Pogoda Poznań na dziś i jutro. Pogoda długoterminowa Poznań (wielkopolskie). Pogoda na 10 dni dla Poznań powiat Poznań

 ⇯ 
Polska → województwo wielkopolskie → powiat Poznań → Pogoda Poznań dziś i jutroŚledź na bieżąco pogodę dla Poznań na jutro oraz dla okolicznych miejscowości powiatu Poznań w województwie wielkopolskie. Oprócz pogody dla Poznań na dziś znajdziesz tutaj przybliżoną temperaturę, potencjalne opady i inne czynniki kształtujące warunki atmosferyczne na kolejnych 10 dni w Poznań latem i zimą. Tym samym będziecie mogli zaplanować sobie aktywności turystyczne oraz inne czynności na świeżym powietrzu, na zbliżające się dni czy aktywnie spędzić czas wolny poza domem w samym Poznań i okolicy.

Prognoza pogody Poznań na najbliższe dni i godziny! Pogoda długoterminowa Poznań. Pogoda na 10 dni dla Poznań dziś i jutro (powiat Poznań województwo wielkopolskie).

Pogoda dla wybranego miejsca: Polska / województwo wielkopolskie / powiat Poznań / Pogoda Poznań została dostarczona przez Norweski Instytut Meteorologiczny (MET/NRK).

Wszystkie miejscowościSzukaj miejscowościPogoda Poznań

Podstawowe czynniki meteorologiczne w pogodzie dla Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie). Co to jest pogoda w Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) i jak przewiduje się przyszłe warunki atmosferyczne dla Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie)?

W życiu codziennym słowo pogoda nie jest zbyt ściśle zdefiniowane i przypisuje się mu różne znaczenia. Najczęściej używamy je do określenia warunków atmosferycznych w Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), którym towarzyszy małe zachmurzenie i łagodny wiatr, albo też przez dodanie odpowiedniego przymiotnika chcemy scharakteryzować jakiś wyróżniający się czynnik meteorologiczny - mówimy wtedy np. pogoda wietrzna Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), pogoda dżdżysta Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie); wreszcie mówi się ogólnie o złej lub ładnej pogodzie w Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), nie podając ścisłego znaczenia tych określeń.

Przy naukowym traktowaniu zagadnienia takie dowolności nie mogą mieć miejsca. W meteorologii słowo pogoda oznacza zespół stanów i zmian czynników meteorologicznych obserwowanych w określonym czasie i miejscu Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie). Czynników tych jest dużo: ciśnienie atmosferyczne Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), temperatura powietrza (na wysokości 2 metrów nad powierzchnią Ziemi) Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), pionowy rozkład temperatury powietrza Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), zawartość pary wodnej w powietrzu Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), przejrzystość powietrza Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), skłonność do tworzenia się kropelek wody lub kryształków lodu w powietrzu lub na powierzchni gruntu Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), stan zachmurzenia nieba Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), wysokość na jakiej występują chmury Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), rodzaj występujących chmur Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), opady i ich odmiany Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), kierunek, prędkość i struktura ruchu powietrza Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) i inne.

Określenie pogody Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) ma najczęściej znaczenie praktyczne w gospodarce. Potrzeby różnych instytucji są jednak bardzo różne. Lotnictwo np. interesuje się przede wszystkim ruchami powietrza, jego przejrzystością i procesami kondensacji pary wodnej w atmosferze. Dotyczy to głównie warstw powietrza zalegających na wysokościach kilkuset lub kilku tysięcy metrów nad powierzchnią Ziemi w rejonie Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie). Rolnictwo jest zainteresowane ilością promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi, ilością opadów i temperaturą powietrza przy powierzchni Ziemi. Żeglugę morską interesuje siła wiatrów przy powierzchni wód, przejrzystość powietrza itd. W tych warunkach praktyczne określenie stanu pogody dla Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) w różnych przypadkach musi uwzględniać inny zespół czynników meteorologicznych w regionie Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie).

Trzeba sobie jeszcze uświadomić i to, że w meteorologii nie mają sensu tak popularne określenia, jak pogoda ładna lub brzydka w Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), albo dobra lub zła Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), gdyż ta sama pogoda może być dobra dla jednych celów, a zła dla innych. Meteorolog musi więc ściśle określić, jaka jest pogoda w Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), tzn. jakie są stany poszczególnych jej elementów, natomiast zalety lub wady takiego stanu pogody może ocenić tylko użytkownik.

Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z pogodą Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) tj. wielu procesów fizycznych zachodzących w atmosferze i wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na nasz tryb życia, stanowi tak obszerny temat, że wymaga napisania dużej książki. Poruszymy tu tylko najważniejsze problemy dotyczące pogody: ogólną charakterystykę podstawowych czynników meteorologicznych, warunki występowania zmian pogody Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) i sposoby ich przewidywania oraz zasady pracy służby pogody.

Do podstawowych czynników meteorologicznych zalicza się temperaturę powietrza Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), ciśnienie atmosferyczne Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), ruchy powietrza Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), zawartość pary wodnej Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) i produkty jej kondensacji w atmosferze.

Temperatura powietrza Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) w dolnych warstwach atmosfery zależy głównie od temperatury powierzchni Ziemi, a więc od natężenia padającego na nią promieniowania słonecznego i właściwości fizycznych tej powierzchni Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie). Im większa jest szerokość geograficzna (poza pasem międzyzwrotnikowym), tym bardziej ukośnie padają na Ziemię promienie słoneczne i mniej przynoszą energii na jednostkę powierzchni w rejonie Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie). Kąt padania promieni zależy ponadto od pory roku, pory dnia i nachylenia zboczy wzniesień terenowych względem kierunku padania promieni słonecznych. Ponadto biorąc pod uwagę, że w nocy powierzchnia ziemska nie otrzymuje energii wprost od słońca i że sama wypromieniowuje energię w ciągu całej doby, przy czym chmury stanowią poważną przeszkodę w przenikaniu promieni, łatwo uprzytomnić sobie, że dopływ energii promienistej do powierzchni gruntu z reguły jest bardzo różne, z tym jednak, że na ogół maleje ze wzrostem szerokości geograficznej.

Temperatura gruntu w Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) zależy również od jego właściwości fizycznych, a więc od pojemności cieplnej, przewodnictwa cieplnego, zdolności pochłaniania i innych. Tak np. suche grunty Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) szybko ogrzewają się i szybko stygną, a ich temperatury w ciągu roku wahają się w średnich szerokościach geograficznych w granicach sięgających 80C i więcej. W tych samych szerokościach geograficznych temperatura powierzchni oceanów w ciągu roku waha się w granicach zaledwie około 10C, a w ciągu dobu zmienia się znikomo.

Temperatury powierzchni oceanów są zatem dość wyrównane i mało zmienne w czasie, natomiast temperatury powierzchni kontynentów wykazują znaczne różnice nawet w sąsiednich miejscowościach i szybko zmieniają się w czasie. Dlatego w lecie temperatura oceanu jest znacznie niższa od temperatury kontynentu w tych samych szerokościach geograficznych, w zimie natomiast jest na odwrót.

Struktura termiczna podłoża Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) wywiera duży wpływ na temperaturę dolnych warstw powietrza, które przepływając nad różnie nagrzanym gruntem albo oddają mu swoje ciepło, albo pobierają. Temperatura powietrza w rejonie Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) jest zwykle wynikiem szeregu takich procesów wymiany ciepła między podłożem i powietrzem.

Na temperaturę powietrza w Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), zwłaszcza w jego wyższych warstwach, ma wpływ i inny czynnik, mianowicie dynamiczne zmiany temperatury w okolicach Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie). Jak wiadomo z fizyki, rozprężenie gazu towarzyszy obniżanie się jego temperatury, a sprężaniu - jej podwyższanie się, jeżeli tylko nie zachodzi zbyt szybka wymiana ciepła z otoczeniem (ten warunek w atmosferze jest na ogół bardzo dobrze spełniony). Ponieważ więc ciśnienie powietrza w atmosferze ziemskiej maleje wraz z wysokością, powietrze unoszące się ku górze rozpręża się i ochładza, natomiast opadające ku dołowi ogrzewa się. W wyniku takich procesów temperatura powietrza suchego zmienia się o jeden stopień na każde 100 metrów zmiany wysokości. Tak więc powietrze, którego temperatura uformowała się w warstwie przyziemnej pod wpływem temperatury gruntu, odpływając ku wyższym warstwom stopniowo się ochładza. Z tej to przyczyny temperatura powietrza w granicach tzw. troposfery, tj. do wysokości kilkunastu kilometrów, im wyżej tym jest niższa. Zdarzają się odstępstwa od tej reguły, mianowicie występują w troposferze stosunkowo cienkie warstwy, w których temperatura powietrza z wysokością wzrasta. Są to tzw. warstwy inwersyjne, powstające wskutek napływu cieplejszego powietrza górą, opadania powietrza ku dołowi bądź też ochładzania się jakiejś warstwy powietrza od dołu.

