(c) Newseria

Już 85% rodziców wykupuje polisę szkolną dla dziecka. Nowością na rynku są ubezpieczenia od hejtu w internecie

Newseria  •  24.01.2022 • @Facebook@Twitter@Linkedin@Pinterest@WhatsApp

Co roku w szkołach dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków z udziałem dzieci. Przed skutkami wypadków, do których dojdzie w szkole i poza nią, mogą chronić ubezpieczenia szkolne, na które decyduje się 85 proc. rodziców - wynika z badania ARC Rynek i Opinia dla UNIQA Polska. Przy wyborze polisy najczęściej zwracają oni uwagę na świadczenia za uszczerbek na zdrowiu oraz zwrot kosztów leczenia. Ubezpieczyciele rozszerzają swoją ofertę o kolejne opcje, m.in. o zachorowanie na COVID-19 czy OC w życiu prywatnym. Nowością jest także ubezpieczenie od hejtu w internecie, które obejmuje m.in. pomoc prawną i psychologiczną dla dziecka.

Większość rodziców popełnia wiele błędów związanych z żywieniem dzieci. 61% z nich otrzymuje te same posiłki, co reszta rodziny

Przyczepa samochodowa Neptun N7-263 rtr z burtami 40 cm oraz resorem i amortyzatorem

Przyczepka samochodowa dwuosiowa Neptun N7-263 2 rt z plandeką na kategorię b prawa jazdy

- Rodzice wybierając ubezpieczenie szkolne dla swoich dzieci, najczęściej zwracają uwagę na limity i sumy ubezpieczenia przy takich świadczeniach jak uszkodzenie ciała, pobyt dziecka w szpitalu czy też zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. To pokrywa nam się ze statystykami dotyczącymi szkód, ponieważ aż 64 proc. wszystkich szkód zgłaszanych z tytułu ubezpieczenia szkolnego jest związanych z uszkodzeniem ciała. Około 13 proc. to świadczenia z tytułu pobytu dziecka w szpitalu, a 9 proc. to zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji - mówi agencji Newseria Biznes Jacek Rink, menedżer zespołu rozwoju produktów i badania rynku UNIQA.

W tym roku naukę rozpoczęło ponad 4,5 mln uczniów. Dla większości z nich rodzice wykupią dodatkowe ubezpieczenie. Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia zrealizowanego na zlecenie UNIQA Polska, tylko 8 proc. twierdzi, że ich dziecko nie ma takiego ubezpieczania, a jako powód podaje brak odpowiedniej oferty oraz potrzeby. Na zakup polisy decyduje się 85 proc. rodziców, zwłaszcza że co roku w placówkach szkolnych dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków. Tylko w roku szkolnym 2019/2020 odnotowano ich ponad 22,5 tys. Najczęstsze ich skutki to złamania kończyn, skręcenia stawów, drobne skaleczenia i wybite zęby. Ochrona ubezpieczeniowa działa jednak również poza szkołą.

Dlatego dla rodziców najważniejsze w zakresie ubezpieczenia szkolnego są świadczenia za uszczerbek na zdrowiu (70 proc.) oraz zwrot kosztów leczenia (55 proc.). Ponad 30 proc. rodziców zwraca też uwagę, czy ubezpieczenie pokryje szkody związane z uprawianiem sportu w szkole i poza nią.

- W ubiegłym roku mieliśmy bardzo dużo zapytań, czy nasze ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w trakcie treningu jazdy konnej czy też podczas uprawiania sztuk walki, takich jak karate, judo czy MMA - wymienia Jacek Rink. - Wyłączone z zakresu naszego ubezpieczenia jest jednak uprawianie sportów z wykorzystaniem broni palnej i białej, za wyjątkiem szermierki.

