Pogoda Szczecin na dziś i jutro. Pogoda długoterminowa Szczecin (zachodniopomorskie). Pogoda na 10 dni dla Szczecin powiat Szczecin

 ⇯ 
Polska → województwo zachodniopomorskie → powiat Szczecin → Pogoda Szczecin dziś i jutroŚledź na bieżąco pogodę dla Szczecin na jutro oraz dla okolicznych miejscowości powiatu Szczecin w województwie zachodniopomorskie. Oprócz pogody dla Szczecin na dziś znajdziesz tutaj przybliżoną temperaturę, potencjalne opady i inne czynniki kształtujące warunki atmosferyczne na kolejnych 10 dni w Szczecin latem i zimą. Tym samym będziecie mogli zaplanować sobie aktywności turystyczne oraz inne czynności na świeżym powietrzu, na zbliżające się dni czy aktywnie spędzić czas wolny poza domem w samym Szczecin i okolicy.

Prognoza pogody Szczecin na najbliższe dni i godziny! Pogoda długoterminowa Szczecin. Pogoda na 10 dni dla Szczecin dziś i jutro (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie).

Pogoda dla wybranego miejsca: Polska / województwo zachodniopomorskie / powiat Szczecin / Pogoda Szczecin została dostarczona przez Norweski Instytut Meteorologiczny (MET/NRK).

Wszystkie miejscowościSzukaj miejscowościPogoda Szczecin

Podstawowe czynniki meteorologiczne w pogodzie dla Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie). Co to jest pogoda w Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) i jak przewiduje się przyszłe warunki atmosferyczne dla Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie)?

W życiu codziennym słowo pogoda nie jest zbyt ściśle zdefiniowane i przypisuje się mu różne znaczenia. Najczęściej używamy je do określenia warunków atmosferycznych w Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), którym towarzyszy małe zachmurzenie i łagodny wiatr, albo też przez dodanie odpowiedniego przymiotnika chcemy scharakteryzować jakiś wyróżniający się czynnik meteorologiczny - mówimy wtedy np. pogoda wietrzna Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), pogoda dżdżysta Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie); wreszcie mówi się ogólnie o złej lub ładnej pogodzie w Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), nie podając ścisłego znaczenia tych określeń.

Przy naukowym traktowaniu zagadnienia takie dowolności nie mogą mieć miejsca. W meteorologii słowo pogoda oznacza zespół stanów i zmian czynników meteorologicznych obserwowanych w określonym czasie i miejscu Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie). Czynników tych jest dużo: ciśnienie atmosferyczne Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), temperatura powietrza (na wysokości 2 metrów nad powierzchnią Ziemi) Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), pionowy rozkład temperatury powietrza Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), zawartość pary wodnej w powietrzu Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), przejrzystość powietrza Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), skłonność do tworzenia się kropelek wody lub kryształków lodu w powietrzu lub na powierzchni gruntu Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), stan zachmurzenia nieba Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), wysokość na jakiej występują chmury Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), rodzaj występujących chmur Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), opady i ich odmiany Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), kierunek, prędkość i struktura ruchu powietrza Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) i inne.

Określenie pogody Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) ma najczęściej znaczenie praktyczne w gospodarce. Potrzeby różnych instytucji są jednak bardzo różne. Lotnictwo np. interesuje się przede wszystkim ruchami powietrza, jego przejrzystością i procesami kondensacji pary wodnej w atmosferze. Dotyczy to głównie warstw powietrza zalegających na wysokościach kilkuset lub kilku tysięcy metrów nad powierzchnią Ziemi w rejonie Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie). Rolnictwo jest zainteresowane ilością promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi, ilością opadów i temperaturą powietrza przy powierzchni Ziemi. Żeglugę morską interesuje siła wiatrów przy powierzchni wód, przejrzystość powietrza itd. W tych warunkach praktyczne określenie stanu pogody dla Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) w różnych przypadkach musi uwzględniać inny zespół czynników meteorologicznych w regionie Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie).

Trzeba sobie jeszcze uświadomić i to, że w meteorologii nie mają sensu tak popularne określenia, jak pogoda ładna lub brzydka w Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), albo dobra lub zła Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), gdyż ta sama pogoda może być dobra dla jednych celów, a zła dla innych. Meteorolog musi więc ściśle określić, jaka jest pogoda w Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), tzn. jakie są stany poszczególnych jej elementów, natomiast zalety lub wady takiego stanu pogody może ocenić tylko użytkownik.

Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z pogodą Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) tj. wielu procesów fizycznych zachodzących w atmosferze i wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na nasz tryb życia, stanowi tak obszerny temat, że wymaga napisania dużej książki. Poruszymy tu tylko najważniejsze problemy dotyczące pogody: ogólną charakterystykę podstawowych czynników meteorologicznych, warunki występowania zmian pogody Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) i sposoby ich przewidywania oraz zasady pracy służby pogody.

Do podstawowych czynników meteorologicznych zalicza się temperaturę powietrza Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), ciśnienie atmosferyczne Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), ruchy powietrza Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), zawartość pary wodnej Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) i produkty jej kondensacji w atmosferze.

Temperatura powietrza Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) w dolnych warstwach atmosfery zależy głównie od temperatury powierzchni Ziemi, a więc od natężenia padającego na nią promieniowania słonecznego i właściwości fizycznych tej powierzchni Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie). Im większa jest szerokość geograficzna (poza pasem międzyzwrotnikowym), tym bardziej ukośnie padają na Ziemię promienie słoneczne i mniej przynoszą energii na jednostkę powierzchni w rejonie Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie). Kąt padania promieni zależy ponadto od pory roku, pory dnia i nachylenia zboczy wzniesień terenowych względem kierunku padania promieni słonecznych. Ponadto biorąc pod uwagę, że w nocy powierzchnia ziemska nie otrzymuje energii wprost od słońca i że sama wypromieniowuje energię w ciągu całej doby, przy czym chmury stanowią poważną przeszkodę w przenikaniu promieni, łatwo uprzytomnić sobie, że dopływ energii promienistej do powierzchni gruntu z reguły jest bardzo różne, z tym jednak, że na ogół maleje ze wzrostem szerokości geograficznej.

Temperatura gruntu w Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) zależy również od jego właściwości fizycznych, a więc od pojemności cieplnej, przewodnictwa cieplnego, zdolności pochłaniania i innych. Tak np. suche grunty Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) szybko ogrzewają się i szybko stygną, a ich temperatury w ciągu roku wahają się w średnich szerokościach geograficznych w granicach sięgających 80C i więcej. W tych samych szerokościach geograficznych temperatura powierzchni oceanów w ciągu roku waha się w granicach zaledwie około 10C, a w ciągu dobu zmienia się znikomo.

Temperatury powierzchni oceanów są zatem dość wyrównane i mało zmienne w czasie, natomiast temperatury powierzchni kontynentów wykazują znaczne różnice nawet w sąsiednich miejscowościach i szybko zmieniają się w czasie. Dlatego w lecie temperatura oceanu jest znacznie niższa od temperatury kontynentu w tych samych szerokościach geograficznych, w zimie natomiast jest na odwrót.

Struktura termiczna podłoża Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) wywiera duży wpływ na temperaturę dolnych warstw powietrza, które przepływając nad różnie nagrzanym gruntem albo oddają mu swoje ciepło, albo pobierają. Temperatura powietrza w rejonie Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) jest zwykle wynikiem szeregu takich procesów wymiany ciepła między podłożem i powietrzem.

Na temperaturę powietrza w Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), zwłaszcza w jego wyższych warstwach, ma wpływ i inny czynnik, mianowicie dynamiczne zmiany temperatury w okolicach Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie). Jak wiadomo z fizyki, rozprężenie gazu towarzyszy obniżanie się jego temperatury, a sprężaniu - jej podwyższanie się, jeżeli tylko nie zachodzi zbyt szybka wymiana ciepła z otoczeniem (ten warunek w atmosferze jest na ogół bardzo dobrze spełniony). Ponieważ więc ciśnienie powietrza w atmosferze ziemskiej maleje wraz z wysokością, powietrze unoszące się ku górze rozpręża się i ochładza, natomiast opadające ku dołowi ogrzewa się. W wyniku takich procesów temperatura powietrza suchego zmienia się o jeden stopień na każde 100 metrów zmiany wysokości. Tak więc powietrze, którego temperatura uformowała się w warstwie przyziemnej pod wpływem temperatury gruntu, odpływając ku wyższym warstwom stopniowo się ochładza. Z tej to przyczyny temperatura powietrza w granicach tzw. troposfery, tj. do wysokości kilkunastu kilometrów, im wyżej tym jest niższa. Zdarzają się odstępstwa od tej reguły, mianowicie występują w troposferze stosunkowo cienkie warstwy, w których temperatura powietrza z wysokością wzrasta. Są to tzw. warstwy inwersyjne, powstające wskutek napływu cieplejszego powietrza górą, opadania powietrza ku dołowi bądź też ochładzania się jakiejś warstwy powietrza od dołu.

Zmiany temperatury powietrza przy ziemi Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), stanowiące jedną z charakterystyk pogody, mogą być spowodowane działaniem czynników lokalnych lub też napływem powietrza znad chłodniejszych lub cieplejszych obszarów.

Warunki termiczne w przyziemnych warstwach powietrza (na wysokości 2 metrów na gruntem) zobrazować można na podstawie znajomości najwyższych i najniższych temperatur dotychczas notowanych na kuli ziemskiej.

Ciśnienie atmosferyczne w Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) tj. siła, z jaką atmosfera ziemska ciśnie na 1 cm2 powierzchni w niej zanurzonej, jest skutkiem działania siły ciążenia ziemskiego na gazy zawarte w atmosferze. Wielkość ciśnienia w jakimś punkcie atmosfery zależy od masy gazów znajdujących się powyżej tego punktu. Tak więc ciśnienie powietrza maleje ze wzrostem wysokości. Zależy ono również od gęstości powietrza, a zatem i od jego temperatury, bo im powietrze jest cieplejsze tym mniejsza jest jego gęstość. Ponieważ temperatura powietrza w jakimś punkcie atmosfery ulega ciągłym zmianom i masy powietrza ciepłego lub chłodnego poruszają się względem Ziemi, może to powodować lokalny wzrost gęstości powietrza lub jej zmniejszanie się, wskutek czego ciśnienie powietrza na ogół ma różne wartości w różnych punktach atmosfery, a w każdym jej punkcie z biegiem czasu zmienia się.

Średnia wartość ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza w naszych szerokościach geograficznych (ciśnienie normalne) wynosi 1013,2 milibarów. Jest to ciśnienie nieco większe od 1 kG na 1 cm2. Ale wielkość ta zmienia się w naszych warunkach mniej więcej od 935 milibarów do blisko 1055 milibarów. Występują więc obszary o ciśnieniu mniejszym od normalnego, w których ciśnienie ku środkowi maleje, tzw. niże, oraz obszary o ciśnieniu wyższym i wzrastającym ku środkowi obszaru, zwane wyżami.

Ruch powietrza względem powierzchni ziemskiej wywoływany jest przez odpowiednią różnicę ciśnienia w sąsiednich punktach atmosfery. Pozioma składowa tego ruchu nosi nazwę wiatru. W naszych szerokościach geograficznych powietrze płynie w ten sposób, że obszar wyższego ciśnienia pozostaje po prawej stronie względem kierunku ruchu, zaś obszar niższego ciśnienia - po lewej. Tak więc w wyżu krąży ono w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, natomiast w niżu - w kierunku przeciwnym. Na półkuli południowej te kierunki ruchu są odwrotne. Ponadto ruch powietrza jest tym szybszy, im większe są różnice ciśnienia na jednostkę odległości (im większa jest pozioma składowa gradientu ciśnienia). Tak więc kierunki i prędkości wiatrów są ściśle związane z poziomym rozkładem ciśnienia atmosferycznego i na podstawie znajomości rozkładu ciśnienia oraz ruchu niżów i wyżów można określić kierunki i prędkości rozległych prądów powietrza płynących wzdłuż powierzchni ziemskiej.

W dolnych warstwach atmosfery przeważają poziome ruchy powietrza, niemniej jednak występują tu również ruchy pionowe, zarówno skierowane ku górze (prądy wstępujące), jak i ku dołowi (prądy zstępujące). Prędkość tych prądów jest na ogół znacznie mniejsza niż prędkość wiatrów, jednakże odgrywają one bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o pogodę, z nimi bowiem wiąże się sprawa tworzenia się i zanikania chmur.

Para wodna występuje w powietrzu w stosunkowo bardzo małych i zmiennych ilościach. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o kształtowanie się pogody, woda odgrywa bardzo ważną rolę, stanowi bowiem jedyny składnik powietrza, który w warunkach, jakie panują w przyziemnej atmosferze, może występoważ w trzech stanach skupienia (jako niewidoczna para, jako kropelki wody lub jako kryształki lodu). Podczas ochładzania się powietrza, np. przy napływie powietrza nad chłodniejsze podłoże lub podczas wznoszenia się powietrza ku górze, zawarta w nim para wodna zbliża się do stanu nasycenia, a następnie ulega kondensacji, tj. przechodzi w mikroskopijne kropelki wody lub kryształki lodu, zależnie od panującej temperatury. W ten sposób powstają mgły lub chmury, a przy dalej postępującej kondensacji niektóre kropelki lub kryształki mogą na tyle wzrosnąć, że nie utrzymują się już w powietrzu, lecz spadają na ziemie, powodując opady mżawki, deszczu, śniegu, krupy lub gradu. Gdy zmiana stanu skupienia wody zawartej w powietrzu zachodzi na powierzchni Ziemi lub znajdujących się na niej ciał stałych, tworzą się tzw. osady (rosa, szron, szadź, gołoledź).

Znając choćby wymienione tu procesy, można już zorientować się, jak wielkie znaczenie dla stanu pogody ma zawarta w atmosferze woda. Od niej zależy wielkość zachmurzenia, wielkość opadów, występowanie mgieł, ilość promieniowania słonecznego dochodzącego do Ziemi i promieniowania ziemskiego odpływającego w przestrzenie międzyplanetarne, a pośrednio i temperatura powietrza. Przy dużym zachmurzeniu dobowe wahania temperatury są znacznie mniejsze niż przy niebie pogodnym.

Ubytek wody w atmosferze, spowodowany przez przez opady i osady, jest uzupełniany przez parowanie wód oceanów, mórz, jezior, rzek i wilgotnych gruntów. Para rozprowadzana jest w głąb atmosfery i nad inne rejony kuli ziemskiej przez prądy powietrza. Tak więc wiatry wiejące od strony oceanów i mórz niosą powietrze wilgotne, z dużą ilością chmur, mgieł i opadów, natomiast wiatry znad kontynentów przynoszą z sobą pogodę o małym zachmurzeniu.

Jak przewiduje się pogodę wSzczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie)? Meteorologia czyli prognozowanie pogody.

Ten bardzo ogólnikowy opis i charakterystyka podstawowych czynników meteorologicznych dla Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) pozwala już naszkicować zasady, na jakich opiera się przewidywanie pogody na kilkadziesiąt godzin naprzód w regionie Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie).

Ogólny stan pogody na określonym obszarze i w określonym przedziale czasu zależy od właściwości fizycznych powietrza, jakie tam wówczas napływa oraz ewentualnych zakłóceń, jakie mogą wystąpić w przypadku graniczenia ze sobą dwu mas powietrza o odmiennych cechach charakterystycznych. Na tego rodzaju granicach powietrze cieplejsze i rzadsze unosi się ponad powietrze chłodniejsze i gęstsze, co w konsekwencji prowadzi do wzmożonej kondensacji pary wodnej, a więc większego zachmurzenia i intensywniejszyc opadów. Towarzyszy temu zazwyczaj wzmożony ruch powietrza. Te aktywne granice między masami powietrza w meteorologii noszą nazwę frontów, z tym że przy nasuwaniu się powietrza cieplejszego na miejsce ustępującego powietrza chłodniejszego mówi się o froncie ciepłym, a przy odwrotnym biegu zjawisk mamy front chłodny. Trzeba zauważyć, że przebieg zjawisk meteorologicznych w obu tych przypadkach jest różny i że w przypadku frontów chłodnych jest on bardziej burzliwy, często zaś rozwija się po prostu w burze. Fronty występują w obszarach niskiego ciśnienia atmosferycznego.