Zmiany temperatury powietrza przy ziemi Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), stanowiące jedną z charakterystyk pogody, mogą być spowodowane działaniem czynników lokalnych lub też napływem powietrza znad chłodniejszych lub cieplejszych obszarów.

Warunki termiczne w przyziemnych warstwach powietrza (na wysokości 2 metrów na gruntem) zobrazować można na podstawie znajomości najwyższych i najniższych temperatur dotychczas notowanych na kuli ziemskiej.

Ciśnienie atmosferyczne w Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) tj. siła, z jaką atmosfera ziemska ciśnie na 1 cm2 powierzchni w niej zanurzonej, jest skutkiem działania siły ciążenia ziemskiego na gazy zawarte w atmosferze. Wielkość ciśnienia w jakimś punkcie atmosfery zależy od masy gazów znajdujących się powyżej tego punktu. Tak więc ciśnienie powietrza maleje ze wzrostem wysokości. Zależy ono również od gęstości powietrza, a zatem i od jego temperatury, bo im powietrze jest cieplejsze tym mniejsza jest jego gęstość. Ponieważ temperatura powietrza w jakimś punkcie atmosfery ulega ciągłym zmianom i masy powietrza ciepłego lub chłodnego poruszają się względem Ziemi, może to powodować lokalny wzrost gęstości powietrza lub jej zmniejszanie się, wskutek czego ciśnienie powietrza na ogół ma różne wartości w różnych punktach atmosfery, a w każdym jej punkcie z biegiem czasu zmienia się.

Średnia wartość ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza w naszych szerokościach geograficznych (ciśnienie normalne) wynosi 1013,2 milibarów. Jest to ciśnienie nieco większe od 1 kG na 1 cm2. Ale wielkość ta zmienia się w naszych warunkach mniej więcej od 935 milibarów do blisko 1055 milibarów. Występują więc obszary o ciśnieniu mniejszym od normalnego, w których ciśnienie ku środkowi maleje, tzw. niże, oraz obszary o ciśnieniu wyższym i wzrastającym ku środkowi obszaru, zwane wyżami.

Ruch powietrza względem powierzchni ziemskiej wywoływany jest przez odpowiednią różnicę ciśnienia w sąsiednich punktach atmosfery. Pozioma składowa tego ruchu nosi nazwę wiatru. W naszych szerokościach geograficznych powietrze płynie w ten sposób, że obszar wyższego ciśnienia pozostaje po prawej stronie względem kierunku ruchu, zaś obszar niższego ciśnienia - po lewej. Tak więc w wyżu krąży ono w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, natomiast w niżu - w kierunku przeciwnym. Na półkuli południowej te kierunki ruchu są odwrotne. Ponadto ruch powietrza jest tym szybszy, im większe są różnice ciśnienia na jednostkę odległości (im większa jest pozioma składowa gradientu ciśnienia). Tak więc kierunki i prędkości wiatrów są ściśle związane z poziomym rozkładem ciśnienia atmosferycznego i na podstawie znajomości rozkładu ciśnienia oraz ruchu niżów i wyżów można określić kierunki i prędkości rozległych prądów powietrza płynących wzdłuż powierzchni ziemskiej.

W dolnych warstwach atmosfery przeważają poziome ruchy powietrza, niemniej jednak występują tu również ruchy pionowe, zarówno skierowane ku górze (prądy wstępujące), jak i ku dołowi (prądy zstępujące). Prędkość tych prądów jest na ogół znacznie mniejsza niż prędkość wiatrów, jednakże odgrywają one bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o pogodę, z nimi bowiem wiąże się sprawa tworzenia się i zanikania chmur.

Para wodna występuje w powietrzu w stosunkowo bardzo małych i zmiennych ilościach. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o kształtowanie się pogody, woda odgrywa bardzo ważną rolę, stanowi bowiem jedyny składnik powietrza, który w warunkach, jakie panują w przyziemnej atmosferze, może występoważ w trzech stanach skupienia (jako niewidoczna para, jako kropelki wody lub jako kryształki lodu). Podczas ochładzania się powietrza, np. przy napływie powietrza nad chłodniejsze podłoże lub podczas wznoszenia się powietrza ku górze, zawarta w nim para wodna zbliża się do stanu nasycenia, a następnie ulega kondensacji, tj. przechodzi w mikroskopijne kropelki wody lub kryształki lodu, zależnie od panującej temperatury. W ten sposób powstają mgły lub chmury, a przy dalej postępującej kondensacji niektóre kropelki lub kryształki mogą na tyle wzrosnąć, że nie utrzymują się już w powietrzu, lecz spadają na ziemie, powodując opady mżawki, deszczu, śniegu, krupy lub gradu. Gdy zmiana stanu skupienia wody zawartej w powietrzu zachodzi na powierzchni Ziemi lub znajdujących się na niej ciał stałych, tworzą się tzw. osady (rosa, szron, szadź, gołoledź).

Znając choćby wymienione tu procesy, można już zorientować się, jak wielkie znaczenie dla stanu pogody ma zawarta w atmosferze woda. Od niej zależy wielkość zachmurzenia, wielkość opadów, występowanie mgieł, ilość promieniowania słonecznego dochodzącego do Ziemi i promieniowania ziemskiego odpływającego w przestrzenie międzyplanetarne, a pośrednio i temperatura powietrza. Przy dużym zachmurzeniu dobowe wahania temperatury są znacznie mniejsze niż przy niebie pogodnym.

Ubytek wody w atmosferze, spowodowany przez przez opady i osady, jest uzupełniany przez parowanie wód oceanów, mórz, jezior, rzek i wilgotnych gruntów. Para rozprowadzana jest w głąb atmosfery i nad inne rejony kuli ziemskiej przez prądy powietrza. Tak więc wiatry wiejące od strony oceanów i mórz niosą powietrze wilgotne, z dużą ilością chmur, mgieł i opadów, natomiast wiatry znad kontynentów przynoszą z sobą pogodę o małym zachmurzeniu.

Jak przewiduje się pogodę wPoznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie)? Meteorologia czyli prognozowanie pogody.

Ten bardzo ogólnikowy opis i charakterystyka podstawowych czynników meteorologicznych dla Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) pozwala już naszkicować zasady, na jakich opiera się przewidywanie pogody na kilkadziesiąt godzin naprzód w regionie Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie).

Ogólny stan pogody na określonym obszarze i w określonym przedziale czasu zależy od właściwości fizycznych powietrza, jakie tam wówczas napływa oraz ewentualnych zakłóceń, jakie mogą wystąpić w przypadku graniczenia ze sobą dwu mas powietrza o odmiennych cechach charakterystycznych. Na tego rodzaju granicach powietrze cieplejsze i rzadsze unosi się ponad powietrze chłodniejsze i gęstsze, co w konsekwencji prowadzi do wzmożonej kondensacji pary wodnej, a więc większego zachmurzenia i intensywniejszyc opadów. Towarzyszy temu zazwyczaj wzmożony ruch powietrza. Te aktywne granice między masami powietrza w meteorologii noszą nazwę frontów, z tym że przy nasuwaniu się powietrza cieplejszego na miejsce ustępującego powietrza chłodniejszego mówi się o froncie ciepłym, a przy odwrotnym biegu zjawisk mamy front chłodny. Trzeba zauważyć, że przebieg zjawisk meteorologicznych w obu tych przypadkach jest różny i że w przypadku frontów chłodnych jest on bardziej burzliwy, często zaś rozwija się po prostu w burze. Fronty występują w obszarach niskiego ciśnienia atmosferycznego.

Aby zatem przewidzieć pogodę, jaka będzie panowała nad jakimś obszarem, trzeba znać dokładnie właściwości mas powietrza, ich położenie geograficzne oraz kierunki i prędkość przemieszczania się względem powierzchni ziemskiej. Dlatego też muszą być wykonywane dla całej kuli ziemskiej obserwacje i pomiary meteorologiczne, których wyniki dostarcza się do wszystkich instytucji zajmujących się opracowaniem prognozy pogody dla ustalonych regionów. W tym celu została zorganizowana sieć stacji meteorologicznych. Na oceanach i morzach stacje znajdują się na statkach handlowych. Ponadto istnieje specjalna międzynarodowa łączność do przekazywania wyników obserwacji. W centrach prognostycznych wnosi się je na odpowiednie mapy, zwane mapami synoptycznymi. W ten sposób powstaje obraz poziomego rozkładu ciśnienia atmosferycznego, a więc i ogólnych prądów powietrza, jak również poziomy rozkład wielkości charakterystycznych dla poszczególnych czynników meteorologicznych, który umożliwia rozpoznanie właściwości poszczególnych mas powietrza, położenie tych mas i położenie frontów. Na podstawie tych danych meteorolodzy opracowują kierunki i wielkości zmian mających nastąpić w danym okresie, czyli sporządzają mapę prognostyczną i na jej podstawie określają przewidywaną pogodę.

