Natalya Zaritskaya/Unsplash/zdjęcie ilustracyjne

Europosłowie chcą szybkiego wprowadzenia unijnej karty ubezpieczenia społecznego

PAP  •  26.11.2021 • @Facebook@Twitter@Linkedin@Pinterest@WhatsApp

W przyjętej w czwartek rezolucji europosłowie wezwali Komisję Europejską do przyspieszenia prac nad cyfrowym europejskim dowodem zabezpieczenia społecznego, który ma ułatwić przenoszenie uprawnień do świadczeń socjalnych pracownikom mobilnym.

Posłowie do PE chcą szybkiego wprowadzenia europejskiej karty ubezpieczenia społecznego

Przyczepa samochodowa Neptun N7-263 rtr z burtami 40 cm oraz resorem i amortyzatorem

Przyczepka samochodowa dwuosiowa Neptun N7-263 2 rt z plandeką na kategorię b prawa jazdy

Cyfrowy dowód ubezpieczenia umożliwi weryfikację w czasie rzeczywistym danych pracowników mobilnych przez władze krajowe państwa członkowskiego, w którym zamierzają oni pracować. Pomoże to zwalczać oszustwa socjalne i pracę nierejestrowaną, ale także ułatwi pracownikom śledzenie i dochodzenie swoich praw i składek na ubezpieczenie społeczne.

Szacunek dla różnorodności

Zdaniem posłów inicjatywa ta powinna przynieść wyraźne korzyści wszystkim zainteresowanym stronom: pracownikom mobilnym, przedsiębiorstwom, pracodawcom, związkom zawodowym i władzom krajowym. Powinna ona chronić prawa pracowników i sprawić, że procedury administracyjne staną się mniej skomplikowane i szybsze. Jednocześnie należy uznać różnorodność krajowych systemów zabezpieczenia społecznego. Karta ubezpieczenia nie powinna również stać się wymogiem dla swobody przemieszczania się.

Prywatność

Zdaniem europosłów, wymiana informacji za pośrednictwem karty ubezpieczenia powinna odbywać się przy ścisłym przestrzeganiu zasad ochrony danych osobowych. Dane dotyczące zabezpieczenia społecznego i dane osobowe powinny być udostępniane tylko danej osobie i właściwym organom krajowym i nie powinny być wykorzystywane do celów innych niż egzekwowanie przepisów UE w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Europejski e-dowód

Obecny projekt pilotażowy dotyczący europejskiego dowodu ubezpieczenia społecznego zawiera jedynie informacje na temat ubezpieczenia społecznego pracowników mobilnych. Posłowie chcą, aby ESSP został rozszerzony na inne obszary prawa pracy UE, takie jak ubezpieczenie zdrowotne i emerytury, oraz aby uzupełnił europejski e-ID i inne inicjatywy UE na rzecz cyfryzacji zabezpieczenia społecznego.

Od 2014 roku Parlament Europejski wielokrotnie wzywał Komisję do przedstawienia wniosku ustawodawczego w sprawie europejskiego numeru ubezpieczenia społecznego w celu stworzenia ogólnounijnego instrumentu cyfrowego służącego koordynacji zabezpieczenia społecznego. W swoim planie działania dotyczącym europejskiego filaru praw socjalnych Komisja ogłosiła rozpoczęcie projektu pilotażowego mającego na celu zbadanie możliwości wprowadzenia europejskiego numeru ubezpieczenia społecznego.
 

SZUKAJ WIADOMOŚCI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZABEZPIECZENIA EUROPEJSKIEGO PRACOWNIKOM BIZNES INNOWACJE EUROPAP POLITYKA UE UNIA EUROPEJSKA KALKULATOR VAT ★ Obserwuj Google News ★Najnowsze wiadomości ⥂

Przyczepa samochodowa Neptun N7-263 rtr z burtami 40 cm oraz resorem i amortyzatorem

Pomadki W Płynie polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Upominkowe polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Zestawy Do Hybryd polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Urządzenia polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

W Pałacu Prezydenckim eksperci odpowiadali na pytania o COVID?19Informacje publikowane w serwisie informacyjnym mobo.blog nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Publikowane na stronach serwisu informacje nie stanowią oferty.© 2022 mobo.blog • info@mobo.blog
mobo •••