Aby zatem przewidzieć pogodę, jaka będzie panowała nad jakimś obszarem, trzeba znać dokładnie właściwości mas powietrza, ich położenie geograficzne oraz kierunki i prędkość przemieszczania się względem powierzchni ziemskiej. Dlatego też muszą być wykonywane dla całej kuli ziemskiej obserwacje i pomiary meteorologiczne, których wyniki dostarcza się do wszystkich instytucji zajmujących się opracowaniem prognozy pogody dla ustalonych regionów. W tym celu została zorganizowana sieć stacji meteorologicznych. Na oceanach i morzach stacje znajdują się na statkach handlowych. Ponadto istnieje specjalna międzynarodowa łączność do przekazywania wyników obserwacji. W centrach prognostycznych wnosi się je na odpowiednie mapy, zwane mapami synoptycznymi. W ten sposób powstaje obraz poziomego rozkładu ciśnienia atmosferycznego, a więc i ogólnych prądów powietrza, jak również poziomy rozkład wielkości charakterystycznych dla poszczególnych czynników meteorologicznych, który umożliwia rozpoznanie właściwości poszczególnych mas powietrza, położenie tych mas i położenie frontów. Na podstawie tych danych meteorolodzy opracowują kierunki i wielkości zmian mających nastąpić w danym okresie, czyli sporządzają mapę prognostyczną i na jej podstawie określają przewidywaną pogodę.

Rozszeżając tą część przyjżymy się teraz meteorologii, która jest częścią geofizyki, jedną z licznej rodziny nauk o fizyce Ziemi. Zajmuje się ona badaniem atmosfery - powłoki powietrznej otaczającej nasz glob, podobnie jak hydrologia bada wody pokrywające Ziemię - hydrosferę, a jeszcze inne nauki geofizyczne - jej wnętrze, barysferę, lub sztywną skorupę skalną - litosferę.

Meteorologię można określić jako fizykę atmosfery, tzn. naukę badającą procesy i zjawiska fizyczne zachodzące w atmosferze. Wielkości charakteryzujące stany fizyczne atmosfery nazywają się elementami meteorologicznymi. Do nich należy przede wszystkim promieniowanie słoneczne. Docierające do powierzchni Ziemi bezpośrednio lub rozproszone w powietrzu atmosferycznym, promieniowanie słoneczne stanowi źródło energii, praprzyczynę wszystkich procesów fizycznych atmosfery. Dlatego jest ono nie tylko elementem meteorologicznym, lecz i czynnikiem wywierającym bezpośredni lub pośredni wpływ na pozostałe elementy, takie jak temperatura i wilgotność powietrza, zachmurzenie, opady atmosferyczne, ciśnienie powietrza, wiatr i inne. Wszystkie elementy meteorologiczne są powiązane wzajemnymi zależnościami, tworząc wspólnie bardzo skomplikowany układ zjawisk i procesów, to co krótko nazywamy pogodą.

Do zadań meteorologii należą obserwacje i pomiary wymienionych elementów, niezbędne do wyjaśnienia różnych procesów zachodzących w atmosferze, takich np. jak powstawanie burz, rozwój czy zanik mgieł, chmur i wielu innych. Jednym z najważniejszych problemów meteorologii jest poznanie ogólnej cyrkulacji atmosferycznej.

Odpowiednio do obiektów badań, odpowiednio do naukowych i praktycznych zadań określających kierunki rozwoju, meteorologia dzieli się na szereg gałęziL aerologia zajmuje się badaniem wyższych warstw atmosfery, tzw. wolnej atmosfery, w której ruch powietrza nie podlega już wpływowi tarcia o nierówną powierzchnię Ziemi. Dynamika atmosfery zmierza do poznania i teoretycznego określenia prawidłowości zjawisk ruchu powietrza. Pogodoznawstwo (inaczej meteorologia synoptyczna lub krótko synoptyka) stworzyło podstawy naukowe przewidywania przyszłej pogody (prognozy meteorologiczne).

Atmosfera ziemska i jej wpływ na pogodę dla danego obszaru kuli ziemskiej.

Według wszelkiego prawdopodobieństwa wszystkie większe ciała niebieskie, a więc gwiazdy, planety i księżyce są otoczone warstwą gazów. Te warstwy gazowe noszą nazwę atmosfer. Skład chemiczny atmosfer ciał niebieskich jest różny, zalezy bowiem od panujących tam warunków fizyko - chemicznyc, a przede wszystkim od temperatury, gdyż od niej zależy stan skupienia poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych, a także powstawanie i rozkład różnych substancji chemicznych. Istnieją więc np. atmosfery składające się w przeważnej części z dwutlenku węgla, z amoniaku lub metanu; istnieją też atmosfery nie zawierające tlenu.

Grubość i gęstość atmosfer jest również rozmaita, gdyż zależy od siły przyciągającej gazy przez dany glob, od składu chemicznego atmosfery i od temperatury tych gazów. Należy pamiętać, że siła przyciągająca jest wypadkową siły grawitacyjnej, tym większej, im większa jest całkowita masa globu oraz siły odśrodkowej, która jest zależna od prędkości obrotowej globu wokół własnej osi i od jego wymiarów. Wynika stąd, że im masa globu jest mniejsza i szybkość jego obrotu wokół własnej osi większa, tym mniejsza jest wypadkowa siła przyciągania i tym mniejsza gęstość i grubość atmosfery. Znane są atmosfery bardzo cienkie i niezmiernie rzadkie, jak np. atmosfera Merkurego lub Księżyca, lub też znacznie gęstsze od ziemskiej np. w przypadku Jowisza. Warto wreszcie zauważyć, że atmosfery poszczególnych ciał niebieskich zmieniają się z biegiem czasu, gdy warunki fizyczne ulegają tam zmianie.

Dzieje atmosfery ziemskiej. W przypadku atmosfery ziemskiej brak jest dowodów na to, że uległa ona istotniejszym przemianom, niemniej jednak mamy podstawy do przypuszczeń, że Ziemia w swej młodości przeżywała jeżeli nie okres stadium gazowego, to w każdym razie - stadium ciała ciekłego, i że temperatura jej musiała wobec tego wynosić kilka tysięcy stopni. W takich warunkach atmosfera ziemska nie mogła mieć takiego składu chemicznego jak obecnie. Wiele związków chemicznych, które obserwujemy obecnie na Ziemi, nie mogło istnieć przy tak wysokich temperaturach. Istniały natomiast inne, które obok pierwiastków nie połączonych występowały w dużych ilościach w stanie gazowym, a tym samym wchodziły w skład atmosfery. W tych czasach atmosfera nasza prawdopodobnie była znacznie gęstsza i wywierała na Ziemię bez porównania większe ciśnienie.

Są przypuszczenia, że pierwotna atmosfera Ziemi składała się w dużym stopniu z cyjanu, tj. związku azotu z węglem (CN). W miarę stygnięcia Ziemi swobodny tlen zaczął się łączyć z innymi pierwiastkami, wskutek czego w pewnym okresie historii Ziemi było go bardzo mało w atmosferze. Ponowne pojawienie się swobodnego tlenu jest w dużej mierze przypisywane działalności świata roślinnego, który rozkłada dwutlenek węgla na tlen i węgiel.

W tych warunkach termicznych związek H2O nie mógł istnieć, czyli na Ziemi nie mogło być wody w żadnej postaci. Zaczęła ona tworzyć się w atmosferze w okresie powstawania różnych tlenków, i to wyłącznie jako gaz. Dopiero przy obniżeniu się temperatury atmosfery poniżej temperatury krytycznej wody (374 stopni C) mogła rozpocząć się jej kondensacja, ale przy ciśnieniu atmosferycznym wyższym od 217 atmosfer. W miarę dalszego stygnięcia Ziemi kolosalne ilości pary wodnej zawartej w atmosferze skraplały się i woda obficie spadała na Ziemię tworząc rzeki, jeziora, morza i oceany.

Ten krótki szkic przemian zachodzących w atmosferze ziemskiej może w pewnym stopniu wyjaśnić przyczyny, dla jakich różne atmosfery mają różny skład chemiczny. Zależy on bowiem od warunków fizycznych tam panujących.

Skład atmosfery ziemskiej. W stadium obecnym atmosfera ziemska jest mieszaniną gazów, zwaną powietrzem. Do wysokości około 70 km skład powietrza jest prawie stały: 78,09% jego objętości stanowi azot, 20,95% to tlen, a na pozostały niespełna 1% objętości składają się argon i drobne ilości innych gazów, jak neon, hel, krypton, wodór, ksenon, radon. Występują one w dolnej atmosferze w prawie niezmiennym stosunku. Ponadto są jeszcze ciała gazowe występujące w zmiennych ilościach - dwutlenek węgla i przede wszystkim para wodna. Mimo że woda stanowi bardzo nikłą część składową powietrza, rola jej w atmosferze jest wyjątkowo ważna. Jest ona bowiem jedynym ciałem, które w warunkach atmosferycznych może występować we wszystkich trzech stanach skupienia i w związku z tym jest przyczyną występowania chmur, mgieł, opadów i szeregu innych zjawisk stanowiących ważne czynniki pogody.

Ciśnienie atmosferyczne. Ciśnienie atmosferyczne jest skutkiem działania siły przyciągającej ku Ziemi cząsteczki gazów zawartych w powietrzu. Wartość tego ciśnienia mierzy się w milibarach, przy czym jeden milibar odpowiada sile tysiąca dyn, działającej na jeden centymetr kwadratowy.

Przy powierzchni Ziemi ciśnienie atmosferyczne ulega ciągłym zmianom, co jest skutkiem nieustannie zmieniającego się przestrzennego rozkładu masy gazów wchodzących w skład atmosfery. Na poziomie morza wielkość ciśnienia wynosi średnio 1013 mb, może się jednak zmieniać w granicach od ok. 890 mb w środku cyklonów tropikalnych do 1075 w środku wyżu syberyjskiego. Normalnie zakres tych zmian jest znacznie mniejszy, 960 - 1040 mb.

Ze wzrostem wzniesienia nad poziomem morza ciśnienie powietrza maleje w sposób regularny według funkcji logarytmicznej. W pewnym przybliżeniu można przyjąć, że co 5500 m wielkość jego zmniejsza się dwukrotnie, a więc na wysokości 5,5 km średnio wynosi ono około 500 mb, na 11 km - 250 mb itd. Na wysokości 100 km powietrze jest tak rozrzedzone, jak w żarówkach elektrycznych, od 300 km wzwyż rozrzedzenie jego odpowiada najidelalniejszym próżniom otrzymywanym w naszych laboratoriach przy zastosowaniu najlepszych pomp próżniowych. Niemniej jednak atmosfera i tam jeszcze nie kończy się.

Pionowy rozkład temperatury powietrza Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie). W wyniku bezpośrednich pomiarów temperatury powietrza, normalnie wykonywanych do wysokości około 30 km, a w ostatnich czasach nawet do wysokości kilkuset kilometrów, oraz w wyniku wniosków wyciąganych ze zjawisk fizycznych obserwowanych w wyższych warstwach atmosfery - można skonstruować schemat pionowego rozkładu temperatury powietrza dla Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie). Otóż biorąc pod uwagę warunki panujące w średnich szerokościach geograficznych oraz uwzględniając tylko średnie wartości temperatury dla poszczególnych poziomów atmosfery w rejonie Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), otrzymuje się krzywą pionowego rozkładu temperatury w atmosferze ziemskiej. W warstwie przyziemnej, do wysokości 11 km, temperatura powietrza Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) obniża się mniej więcej o 6 stopni C na każdy kilometr. Następnie zachodzi wyraźna zmiana rozkładu temperatury powietrza i w warstwie od około 11 km do około 30 km temperatura zmienia się bardzo mało. Powyżej tej warstwy, aż do wysokości 50 - 60 km, następuje wyraźny wzrost temperatury do około +70 stopni C, zaś wyżej, do wysokości około 80 km, obserwuje się ponowny stopniowy spadek temperatury do około -80 stopni C. Od tej wysokości temperatura powietrza rośnie w miarę oddalania się od powierzchni Ziemi, by u granic atmosfery przekraczać nawet wielkości odpowiadające 1500 stopni C. Należy jednak zaznaczyć, że w tych wysokich, ogromnie rozrzedzonych warstwach powietrza pojęcie temperatury ma odmienne znaczenie niż w naszych warunkach. Mówiąc o panującej tam temperaturze ma się na myśli odpowiedającą jej energię kinetyczną cząsteczek gazu.

Wyróżnione warstwy atmosfery ziemskiej. W poprzednich punktach omówiono ważniejsze elementy budowy atmosfery. Biorąc pod uwagę wszystkie znane szczegóły dotyczące jej fizycznej i chemicznej budowy, meteorolodzy wyróżnili w niej szereg charakterystycznych warstw. Istnieją rozmaite sposoby dzielenia atmosfery, jednak najbardziej rozpowszechniony jest podział następujący:

Troposfera - przyziemna warstwa atmosfery grubości około 8 km nad biegunami do 18 km nad równiekiem, w której temperatura powietrza kształtuje się pod wpływem temperatury powierzchni lądów i mórz i wraz ze wzrostem wysokości, średnio rzecz biorąc maleje. Taki rozkład temperatury sprzyja powstawaniu pionowych prądów powietrza, co w przypadku prądów wstępujących prowadzi do kondensacji zawartej w powietrzu pary wodnej, tworzenia się chmur i opadów.

Stratosfera - warstwa zalegająca nad troposferą do wysokości ściśle nie określonej, przypuszczalnie do około 30 km. Temperatura powietrza w tej warstwie nie zmienia się ze wzrostem wysokości i nie obserwuje się tu zjawisk kondensacji pary downej. Warstwę przejściową między troposferą i stratosferą nazywa się tropopauzą.

Ozonosfera - warstwa zawarta miezy 20 i 80 km wysokości. Panują tu warunki sprzyjające tworzeniu się ozonu, mającego dużą zdolność pochłaniania nadfioletowej części widma słonecznego, w wyniku czego obserwuje się w tej warstwie podwyższoną temperaturę powietrza. W górnej części warstwy, gdzie temperatura ze wzrostem wysokości spada, istnieją ponownie warunki do występowania prądów pionowych i prawdopodobnie kondensacji pary wodnej. Na tych wysokościach, w większych szerokościach geograficznych, obserwuje się świecące w nocy obłoki, które są tak rzadkie, że za dnia niedostrzegalne. Natomiast gdy zapadnie noc, a obłoki są jeszcze oświetlone promieniami Słońca, lśnią one intensywnie na tle ciemnego nieba. Na wysokościach tych najczęściej spalają się meteoryty wpadające w głąb atmosfery, znane pospolicie pod nazwą spadających gwiazd.

Jonosfera - warstwa zawarta między ozonosferą i egzosferą, wyróżniająca się dużym stopniem zjonizowania gazów atmosfery. Zjonizowane gazy nadają tej warstwie właściwości przewodnika, wskutek czego fale radiowe odbijają się od niej i tym samym mają możność obiegania kuli ziemskiej. W warstwie tej powstają zorze polarne obserwowane najczęściej w odległości dwudziestu paru stopni od magnetycznych biegunów Ziemi. Istnieją silne związki między stanem elektrycznym jonosfery, polem magnetycznym i elektrycznym Ziemi i dolnej atmosfery oraz aktywnością Słońca.

Ściślejsza analiza zjawisk fizycznych występujących w atmosferze, zwłaszcza w górnych jej warstwach, wykazuje, że większość tych zjawisk zależy od promieniowania elektromagnetycznego lub korpuskularnego biegnącego od Słońca ku Ziemi. Wiąże się z tym również skomplikowana pionowa budowa atmosfery ziemskiej.

Klimat na Ziemi. Jak kształtuje się klimat na Ziemi? Jaki mamy klimat w Polsce?

Klimatem nazywamy charakterystyczny dla danego obszaru przebieg rocznych warunków atmosferycznych, określony na podstawie wieloletnich obserwacji.

Czynniki i elementy klimatologiczne. To wszystko, co warunkuje zjawiska klimatyczne - szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, odległość od oceanów i mórz oraz lądów i gór, rodzaj gruntu (skały, gleby, bagna, wody, lodowce), pokrycie terenu przez różne szaty roślinne, szatę śnieżną, wystawę czyli ekspozycję terenu względem stron świata, najczęstszych wiatrów, kierunku napływy wilgotnych bądź suchych mas powietrznych itp. - nazywamy czynnikami klimatologicznymi (klimatu).

To, na co wpływają wymienione czynniki - usłonecznienie, temperaturę, wilgotność powietrza, zachmurzenie, opady atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru itp., określone w przekroju wieloletnim - nazywamy elementami klimatologicznymi.

Można jednak inaczej określić elementy klimatu. Ponieważ taki lub inny układ wyżej wymienionych elementów w krótkim okresie czasu stanowi jednocześnie o określonym typie pogody (np. ciepła, bezchmurna, sucha i bezwietrzna lub pochmurna, dźdźysta, chłodna itp.), można traktować te typy pogody, tzn. pełne układy elementów meteorologicznych, jako zespołowe, kompleksowe elementy klimatu. W tym przypadku całokształt typów pogody - ich różnorodność, następstwo i częstość występowania, rozkład roczny itd. - składa się ostatecznie na to, co nazywamy klimatem danego obszaru.

