Polityka

Szukaj Premium Biznes FinanseLifestyle Zakupy UbezpieczeniaZdrowie

Niemcy: w czasie pandemii koronawirusa gospodarka straciła 350 miliardów euro

Fogiel o zaproszeniu opozycji przez premiera: jest potrzebna polityczna współpraca u progu 5. fali

Premier Morawiecki zaprosi opozycję na spotkanie ws. kolejnych działań w walce z COVID-19

Fogiel o projekcie dot. weryfikacji covidowej: jestem przekonany, że większość klubu PiS będzie za

Szrot: projekt o weryfikacji covidowej dotyka wrażliwych kwestii danych; trzeba wyważyć racje

Premier: system ochrony zdrowia znajdzie się pod nienotowaną dotąd presją

Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Premier: wprowadzamy ulepszenia w strategii walki z wirusem

Premier: powołałem Radę ds. walki z Covid-19; Rada Medyczna zostaje niejako przekształcona

Premier: będą kolejne łóżka covidowe, darmowe testy antygenowe w aptekach, zalecam pracę zdalną

Premier: osoby powyżej 60 roku życia z pozytywnym wynikiem testu będą mogły być przebadane w ciągu 48 godzin

Premier: skracamy okres przebywania na kwarantannie do siedmiu dni

Premier: piąta fala COVID-19 stała się faktem; nowych zakażeń na pewno będzie bardzo dużo

Szwecja: władze łagodzą kwarantannę oraz ograniczają dostępność testów na Covid-19

Szef MSZ z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa, odwołane wizyty w Hiszpanii i na Malcie

Ziobro: Solidarna Polska ma wątpliwości, czy ustawa Hoca - o weryfikacji covidowej - będzie skuteczna