Rozszeżając tą część przyjżymy się teraz meteorologii, która jest częścią geofizyki, jedną z licznej rodziny nauk o fizyce Ziemi. Zajmuje się ona badaniem atmosfery - powłoki powietrznej otaczającej nasz glob, podobnie jak hydrologia bada wody pokrywające Ziemię - hydrosferę, a jeszcze inne nauki geofizyczne - jej wnętrze, barysferę, lub sztywną skorupę skalną - litosferę.

Meteorologię można określić jako fizykę atmosfery, tzn. naukę badającą procesy i zjawiska fizyczne zachodzące w atmosferze. Wielkości charakteryzujące stany fizyczne atmosfery nazywają się elementami meteorologicznymi. Do nich należy przede wszystkim promieniowanie słoneczne. Docierające do powierzchni Ziemi bezpośrednio lub rozproszone w powietrzu atmosferycznym, promieniowanie słoneczne stanowi źródło energii, praprzyczynę wszystkich procesów fizycznych atmosfery. Dlatego jest ono nie tylko elementem meteorologicznym, lecz i czynnikiem wywierającym bezpośredni lub pośredni wpływ na pozostałe elementy, takie jak temperatura i wilgotność powietrza, zachmurzenie, opady atmosferyczne, ciśnienie powietrza, wiatr i inne. Wszystkie elementy meteorologiczne są powiązane wzajemnymi zależnościami, tworząc wspólnie bardzo skomplikowany układ zjawisk i procesów, to co krótko nazywamy pogodą.

Do zadań meteorologii należą obserwacje i pomiary wymienionych elementów, niezbędne do wyjaśnienia różnych procesów zachodzących w atmosferze, takich np. jak powstawanie burz, rozwój czy zanik mgieł, chmur i wielu innych. Jednym z najważniejszych problemów meteorologii jest poznanie ogólnej cyrkulacji atmosferycznej.

Odpowiednio do obiektów badań, odpowiednio do naukowych i praktycznych zadań określających kierunki rozwoju, meteorologia dzieli się na szereg gałęziL aerologia zajmuje się badaniem wyższych warstw atmosfery, tzw. wolnej atmosfery, w której ruch powietrza nie podlega już wpływowi tarcia o nierówną powierzchnię Ziemi. Dynamika atmosfery zmierza do poznania i teoretycznego określenia prawidłowości zjawisk ruchu powietrza. Pogodoznawstwo (inaczej meteorologia synoptyczna lub krótko synoptyka) stworzyło podstawy naukowe przewidywania przyszłej pogody (prognozy meteorologiczne).

Atmosfera ziemska i jej wpływ na pogodę dla danego obszaru kuli ziemskiej.

Według wszelkiego prawdopodobieństwa wszystkie większe ciała niebieskie, a więc gwiazdy, planety i księżyce są otoczone warstwą gazów. Te warstwy gazowe noszą nazwę atmosfer. Skład chemiczny atmosfer ciał niebieskich jest różny, zalezy bowiem od panujących tam warunków fizyko - chemicznyc, a przede wszystkim od temperatury, gdyż od niej zależy stan skupienia poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych, a także powstawanie i rozkład różnych substancji chemicznych. Istnieją więc np. atmosfery składające się w przeważnej części z dwutlenku węgla, z amoniaku lub metanu; istnieją też atmosfery nie zawierające tlenu.

Grubość i gęstość atmosfer jest również rozmaita, gdyż zależy od siły przyciągającej gazy przez dany glob, od składu chemicznego atmosfery i od temperatury tych gazów. Należy pamiętać, że siła przyciągająca jest wypadkową siły grawitacyjnej, tym większej, im większa jest całkowita masa globu oraz siły odśrodkowej, która jest zależna od prędkości obrotowej globu wokół własnej osi i od jego wymiarów. Wynika stąd, że im masa globu jest mniejsza i szybkość jego obrotu wokół własnej osi większa, tym mniejsza jest wypadkowa siła przyciągania i tym mniejsza gęstość i grubość atmosfery. Znane są atmosfery bardzo cienkie i niezmiernie rzadkie, jak np. atmosfera Merkurego lub Księżyca, lub też znacznie gęstsze od ziemskiej np. w przypadku Jowisza. Warto wreszcie zauważyć, że atmosfery poszczególnych ciał niebieskich zmieniają się z biegiem czasu, gdy warunki fizyczne ulegają tam zmianie.

Dzieje atmosfery ziemskiej. W przypadku atmosfery ziemskiej brak jest dowodów na to, że uległa ona istotniejszym przemianom, niemniej jednak mamy podstawy do przypuszczeń, że Ziemia w swej młodości przeżywała jeżeli nie okres stadium gazowego, to w każdym razie - stadium ciała ciekłego, i że temperatura jej musiała wobec tego wynosić kilka tysięcy stopni. W takich warunkach atmosfera ziemska nie mogła mieć takiego składu chemicznego jak obecnie. Wiele związków chemicznych, które obserwujemy obecnie na Ziemi, nie mogło istnieć przy tak wysokich temperaturach. Istniały natomiast inne, które obok pierwiastków nie połączonych występowały w dużych ilościach w stanie gazowym, a tym samym wchodziły w skład atmosfery. W tych czasach atmosfera nasza prawdopodobnie była znacznie gęstsza i wywierała na Ziemię bez porównania większe ciśnienie.

Są przypuszczenia, że pierwotna atmosfera Ziemi składała się w dużym stopniu z cyjanu, tj. związku azotu z węglem (CN). W miarę stygnięcia Ziemi swobodny tlen zaczął się łączyć z innymi pierwiastkami, wskutek czego w pewnym okresie historii Ziemi było go bardzo mało w atmosferze. Ponowne pojawienie się swobodnego tlenu jest w dużej mierze przypisywane działalności świata roślinnego, który rozkłada dwutlenek węgla na tlen i węgiel.

W tych warunkach termicznych związek H2O nie mógł istnieć, czyli na Ziemi nie mogło być wody w żadnej postaci. Zaczęła ona tworzyć się w atmosferze w okresie powstawania różnych tlenków, i to wyłącznie jako gaz. Dopiero przy obniżeniu się temperatury atmosfery poniżej temperatury krytycznej wody (374 stopni C) mogła rozpocząć się jej kondensacja, ale przy ciśnieniu atmosferycznym wyższym od 217 atmosfer. W miarę dalszego stygnięcia Ziemi kolosalne ilości pary wodnej zawartej w atmosferze skraplały się i woda obficie spadała na Ziemię tworząc rzeki, jeziora, morza i oceany.

Ten krótki szkic przemian zachodzących w atmosferze ziemskiej może w pewnym stopniu wyjaśnić przyczyny, dla jakich różne atmosfery mają różny skład chemiczny. Zależy on bowiem od warunków fizycznych tam panujących.

Skład atmosfery ziemskiej. W stadium obecnym atmosfera ziemska jest mieszaniną gazów, zwaną powietrzem. Do wysokości około 70 km skład powietrza jest prawie stały: 78,09% jego objętości stanowi azot, 20,95% to tlen, a na pozostały niespełna 1% objętości składają się argon i drobne ilości innych gazów, jak neon, hel, krypton, wodór, ksenon, radon. Występują one w dolnej atmosferze w prawie niezmiennym stosunku. Ponadto są jeszcze ciała gazowe występujące w zmiennych ilościach - dwutlenek węgla i przede wszystkim para wodna. Mimo że woda stanowi bardzo nikłą część składową powietrza, rola jej w atmosferze jest wyjątkowo ważna. Jest ona bowiem jedynym ciałem, które w warunkach atmosferycznych może występować we wszystkich trzech stanach skupienia i w związku z tym jest przyczyną występowania chmur, mgieł, opadów i szeregu innych zjawisk stanowiących ważne czynniki pogody.

Ciśnienie atmosferyczne. Ciśnienie atmosferyczne jest skutkiem działania siły przyciągającej ku Ziemi cząsteczki gazów zawartych w powietrzu. Wartość tego ciśnienia mierzy się w milibarach, przy czym jeden milibar odpowiada sile tysiąca dyn, działającej na jeden centymetr kwadratowy.

Przy powierzchni Ziemi ciśnienie atmosferyczne ulega ciągłym zmianom, co jest skutkiem nieustannie zmieniającego się przestrzennego rozkładu masy gazów wchodzących w skład atmosfery. Na poziomie morza wielkość ciśnienia wynosi średnio 1013 mb, może się jednak zmieniać w granicach od ok. 890 mb w środku cyklonów tropikalnych do 1075 w środku wyżu syberyjskiego. Normalnie zakres tych zmian jest znacznie mniejszy, 960 - 1040 mb.