Tak rozumiany stosunek klimatu do jego elementów (typów pogody) doprowadził do powstania kierunku w omawianej nauce - klimatologii kompleksowej. Za słusznością jego przemawia to, że wpływ klimatu (będącego skomplikowanym układem różnych typów pogody) na jakieś zjawisko lub przedmiot, np. na roślinę, polega właściwie na łącznym, jednoczesnym oddziaływaniu wszystkich elementów meteorologicznych, a nie jednego z nich, wybranego, z pominięciem pozostałych.

Takie oddziaływanie zmienia się oczywiście wraz ze zmianami pogody właściwymi dla danego klimatu i doprowadza po wielu latach do widocznego utrwalenia się w krajobrazie, w naturalnej szacie roślinnej, a nawet w rzeźbie terenu, specyficznych rysów charakteru danego klimatu.

Stąd pochodzą tak bardzo różne krajobrazy (rzeźba, roślinność itp.) pustyń, stepów, tundry, a nawet sąsiadujących ze sobą obszarów. Pomijając zasadniczy wpływ budowy geologicznej oraz ludzkiej działalności gospodarczej na krajobraz, krainy o podobnych klimatach mają cechy wspólne, widoczne w ich krajobrazie.

Daleko idący wpływ klimatu doprowadził dlatego do wyodrębnienia się wielkich stref klimatyczno - geograficznych na Ziemi. Różnice klimatyczne charakterystyczne dla terenów górskich, uwarunkowane przede wszystkim ich wysokością, przyczyniły się podobnie do powstania górskich pięter florystyczno - krajobrazowych.

Klimatologia jako nauka. Tak jak na klimat składają się (w znaczeniu omówionym) różne układy pogody i ich elementy (meteorologiczne), tak z drugiej strony klimat, obok innych, jest jednym z elementów środowiska geograficznego. Stąd siłą rzeczy nauka o klimacie - klimatologia, mająca wyraźnie określony własny przedmiot badań i będąca samodzielną nauką, jest spokrewniona zarówno z mateorologią, jak i geografią fizyczną.

W klimatologii rozróżniamy dwa zasadnicze odgałęzienia: ogólne i regionalne. Klimatologia ogolna zajmuje się badaniem praw rządzących kształtowaniem się klimatów w ogóle, poznawaniem wspólnych cech współczesnych klimatów podobnie uwarunkowanych przyczynowo, np. kraju, określonego rodzaju: górskich, nadmorskich i innych. Zadaniem klimatologii regionalnej jest klasyfikacja klimatór oraz regionizacja klimatyczna, tzw. wykrywanie różnic klimatycznych w obrębie większych obszarów i wydzielenie w nich określonych mniejszych regionów klimatycznych. Zależnie od potrzeb, od celu, dla którego ma służyć dana klasyfikacja lub dany podział na regiony, dobiera się odpowiednie kryteria. Inne są zasady klimatycznej regionalizacji upraw rolnych, np. kukurydzy, inne dla potrzeb turystyki i wczasów leczniczych, lub wreszcie dla celów ogólnofizjograficznych. Pod omawianym względem klimatologia regionalna zbliża się najbardziej do nauk geograficznych.

W regionalizacji klimatów, zwłaszcza do celów rolniczych, pomocna jest bardzo fenologia ( po grecku znaczy to nauka o zjawiskach). Jej celem jest badanie okresowości zjawisk występujących w świecie roślinnym i zwierzęcym jako skutku okresowości w rocznym przebiegu pogody. Wieloletnie obserwacje główniejszych fraz rozwojowych w życiu roślin i zwierząt - np. pór zakwitania, owocowania itp., przelotu, lęgu, odlotu ptaków itp. oraz wielu podobnych zjawisk - pozwalają na podział roku na fenologiczno - klimatologiczne pory. Obserwacje z poszczególnych lat informują natomiast o odchyleniach badanych zjawisk od normy wieloletniej. W tym przypadku organizmy roślinne i zwierzęce spełniają w badaniach rolę instrumentów żywych, reagujących na całokształt zjawisk meteorologicznych bądź klimatologicznych.

Fenologia przerzyca most pomiędzy naukami biologicznymi - przede wszystkim ekologią a omawianymi w tym artykule. Zgodnie z kierunkiem badań, metody fenologiczne stosowane w klimatologii interesują szczególnie specjalistyczną gałąź tej nauki, agroklimatologię. Ta ostatnia jest jednocześnie częścią bioklimatologii, obejmującą szeroki zakres zagadnień m. in. badanie wpływu klimatu na organizmy ludzkie. Jest rzeczą wiadomą, że człowiek inaczej odczuwa przebywanie w różnych klimatach. Wybitnie suchy bądź wilgotny klimat, ciepły lub chłodny, górski czy nizinny wpływa różnie na zdolność do pracy i ogólne samopoczucie człowieka, odporność na choroby itp. Stąd wynika zagadnienie aklimatyzacji, przyzwyczajenia się, dostosowania organizmu człowieka czy roślin czy zwierząt do określonych warunków, oraz zdolności do zmiany tych przystosowań w odmiennych, nowych warunkach klimatu w innym kraju.

Uzyskane w bioklimatologii wyniki badań dotyczące człowieka wiążą tę naukę z częścią nauk medycznych (np. terapia, higiena). Obok bio- lub agroklimatologii rozwinęły się również inne spacjalistyczne gałęzie klimatologii, służące określonym zainteresowaniom naukowym lub praktycznym. Ze względu na metody zmierzające do poznania klimatu można wyróżnic we współczesnej klimatologii, poza poprzednio wspomnianą kompleksową, również klimatologię dynamiczną lub synoptyczną. Wprowadzają one próby analizy klimatologicznego materiału obserwacyjnego pochodzącego z okresu wieloletniego, przy pomocy metod stosowanych w fizyce atmosfery czy w meteorologii synoptycznej. Pozwala to niewątpliwie na lepsze poznanie genezy i struktury klimatu.

Makroklimat i mikroklimat. Badania prowadzone przez stacje klimatologiczne wykazują znaczne różnice wyników obserwacji, w zależności od wyboru miejsca na stację i sposobu ustawienia przyrządów. Otwarte pole, obszar zadrzewiony, szczyt pagórka czy dno doliny mają swój odrębny klimat. Przyrządy ustawione nisko nad powierzchnią gruntu lub parę metrów nad nią wykazują również ważne różnice warunków termicznych, wilgotności powietrza, prędkości wiatru itp. panujących na różnych wysokościach w przyziemnej warstwie atmosfery. Stąd wynikła potrzeba określenia warunków, w jakich powinny być prowadzone badania zmierzające do poznania klimatu wielkiego obszaru - makroklimatu. Każda normalna stacja klimatologiczna powinna być położona w miejscu możliwie charakterystycznym (reprezentacyjnym) dla makroklimatu danego regionu. Przy zakładaniu stacji unikamy miejsc nadmiernie osłoniętych przez drzewa i budowle, terenów śródmiejskich itp.; termomemtry i higrometry służące do określenia wilgotności powietrza umieszcza się w specjalnych budkach - przewiewnych żaluzjowych klatkach meteorologicznych - na wysokości 2 metrów nad płaskim zadarnionym poletkiem obserwacyjnym (sposoby ustawienia przyrządów określają przepisy ustalone przez Światową Organizację Meteorologiczną). W ten sposób unika się wpływu bezpośredniego działania na przyrządy promieniowania słonecznego i wpływu różnych lokalnych czynników, podłoża i otoczenia stacji.

Poznanie makroklimatu nie wystarcza jednak dla wielu potrzeb specjalnych. Znaczna część ludności zamieszkuje i pracuje w gęsto zabudowanych osiedlach miejskich, w ośrodkach przemysłowych, w warunkach zupełnie odmiennych od klimatu panującego w okolicy.

Ludzie, a zwłaszcza dzieci, żyją, poruszają się w warstwie poniżej dwóch metrów wysokości. Nisko przy powierzchni gruntu rozwijają się wszystkie kultury rolne. Dlatego zainteresowanie bio i agroklimatologii skierowane są w dużym stopniu również na badania szczególnych warunków klimatu przygruntowej warstwy powietrza, zalegającej poniżej 2 metrów czyli tzw. mikroklimatu, uzależnionego właśnie od różnych - ważnych dla żywych organizmów - wpływów podłoża i najbliższego otoczenia. Badania mikroklimatyczne sięgają coraz częściej do gęsto zabudowanych śródmieść, do pomieszczeń zamkniętych - szpitali, żłobków, fabryk. Wyniki podobnych badań są coraz lepiej rozumiane i uwzględniane przy [pszukiwaniach lepszych rozwiązań w planowaniu osiedli, a nawet przy projektowaniu poszczególnych większych budowli.

Obok makroklimatu i mikroklimatu istnieje również pojęcie mezoklimatu czyli klimatu miejscowego (lokalnego) danego obiektu terenowego, doliny, kotliny, kompleksu jezior lub wzniesień. Niezależnie od jednorodności klimatu jakiegoś większego obszaru, każdą kotlinę czy dolinę rzeczną przecinającą dany region cechuje indywidualny klimat lokalny. W obniżeniach terenowych gromadzi się podczas nocy, zwłaszcza w zimie i gdy nie ma silnych wiatrów, chłodne, cięższe powietrze. Tak powstają słabo wentylowane zastoiska chłodu, wypełniane często przez mgły i dymy, które nie tylko utrudniają dopływ tak potrzebnych dla zdrowia promieni słonecznych, ale niekiedy, w przypadku dymów przemysłowych wręcz zatruwają powietrze.

Przy zakładaniu osiedli i ośrodków przemysłowych trzeba się naturalnie liczyć z łatwym dostępem do wody i warunkami komunikacyjnymi. Zwykle są one bardziej dogodne w dolinach, na dnie których niestety panuje zazwyczaj gorszy klimat miejscowy. Często jednak można znaleźć w danej oolicy rozwiązanie lokalizacyjne i pozwalające na szczęśliwe wyzyskanie warunków fizjograficznych, w tym również właściwości miejscowego klimatu. Czasem wystarczyłoby przesunąć zabudowę nieco dalej od dna doliny na jej zbocza i tak ją rozlokować, aby uniknąć szkodliwych wpływów lokalnego klimatu. Wskazują na to liczne błędy w rozmieszczeniu różnych inwestycji (sanatoriów itp) popełnione w przeszłości u nas i za granicą.

Z tych względów przy projektowaniu rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych i uzdrowisk, a tym bardziej przy zakładaniu nowych ośrodków, bierze się obecnie coraz bardziej pod uwage - oprócz innych czynników fizjograsficznych - również warunki klimatu miejscowego. Jest to np. nieodzowne przy budowie zakładów wyzyskujących lub produkujących energię jądrową lub zakładów wydzielających szczególnie szkodliwe dymy i gazy.

Klimaty świata. Koncepcje podziału klimatów świata są bardzo liczne, przy tym różnią się znacznie między sobą. W jednych koncepcjach podział opiera się głównie na różnicach stosunków termicznych i opadowych; szereg klimatologów przyjmuje przy tym izotermę majchłodniejszego miesiąca około +20 stopni za granicę klimatów gorących, a izotermę najcieplejszego miesiąca około +10 stopni za granicę stref umiarkowanych i chłodnej ( zbiega się ona mniej więcej z granicą lasu i tundry). W innych klasyfikacjach podstawą podziału klimatów jest, oprócz kryteriów fizyczno - klimatologicznych, zróżnicowanie głównych zespołów szaty roślinnej (klimaty puszczy równikowej, sawanny, pustyni, roślinności śródziemnomorskiej, stepu, lasów liściastych i mieszanych, lasów iglastych, tundry wiecznych śniegów i lodowców podbiegunowych).

Z klasyfikacji polskich autorów najbardziej znany jest podział klimatów świata W. Gorczyńskiego. Za podstawę podziału przyjmuje on tzw. stopień suchości - kombinację amplitudy rocznej temperatury powietrza oraz wskaźnika zmienności opadów (stosunek różnicy najwyższych i najniższych miesięcznych sum opadów do średniej sumy rocznej), z uwzględnieniem współczynnika wpływu szerokości geograficznej na amplitudę rocznych wahań temperatury i współczynnika stałego, tak dobranego, aby stopień suchości dla centralnej Sahary wynosił równo 100%. Podział Gorczyńskiego wyróżnia następujące grupy klimatów:

I klimaty gorące (temperatura najchłodniejszego miesiąca ponad +21 stopni), wilgotne;

II klimaty suche (temperatura najchłodniejszego miesiąca ponad -5 stopni), stopień suchości ponad 20%;

III klimaty umiarkowane (temperatura najchłodniejszego miesiąca od +21 stopni do -5 stopni), stopień suchości nie większy niż 20%;

IV klimaty skrajne (temperatura najchłodniejszego miesiąca poniżej -5 stopni, najcieplejszy poniżej +10 stopni);

V klimaty sniegowe (temperatura najcieplejszego miesiąca nie większa niż +10 stopni);

Klimaty Polski. Polska położona jest wraz z większą częścią Europy w strefie umiarkowanej. Charakteryzuje ją przewaga wiatrów zachodnich. Wraz z nimi przemieszczają się w głąb naszego kontynentu morskie, atlantyckie masy powietrzne. Polska znajduje się w atlantycko - europejskim obszarze klimatycznym, obejmującym północną Francję, południową Skandynawię i szereg innych krajów. Do Polski docierają często rownież kontynentalne masy powietrzne. Klimat Polski jest więc klimatem przejściowym pomiędzy morskim, ładognym Europy zachodniej oraz kontynentalnym Europy wschodniej.

Przy większej przewadze wpływu morskich mas powietrza mamy w Polsce łagodniejszą zimę albo chłodniejsze i bardziej wilgotne lato. Jak przeważają masy kontynentalne - zima jest u nas surowa i mroźna, lato - suche i upalne. Wpływy te różnicują również klimat obszaru Polski, co jest szczególnie widocznie w zimie. Morskie masy powietrzne częściej docierają do zachodnich ziem polskich, kontynentalne - odpowiednio do wschodnich. Dzięki temu w styczniu prawie na całym obszarze dorzecza Odry średnie wieloletnie temperatury są wyższe od -2 stopni, a przy ujściu Nysy Łużyckiej nawet wyższe od -1 stopień. Natomiast na wschodzie kraju jest znacznie chłodniej. Temperatury stycznia wynoszu tu poniżej -4 stopni, a miejscami dochodzą prawie do -5 stopni. Stosunkowo ciepło jest nad Bałtykiem, co zawdzięczami wpływami tego morza. Chłodno, poniżej -4 stopni i -6 stopni jest w górach. Im wyżej tym chłodniej. Ten wpływ wysokości zaznacza się w górach również w lecie, izoterma lipca na terenach górskich wynosi +17 stopni. W tum czasie na ziemiach środkowej Polski i w obniżeniach podgórskich temperatury dochodzą miejscami do +19 stopni.

Chłodniejsze są obszary pojezierne, nadmorskie. Wpływ morza nie tylko łagodzi, jak widać z tego, chłody zimowe, lecz również hamuje letnie ocieplenie. Jest to zrozumiałe, gdyż wody stygną i ogrzewają sie wolniej aniżeli ląd. Ponadto falowanie i prądy przenoszą w lecie w głąb wody znaczną ilość ciepła, które w chłodnej porze roku morze zwraca atmosferze. Ciepło jest zużywane również na parowanie wody morskiej. Bardziej wilgotne powietrze znad morza sprowadza większe zachmurzenie i opady, zwłaszcza gdy musi wznieść się wyżej, przekraczając wyniosłości terenowe. Dlatego mamy w Polsce większe opady na pojezierzach, szczególnie na Pomorzu, bardziej wysuniętym na wiatry zachodnie i północno - zachodnie. Suma rocznych opadów sięga tu wielkości ponad 700 mm. Tak duże opady spotykamy tylko na znacznych wyniosłościach wyżyn południowej Polski i w górach, gdzie roczne sumy opadów przekraczają 1000 mm.

Podobnie jak i w pasie północnych pojezierzy, obfitsze opady występują w zachodniej części wyżyn i gór, bardziej wystawionej na działanie wiatrów zachodnich (morskich mas powietrznych). Najmniej opadów otrzymują niziny centralnej Polski (poniżej 500 mm), miejscami o przesżło 25% mniej niż nadmorska część środkowego Pomorza. Obszar najmniejszych opadów odpowiada mniej więcej obszarowi najwyższych temperatur letnich, sprzyjających intensywnemu parowaniu. W warunkach klimatycznych panujących w centralnej Polsce jedynie w latach o normalnym rozkładzie opadów ilość wody w glebie wystarcza do uzyskania dobrych plonów rolnych. Niedobory opadów, zwłaszcza wiosennych, pojawiające się co kilka lat, grożą częściej klęską posuchy rolnictwu. W ogóle duża zmienność pogody w Polsce, komplikuje poważnie bieg robót rolnych w polu, jest jedną z głównych cech naszego klimatu.

