Pogoda Wrocław na dziś i jutro. Pogoda długoterminowa Wrocław (dolnośląskie). Pogoda na 10 dni dla Wrocław powiat Wrocław

 ⇯ 
Polska → województwo dolnośląskie → powiat Wrocław → Pogoda Wrocław dziś i jutroŚledź na bieżąco pogodę dla Wrocław na jutro oraz dla okolicznych miejscowości powiatu Wrocław w województwie dolnośląskie. Oprócz pogody dla Wrocław na dziś znajdziesz tutaj przybliżoną temperaturę, potencjalne opady i inne czynniki kształtujące warunki atmosferyczne na kolejnych 10 dni w Wrocław latem i zimą. Tym samym będziecie mogli zaplanować sobie aktywności turystyczne oraz inne czynności na świeżym powietrzu, na zbliżające się dni czy aktywnie spędzić czas wolny poza domem w samym Wrocław i okolicy.

Prognoza pogody Wrocław na najbliższe dni i godziny! Pogoda długoterminowa Wrocław. Pogoda na 10 dni dla Wrocław dziś i jutro (powiat Wrocław województwo dolnośląskie).

Pogoda dla wybranego miejsca: Polska / województwo dolnośląskie / powiat Wrocław / Pogoda Wrocław została dostarczona przez Norweski Instytut Meteorologiczny (MET/NRK).

Wszystkie miejscowościSzukaj miejscowościPogoda Wrocław

Podstawowe czynniki meteorologiczne w pogodzie dla Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie). Co to jest pogoda w Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) i jak przewiduje się przyszłe warunki atmosferyczne dla Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie)?

W życiu codziennym słowo pogoda nie jest zbyt ściśle zdefiniowane i przypisuje się mu różne znaczenia. Najczęściej używamy je do określenia warunków atmosferycznych w Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), którym towarzyszy małe zachmurzenie i łagodny wiatr, albo też przez dodanie odpowiedniego przymiotnika chcemy scharakteryzować jakiś wyróżniający się czynnik meteorologiczny - mówimy wtedy np. pogoda wietrzna Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), pogoda dżdżysta Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie); wreszcie mówi się ogólnie o złej lub ładnej pogodzie w Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), nie podając ścisłego znaczenia tych określeń.

Przy naukowym traktowaniu zagadnienia takie dowolności nie mogą mieć miejsca. W meteorologii słowo pogoda oznacza zespół stanów i zmian czynników meteorologicznych obserwowanych w określonym czasie i miejscu Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie). Czynników tych jest dużo: ciśnienie atmosferyczne Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), temperatura powietrza (na wysokości 2 metrów nad powierzchnią Ziemi) Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), pionowy rozkład temperatury powietrza Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), zawartość pary wodnej w powietrzu Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), przejrzystość powietrza Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), skłonność do tworzenia się kropelek wody lub kryształków lodu w powietrzu lub na powierzchni gruntu Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), stan zachmurzenia nieba Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), wysokość na jakiej występują chmury Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), rodzaj występujących chmur Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), opady i ich odmiany Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), kierunek, prędkość i struktura ruchu powietrza Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) i inne.

Określenie pogody Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) ma najczęściej znaczenie praktyczne w gospodarce. Potrzeby różnych instytucji są jednak bardzo różne. Lotnictwo np. interesuje się przede wszystkim ruchami powietrza, jego przejrzystością i procesami kondensacji pary wodnej w atmosferze. Dotyczy to głównie warstw powietrza zalegających na wysokościach kilkuset lub kilku tysięcy metrów nad powierzchnią Ziemi w rejonie Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie). Rolnictwo jest zainteresowane ilością promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi, ilością opadów i temperaturą powietrza przy powierzchni Ziemi. Żeglugę morską interesuje siła wiatrów przy powierzchni wód, przejrzystość powietrza itd. W tych warunkach praktyczne określenie stanu pogody dla Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) w różnych przypadkach musi uwzględniać inny zespół czynników meteorologicznych w regionie Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie).

Trzeba sobie jeszcze uświadomić i to, że w meteorologii nie mają sensu tak popularne określenia, jak pogoda ładna lub brzydka w Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), albo dobra lub zła Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), gdyż ta sama pogoda może być dobra dla jednych celów, a zła dla innych. Meteorolog musi więc ściśle określić, jaka jest pogoda w Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), tzn. jakie są stany poszczególnych jej elementów, natomiast zalety lub wady takiego stanu pogody może ocenić tylko użytkownik.

Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z pogodą Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) tj. wielu procesów fizycznych zachodzących w atmosferze i wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na nasz tryb życia, stanowi tak obszerny temat, że wymaga napisania dużej książki. Poruszymy tu tylko najważniejsze problemy dotyczące pogody: ogólną charakterystykę podstawowych czynników meteorologicznych, warunki występowania zmian pogody Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) i sposoby ich przewidywania oraz zasady pracy służby pogody.

Do podstawowych czynników meteorologicznych zalicza się temperaturę powietrza Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), ciśnienie atmosferyczne Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), ruchy powietrza Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), zawartość pary wodnej Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) i produkty jej kondensacji w atmosferze.

Temperatura powietrza Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) w dolnych warstwach atmosfery zależy głównie od temperatury powierzchni Ziemi, a więc od natężenia padającego na nią promieniowania słonecznego i właściwości fizycznych tej powierzchni Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie). Im większa jest szerokość geograficzna (poza pasem międzyzwrotnikowym), tym bardziej ukośnie padają na Ziemię promienie słoneczne i mniej przynoszą energii na jednostkę powierzchni w rejonie Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie). Kąt padania promieni zależy ponadto od pory roku, pory dnia i nachylenia zboczy wzniesień terenowych względem kierunku padania promieni słonecznych. Ponadto biorąc pod uwagę, że w nocy powierzchnia ziemska nie otrzymuje energii wprost od słońca i że sama wypromieniowuje energię w ciągu całej doby, przy czym chmury stanowią poważną przeszkodę w przenikaniu promieni, łatwo uprzytomnić sobie, że dopływ energii promienistej do powierzchni gruntu z reguły jest bardzo różne, z tym jednak, że na ogół maleje ze wzrostem szerokości geograficznej.

Temperatura gruntu w Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) zależy również od jego właściwości fizycznych, a więc od pojemności cieplnej, przewodnictwa cieplnego, zdolności pochłaniania i innych. Tak np. suche grunty Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) szybko ogrzewają się i szybko stygną, a ich temperatury w ciągu roku wahają się w średnich szerokościach geograficznych w granicach sięgających 80C i więcej. W tych samych szerokościach geograficznych temperatura powierzchni oceanów w ciągu roku waha się w granicach zaledwie około 10C, a w ciągu dobu zmienia się znikomo.

Temperatury powierzchni oceanów są zatem dość wyrównane i mało zmienne w czasie, natomiast temperatury powierzchni kontynentów wykazują znaczne różnice nawet w sąsiednich miejscowościach i szybko zmieniają się w czasie. Dlatego w lecie temperatura oceanu jest znacznie niższa od temperatury kontynentu w tych samych szerokościach geograficznych, w zimie natomiast jest na odwrót.

Struktura termiczna podłoża Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) wywiera duży wpływ na temperaturę dolnych warstw powietrza, które przepływając nad różnie nagrzanym gruntem albo oddają mu swoje ciepło, albo pobierają. Temperatura powietrza w rejonie Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) jest zwykle wynikiem szeregu takich procesów wymiany ciepła między podłożem i powietrzem.

Na temperaturę powietrza w Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), zwłaszcza w jego wyższych warstwach, ma wpływ i inny czynnik, mianowicie dynamiczne zmiany temperatury w okolicach Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie). Jak wiadomo z fizyki, rozprężenie gazu towarzyszy obniżanie się jego temperatury, a sprężaniu - jej podwyższanie się, jeżeli tylko nie zachodzi zbyt szybka wymiana ciepła z otoczeniem (ten warunek w atmosferze jest na ogół bardzo dobrze spełniony). Ponieważ więc ciśnienie powietrza w atmosferze ziemskiej maleje wraz z wysokością, powietrze unoszące się ku górze rozpręża się i ochładza, natomiast opadające ku dołowi ogrzewa się. W wyniku takich procesów temperatura powietrza suchego zmienia się o jeden stopień na każde 100 metrów zmiany wysokości. Tak więc powietrze, którego temperatura uformowała się w warstwie przyziemnej pod wpływem temperatury gruntu, odpływając ku wyższym warstwom stopniowo się ochładza. Z tej to przyczyny temperatura powietrza w granicach tzw. troposfery, tj. do wysokości kilkunastu kilometrów, im wyżej tym jest niższa. Zdarzają się odstępstwa od tej reguły, mianowicie występują w troposferze stosunkowo cienkie warstwy, w których temperatura powietrza z wysokością wzrasta. Są to tzw. warstwy inwersyjne, powstające wskutek napływu cieplejszego powietrza górą, opadania powietrza ku dołowi bądź też ochładzania się jakiejś warstwy powietrza od dołu.

Zmiany temperatury powietrza przy ziemi Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), stanowiące jedną z charakterystyk pogody, mogą być spowodowane działaniem czynników lokalnych lub też napływem powietrza znad chłodniejszych lub cieplejszych obszarów.

Warunki termiczne w przyziemnych warstwach powietrza (na wysokości 2 metrów na gruntem) zobrazować można na podstawie znajomości najwyższych i najniższych temperatur dotychczas notowanych na kuli ziemskiej.

Ciśnienie atmosferyczne w Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) tj. siła, z jaką atmosfera ziemska ciśnie na 1 cm2 powierzchni w niej zanurzonej, jest skutkiem działania siły ciążenia ziemskiego na gazy zawarte w atmosferze. Wielkość ciśnienia w jakimś punkcie atmosfery zależy od masy gazów znajdujących się powyżej tego punktu. Tak więc ciśnienie powietrza maleje ze wzrostem wysokości. Zależy ono również od gęstości powietrza, a zatem i od jego temperatury, bo im powietrze jest cieplejsze tym mniejsza jest jego gęstość. Ponieważ temperatura powietrza w jakimś punkcie atmosfery ulega ciągłym zmianom i masy powietrza ciepłego lub chłodnego poruszają się względem Ziemi, może to powodować lokalny wzrost gęstości powietrza lub jej zmniejszanie się, wskutek czego ciśnienie powietrza na ogół ma różne wartości w różnych punktach atmosfery, a w każdym jej punkcie z biegiem czasu zmienia się.

Średnia wartość ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza w naszych szerokościach geograficznych (ciśnienie normalne) wynosi 1013,2 milibarów. Jest to ciśnienie nieco większe od 1 kG na 1 cm2. Ale wielkość ta zmienia się w naszych warunkach mniej więcej od 935 milibarów do blisko 1055 milibarów. Występują więc obszary o ciśnieniu mniejszym od normalnego, w których ciśnienie ku środkowi maleje, tzw. niże, oraz obszary o ciśnieniu wyższym i wzrastającym ku środkowi obszaru, zwane wyżami.

Ruch powietrza względem powierzchni ziemskiej wywoływany jest przez odpowiednią różnicę ciśnienia w sąsiednich punktach atmosfery. Pozioma składowa tego ruchu nosi nazwę wiatru. W naszych szerokościach geograficznych powietrze płynie w ten sposób, że obszar wyższego ciśnienia pozostaje po prawej stronie względem kierunku ruchu, zaś obszar niższego ciśnienia - po lewej. Tak więc w wyżu krąży ono w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, natomiast w niżu - w kierunku przeciwnym. Na półkuli południowej te kierunki ruchu są odwrotne. Ponadto ruch powietrza jest tym szybszy, im większe są różnice ciśnienia na jednostkę odległości (im większa jest pozioma składowa gradientu ciśnienia). Tak więc kierunki i prędkości wiatrów są ściśle związane z poziomym rozkładem ciśnienia atmosferycznego i na podstawie znajomości rozkładu ciśnienia oraz ruchu niżów i wyżów można określić kierunki i prędkości rozległych prądów powietrza płynących wzdłuż powierzchni ziemskiej.

W dolnych warstwach atmosfery przeważają poziome ruchy powietrza, niemniej jednak występują tu również ruchy pionowe, zarówno skierowane ku górze (prądy wstępujące), jak i ku dołowi (prądy zstępujące). Prędkość tych prądów jest na ogół znacznie mniejsza niż prędkość wiatrów, jednakże odgrywają one bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o pogodę, z nimi bowiem wiąże się sprawa tworzenia się i zanikania chmur.

Para wodna występuje w powietrzu w stosunkowo bardzo małych i zmiennych ilościach. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o kształtowanie się pogody, woda odgrywa bardzo ważną rolę, stanowi bowiem jedyny składnik powietrza, który w warunkach, jakie panują w przyziemnej atmosferze, może występoważ w trzech stanach skupienia (jako niewidoczna para, jako kropelki wody lub jako kryształki lodu). Podczas ochładzania się powietrza, np. przy napływie powietrza nad chłodniejsze podłoże lub podczas wznoszenia się powietrza ku górze, zawarta w nim para wodna zbliża się do stanu nasycenia, a następnie ulega kondensacji, tj. przechodzi w mikroskopijne kropelki wody lub kryształki lodu, zależnie od panującej temperatury. W ten sposób powstają mgły lub chmury, a przy dalej postępującej kondensacji niektóre kropelki lub kryształki mogą na tyle wzrosnąć, że nie utrzymują się już w powietrzu, lecz spadają na ziemie, powodując opady mżawki, deszczu, śniegu, krupy lub gradu. Gdy zmiana stanu skupienia wody zawartej w powietrzu zachodzi na powierzchni Ziemi lub znajdujących się na niej ciał stałych, tworzą się tzw. osady (rosa, szron, szadź, gołoledź).

Znając choćby wymienione tu procesy, można już zorientować się, jak wielkie znaczenie dla stanu pogody ma zawarta w atmosferze woda. Od niej zależy wielkość zachmurzenia, wielkość opadów, występowanie mgieł, ilość promieniowania słonecznego dochodzącego do Ziemi i promieniowania ziemskiego odpływającego w przestrzenie międzyplanetarne, a pośrednio i temperatura powietrza. Przy dużym zachmurzeniu dobowe wahania temperatury są znacznie mniejsze niż przy niebie pogodnym.

Ubytek wody w atmosferze, spowodowany przez przez opady i osady, jest uzupełniany przez parowanie wód oceanów, mórz, jezior, rzek i wilgotnych gruntów. Para rozprowadzana jest w głąb atmosfery i nad inne rejony kuli ziemskiej przez prądy powietrza. Tak więc wiatry wiejące od strony oceanów i mórz niosą powietrze wilgotne, z dużą ilością chmur, mgieł i opadów, natomiast wiatry znad kontynentów przynoszą z sobą pogodę o małym zachmurzeniu.

Jak przewiduje się pogodę wWrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie)? Meteorologia czyli prognozowanie pogody.

Ten bardzo ogólnikowy opis i charakterystyka podstawowych czynników meteorologicznych dla Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) pozwala już naszkicować zasady, na jakich opiera się przewidywanie pogody na kilkadziesiąt godzin naprzód w regionie Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie).

Ogólny stan pogody na określonym obszarze i w określonym przedziale czasu zależy od właściwości fizycznych powietrza, jakie tam wówczas napływa oraz ewentualnych zakłóceń, jakie mogą wystąpić w przypadku graniczenia ze sobą dwu mas powietrza o odmiennych cechach charakterystycznych. Na tego rodzaju granicach powietrze cieplejsze i rzadsze unosi się ponad powietrze chłodniejsze i gęstsze, co w konsekwencji prowadzi do wzmożonej kondensacji pary wodnej, a więc większego zachmurzenia i intensywniejszyc opadów. Towarzyszy temu zazwyczaj wzmożony ruch powietrza. Te aktywne granice między masami powietrza w meteorologii noszą nazwę frontów, z tym że przy nasuwaniu się powietrza cieplejszego na miejsce ustępującego powietrza chłodniejszego mówi się o froncie ciepłym, a przy odwrotnym biegu zjawisk mamy front chłodny. Trzeba zauważyć, że przebieg zjawisk meteorologicznych w obu tych przypadkach jest różny i że w przypadku frontów chłodnych jest on bardziej burzliwy, często zaś rozwija się po prostu w burze. Fronty występują w obszarach niskiego ciśnienia atmosferycznego.

Aby zatem przewidzieć pogodę, jaka będzie panowała nad jakimś obszarem, trzeba znać dokładnie właściwości mas powietrza, ich położenie geograficzne oraz kierunki i prędkość przemieszczania się względem powierzchni ziemskiej. Dlatego też muszą być wykonywane dla całej kuli ziemskiej obserwacje i pomiary meteorologiczne, których wyniki dostarcza się do wszystkich instytucji zajmujących się opracowaniem prognozy pogody dla ustalonych regionów. W tym celu została zorganizowana sieć stacji meteorologicznych. Na oceanach i morzach stacje znajdują się na statkach handlowych. Ponadto istnieje specjalna międzynarodowa łączność do przekazywania wyników obserwacji. W centrach prognostycznych wnosi się je na odpowiednie mapy, zwane mapami synoptycznymi. W ten sposób powstaje obraz poziomego rozkładu ciśnienia atmosferycznego, a więc i ogólnych prądów powietrza, jak również poziomy rozkład wielkości charakterystycznych dla poszczególnych czynników meteorologicznych, który umożliwia rozpoznanie właściwości poszczególnych mas powietrza, położenie tych mas i położenie frontów. Na podstawie tych danych meteorolodzy opracowują kierunki i wielkości zmian mających nastąpić w danym okresie, czyli sporządzają mapę prognostyczną i na jej podstawie określają przewidywaną pogodę.

Rozszeżając tą część przyjżymy się teraz meteorologii, która jest częścią geofizyki, jedną z licznej rodziny nauk o fizyce Ziemi. Zajmuje się ona badaniem atmosfery - powłoki powietrznej otaczającej nasz glob, podobnie jak hydrologia bada wody pokrywające Ziemię - hydrosferę, a jeszcze inne nauki geofizyczne - jej wnętrze, barysferę, lub sztywną skorupę skalną - litosferę.

Meteorologię można określić jako fizykę atmosfery, tzn. naukę badającą procesy i zjawiska fizyczne zachodzące w atmosferze. Wielkości charakteryzujące stany fizyczne atmosfery nazywają się elementami meteorologicznymi. Do nich należy przede wszystkim promieniowanie słoneczne. Docierające do powierzchni Ziemi bezpośrednio lub rozproszone w powietrzu atmosferycznym, promieniowanie słoneczne stanowi źródło energii, praprzyczynę wszystkich procesów fizycznych atmosfery. Dlatego jest ono nie tylko elementem meteorologicznym, lecz i czynnikiem wywierającym bezpośredni lub pośredni wpływ na pozostałe elementy, takie jak temperatura i wilgotność powietrza, zachmurzenie, opady atmosferyczne, ciśnienie powietrza, wiatr i inne. Wszystkie elementy meteorologiczne są powiązane wzajemnymi zależnościami, tworząc wspólnie bardzo skomplikowany układ zjawisk i procesów, to co krótko nazywamy pogodą.

Do zadań meteorologii należą obserwacje i pomiary wymienionych elementów, niezbędne do wyjaśnienia różnych procesów zachodzących w atmosferze, takich np. jak powstawanie burz, rozwój czy zanik mgieł, chmur i wielu innych. Jednym z najważniejszych problemów meteorologii jest poznanie ogólnej cyrkulacji atmosferycznej.

Odpowiednio do obiektów badań, odpowiednio do naukowych i praktycznych zadań określających kierunki rozwoju, meteorologia dzieli się na szereg gałęziL aerologia zajmuje się badaniem wyższych warstw atmosfery, tzw. wolnej atmosfery, w której ruch powietrza nie podlega już wpływowi tarcia o nierówną powierzchnię Ziemi. Dynamika atmosfery zmierza do poznania i teoretycznego określenia prawidłowości zjawisk ruchu powietrza. Pogodoznawstwo (inaczej meteorologia synoptyczna lub krótko synoptyka) stworzyło podstawy naukowe przewidywania przyszłej pogody (prognozy meteorologiczne).

Atmosfera ziemska i jej wpływ na pogodę dla danego obszaru kuli ziemskiej.

Według wszelkiego prawdopodobieństwa wszystkie większe ciała niebieskie, a więc gwiazdy, planety i księżyce są otoczone warstwą gazów. Te warstwy gazowe noszą nazwę atmosfer. Skład chemiczny atmosfer ciał niebieskich jest różny, zalezy bowiem od panujących tam warunków fizyko - chemicznyc, a przede wszystkim od temperatury, gdyż od niej zależy stan skupienia poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych, a także powstawanie i rozkład różnych substancji chemicznych. Istnieją więc np. atmosfery składające się w przeważnej części z dwutlenku węgla, z amoniaku lub metanu; istnieją też atmosfery nie zawierające tlenu.

Grubość i gęstość atmosfer jest również rozmaita, gdyż zależy od siły przyciągającej gazy przez dany glob, od składu chemicznego atmosfery i od temperatury tych gazów. Należy pamiętać, że siła przyciągająca jest wypadkową siły grawitacyjnej, tym większej, im większa jest całkowita masa globu oraz siły odśrodkowej, która jest zależna od prędkości obrotowej globu wokół własnej osi i od jego wymiarów. Wynika stąd, że im masa globu jest mniejsza i szybkość jego obrotu wokół własnej osi większa, tym mniejsza jest wypadkowa siła przyciągania i tym mniejsza gęstość i grubość atmosfery. Znane są atmosfery bardzo cienkie i niezmiernie rzadkie, jak np. atmosfera Merkurego lub Księżyca, lub też znacznie gęstsze od ziemskiej np. w przypadku Jowisza. Warto wreszcie zauważyć, że atmosfery poszczególnych ciał niebieskich zmieniają się z biegiem czasu, gdy warunki fizyczne ulegają tam zmianie.

Dzieje atmosfery ziemskiej. W przypadku atmosfery ziemskiej brak jest dowodów na to, że uległa ona istotniejszym przemianom, niemniej jednak mamy podstawy do przypuszczeń, że Ziemia w swej młodości przeżywała jeżeli nie okres stadium gazowego, to w każdym razie - stadium ciała ciekłego, i że temperatura jej musiała wobec tego wynosić kilka tysięcy stopni. W takich warunkach atmosfera ziemska nie mogła mieć takiego składu chemicznego jak obecnie. Wiele związków chemicznych, które obserwujemy obecnie na Ziemi, nie mogło istnieć przy tak wysokich temperaturach. Istniały natomiast inne, które obok pierwiastków nie połączonych występowały w dużych ilościach w stanie gazowym, a tym samym wchodziły w skład atmosfery. W tych czasach atmosfera nasza prawdopodobnie była znacznie gęstsza i wywierała na Ziemię bez porównania większe ciśnienie.

Są przypuszczenia, że pierwotna atmosfera Ziemi składała się w dużym stopniu z cyjanu, tj. związku azotu z węglem (CN). W miarę stygnięcia Ziemi swobodny tlen zaczął się łączyć z innymi pierwiastkami, wskutek czego w pewnym okresie historii Ziemi było go bardzo mało w atmosferze. Ponowne pojawienie się swobodnego tlenu jest w dużej mierze przypisywane działalności świata roślinnego, który rozkłada dwutlenek węgla na tlen i węgiel.

W tych warunkach termicznych związek H2O nie mógł istnieć, czyli na Ziemi nie mogło być wody w żadnej postaci. Zaczęła ona tworzyć się w atmosferze w okresie powstawania różnych tlenków, i to wyłącznie jako gaz. Dopiero przy obniżeniu się temperatury atmosfery poniżej temperatury krytycznej wody (374 stopni C) mogła rozpocząć się jej kondensacja, ale przy ciśnieniu atmosferycznym wyższym od 217 atmosfer. W miarę dalszego stygnięcia Ziemi kolosalne ilości pary wodnej zawartej w atmosferze skraplały się i woda obficie spadała na Ziemię tworząc rzeki, jeziora, morza i oceany.

Ten krótki szkic przemian zachodzących w atmosferze ziemskiej może w pewnym stopniu wyjaśnić przyczyny, dla jakich różne atmosfery mają różny skład chemiczny. Zależy on bowiem od warunków fizycznych tam panujących.