W związku z pandemią ubezpieczyciele już w ubiegłym roku rozszerzyli polisy o zachorowanie na COVID-19. Także w tym roku w związku ze spodziewaną czwartą falą pandemii rodzice zwykle decydują się na polisę, która obejmie takie ryzyko. Nie ma przy tym znaczenia, czy dziecko zostało zaszczepione.

- Jeżeli dziecko trafi do szpitala, to wówczas może liczyć na dwa rodzaje świadczeń: pierwsze z tytułu tzw. poważnego zachorowania, a drugie z tytułu pobytu dziecka w szpitalu, które nie jest następstwem nieszczęśliwego wypadku, bo tak zachorowanie na COVID będzie klasyfikowane - wskazuje ekspert UNIQA.

Ubezpieczyciele stopniowo rozwijają ofertę szkolnych ubezpieczeń, m.in. o zwrot kosztów odwołanej wycieczki szkolnej czy ubezpieczenie na wypadek ugryzienia przez kleszcza. W takiej sytuacji ubezpieczyciel pokrywa koszty wizyty lekarskiej, badań kleszcza w kierunku boreliozy oraz antybiotykoterapii.

Coraz częściej szkolne polisy zawierają także OC w życiu prywatnym. W UNIQA co trzecie ubezpieczenie, w którym dostępna była ta opcja, zostało w ten sposób rozszerzone. W jego ramach ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez dziecko osobom trzecim.

- Jeżeli dziecko, jadąc rowerem, hulajnogą, zarysuje samochód, czy grając w piłkę, wybije szybę w oknie sąsiada, wówczas z tego ubezpieczenia będzie wypłacone odszkodowanie. OC w życiu prywatnym przyda się również dla osób, które zaczynają odbywać praktyki przyuczające do zawodu. Osoby, które przyjmują nieletniego na praktykę, czy to w restauracji, czy w hotelu, wymagają, aby dziecko było ubezpieczone za szkody, które może wyrządzić podczas ich odbywania - wyjaśnia Jacek Rink.

W związku z rosnącym ryzykiem cyberzagrożeń część rodziców decyduje się też na ubezpieczenie ochrony prawnej od hejtu w internecie.

- To ubezpieczenie, które zapewnia nam pomoc w razie naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności dziecka w obszarze internetu, przede wszystkim w mediach społecznościowych. Jeżeli ktoś udostępni informację, komentarz, zdjęcie, które narusza dobro naszego dziecka, ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty pomocy prawnej. Zapewnia pomoc specjalisty IT, którego zadaniem będzie zablokowanie lub usunięcie treści z internetu. W ubiegłym roku rozszerzyliśmy zakres tego ubezpieczenia o pomoc psychologiczną - mówi menedżer zespołu rozwoju produktów i badania rynku UNIQA.

Większość dzieci jest objęta ubezpieczeniem NNW szkolnym grupowym zawartym w szkole czy przedszkolu. Co trzeci rodzic decyduje się na wariant indywidualny i sam wybiera polisę dla swoich pociech. 

(c) Newseria Biznes

SZUKAJ WIADOMOŚCI LIFESTYLE EDUKACJA UBEZPIECZENIA SZKOLNE UBEZPIECZENIA NNW UBEZPIECZENIE OC WYPADKI W SZKOŁACH WYPADKI ZWIĄZANE Z UPRAWIANIEM SPORTU UBEZPIECZENIE OD CYBERPRZEMOCY UNIQUA KALKULATOR VAT ★ Obserwuj Google News ★Najnowsze wiadomości ⥂TRANSKRYPCJA WYPOWIEDZI

Imię i nazwisko: Jacek Rink
Stanowisko: menadżer Zespołu Rozwoju Produktów i Badania Rynku
Firma: Uniqa

Treść wypowiedzi:

N: Na co najczęściej zwracają uwagę rodzice wybierając szkolne ubezpieczenie NNW, na jaki zakres?