Oprócz morskich i kontynentalnych mas powietrznych tzw. polarnych, właściwych dla średnich wielkości szerokości geograficznych, kształtujących u nas głównie pogodę i klimat, napływają czasem nad polskie ziemie również masy zwrotnikowe i arktyczne. Przeważnie pojawiają się u nas wiosną i jesienią. Napływowi pierwszych towarzyszy okres ciepłych i pogodnychdni wiosennych albo okres złotej jesieni i babiego lata. Pojawienie się masy arktycznej powoduje wystąpienie okresu późnych przymrozków wiosennych albo wczesnych jesiennych, często także przy dość słonecznej pogodzie, ale wyraźnie chłodnej.

Zarówno wiosna jak i jesień dzielą się w warunkach klimatu polskiego na dwa podokresy: przedwiośnie (o przykrej marcowej pogodzie) i wiosnę właściwą (bardziej słoneczną) oraz jesień właściwą (również dość pogodną) i przedzimie lub szarugę jesienną (przeważnie słotną i chłodną). To wyróżnienie dwóch dodatkowych pór roku, charakterystycznych dla klimatu naszego kraju i terenów sąsiednich, oprócz czterech ogólnie znanych w klimatach strefy umiarkowanej, jest zasługą wielkiego klimatologa i geografa polskiego E. Romera. Według jego koncepcji podziął Polski na regiony klimatyczne przedstawia się w ogólnych zarysach następująco:

- na północy, wzdłuż Wybrzeża wraz z deltą Wisły, region klimatu bałtyckiego bardzo łagodnej zimie, niezbyt ciepłym lecie i przewadze opadów jesiennych w stosunku do wiosennych;

- na obu pojezierzach Pomorskim i Mazurskim, klimat pojezierny o wyraźnie chłodniejszej zimie w porównaniu do klimatu bałtyckiego oraz klimatu nizin sąsiadujących od południa; wpływ morza zaznacza się tu podobną jak na północy przewagą opadów jesiennych nad wiosennymi;

- równoleżnikowy pas środkowych nizin polskich obejmuje region klimatu wielkich dolin o łagodniejszej zimie na zachodzie i surowszej na wschodzie, o lecie cieplejszym niż na północy; region ten, zwłaszcza jego środkową część, charakteryzują najmniejsze w Polsce opady;

- klimat wyżyn środkowych, obejmujący Wyżynę Śląsko - Małopolską i część Lubelskiej z Roztoczem; cechuje go surowsza zima i obfitsze opady;

- klimat podgórskich nizin i kotlin (Śląska, Oświęcimska, Sandomierska); charakteryzują go mniejsze opady, wyższe temperatury zarówno w lecie, jak i w z imie, zwłaszcza nad Odrą;

- na samym południu klimat górski, o chłodnym lecie; na większych wysokościach występują w ogóle najniższe średnie temperatury i największe opady;

- klimat zaciszy śródgórskich, który cechują przede wszystkim wielkie kontrasty termiczne dnia i nocy.

Można tu dodać, że na północnym zachodzie naszego kraju oraz na południu w górach, obserwuje się często silne wiatry, występujące głównie w chłodnej porze roku. Z powyższego opisu widać, że klimat Polski jest - jak na stosunkowo niewielki obszar kraju - bardzo zróżnicowany. Świadczy o tym m. in. obraz występowania szaty śnieżnej. Nad Środkową Odrą, nad dolnym biegiem Nysy Łużyckiej, na wybrzeżu bałtyckim, szczególnie zachodnim, pokrywa śnieżna zalega zwykle tylko 30 - 40 dni. Tak ajak i w całej zachodniej części kraju, nie jest tu ona trwała. Zanika i odnawia się kilkakrotnie w ciągu zimu. Na wschód od Wisły ilość dni z pokrywą śnieżną wzrasta do ponad 60, a miejscami np. na Suwalszczyźnie, zalega zwykle ponad trzy miesiące. Jest przy tym znacznie trwalsza, rzadziej zanika w czasie zimy.

Oczywiście w górach południowej Polski, w ich partiach szczytowych, śniegi leżą bez porównania dłużej (około 150 - 200 dni). Obraz stosunków śnieżnych w porze zimowej w Polsce zmienia się rzecz jasna z roku na rok. W wieloleciu trafiają się czasem zimy śnieżne, jak i bardzo ubogie w śnieg.

Klimat Polski ma również dużo walorów. Dzięki pięknej zazwyczaj pogodzie panującej na Wybrzeżu latem, zwłaszcza w lipcu, nasze miejscowości nadbałtyckie (mające doskonałe piaszczyste plaże) zaliczane są do poszukiwanych wypoczynkowych miejscowości nadmorskich. Dość pogodne lato i słoneczna jesień w naszych górach, a może jeszcze bardziej pogodny okres obejmujący drugą połowę zimy i początek wiosny, wyjątkowo bogaty w promieniowanie słoneczne, stwarza doskonałe warunki lecznicze, wypoczynkowe i turystyczne.

Cechy dodatnie naszego klimatu stanowią pewien rodzaj bogactwa naturalnego, które umiejętnie wskazane, może być źródłem różnych korzyści (pielęgnowanie zdrowia ludności, a nawet zwiększenie dochodu narodowego). Coraz lepsza znajomość klimatu może ułatwić w wielu dziedzinach prowadzenie bardziej racjonalnej gospodarki.

MagazynWszystkie miejscowościSzukaj miejscowościPogoda BaniePogoda BarlinekPogoda BarwicePogoda Biały BórPogoda BielicePogoda BobolicePogoda BoleszkowicePogoda Borne SulinowoPogoda BrojcePogoda CedyniaPogoda ChociwelPogoda ChojnaPogoda ChoszcznoPogoda CzłopaPogoda DębnoPogoda DobraPogoda DobraPogoda DobrzanyPogoda DolicePogoda DrawnoPogoda DziwnówPogoda GolczewoPogoda GoleniówPogoda GościnoPogoda GryficePogoda GryfinoPogoda IńskoPogoda Kalisz PomorskiPogoda Kamień PomorskiPogoda KarnicePogoda KobylankaPogoda KoszalinPogoda KozielicePogoda KołbaskowoPogoda KołobrzegPogoda KrzęcinPogoda LipianyPogoda MarianowoPogoda MaszewoPogoda MiędzyzdrojePogoda MieszkowicePogoda MirosławiecPogoda MoryńPogoda MyślibórzPogoda Nowe WarpnoPogoda NowogardPogoda Nowogródek PomorskiPogoda OsinaPogoda PełczycePogoda PolanówPogoda PolicePogoda PrzelewicePogoda PrzybiernówPogoda PyrzycePogoda PłotyPogoda ReczPogoda RewalPogoda SianówPogoda Stara DąbrowaPogoda Stare CzarnowoPogoda StargardPogoda StepnicaPogoda SuchańPogoda ŚwierznoPogoda ŚwinoujściePogoda SzczecinPogoda SzczecinekPogoda SławnoPogoda TrzebiatówPogoda TucznoPogoda TychowoPogoda WarnicePogoda WałczPogoda WiduchowaPogoda WolinPogoda Złocieniec

Osiedla Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie). Miasto Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie). Wieś Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie). Jak rozwijało się osadnictwo w Polsce? Jak tworzyły się miasta w Polsce?Osiedla w Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) są zjawiskiem tak powszechnym jak czlowiek i można też powiedzieć, że są tak różne jak ludzie, którzy je tworzyli w okolicach Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie).

Mimo tego, że pojęcie "osiedle w Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie)" kojarzy się u nas przede wszystkim z kompleksem budynków i urządzeń trwałych, to jednak obejmuje ono zarówno same urządzenia w Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), jak i mieszkańców osiedli Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), ich pracę i życie codzienne w Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie). Tak naprawdę osada bez człowieka jest martwym reliktem, zabytkiem, który może mieć znaczenie historyczne, ale nie wytworzy obiektu odgrywającego jakąś rolę w życiu.

Życie człowieka upływa prędko i zmienia się z dnia na dzień. Domy w Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), które człowiek wzniósł, mają dłuższy okres trwania. Budynki w rejonie Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), w zależności od użytego materiału budowlanego mogą trwać setki i tysiące lat. Dawno już przeminęli ludzie z Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), którzy założyli większość istniejących dziś osiedli. Osady w okolicach dzisiejszego regionu Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) nadal trwają wziesione przez ich pierwszych mieszkańców, a w starych murach toczy się nowe życie, które do pewnego stopnia liczyć się musi z ramami stworzonymi przez poprzednie okresy.

Zajęcia i sposób życia mieszkańców Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) i ludności na całym świecie jest ogromnie zróżnicowane. Wpływa na to nie tylko przyroda, która zmienia się wraz z regionem świata, podobnie jak w okolicach Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) i tym samym daje różne możliwości i stwarza różne warunki dla rozwoju. Wpływ mają także warunki społeczne, a także kulturalne i polityczne w Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie). Wszystko to dzieli współczesne ludy na wiele różniących się od siebie grup.

Osadnictwo pierwotne w Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie). U ludów pierwotnych żyjących setki lat temu na dzisiejszych terenach Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), mamy osiedla prymitywne, dostosowane do ich organizacji rodowej czy plemiennej. Osiedla ludów zbierackich strefy tropikalnej składają się z szałasów skleconych z liści i gałęzi, o bardzo nietrwałej konstrukcji. Łatwo je zbudować i bez żalu opuścić, gdy w pogoni za żywnością małe grupki, w jakich żyją te ludy, przesuwają się z miejsca na miejsce. U wyżej zorganizowanych ludów myśliwskich i półrolniczych pojawiają się wyżej rozwinięte formy osad. Chaty przybierają wygląd budowli z gliny czy plecionek krytych matami, a układ ich i większość wiąże się z życiem społecznym grupy. Chata wodza czy naczelnika wyróżnia się okazałością. Pojawiają się już budynki przeznaczone do wspólnego użytkowania, położone w środku osady.

Ludy pasterskie posługują się namiotami, ustawianymi często dookoła placu, na którym łatwo zgromadzić zwierzęta. Zwarte te osady przenoszone są w czasie wędrówek wraz z całym dobytkiem na duże nieraz odległości.

Życie ludów pierwotnych kiedyś na terenach Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) wymagało pełnej samowystarczalności, tak w zakresie zdobycia żywności dla mieszkańców osad pierwotnych Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie), jak i wytworzenia narzędzi czy innych produktów. Nie ma tu rozbicia na warstwy trudniące się różnymi zajęciami, nie ma też osad, które by się różniły funkcją gospodarczą. Największą zmianą, jaka pojawiła się i ludów pierwotnych w Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) gospodarczo rozwiniętych, jest podział zajęć ludności, który wywołuje zróżnicowanie form osiedli na wieś i miasto.

Dawna wieś Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie). Wieś Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) jest osadą, której ludność zajmuje się bądź zajmowała się kiedyś, rolnictwem i dzięki temu posiada dużą przestrzeń gospodarczą powiązaną ściśle z osadą. Osada Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) i jej pola tworzyły pewną jednostkę gospodarczą.

Głównym zadaniem wsi Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie) było bądź nadal jest dostarczenie produktów rolnych nie tylko na własne potrzeby, ale i na wyżywienie tych grup ludności, które nie trudnią się rolnictwem. Wsie różnią się od siebie pod wieloma względami. Typ upraw w zależności od szerokości geograficznej i cech środowiska ulega dużym zmianom. Inne rośliny uprawia się w strefie śródziemnomorskiej, tropikalnej czy umiarkowanej. Rodzaj upraw stwarza potrzebę odpowiedniej organizacji pracy, zależnej od ustroju społecznego i rozwoju techniki u poszczególnych ludów. Ta wielorakość czynników działających na powstawanie wsi sprawiła, że chociaż funkcja główna jest wszystkim wspólna, to jednak w typach wsi istnieje duża różnorodność.

Różnice najbardziej dostrzegalne i najłatwiej uchwytne wynikają z różnych rozmiarów osiedli wiejskich. Zazwyczaj są to osiedla małe, gdzie ilość domów waha się od kilku do kilkudziesięciu. W niektórych jednak krajach wsie liczą po kilka tysięcy mieszkańców, a domy tworzą zwartą zabudowę, przypominając małe miasta.

Zabytki gmina Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie). Atrakcje tyrystyczne Szczecin (powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie)!

Zabytek zespół kościoła pw. Świętej Trójcy (1896 r.) pełniący funkcję zespół - kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół kościoła pw. Świętej Trójcy (1896 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Energetyków .

Zabytek kościół pw. Świętej Trójcy (1896 - 1897) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Świętej Trójcy (1896 - 1897) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Energetyków .

Zabytek pastorówka (koniec XIX w.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku pastorówka (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Energetyków .

Zabytek d. cmentarz przykościelny ze starodrzewem (XV w.) pełniący funkcję cmentarz protestancki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. cmentarz przykościelny ze starodrzewem (XV w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz protestancki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Energetyków .

Zabytek grodzenie z bramą (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku grodzenie z bramą (data nieznana) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Energetyków .

Zabytek zespół d. fabryki papieru (1872 r.) pełniący funkcję zespół - papiernia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół d. fabryki papieru (1872 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - papiernia posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Szosa Stargardzka .

Zabytek d. budynek rozdzielni (1926 - 1928) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. budynek rozdzielni (1926 - 1928) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Szosa Stargardzka .

Zabytek d. główny budynek produkcyjny (1926 - 1928) pełniący funkcję papiernia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. główny budynek produkcyjny (1926 - 1928) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek papiernia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Szosa Stargardzka .

Zabytek budynek transformatorni (1926 - 1928) pełniący funkcję trafostacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek transformatorni (1926 - 1928) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek trafostacja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Szosa Stargardzka .

Zabytek słup linii energetycznej (1926 - 1928) pełniący funkcję trafostacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku słup linii energetycznej (1926 - 1928) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek trafostacja posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Szosa Stargardzka .

Zabytek zespół cegielni Zgoda (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję zespół - cegielnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół cegielni Zgoda (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - cegielnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Nad Odrą .

Zabytek cegielnia Zgoda (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję cegielnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku cegielnia Zgoda (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek cegielnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Nad Odrą .

Zabytek cegielnia Zgoda (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję cegielnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku cegielnia Zgoda (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek cegielnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Nad Odrą .

Zabytek zespół budynków d. fabryki cykorii (1866 - 1923) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół budynków d. fabryki cykorii (1866 - 1923) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Światowida .

Zabytek zespół szpitalno-ogrodowy (1910 - 1911) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół szpitalno-ogrodowy (1910 - 1911) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wyzwolenia .

Zabytek Szpital Kolejowy (1910 - 1911) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku Szpital Kolejowy (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wyzwolenia .

Zabytek ogród (1910 - 1911) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogród (1910 - 1911) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek zespół d. zajezdni tramwajowej (1885 r.) pełniący funkcję zespół - zajezdnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół d. zajezdni tramwajowej (1885 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - zajezdnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek budynek siłowni (1920 - 1930) pełniący funkcję siłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek siłowni (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek siłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek most (1920 - 1930) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku most (1920 - 1930) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek zespół d. fabryki spirytusu, likierów i drożdży O.Lefevre'a (1899 - 1905) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół d. fabryki spirytusu, likierów i drożdży O.Lefevre'a (1899 - 1905) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Krzysztofa Kolumba .

Zabytek kotłownia (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kotłownia (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Krzysztofa Kolumba .

Zabytek budynek produkcyjno-magazynowy I (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek produkcyjno-magazynowy I (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Krzysztofa Kolumba .

Zabytek budynek produkcyjno-magazynowy II (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek produkcyjno-magazynowy II (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Krzysztofa Kolumba .

Zabytek budynek produkcyjny, d. stajnia i wozownia (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek produkcyjny, d. stajnia i wozownia (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Krzysztofa Kolumba .

Zabytek piwnica (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję piwnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku piwnica (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek piwnica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Krzysztofa Kolumba .

Zabytek zespół budynków (1263 r.) pełniący funkcję zespół - kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół budynków (1263 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Żołnierza Polskiego .

Zabytek kamienica (przełom XIII/XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIII/XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Mariacka .

Zabytek kamienica (przełom XIII/XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIII/XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Żołnierza Polskiego .

Zabytek kamienica (przełom XIII/XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIII/XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Żołnierza Polskiego .

Zabytek kamienica (przełom XIII/XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIII/XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Żołnierza Polskiego .

Zabytek kamienica (przełom XIII/XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIII/XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Żołnierza Polskiego .

Zabytek kamienica (przełom XIII/XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIII/XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Żołnierza Polskiego .

Zabytek zespół budynków szkolnych (1896 - 1900) pełniący funkcję zespół - szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół budynków szkolnych (1896 - 1900) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bolesława Śmiałego .

Zabytek szkoła średnia dla dziewcząt, ob. szkoła podstawowa (1899 - 1900) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku szkoła średnia dla dziewcząt, ob. szkoła podstawowa (1899 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Piastów .

