Marcin Jozwiak/Unsplash/zdjęcie ilustracyjne

Handel emisjami zwiększy presję inflacyjną?

eNewsroom.pl  •  24.01.2022 • @Facebook@Twitter@Linkedin@Pinterest@WhatsApp

Obecnie utrzymujące się wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 w dłuższej perspektywie mogą pośrednio wpłynąć na ceny energii. Nie będzie to wpływ bezpośredni – ponieważ nie ma bezpośredniego przełożenia aktualnej ceny uprawnień do emisji na ceny, w jakich przedsiębiorstwa energetyczne zakupiły rozliczane przez siebie uprawnienia.

Dlaczego prawa do emisji CO2 są atrakcyjne dla spekulantów?

Przyczepa samochodowa Neptun N7-263 rtr z burtami 40 cm oraz resorem i amortyzatorem

Przyczepka samochodowa dwuosiowa Neptun N7-263 2 rt z plandeką na kategorię b prawa jazdy

System ETS, czyli unijny system handlu uprawnieniami do emisji, zakłada jedynie konieczność umorzenia odpowiedniej liczby uprawnień – nie zaś kupowanie ich w momencie, w którym są one emitowane. Oznacza to, że przedsiębiorstwa energetyczne mogły zaopatrzyć się w niezbędną ilość uprawnień do emisji już w przeszłości i w tym momencie wykorzystywać takie uprawnienia, które były kupowane po dużo niższych cenach. W przyszłości może to poskutkować presją inflacyjną – przy czym ceny uprawnień nie byłyby w takiej sytuacji jedyną jej przyczyną. Bardzo znaczący wpływ miałyby na to ceny nośników energii.

– Rosnąca cena energii może zachęcić wiele osób do inwestycji w instalacje energii odnawialnych – powiedział serwisowi eNewsroom Marcin Kowalczyk, kierownik Zespołu Klimatycznego WWF. – Konieczne byłoby wtedy odblokowanie przez władze energetyki odnawialnej – w szczególności możliwości budowy instalacji wiatrowych na lądzie, czy też możliwości tworzenia zbiorowych instalacji prosumenckich, np. na blokach mieszkalnych. System ETS przewiduje szereg działań osłonowych dla przemysłu, który jest najbardziej narażony na konkurencję oraz na tzw. ucieczkę emisji. Istnieje spora pula nieodpłatnych uprawnień do emisji, którą uzyskuje przemysł najbardziej energochłonny. Dodatkowo polskie ustawodawstwo stworzyło Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, który jest zasilany polskimi przychodami z systemu ETS i który umożliwia rekompensaty dla przedsiębiorstw najbardziej energochłonnych. Odbywa się to zgodnie z zasadami UE: jest oparte na dyrektywie o systemie handlu uprawnieniami emisji – analizuje Kowalczyk.

SZUKAJ WIADOMOŚCI BIZNES ENERGETYKA GOSPODARKA HANDEL EMISJE FINANSE INFLACJA PIENIĄDZE KALKULATOR VAT ★ Obserwuj Google News ★Najnowsze wiadomości ⥂

Przyczepa samochodowa Neptun N7-263 rtr z burtami 40 cm oraz resorem i amortyzatorem

Stamping polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Nail Design polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Manicure polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Czytniki Kart polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Stacje Dokujące Hdd polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)Informacje publikowane w serwisie informacyjnym mobo.blog nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Publikowane na stronach serwisu informacje nie stanowią oferty.© 2022 mobo.blog • info@mobo.blog
mobo •••