Ze wzrostem wzniesienia nad poziomem morza ciśnienie powietrza maleje w sposób regularny według funkcji logarytmicznej. W pewnym przybliżeniu można przyjąć, że co 5500 m wielkość jego zmniejsza się dwukrotnie, a więc na wysokości 5,5 km średnio wynosi ono około 500 mb, na 11 km - 250 mb itd. Na wysokości 100 km powietrze jest tak rozrzedzone, jak w żarówkach elektrycznych, od 300 km wzwyż rozrzedzenie jego odpowiada najidelalniejszym próżniom otrzymywanym w naszych laboratoriach przy zastosowaniu najlepszych pomp próżniowych. Niemniej jednak atmosfera i tam jeszcze nie kończy się.

Pionowy rozkład temperatury powietrza Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie). W wyniku bezpośrednich pomiarów temperatury powietrza, normalnie wykonywanych do wysokości około 30 km, a w ostatnich czasach nawet do wysokości kilkuset kilometrów, oraz w wyniku wniosków wyciąganych ze zjawisk fizycznych obserwowanych w wyższych warstwach atmosfery - można skonstruować schemat pionowego rozkładu temperatury powietrza dla Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie). Otóż biorąc pod uwagę warunki panujące w średnich szerokościach geograficznych oraz uwzględniając tylko średnie wartości temperatury dla poszczególnych poziomów atmosfery w rejonie Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), otrzymuje się krzywą pionowego rozkładu temperatury w atmosferze ziemskiej. W warstwie przyziemnej, do wysokości 11 km, temperatura powietrza Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) obniża się mniej więcej o 6 stopni C na każdy kilometr. Następnie zachodzi wyraźna zmiana rozkładu temperatury powietrza i w warstwie od około 11 km do około 30 km temperatura zmienia się bardzo mało. Powyżej tej warstwy, aż do wysokości 50 - 60 km, następuje wyraźny wzrost temperatury do około +70 stopni C, zaś wyżej, do wysokości około 80 km, obserwuje się ponowny stopniowy spadek temperatury do około -80 stopni C. Od tej wysokości temperatura powietrza rośnie w miarę oddalania się od powierzchni Ziemi, by u granic atmosfery przekraczać nawet wielkości odpowiadające 1500 stopni C. Należy jednak zaznaczyć, że w tych wysokich, ogromnie rozrzedzonych warstwach powietrza pojęcie temperatury ma odmienne znaczenie niż w naszych warunkach. Mówiąc o panującej tam temperaturze ma się na myśli odpowiedającą jej energię kinetyczną cząsteczek gazu.

Wyróżnione warstwy atmosfery ziemskiej. W poprzednich punktach omówiono ważniejsze elementy budowy atmosfery. Biorąc pod uwagę wszystkie znane szczegóły dotyczące jej fizycznej i chemicznej budowy, meteorolodzy wyróżnili w niej szereg charakterystycznych warstw. Istnieją rozmaite sposoby dzielenia atmosfery, jednak najbardziej rozpowszechniony jest podział następujący:

Troposfera - przyziemna warstwa atmosfery grubości około 8 km nad biegunami do 18 km nad równiekiem, w której temperatura powietrza kształtuje się pod wpływem temperatury powierzchni lądów i mórz i wraz ze wzrostem wysokości, średnio rzecz biorąc maleje. Taki rozkład temperatury sprzyja powstawaniu pionowych prądów powietrza, co w przypadku prądów wstępujących prowadzi do kondensacji zawartej w powietrzu pary wodnej, tworzenia się chmur i opadów.

Stratosfera - warstwa zalegająca nad troposferą do wysokości ściśle nie określonej, przypuszczalnie do około 30 km. Temperatura powietrza w tej warstwie nie zmienia się ze wzrostem wysokości i nie obserwuje się tu zjawisk kondensacji pary downej. Warstwę przejściową między troposferą i stratosferą nazywa się tropopauzą.

Ozonosfera - warstwa zawarta miezy 20 i 80 km wysokości. Panują tu warunki sprzyjające tworzeniu się ozonu, mającego dużą zdolność pochłaniania nadfioletowej części widma słonecznego, w wyniku czego obserwuje się w tej warstwie podwyższoną temperaturę powietrza. W górnej części warstwy, gdzie temperatura ze wzrostem wysokości spada, istnieją ponownie warunki do występowania prądów pionowych i prawdopodobnie kondensacji pary wodnej. Na tych wysokościach, w większych szerokościach geograficznych, obserwuje się świecące w nocy obłoki, które są tak rzadkie, że za dnia niedostrzegalne. Natomiast gdy zapadnie noc, a obłoki są jeszcze oświetlone promieniami Słońca, lśnią one intensywnie na tle ciemnego nieba. Na wysokościach tych najczęściej spalają się meteoryty wpadające w głąb atmosfery, znane pospolicie pod nazwą spadających gwiazd.

Jonosfera - warstwa zawarta między ozonosferą i egzosferą, wyróżniająca się dużym stopniem zjonizowania gazów atmosfery. Zjonizowane gazy nadają tej warstwie właściwości przewodnika, wskutek czego fale radiowe odbijają się od niej i tym samym mają możność obiegania kuli ziemskiej. W warstwie tej powstają zorze polarne obserwowane najczęściej w odległości dwudziestu paru stopni od magnetycznych biegunów Ziemi. Istnieją silne związki między stanem elektrycznym jonosfery, polem magnetycznym i elektrycznym Ziemi i dolnej atmosfery oraz aktywnością Słońca.

Ściślejsza analiza zjawisk fizycznych występujących w atmosferze, zwłaszcza w górnych jej warstwach, wykazuje, że większość tych zjawisk zależy od promieniowania elektromagnetycznego lub korpuskularnego biegnącego od Słońca ku Ziemi. Wiąże się z tym również skomplikowana pionowa budowa atmosfery ziemskiej.

Klimat na Ziemi. Jak kształtuje się klimat na Ziemi? Jaki mamy klimat w Polsce?

Klimatem nazywamy charakterystyczny dla danego obszaru przebieg rocznych warunków atmosferycznych, określony na podstawie wieloletnich obserwacji.

Czynniki i elementy klimatologiczne. To wszystko, co warunkuje zjawiska klimatyczne - szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, odległość od oceanów i mórz oraz lądów i gór, rodzaj gruntu (skały, gleby, bagna, wody, lodowce), pokrycie terenu przez różne szaty roślinne, szatę śnieżną, wystawę czyli ekspozycję terenu względem stron świata, najczęstszych wiatrów, kierunku napływy wilgotnych bądź suchych mas powietrznych itp. - nazywamy czynnikami klimatologicznymi (klimatu).

To, na co wpływają wymienione czynniki - usłonecznienie, temperaturę, wilgotność powietrza, zachmurzenie, opady atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru itp., określone w przekroju wieloletnim - nazywamy elementami klimatologicznymi.

Można jednak inaczej określić elementy klimatu. Ponieważ taki lub inny układ wyżej wymienionych elementów w krótkim okresie czasu stanowi jednocześnie o określonym typie pogody (np. ciepła, bezchmurna, sucha i bezwietrzna lub pochmurna, dźdźysta, chłodna itp.), można traktować te typy pogody, tzn. pełne układy elementów meteorologicznych, jako zespołowe, kompleksowe elementy klimatu. W tym przypadku całokształt typów pogody - ich różnorodność, następstwo i częstość występowania, rozkład roczny itd. - składa się ostatecznie na to, co nazywamy klimatem danego obszaru.

Tak rozumiany stosunek klimatu do jego elementów (typów pogody) doprowadził do powstania kierunku w omawianej nauce - klimatologii kompleksowej. Za słusznością jego przemawia to, że wpływ klimatu (będącego skomplikowanym układem różnych typów pogody) na jakieś zjawisko lub przedmiot, np. na roślinę, polega właściwie na łącznym, jednoczesnym oddziaływaniu wszystkich elementów meteorologicznych, a nie jednego z nich, wybranego, z pominięciem pozostałych.

Takie oddziaływanie zmienia się oczywiście wraz ze zmianami pogody właściwymi dla danego klimatu i doprowadza po wielu latach do widocznego utrwalenia się w krajobrazie, w naturalnej szacie roślinnej, a nawet w rzeźbie terenu, specyficznych rysów charakteru danego klimatu.

Stąd pochodzą tak bardzo różne krajobrazy (rzeźba, roślinność itp.) pustyń, stepów, tundry, a nawet sąsiadujących ze sobą obszarów. Pomijając zasadniczy wpływ budowy geologicznej oraz ludzkiej działalności gospodarczej na krajobraz, krainy o podobnych klimatach mają cechy wspólne, widoczne w ich krajobrazie.

Daleko idący wpływ klimatu doprowadził dlatego do wyodrębnienia się wielkich stref klimatyczno - geograficznych na Ziemi. Różnice klimatyczne charakterystyczne dla terenów górskich, uwarunkowane przede wszystkim ich wysokością, przyczyniły się podobnie do powstania górskich pięter florystyczno - krajobrazowych.