Zabytek szkoła średnia dla chłopców, ob. pałac młodzieży (1896 - 1897) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku szkoła średnia dla chłopców, ob. pałac młodzieży (1896 - 1897) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Piastów .

Zabytek sala gimnastyczna (1899 - 1900) pełniący funkcję sala gimnastyczna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku sala gimnastyczna (1899 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sala gimnastyczna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bolesława Śmiałego .

Zabytek szkoła podstawowa koedukacyjna, ob. szkoła muzyczna (1899 - 1900) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku szkoła podstawowa koedukacyjna, ob. szkoła muzyczna (1899 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bolesława Śmiałego .

Zabytek ogrodzenie (1900 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1900 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bolesława Śmiałego .

Zabytek zespół budynków straży pożarnej (1903 r.) pełniący funkcję zespół - remiza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół budynków straży pożarnej (1903 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - remiza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Teofila Firlika .

Zabytek wozownia (1903 r.) pełniący funkcję wozownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku wozownia (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wozownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Teofila Firlika .

Zabytek budynek główny straży pożarnej (1903 r.) pełniący funkcję remiza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek główny straży pożarnej (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek remiza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Teofila Firlika .

Zabytek wieża wspinalnia (data nieznana) pełniący funkcję wspinalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku wieża wspinalnia (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wspinalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Teofila Firlika .

Zabytek zespół dworca kolejowego Szczecin Niebuszewo (1924 - 1929) pełniący funkcję zespół - dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół dworca kolejowego Szczecin Niebuszewo (1924 - 1929) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Elizy Orzeszkowej .

Zabytek dom pracowników kolejowych II (1924 - 1929) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom pracowników kolejowych II (1924 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Elizy Orzeszkowej .

Zabytek dworzec (1924 - 1929) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dworzec (1924 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Elizy Orzeszkowej .

Zabytek dom pracowników kolejowych I (1924 - 1929) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom pracowników kolejowych I (1924 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Elizy Orzeszkowej .

Zabytek przejście podziemne na peron (1924 - 1929) pełniący funkcję tunel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku przejście podziemne na peron (1924 - 1929) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek tunel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Elizy Orzeszkowej .

Zabytek wiata peronowa (1924 - 1929) pełniący funkcję wiata w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku wiata peronowa (1924 - 1929) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek wiata posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek plac przydworcowy () pełniący funkcję plac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku plac przydworcowy () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek plac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek zespół szkolny (1898 - 1915) pełniący funkcję zespół - szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół szkolny (1898 - 1915) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Niemierzyńska .

Zabytek budynek bramny (data nieznana) pełniący funkcję budynek bramny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek bramny (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek bramny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Niemierzyńska .

Zabytek sala gimnastyczna (koniec XIX w.) pełniący funkcję sala gimnastyczna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku sala gimnastyczna (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek sala gimnastyczna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Niemierzyńska .

Zabytek szkoła dla dziewcząt (1912 - 1915) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku szkoła dla dziewcząt (1912 - 1915) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Niemierzyńska .

Zabytek warsztaty (1903 r.) pełniący funkcję warsztat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku warsztaty (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek warsztat posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Niemierzyńska .

Zabytek szkoła dla chłopców (1898 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku szkoła dla chłopców (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Niemierzyńska .

Zabytek ogrodzenie (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Niemierzyńska .

Zabytek zespół budynków administracyjno-socjalno-produkcyjnych Stoczni Szczecińskiej (1938 r.) pełniący funkcję zespół - budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół budynków administracyjno-socjalno-produkcyjnych Stoczni Szczecińskiej (1938 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tomasza Nocznickiego .

Zabytek budynek wielofunkcyjny II (1938 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek wielofunkcyjny II (1938 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tomasza Nocznickiego .

Zabytek budynek wielofunkcyjny I (1938 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek wielofunkcyjny I (1938 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tomasza Nocznickiego .

Zabytek zespół d. zajezdni tramwajowej (1879 r.) pełniący funkcję zespół - zajezdnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół d. zajezdni tramwajowej (1879 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - zajezdnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Skargi .

Zabytek trafostacja (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku trafostacja (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Skargi .

Zabytek hala główna z częścią biurową i sklepem (1879 r.) pełniący funkcję zajezdnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku hala główna z częścią biurową i sklepem (1879 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zajezdnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Skargi .

Zabytek mur ogrodzeniowo-oporowy (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku mur ogrodzeniowo-oporowy (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Skargi .

Zabytek nawierzchnia dziedzińca z brukiem i torami () pełniący funkcję podwórze gospodarcze w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku nawierzchnia dziedzińca z brukiem i torami () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek podwórze gospodarcze posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek zespół tarasów widokowych na Wałach Chrobrego (pocz. XX w.) pełniący funkcję zespół - taras w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół tarasów widokowych na Wałach Chrobrego (pocz. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - taras posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wały Chrobrego .

Zabytek pawilon widokowy II (1901 - 1903) pełniący funkcję pawilon parkowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku pawilon widokowy II (1901 - 1903) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek pawilon parkowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wały Chrobrego .

Zabytek pawilon widokowy I (1901 - 1903) pełniący funkcję pawilon parkowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku pawilon widokowy I (1901 - 1903) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek pawilon parkowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wały Chrobrego .

Zabytek schody (1901 - 1903) pełniący funkcję schody w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku schody (1901 - 1903) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek schody posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wały Chrobrego .

Zabytek mury oporowe (1901 - 1903) pełniący funkcję mur oporowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku mury oporowe (1901 - 1903) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek mur oporowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wały Chrobrego .

Zabytek latarnia oświetleniowa południowa (1901 - 1903) pełniący funkcję budowla w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku latarnia oświetleniowa południowa (1901 - 1903) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek budowla posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wały Chrobrego .

Zabytek latarnia oświetleniowa północna (1901 - 1903) pełniący funkcję budowla w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku latarnia oświetleniowa północna (1901 - 1903) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek budowla posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wały Chrobrego .

Zabytek fontanna (1880 - 1921) pełniący funkcję fontanna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku fontanna (1880 - 1921) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek fontanna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wały Chrobrego .

Zabytek starodrzew komponowany (data nieznana) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku starodrzew komponowany (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wały Chrobrego .

Zabytek Wały Chrobrego (1901 - 1903) pełniący funkcję droga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku Wały Chrobrego (1901 - 1903) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek droga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek zespół budynków d. komendantury twierdzy (1865 - 1879) pełniący funkcję zespół - budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół budynków d. komendantury twierdzy (1865 - 1879) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Plac Stefana Batorego .

Zabytek budynek komendantury twierdzy (1865 - 1867) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek komendantury twierdzy (1865 - 1867) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Plac Stefana Batorego .

Zabytek budynek boczny z przejazdem bramnym (1865 - 1867) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek boczny z przejazdem bramnym (1865 - 1867) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek zespół rzeźni miejskiej (1889 r.) pełniący funkcję zespół - rzeźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół rzeźni miejskiej (1889 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - rzeźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek hala uboju bydła (1891 - 1893) pełniący funkcję rzeźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku hala uboju bydła (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rzeźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek hala uboju świń (1891 - 1893) pełniący funkcję rzeźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku hala uboju świń (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rzeźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek hala uboju nierogacizny, ob. magazyn (1891 - 1893) pełniący funkcję rzeźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku hala uboju nierogacizny, ob. magazyn (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rzeźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek chlewnia i hala sprzedaży świń, ob. budynek administracyjny (1899 - 1900) pełniący funkcję rzeźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku chlewnia i hala sprzedaży świń, ob. budynek administracyjny (1899 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rzeźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek obora dla cieląt, ob. magazyn (1896 - 1898) pełniący funkcję rzeźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku obora dla cieląt, ob. magazyn (1896 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rzeźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek pomieszczenie na obornik (data nieznana) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku pomieszczenie na obornik (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek hala uboju sanitarna, ob. warsztat ślusarski (1891 - 1893) pełniący funkcję rzeźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku hala uboju sanitarna, ob. warsztat ślusarski (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rzeźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek chlewnia targowa, ob. budynek warsztatowy (1895 - 1896) pełniący funkcję rzeźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku chlewnia targowa, ob. budynek warsztatowy (1895 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rzeźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek sanitariaty (1891 - 1893) pełniący funkcję sanitariaty w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku sanitariaty (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sanitariaty posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek hala uboju nierogacizny, ob. stolarnia (1891 - 1893) pełniący funkcję rzeźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku hala uboju nierogacizny, ob. stolarnia (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rzeźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek myjnia flaków (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku myjnia flaków (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek obora (1891 - 1893) pełniący funkcję rzeźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku obora (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rzeźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek przepompownia (1891 - 1893) pełniący funkcję pompownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku przepompownia (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pompownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek dom (1891 - 1893) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek stajnia, ob. budynek magazynowo-warsztatowy (1891 - 1893) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku stajnia, ob. budynek magazynowo-warsztatowy (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek budynek gospodarczy, ob. przetwórnia śledzi (1891 - 1893) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy, ob. przetwórnia śledzi (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek obora, ob. magazyn techniczny (1896 - 1898) pełniący funkcję rzeźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku obora, ob. magazyn techniczny (1896 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rzeźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek hala uboju bydła, ob. budynek magazynowo-warsztatowy (1891 - 1893) pełniący funkcję rzeźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku hala uboju bydła, ob. budynek magazynowo-warsztatowy (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rzeźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek lodownia (1911 r.) pełniący funkcję lodownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku lodownia (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek lodownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Tadeusza Apolinarego Wendy .

Zabytek zespół budynków Archiwum Państwowego (1900 r.) pełniący funkcję zespół - budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół budynków Archiwum Państwowego (1900 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek administracyjny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica św. Wojciecha .

Zabytek archiwum (1900 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku archiwum (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica św. Wojciecha .

Zabytek budynek magazynowy (1900 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek magazynowy (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica św. Wojciecha .

Zabytek łącznik (1900 r.) pełniący funkcję łącznik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku łącznik (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek łącznik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica św. Wojciecha .

Zabytek zespół d. Gimnazjum Miejskiego (1900 r.) pełniący funkcję zespół - szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół d. Gimnazjum Miejskiego (1900 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica bł. Królowej Jadwigi .

Zabytek pawilon I - łazienki (1900 r.) pełniący funkcję sanitariaty w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku pawilon I - łazienki (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek sanitariaty posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica bł. Królowej Jadwigi .

Zabytek pawilon II - szatnie (1900 r.) pełniący funkcję budynek socjalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku pawilon II - szatnie (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek socjalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica bł. Królowej Jadwigi .

Zabytek sala gimnastyczna (1900 r.) pełniący funkcję sala gimnastyczna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku sala gimnastyczna (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek sala gimnastyczna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica bł. Królowej Jadwigi .

Zabytek szkoła (1900 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku szkoła (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica bł. Królowej Jadwigi .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek zespół budynków straży pożarnej (1864 - 1912) pełniący funkcję zespół - remiza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół budynków straży pożarnej (1864 - 1912) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - remiza posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Grodzka .

Zabytek budynki gospodarcze (data nieznana) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynki gospodarcze (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Grodzka .

Zabytek oficyna II (data nieznana) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku oficyna II (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Grodzka .

Zabytek oficyna I (data nieznana) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku oficyna I (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Grodzka .

Zabytek budynek główny (1868 r.) pełniący funkcję remiza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek główny (1868 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek remiza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Grodzka .

Zabytek zespół spichlerzy (1300 - 1450) pełniący funkcję zespół - spichlerz(folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół spichlerzy (1300 - 1450) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - spichlerz(folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Kurkowa .

Zabytek oficyna (1. poł. XV w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku oficyna (1. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Kurkowa .

Zabytek spichlerz II (1. poł. XV w.) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku spichlerz II (1. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Kurkowa .

Zabytek spichlerz I (XIV w.) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku spichlerz I (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Kurkowa .

Zabytek zespół d. fabryki spirytusu i drożdży F. Crepina (1888 - 1905) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół d. fabryki spirytusu i drożdży F. Crepina (1888 - 1905) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Krzysztofa Kolumba .

Zabytek gorzelnia (1895 r.) pełniący funkcję gorzelnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku gorzelnia (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek gorzelnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Krzysztofa Kolumba .

Zabytek drożdżownia (1905 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku drożdżownia (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek kotłownia (data nieznana) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kotłownia (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek zespół budynków d. szpitala Betania (1866 r.) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół budynków d. szpitala Betania (1866 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek zbór ewangelicki, ob. kościół polskokatolicki (data nieznana) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zbór ewangelicki, ob. kościół polskokatolicki (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek budynek XI (data nieznana) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek XI (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek budynek XII (data nieznana) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek XII (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek budynek XIII (data nieznana) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek XIII (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek budynek X (data nieznana) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek X (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek budynek XIV (data nieznana) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek XIV (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek budynek XV (data nieznana) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek XV (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek budynek I (1866 r.) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek I (1866 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Wawrzyniaka .

Zabytek budynek II (1866 r.) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek II (1866 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Wawrzyniaka .

Zabytek budynek III (data nieznana) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek III (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Wawrzyniaka .

Zabytek dom III (1871 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom III (1871 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Wawrzyniaka .

Zabytek dom II (1871 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom II (1871 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Wawrzyniaka .

Zabytek dom IV (1871 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom IV (1871 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Wawrzyniaka .

Zabytek dom tzw. Dom Inspektora (1890 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom tzw. Dom Inspektora (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Wawrzyniaka .

Zabytek dom, tzw. Dom Lekarzy (1911 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom, tzw. Dom Lekarzy (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Wawrzyniaka .

Zabytek dom pastora, ob. przedszkole (1868 - 1871) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom pastora, ob. przedszkole (1868 - 1871) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Wawrzyniaka .

Zabytek budynek IV (1866 r.) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek IV (1866 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Wawrzyniaka .

Zabytek kościół (1866 - 1871) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół (1866 - 1871) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Wawrzyniaka .

Zabytek dom diakonis, ob. dom mieszkalny (1866 - 1871) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom diakonis, ob. dom mieszkalny (1866 - 1871) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Wawrzyniaka .

Zabytek kaplica cmentarna, ob. pracownia plastyczna (1895 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kaplica cmentarna, ob. pracownia plastyczna (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Wawrzyniaka .

Zabytek dom I (1871 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom I (1871 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Wawrzyniaka .

Zabytek zespół domu opieki dla sierot (pocz. XX w.) pełniący funkcję zespół - sierociniec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół domu opieki dla sierot (pocz. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - sierociniec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Mączna .

Zabytek Dom Karolaków (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku Dom Karolaków (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Walecznych .

Zabytek budynek tzw. żółty (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję przedszkole w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek tzw. żółty (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek przedszkole posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Walecznych .

Zabytek budynek tzw. czerwony (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek tzw. czerwony (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Walecznych .

Zabytek dom macierzysty diakonis Kinderhail, ob. Państwowy Dom Dziecka Zielony Dwór (pocz. XX w.) pełniący funkcję sierociniec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom macierzysty diakonis Kinderhail, ob. Państwowy Dom Dziecka Zielony Dwór (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek sierociniec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Walecznych .

Zabytek lodownia (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję lodownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku lodownia (przełom XIX/XX w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek lodownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Walecznych .

Zabytek park (pocz. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku park (pocz. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek zespół portowej straży pożarnej (1897 - 1898) pełniący funkcję zespół - remiza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół portowej straży pożarnej (1897 - 1898) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - remiza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bytomska .

Zabytek kuźnia (1897 - 1898) pełniący funkcję kuźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kuźnia (1897 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kuźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bytomska .

Zabytek wartownia (1897 - 1898) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku wartownia (1897 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bytomska .

Zabytek budynek główny (1897 - 1898) pełniący funkcję remiza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek główny (1897 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek remiza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bytomska .

Zabytek budynek z przejazdem i wieżą (1897 - 1898) pełniący funkcję remiza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek z przejazdem i wieżą (1897 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek remiza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bytomska .

Zabytek zespół dworsko-folwarczno-parkowy (1810 - 2000) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-folwarczno-parkowy (1810 - 2000) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Husarów .

Zabytek dwór (1810 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dwór (1810 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Husarów .

Zabytek park (1830 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku park (1830 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek zespół Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, d. fabryka czekolady (1912 - 1938) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, d. fabryka czekolady (1912 - 1938) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Spedytorska .

Zabytek budynek główny (1912 - 1913) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek główny (1912 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Spedytorska .

Zabytek budynek mieszkalno-gospodarczy (1912 - 1913) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalno-gospodarczy (1912 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Spedytorska .

