podejść kompleksowo i na jednej polisie zawrzeć wszystkie ryzyka związane z gospodarstwem. Począwszy od ubezpieczenia budynków, poprzez mienie, które znajduje się w tych budynkach, zwierzęta, ziemiopłody, aż po maszyny i sprzęt rolniczy. Do takiej polisy można też włączyć ubezpieczenia osobowe związane z pracownikami i poszerzyć ją o ubezpieczenie związane z życiem i zdrowiem - wymienia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Właściciele gospodarstw, którym zależy na większej ochronie, mają do wyboru szereg dodatkowych opcji w ramach ubezpieczeń dobrowolnych. Mogą dodatkowo ubezpieczyć m.in. sprzęt rolniczy, narzędzia, maszyny niepodlegające rejestracji czy sprzęt elektroniczny. Ponadto ochroną można objąć też zwierzęta gospodarskie, zmagazynowane na terenie gospodarstwa ziemiopłody czy materiały i zapasy, takie jak np. opał albo środki do uprawy roślin. 

- Przy wyborze ubezpieczenia musimy pamiętać o kilku kwestiach, przede wszystkim o zdarzeniach i ryzykach, przed którymi polisa ma nas chronić. To przede wszystkim ryzyka związane ze zdarzeniami naturalnymi, czyli klimatem, który się zmienia - mówi ekspert Compensy.

W rolnictwie coraz większe ryzyko stwarzają zmiany klimatu i związane z nimi gwałtowne zjawiska pogodowe. Według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zjawiska takie jak powodzie, susze, pożary lasów czy wichury będą coraz częstsze, a co za tym idzie - także skala szkód będzie większa. O tym, jak poważne jest to zagrożenie, świadczą chociażby statystyki z sierpnia 2017 roku. Dwudniowe nawałnice zabiły sześć osób, a raniły 62. Wiatr wiał z prędkością 120 km/h, a w niektórych miejscach przekraczał nawet 150 km/h, co spowodowało straty szacowane na 250 mln zł. Zniszczonych zostało 72 tys. ha upraw.

- Kolejne kwestie związane są z pożarami. Wszyscy mamy świadomość tego, że pożary się zdarzają i potrzebujemy ochrony ubezpieczeniowej na wypadek takiego zdarzenia. Następnie powinniśmy pomyśleć o ochronie np. w przypadku przepięcia czy awarii, w zależności od tego, co znajduje się w domu i gospodarstwie - wymienia Andrzej Paduszyński.

Z danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że liczba pożarów sukcesywnie rośnie - w 2019 roku w polskim rolnictwie odnotowano 38,3 tys. pożarów, podczas gdy rok wcześniej było ich o prawie 8 tys. mniej. Blisko 3 tys. takich incydentów dotyczyło budynków rolniczych, a 6,5 tys. - upraw i maszyn rolniczych. Do wielu takich zdarzeń dochodzi w okresie żniw, szczególnie jeśli towarzyszy im susza. Budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnik musi ubezpieczyć od pożaru w ramach obowiązkowej polisy, ale pozostałe mienie może objąć ubezpieczeniem dobrowolnym.

- Rolnik może wszystko to ubezpieczyć na jednej polisie, łączącej ubezpieczenie dobrowolne i obowiązkowe w zakresie majątkowym, ale także osobowym - mówi ekspert Compensy.

Jak podkreśla, najważniejszą rzeczą przy wyborze polisy jest dobrze skalkulowana suma ubezpieczenia, która determinuje wysokość późniejszego odszkodowania. Druga istotna kwestia to wartość ubezpieczenia, czyli wartość rynkowa ubezpieczanej rzeczy, np. nieruchomości.

- Tutaj są dwa systemy, według których ubezpiecza się mienie. Pierwszy to ubezpieczenie wartości odtworzeniowej nowej, gdzie za rzeczy stare płacimy jak za nowe. To jest ważne w przypadku budynków, zwłaszcza mieszkalnych. Jeżeli zniszczeniu ulegnie stary budynek, to nie będziemy przecież go odbudowywać, tylko powstanie całkiem nowy. Drugi system to ubezpieczenie wartości rzeczywistej. Wtedy ubezpieczamy budynek na taką wartość, jaka obowiązuje w danym momencie, z określonym zużyciem technicznym. Jednak w tym przypadku przyznane odszkodowanie będzie niższe od wartości odtworzeniowej nowej - podkreśla dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensie.

Oprócz obowiązkowej polisy OC rolnicy mogą również wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Obejmuje ono wypadki, które nie powstały w wyniku pracy na gospodarstwie, jak np. stłuczenie przez dziecko szyby w domu sąsiada, wypadek spowodowany na wakacjach czy szkody spowodowane przez psa.

- Trzeba pamiętać, że obowiązkowa polisa OC rolnika chroni tylko część związaną z prowadzeniem gospodarstwa. Natomiast wszystkie szkody związane z życiem prywatnym - czyli np. z tym, co robią nasze dzieci, wracając ze szkoły, co robią nasi domownicy - nie będą pokrywane z części obowiązkowej - podkreśla Andrzej Paduszyński.