Johnson: nikt mi nie mówił, że przyjęcie w ogrodzie jest wbrew regułom

W. Brytania/ B. doradca premiera: Johnson wiedział o imprezach i skłamał w Izbie Gmin

Konfederacja apeluje o dymisję pozostałych członków Rady Medycznej

Müller: trwa dyskusja w sprawie skorygowania zasad kwarantanny

Polska proponuje Agencję Sprawiedliwej Transformacji w ramach FST

Chiny grają ociepleniem klimatycznym

Spór o elektrownie jądrowe w Europie dotyczy przyszłości polskiej energetyki

Przez zmiany klimatu najbardziej ucierpią biedniejsze kraje

1 2 3 4


Polityka najnowsze wiadomości online. Obserwuj najnowsze wiadomości Polityka


W znaczeniu teoretycznym polityka jest systematycznym ujęciem, na podstawie nauk pomocniczych, tych naczelnych zasad, które kierują historycznymi losami społeczeństw ludzkich, narodów i państw. Nie ma takiej nauki, bezpośrednio lub pośrednio dotyczącej człowieka, która nie byłaby potrzebną dla należytego zrozumienia i ustalenia zasad polityki teoretycznej. Historia, religia, prawo, filozofia i psychologia, geografia i etnografia, przyrodoznawstwo i matematyka, ekonomia, socjologia, strategja i wiele innych jeszcze specjalnych nauk, stanowią ten olbrzymi i niewyczerpany materiał, z którego polityka wyprowadzać musi swe wnioski, postulaty i uogólnienia. Jeśli gdzie, to właśnie w polityce obowiązywać musi stara łacińska zasada: jestem człowiek, i niczego za obce nie uważam, co dotyczy człowieka! Charakterystyczną cechą polityki jest dążność do stosowania wszelkich praw i zasad naukowych do jednego celu, jakim jest istnienie, rozwój, wola i czyn tych najwyższych organizacji ludzkich, które występują na widowni dziejowej, jako samoistnie i celowo działające jednostki historyczne. Jeśli tą jednostką jest absolutny monarcha, polityka do niego stosować będzie swoje zasady. Jeśli samoistną jednostką historyczną jest naród, polityka zajmować się będzie narodem (polityka narodowa). Ponieważ państwo jest formą prawną i wykonawczym narzędziem narodów i panujących władców, przeto polityka często jedynie do państwa stosuje swoje zasady, przeoczając niesłusznie wyższe i istotne czynniki historycznej woli (polityka państwowa). Polityka może się zajmować ubocznymi i podrzędnymi organizacjami życia zbiorowego lub mieć na oku poszczególne funkcje społeczeństwa, narodu i państwa (np. polityka ekonomiczna, handlowa, komunikacyjna, parlamentarna, wyborcza, kolonizacyjna itp.), jednak we wszystkich tych dziedzinach nie może i nie powinna spuszczać z uwagi powyżej określonego celu najwyższego. W znaczeniu praktycznym polityka jest umiejętnością i sztuką wprowadzania w czyn zasad i postulatów teoretycznych tak, aby osiągnięta być mogła największa korzyść dla tej najwyższej organizacji, której polityka ma służyć (narodu, monarchy, państwa). Polityka praktyczna musi więc opierać się nie tylko na wskazaniach nauki, ale kierować się warunkami czasu i miejsca i przeróżnymi okolicznościami, od których zależy czy pewna zasada, teoretycznie najsłuszniejsza, jest w danym wypadku możliwą do zastosowania, a także, czy w skutkach swoich okaże się pożyteczną lub szkodliwą. Bez poważnego gruntu naukowego polityka jest lichym i niebezpiecznym eksperymentem. Szkodliwą jest również polityka doktrynerska czyli taka, która stosuje szablonowe teoretyczne zasady, bez uwzględnienia tego faktu, że każdy naród jest czymś odrębnym, obdarzony swoistymi właściwościami, a więc, że wymaga odrębnego i właściwego traktowania. Dlatego polityka praktyczna jest sztuką umiejętnego stosowania zasad, wymagającą orientacji, przenikliwości i zręczności w działaniu. Polityka jest przy tym sztuką najtrudniejszą, którą mogą z pożytkiem uprawiać ludzie specjalnie uzdolnieni, przygotowani i doświadczeni, ale która nie jest na ogół dostępna dla szerokich mas obywateli państwa. Zapewne, w państwie demokratycznym i praworządnym, każdy obywatel ma prawo stać się politykiem, tak samo, jak ma prawo stać się astronomem, inżynierem lub lekarzem. Zapewne, każdy obywatel ma nie tylko prawo, ale i obowiązek spełniania pewnych funkcji życia politycznego, np. wybierania swych przedstawicieli do parlamentu lub do samorządu lokalnego. Z tego jednak nie wynika, aby każdy, kto płaci podatki, służy w wojsku i wybiera posłów, miał dlatego właśnie być uzdolnionym i przygotowanym do prowadzenia polityki, do umiejętnego i pożytecznego kierowania losami narodu. Tylko do prowadzenie do absurdu idei równości demokratycznej mogło by taki wniosek wysnuć. Różne mogą być podziały teoretycznej i praktycznej polityki. O niektórych wspomniano już wyżej. Tutaj przytoczmy podział najogólniejszy na politykę zewnętrzną i wewnętrzną czyli międzynarodową i narodową. Polityka zewnętrzna zwie się także nieraz wysoką polityką. Układa ona stosunki między narodami i państwami, stoji więc na gruncie odrębności narodowych i państwowych i dlatego należy ją odróżniać zasadniczo od polityki socjalistycznych międzynarodówek, która ma na celu zniszczenie narodów, jako odrębnych historycznych całości. Polityka zewnętrzna rozpada się na poszczególne działy, a więc na właściwą politykę zagraniczną czyli dyplomację, na politykę handlową, komunikacyjną itp. Polityka wewnętrzna reguluje stosunki wewnątrz narodu i państwa, i również rozpadać się może na przeróżne poddziały. Pamiętać jednak należy, że jak w narodzie, tak i w polityce, która jemu służy, wszystko się wiąże i wzajemnie się uzależnia. Kierunek, jaki się nadaje polityce wewnętrznej, musi wpływać na kierunek polityki zewnętrznej i odwrotnie. Polityk więc musi ogarniać zawsze całość i unikać nierealnej jednostronności.