Zabytek magazyn (1938 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku magazyn (1938 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Spedytorska .

Zabytek zespół mieszkalno-fabryczny (1909 - 1910) pełniący funkcję zespół - kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół mieszkalno-fabryczny (1909 - 1910) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jagiellońska .

Zabytek kamienica (1909 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica (1909 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jagiellońska .

Zabytek kamienica z oficyną boczną (1909 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną boczną (1909 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jagiellońska .

Zabytek d. fabryka pieców piekarniczych (1909 - 1910) pełniący funkcję fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. fabryka pieców piekarniczych (1909 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fabryka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jagiellońska .

Zabytek oficyna tylna (1909 - 1910) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku oficyna tylna (1909 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jagiellońska .

Zabytek budynek administracyjno-magazynowy (1909 - 1910) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjno-magazynowy (1909 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek brama (1909 - 1910) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku brama (1909 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jagiellońska .

Zabytek mur (pocz. XX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku mur (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jagiellońska .

Zabytek zespół d. młyna parowego (1837 r.) pełniący funkcję zespół - młyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół d. młyna parowego (1837 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - młyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Dębogórska .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek zespół gmachów d. siedziby władz Prowincji Pomorskiej (1924 - 1927) pełniący funkcję zespół - budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół gmachów d. siedziby władz Prowincji Pomorskiej (1924 - 1927) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Karola Szymanowskiego .

Zabytek gmach władz Prowincji Pomorskiej (1924 - 1927) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku gmach władz Prowincji Pomorskiej (1924 - 1927) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Karola Szymanowskiego .

Zabytek fontanna I (data nieznana) pełniący funkcję fontanna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku fontanna I (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek fontanna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Karola Szymanowskiego .

Zabytek fontanna II (data nieznana) pełniący funkcję fontanna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku fontanna II (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek fontanna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Plac Armii Krajowej .

Zabytek fontanna III (data nieznana) pełniący funkcję fontanna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku fontanna III (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek fontanna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek d. port wolnocłowy na Łasztowni (1894 r.) pełniący funkcję zespół - port w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. port wolnocłowy na Łasztowni (1894 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - port posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek magazyn (1900 - 1901) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku magazyn (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bytomska .

Zabytek budynek administracyjny (1894 - 1897) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1894 - 1897) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bytomska .

Zabytek szalet (data nieznana) pełniący funkcję sanitariaty w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku szalet (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sanitariaty posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bytomska .

Zabytek magazyn (1897 - 1898) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku magazyn (1897 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bytomska .

Zabytek magazyn (1900 - 1901) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku magazyn (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bytomska .

Zabytek kotłownia i maszynownia z lokomotywownią (1894 - 1897) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kotłownia i maszynownia z lokomotywownią (1894 - 1897) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bytomska .

Zabytek budynek administracyjny (1900 - 1901) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bytomska .

Zabytek magazyn (1929 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku magazyn (1929 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bytomska .

Zabytek budynek administracyjny (1900 - 1901) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bytomska .

Zabytek budynek administracyjny (1894 - 1899) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1894 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bytomska .

Zabytek budynek administracyjny (1900 - 1901) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bytomska .

Zabytek budynek administracyjny (1900 - 1901) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bytomska .

Zabytek d. budynek odpraw celnych (1900 - 1901) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. budynek odpraw celnych (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bytomska .

Zabytek brama główna (od 1894 r.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku brama główna (od 1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bytomska .

Zabytek fragmenty ogrodzenia (1894 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku fragmenty ogrodzenia (1894 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek nabrzeża (1894 r.) pełniący funkcję nabrzeże lub bulwar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku nabrzeża (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek nabrzeże lub bulwar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek zespół budynków biblioteki, d. gimnazjum (XIX - XX) pełniący funkcję zespół - biblioteka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół budynków biblioteki, d. gimnazjum (XIX - XX) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - biblioteka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Podgórna .

Zabytek gimnazjum, ob. biblioteka (1871 r.) pełniący funkcję biblioteka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku gimnazjum, ob. biblioteka (1871 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek biblioteka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Dworcowa .

Zabytek gimnazjum, ob. biblioteka (1880 r.) pełniący funkcję biblioteka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku gimnazjum, ob. biblioteka (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek biblioteka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Podgórna .

Zabytek łącznik (XX w.) pełniący funkcję łącznik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku łącznik (XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek łącznik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Podgórna .

Zabytek zespół budynków Prezydium Policji (1902 - 1905) pełniący funkcję zespół - budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół budynków Prezydium Policji (1902 - 1905) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Małopolska .

Zabytek budynki prezydium policji, ob. Komenda Wojewódzka Policji (1902 - 1905) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynki prezydium policji, ob. Komenda Wojewódzka Policji (1902 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Małopolska .

Zabytek przedogródek (data nieznana) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku przedogródek (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek zespół szpitalny (1929 - 1931) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół szpitalny (1929 - 1931) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Skargi .

Zabytek krajowa klinika dla kobiet z łącznikami (1929 - 1931) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku krajowa klinika dla kobiet z łącznikami (1929 - 1931) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Skargi .

Zabytek budynek administracyjny (1929 - 1931) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1929 - 1931) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Skargi .

Zabytek dom dyrektora, ob. apteka (1929 - 1931) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom dyrektora, ob. apteka (1929 - 1931) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Skargi .

Zabytek dom lekarzy, ob. internat (1929 - 1931) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom lekarzy, ob. internat (1929 - 1931) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Skargi .

Zabytek zespół poczty (1872 - 1875) pełniący funkcję zespół - poczta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół poczty (1872 - 1875) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - poczta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Dworcowa .

Zabytek budynek główny (1872 - 1875) pełniący funkcję poczta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek główny (1872 - 1875) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek poczta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Dworcowa .

Zabytek skrzydło wschodnie (1872 - 1875) pełniący funkcję poczta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku skrzydło wschodnie (1872 - 1875) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek poczta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Dworcowa .

Zabytek zespół d. zajezdni tramwajowej Niemierzyn (1912 r.) pełniący funkcję zespół - zajezdnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół d. zajezdni tramwajowej Niemierzyn (1912 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - zajezdnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Niemierzyńska .

Zabytek hala boczna (1912 r.) pełniący funkcję zajezdnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku hala boczna (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zajezdnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Niemierzyńska .

Zabytek budynek biurowo-mieszkalny (1912 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek biurowo-mieszkalny (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Niemierzyńska .

Zabytek hala główna (1912 r.) pełniący funkcję zajezdnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku hala główna (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zajezdnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Niemierzyńska .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek zespół folwarczny (XIX - XX) pełniący funkcję zespół - folwark w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół folwarczny (XIX - XX) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - folwark posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Husarów .

Zabytek zespół budowlany rzemieślniczej szkoły zawodowej (1928 - 1930) pełniący funkcję zespół - szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół budowlany rzemieślniczej szkoły zawodowej (1928 - 1930) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jana Kilińskiego .

Zabytek budynek A ob. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego (1928 - 1930) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek A ob. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego (1928 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jana Kilińskiego .

Zabytek budynek B ob. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego (1928 - 1930) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek B ob. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego (1928 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jana Kilińskiego .

Zabytek budynek C ob. Uniwersytet Szczeciński (1928 - 1930) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek C ob. Uniwersytet Szczeciński (1928 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wąska .

Zabytek łącznik (1928 - 1930) pełniący funkcję łącznik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku łącznik (1928 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek łącznik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jana Kilińskiego .

Zabytek łącznik (1928 - 1930) pełniący funkcję łącznik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku łącznik (1928 - 1930) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek łącznik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wąska .

Zabytek zespół gmachów Wyższej Szkoły Morskiej (1902 - 1921) pełniący funkcję zespół - szkoła wyższa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół gmachów Wyższej Szkoły Morskiej (1902 - 1921) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szkoła wyższa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wały Chrobrego .

Zabytek gmach Krajowego Zakładu Ubezpieczeń, ob. Wyższa Szkoła Morska (1902 - 1903) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku gmach Krajowego Zakładu Ubezpieczeń, ob. Wyższa Szkoła Morska (1902 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wały Chrobrego .

Zabytek gmach Naddyrekcji Ceł, ob. Wyższa Szkoła Morska (1907 - 1921) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku gmach Naddyrekcji Ceł, ob. Wyższa Szkoła Morska (1907 - 1921) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wały Chrobrego .

Zabytek zespół budynków d. kaplicy przycmentarnej (1911 r.) pełniący funkcję zespół - kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół budynków d. kaplicy przycmentarnej (1911 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Słowicza .

Zabytek d. kaplica przycmentarna, ob. kościół pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej (1911 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. kaplica przycmentarna, ob. kościół pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Słowicza .

Zabytek stare miasto (XXI - XX) pełniący funkcję miasto w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku stare miasto (XXI - XX) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek miasto posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek zespół urbanistyczny dawnych zakładów opieki społecznej (1860 - 1930) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zespół urbanistyczny dawnych zakładów opieki społecznej (1860 - 1930) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek Plac Tobrucki i Plac Ratuszowy (1885 r.) pełniący funkcję plac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku Plac Tobrucki i Plac Ratuszowy (1885 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek plac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek kasyno oficerskie, ob. szkoła (1867 r.) pełniący funkcję arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kasyno oficerskie, ob. szkoła (1867 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek arsenał posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica 3 Maja .

Zabytek dom (1887 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom (1887 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek willa (1873 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1873 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek budynek d. Miejskiej Kasy Oszczędniościowej (1927 - 1928) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek d. Miejskiej Kasy Oszczędniościowej (1927 - 1928) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek restauracja Atlantycka (1905 - 1910) pełniący funkcję restauracja/kawiarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku restauracja Atlantycka (1905 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek restauracja/kawiarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Niepodległości .

Zabytek bank (1890 - 1892) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku bank (1890 - 1892) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Niepodległości .

Zabytek poczta (1905 r.) pełniący funkcję poczta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku poczta (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek poczta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Niepodległości .

Zabytek kamienica (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Papieża Jana Pawła II .

Zabytek gimnazjum, ob. rektorat Uniwersytetu Szczecińskiego (1885 - 1888) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku gimnazjum, ob. rektorat Uniwersytetu Szczecińskiego (1885 - 1888) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Papieża Jana Pawła II .

Zabytek gmach intendentury, ob. komenda policji (1900 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku gmach intendentury, ob. komenda policji (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Papieża Jana Pawła II .

Zabytek kamienica (1898 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Papieża Jana Pawła II .

Zabytek gimnazjum miejskie, ob. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej (1901 - 1903) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku gimnazjum miejskie, ob. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej (1901 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Piastów .

Zabytek kamienica, ob. poczta (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica, ob. poczta (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Piastów .

Zabytek d. dom dyrektora Szkoły Rzemiosł Budowlanych, ob. rektorat Politechniki Szczecińskiej (1900 - 1903) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. dom dyrektora Szkoły Rzemiosł Budowlanych, ob. rektorat Politechniki Szczecińskiej (1900 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Piastów .

Zabytek willa, ob. szkoła (1900 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa, ob. szkoła (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek willa (1895 - 1896) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1895 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek willa (1897 - 1898) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1897 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek willa (1899 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek willa (1925 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1925 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek willa, ob. Szczecińska Agencja Artystyczna (1870 - 1880) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa, ob. Szczecińska Agencja Artystyczna (1870 - 1880) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek willa (1882 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1882 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek willa (1877 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1877 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek willa (1870 - 1880) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1870 - 1880) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek willa, ob. przychodnia lekarska (1910 - 1911) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa, ob. przychodnia lekarska (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek budynek podstacji energetycznej (1913 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek podstacji energetycznej (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek willa (1896 - 1897) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1896 - 1897) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek kino Kosmos (1959 r.) pełniący funkcję kino w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kino Kosmos (1959 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kino posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek willa (1879 - 1883) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1879 - 1883) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek Pałac Młodzieży (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku Pałac Młodzieży (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek willa, ob. stacja pogotowia ratunkowego (1871 - 1872) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa, ob. stacja pogotowia ratunkowego (1871 - 1872) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek stajnia, ob. budynek techniczny (1871 - 1872) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku stajnia, ob. budynek techniczny (1871 - 1872) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek willa, ob. hotel (1873 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa, ob. hotel (1873 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek willa (1875 - 1876) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1875 - 1876) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek willa (1875 - 1876) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1875 - 1876) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek willa (1880 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wyzwolenia .

Zabytek willa (1911 - 1912) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1911 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Batalionów Chłopskich .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela (1890 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Bogurodzicy .

Zabytek kamienica (1885 - 1887) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica (1885 - 1887) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Czesława .

Zabytek d. pałac myśliwski książąt pomorskich, ob. biblioteka (1600 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. pałac myśliwski książąt pomorskich, ob. biblioteka (1600 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Dziennikarska .

Zabytek kamienica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Edmunda Bałuki .

Zabytek kamienica (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Edmunda Bałuki .

Zabytek Urząd Celny (1. ćw. XX w.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku Urząd Celny (1. ćw. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Energetyków .

Zabytek pawilon handlowy (1964 - 1966) pełniący funkcję sklep w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku pawilon handlowy (1964 - 1966) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek sklep posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Gdańska .

Zabytek dom, ob. bank (XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom, ob. bank (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Grodzka .

Zabytek willa (1886 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1886 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Górna .

Zabytek Gimnazjum Fundacji Mariackiej, ob. II LO im. Mieszka I (1913 - 1916) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku Gimnazjum Fundacji Mariackiej, ob. II LO im. Mieszka I (1913 - 1916) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Henryka Pobożnego .

Zabytek budynek zakładu dla głuchoniemych, ob. gimnazjum (1904 r.) pełniący funkcję przytułek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek zakładu dla głuchoniemych, ob. gimnazjum (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek przytułek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Henryka Siemiradzkiego .

Zabytek dawny dom dla emerytowanych nauczycielek, ob. budynek mieszkalny (1903 - 1904) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dawny dom dla emerytowanych nauczycielek, ob. budynek mieszkalny (1903 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Henryka Siemiradzkiego .

Zabytek kościół parafialny pw. Świętego Krzyża (1929 - 1930) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Świętego Krzyża (1929 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Henryka Wieniawskiego .

Zabytek kamienica (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jacka Malczewskiego .

Zabytek szkoła, ob. liceum ogólnokształcące (1909 - 1910) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku szkoła, ob. liceum ogólnokształcące (1909 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jagiellońska .

Zabytek budynek d. zakładu opieki dla ociemniałych chłopców (1870 r.) pełniący funkcję przytułek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek d. zakładu opieki dla ociemniałych chłopców (1870 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek przytułek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jagiellońska .

Zabytek liceum Fundacji Salem, ob. specjalny ośrodek wychowawczy nr 2 (1927 - 1928) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku liceum Fundacji Salem, ob. specjalny ośrodek wychowawczy nr 2 (1927 - 1928) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jagiellońska .

Zabytek szkoła, ob. Centrum Doskonalenia Nauczycieli (1905 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku szkoła, ob. Centrum Doskonalenia Nauczycieli (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jagiellońska .

Zabytek willa (1881 - 1883) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1881 - 1883) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jana Matejki .

Zabytek budynek gospodarczy (1882 r.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1882 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jana Matejki .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. Najświętszego Zbawiciela (1935 - 1936) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. Najświętszego Zbawiciela (1935 - 1936) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek willa (1880 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek willa, ob. biblioteka (1910 - 1911) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa, ob. biblioteka (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Józefa Hoene-Wrońskiego .

Zabytek relikty arsenału (1868 - 1869) pełniący funkcję arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku relikty arsenału (1868 - 1869) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek arsenał posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Józefa Korzeniowskiego .

Zabytek Sąd Krajowy, ob. Sąd Wojewódzki (1880 r.) pełniący funkcję sąd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku Sąd Krajowy, ob. Sąd Wojewódzki (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek sąd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Kaszubska .

Zabytek d. Szkoła Rzemiosł Budowlanych, ob. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej (1900 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. Szkoła Rzemiosł Budowlanych, ob. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Kazimierza Pułaskiego .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Najświętszej Rodziny (XVIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Najświętszej Rodziny (XVIII w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Klonowa .

Zabytek dom (1910 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Kolska .

Zabytek Zamek Książąt Pomorskich (data nieznana) pełniący funkcję zamek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku Zamek Książąt Pomorskich (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek zamek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Korsarzy .

Zabytek pastorówka, ob. dom parafialny (koniec XIX w.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku pastorówka, ob. dom parafialny (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Kościelna .

Zabytek budynek gospodarczy, ob. dom i magazyn (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy, ob. dom i magazyn (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Kościelna .