Klimatologia jako nauka. Tak jak na klimat składają się (w znaczeniu omówionym) różne układy pogody i ich elementy (meteorologiczne), tak z drugiej strony klimat, obok innych, jest jednym z elementów środowiska geograficznego. Stąd siłą rzeczy nauka o klimacie - klimatologia, mająca wyraźnie określony własny przedmiot badań i będąca samodzielną nauką, jest spokrewniona zarówno z mateorologią, jak i geografią fizyczną.

W klimatologii rozróżniamy dwa zasadnicze odgałęzienia: ogólne i regionalne. Klimatologia ogolna zajmuje się badaniem praw rządzących kształtowaniem się klimatów w ogóle, poznawaniem wspólnych cech współczesnych klimatów podobnie uwarunkowanych przyczynowo, np. kraju, określonego rodzaju: górskich, nadmorskich i innych. Zadaniem klimatologii regionalnej jest klasyfikacja klimatór oraz regionizacja klimatyczna, tzw. wykrywanie różnic klimatycznych w obrębie większych obszarów i wydzielenie w nich określonych mniejszych regionów klimatycznych. Zależnie od potrzeb, od celu, dla którego ma służyć dana klasyfikacja lub dany podział na regiony, dobiera się odpowiednie kryteria. Inne są zasady klimatycznej regionalizacji upraw rolnych, np. kukurydzy, inne dla potrzeb turystyki i wczasów leczniczych, lub wreszcie dla celów ogólnofizjograficznych. Pod omawianym względem klimatologia regionalna zbliża się najbardziej do nauk geograficznych.

W regionalizacji klimatów, zwłaszcza do celów rolniczych, pomocna jest bardzo fenologia ( po grecku znaczy to nauka o zjawiskach). Jej celem jest badanie okresowości zjawisk występujących w świecie roślinnym i zwierzęcym jako skutku okresowości w rocznym przebiegu pogody. Wieloletnie obserwacje główniejszych fraz rozwojowych w życiu roślin i zwierząt - np. pór zakwitania, owocowania itp., przelotu, lęgu, odlotu ptaków itp. oraz wielu podobnych zjawisk - pozwalają na podział roku na fenologiczno - klimatologiczne pory. Obserwacje z poszczególnych lat informują natomiast o odchyleniach badanych zjawisk od normy wieloletniej. W tym przypadku organizmy roślinne i zwierzęce spełniają w badaniach rolę instrumentów żywych, reagujących na całokształt zjawisk meteorologicznych bądź klimatologicznych.

Fenologia przerzyca most pomiędzy naukami biologicznymi - przede wszystkim ekologią a omawianymi w tym artykule. Zgodnie z kierunkiem badań, metody fenologiczne stosowane w klimatologii interesują szczególnie specjalistyczną gałąź tej nauki, agroklimatologię. Ta ostatnia jest jednocześnie częścią bioklimatologii, obejmującą szeroki zakres zagadnień m. in. badanie wpływu klimatu na organizmy ludzkie. Jest rzeczą wiadomą, że człowiek inaczej odczuwa przebywanie w różnych klimatach. Wybitnie suchy bądź wilgotny klimat, ciepły lub chłodny, górski czy nizinny wpływa różnie na zdolność do pracy i ogólne samopoczucie człowieka, odporność na choroby itp. Stąd wynika zagadnienie aklimatyzacji, przyzwyczajenia się, dostosowania organizmu człowieka czy roślin czy zwierząt do określonych warunków, oraz zdolności do zmiany tych przystosowań w odmiennych, nowych warunkach klimatu w innym kraju.

Uzyskane w bioklimatologii wyniki badań dotyczące człowieka wiążą tę naukę z częścią nauk medycznych (np. terapia, higiena). Obok bio- lub agroklimatologii rozwinęły się również inne spacjalistyczne gałęzie klimatologii, służące określonym zainteresowaniom naukowym lub praktycznym. Ze względu na metody zmierzające do poznania klimatu można wyróżnic we współczesnej klimatologii, poza poprzednio wspomnianą kompleksową, również klimatologię dynamiczną lub synoptyczną. Wprowadzają one próby analizy klimatologicznego materiału obserwacyjnego pochodzącego z okresu wieloletniego, przy pomocy metod stosowanych w fizyce atmosfery czy w meteorologii synoptycznej. Pozwala to niewątpliwie na lepsze poznanie genezy i struktury klimatu.

Makroklimat i mikroklimat. Badania prowadzone przez stacje klimatologiczne wykazują znaczne różnice wyników obserwacji, w zależności od wyboru miejsca na stację i sposobu ustawienia przyrządów. Otwarte pole, obszar zadrzewiony, szczyt pagórka czy dno doliny mają swój odrębny klimat. Przyrządy ustawione nisko nad powierzchnią gruntu lub parę metrów nad nią wykazują również ważne różnice warunków termicznych, wilgotności powietrza, prędkości wiatru itp. panujących na różnych wysokościach w przyziemnej warstwie atmosfery. Stąd wynikła potrzeba określenia warunków, w jakich powinny być prowadzone badania zmierzające do poznania klimatu wielkiego obszaru - makroklimatu. Każda normalna stacja klimatologiczna powinna być położona w miejscu możliwie charakterystycznym (reprezentacyjnym) dla makroklimatu danego regionu. Przy zakładaniu stacji unikamy miejsc nadmiernie osłoniętych przez drzewa i budowle, terenów śródmiejskich itp.; termomemtry i higrometry służące do określenia wilgotności powietrza umieszcza się w specjalnych budkach - przewiewnych żaluzjowych klatkach meteorologicznych - na wysokości 2 metrów nad płaskim zadarnionym poletkiem obserwacyjnym (sposoby ustawienia przyrządów określają przepisy ustalone przez Światową Organizację Meteorologiczną). W ten sposób unika się wpływu bezpośredniego działania na przyrządy promieniowania słonecznego i wpływu różnych lokalnych czynników, podłoża i otoczenia stacji.

Poznanie makroklimatu nie wystarcza jednak dla wielu potrzeb specjalnych. Znaczna część ludności zamieszkuje i pracuje w gęsto zabudowanych osiedlach miejskich, w ośrodkach przemysłowych, w warunkach zupełnie odmiennych od klimatu panującego w okolicy.

Ludzie, a zwłaszcza dzieci, żyją, poruszają się w warstwie poniżej dwóch metrów wysokości. Nisko przy powierzchni gruntu rozwijają się wszystkie kultury rolne. Dlatego zainteresowanie bio i agroklimatologii skierowane są w dużym stopniu również na badania szczególnych warunków klimatu przygruntowej warstwy powietrza, zalegającej poniżej 2 metrów czyli tzw. mikroklimatu, uzależnionego właśnie od różnych - ważnych dla żywych organizmów - wpływów podłoża i najbliższego otoczenia. Badania mikroklimatyczne sięgają coraz częściej do gęsto zabudowanych śródmieść, do pomieszczeń zamkniętych - szpitali, żłobków, fabryk. Wyniki podobnych badań są coraz lepiej rozumiane i uwzględniane przy [pszukiwaniach lepszych rozwiązań w planowaniu osiedli, a nawet przy projektowaniu poszczególnych większych budowli.

Obok makroklimatu i mikroklimatu istnieje również pojęcie mezoklimatu czyli klimatu miejscowego (lokalnego) danego obiektu terenowego, doliny, kotliny, kompleksu jezior lub wzniesień. Niezależnie od jednorodności klimatu jakiegoś większego obszaru, każdą kotlinę czy dolinę rzeczną przecinającą dany region cechuje indywidualny klimat lokalny. W obniżeniach terenowych gromadzi się podczas nocy, zwłaszcza w zimie i gdy nie ma silnych wiatrów, chłodne, cięższe powietrze. Tak powstają słabo wentylowane zastoiska chłodu, wypełniane często przez mgły i dymy, które nie tylko utrudniają dopływ tak potrzebnych dla zdrowia promieni słonecznych, ale niekiedy, w przypadku dymów przemysłowych wręcz zatruwają powietrze.

Przy zakładaniu osiedli i ośrodków przemysłowych trzeba się naturalnie liczyć z łatwym dostępem do wody i warunkami komunikacyjnymi. Zwykle są one bardziej dogodne w dolinach, na dnie których niestety panuje zazwyczaj gorszy klimat miejscowy. Często jednak można znaleźć w danej oolicy rozwiązanie lokalizacyjne i pozwalające na szczęśliwe wyzyskanie warunków fizjograficznych, w tym również właściwości miejscowego klimatu. Czasem wystarczyłoby przesunąć zabudowę nieco dalej od dna doliny na jej zbocza i tak ją rozlokować, aby uniknąć szkodliwych wpływów lokalnego klimatu. Wskazują na to liczne błędy w rozmieszczeniu różnych inwestycji (sanatoriów itp) popełnione w przeszłości u nas i za granicą.

Z tych względów przy projektowaniu rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych i uzdrowisk, a tym bardziej przy zakładaniu nowych ośrodków, bierze się obecnie coraz bardziej pod uwage - oprócz innych czynników fizjograsficznych - również warunki klimatu miejscowego. Jest to np. nieodzowne przy budowie zakładów wyzyskujących lub produkujących energię jądrową lub zakładów wydzielających szczególnie szkodliwe dymy i gazy.