Rodzice wybierając ubezpieczenie szkolne dla swoich dzieci najczęściej zwracają uwagę na limity i sumy ubezpieczenia przy takich świadczeniach jak uszkodzenie ciała, pobyt dziecka w szpitalu, czy też zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. To pokrywa nam się ze statystykami, jeżeli chodzi o szkody, ponieważ najwięcej, bo aż 64 proc. wszystkich szkód zgłaszanych z tytułu ubezpieczenia szkolnego to są właśnie szkody związane z uszkodzeniem ciała, następnie około 13 proc. to jest świadczenie z tytułu pobytu dziecka w szpitalu, a 9 proc. to jest zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Bardzo często rodzice szukając ubezpieczenia zwracają uwagę na to czy ubezpieczenie pokrywa szkody związane z uprawianiem sportu, zarówno tym amatorskim, jak i wyczynowym. W ubiegłym roku mieliśmy bardzo dużo zapytań, czy nasze ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w trakcie treningu jazdy konnej, czy też podczas uprawnia sztuk walki, takich jak karate, judo, czy też MMA.

N: Czy aktualnie szkolne ubezpieczenie NNW obejmuje przypadek zachorowania na COVID-19?

Już w ubiegłym roku część ubezpieczycieli rozszerzyła zakres swojego ubezpieczenia NNW dla dzieci o zachorowanie na COVID-19. I tak oczywiście w zależności od tego, jaki jest zakres ubezpieczenia, jeżeli dziecko trafi do szpitala, to wówczas może liczyć na 2 rodzaje świadczeń. Pierwsze z tytułu tzw. poważnego zachorowania a drugie z tytułu pobytu dziecka w szpitalu, które nie jest następstwem nieszczęśliwego wypadku, bo tak zachorowanie na COVID będzie klasyfikowane.

N: Czy kwestia zaszczepienia bądź niezaszczepienia ma jakiś wpływ na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela?

Kwestia zaszczepienia dziecka przeciwko COVID-19 nie ma wpływu na zakres ubezpieczenia, musimy pamiętać że dzieci poniżej 12. roku życia w chwili obecnej w Polsce nie są objęte programem szczepień.

N: Czy ubezpieczenie NNW ma jakieś wyłączenia dotyczące wyczynowego uprawiania sportu, sportów wyczynowych?

Jeżeli chodzi o wyczynowe uprawianie sportu, to oferta ubezpieczycieli w Polsce obejmuje swoim zakresem zarówno szkody, które powstały podczas amatorskiego jak i wyczynowego uprawiania sportu, zarówno jeżeli mówimy o zajęciach szkolnych, jak i też pozaszkolnych. W ubiegłym roku mieliśmy bardzo dużo zapytań, czy nasza oferta obejmuje również szkody powstałe w trakcie uprawiania sztuk walki, takich jak karate, judo, boks, czy MMA, jak również podczas jazdy konnej. Nasze ubezpieczenie oczywiście pokrywa tego typu szkody, natomiast chciałbym zwrócić tutaj uwagę, że wyłączone z zakresu naszego ubezpieczenia jest uprawianie sportów z wykorzystaniem broni palnej, czy też broni białej za wyjątkiem szermierki.

N: Czy ubezpieczyciele rozwijają w jakiś sposób ofertę szkolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, czy raczej skupiają się na tym dotychczasowym zakresie związanym z nieszczęśliwymi wypadkami właśnie?