Zabytek kamienica (1885 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Krzysztofa Kolumba .

Zabytek dom (1872 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom (1872 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Królowej Korony Polskiej .

Zabytek sala teatralna, ob. kaplica (1921 - 1931) pełniący funkcję teatr w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku sala teatralna, ob. kaplica (1921 - 1931) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek teatr posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Królowej Korony Polskiej .

Zabytek plebania z łącznikiem (1936 r.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku plebania z łącznikiem (1936 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Królowej Korony Polskiej .

Zabytek dom gminy ewangelickiej, ob. sąd metropolitalny (1936 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom gminy ewangelickiej, ob. sąd metropolitalny (1936 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Królowej Korony Polskiej .

Zabytek kościół ewangelicki pw. Krzyża Świętego, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Świetej Rodziny (1929 - 1931) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki pw. Krzyża Świętego, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Świetej Rodziny (1929 - 1931) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Królowej Korony Polskiej .

Zabytek budynek fabryczny (1896 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek fabryczny (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Jana Długosza .

Zabytek willa (1927 - 1929) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1927 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Skargi .

Zabytek budynki gospodarcze (1929 - 1931) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynki gospodarcze (1929 - 1931) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Skargi .

Zabytek willa (1907 - 1911) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1907 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na ludowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. bpa Ignacego Krasickiego .

Zabytek ratusz staromiejski, ob. Muzeum Historii Miasta (XV w.) pełniący funkcję ratusz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ratusz staromiejski, ob. Muzeum Historii Miasta (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek ratusz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Księcia Mściwoja II .

Zabytek kamienica Loitzów, ob. Liceum Sztuk Plastycznych (pocz. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica Loitzów, ob. Liceum Sztuk Plastycznych (pocz. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Kurkowa .

Zabytek dom (poł. XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Kuśnierska .

Zabytek willa (1911 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Lipowa .

Zabytek budynek dawnego Szczecinskiego Klubu Jachtowego (1924 - 1925) pełniący funkcję budynek klubu sportowego w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek dawnego Szczecinskiego Klubu Jachtowego (1924 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek klubu sportowego posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Lipowa .

Zabytek willa (1902 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ludwika Solskiego .

Zabytek willa (1900 - 1901) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ludwika Solskiego .

Zabytek willa (1902 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Marii Konopnickiej .

Zabytek willa (1929 - 1931) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1929 - 1931) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Marii Skłodowskiej-Curie .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek szkoła podstawowa, ob. liceum ogólnokształcące (1914 - 1917) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku szkoła podstawowa, ob. liceum ogólnokształcące (1914 - 1917) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Małopolska .

Zabytek willa (1932 - 1933) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1932 - 1933) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Metalowa .

Zabytek kościół pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Miodowa .

Zabytek dwór (pocz. XX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dwór (pocz. XX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Międzyparkowa .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Świętego Ducha (1892 - 1893) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Świętego Ducha (1892 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Młodzieży Polskiej .

Zabytek kościół pw. Apostołów św. Piotra i Pawła (1875 - 1876) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Apostołów św. Piotra i Pawła (1875 - 1876) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Niklowa .

Zabytek willa (1871 - 1890) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1871 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Niklowa .

Zabytek loża masońska Pod Trzema Złotymi Kotwicami Miłości i Wiary (1853 r.) pełniący funkcję loża masońska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku loża masońska Pod Trzema Złotymi Kotwicami Miłości i Wiary (1853 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek loża masońska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Partyzantów .

Zabytek kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Plac Kościelny .

Zabytek d. Liceum Mariackie, ob. IX Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Monte Cassino (1832 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. Liceum Mariackie, ob. IX Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Monte Cassino (1832 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Plac Mariacki .

Zabytek kościół pw. św. Stanisława Kostki (1888 - 1890) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Stanisława Kostki (1888 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Plac Matki Teresy z Kalkuty .

Zabytek pałac (1723 - 1724) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku pałac (1723 - 1724) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Plac Orła Białego .

Zabytek dom (XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Plac Orła Białego .

Zabytek dom, ob. bank (1. ćw. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom, ob. bank (1. ćw. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Plac Orła Białego .

Zabytek Czerwony Ratusz, ob. Urząd Morski (1875 - 1879) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku Czerwony Ratusz, ob. Urząd Morski (1875 - 1879) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Plac Stefana Batorego .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1913 - 1919) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1913 - 1919) to inna, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Plac Zwycięstwa .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki, garnizonowy pw. św. Wojciecha (1906 - 1909) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki, garnizonowy pw. św. Wojciecha (1906 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Plac Zwycięstwa .

Zabytek kościół rzymskokatolicki, ob. polskokatolicki pw. św.św. Piotra i Pawła (1425 - 1440) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół rzymskokatolicki, ob. polskokatolicki pw. św.św. Piotra i Pawła (1425 - 1440) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Plac Świętych Piotra i Pawła .

Zabytek kawiarnia (1911 - 1912) pełniący funkcję restauracja/kawiarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kawiarnia (1911 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek restauracja/kawiarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Plantowa .

Zabytek kościół pw. św. Andrzeja Boboli (1932 - 1933) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Andrzeja Boboli (1932 - 1933) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Pocztowa .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Podgórna .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. św. Józefa (1890 - 1893) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. św. Józefa (1890 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Połabska .

Zabytek ratusz d. gminy Żelechowa (1913 - 1914) pełniący funkcję ratusz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ratusz d. gminy Żelechowa (1913 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek ratusz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Robotnicza .

Zabytek Nowy Ratusz, ob. Pomorska Akademia Medyczna (1900 - 1902) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku Nowy Ratusz, ob. Pomorska Akademia Medyczna (1900 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Rybacka .

Zabytek stajnia książęca, ob. Instytut Filologii Germańskiej (XVII w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku stajnia książęca, ob. Instytut Filologii Germańskiej (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Rycerska .

Zabytek dom (1856 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom (1856 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Stanisława Dubois .

Zabytek willa (1928 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1928 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Stanisława Moniuszki .

Zabytek kamienica (1902 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Stanisława Żółkiewskiego .

Zabytek pałac (XVIII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku pałac (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Staromłyńska .

Zabytek budynek Sejmu Prowincji Pomorza, ob. Muzeum Pomorza Zachodniego (poł. XVIII w.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek Sejmu Prowincji Pomorza, ob. Muzeum Pomorza Zachodniego (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Staromłyńska .

Zabytek budynek z kaplicą kościoła Baptystów (1855 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek z kaplicą kościoła Baptystów (1855 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Stoisława .

Zabytek dom ogrodnika (1928 r.) pełniący funkcję domek dozorcy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom ogrodnika (1928 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek domek dozorcy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Storrady - Świętosławy .

Zabytek elektrownia miejska (1902 - 1919) pełniący funkcję elektrownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku elektrownia miejska (1902 - 1919) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek elektrownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Storrady - Świętosławy .

Zabytek d. budynek fabryczny tzw. blok C (1940 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. budynek fabryczny tzw. blok C (1940 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Stołczyńska .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (1847 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (1847 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Strzałowska .

Zabytek loża masońska Trzech Cyrkli, ob. Teatr Polski (1928 - 1929) pełniący funkcję loża masońska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku loża masońska Trzech Cyrkli, ob. Teatr Polski (1928 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek loża masońska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Swarożyca .

Zabytek dom (poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XIX w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Szeroka .

Zabytek dom (1898 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Szeroka .

Zabytek kościół parafialny pw. Świętej Trójcy (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Świętej Trójcy (XV w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Szeroka .

Zabytek budynek d. Szczecińskiej Okręgowej Powszechnej Kasy Chorych, ob. Przychodnia Lekarska (1915 - 1917) pełniący funkcję przychodnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek d. Szczecińskiej Okręgowej Powszechnej Kasy Chorych, ob. Przychodnia Lekarska (1915 - 1917) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek przychodnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Teofila Starzyńskiego .

Zabytek muzeum miejskie, ob. Muzeum Narodowe i Teatr Wspólczesny (1908 - 1913) pełniący funkcję muzeum w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku muzeum miejskie, ob. Muzeum Narodowe i Teatr Wspólczesny (1908 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek muzeum posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wały Chrobrego .

Zabytek Gmach Rejencji Szczecińskiej, ob. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki (1906 - 1912) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku Gmach Rejencji Szczecińskiej, ob. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki (1906 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wały Chrobrego .

Zabytek gimnazjum im. króla Wilhelma, ob. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 (1879 - 1880) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku gimnazjum im. króla Wilhelma, ob. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 (1879 - 1880) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wielkopolska .

Zabytek willa (1914 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1914 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wincentego Pola .

Zabytek dom (1. ćw. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom (1. ćw. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wszystkich Świętych .

Zabytek Królewska Szkoła Budowy Maszyn, ob. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (1900 - 1901) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku Królewska Szkoła Budowy Maszyn, ob. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Władysława Sikorskiego .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Maksymiliana Kolbe (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Maksymiliana Kolbe (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Włościańska .

Zabytek budynek d. restauracji Tiergarten (1903 r.) pełniący funkcję restauracja/kawiarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek d. restauracji Tiergarten (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek restauracja/kawiarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Zygmunta Chmielewskiego .

Zabytek budynek administracyjny d. Fabryki Stoewera (1896 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny d. Fabryki Stoewera (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Zygmunta Krasińskiego .

Zabytek budynek produkcyjny d. Fabryki Stoewera (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek produkcyjny d. Fabryki Stoewera (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Zygmunta Krasińskiego .

Zabytek kamienica, ob. bursa (1911 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica, ob. bursa (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Zygmunta Starego .

Zabytek dwór (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dwór (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Łączna .

Zabytek kamienica (1892 - 1893) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica (1892 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Śląska .

Zabytek kościół, ob. magazyn (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół, ob. magazyn (XV w.) to inna, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Świerczewska .

Zabytek drukarnia (1900 - 1901) pełniący funkcję drukarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku drukarnia (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek drukarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Świętego Ducha .

Zabytek elektrownia (1900 r.) pełniący funkcję elektrownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku elektrownia (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek elektrownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Świętego Ducha .

Zabytek kościół klasztorny franciszkanów, ob. parafialny pw. św. Jana Ewangelisty (XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół klasztorny franciszkanów, ob. parafialny pw. św. Jana Ewangelisty (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Świętego Ducha .

Zabytek plebania (XIV - XV) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku plebania (XIV - XV) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica św. Jakuba .

Zabytek kościół parafialny, ob. bazylika archikatedralna pw. św. Jakuba Apostoła (przełom XIII/XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny, ob. bazylika archikatedralna pw. św. Jakuba Apostoła (przełom XIII/XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica św. Jakuba .

Zabytek kamienica z oficynami (1902 - 1903) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1902 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica św. Wojciecha .

Zabytek dom (1901 - 1902) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom (1901 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica św. Wojciecha .

Zabytek willa (1916 - 1917) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku willa (1916 - 1917) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Żaglowa .

Zabytek budynek, ob. Klub 13 Muz oraz Muzeum Narodowe (XVIII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek, ob. Klub 13 Muz oraz Muzeum Narodowe (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Żołnierza Polskiego .

Zabytek kościół parafialny pw. Chrystusa Króla (2. poł. XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Chrystusa Króla (2. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. św. Antoniego (1865 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. św. Antoniego (1865 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek kościół parafialny pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek ruina kościoła (1492 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ruina kościoła (1492 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek d. budynek fabryczny tzw. blok A (1910 - 1912) pełniący funkcję papiernia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. budynek fabryczny tzw. blok A (1910 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek papiernia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek budynek straży pożarnej (1940 r.) pełniący funkcję remiza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku budynek straży pożarnej (1940 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek remiza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek kościół parafialny pw. Matki Boskiej Różańcowej (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Matki Boskiej Różańcowej (XV w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek dom (XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dom (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek ogrodzenie (1901 - 1903) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1901 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Piastów .

Zabytek przedogródek (data nieznana) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku przedogródek (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Piastów .

Zabytek ogród (1898 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogród (1898 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek ogród (1925 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogród (1925 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek starodrzew (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku starodrzew (4. ćw. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Aleja Wojska Polskiego .

Zabytek starodrzew (data nieznana) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku starodrzew (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Henryka Siemiradzkiego .

Zabytek ogrodzenie (1903 - 1904) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1903 - 1904) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Henryka Siemiradzkiego .

Zabytek Brama Królewska (XVIII w.) pełniący funkcję brama forteczna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku Brama Królewska (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek brama forteczna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Hołdu Pruskiego .

Zabytek ogrodzenie (1909 - 1910) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1909 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jagiellońska .

Zabytek ogród (1881 - 1883) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogród (1881 - 1883) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Jana Matejki .

Zabytek ogród (1880 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogród (1880 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek ogrodzenie (1910 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Józefa Hoene-Wrońskiego .

Zabytek ogród (1910 - 1911) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogród (1910 - 1911) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Józefa Hoene-Wrońskiego .

Zabytek ogród tzw. oficjalny (1924 - 1927) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogród tzw. oficjalny (1924 - 1927) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Karola Szymanowskiego .

Zabytek ogrodzenie (1872 - 1925) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1872 - 1925) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Królowej Korony Polskiej .

Zabytek ogród (1927 - 1929) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogród (1927 - 1929) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ks. Piotra Skargi .

Zabytek mur oporowy z kazamatami (data nieznana) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku mur oporowy z kazamatami (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Księcia Świętopełka .

Zabytek zadrzewienie (data nieznana) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zadrzewienie (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Lipowa .

Zabytek cmentarz jeńców francuskich ze starodrzewem (1870 r.) pełniący funkcję cmentarz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku cmentarz jeńców francuskich ze starodrzewem (1870 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Litewska .

Zabytek ogród (1902 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogród (1902 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ludwika Solskiego .

Zabytek Kruzganek Mariacki (XIII - XV) pełniący funkcję krużganek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku Kruzganek Mariacki (XIII - XV) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek krużganek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Mariacka .

Zabytek ogród (1929 - 1931) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogród (1929 - 1931) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Marii Skłodowskiej-Curie .

Zabytek wiatrak holender (koniec XIX w.) pełniący funkcję wiatrak w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku wiatrak holender (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wiatrak posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Mieszka I .

Zabytek mur cmentarny ze słupkami bramy (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku mur cmentarny ze słupkami bramy (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Miodowa .

Zabytek d. cmentarz przykościelny ze starodrzewem (data nieznana) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. cmentarz przykościelny ze starodrzewem (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Miodowa .

Zabytek wieża Gocławska (1914 - 1921) pełniący funkcję wieża widokowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku wieża Gocławska (1914 - 1921) to inna, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek wieża widokowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Narciarska .

Zabytek d. cmentarz przykościelny ze starodrzewem (data nieznana) pełniący funkcję cmentarz protestancki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. cmentarz przykościelny ze starodrzewem (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz protestancki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Niklowa .

Zabytek wzgórze (data nieznana) pełniący funkcję wzgórze w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku wzgórze (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek wzgórze posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Orawska .

Zabytek d. wieża ciśnień (1865 r.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. wieża ciśnień (1865 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Orawska .

Zabytek cmentarz (1912 r.) pełniący funkcję cmentarz protestancki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku cmentarz (1912 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz protestancki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Ostrowska .

Zabytek Baszta Siedmiu Plaszczy, Baszta Panieńska (XIV w.) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku Baszta Siedmiu Plaszczy, Baszta Panieńska (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek baszta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Panieńska .

Zabytek park miejski Różanka (1928 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku park miejski Różanka (1928 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Pawła Jasienicy .

Zabytek Brama Portowa (XVIII w.) pełniący funkcję brama forteczna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku Brama Portowa (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek brama forteczna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Plac Brama Portowa .

Zabytek elewacja frontowa kamienicy (1893 r.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku elewacja frontowa kamienicy (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Plac Zwycięstwa .

Zabytek mur oporowy (pocz. XIV w.) pełniący funkcję mur oporowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku mur oporowy (pocz. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur oporowy posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Podgórna .

Zabytek zieleń (1890 - 1893) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zieleń (1890 - 1893) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Połabska .

Zabytek mury oporowe (1835 - 1837) pełniący funkcję mur oporowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku mury oporowe (1835 - 1837) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur oporowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Robotnicza .

Zabytek piwnice domu (XV - XVI) pełniący funkcję piwnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku piwnice domu (XV - XVI) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek piwnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Sienna .

Zabytek ogród (1856 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogród (1856 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Stanisława Dubois .

Zabytek ogród (1828 - 1829) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogród (1828 - 1829) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Swarożyca .

Zabytek przedogródek (1915 - 1917) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku przedogródek (1915 - 1917) to , a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Teofila Starzyńskiego .