Klimaty świata. Koncepcje podziału klimatów świata są bardzo liczne, przy tym różnią się znacznie między sobą. W jednych koncepcjach podział opiera się głównie na różnicach stosunków termicznych i opadowych; szereg klimatologów przyjmuje przy tym izotermę majchłodniejszego miesiąca około +20 stopni za granicę klimatów gorących, a izotermę najcieplejszego miesiąca około +10 stopni za granicę stref umiarkowanych i chłodnej ( zbiega się ona mniej więcej z granicą lasu i tundry). W innych klasyfikacjach podstawą podziału klimatów jest, oprócz kryteriów fizyczno - klimatologicznych, zróżnicowanie głównych zespołów szaty roślinnej (klimaty puszczy równikowej, sawanny, pustyni, roślinności śródziemnomorskiej, stepu, lasów liściastych i mieszanych, lasów iglastych, tundry wiecznych śniegów i lodowców podbiegunowych).

Z klasyfikacji polskich autorów najbardziej znany jest podział klimatów świata W. Gorczyńskiego. Za podstawę podziału przyjmuje on tzw. stopień suchości - kombinację amplitudy rocznej temperatury powietrza oraz wskaźnika zmienności opadów (stosunek różnicy najwyższych i najniższych miesięcznych sum opadów do średniej sumy rocznej), z uwzględnieniem współczynnika wpływu szerokości geograficznej na amplitudę rocznych wahań temperatury i współczynnika stałego, tak dobranego, aby stopień suchości dla centralnej Sahary wynosił równo 100%. Podział Gorczyńskiego wyróżnia następujące grupy klimatów:

I klimaty gorące (temperatura najchłodniejszego miesiąca ponad +21 stopni), wilgotne;

II klimaty suche (temperatura najchłodniejszego miesiąca ponad -5 stopni), stopień suchości ponad 20%;

III klimaty umiarkowane (temperatura najchłodniejszego miesiąca od +21 stopni do -5 stopni), stopień suchości nie większy niż 20%;

IV klimaty skrajne (temperatura najchłodniejszego miesiąca poniżej -5 stopni, najcieplejszy poniżej +10 stopni);

V klimaty sniegowe (temperatura najcieplejszego miesiąca nie większa niż +10 stopni);

Klimaty Polski. Polska położona jest wraz z większą częścią Europy w strefie umiarkowanej. Charakteryzuje ją przewaga wiatrów zachodnich. Wraz z nimi przemieszczają się w głąb naszego kontynentu morskie, atlantyckie masy powietrzne. Polska znajduje się w atlantycko - europejskim obszarze klimatycznym, obejmującym północną Francję, południową Skandynawię i szereg innych krajów. Do Polski docierają często rownież kontynentalne masy powietrzne. Klimat Polski jest więc klimatem przejściowym pomiędzy morskim, ładognym Europy zachodniej oraz kontynentalnym Europy wschodniej.

Przy większej przewadze wpływu morskich mas powietrza mamy w Polsce łagodniejszą zimę albo chłodniejsze i bardziej wilgotne lato. Jak przeważają masy kontynentalne - zima jest u nas surowa i mroźna, lato - suche i upalne. Wpływy te różnicują również klimat obszaru Polski, co jest szczególnie widocznie w zimie. Morskie masy powietrzne częściej docierają do zachodnich ziem polskich, kontynentalne - odpowiednio do wschodnich. Dzięki temu w styczniu prawie na całym obszarze dorzecza Odry średnie wieloletnie temperatury są wyższe od -2 stopni, a przy ujściu Nysy Łużyckiej nawet wyższe od -1 stopień. Natomiast na wschodzie kraju jest znacznie chłodniej. Temperatury stycznia wynoszu tu poniżej -4 stopni, a miejscami dochodzą prawie do -5 stopni. Stosunkowo ciepło jest nad Bałtykiem, co zawdzięczami wpływami tego morza. Chłodno, poniżej -4 stopni i -6 stopni jest w górach. Im wyżej tym chłodniej. Ten wpływ wysokości zaznacza się w górach również w lecie, izoterma lipca na terenach górskich wynosi +17 stopni. W tum czasie na ziemiach środkowej Polski i w obniżeniach podgórskich temperatury dochodzą miejscami do +19 stopni.

Chłodniejsze są obszary pojezierne, nadmorskie. Wpływ morza nie tylko łagodzi, jak widać z tego, chłody zimowe, lecz również hamuje letnie ocieplenie. Jest to zrozumiałe, gdyż wody stygną i ogrzewają sie wolniej aniżeli ląd. Ponadto falowanie i prądy przenoszą w lecie w głąb wody znaczną ilość ciepła, które w chłodnej porze roku morze zwraca atmosferze. Ciepło jest zużywane również na parowanie wody morskiej. Bardziej wilgotne powietrze znad morza sprowadza większe zachmurzenie i opady, zwłaszcza gdy musi wznieść się wyżej, przekraczając wyniosłości terenowe. Dlatego mamy w Polsce większe opady na pojezierzach, szczególnie na Pomorzu, bardziej wysuniętym na wiatry zachodnie i północno - zachodnie. Suma rocznych opadów sięga tu wielkości ponad 700 mm. Tak duże opady spotykamy tylko na znacznych wyniosłościach wyżyn południowej Polski i w górach, gdzie roczne sumy opadów przekraczają 1000 mm.

Podobnie jak i w pasie północnych pojezierzy, obfitsze opady występują w zachodniej części wyżyn i gór, bardziej wystawionej na działanie wiatrów zachodnich (morskich mas powietrznych). Najmniej opadów otrzymują niziny centralnej Polski (poniżej 500 mm), miejscami o przesżło 25% mniej niż nadmorska część środkowego Pomorza. Obszar najmniejszych opadów odpowiada mniej więcej obszarowi najwyższych temperatur letnich, sprzyjających intensywnemu parowaniu. W warunkach klimatycznych panujących w centralnej Polsce jedynie w latach o normalnym rozkładzie opadów ilość wody w glebie wystarcza do uzyskania dobrych plonów rolnych. Niedobory opadów, zwłaszcza wiosennych, pojawiające się co kilka lat, grożą częściej klęską posuchy rolnictwu. W ogóle duża zmienność pogody w Polsce, komplikuje poważnie bieg robót rolnych w polu, jest jedną z głównych cech naszego klimatu.

Oprócz morskich i kontynentalnych mas powietrznych tzw. polarnych, właściwych dla średnich wielkości szerokości geograficznych, kształtujących u nas głównie pogodę i klimat, napływają czasem nad polskie ziemie również masy zwrotnikowe i arktyczne. Przeważnie pojawiają się u nas wiosną i jesienią. Napływowi pierwszych towarzyszy okres ciepłych i pogodnychdni wiosennych albo okres złotej jesieni i babiego lata. Pojawienie się masy arktycznej powoduje wystąpienie okresu późnych przymrozków wiosennych albo wczesnych jesiennych, często także przy dość słonecznej pogodzie, ale wyraźnie chłodnej.

Zarówno wiosna jak i jesień dzielą się w warunkach klimatu polskiego na dwa podokresy: przedwiośnie (o przykrej marcowej pogodzie) i wiosnę właściwą (bardziej słoneczną) oraz jesień właściwą (również dość pogodną) i przedzimie lub szarugę jesienną (przeważnie słotną i chłodną). To wyróżnienie dwóch dodatkowych pór roku, charakterystycznych dla klimatu naszego kraju i terenów sąsiednich, oprócz czterech ogólnie znanych w klimatach strefy umiarkowanej, jest zasługą wielkiego klimatologa i geografa polskiego E. Romera. Według jego koncepcji podziął Polski na regiony klimatyczne przedstawia się w ogólnych zarysach następująco:

- na północy, wzdłuż Wybrzeża wraz z deltą Wisły, region klimatu bałtyckiego bardzo łagodnej zimie, niezbyt ciepłym lecie i przewadze opadów jesiennych w stosunku do wiosennych;

- na obu pojezierzach Pomorskim i Mazurskim, klimat pojezierny o wyraźnie chłodniejszej zimie w porównaniu do klimatu bałtyckiego oraz klimatu nizin sąsiadujących od południa; wpływ morza zaznacza się tu podobną jak na północy przewagą opadów jesiennych nad wiosennymi;

- równoleżnikowy pas środkowych nizin polskich obejmuje region klimatu wielkich dolin o łagodniejszej zimie na zachodzie i surowszej na wschodzie, o lecie cieplejszym niż na północy; region ten, zwłaszcza jego środkową część, charakteryzują najmniejsze w Polsce opady;

- klimat wyżyn środkowych, obejmujący Wyżynę Śląsko - Małopolską i część Lubelskiej z Roztoczem; cechuje go surowsza zima i obfitsze opady;

- klimat podgórskich nizin i kotlin (Śląska, Oświęcimska, Sandomierska); charakteryzują go mniejsze opady, wyższe temperatury zarówno w lecie, jak i w z imie, zwłaszcza nad Odrą;

- na samym południu klimat górski, o chłodnym lecie; na większych wysokościach występują w ogóle najniższe średnie temperatury i największe opady;

- klimat zaciszy śródgórskich, który cechują przede wszystkim wielkie kontrasty termiczne dnia i nocy.