Na rynku są też polisy z pakietem assistance, które zapewniają rolnikom wsparcie po nieszczęśliwym wypadku lub w razie nagłego zachorowania. Taki pakiet gwarantuje m.in. domowe wizyty lekarza, transport medyczny czy rehabilitację.

Według danych KRUS w I półroczu br. zgłoszono ponad 6 tys. wypadków przy pracy, o ponad 700 więcej niż rok wcześniej. Najczęstsze zdarzenia powodujące uszczerbki na zdrowiu rolników i ich pracowników to upadek (47,3 proc. wypadków), pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń (13,3 proc.) oraz uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta (12,1 proc.).

W Compensie dodatkowo można uzupełnić polisę osobową o Onkopensę - ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy. W ramach jednej składki rolnik może objąć ochroną również małżonka/partnera oraz dzieci.SZUKAJ WIADOMOŚCI BIZNES KONSUMENT ROLNICTWO UBEZPIECZENIA ZMIANY KLIMATU PROBLEMY SPOŁECZNE OCHRONA ŚRODOWISKA KALKULATOR VAT ★ Obserwuj Google News ★Najnowsze wiadomości ⥂TRANSKRYPCJA WYPOWIEDZI

Imię i nazwisko: Andrzej Paduszyński
Stanowisko: dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych
Firma: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Treść wypowiedzi:

N: Na co rolnik powinien zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia?

Przy wyborze ubezpieczenia musimy pamiętać o kilku kwestiach, przede wszystkim o zdarzeniach i ryzykach, które nas otaczają, które chcielibyśmy żeby polis nas chroniła. To przede wszystkim ryzyka związane ze zdarzeniami naturalnymi, czyli pogodą, klimatem, który nam się zmienia, to co widzimy za oknem. Kolejne kwestie to są kwestie związane z pożarem, to też raczej wszyscy mamy świadomość tego, że te pożary się zdarzają i musimy mieć to ubezpieczone. Kolejne kwestie są już takie bardziej wysublimowane, np. to czy potrzebujemy ochrony przed przepięciami, tego typu zdarzenia, np. awariami, w zależności od tego co w domu, co w gospodarstwie jest. Najważniejszą kolejną rzeczą jest suma ubezpieczenia i wartość. Przede wszystkim suma ubezpieczenia determinuje wysokość późniejszego odszkodowania, jeżeli tę sumę ubezpieczenia podamy zbyt niską, to nie możemy spodziewać się, że nasze odszkodowanie może pokryć oczekiwania, które mielibyśmy w związku z tą zaistniałą szkodą. I następną bardzo ważną rzeczą, o której nie można zapomnieć jest wartość. Są dwa systemy, według których ubezpiecza się mienie, pierwszy system to jest ubezpieczenie wartości odtworzeniowej nowej, czyli tam gdzie za rzeczy stare płacimy jak za rzeczy nowe i to jest bardzo ważne zwłaszcza przy budynkach, zwłaszcza przy budynkach mieszkalnych, bo jak zniszczy nam się budynek stary, musimy go odbudować, to nie będziemy odbudowywać starego budynku, tylko będziemy odbudowywać nowy budynek, to jest bardzo ważne. I drugi system to jest system ubezpieczeń wartości rzeczywistej, czyli wtedy ubezpieczamy to na taką wartość, która to w danej chwili, w danym momencie, z danym zużyciem technicznym budynek ma i takie odszkodowanie też będzie przyznane, dużo mniejsze od wartości odtworzeniowej nowej.

N: Czy można kompleksowo podejść do tematu i jedną polisą ubezpieczyć wszelkie ryzyka?

Można kompleksowo podejść do tematu ubezpieczeń i na jednej polisie zawrzeć wszystkie ryzyka związane z gospodarstwem rolnym, począwszy od ubezpieczenia budynków, przez mienie, które w tych budynkach się znajduje, przez zwierzęta, przez ziemiopłody zebrane, przez maszyny, sprzęt rolniczy. Jak również na tej samej polisie możemy ubezpieczyć zwierzęta hodowlane, również włączyć do tego ubezpieczenia ubezpieczenia związane z pracownikami, ubezpieczenia osobowe. Również można polisę rozszerzyć o ubezpieczenie związane z życiem i zdrowiem. Więc tak, taka kompleksowa ochrona dla rolnika istnieje i można zrobić to właśnie na jednej polisie. Compensa posiada taką polisę, która łączy ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe, bardzo dobrze sprawdza się u naszych klientów.

N: Jak dobrać odpowiednią sumę ubezpieczenia?