Skład atmosfery ziemskiej. W stadium obecnym atmosfera ziemska jest mieszaniną gazów, zwaną powietrzem. Do wysokości około 70 km skład powietrza jest prawie stały: 78,09% jego objętości stanowi azot, 20,95% to tlen, a na pozostały niespełna 1% objętości składają się argon i drobne ilości innych gazów, jak neon, hel, krypton, wodór, ksenon, radon. Występują one w dolnej atmosferze w prawie niezmiennym stosunku. Ponadto są jeszcze ciała gazowe występujące w zmiennych ilościach - dwutlenek węgla i przede wszystkim para wodna. Mimo że woda stanowi bardzo nikłą część składową powietrza, rola jej w atmosferze jest wyjątkowo ważna. Jest ona bowiem jedynym ciałem, które w warunkach atmosferycznych może występować we wszystkich trzech stanach skupienia i w związku z tym jest przyczyną występowania chmur, mgieł, opadów i szeregu innych zjawisk stanowiących ważne czynniki pogody.

Ciśnienie atmosferyczne. Ciśnienie atmosferyczne jest skutkiem działania siły przyciągającej ku Ziemi cząsteczki gazów zawartych w powietrzu. Wartość tego ciśnienia mierzy się w milibarach, przy czym jeden milibar odpowiada sile tysiąca dyn, działającej na jeden centymetr kwadratowy.

Przy powierzchni Ziemi ciśnienie atmosferyczne ulega ciągłym zmianom, co jest skutkiem nieustannie zmieniającego się przestrzennego rozkładu masy gazów wchodzących w skład atmosfery. Na poziomie morza wielkość ciśnienia wynosi średnio 1013 mb, może się jednak zmieniać w granicach od ok. 890 mb w środku cyklonów tropikalnych do 1075 w środku wyżu syberyjskiego. Normalnie zakres tych zmian jest znacznie mniejszy, 960 - 1040 mb.

Ze wzrostem wzniesienia nad poziomem morza ciśnienie powietrza maleje w sposób regularny według funkcji logarytmicznej. W pewnym przybliżeniu można przyjąć, że co 5500 m wielkość jego zmniejsza się dwukrotnie, a więc na wysokości 5,5 km średnio wynosi ono około 500 mb, na 11 km - 250 mb itd. Na wysokości 100 km powietrze jest tak rozrzedzone, jak w żarówkach elektrycznych, od 300 km wzwyż rozrzedzenie jego odpowiada najidelalniejszym próżniom otrzymywanym w naszych laboratoriach przy zastosowaniu najlepszych pomp próżniowych. Niemniej jednak atmosfera i tam jeszcze nie kończy się.

Pionowy rozkład temperatury powietrza Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie). W wyniku bezpośrednich pomiarów temperatury powietrza, normalnie wykonywanych do wysokości około 30 km, a w ostatnich czasach nawet do wysokości kilkuset kilometrów, oraz w wyniku wniosków wyciąganych ze zjawisk fizycznych obserwowanych w wyższych warstwach atmosfery - można skonstruować schemat pionowego rozkładu temperatury powietrza dla Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie). Otóż biorąc pod uwagę warunki panujące w średnich szerokościach geograficznych oraz uwzględniając tylko średnie wartości temperatury dla poszczególnych poziomów atmosfery w rejonie Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), otrzymuje się krzywą pionowego rozkładu temperatury w atmosferze ziemskiej. W warstwie przyziemnej, do wysokości 11 km, temperatura powietrza Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) obniża się mniej więcej o 6 stopni C na każdy kilometr. Następnie zachodzi wyraźna zmiana rozkładu temperatury powietrza i w warstwie od około 11 km do około 30 km temperatura zmienia się bardzo mało. Powyżej tej warstwy, aż do wysokości 50 - 60 km, następuje wyraźny wzrost temperatury do około +70 stopni C, zaś wyżej, do wysokości około 80 km, obserwuje się ponowny stopniowy spadek temperatury do około -80 stopni C. Od tej wysokości temperatura powietrza rośnie w miarę oddalania się od powierzchni Ziemi, by u granic atmosfery przekraczać nawet wielkości odpowiadające 1500 stopni C. Należy jednak zaznaczyć, że w tych wysokich, ogromnie rozrzedzonych warstwach powietrza pojęcie temperatury ma odmienne znaczenie niż w naszych warunkach. Mówiąc o panującej tam temperaturze ma się na myśli odpowiedającą jej energię kinetyczną cząsteczek gazu.

Wyróżnione warstwy atmosfery ziemskiej. W poprzednich punktach omówiono ważniejsze elementy budowy atmosfery. Biorąc pod uwagę wszystkie znane szczegóły dotyczące jej fizycznej i chemicznej budowy, meteorolodzy wyróżnili w niej szereg charakterystycznych warstw. Istnieją rozmaite sposoby dzielenia atmosfery, jednak najbardziej rozpowszechniony jest podział następujący:

Troposfera - przyziemna warstwa atmosfery grubości około 8 km nad biegunami do 18 km nad równiekiem, w której temperatura powietrza kształtuje się pod wpływem temperatury powierzchni lądów i mórz i wraz ze wzrostem wysokości, średnio rzecz biorąc maleje. Taki rozkład temperatury sprzyja powstawaniu pionowych prądów powietrza, co w przypadku prądów wstępujących prowadzi do kondensacji zawartej w powietrzu pary wodnej, tworzenia się chmur i opadów.

Stratosfera - warstwa zalegająca nad troposferą do wysokości ściśle nie określonej, przypuszczalnie do około 30 km. Temperatura powietrza w tej warstwie nie zmienia się ze wzrostem wysokości i nie obserwuje się tu zjawisk kondensacji pary downej. Warstwę przejściową między troposferą i stratosferą nazywa się tropopauzą.

Ozonosfera - warstwa zawarta miezy 20 i 80 km wysokości. Panują tu warunki sprzyjające tworzeniu się ozonu, mającego dużą zdolność pochłaniania nadfioletowej części widma słonecznego, w wyniku czego obserwuje się w tej warstwie podwyższoną temperaturę powietrza. W górnej części warstwy, gdzie temperatura ze wzrostem wysokości spada, istnieją ponownie warunki do występowania prądów pionowych i prawdopodobnie kondensacji pary wodnej. Na tych wysokościach, w większych szerokościach geograficznych, obserwuje się świecące w nocy obłoki, które są tak rzadkie, że za dnia niedostrzegalne. Natomiast gdy zapadnie noc, a obłoki są jeszcze oświetlone promieniami Słońca, lśnią one intensywnie na tle ciemnego nieba. Na wysokościach tych najczęściej spalają się meteoryty wpadające w głąb atmosfery, znane pospolicie pod nazwą spadających gwiazd.

Jonosfera - warstwa zawarta między ozonosferą i egzosferą, wyróżniająca się dużym stopniem zjonizowania gazów atmosfery. Zjonizowane gazy nadają tej warstwie właściwości przewodnika, wskutek czego fale radiowe odbijają się od niej i tym samym mają możność obiegania kuli ziemskiej. W warstwie tej powstają zorze polarne obserwowane najczęściej w odległości dwudziestu paru stopni od magnetycznych biegunów Ziemi. Istnieją silne związki między stanem elektrycznym jonosfery, polem magnetycznym i elektrycznym Ziemi i dolnej atmosfery oraz aktywnością Słońca.

Ściślejsza analiza zjawisk fizycznych występujących w atmosferze, zwłaszcza w górnych jej warstwach, wykazuje, że większość tych zjawisk zależy od promieniowania elektromagnetycznego lub korpuskularnego biegnącego od Słońca ku Ziemi. Wiąże się z tym również skomplikowana pionowa budowa atmosfery ziemskiej.

Klimat na Ziemi. Jak kształtuje się klimat na Ziemi? Jaki mamy klimat w Polsce?

Klimatem nazywamy charakterystyczny dla danego obszaru przebieg rocznych warunków atmosferycznych, określony na podstawie wieloletnich obserwacji.

Czynniki i elementy klimatologiczne. To wszystko, co warunkuje zjawiska klimatyczne - szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, odległość od oceanów i mórz oraz lądów i gór, rodzaj gruntu (skały, gleby, bagna, wody, lodowce), pokrycie terenu przez różne szaty roślinne, szatę śnieżną, wystawę czyli ekspozycję terenu względem stron świata, najczęstszych wiatrów, kierunku napływy wilgotnych bądź suchych mas powietrznych itp. - nazywamy czynnikami klimatologicznymi (klimatu).

To, na co wpływają wymienione czynniki - usłonecznienie, temperaturę, wilgotność powietrza, zachmurzenie, opady atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru itp., określone w przekroju wieloletnim - nazywamy elementami klimatologicznymi.

Można jednak inaczej określić elementy klimatu. Ponieważ taki lub inny układ wyżej wymienionych elementów w krótkim okresie czasu stanowi jednocześnie o określonym typie pogody (np. ciepła, bezchmurna, sucha i bezwietrzna lub pochmurna, dźdźysta, chłodna itp.), można traktować te typy pogody, tzn. pełne układy elementów meteorologicznych, jako zespołowe, kompleksowe elementy klimatu. W tym przypadku całokształt typów pogody - ich różnorodność, następstwo i częstość występowania, rozkład roczny itd. - składa się ostatecznie na to, co nazywamy klimatem danego obszaru.

Tak rozumiany stosunek klimatu do jego elementów (typów pogody) doprowadził do powstania kierunku w omawianej nauce - klimatologii kompleksowej. Za słusznością jego przemawia to, że wpływ klimatu (będącego skomplikowanym układem różnych typów pogody) na jakieś zjawisko lub przedmiot, np. na roślinę, polega właściwie na łącznym, jednoczesnym oddziaływaniu wszystkich elementów meteorologicznych, a nie jednego z nich, wybranego, z pominięciem pozostałych.

Takie oddziaływanie zmienia się oczywiście wraz ze zmianami pogody właściwymi dla danego klimatu i doprowadza po wielu latach do widocznego utrwalenia się w krajobrazie, w naturalnej szacie roślinnej, a nawet w rzeźbie terenu, specyficznych rysów charakteru danego klimatu.

Stąd pochodzą tak bardzo różne krajobrazy (rzeźba, roślinność itp.) pustyń, stepów, tundry, a nawet sąsiadujących ze sobą obszarów. Pomijając zasadniczy wpływ budowy geologicznej oraz ludzkiej działalności gospodarczej na krajobraz, krainy o podobnych klimatach mają cechy wspólne, widoczne w ich krajobrazie.

Daleko idący wpływ klimatu doprowadził dlatego do wyodrębnienia się wielkich stref klimatyczno - geograficznych na Ziemi. Różnice klimatyczne charakterystyczne dla terenów górskich, uwarunkowane przede wszystkim ich wysokością, przyczyniły się podobnie do powstania górskich pięter florystyczno - krajobrazowych.

Klimatologia jako nauka. Tak jak na klimat składają się (w znaczeniu omówionym) różne układy pogody i ich elementy (meteorologiczne), tak z drugiej strony klimat, obok innych, jest jednym z elementów środowiska geograficznego. Stąd siłą rzeczy nauka o klimacie - klimatologia, mająca wyraźnie określony własny przedmiot badań i będąca samodzielną nauką, jest spokrewniona zarówno z mateorologią, jak i geografią fizyczną.

W klimatologii rozróżniamy dwa zasadnicze odgałęzienia: ogólne i regionalne. Klimatologia ogolna zajmuje się badaniem praw rządzących kształtowaniem się klimatów w ogóle, poznawaniem wspólnych cech współczesnych klimatów podobnie uwarunkowanych przyczynowo, np. kraju, określonego rodzaju: górskich, nadmorskich i innych. Zadaniem klimatologii regionalnej jest klasyfikacja klimatór oraz regionizacja klimatyczna, tzw. wykrywanie różnic klimatycznych w obrębie większych obszarów i wydzielenie w nich określonych mniejszych regionów klimatycznych. Zależnie od potrzeb, od celu, dla którego ma służyć dana klasyfikacja lub dany podział na regiony, dobiera się odpowiednie kryteria. Inne są zasady klimatycznej regionalizacji upraw rolnych, np. kukurydzy, inne dla potrzeb turystyki i wczasów leczniczych, lub wreszcie dla celów ogólnofizjograficznych. Pod omawianym względem klimatologia regionalna zbliża się najbardziej do nauk geograficznych.

W regionalizacji klimatów, zwłaszcza do celów rolniczych, pomocna jest bardzo fenologia ( po grecku znaczy to nauka o zjawiskach). Jej celem jest badanie okresowości zjawisk występujących w świecie roślinnym i zwierzęcym jako skutku okresowości w rocznym przebiegu pogody. Wieloletnie obserwacje główniejszych fraz rozwojowych w życiu roślin i zwierząt - np. pór zakwitania, owocowania itp., przelotu, lęgu, odlotu ptaków itp. oraz wielu podobnych zjawisk - pozwalają na podział roku na fenologiczno - klimatologiczne pory. Obserwacje z poszczególnych lat informują natomiast o odchyleniach badanych zjawisk od normy wieloletniej. W tym przypadku organizmy roślinne i zwierzęce spełniają w badaniach rolę instrumentów żywych, reagujących na całokształt zjawisk meteorologicznych bądź klimatologicznych.

Fenologia przerzyca most pomiędzy naukami biologicznymi - przede wszystkim ekologią a omawianymi w tym artykule. Zgodnie z kierunkiem badań, metody fenologiczne stosowane w klimatologii interesują szczególnie specjalistyczną gałąź tej nauki, agroklimatologię. Ta ostatnia jest jednocześnie częścią bioklimatologii, obejmującą szeroki zakres zagadnień m. in. badanie wpływu klimatu na organizmy ludzkie. Jest rzeczą wiadomą, że człowiek inaczej odczuwa przebywanie w różnych klimatach. Wybitnie suchy bądź wilgotny klimat, ciepły lub chłodny, górski czy nizinny wpływa różnie na zdolność do pracy i ogólne samopoczucie człowieka, odporność na choroby itp. Stąd wynika zagadnienie aklimatyzacji, przyzwyczajenia się, dostosowania organizmu człowieka czy roślin czy zwierząt do określonych warunków, oraz zdolności do zmiany tych przystosowań w odmiennych, nowych warunkach klimatu w innym kraju.

Uzyskane w bioklimatologii wyniki badań dotyczące człowieka wiążą tę naukę z częścią nauk medycznych (np. terapia, higiena). Obok bio- lub agroklimatologii rozwinęły się również inne spacjalistyczne gałęzie klimatologii, służące określonym zainteresowaniom naukowym lub praktycznym. Ze względu na metody zmierzające do poznania klimatu można wyróżnic we współczesnej klimatologii, poza poprzednio wspomnianą kompleksową, również klimatologię dynamiczną lub synoptyczną. Wprowadzają one próby analizy klimatologicznego materiału obserwacyjnego pochodzącego z okresu wieloletniego, przy pomocy metod stosowanych w fizyce atmosfery czy w meteorologii synoptycznej. Pozwala to niewątpliwie na lepsze poznanie genezy i struktury klimatu.

Makroklimat i mikroklimat. Badania prowadzone przez stacje klimatologiczne wykazują znaczne różnice wyników obserwacji, w zależności od wyboru miejsca na stację i sposobu ustawienia przyrządów. Otwarte pole, obszar zadrzewiony, szczyt pagórka czy dno doliny mają swój odrębny klimat. Przyrządy ustawione nisko nad powierzchnią gruntu lub parę metrów nad nią wykazują również ważne różnice warunków termicznych, wilgotności powietrza, prędkości wiatru itp. panujących na różnych wysokościach w przyziemnej warstwie atmosfery. Stąd wynikła potrzeba określenia warunków, w jakich powinny być prowadzone badania zmierzające do poznania klimatu wielkiego obszaru - makroklimatu. Każda normalna stacja klimatologiczna powinna być położona w miejscu możliwie charakterystycznym (reprezentacyjnym) dla makroklimatu danego regionu. Przy zakładaniu stacji unikamy miejsc nadmiernie osłoniętych przez drzewa i budowle, terenów śródmiejskich itp.; termomemtry i higrometry służące do określenia wilgotności powietrza umieszcza się w specjalnych budkach - przewiewnych żaluzjowych klatkach meteorologicznych - na wysokości 2 metrów nad płaskim zadarnionym poletkiem obserwacyjnym (sposoby ustawienia przyrządów określają przepisy ustalone przez Światową Organizację Meteorologiczną). W ten sposób unika się wpływu bezpośredniego działania na przyrządy promieniowania słonecznego i wpływu różnych lokalnych czynników, podłoża i otoczenia stacji.

Poznanie makroklimatu nie wystarcza jednak dla wielu potrzeb specjalnych. Znaczna część ludności zamieszkuje i pracuje w gęsto zabudowanych osiedlach miejskich, w ośrodkach przemysłowych, w warunkach zupełnie odmiennych od klimatu panującego w okolicy.

Ludzie, a zwłaszcza dzieci, żyją, poruszają się w warstwie poniżej dwóch metrów wysokości. Nisko przy powierzchni gruntu rozwijają się wszystkie kultury rolne. Dlatego zainteresowanie bio i agroklimatologii skierowane są w dużym stopniu również na badania szczególnych warunków klimatu przygruntowej warstwy powietrza, zalegającej poniżej 2 metrów czyli tzw. mikroklimatu, uzależnionego właśnie od różnych - ważnych dla żywych organizmów - wpływów podłoża i najbliższego otoczenia. Badania mikroklimatyczne sięgają coraz częściej do gęsto zabudowanych śródmieść, do pomieszczeń zamkniętych - szpitali, żłobków, fabryk. Wyniki podobnych badań są coraz lepiej rozumiane i uwzględniane przy [pszukiwaniach lepszych rozwiązań w planowaniu osiedli, a nawet przy projektowaniu poszczególnych większych budowli.

Obok makroklimatu i mikroklimatu istnieje również pojęcie mezoklimatu czyli klimatu miejscowego (lokalnego) danego obiektu terenowego, doliny, kotliny, kompleksu jezior lub wzniesień. Niezależnie od jednorodności klimatu jakiegoś większego obszaru, każdą kotlinę czy dolinę rzeczną przecinającą dany region cechuje indywidualny klimat lokalny. W obniżeniach terenowych gromadzi się podczas nocy, zwłaszcza w zimie i gdy nie ma silnych wiatrów, chłodne, cięższe powietrze. Tak powstają słabo wentylowane zastoiska chłodu, wypełniane często przez mgły i dymy, które nie tylko utrudniają dopływ tak potrzebnych dla zdrowia promieni słonecznych, ale niekiedy, w przypadku dymów przemysłowych wręcz zatruwają powietrze.

Przy zakładaniu osiedli i ośrodków przemysłowych trzeba się naturalnie liczyć z łatwym dostępem do wody i warunkami komunikacyjnymi. Zwykle są one bardziej dogodne w dolinach, na dnie których niestety panuje zazwyczaj gorszy klimat miejscowy. Często jednak można znaleźć w danej oolicy rozwiązanie lokalizacyjne i pozwalające na szczęśliwe wyzyskanie warunków fizjograficznych, w tym również właściwości miejscowego klimatu. Czasem wystarczyłoby przesunąć zabudowę nieco dalej od dna doliny na jej zbocza i tak ją rozlokować, aby uniknąć szkodliwych wpływów lokalnego klimatu. Wskazują na to liczne błędy w rozmieszczeniu różnych inwestycji (sanatoriów itp) popełnione w przeszłości u nas i za granicą.

Z tych względów przy projektowaniu rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych i uzdrowisk, a tym bardziej przy zakładaniu nowych ośrodków, bierze się obecnie coraz bardziej pod uwage - oprócz innych czynników fizjograsficznych - również warunki klimatu miejscowego. Jest to np. nieodzowne przy budowie zakładów wyzyskujących lub produkujących energię jądrową lub zakładów wydzielających szczególnie szkodliwe dymy i gazy.

Klimaty świata. Koncepcje podziału klimatów świata są bardzo liczne, przy tym różnią się znacznie między sobą. W jednych koncepcjach podział opiera się głównie na różnicach stosunków termicznych i opadowych; szereg klimatologów przyjmuje przy tym izotermę majchłodniejszego miesiąca około +20 stopni za granicę klimatów gorących, a izotermę najcieplejszego miesiąca około +10 stopni za granicę stref umiarkowanych i chłodnej ( zbiega się ona mniej więcej z granicą lasu i tundry). W innych klasyfikacjach podstawą podziału klimatów jest, oprócz kryteriów fizyczno - klimatologicznych, zróżnicowanie głównych zespołów szaty roślinnej (klimaty puszczy równikowej, sawanny, pustyni, roślinności śródziemnomorskiej, stepu, lasów liściastych i mieszanych, lasów iglastych, tundry wiecznych śniegów i lodowców podbiegunowych).

Z klasyfikacji polskich autorów najbardziej znany jest podział klimatów świata W. Gorczyńskiego. Za podstawę podziału przyjmuje on tzw. stopień suchości - kombinację amplitudy rocznej temperatury powietrza oraz wskaźnika zmienności opadów (stosunek różnicy najwyższych i najniższych miesięcznych sum opadów do średniej sumy rocznej), z uwzględnieniem współczynnika wpływu szerokości geograficznej na amplitudę rocznych wahań temperatury i współczynnika stałego, tak dobranego, aby stopień suchości dla centralnej Sahary wynosił równo 100%. Podział Gorczyńskiego wyróżnia następujące grupy klimatów:

I klimaty gorące (temperatura najchłodniejszego miesiąca ponad +21 stopni), wilgotne;

II klimaty suche (temperatura najchłodniejszego miesiąca ponad -5 stopni), stopień suchości ponad 20%;

III klimaty umiarkowane (temperatura najchłodniejszego miesiąca od +21 stopni do -5 stopni), stopień suchości nie większy niż 20%;

IV klimaty skrajne (temperatura najchłodniejszego miesiąca poniżej -5 stopni, najcieplejszy poniżej +10 stopni);

V klimaty sniegowe (temperatura najcieplejszego miesiąca nie większa niż +10 stopni);

Klimaty Polski. Polska położona jest wraz z większą częścią Europy w strefie umiarkowanej. Charakteryzuje ją przewaga wiatrów zachodnich. Wraz z nimi przemieszczają się w głąb naszego kontynentu morskie, atlantyckie masy powietrzne. Polska znajduje się w atlantycko - europejskim obszarze klimatycznym, obejmującym północną Francję, południową Skandynawię i szereg innych krajów. Do Polski docierają często rownież kontynentalne masy powietrzne. Klimat Polski jest więc klimatem przejściowym pomiędzy morskim, ładognym Europy zachodniej oraz kontynentalnym Europy wschodniej.

Przy większej przewadze wpływu morskich mas powietrza mamy w Polsce łagodniejszą zimę albo chłodniejsze i bardziej wilgotne lato. Jak przeważają masy kontynentalne - zima jest u nas surowa i mroźna, lato - suche i upalne. Wpływy te różnicują również klimat obszaru Polski, co jest szczególnie widocznie w zimie. Morskie masy powietrzne częściej docierają do zachodnich ziem polskich, kontynentalne - odpowiednio do wschodnich. Dzięki temu w styczniu prawie na całym obszarze dorzecza Odry średnie wieloletnie temperatury są wyższe od -2 stopni, a przy ujściu Nysy Łużyckiej nawet wyższe od -1 stopień. Natomiast na wschodzie kraju jest znacznie chłodniej. Temperatury stycznia wynoszu tu poniżej -4 stopni, a miejscami dochodzą prawie do -5 stopni. Stosunkowo ciepło jest nad Bałtykiem, co zawdzięczami wpływami tego morza. Chłodno, poniżej -4 stopni i -6 stopni jest w górach. Im wyżej tym chłodniej. Ten wpływ wysokości zaznacza się w górach również w lecie, izoterma lipca na terenach górskich wynosi +17 stopni. W tum czasie na ziemiach środkowej Polski i w obniżeniach podgórskich temperatury dochodzą miejscami do +19 stopni.

Chłodniejsze są obszary pojezierne, nadmorskie. Wpływ morza nie tylko łagodzi, jak widać z tego, chłody zimowe, lecz również hamuje letnie ocieplenie. Jest to zrozumiałe, gdyż wody stygną i ogrzewają sie wolniej aniżeli ląd. Ponadto falowanie i prądy przenoszą w lecie w głąb wody znaczną ilość ciepła, które w chłodnej porze roku morze zwraca atmosferze. Ciepło jest zużywane również na parowanie wody morskiej. Bardziej wilgotne powietrze znad morza sprowadza większe zachmurzenie i opady, zwłaszcza gdy musi wznieść się wyżej, przekraczając wyniosłości terenowe. Dlatego mamy w Polsce większe opady na pojezierzach, szczególnie na Pomorzu, bardziej wysuniętym na wiatry zachodnie i północno - zachodnie. Suma rocznych opadów sięga tu wielkości ponad 700 mm. Tak duże opady spotykamy tylko na znacznych wyniosłościach wyżyn południowej Polski i w górach, gdzie roczne sumy opadów przekraczają 1000 mm.