Można tu dodać, że na północnym zachodzie naszego kraju oraz na południu w górach, obserwuje się często silne wiatry, występujące głównie w chłodnej porze roku. Z powyższego opisu widać, że klimat Polski jest - jak na stosunkowo niewielki obszar kraju - bardzo zróżnicowany. Świadczy o tym m. in. obraz występowania szaty śnieżnej. Nad Środkową Odrą, nad dolnym biegiem Nysy Łużyckiej, na wybrzeżu bałtyckim, szczególnie zachodnim, pokrywa śnieżna zalega zwykle tylko 30 - 40 dni. Tak ajak i w całej zachodniej części kraju, nie jest tu ona trwała. Zanika i odnawia się kilkakrotnie w ciągu zimu. Na wschód od Wisły ilość dni z pokrywą śnieżną wzrasta do ponad 60, a miejscami np. na Suwalszczyźnie, zalega zwykle ponad trzy miesiące. Jest przy tym znacznie trwalsza, rzadziej zanika w czasie zimy.

Oczywiście w górach południowej Polski, w ich partiach szczytowych, śniegi leżą bez porównania dłużej (około 150 - 200 dni). Obraz stosunków śnieżnych w porze zimowej w Polsce zmienia się rzecz jasna z roku na rok. W wieloleciu trafiają się czasem zimy śnieżne, jak i bardzo ubogie w śnieg.

Klimat Polski ma również dużo walorów. Dzięki pięknej zazwyczaj pogodzie panującej na Wybrzeżu latem, zwłaszcza w lipcu, nasze miejscowości nadbałtyckie (mające doskonałe piaszczyste plaże) zaliczane są do poszukiwanych wypoczynkowych miejscowości nadmorskich. Dość pogodne lato i słoneczna jesień w naszych górach, a może jeszcze bardziej pogodny okres obejmujący drugą połowę zimy i początek wiosny, wyjątkowo bogaty w promieniowanie słoneczne, stwarza doskonałe warunki lecznicze, wypoczynkowe i turystyczne.

Cechy dodatnie naszego klimatu stanowią pewien rodzaj bogactwa naturalnego, które umiejętnie wskazane, może być źródłem różnych korzyści (pielęgnowanie zdrowia ludności, a nawet zwiększenie dochodu narodowego). Coraz lepsza znajomość klimatu może ułatwić w wielu dziedzinach prowadzenie bardziej racjonalnej gospodarki.

MagazynWszystkie miejscowościSzukaj miejscowościPogoda BabiakPogoda BaranówPogoda BiałośliwiePogoda BlizanówPogoda BojanowoPogoda Borek WielkopolskiPogoda BralinPogoda BrodnicaPogoda BrudzewPogoda BudzyńPogoda BukPogoda ChoczPogoda ChodówPogoda ChodzieżPogoda Chrzypsko WielkiePogoda CzajkówPogoda CzarnkówPogoda CzempińPogoda CzerminPogoda CzerniejewoPogoda CzerwonakPogoda DąbiePogoda DamasławekPogoda DobraPogoda DominowoPogoda DopiewoPogoda DoruchówPogoda DusznikiPogoda GizałkiPogoda GnieznoPogoda GolinaPogoda GostyńPogoda GołańczPogoda GołuchówPogoda Grabów nad ProsnąPogoda GranowoPogoda GrodziecPogoda Grodzisk WielkopolskiPogoda GrzegorzewPogoda JastrowiePogoda JutrosinPogoda KaliszPogoda KawęczynPogoda Kazimierz BiskupiPogoda KaźmierzPogoda KępnoPogoda KiszkowoPogoda KleczewPogoda KleszczewoPogoda Kobyla GóraPogoda KobylinPogoda KomornikiPogoda KórnikPogoda KościanPogoda KościelecPogoda KostrzynPogoda KotlinPogoda KołaczkowoPogoda KołoPogoda KrajenkaPogoda KramskPogoda KraszewicePogoda KrobiaPogoda KrotoszynPogoda KrzemieniewoPogoda KrzykosyPogoda KrzymówPogoda Krzyż WielkopolskiPogoda Książ WielkopolskiPogoda KuślinPogoda KwilczPogoda KłeckoPogoda KłodawaPogoda LądekPogoda LesznoPogoda LipkaPogoda LipnoPogoda LubaszPogoda LubońPogoda LwówekPogoda MargoninPogoda Miasteczko KrajeńskiePogoda MiedzichowoPogoda MiędzychódPogoda Miejska GórkaPogoda MieleszynPogoda MikstatPogoda MiłosławPogoda MosinaPogoda Murowana GoślinaPogoda NeklaPogoda NiechanowoPogoda Nowe SkalmierzycePogoda Nowy TomyślPogoda ObornikiPogoda ObrzyckoPogoda OdolanówPogoda OkonekPogoda OlszówkaPogoda OpalenicaPogoda OrchowoPogoda OsiecznaPogoda Osiek MałyPogoda OstrorógPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda OstrowitePogoda OstrzeszówPogoda PępowoPogoda PerzówPogoda PiaskiPogoda PiłaPogoda PleszewPogoda PniewyPogoda PobiedziskaPogoda PogorzelaPogoda PoniecPogoda PowidzPogoda PoznańPogoda PołajewoPogoda PrzedeczPogoda PrzemętPogoda PrzygodzicePogoda PrzykonaPogoda PuszczykowoPogoda PyzdryPogoda RakoniewicePogoda RaszkówPogoda RawiczPogoda RogoźnoPogoda RokietnicaPogoda RozdrażewPogoda RychtalPogoda RychwałPogoda RyczywółPogoda RydzynaPogoda Rzgów PierwszyPogoda SiedlecPogoda SierakówPogoda SieroszewicePogoda SkokiPogoda SkulskPogoda ŚlesinPogoda ŚmigielPogoda SompolnoPogoda SośniePogoda ŚremPogoda Środa WielkopolskaPogoda Stare MiastoPogoda StrzałkowoPogoda Suchy LasPogoda SwarzędzPogoda ŚwięciechowaPogoda SzamocinPogoda SzamotułyPogoda SzydłowoPogoda SłupcaPogoda Tarnowo PodgórnePogoda TrzciankaPogoda TrzcinicaPogoda TrzemesznoPogoda TuliszkówPogoda TurekPogoda UjściePogoda WapnoPogoda WieleńPogoda WielichowoPogoda WierzbinekPogoda WijewoPogoda WilczynPogoda WitkowoPogoda WolsztynPogoda WronkiPogoda WrześniaPogoda WyrzyskPogoda WysokaPogoda WładysławówPogoda WłoszakowicePogoda ZagórówPogoda ZaniemyślPogoda ZbąszyńPogoda ZdunyPogoda ŻerkówPogoda ZłotówPogoda Łęka OpatowskaPogoda ŁobżenicaPogoda Łubowo

Osiedla Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie). Miasto Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie). Wieś Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie). Jak rozwijało się osadnictwo w Polsce? Jak tworzyły się miasta w Polsce?Osiedla w Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) są zjawiskiem tak powszechnym jak czlowiek i można też powiedzieć, że są tak różne jak ludzie, którzy je tworzyli w okolicach Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie).

Mimo tego, że pojęcie "osiedle w Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie)" kojarzy się u nas przede wszystkim z kompleksem budynków i urządzeń trwałych, to jednak obejmuje ono zarówno same urządzenia w Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), jak i mieszkańców osiedli Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), ich pracę i życie codzienne w Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie). Tak naprawdę osada bez człowieka jest martwym reliktem, zabytkiem, który może mieć znaczenie historyczne, ale nie wytworzy obiektu odgrywającego jakąś rolę w życiu.

Życie człowieka upływa prędko i zmienia się z dnia na dzień. Domy w Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), które człowiek wzniósł, mają dłuższy okres trwania. Budynki w rejonie Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), w zależności od użytego materiału budowlanego mogą trwać setki i tysiące lat. Dawno już przeminęli ludzie z Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), którzy założyli większość istniejących dziś osiedli. Osady w okolicach dzisiejszego regionu Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) nadal trwają wziesione przez ich pierwszych mieszkańców, a w starych murach toczy się nowe życie, które do pewnego stopnia liczyć się musi z ramami stworzonymi przez poprzednie okresy.