Dobór sumy ubezpieczenia jest najważniejszym etapem w każdym ubezpieczeniu. Zdarza się, i to nawet niestety dość często, że osoby świadomie lub nieświadomie zaniżają wartość sumy ubezpieczenia. To rodzi potem bardzo duże konsekwencje, zwłaszcza wtedy kiedy do tej szkody dojdzie, bo oczywiście w momencie, kiedy zawieramy umowę ubezpieczenia, mówimy sobie że takie zdarzenie może będzie rzadkie, może się nie wydarzy, na to liczymy i pewnie tym jest spowodowane to, że te sumy są zaniżane. Natomiast w momencie, kiedy do szkody dojdzie, to efekt jest taki że zamiast oczekiwanej pełnej wartości zniszczonego mienia, dostaniemy tylko i wyłącznie tę część, którą ubezpieczyliśmy. Bo naprawdę zdarza się, że ludzie ubezpieczają połowę wartości budynków czy mienia, które posiadają i w takim zdarzeniu jak pożar czy powódź tracą wszystko, niestety odzyskają tylko i wyłącznie połowę i nie ma się co dziwić, że są z tego powodu niezadowoleni. A mogliby być zadowoleni, gdyby wybrali odpowiednio właściwą sumę ubezpieczenia, czyli tę, która odpowiada realnej nowej wartości mienia, które posiadają.

Dobierając sumę ubezpieczenia musimy pamiętać o jej wysokości, musimy starać się nie zaniżać wartości naszego mienia. Jeżeli zaniżymy wartość ubezpieczonego mienia, pociąga to za sobą naprawdę bardzo istotne konsekwencje, po prostu dostaniemy dużo niższe odszkodowanie. Jeżeli ubezpieczymy swój majątek na połowę wartości, to po prostu możemy spodziewać się też tylko i wyłącznie połowy odszkodowania i nie będziemy z tego powodu po prostu zadowoleni.

N: Czy rolnik może objąć ubezpieczeniem całą rodzinę?

Rolnik może ubezpieczyć całą rodzinę na jednej polisie, oczywiście w zakresie ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń osobowych. Po prostu cały majątek nasz wspólny jest ubezpieczony na polisie ubezpieczenia rolnego, plus ubezpieczenie np. następstw nieszczęśliwych wypadków, wymieniamy wszystkie osoby, które mają być ubezpieczone i wtedy na jednej polisie są ubezpieczeni wszyscy. To nawet niekoniecznie musi być nasza rodzina, to mogą być również pracownicy, to mogą być osoby bliskie rolnikowi, najczęściej takie osoby wskazujemy i są rozwiązania, które pozwalają na to, żeby większą grupę osób na jednej polisie ubezpieczyć. Compensa ma również takie rozwiązanie, łączące ubezpieczenie dobrowolne i obowiązkowe właśnie na jednej polisie.

N: A po co rolnikowi OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym jest bardzo istotnym ubezpieczeniem dla każdego, nie tylko dla rolnika. Dlaczego mówimy o tym przy rolniku, ponieważ rolnik ma ubezpieczenie obowiązkowe OC rolnika. I każdemu wydaje się, że jak ma ubezpieczenie obowiązkowe rolnika, to właściwie jest już ubezpieczony od wszystkiego. Rolnicy czasami zapominają i trzeba im przypominać, że nie pracują cały czas, 24 godziny na dobę w gospodarstwie rolnym, że mają też część życia, które jest ich życiem prywatnym. I wtedy ta polisa obowiązkowa rolników nie chroni, dlatego potrzebują ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Duża część rolników zaczyna wyjeżdżać na wakacje, zaczyna wyjeżdżać na krótkie wypady po Polsce, wyjeżdża na targi, wyjeżdża na różne spotkania, tam wtedy OC rolnika może go nie chronić, a na pewno będzie chroniło go ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, czyli to wszystko, co robi prywatnie niezwiązane z gospodarstwem rolnym.

N: Po co rolnikowi OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym jest bardzo istotnym uzupełnieniem oferty obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika. Musimy pamiętać o tym, że ubezpieczenie obowiązkowe OC rolnika chroni tę część związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, czyli to wszystko, co jest związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pokrywane jest z tego ubezpieczenia. Natomiast to wszystko, co jest związane z naszym życiem prywatnym, a jest to całkiem spory obszar, np. to co robią nasze dzieci po południu wracając ze szkoły, to co robią nasi domownicy, to jest życie prywatne i wszystkie szkody związane z tym życiem prywatnym nie będą pokrywane z części obowiązkowej. Jeżeli nie mamy ubezpieczenia dobrowolnego OC w życiu prywatnym, to takie szkody nie będą pokrywane.★ Obserwuj Google News ★Najnowsze wiadomości ⥂

Przyczepa samochodowa Neptun N7-263 rtr z burtami 40 cm oraz resorem i amortyzatorem

Urządzenia polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

W Pałacu Prezydenckim eksperci odpowiadali na pytania o COVID?19

Portugalia: tysiące osób mieszka podczas pandemii na kempingach

Niemcy/ Resort zdrowia: wydano kilkadziesiąt milionów więcej certyfikatów szczepień niż dawek szczepionki

Tajlandia/ Władze: do końca roku Covid-19 ma być uznany za chorobę endemicznąInformacje publikowane w serwisie informacyjnym mobo.blog nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Publikowane na stronach serwisu informacje nie stanowią oferty.© 2022 mobo.blog • info@mobo.blog
mobo •••