Podobnie jak i w pasie północnych pojezierzy, obfitsze opady występują w zachodniej części wyżyn i gór, bardziej wystawionej na działanie wiatrów zachodnich (morskich mas powietrznych). Najmniej opadów otrzymują niziny centralnej Polski (poniżej 500 mm), miejscami o przesżło 25% mniej niż nadmorska część środkowego Pomorza. Obszar najmniejszych opadów odpowiada mniej więcej obszarowi najwyższych temperatur letnich, sprzyjających intensywnemu parowaniu. W warunkach klimatycznych panujących w centralnej Polsce jedynie w latach o normalnym rozkładzie opadów ilość wody w glebie wystarcza do uzyskania dobrych plonów rolnych. Niedobory opadów, zwłaszcza wiosennych, pojawiające się co kilka lat, grożą częściej klęską posuchy rolnictwu. W ogóle duża zmienność pogody w Polsce, komplikuje poważnie bieg robót rolnych w polu, jest jedną z głównych cech naszego klimatu.

Oprócz morskich i kontynentalnych mas powietrznych tzw. polarnych, właściwych dla średnich wielkości szerokości geograficznych, kształtujących u nas głównie pogodę i klimat, napływają czasem nad polskie ziemie również masy zwrotnikowe i arktyczne. Przeważnie pojawiają się u nas wiosną i jesienią. Napływowi pierwszych towarzyszy okres ciepłych i pogodnychdni wiosennych albo okres złotej jesieni i babiego lata. Pojawienie się masy arktycznej powoduje wystąpienie okresu późnych przymrozków wiosennych albo wczesnych jesiennych, często także przy dość słonecznej pogodzie, ale wyraźnie chłodnej.

Zarówno wiosna jak i jesień dzielą się w warunkach klimatu polskiego na dwa podokresy: przedwiośnie (o przykrej marcowej pogodzie) i wiosnę właściwą (bardziej słoneczną) oraz jesień właściwą (również dość pogodną) i przedzimie lub szarugę jesienną (przeważnie słotną i chłodną). To wyróżnienie dwóch dodatkowych pór roku, charakterystycznych dla klimatu naszego kraju i terenów sąsiednich, oprócz czterech ogólnie znanych w klimatach strefy umiarkowanej, jest zasługą wielkiego klimatologa i geografa polskiego E. Romera. Według jego koncepcji podziął Polski na regiony klimatyczne przedstawia się w ogólnych zarysach następująco:

- na północy, wzdłuż Wybrzeża wraz z deltą Wisły, region klimatu bałtyckiego bardzo łagodnej zimie, niezbyt ciepłym lecie i przewadze opadów jesiennych w stosunku do wiosennych;

- na obu pojezierzach Pomorskim i Mazurskim, klimat pojezierny o wyraźnie chłodniejszej zimie w porównaniu do klimatu bałtyckiego oraz klimatu nizin sąsiadujących od południa; wpływ morza zaznacza się tu podobną jak na północy przewagą opadów jesiennych nad wiosennymi;

- równoleżnikowy pas środkowych nizin polskich obejmuje region klimatu wielkich dolin o łagodniejszej zimie na zachodzie i surowszej na wschodzie, o lecie cieplejszym niż na północy; region ten, zwłaszcza jego środkową część, charakteryzują najmniejsze w Polsce opady;

- klimat wyżyn środkowych, obejmujący Wyżynę Śląsko - Małopolską i część Lubelskiej z Roztoczem; cechuje go surowsza zima i obfitsze opady;

- klimat podgórskich nizin i kotlin (Śląska, Oświęcimska, Sandomierska); charakteryzują go mniejsze opady, wyższe temperatury zarówno w lecie, jak i w z imie, zwłaszcza nad Odrą;

- na samym południu klimat górski, o chłodnym lecie; na większych wysokościach występują w ogóle najniższe średnie temperatury i największe opady;

- klimat zaciszy śródgórskich, który cechują przede wszystkim wielkie kontrasty termiczne dnia i nocy.

Można tu dodać, że na północnym zachodzie naszego kraju oraz na południu w górach, obserwuje się często silne wiatry, występujące głównie w chłodnej porze roku. Z powyższego opisu widać, że klimat Polski jest - jak na stosunkowo niewielki obszar kraju - bardzo zróżnicowany. Świadczy o tym m. in. obraz występowania szaty śnieżnej. Nad Środkową Odrą, nad dolnym biegiem Nysy Łużyckiej, na wybrzeżu bałtyckim, szczególnie zachodnim, pokrywa śnieżna zalega zwykle tylko 30 - 40 dni. Tak ajak i w całej zachodniej części kraju, nie jest tu ona trwała. Zanika i odnawia się kilkakrotnie w ciągu zimu. Na wschód od Wisły ilość dni z pokrywą śnieżną wzrasta do ponad 60, a miejscami np. na Suwalszczyźnie, zalega zwykle ponad trzy miesiące. Jest przy tym znacznie trwalsza, rzadziej zanika w czasie zimy.

Oczywiście w górach południowej Polski, w ich partiach szczytowych, śniegi leżą bez porównania dłużej (około 150 - 200 dni). Obraz stosunków śnieżnych w porze zimowej w Polsce zmienia się rzecz jasna z roku na rok. W wieloleciu trafiają się czasem zimy śnieżne, jak i bardzo ubogie w śnieg.

Klimat Polski ma również dużo walorów. Dzięki pięknej zazwyczaj pogodzie panującej na Wybrzeżu latem, zwłaszcza w lipcu, nasze miejscowości nadbałtyckie (mające doskonałe piaszczyste plaże) zaliczane są do poszukiwanych wypoczynkowych miejscowości nadmorskich. Dość pogodne lato i słoneczna jesień w naszych górach, a może jeszcze bardziej pogodny okres obejmujący drugą połowę zimy i początek wiosny, wyjątkowo bogaty w promieniowanie słoneczne, stwarza doskonałe warunki lecznicze, wypoczynkowe i turystyczne.

Cechy dodatnie naszego klimatu stanowią pewien rodzaj bogactwa naturalnego, które umiejętnie wskazane, może być źródłem różnych korzyści (pielęgnowanie zdrowia ludności, a nawet zwiększenie dochodu narodowego). Coraz lepsza znajomość klimatu może ułatwić w wielu dziedzinach prowadzenie bardziej racjonalnej gospodarki.

MagazynWszystkie miejscowościSzukaj miejscowościPogoda BierutówPogoda Boguszów-GorcePogoda BolesławiecPogoda BolkówPogoda ChojnówPogoda Czarny BórPogoda CzernicaPogoda Duszniki-ZdrójPogoda DzierżoniówPogoda DługołękaPogoda GromadkaPogoda Gryfów ŚląskiPogoda JaworPogoda Jedlina-ZdrójPogoda JemielnoPogoda Jeżów SudeckiPogoda Jordanów ŚląskiPogoda Kamienna GóraPogoda KarpaczPogoda Kąty WrocławskiePogoda KobierzycePogoda Kudowa-ZdrójPogoda Lądek-ZdrójPogoda LegnicaPogoda LubańPogoda LubinPogoda LubomierzPogoda MiękiniaPogoda NowogrodziecPogoda PiechowicePogoda PieńskPogoda PieszycePogoda Piława GórnaPogoda Polanica-ZdrójPogoda PolkowicePogoda SiechnicePogoda SobótkaPogoda Środa ŚląskaPogoda ŚwidnicaPogoda ŚwiebodzicePogoda ŚwierzawaPogoda UdaninPogoda WałbrzychPogoda WęgliniecPogoda WleńPogoda WojcieszówPogoda WrocławPogoda ZagrodnoPogoda ZgorzelecPogoda ZiębicePogoda Żórawina

Osiedla Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie). Miasto Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie). Wieś Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie). Jak rozwijało się osadnictwo w Polsce? Jak tworzyły się miasta w Polsce?Osiedla w Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) są zjawiskiem tak powszechnym jak czlowiek i można też powiedzieć, że są tak różne jak ludzie, którzy je tworzyli w okolicach Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie).

Mimo tego, że pojęcie "osiedle w Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie)" kojarzy się u nas przede wszystkim z kompleksem budynków i urządzeń trwałych, to jednak obejmuje ono zarówno same urządzenia w Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), jak i mieszkańców osiedli Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), ich pracę i życie codzienne w Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie). Tak naprawdę osada bez człowieka jest martwym reliktem, zabytkiem, który może mieć znaczenie historyczne, ale nie wytworzy obiektu odgrywającego jakąś rolę w życiu.

Życie człowieka upływa prędko i zmienia się z dnia na dzień. Domy w Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), które człowiek wzniósł, mają dłuższy okres trwania. Budynki w rejonie Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), w zależności od użytego materiału budowlanego mogą trwać setki i tysiące lat. Dawno już przeminęli ludzie z Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), którzy założyli większość istniejących dziś osiedli. Osady w okolicach dzisiejszego regionu Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) nadal trwają wziesione przez ich pierwszych mieszkańców, a w starych murach toczy się nowe życie, które do pewnego stopnia liczyć się musi z ramami stworzonymi przez poprzednie okresy.

Zajęcia i sposób życia mieszkańców Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) i ludności na całym świecie jest ogromnie zróżnicowane. Wpływa na to nie tylko przyroda, która zmienia się wraz z regionem świata, podobnie jak w okolicach Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) i tym samym daje różne możliwości i stwarza różne warunki dla rozwoju. Wpływ mają także warunki społeczne, a także kulturalne i polityczne w Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie). Wszystko to dzieli współczesne ludy na wiele różniących się od siebie grup.

Osadnictwo pierwotne w Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie). U ludów pierwotnych żyjących setki lat temu na dzisiejszych terenach Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), mamy osiedla prymitywne, dostosowane do ich organizacji rodowej czy plemiennej. Osiedla ludów zbierackich strefy tropikalnej składają się z szałasów skleconych z liści i gałęzi, o bardzo nietrwałej konstrukcji. Łatwo je zbudować i bez żalu opuścić, gdy w pogoni za żywnością małe grupki, w jakich żyją te ludy, przesuwają się z miejsca na miejsce. U wyżej zorganizowanych ludów myśliwskich i półrolniczych pojawiają się wyżej rozwinięte formy osad. Chaty przybierają wygląd budowli z gliny czy plecionek krytych matami, a układ ich i większość wiąże się z życiem społecznym grupy. Chata wodza czy naczelnika wyróżnia się okazałością. Pojawiają się już budynki przeznaczone do wspólnego użytkowania, położone w środku osady.

Ludy pasterskie posługują się namiotami, ustawianymi często dookoła placu, na którym łatwo zgromadzić zwierzęta. Zwarte te osady przenoszone są w czasie wędrówek wraz z całym dobytkiem na duże nieraz odległości.

Życie ludów pierwotnych kiedyś na terenach Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) wymagało pełnej samowystarczalności, tak w zakresie zdobycia żywności dla mieszkańców osad pierwotnych Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie), jak i wytworzenia narzędzi czy innych produktów. Nie ma tu rozbicia na warstwy trudniące się różnymi zajęciami, nie ma też osad, które by się różniły funkcją gospodarczą. Największą zmianą, jaka pojawiła się i ludów pierwotnych w Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) gospodarczo rozwiniętych, jest podział zajęć ludności, który wywołuje zróżnicowanie form osiedli na wieś i miasto.

Dawna wieś Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie). Wieś Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) jest osadą, której ludność zajmuje się bądź zajmowała się kiedyś, rolnictwem i dzięki temu posiada dużą przestrzeń gospodarczą powiązaną ściśle z osadą. Osada Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) i jej pola tworzyły pewną jednostkę gospodarczą.

Głównym zadaniem wsi Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie) było bądź nadal jest dostarczenie produktów rolnych nie tylko na własne potrzeby, ale i na wyżywienie tych grup ludności, które nie trudnią się rolnictwem. Wsie różnią się od siebie pod wieloma względami. Typ upraw w zależności od szerokości geograficznej i cech środowiska ulega dużym zmianom. Inne rośliny uprawia się w strefie śródziemnomorskiej, tropikalnej czy umiarkowanej. Rodzaj upraw stwarza potrzebę odpowiedniej organizacji pracy, zależnej od ustroju społecznego i rozwoju techniki u poszczególnych ludów. Ta wielorakość czynników działających na powstawanie wsi sprawiła, że chociaż funkcja główna jest wszystkim wspólna, to jednak w typach wsi istnieje duża różnorodność.

Różnice najbardziej dostrzegalne i najłatwiej uchwytne wynikają z różnych rozmiarów osiedli wiejskich. Zazwyczaj są to osiedla małe, gdzie ilość domów waha się od kilku do kilkudziesięciu. W niektórych jednak krajach wsie liczą po kilka tysięcy mieszkańców, a domy tworzą zwartą zabudowę, przypominając małe miasta.

Zabytki gmina Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie). Atrakcje tyrystyczne Wrocław (powiat Wrocław województwo dolnośląskie)!

Zabytek fort piechoty (1896 - 1897) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku fort piechoty (1896 - 1897) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Redycka .

Zabytek schron bierny piechoty wschodni (dowódcy) (1914 r.) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku schron bierny piechoty wschodni (dowódcy) (1914 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ostowa .

Zabytek obwód żelbetonowych stanowisk strzeleckich z wałem ziemnym (1896 - 1897) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku obwód żelbetonowych stanowisk strzeleckich z wałem ziemnym (1896 - 1897) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Redycka .

Zabytek kompanijny schron główny (1896 - 1897) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kompanijny schron główny (1896 - 1897) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek zespół budowlany Szpitala Izraelickiego (1901 - 1903) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół budowlany Szpitala Izraelickiego (1901 - 1903) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek budynek główny (1901 - 1903) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek główny (1901 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Wiśniowa .

Zabytek budynek oddziału ginekologicznego (1910 - 1912) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek oddziału ginekologicznego (1910 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sudecka .

Zabytek budynek zarządu (1902 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek zarządu (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sudecka .

Zabytek budynek zakładu dla przewlekle chorych (1910 - 1911) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek zakładu dla przewlekle chorych (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sztabowa .

Zabytek kostnica (1901 - 1903) pełniący funkcję kostnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kostnica (1901 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kostnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sztabowa .

Zabytek budynek oddziału zakaźnego (1901 - 1903) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek oddziału zakaźnego (1901 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sztabowa .

Zabytek budynek gospodarczy (1901 - 1903) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1901 - 1903) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sztabowa .

Zabytek kotłownia z kominem (1901 - 1903) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kotłownia z kominem (1901 - 1903) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sztabowa .

Zabytek zespół budowlany Fortu Piechoty nr 8a (1914 r.) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół budowlany Fortu Piechoty nr 8a (1914 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ostowa .

Zabytek schron bierny piechoty zachodni (1914 r.) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku schron bierny piechoty zachodni (1914 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ostowa .

Zabytek wartownia (1914 r.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wartownia (1914 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ostowa .

Zabytek wartownia (1914 r.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wartownia (1914 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ostowa .

Zabytek historyczny zespół budowlany Kliniki Psychiatrycznej i Chorób Nerwowych, ob. Katedry i Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej (1904 - 1907) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku historyczny zespół budowlany Kliniki Psychiatrycznej i Chorób Nerwowych, ob. Katedry i Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej (1904 - 1907) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Odona Bujwida .

Zabytek willa dyrektora (1904 - 1907) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa dyrektora (1904 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Odona Bujwida .

Zabytek d. izolatorium południowe, męskie z łącznikiem (1904 - 1907) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. izolatorium południowe, męskie z łącznikiem (1904 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Odona Bujwida .

Zabytek d. dom mieszkalny urzędników (1904 - 1907) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. dom mieszkalny urzędników (1904 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Odona Bujwida .

Zabytek d. izolatorium północne, żeńskie z łącznikiem (1904 - 1907) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. izolatorium północne, żeńskie z łącznikiem (1904 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Odona Bujwida .

Zabytek Klinika Psychiatrii, budynek Główny (1904 - 1907) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Klinika Psychiatrii, budynek Główny (1904 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Odona Bujwida .

Zabytek kotłownia (1904 - 1907) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kotłownia (1904 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Odona Bujwida .

Zabytek budynek gospodarczy (1904 - 1907) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1904 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Odona Bujwida .

Zabytek kaplica z prosektorium, ob kostnica (1904 - 1907) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kaplica z prosektorium, ob kostnica (1904 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Odona Bujwida .

Zabytek ogrodzenie (pocz. XX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Odona Bujwida .

Zabytek zespół budynków (data nieznana) pełniący funkcję zespół - kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół budynków (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek zespół zabudowy zajezdni tramwajowej Ołbin (1910 - 1911) pełniący funkcję zespół - zajezdnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół zabudowy zajezdni tramwajowej Ołbin (1910 - 1911) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - zajezdnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Słowiańska .

Zabytek willa (1885 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kręta .

Zabytek budynek administracyjny (1902 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ołbińska .

Zabytek budynek administracyjno-biurowy (1938 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjno-biurowy (1938 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Słowiańska .

Zabytek hale postojowe taboru tramwajowego (1910 - 1911) pełniący funkcję zajezdnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku hale postojowe taboru tramwajowego (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zajezdnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Słowiańska .

Zabytek zespół zabudowy Portu Miejskiego (1898 r.) pełniący funkcję zespół - port w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół zabudowy Portu Miejskiego (1898 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - port posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kleczkowska .

Zabytek budynek zarządu (1899 - 1900) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek zarządu (1899 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kleczkowska .

Zabytek portiernia (1898 - 1900) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku portiernia (1898 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kleczkowska .

Zabytek magazyn drobnicy (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku magazyn drobnicy (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kleczkowska .

Zabytek spichlerz (1900 - 1902) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku spichlerz (1900 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kleczkowska .

Zabytek magazyn cukru (1898 - 1900) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku magazyn cukru (1898 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kleczkowska .

Zabytek zespół stacji kolejowej Wrocław-Żerniki (1880 r.) pełniący funkcję zespół - stacja kolejowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół stacji kolejowej Wrocław-Żerniki (1880 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - stacja kolejowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Żernicka .

Zabytek dworzec (1880 r.) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dworzec (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Dojazd .

Zabytek szalet, ob. budynek gospodarczy (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję sanitariaty w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku szalet, ob. budynek gospodarczy (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sanitariaty posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Żernicka .

Zabytek dom (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Żernicka .

Zabytek wiata peronowa (1880 r.) pełniący funkcję wiata w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wiata peronowa (1880 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wiata posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Dojazd .

Zabytek zespół kramów mięsnych tzw.Stare Jatki (przełom XVII/XVIII w.) pełniący funkcję zespół - kram/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół kramów mięsnych tzw.Stare Jatki (przełom XVII/XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kram/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek jatki (data nieznana) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jatki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek zespół klasztorny ss. Szarytek św. Elżbiety (1881 - 1882) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny ss. Szarytek św. Elżbiety (1881 - 1882) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Józefa .

Zabytek kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (1881 - 1882) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (1881 - 1882) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Józefa .

Zabytek oratorium pw. św. Józefa (1892 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku oratorium pw. św. Józefa (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Józefa .

Zabytek budynek z bramą przejazdową (1887 r.) pełniący funkcję budynek bramny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek z bramą przejazdową (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek bramny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Józefa .

Zabytek klasztor (1881 - 1882) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku klasztor (1881 - 1882) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Józefa .

Zabytek Ogród Zoologiczny (1864 - 1865) pełniący funkcję zespół - ogród zoologiczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Ogród Zoologiczny (1864 - 1865) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - ogród zoologiczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek ptaszarnia (1890 - 1900) pełniący funkcję wybieg dla zwierząt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ptaszarnia (1890 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wybieg dla zwierząt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek pawilon jeleni (1903 - 1907) pełniący funkcję wybieg dla zwierząt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pawilon jeleni (1903 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wybieg dla zwierząt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek pawilon tzw. forteca niedźwiedzi (1864 - 1865) pełniący funkcję wybieg dla zwierząt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pawilon tzw. forteca niedźwiedzi (1864 - 1865) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wybieg dla zwierząt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek woliera ptaków drapieżnych (1865 - 1870) pełniący funkcję wybieg dla zwierząt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku woliera ptaków drapieżnych (1865 - 1870) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wybieg dla zwierząt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek domek bobrów (pocz. XX w.) pełniący funkcję wybieg dla zwierząt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku domek bobrów (pocz. XX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wybieg dla zwierząt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek budynek dyrekcji (1901 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek dyrekcji (1901 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek gadziarnia, d. restauracja (1864 - 1865) pełniący funkcję restauracja/kawiarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku gadziarnia, d. restauracja (1864 - 1865) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek restauracja/kawiarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek małpiarnia (1866 r.) pełniący funkcję wybieg dla zwierząt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku małpiarnia (1866 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wybieg dla zwierząt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek słoniarnia (1887 r.) pełniący funkcję wybieg dla zwierząt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku słoniarnia (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wybieg dla zwierząt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek pawilon drapieżników dużych (1875 r.) pełniący funkcję wybieg dla zwierząt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pawilon drapieżników dużych (1875 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wybieg dla zwierząt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek budynek wejściowy (1891 - 1905) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek wejściowy (1891 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek warsztat (koniec XIX w.) pełniący funkcję warsztat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku warsztat (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek warsztat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek altana nad stawem (pocz. XX w.) pełniący funkcję inna budowla parkowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku altana nad stawem (pocz. XX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inna budowla parkowa posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek Brama Japońska (pocz. XX w.) pełniący funkcję brama/furtka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Brama Japońska (pocz. XX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama/furtka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek altana na wybiegu jeleni (pocz. XX w.) pełniący funkcję inna budowla parkowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku altana na wybiegu jeleni (pocz. XX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inna budowla parkowa posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek zespół Hali Stulecia (1912 - 1913) pełniący funkcję zespół - pawilon wystawowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół Hali Stulecia (1912 - 1913) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pawilon wystawowy posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wystawowa .

Zabytek Hala Stulecia, ob. Hala Ludowa (1912 - 1913) pełniący funkcję hala widowiskowo-sportowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Hala Stulecia, ob. Hala Ludowa (1912 - 1913) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hala widowiskowo-sportowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wystawowa .

Zabytek pawilon wystawowy, ob. bud. biurowo-wystawienniczy Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych (1948 r.) pełniący funkcję pawilon wystawowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pawilon wystawowy, ob. bud. biurowo-wystawienniczy Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych (1948 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon wystawowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wystawowa .

Zabytek pawilon restauracyjny (1912 - 1913) pełniący funkcję restauracja/kawiarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pawilon restauracyjny (1912 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek restauracja/kawiarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wystawowa .

Zabytek d. dzienne sanatorium dla dzieci (1929 r.) pełniący funkcję sanatorium w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. dzienne sanatorium dla dzieci (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek sanatorium posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wystawowa .

Zabytek Pawilon Czterech Kopuł (1912 - 1913) pełniący funkcję pawilon wystawowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Pawilon Czterech Kopuł (1912 - 1913) to inna, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon wystawowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wystawowa .

Zabytek kolumnada (1912 - 1913) pełniący funkcję kolumnada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kolumnada (1912 - 1913) to inna, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kolumnada posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wystawowa .

Zabytek iglica (1948 r.) pełniący funkcję maszt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku iglica (1948 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek maszt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wystawowa .

Zabytek pergola (1912 - 1913) pełniący funkcję inna budowla parkowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pergola (1912 - 1913) to inna, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inna budowla parkowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wystawowa .

Zabytek zespół terenów olimpijskich (1926 - 1938) pełniący funkcję zespół - teren sportowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół terenów olimpijskich (1926 - 1938) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - teren sportowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek kasy biletowe (1926 - 1938) pełniący funkcję budynek kas w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kasy biletowe (1926 - 1938) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek kas posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Ignacego Jana Paderewskiego .

Zabytek kasy biletowe (1925 - 1926) pełniący funkcję budynek kas w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kasy biletowe (1925 - 1926) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek kas posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Ignacego Jana Paderewskiego .