Obserwując rozwój ubezpieczenia szkolnego w ostatnich latach to przede wszystkim aktualizacja sum ubezpieczenia i limity, które ulegają zmianie. Ale widzimy również nowe świadczenia, które pojawiają się w ofercie ubezpieczycieli, jak np. zwrot kosztów odwołanej wycieczki szkolnej czy coraz bardziej popularne ubezpieczenie na wypadek ukąszenia przez kleszcza. W takiej sytuacji możemy liczyć na pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, badanie tego kleszcza na obecność patogenów, czy też zwrot kosztów antybiotykoterapii. Widzimy również, że część ubezpieczycieli daje klientowi możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ubezpieczenia NNW o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. To ubezpieczenie chroni dziecko, chroni rodziców przed odpowiedzialnością za szkody, które to dziecko wyrządzi osobie trzeciej. I tak, np. jeżeli dziecko jadąc rowerem, hulajnogą zarysuje samochód sąsiada bądź też podczas gry w piłkę wybije szybę sąsiadowi, to z tytułu tego ubezpieczenia jak najbardziej może być wypłacone odszkodowanie. Pamiętajmy również, że to ubezpieczenie chroni w trakcie odbywania przez dziecko praktyk przyuczających do zawodu. Jest to o tyle ważne, że osoby przyjmujące dziecko na praktyki wymagają, aby było ono ubezpieczone. Ubezpieczenie NNW możemy również rozszerzyć o ubezpieczenie od hejtu w internecie. Jest to ubezpieczenie ochrony prawnej, które zapewnia nam pomoc w razie naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności dziecka w obszarze internetu, przede wszystkim w mediach społecznościowych. Jest to o tyle ważne, że jeżeli ktoś udostępni informację, komentarz, zdjęcie, które narusza dobro naszego dziecka, ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty pomocy prawnej, to przede wszystkim wynajęcie adwokata lub radcy prawnego i pokrycie kosztów sądowych. Dodatkowo, ubezpieczyciel zapewnia pomoc specjalisty IT, którego zadaniem będzie zablokowanie bądź usunięcie treści z internetu. Dodatkowo w ubiegłym roku rozszerzyliśmy zakres tego ubezpieczenia o pomoc psychologiczną, mówimy tutaj zarówno o wizytach stacjonarnych jak i teleporadach.

N: Czy ubezpieczyciele w jakiś sposób rozwijają tę ofertę szkolnego NNW, czy też raczej skupiają się na tym dotychczasowym zakresie związanym z nieszczęśliwymi wypadkami?

Obserwując rozwój ubezpieczenia szkolnego w ostatnich latach to przede wszystkim modyfikacja, aktualizacja sumy ubezpieczenia i limitów. Natomiast obserwujemy również pojawianie się nowych świadczeń, takich jak np. zwrot kosztów odwołanej wycieczki szkolnej, czy coraz bardziej popularne ubezpieczenie na wypadek ukąszenia przez kleszcza. W takim wypadku możemy liczyć na zwrot kosztów wizyty lekarskiej, badania tego kleszcza na obecność patogenów, jak również antybiotykoterapii. Część ubezpieczycieli oferuje również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia NNW o OC w życiu prywatnym. To ubezpieczenie zapewnia ochronę dla dziecka, dla rodziców na wypadek szkody spowodowanej przez to dziecko. I tak, np. jeżeli dziecko jadąc rowerem, hulajnogą zarysuje samochód czy też grając w piłkę wybije okno u sąsiada, wówczas z tego tytułu z tego ubezpieczenia będzie wypłacone odszkodowanie. OC w życiu prywatnym przyda się również dla osób, które zaczynają odbywać praktyki przyuczające do zawodu. I tak np. osoby, które przyjmują dziecko na praktykę, czy to w restauracji, czy w hotelu, wymagają aby dziecko było ubezpieczone za szkody, które wyrządzi właśnie podczas odbywania tych praktyk.★ Obserwuj Google News ★Najnowsze wiadomości ⥂

Przyczepa samochodowa Neptun N7-263 rtr z burtami 40 cm oraz resorem i amortyzatorem

Duo Acrylgel polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Ręcznie Malowane polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Wzorniki polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Pędzle Do Makijażu polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Cienie polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)Informacje publikowane w serwisie informacyjnym mobo.blog nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Publikowane na stronach serwisu informacje nie stanowią oferty.© 2022 mobo.blog • info@mobo.blog
mobo •••