Zabytek ogrodzenie (1915 - 1917) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1915 - 1917) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Teofila Starzyńskiego .

Zabytek rzeźba Herkules walczący z Centaurem (1880 - 1921) pełniący funkcję rzeźba w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku rzeźba Herkules walczący z Centaurem (1880 - 1921) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rzeźba posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wały Chrobrego .

Zabytek ogród (1914 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogród (1914 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Wincentego Pola .

Zabytek przedogródek (data nieznana) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku przedogródek (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Władysława Sikorskiego .

Zabytek relikty muru obronnego z basztą Wittkop (1318 r.) pełniący funkcję mur miejski w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku relikty muru obronnego z basztą Wittkop (1318 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur miejski posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica Świętego Ducha .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek d. cmentarz przykościelny ze starodrzewem () pełniący funkcję cmentarz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. cmentarz przykościelny ze starodrzewem () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek ogród () pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogród () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek cmentarz przykościelny (1300 r.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku cmentarz przykościelny (1300 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek przykościelny cmentarz rzymskokatolicki (XV w.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku przykościelny cmentarz rzymskokatolicki (XV w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek wiata przystankowa Szczecin - Pogodno (1973 r.) pełniący funkcję wiata w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku wiata przystankowa Szczecin - Pogodno (1973 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek wiata posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek przęsło mostu kolejowego (1927 - 1935) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku przęsło mostu kolejowego (1927 - 1935) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek ogrodzenie (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek ogrodzenie z bramą (XV w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramą (XV w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek fragment muru obronnego (1277 - 1346) pełniący funkcję mur obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku fragment muru obronnego (1277 - 1346) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek wieża ciśnień (1897 r.) pełniący funkcję silos w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku wieża ciśnień (1897 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek silos posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek wiata przystanku tramwajowego (1924 - 1925) pełniący funkcję wiata w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku wiata przystanku tramwajowego (1924 - 1925) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek wiata posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek bramki (1800 r.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku bramki (1800 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek ogrodzenie (XV w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (XV w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek wieża widokowa Quistropa (1900 - 1904) pełniący funkcję wieża widokowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku wieża widokowa Quistropa (1900 - 1904) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek wieża widokowa posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek most łukowy nad jeziorem Rusałka, tzw. Mostek Japoński (1898 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku most łukowy nad jeziorem Rusałka, tzw. Mostek Japoński (1898 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek cmentarz przykościelny () pełniący funkcję cmentarz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku cmentarz przykościelny () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek d. cmentarz przykościelny ze starodrzewem () pełniący funkcję cmentarz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. cmentarz przykościelny ze starodrzewem () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek dziedziniec gospodarczy () pełniący funkcję podwórze gospodarcze w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku dziedziniec gospodarczy () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek podwórze gospodarcze posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek zieleń () pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku zieleń () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek d. cmentarz przykościelny () pełniący funkcję cmentarz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. cmentarz przykościelny () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek skwer miejski (1905 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku skwer miejski (1905 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek park miejski im. Stefna Żeromskiego (1810 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku park miejski im. Stefna Żeromskiego (1810 r.) to , a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek błonia (1925 - 1927) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku błonia (1925 - 1927) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek park miejski im. Jana Kasprowicza (koniec XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku park miejski im. Jana Kasprowicza (koniec XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek park (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku park (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek przedogródek (1898 r.) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku przedogródek (1898 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek przedogródek (1901 - 1902) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku przedogródek (1901 - 1902) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek przedogródek (data nieznana) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku przedogródek (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek park pałacowy (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku park pałacowy (1. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek kiosk (1924 - 1925) pełniący funkcję kiosk w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku kiosk (1924 - 1925) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kiosk posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek Wzgórze Napoleona (1808 r.) pełniący funkcję wzgórze w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku Wzgórze Napoleona (1808 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek wzgórze posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek Cmentarz Centralny (1900 - 1945) pełniący funkcję cmentarz komunalny (miejski/gminny) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku Cmentarz Centralny (1900 - 1945) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz komunalny (miejski/gminny) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek przykościelny cmentarz rzymskokatolicki (XV w.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku przykościelny cmentarz rzymskokatolicki (XV w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek d. cmentarz przykościelny () pełniący funkcję cmentarz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku d. cmentarz przykościelny () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecin. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat Szczecin gmina Szczecin miejscowość Szczecin ulica .

Zabytek kościół filialny pw. Matki Boskiej Różańcowej (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku kościół filialny pw. Matki Boskiej Różańcowej (XV w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Bezrzecze ulica .

Zabytek fragment muru cmentarnego (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku fragment muru cmentarnego (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Bezrzecze ulica Górna .

Zabytek park pałacowy (XVIII w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku park pałacowy (XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Bezrzecze ulica .

Zabytek przykościelny cmentarz ewangelicki (XV w.) pełniący funkcję cmentarz protestancki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku przykościelny cmentarz ewangelicki (XV w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz protestancki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Bezrzecze ulica .

Zabytek kościół filialny pw. św. Antoniego (2. poł. XIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku kościół filialny pw. św. Antoniego (2. poł. XIII w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Buk ulica .

Zabytek przykościelny cmentarz ewangelicki (2. poł. XIII w.) pełniący funkcję cmentarz protestancki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku przykościelny cmentarz ewangelicki (2. poł. XIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz protestancki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Buk ulica .

Zabytek kościół parafialny pw. Matki Boskiej Królowej Świata (2. poł. XIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Matki Boskiej Królowej Świata (2. poł. XIII w.) to inna, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Dobra ulica Graniczna .

Zabytek park dworski (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku park dworski (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Dobra ulica Graniczna .

Zabytek d. cmentarz ewangelicki ze starodrzewem (poł. XIX w.) pełniący funkcję cmentarz protestancki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku d. cmentarz ewangelicki ze starodrzewem (poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz protestancki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Dołuje ulica .

Zabytek ogrodzenie (poł. XIX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (poł. XIX w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Dołuje ulica .

Zabytek d. kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki filialny pw. Matki Boskiej Fatimskiej (3. ćw. XIX w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku d. kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki filialny pw. Matki Boskiej Fatimskiej (3. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Kościno ulica .

Zabytek park dworski (XVII w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku park dworski (XVII w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Kościno ulica .

Zabytek ogrodzenie (3. ćw. XIX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (3. ćw. XIX w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Kościno ulica .

Zabytek przykościelny cmentarz ewangelicki (3. ćw. XIX w.) pełniący funkcję cmentarz protestancki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku przykościelny cmentarz ewangelicki (3. ćw. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz protestancki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Kościno ulica .

Zabytek kościół parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej (XIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej (XIII w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Mierzyn ulica .

Zabytek wiatrak koźlak (XIX w.) pełniący funkcję wiatrak w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku wiatrak koźlak (XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wiatrak posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Mierzyn ulica Welecka .

Zabytek przykościelny cmentarz ewangelicki (koniec XIII w.) pełniący funkcję cmentarz protestancki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku przykościelny cmentarz ewangelicki (koniec XIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz protestancki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Mierzyn ulica .

Zabytek ogrodzenie (2. poł. XIII w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (2. poł. XIII w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Mierzyn ulica .

Zabytek park pałacowy (koniec XVII w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku park pałacowy (koniec XVII w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Rzędziny ulica .

Zabytek park dworski (XVIII w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku park dworski (XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Skarbimierzyce ulica .

Zabytek zespół parkowo-pałacowy (data nieznana) pełniący funkcję zespół - pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku zespół parkowo-pałacowy (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Stolec ulica .

Zabytek pałac (XVIII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku pałac (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Stolec ulica .

Zabytek park (1. poł. XVIII w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku park (1. poł. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Stolec ulica .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki filialny pw. św. Maksymiliana Kolbe (poł. XVIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki filialny pw. św. Maksymiliana Kolbe (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Stolec ulica .

Zabytek bramka (data nieznana) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku bramka (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek brama posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Stolec ulica .

Zabytek pomnik - obelisk J.B.W. von Ramin (1793 r.) pełniący funkcję nagrobek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku pomnik - obelisk J.B.W. von Ramin (1793 r.) to inna, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek nagrobek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Stolec ulica .

Zabytek przykościelny cmentarz ewangelicki (XVIII w.) pełniący funkcję cmentarz protestancki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku przykościelny cmentarz ewangelicki (XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz protestancki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Stolec ulica .

Zabytek kościół parafialny pw. Matki Boskiej Szkaplerznej (3. ćw. XIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Matki Boskiej Szkaplerznej (3. ćw. XIII w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Wołczkowo ulica .

Zabytek przykościelny cmentarz ewangelicki (koniec XIII w.) pełniący funkcję cmentarz protestancki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku przykościelny cmentarz ewangelicki (koniec XIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz protestancki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Wołczkowo ulica .

Zabytek ogrodzenie (XIX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Wołczkowo ulica .

Zabytek kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (XVI w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Dobra (Szczecińska). Materiał budowlany zabytku kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (XVI w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat policki gmina Dobra (Szczecińska) miejscowość Wąwelnica ulica .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki filialny pw. Matki Boskiej Różańcowej (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki filialny pw. Matki Boskiej Różańcowej (pocz. XIX w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Drawień ulica .

Zabytek ruina pałacu (XVIII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku ruina pałacu (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Drawień ulica .

Zabytek park (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku park (przełom XVIII/XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Drawień ulica .

Zabytek park dworski (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku park dworski (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na naturalistyczny. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Gałowo ulica .

Zabytek park pałacowy (XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku park pałacowy (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Grąbczyn ulica .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. św. Stanisława Biskupa (1864 - 1866) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. św. Stanisława Biskupa (1864 - 1866) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Gwda Wielka ulica Szczecinecka .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Gwda Wielka ulica .

Zabytek rządcówka (pocz. XX w.) pełniący funkcję rządcówka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku rządcówka (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rządcówka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Jadwiżyn ulica .

Zabytek park (pocz. XX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku park (pocz. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Jadwiżyn ulica .

Zabytek podwórze folwarczne () pełniący funkcję podwórze gospodarcze w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku podwórze folwarczne () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek podwórze gospodarcze posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Jadwiżyn ulica .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (1887 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Jelenino ulica .

Zabytek budynek gospodarczy (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Parsęcko ulica .

Zabytek budynek gospodarczy (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Parsęcko ulica .

Zabytek dwór (koniec XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku dwór (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Parsęcko ulica .

Zabytek park (koniec XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku park (koniec XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Parsęcko ulica .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1870 - 1880) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1870 - 1880) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Sitno ulica .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki filialny pw. Najświętszej Rodziny (1859 - 1865) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki filialny pw. Najświętszej Rodziny (1859 - 1865) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Spore ulica .

Zabytek przykościelny cmentarz ewangelicki (pocz. XX w.) pełniący funkcję cmentarz protestancki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku przykościelny cmentarz ewangelicki (pocz. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz protestancki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Spore ulica .

Zabytek pałac (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku pałac (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Trzebiechowo ulica .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (3. ćw. XIX w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (3. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Trzebiechowo ulica .

Zabytek park z aleją dojazdową (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku park z aleją dojazdową (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na naturalistyczny. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Trzebiechowo ulica .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki filialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (koniec XVIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki filialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Wierzchowo ulica .

Zabytek park dworski (XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku park dworski (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Wierzchowo ulica .

Zabytek dzwonnica (pocz. XVIII w.) pełniący funkcję dzwonnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku dzwonnica (pocz. XVIII w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dzwonnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Wierzchowo ulica .

Zabytek zespół pałacowo-parkowy (XIX w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku zespół pałacowo-parkowy (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Wilcze Laski ulica .

Zabytek pałac (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku pałac (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Wilcze Laski ulica .

Zabytek park (data nieznana) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku park (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Wilcze Laski ulica .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki filialny pw. Wszystkich Świętych (1894 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki filialny pw. Wszystkich Świętych (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Wilcze Laski ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Wilcze Laski ulica .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (1820 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (1820 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Żółtnica ulica Kościelna .

Zabytek dzwonnica (XVI w.) pełniący funkcję dzwonnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku dzwonnica (XVI w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dzwonnica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Żółtnica ulica Kościelna .

Zabytek przykościelny cmentarz ewangelicki (XVI w.) pełniący funkcję cmentarz protestancki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku przykościelny cmentarz ewangelicki (XVI w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz protestancki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Żółtnica ulica Kościelna .

Zabytek park dworski (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek. Materiał budowlany zabytku park dworski (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na naturalistyczny. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek miejscowość Żółtnica ulica Krótka .

Zabytek śródmieście (XIII - XX) pełniący funkcję dzielnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku śródmieście (XIII - XX) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dzielnica posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica .

Zabytek kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (1905 - 1908) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (1905 - 1908) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica 3-go Maja .

Zabytek budynek d. Urzędu Powiatowego (1905 - 1908) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek d. Urzędu Powiatowego (1905 - 1908) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica 3-go Maja .

Zabytek poczta (1888 - 1889) pełniący funkcję poczta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku poczta (1888 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek poczta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica Boh. Warszawy .

Zabytek budynek Sądu Rejonowego (1899 - 1900) pełniący funkcję sąd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek Sądu Rejonowego (1899 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sąd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica Boh. Warszawy .

Zabytek dwór (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dwór (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica Bugno .

Zabytek budynek dworca PKP (1910 - 1912) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek dworca PKP (1910 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica Dworcowa .

Zabytek spichlerz (poł. XIX w.) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku spichlerz (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica Junacka .

Zabytek skrzydło południowe Zamku Książąt Pomorskich (1690 r.) pełniący funkcję zamek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku skrzydło południowe Zamku Książąt Pomorskich (1690 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek zamek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica Mickiewicza .

Zabytek spichlerz (XIX w.) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku spichlerz (XIX w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica Plac Sowińskiego .

Zabytek budynek szkoły im. Pestolazziego (1927 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek szkoły im. Pestolazziego (1927 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica Plac Wazów .

Zabytek sala gimnastyczna (1927 r.) pełniący funkcję sala gimnastyczna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku sala gimnastyczna (1927 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sala gimnastyczna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica Plac Wazów .

Zabytek szkoła, ob. Muzeum Regionalne (1879 - 1880) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku szkoła, ob. Muzeum Regionalne (1879 - 1880) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica Szkolna .

Zabytek ewangelicka sala modlitw, ob. cerkiew prawosławna pw. Świętej Trójcy (1824 r.) pełniący funkcję synagoga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku ewangelicka sala modlitw, ob. cerkiew prawosławna pw. Świętej Trójcy (1824 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek synagoga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica Szkolna .

Zabytek dom, tzw. apteka (XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dom, tzw. apteka (XVIII w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica Zamkowa .

Zabytek dom pogrzebowy, ob. kaplica ewangelicka (1862 r.) pełniący funkcję dom pogrzebowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dom pogrzebowy, ob. kaplica ewangelicka (1862 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dom pogrzebowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica .

Zabytek brama (1888 - 1889) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku brama (1888 - 1889) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica Boh. Warszawy .

Zabytek park (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku park (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica Bugno .

Zabytek schron bojowy typu B-Werk, tzw. Bunkier Trzesiecki (1934 - 1935) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku schron bojowy typu B-Werk, tzw. Bunkier Trzesiecki (1934 - 1935) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica Kościuszki .

Zabytek wieża kościoła pw. św. Mikołaja (XVI w.) pełniący funkcję wieża kościelna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku wieża kościoła pw. św. Mikołaja (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek wieża kościelna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica Ks. Elżbiety .

Zabytek wodociągowa wieża ciśnień (1912 r.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku wodociągowa wieża ciśnień (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica .

Zabytek park miejski (1875 - 1908) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku park miejski (1875 - 1908) to , a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica .

Zabytek cmentarz żydowski (1. poł. XVIII w.) pełniący funkcję cmentarz żydowski w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Szczecinek (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku cmentarz żydowski (1. poł. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz żydowski posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo zachodniopomorskie powiat szczecinecki gmina Szczecinek (gm. miejska) miejscowość Szczecinek ulica .

Materiał do opracowania tego tekstu, został zaczerpnięty z wybranych haseł tematycznych z publikacji Encyklopedia Przyroda i Technika Zagadnienia wiedzy współczesnej pod redakcją prof. dr Józef Hurwic wydaną przez wydawnictwo Wiedza Powszechna.

© 2023 mobo.blog
info@mobo.blog

Menu
Najnowsze wiadomości
Najnowsze kategorie
Regulaminy i zasady