Zabytek hala sportowa (1936 - 1939) pełniący funkcję hala widowiskowo-sportowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku hala sportowa (1936 - 1939) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hala widowiskowo-sportowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Ignacego Jana Paderewskiego .

Zabytek budynek kortów tenisowych (1926 - 1938) pełniący funkcję sala gimnastyczna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek kortów tenisowych (1926 - 1938) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sala gimnastyczna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Ignacego Jana Paderewskiego .

Zabytek brama główna z pergolą (1925 - 1926) pełniący funkcję brama/furtka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku brama główna z pergolą (1925 - 1926) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama/furtka posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Ignacego Jana Paderewskiego .

Zabytek trybuny (1927 - 1938) pełniący funkcję trybuna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku trybuny (1927 - 1938) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek trybuna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Ignacego Jana Paderewskiego .

Zabytek trybuny (1927 - 1938) pełniący funkcję trybuna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku trybuny (1927 - 1938) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek trybuna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Ignacego Jana Paderewskiego .

Zabytek stadion lekkoatletyczny (1925 - 1926) pełniący funkcję stadion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku stadion lekkoatletyczny (1925 - 1926) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stadion posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Ignacego Jana Paderewskiego .

Zabytek stadion olimpijski (1924 - 1926) pełniący funkcję stadion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku stadion olimpijski (1924 - 1926) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stadion posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Ignacego Jana Paderewskiego .

Zabytek wieża zegarowa (1936 - 1939) pełniący funkcję wieża zegarowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wieża zegarowa (1936 - 1939) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża zegarowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Ignacego Jana Paderewskiego .

Zabytek brama (1927 - 1938) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku brama (1927 - 1938) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Ignacego Jana Paderewskiego .

Zabytek Aleja Olimpijska (1924 - 1925) pełniący funkcję aleja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Aleja Olimpijska (1924 - 1925) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek aleja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek zespół zajezdni tramwajowej Dąbie (1913 r.) pełniący funkcję zespół - zajezdnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół zajezdni tramwajowej Dąbie (1913 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - zajezdnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek hala remontowa (1913 r.) pełniący funkcję hala napraw w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku hala remontowa (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hala napraw posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek hala postojowa północna (1913 r.) pełniący funkcję wagonownia/hala postojowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku hala postojowa północna (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wagonownia/hala postojowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek hala postojowa południowa (1913 r.) pełniący funkcję wagonownia/hala postojowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku hala postojowa południowa (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wagonownia/hala postojowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek budynek administracyjny (1913 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek budynek mieszkalny (1913 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek słup przystankowy II (1920 - 1930) pełniący funkcję słup przystankowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku słup przystankowy II (1920 - 1930) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek słup przystankowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek słup trakcji napowietrznej II (1918 - 1939) pełniący funkcję słup trakcyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku słup trakcji napowietrznej II (1918 - 1939) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek słup trakcyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek słup trakcji napowietrznej III (1918 - 1939) pełniący funkcję słup trakcyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku słup trakcji napowietrznej III (1918 - 1939) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek słup trakcyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek słup trakcji napowietrznej I (1918 - 1939) pełniący funkcję słup trakcyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku słup trakcji napowietrznej I (1918 - 1939) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek słup trakcyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek słup przystankowy I (1920 - 1930) pełniący funkcję słup przystankowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku słup przystankowy I (1920 - 1930) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek słup przystankowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek trafostacja (1934 - 1935) pełniący funkcję trafostacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku trafostacja (1934 - 1935) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek trafostacja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek zespół d. kościoła ewangelickiego (1904 - 1915) pełniący funkcję zespół - kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół d. kościoła ewangelickiego (1904 - 1915) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wałbrzyska .

Zabytek plebania (1910 - 1915) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku plebania (1910 - 1915) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Karmelkowa .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski (1904 - 1905) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski (1904 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wałbrzyska .

Zabytek ogrodzenie (1905 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wałbrzyska .

Zabytek zespół willi (1921 r.) pełniący funkcję zespół - ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół willi (1921 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Platanowa .

Zabytek willa (1907 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Platanowa .

Zabytek ogrodzenie (1900 - 1915) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1900 - 1915) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek ogród (1920 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogród (1920 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek zespół wodociągów (koniec XIX w.) pełniący funkcję zespół - wodociąg w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół wodociągów (koniec XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - wodociąg posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Na Grobli .

Zabytek portiernia (1910 r.) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku portiernia (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Na Grobli .

Zabytek przepompownia Rakowiec (1907 - 1909) pełniący funkcję pompownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku przepompownia Rakowiec (1907 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pompownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Na Grobli .

Zabytek budynek administracyjno-socjalny (1890 - 1900) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjno-socjalny (1890 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Na Grobli .

Zabytek pompownia wschodnia (1892 - 1894) pełniący funkcję pompownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pompownia wschodnia (1892 - 1894) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pompownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Na Grobli .

Zabytek kotłownia wschodnia (1869 - 1870) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kotłownia wschodnia (1869 - 1870) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Na Grobli .

Zabytek budynek administracyjny (1870 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1870 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Na Grobli .

Zabytek rogatka, ob. dom mieszkalny (koniec XIX w.) pełniący funkcję rogatka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku rogatka, ob. dom mieszkalny (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rogatka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Na Grobli .

Zabytek warsztaty (1920 - 1930) pełniący funkcję warsztat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku warsztaty (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek warsztat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Na Grobli .

Zabytek kotłownia zachodnia (1874 r.) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kotłownia zachodnia (1874 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Na Grobli .

Zabytek budynek odżelaziacza (1905 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek odżelaziacza (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Na Grobli .

Zabytek pompownia (1924 r.) pełniący funkcję pompownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pompownia (1924 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pompownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Na Grobli .

Zabytek filtry pospieszne (1921 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku filtry pospieszne (1921 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Na Grobli .

Zabytek relikty oryginalnej nawierzchni (data nieznana) pełniący funkcję nawierzchnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku relikty oryginalnej nawierzchni (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek nawierzchnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Na Grobli .

Zabytek wieża wodociągowa (koniec XIX w.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wieża wodociągowa (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Na Grobli .

Zabytek port Ujście Oławy (poł. XIX w.) pełniący funkcję budowla w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku port Ujście Oławy (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budowla posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Na Grobli .

Zabytek relikty torowiska kolejki wąskotorowej (koniec XIX w.) pełniący funkcję linia kolejowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku relikty torowiska kolejki wąskotorowej (koniec XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek linia kolejowa posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek filtr (1890 - 1893) pełniący funkcję zbiornik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku filtr (1890 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zbiornik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek zbiornik wody czystej (1896 - 1898) pełniący funkcję zbiornik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zbiornik wody czystej (1896 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zbiornik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek stawy osadnikowe (1920 - 1922) pełniący funkcję zbiornik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku stawy osadnikowe (1920 - 1922) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zbiornik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek ogrodzenie (koniec XIX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek osadnik ze śluzą (1879 r.) pełniący funkcję zbiornik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku osadnik ze śluzą (1879 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zbiornik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek zespół budowlany Kościoła Pamiątkowego Króla Gustawa Adolfa (1932 - 1935) pełniący funkcję zespół - kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół budowlany Kościoła Pamiątkowego Króla Gustawa Adolfa (1932 - 1935) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica ks. Stanisława Brzóski .

Zabytek plebania (1934 - 1935) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku plebania (1934 - 1935) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Partyzantów .

Zabytek kościół ewangelicki, tzw. Pamiątkowy króla Gustawa Adolfa (1932 - 1933) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, tzw. Pamiątkowy króla Gustawa Adolfa (1932 - 1933) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica ks. Stanisława Brzóski .

Zabytek d. zespół klasztorny Urszulanek (1896 - 1929) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. zespół klasztorny Urszulanek (1896 - 1929) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jana Kasprowicza .

Zabytek d. Klasztor i Liceum Żeńskie Sióstr Urszulanek (1896 - 1898) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. Klasztor i Liceum Żeńskie Sióstr Urszulanek (1896 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jana Kasprowicza .

Zabytek budynek szpitalny B (1929 r.) pełniący funkcję budynek klasztorny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek szpitalny B (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek klasztorny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jana Kasprowicza .

Zabytek pralnia (1906 r.) pełniący funkcję pralnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pralnia (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pralnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jana Kasprowicza .

Zabytek apteka (1906 r.) pełniący funkcję apteka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku apteka (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek apteka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jana Kasprowicza .

Zabytek grota Najświętszej Marii Panny (data nieznana) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku grota Najświętszej Marii Panny (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kapliczka posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jana Kasprowicza .

Zabytek kapliczka wotywna św. Józefa (data nieznana) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kapliczka wotywna św. Józefa (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kapliczka posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jana Kasprowicza .

Zabytek ogrodzenie (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jana Kasprowicza .

Zabytek cmentarz zakonny (XX w.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku cmentarz zakonny (XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Marii Konopnickiej .

Zabytek park (data nieznana) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku park (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek zespół klasztorny Franciszkanów (1895 - 1905) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Franciszkanów (1895 - 1905) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jana Kasprowicza .

Zabytek kościół pw. św. Antoniego Padewskiego (1900 - 1901) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Antoniego Padewskiego (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jana Kasprowicza .

Zabytek klasztor (1895 - 1897) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku klasztor (1895 - 1897) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jana Kasprowicza .

Zabytek budynek gospodarczy (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jana Kasprowicza .

Zabytek ogrodzenie (pocz. XX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jana Kasprowicza .

Zabytek cmentarz zakonny (XX w.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku cmentarz zakonny (XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek zakład karny (1895 r.) pełniący funkcję zespół - więzienie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zakład karny (1895 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - więzienie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kleczkowska .

Zabytek d. więzienie kobiece, ob. pawilon penitencjarny II (1895 r.) pełniący funkcję więzienie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. więzienie kobiece, ob. pawilon penitencjarny II (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek więzienie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kleczkowska .

Zabytek d. więzienie męskie, ob. pawilon penitencjarny I (1895 r.) pełniący funkcję więzienie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. więzienie męskie, ob. pawilon penitencjarny I (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek więzienie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kleczkowska .

Zabytek szpital, ob. kuchnia (1895 r.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku szpital, ob. kuchnia (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kleczkowska .

Zabytek warsztat i pralnia (1895 r.) pełniący funkcję warsztat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku warsztat i pralnia (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek warsztat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kleczkowska .

Zabytek d. budynek gospodarczy, ob. pawilon penitencjarny III (1895 r.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. budynek gospodarczy, ob. pawilon penitencjarny III (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kleczkowska .

Zabytek mur okalający (koniec XIX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku mur okalający (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kleczkowska .

Zabytek mur owalny (1895 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku mur owalny (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kleczkowska .

Zabytek zespół budynków d. kinoteatru Capitol (1928 - 1929) pełniący funkcję zespół - kino w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół budynków d. kinoteatru Capitol (1928 - 1929) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kino posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica marsz. Józefa Piłsudskiego .

Zabytek budynek biurowy, d. biurowo-magazynowy (1928 - 1929) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek biurowy, d. biurowo-magazynowy (1928 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wojciecha Bogusławskiego .

Zabytek budynek główny d. kinoteatru Capitol z łącznikiem foyer (1928 - 1929) pełniący funkcję kino w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek główny d. kinoteatru Capitol z łącznikiem foyer (1928 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kino posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica marsz. Józefa Piłsudskiego .

Zabytek zespół d. dworca pocztowego (1904 - 1905) pełniący funkcję zespół - dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół d. dworca pocztowego (1904 - 1905) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek wiata II z peronem (1904 - 1905) pełniący funkcję wiata w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wiata II z peronem (1904 - 1905) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek wiata posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek wiata I z peronem (1904 - 1905) pełniący funkcję wiata w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wiata I z peronem (1904 - 1905) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek wiata posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek układ torowy (1904 - 1905) pełniący funkcję torowisko w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku układ torowy (1904 - 1905) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek torowisko posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek zespół budynków Panoramy Racławickiej z otoczeniem (1966 - 1970) pełniący funkcję zespół - pawilon wystawowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół budynków Panoramy Racławickiej z otoczeniem (1966 - 1970) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pawilon wystawowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Ewangelisty Purkyniego .

Zabytek rotunda (1966 - 1970) pełniący funkcję pawilon wystawowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku rotunda (1966 - 1970) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon wystawowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Ewangelisty Purkyniego .

Zabytek budynek administracyjno-techniczny (1966 - 1970) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjno-techniczny (1966 - 1970) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Ewangelisty Purkyniego .

Zabytek zespół Zakładu Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów (1905 - 1912) pełniący funkcję zespół - szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół Zakładu Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów (1905 - 1912) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wejherowska .

Zabytek ambulatorium (1905 - 1907) pełniący funkcję przytułek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ambulatorium (1905 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek przytułek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wejherowska .

Zabytek szkoła (1905 - 1907) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku szkoła (1905 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica ks. Marcina Lutra .

Zabytek warsztaty (1910 r.) pełniący funkcję warsztat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku warsztaty (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek warsztat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica ks. Marcina Lutra .

Zabytek internat (1910 - 1912) pełniący funkcję bursa/internat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku internat (1910 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek bursa/internat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica ks. Marcina Lutra .

Zabytek ogrodzenie (1907 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1907 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wejherowska .

Zabytek zieleń parkowa (data nieznana) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zieleń parkowa (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wejherowska .

Zabytek zespół szpitalny, d. Dom Pomocy Społecznej dla Kalek (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję zespół - przytułek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół szpitalny, d. Dom Pomocy Społecznej dla Kalek (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - przytułek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ołbińska .

Zabytek budynek B-główny (1897 r.) pełniący funkcję przytułek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek B-główny (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek przytułek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ołbińska .

Zabytek budynek A (poł. XIX w.) pełniący funkcję przytułek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek A (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek przytułek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ołbińska .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek zespół pałacowo-parkowo-folwarczny (1891 r.) pełniący funkcję zespół - pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół pałacowo-parkowo-folwarczny (1891 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pawłowicka .

Zabytek młyn (1890 - 1900) pełniący funkcję młyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku młyn (1890 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek młyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pawłowicka .

Zabytek oficyna (1891 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku oficyna (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pawłowicka .

Zabytek pałac (1891 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pawłowicka .

Zabytek stajnia (1890 - 1900) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku stajnia (1890 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pawłowicka .

Zabytek dom zarządcy (1890 - 1900) pełniący funkcję rządcówka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom zarządcy (1890 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rządcówka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pawłowicka .

Zabytek łącznik (1891 r.) pełniący funkcję łącznik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku łącznik (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek łącznik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pawłowicka .

Zabytek brama wjazdowa I (data nieznana) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku brama wjazdowa I (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pawłowicka .

Zabytek mostek (w parku) (data nieznana) pełniący funkcję kładka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku mostek (w parku) (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kładka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pawłowicka .

Zabytek glorieta (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję inna budowla parkowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku glorieta (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inna budowla parkowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pawłowicka .

Zabytek brama wjazdowa II (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku brama wjazdowa II (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Widawska .

Zabytek park (1891 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku park (1891 r.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek dojazdowa aleja kasztanowcowa (data nieznana) pełniący funkcję aleja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dojazdowa aleja kasztanowcowa (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek aleja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek fontanna (data nieznana) pełniący funkcję fontanna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku fontanna (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fontanna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek wieża wodna (1890 - 1900) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wieża wodna (1890 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek zespół budynków Politechniki Wrocławskiej (1905 - 1911) pełniący funkcję zespół - szkoła wyższa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół budynków Politechniki Wrocławskiej (1905 - 1911) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szkoła wyższa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego .

Zabytek budynek techniczny II (1910 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek techniczny II (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Cypriana Kamila Norwida .

Zabytek budynek d. laboratorium obrabiarek (1906 - 1910) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek d. laboratorium obrabiarek (1906 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Cypriana Kamila Norwida .

Zabytek Instytut Elekktrotrchniczny (1906 - 1911) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Instytut Elekktrotrchniczny (1906 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Mariana Smoluchowskiego .

Zabytek d. Laboratorium Maszyn, ob. sale wykładowe (1905 - 1910) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. Laboratorium Maszyn, ob. sale wykładowe (1905 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Mariana Smoluchowskiego .

Zabytek stary Instytut Chemii (1905 - 1910) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku stary Instytut Chemii (1905 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Mariana Smoluchowskiego .

Zabytek budynek techniczny I (1910 - 1920) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek techniczny I (1910 - 1920) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Mariana Smoluchowskiego .

Zabytek gmach główny (1905 - 1910) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku gmach główny (1905 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego .

Zabytek budynek techniczny III (1905 - 1911) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek techniczny III (1905 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego .

Zabytek nowy Instytut Chemii (1935 - 1939) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku nowy Instytut Chemii (1935 - 1939) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego .

Zabytek ogrodzenie z bramą (1905 - 1911) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramą (1905 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek zespół kamienic przy ulicy Norwida (1890 - 1910) pełniący funkcję zespół - kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół kamienic przy ulicy Norwida (1890 - 1910) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kamienica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek kamienica (1890 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Cypriana Kamila Norwida .

Zabytek kamienica (1890 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Cypriana Kamila Norwida .

Zabytek kamienica (1890 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Cypriana Kamila Norwida .

Zabytek kamienica (1890 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Cypriana Kamila Norwida .

Zabytek kamienica (1890 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Cypriana Kamila Norwida .

Zabytek kamienica (1890 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Cypriana Kamila Norwida .

Zabytek kamienica (1890 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Cypriana Kamila Norwida .

Zabytek kamienica (1890 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Cypriana Kamila Norwida .

Zabytek kamienica (1890 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Cypriana Kamila Norwida .

Zabytek kamienica (1890 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Cypriana Kamila Norwida .

Zabytek kamienica (1890 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Cypriana Kamila Norwida .

Zabytek kamienica (1890 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Cypriana Kamila Norwida .

Zabytek kamienica (1890 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Marii Curie-Skłodowskiej .

Zabytek kamienica (1890 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Marii Curie-Skłodowskiej .

Zabytek zespół Klinik Akademii Medycznej (1890 - 1909) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół Klinik Akademii Medycznej (1890 - 1909) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek Katedra i Zakład Farmakologii (1890 - 1909) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Katedra i Zakład Farmakologii (1890 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Mikulicza-Radeckiego .

Zabytek Katedra i Zakład Medycyny Sądowej (1890 - 1909) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Katedra i Zakład Medycyny Sądowej (1890 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Mikulicza-Radeckiego .

Zabytek Zakład Anatomii Patologicznej z kostnicą (1890 - 1909) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Zakład Anatomii Patologicznej z kostnicą (1890 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Karola Marcinkowskiego .

Zabytek Klinika i Katedra Nefrologii Pediatrycznej (1890 - 1909) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Klinika i Katedra Nefrologii Pediatrycznej (1890 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Marii Curie-Skłodowskiej .

Zabytek Państwowy Szpital Kliniczny (1890 - 1909) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Państwowy Szpital Kliniczny (1890 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Marii Curie-Skłodowskiej .

Zabytek Klinika Chirurgii Ogólnej (1890 - 1909) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Klinika Chirurgii Ogólnej (1890 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Marii Curie-Skłodowskiej .

Zabytek Klinika Radioterapii (1890 - 1909) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Klinika Radioterapii (1890 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Marii Curie-Skłodowskiej .

Zabytek Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych (1890 - 1909) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych (1890 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tytusa Chałubińskiego .

Zabytek Katedra i Klinika Okulistyczna oraz Katedra i Kilnika Otolaryngologiczna (1890 - 1909) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Katedra i Klinika Okulistyczna oraz Katedra i Kilnika Otolaryngologiczna (1890 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tytusa Chałubińskiego .

Zabytek Klinika Ginekologiczna (1890 - 1909) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Klinika Ginekologiczna (1890 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tytusa Chałubińskiego .

Zabytek Klinika Chorób Uszu, Nosa i Gardła, ob. Zakład Mikrobiologii i Wydział Weterynarii (1890 - 1909) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Klinika Chorób Uszu, Nosa i Gardła, ob. Zakład Mikrobiologii i Wydział Weterynarii (1890 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tytusa Chałubińskiego .

Zabytek willa, ob. Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej (1890 - 1909) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa, ob. Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej (1890 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tytusa Chałubińskiego .

Zabytek Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej oraz Histologii i Embriologii (1890 - 1909) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej oraz Histologii i Embriologii (1890 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tytusa Chałubińskiego .

Zabytek Zakład Filozofii, ob. budynek Działu Współpracy z Zagranicą (1890 - 1909) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Zakład Filozofii, ob. budynek Działu Współpracy z Zagranicą (1890 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tytusa Chałubińskiego .

Zabytek apteka (1890 - 1909) pełniący funkcję apteka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku apteka (1890 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek apteka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tytusa Chałubińskiego .

Zabytek Zakład Fizjologii, ob. Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej (1890 - 1909) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Zakład Fizjologii, ob. Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej (1890 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tytusa Chałubińskiego .

Zabytek rektorat (1890 - 1909) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku rektorat (1890 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wybrzeże Ludwika Pasteura .

Zabytek Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego (1890 - 1909) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego (1890 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wybrzeże Ludwika Pasteura .

Zabytek budynek administracyjno-gospodarczy (1890 - 1909) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjno-gospodarczy (1890 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wybrzeże Ludwika Pasteura .

Zabytek zespół młyński (1870 - 1901) pełniący funkcję zespół - młyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół młyński (1870 - 1901) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - młyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zarzecze .

Zabytek budynek gospodarczy (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zarzecze .

Zabytek dom mieszkalny (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zarzecze .

Zabytek młyn (1870 r.) pełniący funkcję młyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku młyn (1870 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek młyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zarzecze .

Zabytek zespół szpitala rehabilitacyjnego (1893 - 1927) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół szpitala rehabilitacyjnego (1893 - 1927) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Poświęcka .

Zabytek kościół bonifratrów, ob. kaplica szpitalna pw. Świętej Rodziny (1839 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół bonifratrów, ob. kaplica szpitalna pw. Świętej Rodziny (1839 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Poświęcka .

Zabytek wozownia, ob. garaż (1902 r.) pełniący funkcję wozownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wozownia, ob. garaż (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wozownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Poświęcka .

Zabytek szpital (1893 r.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku szpital (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Poświęcka .

Zabytek park (data nieznana) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku park (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek ogrodzenie (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek aleja dojazdowa (1893 r.) pełniący funkcję aleja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku aleja dojazdowa (1893 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek aleja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek poszpitalny zespół zabudowy (1900 - 1913) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku poszpitalny zespół zabudowy (1900 - 1913) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Stabłowicka .

Zabytek remiza strażacka i lodownia (1899 - 1902) pełniący funkcję remiza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku remiza strażacka i lodownia (1899 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek remiza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Stabłowicka .

Zabytek d. kostnica (1902 r.) pełniący funkcję kostnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. kostnica (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kostnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Stabłowicka .

Zabytek budynek zbiornika na gaz (1899 - 1904) pełniący funkcję zbiornik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek zbiornika na gaz (1899 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek zbiornik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Stabłowicka .

Zabytek park (1920 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku park (1920 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek zespół szpitala psychiatrycznego (1887 r.) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół szpitala psychiatrycznego (1887 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Józefa Ignacego Kraszewskiego .

Zabytek budynek administracyjny (1887 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Józefa Ignacego Kraszewskiego .

Zabytek budynek główny (1887 r.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek główny (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Józefa Ignacego Kraszewskiego .

Zabytek pralnia (1887 r.) pełniący funkcję pralnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pralnia (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek pralnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego .

Zabytek budynek mieszkalny (1887 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego .

Zabytek kotłownia (1887 r.) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kotłownia (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego .

Zabytek stołówka (1887 r.) pełniący funkcję restauracja/kawiarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku stołówka (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek restauracja/kawiarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego .

Zabytek prosektorium, ob. oddział detoksyzacji (1887 r.) pełniący funkcję kostnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku prosektorium, ob. oddział detoksyzacji (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kostnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego .

Zabytek willa, ob. oddział nerwic (1887 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa, ob. oddział nerwic (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Władysława Reymonta .

Zabytek zespół budowlany d. szpitala św. Jerzego (1899 r.) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół budowlany d. szpitala św. Jerzego (1899 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ludwika Rydygiera .

Zabytek budynek pomocniczy, tzw. Dom św. Anny (1906 r.) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek pomocniczy, tzw. Dom św. Anny (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ludwika Rydygiera .

Zabytek budynek szpitalny, tzw. Dom św. Jadwigi (1908 r.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek szpitalny, tzw. Dom św. Jadwigi (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ludwika Rydygiera .

Zabytek łącznik z kaplicą (1916 r.) pełniący funkcję łącznik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku łącznik z kaplicą (1916 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek łącznik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ludwika Rydygiera .

Zabytek zespół d. szpitala im. cesarzowej Augusty (1885 - 1930) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół d. szpitala im. cesarzowej Augusty (1885 - 1930) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica księcia Józefa Poniatowskiego .

Zabytek laboratorium (1900 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku laboratorium (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Bolesława Prusa .

Zabytek budynek główny (1885 - 1887) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek główny (1885 - 1887) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica księcia Józefa Poniatowskiego .

Zabytek kostnica (1889 r.) pełniący funkcję kostnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kostnica (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kostnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica księcia Józefa Poniatowskiego .

Zabytek ogrodzenie (koniec XIX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (koniec XIX w.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica księcia Józefa Poniatowskiego .

Zabytek zespół klasztorny Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi (1861 - 1905) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi (1861 - 1905) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego .

Zabytek kościół (1884 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół (1884 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego .

Zabytek klasztor (1861 - 1862) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku klasztor (1861 - 1862) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego .

Zabytek dom (1901 - 1902) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (1901 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Piwna .

Zabytek ogrodzenie z furtą (1885 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z furtą (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego .

Zabytek zespół budynków mieszkalno-gospodarczych (1845 - 1889) pełniący funkcję zespół - budynek mieszkalny/dom w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół budynków mieszkalno-gospodarczych (1845 - 1889) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek mieszkalny/dom posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tęczowa .

Zabytek budynek mieszkalno-magazynowy (1860 - 1870) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalno-magazynowy (1860 - 1870) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tęczowa .

Zabytek d. stajnia-wozownia (1889 r.) pełniący funkcję wozownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. stajnia-wozownia (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wozownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tęczowa .

Zabytek d. wozownia, ob. garaż (1922 r.) pełniący funkcję wozownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. wozownia, ob. garaż (1922 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek wozownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tęczowa .

Zabytek d. stajnia (1870 r.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. stajnia (1870 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tęczowa .

Zabytek dom, ob. budynek administracyjny (1845 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom, ob. budynek administracyjny (1845 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tęczowa .

Zabytek d. stajnia (1889 r.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. stajnia (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tęczowa .

Zabytek zespół Elektrowni Południowej (1922 - 1924) pełniący funkcję zespół - elektrownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół Elektrowni Południowej (1922 - 1924) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - elektrownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Nowy Świat .

Zabytek hala maszynowni (1922 - 1924) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku hala maszynowni (1922 - 1924) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Nowy Świat .

Zabytek most dojazdowy (1922 - 1924) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku most dojazdowy (1922 - 1924) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Nowy Świat .

Zabytek rozdzielnia (1922 - 1924) pełniący funkcję trafostacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku rozdzielnia (1922 - 1924) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek trafostacja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Nowy Świat .

Zabytek ogrodzenie ze stalową bramą (1922 - 1924) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie ze stalową bramą (1922 - 1924) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek zespół Elektrowni Północnej (1924 - 1925) pełniący funkcję zespół - elektrownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół Elektrowni Północnej (1924 - 1925) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - elektrownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Księcia Witolda .

Zabytek hala maszynowni (1924 - 1925) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku hala maszynowni (1924 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Księcia Witolda .

Zabytek dom majstra elektrowni (1924 - 1925) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom majstra elektrowni (1924 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Księcia Witolda .

Zabytek jaz klapowy (1924 - 1925) pełniący funkcję jaz piętrzący w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jaz klapowy (1924 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek jaz piętrzący posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Księcia Witolda .

Zabytek pawilon sterowniczy jazu (1924 - 1925) pełniący funkcję inne urządzenie hydrotechniczne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pawilon sterowniczy jazu (1924 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inne urządzenie hydrotechniczne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Księcia Witolda .

Zabytek umocnione nabrzeża (1924 - 1925) pełniący funkcję nabrzeże lub bulwar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku umocnione nabrzeża (1924 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek nabrzeże lub bulwar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Księcia Witolda .

Zabytek pawilon sterowniczy jazu (1924 - 1925) pełniący funkcję inne urządzenie hydrotechniczne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pawilon sterowniczy jazu (1924 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inne urządzenie hydrotechniczne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Księcia Witolda .

Zabytek zespół d. szkół ludowych (1901 - 1909) pełniący funkcję zespół - szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół d. szkół ludowych (1901 - 1909) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szkoła posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Władysława Dawida .

Zabytek budynek toalet, ob. warsztaty (1901 - 1909) pełniący funkcję sanitariaty w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek toalet, ob. warsztaty (1901 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek sanitariaty posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Władysława Dawida .

Zabytek szkoła I (1901 - 1909) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku szkoła I (1901 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Władysława Dawida .

Zabytek dom nauczyciela z salą gimnastyczną (1901 - 1909) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom nauczyciela z salą gimnastyczną (1901 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Władysława Dawida .

Zabytek szkoła II (1901 - 1909) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku szkoła II (1901 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Władysława Dawida .

Zabytek ogrodzenie (1901 - 1909) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1901 - 1909) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Władysława Dawida .

Zabytek zespół budynków młyna Sułkowice (1900 r.) pełniący funkcję zespół - młyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół budynków młyna Sułkowice (1900 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - młyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Poprzeczna .

Zabytek budynek administracyjny (1930 - 1940) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1930 - 1940) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Poprzeczna .

Zabytek młyn Sułkowice (1900 r.) pełniący funkcję młyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku młyn Sułkowice (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek młyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Poprzeczna .

Zabytek zespół d. tkalni i przędzalni bawełny Schoellerów (1890 r.) pełniący funkcję zespół - tkalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół d. tkalni i przędzalni bawełny Schoellerów (1890 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - tkalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Stabłowicka .

Zabytek portiernia z bramą przejazdową (1927 r.) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku portiernia z bramą przejazdową (1927 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Stabłowicka .

Zabytek główna hala produkcyjna (1890 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku główna hala produkcyjna (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Stabłowicka .

Zabytek czesalnia (1930 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku czesalnia (1930 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Stabłowicka .

Zabytek wieża ciśnień (1890 r.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wieża ciśnień (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Stabłowicka .

Zabytek zespół stacji pomp (1901 - 1904) pełniący funkcję zespół - pompownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół stacji pomp (1901 - 1904) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pompownia posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świątnicka .

Zabytek przepompownia I (1916 r.) pełniący funkcję pompownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku przepompownia I (1916 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek pompownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świątnicka .

Zabytek budynek biurowy II, ob. mieszkalny (1904 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek biurowy II, ob. mieszkalny (1904 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świątnicka .

Zabytek kantyna, ob. budynek gospodarczy (1908 r.) pełniący funkcję restauracja/kawiarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kantyna, ob. budynek gospodarczy (1908 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek restauracja/kawiarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świątnicka .

Zabytek waga pojazdowa (1901 - 1904) pełniący funkcję waga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku waga pojazdowa (1901 - 1904) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek waga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świątnicka .

Zabytek budynek główny (1902 - 1904) pełniący funkcję pompownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek główny (1902 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek pompownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świątnicka .

Zabytek odolejacz (1902 - 1904) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku odolejacz (1902 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świątnicka .

Zabytek przepompownia II (1916 r.) pełniący funkcję pompownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku przepompownia II (1916 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek pompownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świątnicka .

Zabytek budynek biurowy I, ob. mieszkalny (1901 - 1904) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek biurowy I, ob. mieszkalny (1901 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świątnicka .

Zabytek filtry biologiczne (1902 - 1904) pełniący funkcję zbiornik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku filtry biologiczne (1902 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zbiornik posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świątnicka .

Zabytek transformator II (1930 r.) pełniący funkcję trafostacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku transformator II (1930 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek trafostacja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świątnicka .

Zabytek studnia zbiorcza II (1901 - 1904) pełniący funkcję ujęcie wody w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku studnia zbiorcza II (1901 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek ujęcie wody posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świątnicka .

Zabytek studnia zbiorcza I (1901 - 1904) pełniący funkcję ujęcie wody w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku studnia zbiorcza I (1901 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek ujęcie wody posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świątnicka .

Zabytek ogrodzenie z bramą (1904 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramą (1904 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świątnicka .

Zabytek transformator I (1916 r.) pełniący funkcję trafostacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku transformator I (1916 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek trafostacja posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świątnicka .

Zabytek wieżyczka odpowietrzająca (1901 - 1904) pełniący funkcję wieżyczka odpowietrzająca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wieżyczka odpowietrzająca (1901 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieżyczka odpowietrzająca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek zespół stacji kolejowej Wrocław-Leśnica (1844 - 1903) pełniący funkcję zespół - dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół stacji kolejowej Wrocław-Leśnica (1844 - 1903) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dworzec posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Rubczaka .

Zabytek dworzec kolejowy (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dworzec kolejowy (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Rubczaka .

Zabytek budynek nastawni (1903 r.) pełniący funkcję nastawnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek nastawni (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek nastawnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Trzmielowicka .

Zabytek wiata peronowa I (1900 r.) pełniący funkcję wiata w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wiata peronowa I (1900 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wiata posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Rubczaka .

Zabytek przejście podziemne (1903 r.) pełniący funkcję tunel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku przejście podziemne (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek tunel posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Rubczaka .

Zabytek wiata peronowa II (1900 r.) pełniący funkcję wiata w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wiata peronowa II (1900 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wiata posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Rubczaka .

Zabytek wiata peronowa III (1900 r.) pełniący funkcję wiata w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wiata peronowa III (1900 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wiata posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Rubczaka .

Zabytek zespół budynków pasażu handlowego (1903 - 1905) pełniący funkcję zespół - pasaż handlowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół budynków pasażu handlowego (1903 - 1905) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pasaż handlowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ruska .

Zabytek oficyna mieszkalna (1903 - 1905) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku oficyna mieszkalna (1903 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ruska .

Zabytek kamienica (1903 - 1905) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1903 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Antoniego .

Zabytek d. zespół klasztorny Sióstr Dobrego Pasterza (1885 r.) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. zespół klasztorny Sióstr Dobrego Pasterza (1885 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Grunwaldzki .

Zabytek plebania (1880 - 1890) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku plebania (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Grunwaldzki .

Zabytek kościół, ob. parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1885 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół, ob. parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Grunwaldzki .

Zabytek budynek klasztorny Nazareth, ob. klasztor salezjanów (1903 - 1912) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek klasztorny Nazareth, ob. klasztor salezjanów (1903 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Grunwaldzki .

Zabytek budynek klasztorny Jozefhaus, ob. klasztor ss. Matki Bożej Miłosierdzia (1880 - 1890) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek klasztorny Jozefhaus, ob. klasztor ss. Matki Bożej Miłosierdzia (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Grunwaldzki .

Zabytek zespół d. Szpitala Wszystkich Świętych (data nieznana) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół d. Szpitala Wszystkich Świętych (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Jana Pawła II .

Zabytek budynek szpitalny Instytutu Patologii (1874 - 1876) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek szpitalny Instytutu Patologii (1874 - 1876) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Jana Pawła II .

Zabytek budynek szpitalny fundacji rodziny Losch (1835 - 1836) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek szpitalny fundacji rodziny Losch (1835 - 1836) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Jana Pawła II .

Zabytek budynek szpitalny fundacji M. J. Pulvermacher (1869 - 1870) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek szpitalny fundacji M. J. Pulvermacher (1869 - 1870) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Jana Pawła II .

Zabytek budynek szpitalny d. Nowej Przychodni (1935 - 1936) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek szpitalny d. Nowej Przychodni (1935 - 1936) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Jana Pawła II .

Zabytek budynek szpitalny fundacji Friebe Agath (1902 r.) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek szpitalny fundacji Friebe Agath (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Jana Pawła II .

Zabytek budynek szpitalny, d. kazamaty (1776 r.) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek szpitalny, d. kazamaty (1776 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Jana Pawła II .

Zabytek budynek główny (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek główny (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Jana Pawła II .

Zabytek zespół budowlany Fortu Piechoty nr 9 (1891 - 1892) pełniący funkcję zespół - schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół budowlany Fortu Piechoty nr 9 (1891 - 1892) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek schron wartowniczy wschodni (1912 r.) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku schron wartowniczy wschodni (1912 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek schron posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek schron wartowniczy zachodni (1912 r.) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku schron wartowniczy zachodni (1912 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek schron straży (1912 r.) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku schron straży (1912 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek schron bierny piechoty (1891 - 1892) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku schron bierny piechoty (1891 - 1892) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek schron posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek zespół budowlany Młyna Maria (1791 - 1792) pełniący funkcję zespół - młyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zespół budowlany Młyna Maria (1791 - 1792) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - młyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Staromłyńska .

Zabytek opactwo św. Wincentego na Ołbinie (XII w.) pełniący funkcję kwartał /blok w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku opactwo św. Wincentego na Ołbinie (XII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek kwartał /blok posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Bolesława Prusa .

Zabytek osiedle Ołtaszyn (1921 r.) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku osiedle Ołtaszyn (1921 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Strączkowa .

Zabytek osiedle WuWA (wzorcowe osiedle wystawy Mieszkanie i Miejsce Pracy) (1929 r.) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku osiedle WuWA (wzorcowe osiedle wystawy Mieszkanie i Miejsce Pracy) (1929 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek Ostrów Tumski i wyspy: Piaskowa, Bielarska, Słodowa (XXI - XI) pełniący funkcję dzielnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Ostrów Tumski i wyspy: Piaskowa, Bielarska, Słodowa (XXI - XI) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dzielnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek blok zachodni Rynku (XIII - XX) pełniący funkcję kwartał /blok w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku blok zachodni Rynku (XIII - XX) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek kwartał /blok posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek Plac św. Macieja (data nieznana) pełniący funkcję plac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Plac św. Macieja (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek plac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek osiedle Księże Małe (1929 r.) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku osiedle Księże Małe (1929 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek osiedle Zalesie (1901 r.) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku osiedle Zalesie (1901 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek osiedle pracowników gazowni (1919 r.) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku osiedle pracowników gazowni (1919 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek osiedle Stabłowice (1934 - 1939) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku osiedle Stabłowice (1934 - 1939) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek Plac Kościuszki (1807 - 1850) pełniący funkcję plac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Plac Kościuszki (1807 - 1850) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek plac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek osiedle Towarzystwa Osiedlowego Wrocław (1930 r.) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku osiedle Towarzystwa Osiedlowego Wrocław (1930 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek Psie Pole (XIII - XIX) pełniący funkcję miasto w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Psie Pole (XIII - XIX) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek miasto posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek Przedmieście Oławskie (XIII - XIX) pełniący funkcję dzielnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Przedmieście Oławskie (XIII - XIX) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dzielnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek układ urbanistyczny Leśnicy (1132 - 1925) pełniący funkcję miasto w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku układ urbanistyczny Leśnicy (1132 - 1925) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek miasto posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek osiedle Biskupin (1930 - 1936) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku osiedle Biskupin (1930 - 1936) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek osiedle Sępolno (1919 - 1925) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku osiedle Sępolno (1919 - 1925) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek Stare Miasto (XIII - XVIII) pełniący funkcję miasto w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Stare Miasto (XIII - XVIII) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek miasto posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek budynek kontroli celnej (1885 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek kontroli celnej (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek willa (1908 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Akacjowa .

Zabytek kościół pw. św. Jana Nepomucena (1600 - 1640) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Jana Nepomucena (1600 - 1640) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Dąbska .

Zabytek willa (1900 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jana Kasprowicza .

Zabytek dom (1936 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (1936 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jana Kasprowicza .

Zabytek willa (1920 - 1930) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jana Kochanowskiego .

Zabytek budynek przepompowni Szczytniki (1909 r.) pełniący funkcję pompownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek przepompowni Szczytniki (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pompownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jana Kochanowskiego .

Zabytek willa, ob. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna Wydział Aktorski (1912 - 1913) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa, ob. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna Wydział Aktorski (1912 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jaworowa .

Zabytek willa (1907 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Kasztanowa .

Zabytek budynek loży masońskiej Odd Fellow, ob. kino Lwów (1925 - 1927) pełniący funkcję loża masońska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek loży masońskiej Odd Fellow, ob. kino Lwów (1925 - 1927) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek loża masońska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. gen. Józefa Hallera .

Zabytek budynek (koniec XIX w.) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. gen. Józefa Hallera .

Zabytek willa (1891 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. gen. Józefa Hallera .

Zabytek kamienica, ob. Urząd Celny (1880 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica, ob. Urząd Celny (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Aleksandra Hercena .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Antoniego Cieszyńskiego .

Zabytek arsenał miejski (XIV - XVI) pełniący funkcję arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku arsenał miejski (XIV - XVI) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek arsenał posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Antoniego Cieszyńskiego .

Zabytek garaż (1913 - 1918) pełniący funkcję garaż w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku garaż (1913 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek garaż posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Artura Grottgera .

Zabytek willa (1913 - 1918) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1913 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Artura Grottgera .

Zabytek willa (1919 - 1920) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1919 - 1920) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Artura Grottgera .

Zabytek willa (1913 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Artura Grottgera .

Zabytek willa (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Belwederczyków .

Zabytek kamienica (1891 - 1893) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Benedykta Polaka .

Zabytek pawilon ogrodowy (1924 - 1929) pełniący funkcję pawilon parkowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pawilon ogrodowy (1924 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek pawilon parkowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Bernarda Pretficza .

Zabytek budynek Urzędu Finansowego, ob. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (1924 - 1929) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek Urzędu Finansowego, ob. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (1924 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Bernarda Pretficza .

Zabytek kościół pw. św. Bernarda, ob. Muzeum Architektury (1463 - 1502) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Bernarda, ob. Muzeum Architektury (1463 - 1502) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Bernardyńska .

Zabytek klasztor, ob.Muzeum Architektury (1463 - 1502) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku klasztor, ob.Muzeum Architektury (1463 - 1502) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Bernardyńska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek kamienica (XVIII - XIX) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII - XIX) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek kamienica (XVIII - XIX) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII - XIX) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek kamienica (poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek kamienica (XVII - XIX) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII - XIX) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek kamienica (XVII - XVIII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII - XVIII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek kamienica (XVI - XVIII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI - XVIII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek kamienica (XVI - XVIII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI - XVIII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek kamienica (poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek kamienica (poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek dom kościelnego (1910 - 1911) pełniący funkcję organistówka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom kościelnego (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek organistówka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Biegła .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Jerzego i Podwyższenia Krzyża (1910 - 1911) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Jerzego i Podwyższenia Krzyża (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Biegła .

Zabytek budynek główny d. zakładów koncernu Rheinmetall Borsig (1940 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek główny d. zakładów koncernu Rheinmetall Borsig (1940 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Bierutowska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Biskupia .

Zabytek willa (1880 - 1890) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Bolesława Biegasa .

Zabytek areszt wojskowy (1876 r.) pełniący funkcję areszt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku areszt wojskowy (1876 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek areszt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Bolesława Drobnera .

Zabytek kamienica (1896 - 1897) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1896 - 1897) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Bolesława Drobnera .

Zabytek kościół pw. św.św. Jakuba i Krzysztofa (2. poł. XIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św.św. Jakuba i Krzysztofa (2. poł. XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Bolesława Krzywoustego .

Zabytek kamienica (1896 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Bolesława Prusa .

Zabytek kamienica (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Bolesława Prusa .

Zabytek budynek Politechniki Wrocławskiej (1901 - 1903) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek Politechniki Wrocławskiej (1901 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Bolesława Prusa .

Zabytek plebania, ob. dom parafialny (poł. XIX w.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku plebania, ob. dom parafialny (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Bożego Ciała .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. św. Anny (XVI - XVII) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. św. Anny (XVI - XVII) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Brodzka .

Zabytek plebania (1626 r.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku plebania (1626 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Brodzka .

Zabytek dwór (1724 - 1735) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dwór (1724 - 1735) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Centralna .

Zabytek kamienica (1904 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Chemiczna .

Zabytek nastawnia wschodnia (1937 - 1938) pełniący funkcję nastawnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku nastawnia wschodnia (1937 - 1938) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek nastawnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Dobroszycka .

Zabytek willa (1929 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Edwarda Dembowskiego .

Zabytek willa (1929 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Edwarda Dembowskiego .

Zabytek dom jednorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom jednorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Edwarda Dembowskiego .

Zabytek willa (1929 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1929 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Edwarda Dembowskiego .

Zabytek kościół klasztorny redemptorystów, ob. parafialny pw. Matki Boskiej Pocieszenia (1919 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół klasztorny redemptorystów, ob. parafialny pw. Matki Boskiej Pocieszenia (1919 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Edwarda Wittiga .

Zabytek budynek Śląskiego Ziemskiego Kredytowego Banku Akcyjnego (1889 - 1891) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek Śląskiego Ziemskiego Kredytowego Banku Akcyjnego (1889 - 1891) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Eugeniusza Gepperta .

Zabytek willa (1920 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1920 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Fryderyka Chopina .

Zabytek budynek audytorium chemii UW (1970 - 1971) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek audytorium chemii UW (1970 - 1971) to inna, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Fryderyka Joliot-Curie .

Zabytek kamienica (1903 - 1904) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1903 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Gajowa .

Zabytek kamienica (1908 - 1909) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1908 - 1909) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Gajowa .

Zabytek przytułek Fundacji Heimanna, ob. przychodnia psychiatryczna (1881 - 1884) pełniący funkcję przytułek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku przytułek Fundacji Heimanna, ob. przychodnia psychiatryczna (1881 - 1884) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek przytułek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Gdańska .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Henryka (1889 - 1893) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Henryka (1889 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Gliniana .

Zabytek kamienica (1904 - 1905) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Gliniana .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Elżbiety (1893 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Elżbiety (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Grabiszyńska .

Zabytek budynek szpitala przeciwgruźliczego (1895 r.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek szpitala przeciwgruźliczego (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Grabiszyńska .

Zabytek hala tłoczni-ciągarni-wykańczalni (1968 - 1972) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku hala tłoczni-ciągarni-wykańczalni (1968 - 1972) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Grabiszyńska .

Zabytek budynek administracji (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek administracji (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Grabiszyńska .

Zabytek budynek administracyjny (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Grabiszyńska .

Zabytek kaplica (1882 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kaplica (1882 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Grabiszyńska .

Zabytek kamienica (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Grunwaldzka .

Zabytek stajnia i garaż (1878 r.) pełniący funkcję garaż w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku stajnia i garaż (1878 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek garaż posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Grunwaldzka .

Zabytek willa (1878 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1878 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Grunwaldzka .

Zabytek główny budynek produkcyjny z kominem (1914 - 1915) pełniący funkcję piekarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku główny budynek produkcyjny z kominem (1914 - 1915) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek piekarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek Instytut Zoologii UW (1902 r.) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Instytut Zoologii UW (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek d. magazyn mąki (1914 - 1915) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. magazyn mąki (1914 - 1915) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek dom (1905 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Hubska .

Zabytek kamienica z oficyną (1873 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1873 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Hugona Kołłątaja .

Zabytek kamienica z oficyną (1873 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1873 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Hugona Kołłątaja .

Zabytek budynek mieszkalny (1958 - 1960) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1958 - 1960) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Hugona Kołłątaja .

Zabytek dom (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Igielna .

Zabytek dworzec kolejowy Wrocław-Brochów (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dworzec kolejowy Wrocław-Brochów (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ignacego Mościckiego .