Popularność to uznanie i wziętość, jaką człowiek posiada wśród szerokich mas społeczeństwa. Posiadana popularność może być w życiu politycznym wielką pomocą do wykonania pewnych zamierzeń i planów. Nie zawsze jednak najlepsi, najrozumniejsi i najgodniejsi ludzie cieszą się popularnością. Właśnie w polityce zdarza się najczęściej, iż tłum, z natury swej niewyrobiony i bezkrytyczny, nie jest w stanie odpowiednio ocenić najwybitniejszych swych obywateli, którzy nad nim górują mądrością i charakterem. Im ktoś bliżej stoji przeciętnej miary, i mmniej ceni własną godność i im chętniej godzi się na schlebianie instynktom i apetytom mas, tym łatwiej zdobyć sobie może popularność. Gonienie za popularnością jest cechą polityków o wielkiej próżności i małej ambicji lub też perfidną intrygą karjerowiczów politycznych, chcących po grzbiecie ujętego społeczeństwa wznieść się na przodujące stanowiska, pozyskać zaszczyty i władzę.

Pandemia koronawirusa spowodowała ogromne straty ekonomiczne w ciągu ostatnich dwóch lat. Instytut Gospodarki Niemieckiej (IW) w Kolonii szacuje szkody dla gospodarki od 2020 roku na 350 mld euro - informuje telewizja ARD. Jesteśmy u progu piątej fali pandemii i potrzebna jest jakaś polityczna współpraca; na początku pandemii byliśmy w stanie jakąś jedność i solidarność wykazać - podkreślił wicerzecznik PiS Radosław Fogiel odnosząc się do zaproszenia skierowanego przez premiera do liderów ugrupowań opozycyjnych. Premier Mateusz Morawiecki skieruje w weekend do szefów klubów i kół parlamentarnych oraz szefów największych partii zaproszenie na spotkanie ws. wdrażania dalszych rozwiązań prawnych i systemowych w celu walki z pandemią - wynika z informacji PAP. Jestem przekonany, że większość klubu PiS będzie "za" - powiedział w sobotę wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, pytany o poparcie projektu dotyczącego weryfikacji covidowej. Przyznał przy tym, że w klubie nie będzie w tej sprawie dyscypliny. Projekt o weryfikacji covidowej dotyka wrażliwych kwestii danych; trzeba wyważyć racje tych, którzy mówią, że jest potrzebny do walki z epidemią i tych, którzy bronią praw do ochrony danych - powiedział PAP szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot, pytany, jaką decyzję prezydent podejmie ws. ustawy, jeśli Sejm ją uchwali. Piąta fala pandemii stała się faktem. Nie ma już wątpliwości, że służba zdrowia będzie narażona na nienotowaną dotąd presję. Dlatego musimy chronić sam system ochrony zdrowia; zwielokrotnimy możliwości systemu testowania - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Specyfiką napływu kapitału do państw należących do Inicjatywy Trójmorza w latach 2000-2019 było przede wszystkim to, że kraje te absorbowały kapitał głównie w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wariant omikron jest bardziej zaraźliwy; mierzymy się z nową sytuacją, dlatego wprowadzamy zmiany i ulepszenia w strategii walki z wirusem - napisał w piątek premier Mateusz Morawiecki. Wymienił w tym kontekście zwiększenie bazy łóżek, większe możliwości testowania i skrócenie kwarantanny do 7 dni. Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek o powołaniu Rady ds. walki z Covid-19. "Rada Medyczna, która ponad rok doradzała mi i panu ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu zostaje niejako przekształcona" - podkreślił. Przygotowanie kolejnych łóżek covidowych oraz wprowadzenie od 27 stycznia w każdej aptece darmowych testów antygenowych na obecność koronawirusa - zapowiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Ponadto szef rządu zaleca przejście na pracę zdalną "tam, gdzie tylko można". Każda osoba powyżej 60 roku życia, która uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa, będzie mogła zostać w ciągu 48 godzin zbadana przez lekarza pierwszego kontaktu, także w domu - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Skracamy okres przebywania na kwarantannie do siedmiu dni - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. "Chcemy też utrzymać możliwie wszystkie inne usługi medyczne, tak, by nie było sytuacji, że ze względu na koronawirusa pozostała część służby zdrowia w dużym stopniu jest zakłócona" - zaznaczył. Piąta fala COVID-19 stała się faktem; nowych zakażeń na pewno będzie bardzo dużo - podkreślił w piątek premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, nie chce spekulować, czy będzie to 50, czy 100 tysięcy przypadków dziennie. Szwedzkie władze złagodziły w czwartek zasady odbywania kwarantanny oraz ograniczyły powszechną dostępność testów na Covid-19. Ma to pomóc w umożliwieniu pracy przedstawicielom ważnych społecznie zawodów. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformował rzecznik resortu Łukasz Jasina. Dodał, że w związku z tym szef MSZ odwołał swoje planowane w najbliższych dniach wizyty w Hiszpanii i na Malcie. Solidarna Polska ma wątpliwości, czy ustawa Hoca - o weryfikacji covidowej - doprowadzi do celu i będzie skuteczna - powiedział szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapytany, czy jego partia jako koalicjant Zjednoczonej Prawicy poprze projekt ustawy przygotowany przez PiS. Brytyjski premier Boris Johnson zaprzeczył we wtorek zarzutom, że skłamał w parlamencie na temat imprezy w ogrodzie rezydencji na Downing Street w czasie restrykcji covidowych i oświadczył, że nikt mu nie powiedział, iż było ono wbrew zasadom. Brytyjski premier Boris Johnson wiedział z wyprzedzeniem o imprezie w ogrodzie rezydencji Downing Street w pierwszym lockdownie i zgodził się, by odbyła się, zatem zaprzeczając temu w parlamencie, skłamał - napisał w poniedziałek jego były główny doradca Dominic Cummings. Konfederacja zaapelowała do premiera o natychmiastową dymisję pozostałych członków Rady Medycznej. Jak powiedział w poniedziałek poseł Michał Urbaniak, ABW powinna przyjrzeć się ewentualnemu "konfliktowi interesów", w jakim pozostawać mogli - według doniesień tygodnika "Sieci" - niektórzy członkowie rady. Obecnie trwa dyskusja dotycząca skorygowania zasad kwarantanny; nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie, ale chodzi o skrócenie tego okresu - mówił w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. W ramach nowej polityki Unia Europejska stworzyła Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma wesprzeć regiony opierające się na paliwach kopalnych w transformacji energetycznej. Z ociepleniem klimatycznym nie sposób skutecznie walczyć bez globalnego współdziałania państw, a zwłaszcza bez zaangażowania dwóch największych emitentów gazów cieplarnianych: USA i Chin. Problem w tym, że Pekin składa obietnice na wyrost i czyni klimat zakładnikiem stosunków z Waszyngtonem. Kryzys energetyczny w Europie spowodował, że trwa dyskusja o modelu transformacji energetycznej. Coraz liczniejsze jest grupa państw, które przekonują, że bez atomu nie uda się zrealizować celu neutralności klimatycznej. W kwestii transformacji energetycznej dotyczącej całego świata, ważne jest rozróżnienie na globalną Północ oraz globalne Południe. Globalną Północą umownie nazywa się kraje bogate, a kraje biedniejsze globalnym Południem.

© 2022 mobo.blog • info@mobo.blog
mobo •••