Zabytek budynek administracyjno-mieszkalny, ob. biurowy (1898 - 1901) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjno-mieszkalny, ob. biurowy (1898 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Długosza .

Zabytek klasztor, ob. biura (przełom XIV/XV w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku klasztor, ob. biura (przełom XIV/XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Ewangelisty Purkyniego .

Zabytek willa (1870 - 1880) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1870 - 1880) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Rubczaka .

Zabytek poczta (1894 - 1896) pełniący funkcję poczta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku poczta (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek poczta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Rubczaka .

Zabytek budynek toalet (1901 - 1903) pełniący funkcję sanitariaty w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek toalet (1901 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek sanitariaty posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Władysława Dawida .

Zabytek dom rektora (1901 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom rektora (1901 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Władysława Dawida .

Zabytek willa, ob. wydział Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (1905 - 1906) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa, ob. wydział Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (1905 - 1906) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jastrzębia .

Zabytek kamienica (1896 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jedności Narodowej .

Zabytek kamienica (1896 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jedności Narodowej .

Zabytek budynek leżakowni, fermentowni, stolarni i bednarni (1891 - 1894) pełniący funkcję browar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek leżakowni, fermentowni, stolarni i bednarni (1891 - 1894) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek browar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jedności Narodowej .

Zabytek budynek butelkowni (1891 - 1894) pełniący funkcję pakownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek butelkowni (1891 - 1894) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek pakownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jedności Narodowej .

Zabytek budynek zarządu (1891 - 1894) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek zarządu (1891 - 1894) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jedności Narodowej .

Zabytek budynek zarządu słodowni (1891 - 1894) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek zarządu słodowni (1891 - 1894) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jedności Narodowej .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jedności Narodowej .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski (1880 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jerzmanowska .

Zabytek kościół filialny pw. św. Jadwigi (2. poł. XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół filialny pw. św. Jadwigi (2. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jerzmanowska .

Zabytek loża masońska Horus (1870 - 1871) pełniący funkcję loża masońska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku loża masońska Horus (1870 - 1871) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek loża masońska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Joachima Lelewela .

Zabytek gmach Dyrekcji Kolei Królewskich, ob. biurowiec PKP (1911 - 1914) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku gmach Dyrekcji Kolei Królewskich, ob. biurowiec PKP (1911 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Joannitów .

Zabytek gimnazjum (1900 - 1901) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku gimnazjum (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Joannitów .

Zabytek willa (1914 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Józefa Chełmońskiego .

Zabytek Miejska Ochronka dla Niemowląt (1910 - 1911) pełniący funkcję budynek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Miejska Ochronka dla Niemowląt (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Józefa Marii Hoene-Wrońskiego .

Zabytek budynek biblioteki kapitulnej, ob. archiwum i muzeum archidiecezjalne (1894 - 1895) pełniący funkcję biblioteka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek biblioteki kapitulnej, ob. archiwum i muzeum archidiecezjalne (1894 - 1895) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek biblioteka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kanonia .

Zabytek Muzeum Ogrodu Botanicznego, ob. Instytut Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego (1886 r.) pełniący funkcję muzeum w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Muzeum Ogrodu Botanicznego, ob. Instytut Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego (1886 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek muzeum posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kanonia .

Zabytek kanonia (poł. XVI w.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kanonia (poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kapitulna .

Zabytek willa (1927 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1927 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Karola Lipińskiego .

Zabytek willa (1904 - 1918) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1904 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Karola Lipińskiego .

Zabytek pałac Wallenberg-Pachalych (XVIII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac Wallenberg-Pachalych (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Karola Szajnochy .

Zabytek kamienica (1891 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Karola Szajnochy .

Zabytek biblioteka uniwersytecka (1887 - 1891) pełniący funkcję biblioteka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku biblioteka uniwersytecka (1887 - 1891) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek biblioteka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Karola Szajnochy .

Zabytek pałac Prepozytówka (1794 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac Prepozytówka (1794 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Katedralna .

Zabytek kanonia (XV w.) pełniący funkcję kanonia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kanonia (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kanonia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Katedralna .

Zabytek pałac arcybiskupi (XIII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac arcybiskupi (XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Katedralna .

Zabytek kościół pw. św.św. Piotra i Pawła (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św.św. Piotra i Pawła (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Katedralna .

Zabytek kanonia (XV w.) pełniący funkcję kanonia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kanonia (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kanonia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Katedralna .

Zabytek kanonia z oficyną (XVIII w.) pełniący funkcję kanonia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kanonia z oficyną (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kanonia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Katedralna .

Zabytek kanonia (XV - XVII) pełniący funkcję kanonia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kanonia (XV - XVII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kanonia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Katedralna .

Zabytek kanonia (XVII - XIX) pełniący funkcję kanonia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kanonia (XVII - XIX) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kanonia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Katedralna .

Zabytek kanonia (XVI - XVIII) pełniący funkcję kanonia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kanonia (XVI - XVIII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kanonia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Katedralna .

Zabytek szpital Świętego Grobu, ob. szkoła (XV w.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku szpital Świętego Grobu, ob. szkoła (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek kamienica (XVI - XVIII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI - XVIII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek kamienica (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek kamienica (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek kamienica (1791 - 1795) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1791 - 1795) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek kościół ewangelicki pw. Opatrzności Bożej (poł. XVIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki pw. Opatrzności Bożej (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek kamienica Pod Srebrnym Pucharem (1859 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Srebrnym Pucharem (1859 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek kamienica (1914 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek oficyna (1862 - 1863) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku oficyna (1862 - 1863) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek pałac królewski, d. pałac Spaetgenów, ob. Muzeum Miejskie (XVIII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac królewski, d. pałac Spaetgenów, ob. Muzeum Miejskie (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek kamienica (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek kamienica (poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek pałac Selderów (XVIII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac Selderów (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek kamienica (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek kamienica (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek kamienica (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek kamienica (koniec XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kiełbaśnicza .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kiełbaśnicza .

Zabytek kamienica (1871 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1871 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kiełbaśnicza .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kiełbaśnicza .

Zabytek kamienica (1880 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kiełbaśnicza .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kiełbaśnicza .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kiełbaśnicza .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kiełbaśnicza .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kiełbaśnicza .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kiełbaśnicza .

Zabytek kamienica Pod Murzynem (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Murzynem (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kiełbaśnicza .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kiełbaśnicza .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kiełbaśnicza .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kiełbaśnicza .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kiełbaśnicza .

Zabytek hala przemysłowa (1931 r.) pełniący funkcję warsztat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku hala przemysłowa (1931 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek warsztat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kolejowa .

Zabytek budynek administracyjno-biurowy (1935 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjno-biurowy (1935 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kolejowa .

Zabytek dom (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kotlarska .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Józefa Robotnika (1932 - 1933) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Józefa Robotnika (1932 - 1933) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Krakowska .

Zabytek kościół pw. św. Karola Boromeusza (1910 - 1912) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Karola Boromeusza (1910 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Krucza .

Zabytek kamienica (1858 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1858 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Krupnicza .

Zabytek kamienica (1835 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1835 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Krupnicza .

Zabytek Nowa Giełda (1865 r.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Nowa Giełda (1865 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Krupnicza .

Zabytek kamienica (1840 - 1842) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1840 - 1842) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Krupnicza .

Zabytek kamienica (1840 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1840 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Krupnicza .

Zabytek kamienica (1855 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1855 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Krupnicza .

Zabytek kamienica (1854 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1854 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Krupnicza .

Zabytek willa (1900 - 1905) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1900 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Krzycka .

Zabytek kamienica (1909 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Krzycka .

Zabytek willa (1876 - 1881) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1876 - 1881) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ksawerego Liskego .

Zabytek kamienica (koniec XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Księcia Witolda .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Księcia Witolda .

Zabytek magazyn (pocz. XIX w.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku magazyn (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Księcia Witolda .

Zabytek magazyn (pocz. XIX w.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku magazyn (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Księcia Witolda .

Zabytek piekarnia garnizonowa (1900 - 1901) pełniący funkcję piekarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku piekarnia garnizonowa (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek piekarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Księcia Witolda .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kurzy Targ .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kurzy Targ .

Zabytek kamienica (2. poł. XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kurzy Targ .

Zabytek kamienica Pod Srebrnym Hełmem (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Srebrnym Hełmem (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kuźnicza .

Zabytek konwikt św. Józefa (1734 - 1755) pełniący funkcję bursa/internat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku konwikt św. Józefa (1734 - 1755) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bursa/internat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kuźnicza .

Zabytek kamienica (1911 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kuźnicza .

Zabytek kamienica (poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kuźnicza .

Zabytek kamienica (poł. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Kuźnicza .

Zabytek kompleks 2 hal postojwych zajezdni tramwajowej z wieżą wodną (1900 r.) pełniący funkcję zajezdnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kompleks 2 hal postojwych zajezdni tramwajowej z wieżą wodną (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek zajezdnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Legnicka .

Zabytek kaplica pw. Najświętszej Marii Panny (1822 - 1824) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kaplica pw. Najświętszej Marii Panny (1822 - 1824) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Lipska .

Zabytek budynek d. dworca lotniczego (1937 r.) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek d. dworca lotniczego (1937 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Lotnicza .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Malarska .

Zabytek budynek mieszkalny Villa Colonia (1905 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny Villa Colonia (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Mariana Rapackiego .

Zabytek kamienica (1910 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Mariana Smoluchowskiego .

Zabytek instytut Hutnictwa (1906 - 1911) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku instytut Hutnictwa (1906 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Mariana Smoluchowskiego .

Zabytek kamienica (1907 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Mariana Smoluchowskiego .

Zabytek łaźnia miejska (1911 r.) pełniący funkcję łaźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku łaźnia miejska (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek łaźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Marii Curie-Skłodowskiej .

Zabytek dojrzewalnia serów, ob. hotel (1565 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dojrzewalnia serów, ob. hotel (1565 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Mennicza .

Zabytek budynek dworca Wrocław Kuźniki (1909 - 1910) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek dworca Wrocław Kuźniki (1909 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Metalowców .

Zabytek budynek mieszkalny (1862 - 1863) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1862 - 1863) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Michała Bałuckiego .

Zabytek willa (1921 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1921 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Mieczysława Karłowicza .

Zabytek stajnia, ob. Archiwum Wojsk Lądowych (1880 r.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku stajnia, ob. Archiwum Wojsk Lądowych (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Mieszczańska .

Zabytek willa (1910 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek budynek internatu (1929 r.) pełniący funkcję przytułek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek internatu (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek przytułek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek pałac (1895 - 1900) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac (1895 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Międzyrzecka .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. św. Jacka (1537 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. św. Jacka (1537 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Miłoszycka .

Zabytek kościół parafialny pw. Świętej Rodziny (1930 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Świętej Rodziny (1930 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Monte Cassino .

Zabytek młyn Różanka (data nieznana) pełniący funkcję młyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku młyn Różanka (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek młyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Młynarska .

Zabytek budynek klubu wioślarskiego I (1910 r.) pełniący funkcję budynek klubu sportowego w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek klubu wioślarskiego I (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek klubu sportowego posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Na Grobli .

Zabytek budynek klubu wioślarskiego II (1910 r.) pełniący funkcję budynek klubu sportowego w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek klubu wioślarskiego II (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek klubu sportowego posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Na Grobli .

Zabytek dom Edyty Stein (1870 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom Edyty Stein (1870 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Nowowiejska .

Zabytek kościół pw. św. Michała Archanioła (1862 - 1871) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Michała Archanioła (1862 - 1871) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Nowowiejska .

Zabytek kamienica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Odrzańska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Odrzańska .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Odrzańska .

Zabytek dom altarystów Małgosia (koniec XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom altarystów Małgosia (koniec XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Odrzańska .

Zabytek kamienica (1830 - 1840) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1830 - 1840) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Odrzańska .

Zabytek kamienica (1931 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1931 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Odrzańska .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Odrzańska .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Odrzańska .

Zabytek kamienica (koniec XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ofiar Oświęcimskich .

Zabytek kamienica (przełom XIV/XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIV/XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ofiar Oświęcimskich .

Zabytek kamienica z oficynami (1869 - 1870) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1869 - 1870) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ofiar Oświęcimskich .

Zabytek biurowiec Miastoprojekt (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku biurowiec Miastoprojekt (pocz. XX w.) to inna, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ofiar Oświęcimskich .

Zabytek bank (1910 r.) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku bank (1910 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ofiar Oświęcimskich .

Zabytek budynek biurowy Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO (1967 - 1969) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek biurowy Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO (1967 - 1969) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ofiar Oświęcimskich .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1931 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1931 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Osobowicka .

Zabytek budynek maszynowni (1917 r.) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek maszynowni (1917 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Osobowicka .

Zabytek budynek pomocniczy (1918 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek pomocniczy (1918 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Osobowicka .

Zabytek kaplica cmentarna (1920 - 1921) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kaplica cmentarna (1920 - 1921) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Osobowicka .

Zabytek kościół ewangelicki pw. Jedenastu Tysięcy Dziewic, ob. rzymskokatolicki pw. Opieki św. Józefa (XIX w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki pw. Jedenastu Tysięcy Dziewic, ob. rzymskokatolicki pw. Opieki św. Józefa (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ołbińska .

Zabytek plebania ewangelicka, ob. klasztor karmelitów bosych (1889 - 1900) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku plebania ewangelicka, ob. klasztor karmelitów bosych (1889 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ołbińska .

Zabytek budynek kotłowni kolejowej stacji Wrocław Główny (1929 r.) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek kotłowni kolejowej stacji Wrocław Główny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Paczkowska .

Zabytek kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Parafialna .

Zabytek willa (1908 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Parkowa .

Zabytek willa (1907 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Parkowa .

Zabytek pałac rodziny Hoym (pocz. XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac rodziny Hoym (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Parkowa .

Zabytek szopa jazowa (1898 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku szopa jazowa (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pasterska .

Zabytek dom (1680 - 1681) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (1680 - 1681) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pawła Włodkowica .

Zabytek kamienica (1853 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1853 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pawła Włodkowica .

Zabytek pałac (1898 - 1899) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac (1898 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pawła Włodkowica .

Zabytek budynek zarządu d. gminy żydowskiej (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek zarządu d. gminy żydowskiej (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pawła Włodkowica .

Zabytek synagoga Pod Białym Bocianem (1827 - 1829) pełniący funkcję synagoga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku synagoga Pod Białym Bocianem (1827 - 1829) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek synagoga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pawła Włodkowica .

Zabytek budynek łaźni źródlanej (1902 r.) pełniący funkcję mykwa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek łaźni źródlanej (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mykwa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pawła Włodkowica .

Zabytek dom (1830 - 1840) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (1830 - 1840) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pawła Włodkowica .

Zabytek dom ogrodnika (pocz. XX w.) pełniący funkcję domek dozorcy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom ogrodnika (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek domek dozorcy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pawłowicka .

Zabytek hala targowa (1908 r.) pełniący funkcję hala targowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku hala targowa (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hala targowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Piaskowa .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Piastowska .

Zabytek kamienica (1903 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Piastowska .

Zabytek kamienica (1903 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Piastowska .

Zabytek kamienica (1903 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Piastowska .

Zabytek kamienica (1903 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Piastowska .

Zabytek kamienica (1903 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Piastowska .

Zabytek kościół pw. św. Wojciecha (XIII - XIV) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Wojciecha (XIII - XIV) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Dominikański .

Zabytek budynek refektarza klasztoru (1724 r.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek refektarza klasztoru (1724 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Dominikański .

Zabytek Śląskie Towarzystwo Ubezpieczeń Przeciwpożarowych, ob. bursa szkół artystycznych (1878 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Śląskie Towarzystwo Ubezpieczeń Przeciwpożarowych, ob. bursa szkół artystycznych (1878 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Jana Pawła II .

Zabytek kamienica (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Jana Pawła II .

Zabytek Biskupi Konwikt Teologiczny Georgianum, ob. wyższe seminarium duchowne (1894 - 1895) pełniący funkcję bursa/internat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Biskupi Konwikt Teologiczny Georgianum, ob. wyższe seminarium duchowne (1894 - 1895) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek bursa/internat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Katedralny .

Zabytek dom kapituły (1756 r.) pełniący funkcję kanonia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom kapituły (1756 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kanonia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Katedralny .

Zabytek dom kapituły (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję kanonia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom kapituły (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kanonia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Katedralny .

Zabytek plebania (pocz. XIX w.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku plebania (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Katedralny .

Zabytek kościół pw. św. Idziego (XIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Idziego (XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na romański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Katedralny .

Zabytek kanonia (data nieznana) pełniący funkcję kanonia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kanonia (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kanonia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Katedralny .

Zabytek kanonia (poł. XIX w.) pełniący funkcję kanonia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kanonia (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kanonia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Katedralny .

Zabytek katedra pw. św. Jana Chrzciciela (XIII - XIV) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku katedra pw. św. Jana Chrzciciela (XIII - XIV) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Katedralny .

Zabytek dawny sierociniec (1701 - 1710) pełniący funkcję sierociniec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dawny sierociniec (1701 - 1710) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek sierociniec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Kościelny .

Zabytek kościół pw. Świętego Krzyża i św. Bartłomieja (XII - XIV) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Świętego Krzyża i św. Bartłomieja (XII - XIV) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Kościelny .

Zabytek loża masońska (1912 r.) pełniący funkcję loża masońska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku loża masońska (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek loża masońska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Muzealny .

Zabytek biurowiec (1914 - 1918) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku biurowiec (1914 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Nowy Targ .

Zabytek Dworzec Świebodzki (1873 r.) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Dworzec Świebodzki (1873 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Orląt Lwowskich .

Zabytek d. Dworzec Dolnośląski (1843 - 1844) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. Dworzec Dolnośląski (1843 - 1844) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Orląt Lwowskich .

Zabytek budynek PWSSP (1866 - 1867) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek PWSSP (1866 - 1867) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Polski .

Zabytek gmach Muzeum Narodowego (1882 - 1886) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku gmach Muzeum Narodowego (1882 - 1886) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Powstańców Warszawy .

Zabytek kamienica (1908 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Powstańców Śląskich .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Solny .

Zabytek kamienica (1727 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1727 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Solny .

Zabytek kamienica (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Solny .

Zabytek kamienica (poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Solny .

Zabytek kamienica (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Solny .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Solny .

Zabytek budynek tzw. Stara Giełda (1816 - 1825) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek tzw. Stara Giełda (1816 - 1825) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Solny .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Solny .

Zabytek kamienica (1928 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1928 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Solny .

Zabytek kamienica (1904 r.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Solny .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Solny .

Zabytek kamienica (1815 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1815 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Solny .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Solny .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Solny .

Zabytek kamienica (1700 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1700 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Solny .

Zabytek kamienica (1900 - 1901) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Stanisława Staszica .

Zabytek kamienica (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Stanisława Staszica .

Zabytek dworzec kolejki wąskotorowej, ob. sala parafialna (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dworzec kolejki wąskotorowej, ob. sala parafialna (4. ćw. XIX w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Stanisława Staszica .

Zabytek willa (1876 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1876 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Stanisława Staszica .

Zabytek plebania (1897 r.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku plebania (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Stanisława Staszica .

Zabytek Dworzec Nadodrze (1868 r.) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Dworzec Nadodrze (1868 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Stanisława Staszica .

Zabytek kościół pw. św. Bonifacego (1897 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Bonifacego (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Strzelecki .

Zabytek hotel Savoy (1911 r.) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku hotel Savoy (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Tadeusza Kościuszki .

Zabytek bank (1912 - 1913) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku bank (1912 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Tadeusza Kościuszki .

Zabytek kamienica (1870 - 1873) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1870 - 1873) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Teatralny .

Zabytek kamienica (1878 r.) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1878 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Teatralny .

Zabytek Resursa Kupiecka (1892 - 1894) pełniący funkcję dom kultury w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Resursa Kupiecka (1892 - 1894) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek dom kultury posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Teatralny .

Zabytek dom handlowo-usługowy (1911 - 1913) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom handlowo-usługowy (1911 - 1913) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Teatralny .

Zabytek kolegium jezuickie, ob. Uniwersytet Wrocławski (XVIII w.) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kolegium jezuickie, ob. Uniwersytet Wrocławski (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Uniwersytecki .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Uniwersytecki .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Uniwersytecki .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Uniwersytecki .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Uniwersytecki .

Zabytek kościół klasztorny jezuitów pw. Imienia Jezus (1689 - 1698) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół klasztorny jezuitów pw. Imienia Jezus (1689 - 1698) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Uniwersytecki .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Uniwersytecki .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Uniwersytecki .

Zabytek bank (1870 - 1875) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku bank (1870 - 1875) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Wolności .

Zabytek budynek mieszkalny (1860 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1860 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Wolności .

Zabytek skrzydło południowe (1843 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku skrzydło południowe (1843 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Wolności .

Zabytek dwór książąt opolskich (1363 - 1369) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dwór książąt opolskich (1363 - 1369) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek pałac posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac bp. Nankiera .

Zabytek kościół pw. św. Wincentego (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Wincentego (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac bp. Nankiera .

Zabytek klasztor (koniec XVII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku klasztor (koniec XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac bp. Nankiera .

Zabytek kościół pw. św. Klary z kaplicą św. Jadwigi (XIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Klary z kaplicą św. Jadwigi (XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac bp. Nankiera .

Zabytek klasztor (XVIII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku klasztor (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac bp. Nankiera .

Zabytek budynek duszpasterstwa jezuitów (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję dom parafialny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek duszpasterstwa jezuitów (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dom parafialny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac bp. Nankiera .

Zabytek kościół pw. św. Macieja (XIII - XIV) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Macieja (XIII - XIV) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac bp. Nankiera .

Zabytek kamienica (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac bp. Nankiera .

Zabytek kamienica z oficyną (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac bp. Nankiera .

Zabytek pałac (koniec XVIII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac bp. Nankiera .

Zabytek kamienica (poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac bp. Nankiera .

Zabytek kamienica (poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac bp. Nankiera .

Zabytek kamienica (poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac bp. Nankiera .

Zabytek dom Panien Trzebnickich (1. poł. XIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom Panien Trzebnickich (1. poł. XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac bp. Nankiera .

Zabytek kamienica (1914 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac marsz. Józefa Piłsudskiego .

Zabytek Dzielnicowy Dom Kultury (1915 - 1920) pełniący funkcję dom kultury w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Dzielnicowy Dom Kultury (1915 - 1920) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek dom kultury posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac marsz. Józefa Piłsudskiego .

Zabytek kamienica (1914 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac marsz. Józefa Piłsudskiego .

Zabytek kamienica (1914 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac marsz. Józefa Piłsudskiego .

Zabytek kamienica (1914 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac marsz. Józefa Piłsudskiego .

Zabytek pałac (XIV w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Świętojański .

Zabytek kościół pw. św. Krzysztofa (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Krzysztofa (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac św. Krzysztofa .

Zabytek kamienica (1865 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1865 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Podwale .

Zabytek koszary kawalerii (1828 - 1834) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku koszary kawalerii (1828 - 1834) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Podwale .

Zabytek gmach Komendy Wojewódzkiej Policji (1926 - 1928) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku gmach Komendy Wojewódzkiej Policji (1926 - 1928) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Podwale .

Zabytek dom handlowy Podwale (1907 r.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom handlowy Podwale (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Podwale .

Zabytek kamienica (1847 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1847 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Podwale .

Zabytek kamienica (1843 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1843 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Podwale .

Zabytek oficyna (1899 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku oficyna (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Podwale .

Zabytek kamienica, ob. budynek biurowy (1897 - 1898) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica, ob. budynek biurowy (1897 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Podwale .

Zabytek kamienica z oficynami (1848 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1848 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Podwale .

Zabytek kamienica z oficyną (1852 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1852 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Podwale .

Zabytek kamienica (1855 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1855 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Podwale .

Zabytek kamienica z oficyną (1883 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1883 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Podwale .

Zabytek kamienica z oficyną (1882 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1882 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Podwale .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Podwale .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Podwale .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Podwale .

Zabytek budynek d. pijalni mleka i stacji zaworów miejskiej sieci gazowej (1911 r.) pełniący funkcję pawilon zdrojowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek d. pijalni mleka i stacji zaworów miejskiej sieci gazowej (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pawilon zdrojowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Podwale .

Zabytek gmach dyrekcji poczty (1912 - 1916) pełniący funkcję poczta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku gmach dyrekcji poczty (1912 - 1916) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek poczta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Powstańców Śląskich .

Zabytek willa (1906 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Powstańców Śląskich .

Zabytek pałac (1900 - 1906) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac (1900 - 1906) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Powstańców Śląskich .

Zabytek hala postojowa zajezdni tramwajowej (1900 - 1901) pełniący funkcję wagonownia/hala postojowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku hala postojowa zajezdni tramwajowej (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wagonownia/hala postojowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Powstańców Śląskich .

Zabytek willa (1850 - 1860) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1850 - 1860) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Powstańców Śląskich .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Przejście Garncarskie .

Zabytek kamienica (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Przejście Garncarskie .

Zabytek kamienica (poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Przejście Garncarskie .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Przejście Garncarskie .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Przejście Garncarskie .

Zabytek kamienica (1908 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Przestrzenna .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Psie Budy .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Psie Budy .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Psie Budy .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Psie Budy .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Psie Budy .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Psie Budy .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Psie Budy .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Psie Budy .

Zabytek dróżniczówka kolejowa (1853 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dróżniczówka kolejowa (1853 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pęgowska .

Zabytek pałac (lata 40. XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac (lata 40. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pęgowska .

Zabytek dom (1909 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Racławicka .

Zabytek dom (1905 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Racławicka .

Zabytek dom, ob. dom dziecka (1903 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom, ob. dom dziecka (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Racławicka .

Zabytek dyrektorówka d. Stadbauschule, ob. budynek administracyjno-dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej (1902 - 1904) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dyrektorówka d. Stadbauschule, ob. budynek administracyjno-dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej (1902 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rozbrat .

Zabytek dom handlowy (1907 r.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom handlowy (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ruska .

Zabytek dom (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ruska .

Zabytek dom handlowy (1901 r.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom handlowy (1901 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ruska .

Zabytek dom handlowy (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom handlowy (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ruska .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ruska .

Zabytek oficyna domu (1904 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku oficyna domu (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ruska .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ruska .

Zabytek dom handlowy (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom handlowy (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ruska .

Zabytek oficyna północno-zachodnia (1903 - 1905) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku oficyna północno-zachodnia (1903 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ruska .

Zabytek budynek biurowo-handlowy (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek biurowo-handlowy (pocz. XX w.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ruska .

Zabytek spichlerz (1847 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku spichlerz (1847 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rybacka .

Zabytek dom handlowy (1906 - 1907) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom handlowy (1906 - 1907) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (1920 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (2. ćw. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (1952 - 1955) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1952 - 1955) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (XV - XVI) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV - XVI) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica Pod Gryfami (1587 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Gryfami (1587 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (XVI - XVII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI - XVII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (XVI - XVII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI - XVII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica Pod Złotym Dzbanem (1955 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Złotym Dzbanem (1955 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica Pod Zieloną Dynią (1954 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Zieloną Dynią (1954 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (1954 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1954 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek dom handlowy (1906 r.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom handlowy (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (1909 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek dom handlowy (1957 - 1960) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom handlowy (1957 - 1960) to inna, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (przełom XVI/XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XVI/XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek dom towarowy Feniks (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom towarowy Feniks (pocz. XX w.) to inna, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek bank (1914 r.) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku bank (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (1886 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1886 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (1896 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica Pod Złotą Kotwicą (1871 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Złotą Kotwicą (1871 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek dom handlowy (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom handlowy (przełom XIX/XX w.) to inna, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica Pod Złotym Orłem (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Złotym Orłem (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica Pod Złotym Psem (XIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Złotym Psem (XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica Pod Złotą Trójcą (koniec XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Złotą Trójcą (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica Pod Złotym Pelikanem (koniec XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Złotym Pelikanem (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica Pod Złotym Jeleniem (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Złotym Jeleniem (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (1. poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek dom handlowy (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom handlowy (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek dom handlowy (XIX - XX) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom handlowy (XIX - XX) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek dom handlowy (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom handlowy (pocz. XX w.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (1955 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1955 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica Pod Złotą Kotwicą (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Złotą Kotwicą (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica Pod Drzewem Morwowym (XVII - XVIII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Drzewem Morwowym (XVII - XVIII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (XVII - XVIII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII - XVIII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (XVII - XVIII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII - XVIII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (1955 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1955 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (1954 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1954 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica Pod Złotą Palmą (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Złotą Palmą (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (XVII - XVIII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII - XVIII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica Pod Niebieskim Słońcem z 2 oficynami i pasażem handlowym (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Niebieskim Słońcem z 2 oficynami i pasażem handlowym (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (XIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek budynek d. Miejskiej Kasy Oszczędności (1930 - 1931) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek d. Miejskiej Kasy Oszczędności (1930 - 1931) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek kamienica (XVII - XVIII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII - XVIII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek kamienica (XVII - XVIII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII - XVIII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek kamienica (XVII - XVIII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII - XVIII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek ratusz (XIII w.) pełniący funkcję ratusz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ratusz (XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek ratusz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek kamienica (1876 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1876 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek kamienica (1876 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1876 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek nowy ratusz (1860 - 1864) pełniący funkcję ratusz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku nowy ratusz (1860 - 1864) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek ratusz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek kamienica (XV - XVII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV - XVII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek kamienica (XV - XVII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV - XVII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek kamienica (XV - XVII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV - XVII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rynek Ratusz .

Zabytek budynek klubu żeglarskiego (1915 r.) pełniący funkcję budynek klubu sportowego w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek klubu żeglarskiego (1915 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek klubu sportowego posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rzeźbiarska .

Zabytek kamienica (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rzeźnicza .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rzeźnicza .

Zabytek gmach Towarzystwa Kredytowego (1900 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku gmach Towarzystwa Kredytowego (1900 r.) to inna, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rzeźnicza .

Zabytek dom handlowy Schlessinger i Grünbaum (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom handlowy Schlessinger i Grünbaum (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rzeźnicza .

Zabytek kamienica (XVI - XVIII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI - XVIII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rzeźnicza .

Zabytek willa (1909 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Samuela Dicksteina .

Zabytek d. budynek mieszkalno-administracyjny (1879 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. budynek mieszkalno-administracyjny (1879 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sokolnicza .

Zabytek Dworzec Górnośląski (1840 r.) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Dworzec Górnośląski (1840 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Stanisława Małachowskiego .

Zabytek dom (1919 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (1919 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Stanisława Moniuszki .

Zabytek dom architekta Grasa (1936 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom architekta Grasa (1936 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Stanisława Noakowskiego .

Zabytek kaplica, ob. kościoła ewangelicko-metodystycznego (1901 - 1902) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kaplica, ob. kościoła ewangelicko-metodystycznego (1901 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Stanisława Worcella .

Zabytek kamienica (1889 - 1890) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1889 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Stanisława Worcella .

Zabytek kamienica (1888 - 1890) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1888 - 1890) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Stanisława Worcella .

Zabytek kościół pw. św. Michała Archanioła (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Michała Archanioła (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Stanisławowska .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. św. Augustyna (1907 - 1908) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. św. Augustyna (1907 - 1908) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sudecka .

Zabytek plebania, ob. dom zakonny kapucynów (1907 - 1908) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku plebania, ob. dom zakonny kapucynów (1907 - 1908) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sudecka .

Zabytek kamienica (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sukiennice .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sukiennice .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sukiennice .

Zabytek kamienica (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sukiennice .

Zabytek kamienica (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sukiennice .

Zabytek kamienica (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sukiennice .

Zabytek kamienica (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sukiennice .

Zabytek kościół pw. św. Marii Magdaleny, ob. katedra polskokatolicka (1359 - 1362) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Marii Magdaleny, ob. katedra polskokatolicka (1359 - 1362) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Szewska .

Zabytek kamienica (1914 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Szewska .

Zabytek kamienica (poł. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Szewska .

Zabytek budynek oratorium (1697 r.) pełniący funkcję budynek klasztorny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek oratorium (1697 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek klasztorny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Szewska .

Zabytek klasztor, ob. Ossolineum (1675 - 1715) pełniący funkcję biblioteka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku klasztor, ob. Ossolineum (1675 - 1715) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek biblioteka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Szewska .

Zabytek dom z reliktami kościoła cmentarnego pw. św. Angieszki (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom z reliktami kościoła cmentarnego pw. św. Angieszki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Szewska .

Zabytek pałac Hornesów (1. poł. XVIII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac Hornesów (1. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Szewska .

Zabytek pałac książąt Legnicko-Brzeskich (XVI w.) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac książąt Legnicko-Brzeskich (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Szewska .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Szewska .

Zabytek kamienica z oficyną (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Szewska .

Zabytek dom towarowy Kameleon (1927 r.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom towarowy Kameleon (1927 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Szewska .

Zabytek kamienica (1887 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Szewska .

Zabytek budynek komendantury generalnej, ob. sąd wojskowy (1928 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek komendantury generalnej, ob. sąd wojskowy (1928 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sztabowa .

Zabytek willa (1923 - 1924) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1923 - 1924) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sępia .

Zabytek budynek mieszklano-usługowy (1848 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek mieszklano-usługowy (1848 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek kamienica z oficynami (1847 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1847 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek pałac Schaffgotschów (1890 - 1900) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac Schaffgotschów (1890 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek willa (1907 - 1910) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek kamienica z oficyną (1900 - 1901) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek kamienica (1900 - 1901) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek Hotel Pracowniczy nr 1 PKP (1875 - 1877) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Hotel Pracowniczy nr 1 PKP (1875 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tadeusza Rejtana .

Zabytek łaźnia miejska (1897 r.) pełniący funkcję łaźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku łaźnia miejska (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek łaźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Teatralna .

Zabytek dom jednorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom jednorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom jednorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom jednorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom jednorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom jednorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom jednorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom jednorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom jednorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom jednorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek galeriowiec (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku galeriowiec (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom jednorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom jednorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom jednorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom jednorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom jednorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom jednorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom jednorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom jednorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom wielorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom wielorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom wielorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom wielorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom wieloklatkowy (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom wieloklatkowy (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom studencki Pancernik (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom studencki Pancernik (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom wielorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom wielorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom jednorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom jednorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom jednorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom jednorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom jednorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom jednorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom jednorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom jednorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom jednorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom jednorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom jednorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom jednorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek dom jednorodzinny (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom jednorodzinny (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tramwajowa .

Zabytek ślusarnia (1920 r.) pełniący funkcję warsztat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ślusarnia (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek warsztat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Trzmielowicka .

Zabytek kamienica (1911 - 1912) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wapienna .

Zabytek willa z garażem (1908 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa z garażem (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Warszawska .

Zabytek dom leśniczego (pocz. XX w.) pełniący funkcję gajówka/leśniczówka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom leśniczego (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek gajówka/leśniczówka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Widawska .

Zabytek dwór (poł. XVI w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dwór (poł. XVI w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wiejska .

Zabytek pałac Leipzigera (1872 - 1874) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac Leipzigera (1872 - 1874) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wierzbowa .

Zabytek pałac Oppersdorfów (XVIII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac Oppersdorfów (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wierzbowa .

Zabytek gmach Akademii Muzycznej (1905 r.) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku gmach Akademii Muzycznej (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wietrzna .

Zabytek pałac książąt Hohenlohe (pocz. XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac książąt Hohenlohe (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wita Stwosza .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wita Stwosza .

Zabytek pałac (pocz. XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pałac (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wita Stwosza .

Zabytek hotel Niemiecki Dom, ob. Sajgon (1903 - 1904) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku hotel Niemiecki Dom, ob. Sajgon (1903 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wita Stwosza .

Zabytek relikty podziemne i nadziemne d. Pałacu Hatzfeldów (1764 - 1775) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku relikty podziemne i nadziemne d. Pałacu Hatzfeldów (1764 - 1775) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wita Stwosza .

Zabytek budynek d. Śląskiego Związku Bankowego (1899 r.) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek d. Śląskiego Związku Bankowego (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wita Stwosza .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wita Stwosza .

Zabytek willa (1925 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1925 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Witelona .

Zabytek kamienica (przełom XVI/XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XVI/XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Więzienna .

Zabytek kamienica (przełom XVI/XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XVI/XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Więzienna .

Zabytek dom (1776 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (1776 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Więzienna .

Zabytek kamienica (przełom XVI/XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XVI/XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Więzienna .

Zabytek więzienie miejskie (XIV w.) pełniący funkcję więzienie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku więzienie miejskie (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek więzienie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Więzienna .

Zabytek dom Stowarzyszenia Popierania Życia Zgodnego z Naturą (1929 - 1930) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom Stowarzyszenia Popierania Życia Zgodnego z Naturą (1929 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wojciecha z Brudzewa .

Zabytek kościół pw. św.św. Jadwigi i Macieja (2. poł. XVI w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św.św. Jadwigi i Macieja (2. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wolska .

Zabytek przystań wioślarska AZS (1928 - 1930) pełniący funkcję budynek klubu sportowego w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku przystań wioślarska AZS (1928 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek klubu sportowego posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego .

Zabytek Dom Klubowy Kampanii Rheno-Palatia (1926 r.) pełniący funkcję dom kultury w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Dom Klubowy Kampanii Rheno-Palatia (1926 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dom kultury posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wyspa Słodowa .

Zabytek budynek Śląskiego Towarzystwa Kultury Ojczyźnianej, ob. Uniwersytet Medyczny (1906 - 1908) pełniący funkcję dom kultury w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek Śląskiego Towarzystwa Kultury Ojczyźnianej, ob. Uniwersytet Medyczny (1906 - 1908) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek dom kultury posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wyspa Tamka .

Zabytek kamienica z oficyną (1884 - 1885) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1884 - 1885) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Władysława Łokietka .

Zabytek kamienica (1889 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Władysława Łokietka .

Zabytek kamienica (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Władysława Łokietka .

Zabytek kościół pw. św. Anny (poł. XVI w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Anny (poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zduńska .

Zabytek willa (1929 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zielonego Dębu .

Zabytek willa (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zielonego Dębu .

Zabytek willa (1929 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zielonego Dębu .

Zabytek willa (1929 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zielonego Dębu .

Zabytek willa (1929 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zielonego Dębu .

Zabytek willa (1929 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zielonego Dębu .

Zabytek kamienica (1899 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Krasińskiego .

Zabytek poczta (1926 - 1929) pełniący funkcję poczta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku poczta (1926 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek poczta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Krasińskiego .

Zabytek willa (1900 - 1905) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa (1900 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek Hala Państw, ob. Centrum Technologii Audiowizualnych (1937 - 1938) pełniący funkcję pawilon wystawowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Hala Państw, ob. Centrum Technologii Audiowizualnych (1937 - 1938) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pawilon wystawowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek kamienica (1904 - 1907) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica gen. Ignacego Prądzyńskiego .

Zabytek sala zgromadzeń Katolickiej Wspólnoty w Chrystusie (1861 - 1862) pełniący funkcję dom modlitwy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku sala zgromadzeń Katolickiej Wspólnoty w Chrystusie (1861 - 1862) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dom modlitwy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica gen. Jana Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek kamienica (1877 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1877 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica gen. Karola Kniaziewicza .

Zabytek letni pałac biskupi (XVIII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku letni pałac biskupi (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica gen. Romualda Traugutta .

Zabytek budynek szpitalny I (1882 - 1884) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek szpitalny I (1882 - 1884) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica gen. Romualda Traugutta .

Zabytek budynek szpitalny II (1913 - 1916) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek szpitalny II (1913 - 1916) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica gen. Romualda Traugutta .

Zabytek portiernia z kostnicą i przejazdem (1914 r.) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku portiernia z kostnicą i przejazdem (1914 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica gen. Romualda Traugutta .

Zabytek plebania (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku plebania (1. poł. XIX w.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica gen. Romualda Traugutta .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Maurycego (XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Maurycego (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica gen. Romualda Traugutta .

Zabytek kościół szpitalny pw. św. Łazarza, ob. pomocniczy (XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół szpitalny pw. św. Łazarza, ob. pomocniczy (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica gen. Romualda Traugutta .

Zabytek d. szpital św. Łazarza (1814 r.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. szpital św. Łazarza (1814 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica gen. Romualda Traugutta .

Zabytek kościół pw. Świętej Trójcy (1714 - 1722) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Świętej Trójcy (1714 - 1722) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica gen. Romualda Traugutta .

Zabytek klasztor, ob. klinika neurologiczna (1714 - 1715) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku klasztor, ob. klinika neurologiczna (1714 - 1715) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica gen. Romualda Traugutta .

Zabytek willa Milenz (1898 - 1899) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku willa Milenz (1898 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica ks. Norberta Bonczyka .

Zabytek kamienica (1875 - 1876) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1875 - 1876) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica ks. Piotra Skargi .

Zabytek budynek mieszkalny, d. Dom Dyrektora (1907 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny, d. Dom Dyrektora (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica księcia Józefa Poniatowskiego .

Zabytek Dworzec Główny (1856 r.) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Dworzec Główny (1856 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica marsz. Józefa Piłsudskiego .

Zabytek budynek Towarzystwa Ubezpieczeniowego (1840 - 1850) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek Towarzystwa Ubezpieczeniowego (1840 - 1850) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica marsz. Józefa Piłsudskiego .

Zabytek gmach Śląskiego Sejmu Krajowego, ob. NOT (1893 - 1896) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku gmach Śląskiego Sejmu Krajowego, ob. NOT (1893 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica marsz. Józefa Piłsudskiego .

Zabytek hotel Piast (1908 - 1910) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku hotel Piast (1908 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica marsz. Józefa Piłsudskiego .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Łaciarska .

Zabytek kamienica (poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Łaciarska .

Zabytek kamienica (poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Łaciarska .

Zabytek plebania (1884 r.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku plebania (1884 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Łaciarska .

Zabytek Dom Pomocy Społecznej, ob. szkoła muzyczna (1906 r.) pełniący funkcję przytułek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Dom Pomocy Społecznej, ob. szkoła muzyczna (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek przytułek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Łowiecka .

Zabytek dom handlowy Modehaus, ob. budynek handlowo-biurowy (1905 r.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom handlowy Modehaus, ob. budynek handlowo-biurowy (1905 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świdnicka .

Zabytek kościół klasztorny augustianów eremitów, ob. parafialny pw. św.św. Wacława, Doroty i Stanisława (XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół klasztorny augustianów eremitów, ob. parafialny pw. św.św. Wacława, Doroty i Stanisława (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świdnicka .

Zabytek hotel Monopol (1890 - 1892) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku hotel Monopol (1890 - 1892) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świdnicka .

Zabytek opera (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję teatr w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku opera (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek teatr posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świdnicka .

Zabytek kamienica (1870 - 1873) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1870 - 1873) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świdnicka .

Zabytek dom mieszkalno-handlowy (1897 r.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalno-handlowy (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świdnicka .

Zabytek kordegarda (poł. XVIII w.) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kordegarda (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świdnicka .

Zabytek Dom Towarowy Renoma (1929 r.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Dom Towarowy Renoma (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świdnicka .

Zabytek dom handlowy (1896 - 1897) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom handlowy (1896 - 1897) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świdnicka .

Zabytek kościół pw. Bożego Ciała (1350 - 1370) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Bożego Ciała (1350 - 1370) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świdnicka .

Zabytek Dom Sióstr Wincentek z kaplicą, ob. dom parafialny (1906 r.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Dom Sióstr Wincentek z kaplicą, ob. dom parafialny (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świątnicka .

Zabytek kościół parafialny pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych (1909 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na romański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Świątnicka .

Zabytek kamienica (1888 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1888 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Antoniego .

Zabytek kamienica (1902 - 1904) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1902 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Antoniego .

Zabytek kamienica (1853 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1853 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Antoniego .

Zabytek dom (koniec XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Antoniego .

Zabytek dom (pocz. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Antoniego .

Zabytek kościół, ob. parafialny pw. św. Antoniego (1682 - 1690) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół, ob. parafialny pw. św. Antoniego (1682 - 1690) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Antoniego .

Zabytek oficyna mieszkalna (1692 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku oficyna mieszkalna (1692 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Antoniego .

Zabytek plebania, ob. dom kapelana (poł. XVIII w.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku plebania, ob. dom kapelana (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Antoniego .

Zabytek kamienica (1700 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1700 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Antoniego .

Zabytek d. ewangelickie gimnazjum św. Elżbiety (1835 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. ewangelickie gimnazjum św. Elżbiety (1835 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Elżbiety .

Zabytek kościół pw. Najświętszej Marii Panny Na Piasku (1334 - 1369) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Najświętszej Marii Panny Na Piasku (1334 - 1369) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Jadwigi .

Zabytek kamienica Pod Okiem Opatrzności (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Okiem Opatrzności (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Jadwigi .

Zabytek klasztor salezjanek (1375 - 1386) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku klasztor salezjanek (1375 - 1386) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Jadwigi .

Zabytek klasztor (1709 - 1715) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku klasztor (1709 - 1715) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Jadwigi .

Zabytek kościół pw. św. Anny, ob. św.św. Cyryla, Metodego i Anny (1686 - 1690) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Anny, ob. św.św. Cyryla, Metodego i Anny (1686 - 1690) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Jadwigi .

Zabytek klasztor, ob. Biblioteka Uniwersytytetu Wrocławskiego (XVIII w.) pełniący funkcję biblioteka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku klasztor, ob. Biblioteka Uniwersytytetu Wrocławskiego (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek biblioteka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Jadwigi .

Zabytek kamienica Pod Królem Salomonem (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Królem Salomonem (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Jadwigi .

Zabytek budynek nowicjatu (1900 - 1901) pełniący funkcję budynek klasztorny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek nowicjatu (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek klasztorny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Józefa .

Zabytek kościół pw. św. Katarzyny (XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Katarzyny (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Katarzyny .

Zabytek d. sierociniec fundacji ad Matrem Dolorosam (1834 r.) pełniący funkcję sierociniec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. sierociniec fundacji ad Matrem Dolorosam (1834 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sierociniec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Marcina .

Zabytek klasztor ss. Notre Dame (data nieznana) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku klasztor ss. Notre Dame (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Marcina .

Zabytek ruiny budynków - pozostałości Zamku Piastowskiego (XIV w.) pełniący funkcję zamek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ruiny budynków - pozostałości Zamku Piastowskiego (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zamek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Marcina .

Zabytek pomieszczenie gotyckie w domu - pozostałości Zamku Piastowskiego (data nieznana) pełniący funkcję zamek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku pomieszczenie gotyckie w domu - pozostałości Zamku Piastowskiego (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek zamek posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Marcina .

Zabytek kościół pw. św. Marcina (4. ćw. XIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Marcina (4. ćw. XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Marcina .

Zabytek dom altarystów Jaś (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom altarystów Jaś (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Mikołaja .

Zabytek kamienica (3. ćw. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (3. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Mikołaja .

Zabytek kamienica (1690 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1690 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Mikołaja .

Zabytek dom mieszkalno-handlowy (1873 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalno-handlowy (1873 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Mikołaja .

Zabytek dom mieszkalno-handlowy (1898 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalno-handlowy (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Mikołaja .

Zabytek kamienica (1737 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (1737 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Mikołaja .

Zabytek kamienica Pod Trzema Dębami (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Trzema Dębami (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Mikołaja .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Mikołaja .

Zabytek dom (1790 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (1790 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Mikołaja .

Zabytek dom (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Mikołaja .

Zabytek kościół św. Barbary, ob. katedra prawosławna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy (1430 - 1440) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół św. Barbary, ob. katedra prawosławna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy (1430 - 1440) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Mikołaja .

Zabytek dom (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dom (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Mikołaja .

Zabytek budynek mieszkalny (1853 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1853 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Żabia Ścieżka .

Zabytek kaplica ewangelicko-luterańska zakładu Bethanien (1853 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kaplica ewangelicko-luterańska zakładu Bethanien (1853 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Żabia Ścieżka .

Zabytek budynek szpitalny Marienhaus (1878 - 1879) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku budynek szpitalny Marienhaus (1878 - 1879) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Żabia Ścieżka .

Zabytek kościół pw. św.św. Wawrzyńca i Małgorzaty (XIII - XV) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św.św. Wawrzyńca i Małgorzaty (XIII - XV) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Żernicka .

Zabytek kościół parafialny, ob. garnizonowy pw. św. Elżbiety (XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny, ob. garnizonowy pw. św. Elżbiety (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek ogród (1908 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogród (1908 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Akacjowa .

Zabytek Ogród Roślin Leczniczych Akademii Medycznej (pocz. XIX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Ogród Roślin Leczniczych Akademii Medycznej (pocz. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jana Kochanowskiego .

Zabytek ogród (1912 - 1913) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogród (1912 - 1913) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jaworowa .

Zabytek ogrodzenie (1912 - 1913) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1912 - 1913) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Jaworowa .

Zabytek basteja (1486 r.) pełniący funkcję basteja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku basteja (1486 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek basteja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Juliusza Słowackiego .

Zabytek altana (1907 r.) pełniący funkcję inna budowla parkowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku altana (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inna budowla parkowa posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Kasztanowa .

Zabytek ogród (1907 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogród (1907 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Kasztanowa .

Zabytek d. Polana Neissera oraz Park Leśny nad Czarną Wodą (1899 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. Polana Neissera oraz Park Leśny nad Czarną Wodą (1899 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Al. Ludomira Różyckiego .

Zabytek ogród (1913 - 1918) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogród (1913 - 1918) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Artura Grottgera .

Zabytek ogrodzenie (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Artura Grottgera .

Zabytek fasada kamienicy (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku fasada kamienicy (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Benedyktyńska .

Zabytek zieleń komponowana (1924 - 1929) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zieleń komponowana (1924 - 1929) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Bernarda Pretficza .

Zabytek dziedziniec wewnętrzny (1924 - 1929) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku dziedziniec wewnętrzny (1924 - 1929) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Bernarda Pretficza .

Zabytek fragment muru obronnego (XIII w.) pełniący funkcję mur obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku fragment muru obronnego (XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Białoskórnicza .

Zabytek park (1730 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku park (1730 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Centralna .

Zabytek kolejowa wieża ciśnień (1952 r.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku kolejowa wieża ciśnień (1952 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Elbląska .

Zabytek ogrodzenie (1893 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Gliniana .

Zabytek zbiornik wieżowy (1961 r.) pełniący funkcję zbiornik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zbiornik wieżowy (1961 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek zbiornik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Grabiszyńska .

Zabytek cmentarz komunalny Grabiszyn (1881 r.) pełniący funkcję cmentarz komunalny (miejski/gminny) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku cmentarz komunalny Grabiszyn (1881 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz komunalny (miejski/gminny) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Grabiszyńska .

Zabytek d. cmentarz z kwaterami żołnierzy włoskich, ob. park (1867 r.) pełniący funkcję cmentarz komunalny (miejski/gminny) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku d. cmentarz z kwaterami żołnierzy włoskich, ob. park (1867 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz komunalny (miejski/gminny) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Grabiszyńska .

Zabytek fragmenty muru obronnego (XVIII w.) pełniący funkcję mur obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku fragmenty muru obronnego (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Grodzka .

Zabytek łącznik-ganek (1878 r.) pełniący funkcję łącznik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku łącznik-ganek (1878 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek łącznik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Grunwaldzka .

Zabytek łącznik zachodni (1914 - 1915) pełniący funkcję łącznik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku łącznik zachodni (1914 - 1915) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek łącznik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek Ogród Botaniczny (1811 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Ogród Botaniczny (1811 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek elewacje narożne z wieżą (1900 r.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku elewacje narożne z wieżą (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek wiata peronowa (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję wiata w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wiata peronowa (2. poł. XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wiata posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ignacego Mościckiego .

Zabytek wiata peronowa (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję wiata w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wiata peronowa (2. poł. XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wiata posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ignacego Mościckiego .

Zabytek hangar (1913 r.) pełniący funkcję hangar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku hangar (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hangar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Jerzego Urbańskiego .

Zabytek ogrodzenie (1900 - 1901) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1900 - 1901) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jana Władysława Dawida .

Zabytek mur ogrodzeniowy (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku mur ogrodzeniowy (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jerzmanowska .

Zabytek cmentarz przykościelny (data nieznana) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku cmentarz przykościelny (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Jerzmanowska .

Zabytek fasada (XVIII w.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku fasada (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Katedralna .

Zabytek relikt muru domu w ogrodzeniu (poł. XVIII w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku relikt muru domu w ogrodzeniu (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Katedralna .

Zabytek ogród (1900 - 1905) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogród (1900 - 1905) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Krzycka .

Zabytek Most Grunwaldzki (1907 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Most Grunwaldzki (1907 r.) to inna, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Most Grunwaldzki .

Zabytek Most Młyński (południowy) (1885 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Most Młyński (południowy) (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Most Młyński .

Zabytek Most Młyński (północny) (1885 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Most Młyński (północny) (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Most Młyński .

Zabytek Most Osobowicki (1 przęsłowy) (1898 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Most Osobowicki (1 przęsłowy) (1898 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Most Osobowicki .

Zabytek Most Osobowicki (8 przęsłowy) (1897 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Most Osobowicki (8 przęsłowy) (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Most Osobowicki .

Zabytek Most Piaskowy (1861 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Most Piaskowy (1861 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Most Piaskowy .

Zabytek Most Trzebnicki (1 przęsłowy) (1892 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Most Trzebnicki (1 przęsłowy) (1892 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Most Trzebnicki .

Zabytek Most Trzebnicki (4 przęsłowy) (1897 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Most Trzebnicki (4 przęsłowy) (1897 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Most Trzebnicki .

Zabytek Most Tumski (1888 - 1889) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Most Tumski (1888 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Most Tumski .

Zabytek Most Zwierzyniecki (1897 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Most Zwierzyniecki (1897 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Most Zwierzyniecki .

Zabytek elewator (data nieznana) pełniący funkcję silos w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku elewator (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek silos posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Młynarska .

Zabytek zbiornik osadów odżelaziacza (1905 r.) pełniący funkcję zbiornik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zbiornik osadów odżelaziacza (1905 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek zbiornik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Na Grobli .

Zabytek śluza komorowa Różanka (1916 - 1918) pełniący funkcję śluza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku śluza komorowa Różanka (1916 - 1918) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek śluza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Osobowicka .

Zabytek blokhaus artyleryjski (1858 r.) pełniący funkcję dzieło obronne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku blokhaus artyleryjski (1858 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dzieło obronne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Osobowicka .

Zabytek schron przeciwlotniczy (1941 r.) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku schron przeciwlotniczy (1941 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ołbińska .

Zabytek Śluza Miejska (1897 r.) pełniący funkcję śluza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Śluza Miejska (1897 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek śluza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Pasterska .

Zabytek Most Oławski (relikt) (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Most Oławski (relikt) (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Dominikański .

Zabytek Brama Oławska (XIV - XVI) pełniący funkcję brama miejska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Brama Oławska (XIV - XVI) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama miejska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Dominikański .

Zabytek relikty bastionu Bramy Mikołajskiej i murów obronnych (XIII w.) pełniący funkcję bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku relikty bastionu Bramy Mikołajskiej i murów obronnych (XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bastion posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Jana Pawła II .

Zabytek schron przeciwlotniczy (1942 - 1943) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku schron przeciwlotniczy (1942 - 1943) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Plac Solny .

Zabytek elewacje fasadowe (1857 r.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku elewacje fasadowe (1857 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Podwale .

Zabytek fasada kamienicy (1911 r.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku fasada kamienicy (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Przestrzenna .

Zabytek ogrodzenie (1909 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Racławicka .

Zabytek ogrodzenie (1905 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Racławicka .

Zabytek elewator (1940 r.) pełniący funkcję silos w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku elewator (1940 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek silos posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Rychtalska .

Zabytek wiata magazynowa (1889 r.) pełniący funkcję wiata w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wiata magazynowa (1889 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek wiata posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sokolnicza .

Zabytek perony (1856 r.) pełniący funkcję peron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku perony (1856 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek peron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Stanisława Małachowskiego .

Zabytek zieleń towarzysząca (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku zieleń towarzysząca (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Stanisława Małachowskiego .

Zabytek ogród (1919 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogród (1919 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Stanisława Moniuszki .

Zabytek wodociągowa wieża wodno-widokowa (1905 r.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wodociągowa wieża wodno-widokowa (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sudecka .

Zabytek ogrodzenie z bramą (1907 - 1908) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramą (1907 - 1908) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sudecka .

Zabytek Park Południowy (1892 - 1894) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Park Południowy (1892 - 1894) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Sudecka .

Zabytek fasada kamienicy (poł. XIX w.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku fasada kamienicy (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek fasada kamienicy (poł. XIX w.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku fasada kamienicy (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek wodociągowa wieża ciśnień - komunalna (1914 r.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wodociągowa wieża ciśnień - komunalna (1914 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wacława Berenta .

Zabytek ogród (1908 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogród (1908 r.) to , a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Warszawska .

Zabytek wodociągowa wieża ciśnień (1903 r.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wodociągowa wieża ciśnień (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Warszawska .

Zabytek ogrodzenie (1925 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1925 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Witelona .

Zabytek ogród (1925 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogród (1925 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Witelona .

Zabytek podziemne relikty młynu św. Klary na Wyspie Bielarskiej (XVIII w.) pełniący funkcję piwnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku podziemne relikty młynu św. Klary na Wyspie Bielarskiej (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek piwnica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wyspa Bielarska .

Zabytek podziemne relikty młynu św. Klary na Wyspie Słodowej (XVIII w.) pełniący funkcję piwnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku podziemne relikty młynu św. Klary na Wyspie Słodowej (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek piwnica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Wyspa Słodowa .

Zabytek Bastion Sakwowy, tzw. Wzgórze Partyzantów (XVII - XVIII) pełniący funkcję bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Bastion Sakwowy, tzw. Wzgórze Partyzantów (XVII - XVIII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bastion posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica ks. Piotra Skargi .

Zabytek baszta i pozostałości fortyfikacji (XIII w.) pełniący funkcję mur miejski w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku baszta i pozostałości fortyfikacji (XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur miejski posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica ks. Wincentego Kraińskiego .

Zabytek Cmentarz Osobowicki (1871 r.) pełniący funkcję cmentarz komunalny (miejski/gminny) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Cmentarz Osobowicki (1871 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz komunalny (miejski/gminny) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Łużycka .

Zabytek cmentarz żydowski (1856 r.) pełniący funkcję cmentarz żydowski w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku cmentarz żydowski (1856 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz żydowski posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica Ślężna .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Marcina .

Zabytek fasada kamienicy (1873 r.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku fasada kamienicy (1873 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Mikołaja .

Zabytek fasada kamienicy (1889 r.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku fasada kamienicy (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Mikołaja .

Zabytek fasada kamienicy (1740 r.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku fasada kamienicy (1740 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica św. Mikołaja .

Zabytek most Gen. Sikorskiego (1875 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku most Gen. Sikorskiego (1875 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek Bastion Ceglarski, tzw. Wzgórze Polskie (XVI - XVIII) pełniący funkcję bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Bastion Ceglarski, tzw. Wzgórze Polskie (XVI - XVIII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bastion posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek ogrodzenie (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (przełom XIX/XX w.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek park (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku park (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek cmentarz żydowski (1900 r.) pełniący funkcję cmentarz żydowski w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku cmentarz żydowski (1900 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz żydowski posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek park Góra Skarbowców (1937 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku park Góra Skarbowców (1937 r.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek ogród (1830 - 1840) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogród (1830 - 1840) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek założenie ogrodowe przy pałacu (XVIII w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku założenie ogrodowe przy pałacu (XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek Park Szczytnicki (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Park Szczytnicki (przełom XVIII/XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek rampa frontowa (1922 r.) pełniący funkcję rampa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku rampa frontowa (1922 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rampa posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek Most Mieszczański (1876 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Most Mieszczański (1876 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek wodociągowa wieża ciśnień (1915 r.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku wodociągowa wieża ciśnień (1915 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek Most Oławski (1879 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Most Oławski (1879 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek łącznik-brama (1910 - 1911) pełniący funkcję łącznik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku łącznik-brama (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek łącznik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek ogrodzenie (1900 - 1905) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1900 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek hangar przenośny nr 3 (1938 r.) pełniący funkcję hangar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku hangar przenośny nr 3 (1938 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hangar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek hangar przenośny nr 4 (1938 r.) pełniący funkcję hangar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku hangar przenośny nr 4 (1938 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hangar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek ogrodzenie (1882 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1882 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek Most Pomorski (północny) (1924 - 1935) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Most Pomorski (północny) (1924 - 1935) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek Most Pomorski (środkowy) (1935 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Most Pomorski (środkowy) (1935 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek Most Pomorski (południowy) (1904 - 1905) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku Most Pomorski (południowy) (1904 - 1905) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek jaz kozłowo-iglicowy (1897 r.) pełniący funkcję jaz piętrzący w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku jaz kozłowo-iglicowy (1897 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek jaz piętrzący posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek brama powodziowa (śluza bezkomorowa) (1898 r.) pełniący funkcję śluza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Wrocław. Materiał budowlany zabytku brama powodziowa (śluza bezkomorowa) (1898 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek śluza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat Wrocław gmina Wrocław miejscowość Wrocław ulica .

Zabytek spichlerz (data nieznana) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kobierzyce. Materiał budowlany zabytku spichlerz (data nieznana) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kobierzyce miejscowość Bielany Wrocławskie ulica Kolejowa .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Andrzeja (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kobierzyce. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Andrzeja (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kobierzyce miejscowość Bielany Wrocławskie ulica Wrocławska .

Zabytek dwór (przełom XVI/XVII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kobierzyce. Materiał budowlany zabytku dwór (przełom XVI/XVII w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kobierzyce miejscowość Bielany Wrocławskie ulica Wrocławska .

Zabytek budynek stacji benzynowej II (1937 r.) pełniący funkcję stacja benzynowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kobierzyce. Materiał budowlany zabytku budynek stacji benzynowej II (1937 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek stacja benzynowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kobierzyce miejscowość Bielany Wrocławskie ulica .

Zabytek budynek stacji benzynowej I (1937 r.) pełniący funkcję stacja benzynowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kobierzyce. Materiał budowlany zabytku budynek stacji benzynowej I (1937 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek stacja benzynowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kobierzyce miejscowość Bielany Wrocławskie ulica .

Zabytek zespół willowo-parkowy (pocz. XX w.) pełniący funkcję zespół - willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - miasto. Materiał budowlany zabytku zespół willowo-parkowy (pocz. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - miasto miejscowość Kąty Wrocławskie ulica 1 Maja .

Zabytek willa (pocz. XIX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - miasto. Materiał budowlany zabytku willa (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - miasto miejscowość Kąty Wrocławskie ulica 1 Maja .

Zabytek park willowy (data nieznana) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - miasto. Materiał budowlany zabytku park willowy (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - miasto miejscowość Kąty Wrocławskie ulica 1 Maja .

Zabytek ośrodek historyczny miasta (data nieznana) pełniący funkcję miasto w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - miasto. Materiał budowlany zabytku ośrodek historyczny miasta (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek miasto posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - miasto miejscowość Kąty Wrocławskie ulica .

Zabytek kościół parafialny pw. św.św. Piotra i Pawła (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - miasto. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św.św. Piotra i Pawła (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - miasto miejscowość Kąty Wrocławskie ulica Kościelna .

Zabytek willa (1896 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - miasto. Materiał budowlany zabytku willa (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - miasto miejscowość Kąty Wrocławskie ulica Ks. Jerzego Popiełuszki .

Zabytek kościół ewangelicki (XIX w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - miasto. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - miasto miejscowość Kąty Wrocławskie ulica Rynek .

Zabytek wieża ratuszowa (XV w.) pełniący funkcję wieża ratuszowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - miasto. Materiał budowlany zabytku wieża ratuszowa (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek wieża ratuszowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - miasto miejscowość Kąty Wrocławskie ulica Rynek .

Zabytek cmentarz ewangelicki, ob. komunalny (1860 r.) pełniący funkcję cmentarz protestancki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - miasto. Materiał budowlany zabytku cmentarz ewangelicki, ob. komunalny (1860 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz protestancki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - miasto miejscowość Kąty Wrocławskie ulica .

Zabytek ogród (1896 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - miasto. Materiał budowlany zabytku ogród (1896 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - miasto miejscowość Kąty Wrocławskie ulica .

Zabytek mury obronne (koniec XVI w.) pełniący funkcję mur miejski w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - miasto. Materiał budowlany zabytku mury obronne (koniec XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek mur miejski posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - miasto miejscowość Kąty Wrocławskie ulica .

Zabytek kościół filialny pw. św. Marcina (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół filialny pw. św. Marcina (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Bogdaszowice ulica .

Zabytek pałac (XVIII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku pałac (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Czerńczyce ulica .

Zabytek pawilon ogrodowy (poł. XIX w.) pełniący funkcję pawilon parkowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku pawilon ogrodowy (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon parkowy posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Czerńczyce ulica .

Zabytek park (XVIII w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku park (XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Czerńczyce ulica .

Zabytek pałac (XVIII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku pałac (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Gniechowice ulica Wrocławska .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Filomeny (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Filomeny (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Gniechowice ulica .

Zabytek park (poł. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku park (poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Gniechowice ulica .

Zabytek dwór (2. poł. XVI w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku dwór (2. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Górzyce ulica .

Zabytek zespół podworski (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku zespół podworski (2. poł. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Gądów ulica .

Zabytek dwór (1750 - 1900) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku dwór (1750 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Gądów ulica Główna .

Zabytek spichlerz (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku spichlerz (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Gądów ulica .

Zabytek park (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku park (4. ćw. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Gądów ulica .

Zabytek kościół obronny pw. Wniebowstąpienia (1473 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół obronny pw. Wniebowstąpienia (1473 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Jaszkotle ulica .

Zabytek pałac (XVIII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku pałac (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Kamionna ulica .

Zabytek kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1568 - 1569) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1568 - 1569) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Kilianów ulica .

Zabytek zespół folwarczny (XIX w.) pełniący funkcję zespół - folwark w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku zespół folwarczny (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - folwark posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Krobielowice ulica .

Zabytek budynek bramny (1878 r.) pełniący funkcję budynek bramny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku budynek bramny (1878 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek bramny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Krobielowice ulica .

Zabytek dom mieszkalny (1878 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (1878 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Krobielowice ulica .

Zabytek chlewnia (1878 r.) pełniący funkcję chlew w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku chlewnia (1878 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek chlew posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Krobielowice ulica .

Zabytek zamek (data nieznana) pełniący funkcję zamek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku zamek (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zamek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Krobielowice ulica .

Zabytek mauzoleum marszałka G.L. Blüchnera von Wahlstatt (1846 - 1853) pełniący funkcję mauzoleum w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku mauzoleum marszałka G.L. Blüchnera von Wahlstatt (1846 - 1853) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek mauzoleum posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Krobielowice ulica .

Zabytek park (koniec XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku park (koniec XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Krobielowice ulica .

Zabytek pałac (1802 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku pałac (1802 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Kębłowice ulica Pałacowa .

Zabytek park () pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku park () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Kębłowice ulica .

Zabytek zespół pałacowo-parkowy (poł. XIX w.) pełniący funkcję zespół - pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku zespół pałacowo-parkowy (poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Małkowice ulica Krótka .

Zabytek pałac (poł. XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku pałac (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Małkowice ulica Krótka .

Zabytek stajnia z częścią mieszkalną (poł. XIX w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku stajnia z częścią mieszkalną (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Małkowice ulica .

Zabytek park (poł. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku park (poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Małkowice ulica .

Zabytek budynek gospodarczy, ob. hydrofornia (1912 - 1913) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy, ob. hydrofornia (1912 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Małkowice ulica Klasztorna .

Zabytek klasztor z kaplicą (1912 - 1913) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku klasztor z kaplicą (1912 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Małkowice ulica Klasztorna .

Zabytek budynek mieszkalny (1912 - 1913) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1912 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Małkowice ulica Klasztorna .

Zabytek kościół parafialny pw. Świętej Trójcy (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Świętej Trójcy (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Małkowice ulica .

Zabytek ogrodzenie (XVII w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (XVII w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Małkowice ulica Szkolna .

Zabytek cmentarz przykościelny (data nieznana) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku cmentarz przykościelny (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Małkowice ulica .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Mikołaja (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Mikołaja (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Pełcznica ulica .

Zabytek pałac (poł. XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku pałac (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Rybnica ulica .

Zabytek kościół filialny pw. św. Jadwigi (pocz. XVII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół filialny pw. św. Jadwigi (pocz. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Sadków ulica .

Zabytek pałac (1774 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku pałac (1774 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Sadków ulica .

Zabytek park (XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku park (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Sadków ulica .

Zabytek pałac (XVII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku pałac (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Sadowice ulica Szkolna .

Zabytek park (XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku park (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Sadowice ulica Szkolna .

Zabytek pałac (XVIII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku pałac (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Samotwór ulica .

Zabytek kościół filialny pw. Marii Magdaleny (2. poł. XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół filialny pw. Marii Magdaleny (2. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Skałka ulica .

Zabytek zespół d. kościoła ewangelickiego (1908 r.) pełniący funkcję zespół - kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku zespół d. kościoła ewangelickiego (1908 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Smolec ulica Kościelna .

Zabytek plebania (1908 r.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku plebania (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Smolec ulica Kościelna .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (1908 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Smolec ulica Kościelna .

Zabytek mur (1908 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku mur (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Smolec ulica Kościelna .

Zabytek ruiny zamku (1523 r.) pełniący funkcję zamek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku ruiny zamku (1523 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek zamek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Smolec ulica .

Zabytek zespół podworski (XVIII w.) pełniący funkcję zespół - pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku zespół podworski (XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Sośnica ulica .

Zabytek pałac (1840 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku pałac (1840 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Sośnica ulica .

Zabytek park (koniec XVIII w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku park (koniec XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Sośnica ulica .

Zabytek folwark (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję zespół - folwark w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku folwark (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - folwark posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Sośnica ulica .

Zabytek kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża (XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Sośnica ulica .

Zabytek zespół rezydencjonalny (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję zespół - pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku zespół rezydencjonalny (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Stoszyce ulica .

Zabytek pałac (1850 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku pałac (1850 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Stoszyce ulica .

Zabytek park w stylu romantycznym (data nieznana) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku park w stylu romantycznym (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Stoszyce ulica .

Zabytek folwark (1850 r.) pełniący funkcję zespół - folwark w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku folwark (1850 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - folwark posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Stoszyce ulica .

Zabytek kościół pw. św. Stanisława (XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Stanisława (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Strzeganowice ulica .

Zabytek kościół pw. św. Jana Nepomucena (1569 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Jana Nepomucena (1569 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Wojtkowice ulica .

Zabytek park (1870 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku park (1870 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Zabrodzie ulica .

Zabytek aleja lipowa (data nieznana) pełniący funkcję aleja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku aleja lipowa (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek aleja posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Zabrodzie ulica .

Zabytek kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1514 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1514 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Kąty Wrocławskie - obszar wiejski miejscowość Zachowice ulica Słoneczna .

Zabytek park pałacowy (3. ćw. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Siechnice - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku park pałacowy (3. ćw. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na naturalistyczny. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo dolnośląskie powiat wrocławski gmina Siechnice - obszar wiejski miejscowość Żerniki Wrocławskie ulica .

Materiał do opracowania tego tekstu, został zaczerpnięty z wybranych haseł tematycznych z publikacji Encyklopedia Przyroda i Technika Zagadnienia wiedzy współczesnej pod redakcją prof. dr Józef Hurwic wydaną przez wydawnictwo Wiedza Powszechna.

© 2023 mobo.blog
info@mobo.blog

Menu
Najnowsze wiadomości
Najnowsze kategorie
Regulaminy i zasady