Zajęcia i sposób życia mieszkańców Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) i ludności na całym świecie jest ogromnie zróżnicowane. Wpływa na to nie tylko przyroda, która zmienia się wraz z regionem świata, podobnie jak w okolicach Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) i tym samym daje różne możliwości i stwarza różne warunki dla rozwoju. Wpływ mają także warunki społeczne, a także kulturalne i polityczne w Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie). Wszystko to dzieli współczesne ludy na wiele różniących się od siebie grup.

Osadnictwo pierwotne w Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie). U ludów pierwotnych żyjących setki lat temu na dzisiejszych terenach Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), mamy osiedla prymitywne, dostosowane do ich organizacji rodowej czy plemiennej. Osiedla ludów zbierackich strefy tropikalnej składają się z szałasów skleconych z liści i gałęzi, o bardzo nietrwałej konstrukcji. Łatwo je zbudować i bez żalu opuścić, gdy w pogoni za żywnością małe grupki, w jakich żyją te ludy, przesuwają się z miejsca na miejsce. U wyżej zorganizowanych ludów myśliwskich i półrolniczych pojawiają się wyżej rozwinięte formy osad. Chaty przybierają wygląd budowli z gliny czy plecionek krytych matami, a układ ich i większość wiąże się z życiem społecznym grupy. Chata wodza czy naczelnika wyróżnia się okazałością. Pojawiają się już budynki przeznaczone do wspólnego użytkowania, położone w środku osady.

Ludy pasterskie posługują się namiotami, ustawianymi często dookoła placu, na którym łatwo zgromadzić zwierzęta. Zwarte te osady przenoszone są w czasie wędrówek wraz z całym dobytkiem na duże nieraz odległości.

Życie ludów pierwotnych kiedyś na terenach Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) wymagało pełnej samowystarczalności, tak w zakresie zdobycia żywności dla mieszkańców osad pierwotnych Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie), jak i wytworzenia narzędzi czy innych produktów. Nie ma tu rozbicia na warstwy trudniące się różnymi zajęciami, nie ma też osad, które by się różniły funkcją gospodarczą. Największą zmianą, jaka pojawiła się i ludów pierwotnych w Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) gospodarczo rozwiniętych, jest podział zajęć ludności, który wywołuje zróżnicowanie form osiedli na wieś i miasto.

Dawna wieś Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie). Wieś Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) jest osadą, której ludność zajmuje się bądź zajmowała się kiedyś, rolnictwem i dzięki temu posiada dużą przestrzeń gospodarczą powiązaną ściśle z osadą. Osada Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) i jej pola tworzyły pewną jednostkę gospodarczą.

Głównym zadaniem wsi Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie) było bądź nadal jest dostarczenie produktów rolnych nie tylko na własne potrzeby, ale i na wyżywienie tych grup ludności, które nie trudnią się rolnictwem. Wsie różnią się od siebie pod wieloma względami. Typ upraw w zależności od szerokości geograficznej i cech środowiska ulega dużym zmianom. Inne rośliny uprawia się w strefie śródziemnomorskiej, tropikalnej czy umiarkowanej. Rodzaj upraw stwarza potrzebę odpowiedniej organizacji pracy, zależnej od ustroju społecznego i rozwoju techniki u poszczególnych ludów. Ta wielorakość czynników działających na powstawanie wsi sprawiła, że chociaż funkcja główna jest wszystkim wspólna, to jednak w typach wsi istnieje duża różnorodność.

Różnice najbardziej dostrzegalne i najłatwiej uchwytne wynikają z różnych rozmiarów osiedli wiejskich. Zazwyczaj są to osiedla małe, gdzie ilość domów waha się od kilku do kilkudziesięciu. W niektórych jednak krajach wsie liczą po kilka tysięcy mieszkańców, a domy tworzą zwartą zabudowę, przypominając małe miasta.

Zabytki gmina Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie). Atrakcje tyrystyczne Poznań (powiat Poznań województwo wielkopolskie)!

Zabytek zespół młyna parowego Hermanka (1895 r.) pełniący funkcję zespół - młyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół młyna parowego Hermanka (1895 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - młyn posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Fabryczna .

Zabytek budynki d. Królewskich Głównych Warsztatów Naprawy Taboru Kolejowego (1881 - 1890) pełniący funkcję zespół - zakład naprawczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynki d. Królewskich Głównych Warsztatów Naprawy Taboru Kolejowego (1881 - 1890) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - zakład naprawczy posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Robocza .

Zabytek hala napraw parowozów, nst. hala napraw silników spalinowych P-1 (1908 - 1913) pełniący funkcję hala napraw w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku hala napraw parowozów, nst. hala napraw silników spalinowych P-1 (1908 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hala napraw posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Robocza .

Zabytek nowa kuźnia (1908 - 1913) pełniący funkcję kuźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku nowa kuźnia (1908 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kuźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Robocza .

Zabytek kotłownia centralnego ogrzewania, nst. zderzakarnia (1908 - 1913) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kotłownia centralnego ogrzewania, nst. zderzakarnia (1908 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Robocza .

Zabytek dworzec Kolei Poznańsko-Kluczborskiej (1871 - 1880) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dworzec Kolei Poznańsko-Kluczborskiej (1871 - 1880) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Robocza .

Zabytek kantyna zakladowa (1908 - 1913) pełniący funkcję dom kultury w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kantyna zakladowa (1908 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dom kultury posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Robocza .

Zabytek główny magazyn materiałowy (1908 - 1913) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku główny magazyn materiałowy (1908 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Robocza .

Zabytek hala średnich napraw parowozów, nst. hala napraw dużych lokomotyw spalinowych (1947 - 1956) pełniący funkcję hala napraw w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku hala średnich napraw parowozów, nst. hala napraw dużych lokomotyw spalinowych (1947 - 1956) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hala napraw posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Robocza .

Zabytek odgotowalnia-kompresorownia (1908 - 1913) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku odgotowalnia-kompresorownia (1908 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Robocza .

Zabytek wieża wodna (1908 - 1913) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku wieża wodna (1908 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Robocza .

Zabytek zespół szkolny (1902 - 1904) pełniący funkcję zespół - szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół szkolny (1902 - 1904) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Hipolita Cegielskiego .

Zabytek szkoła (1902 - 1904) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku szkoła (1902 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Hipolita Cegielskiego .

Zabytek sala gimnastyczna (1902 - 1904) pełniący funkcję sala gimnastyczna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku sala gimnastyczna (1902 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sala gimnastyczna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Hipolita Cegielskiego .

Zabytek szkoła (1902 - 1904) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku szkoła (1902 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica św. Marii Magdaleny .

Zabytek dom (1902 - 1904) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (1902 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica św. Marii Magdaleny .

Zabytek zespół szkolny (1908 - 1929) pełniący funkcję zespół - szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół szkolny (1908 - 1929) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kazimierza Jarochowskiego .

Zabytek budynek szkolny I (1908 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek szkolny I (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kazimierza Jarochowskiego .

Zabytek budynek szkolny II (1908 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek szkolny II (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stanisława Wyspiańskiego .

Zabytek sala gimnastyczna (1929 r.) pełniący funkcję sala gimnastyczna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku sala gimnastyczna (1929 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sala gimnastyczna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stanisława Wyspiańskiego .

Zabytek budynek szkolny IV (1913 - 1914) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek szkolny IV (1913 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stanisława Wyspiańskiego .

Zabytek budynek szkolny III (1908 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek szkolny III (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stanisława Wyspiańskiego .

Zabytek zespół kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana (1897 - 1899) pełniący funkcję zespół - kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana (1897 - 1899) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kościelna .

Zabytek kamienica, ob. dom parafialny (1901 - 1905) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica, ob. dom parafialny (1901 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kościelna .

Zabytek kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana (1897 - 1899) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana (1897 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kościelna .

Zabytek klasztor Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek z kaplicą (1914 r.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku klasztor Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek z kaplicą (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kościelna .

Zabytek Grota Matki Boskiej z Lourdes (1918 r.) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Grota Matki Boskiej z Lourdes (1918 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kapliczka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kościelna .

Zabytek ogród (pocz. XX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku ogród (pocz. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek ogrodzenie (pocz. XX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek zespół d. toru wyścigów konnych Hipodrom (pocz. XX w.) pełniący funkcję zespół - tor wyścigów w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół d. toru wyścigów konnych Hipodrom (pocz. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - tor wyścigów posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Lutycka .

Zabytek stajnia (pocz. XX w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku stajnia (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Lutycka .

Zabytek dom mieszkalny (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Lutycka .

Zabytek wieża ciśnień (pocz. XX w.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku wieża ciśnień (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Lutycka .

Zabytek hipodrom (pocz. XX w.) pełniący funkcję tor wyścigów w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku hipodrom (pocz. XX w.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek tor wyścigów posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Lutycka .

Zabytek trybuna (pocz. XX w.) pełniący funkcję trybuna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku trybuna (pocz. XX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek trybuna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Lutycka .

Zabytek zespół dworsko-parkowy i folwarczny Edwardowo (pocz. XX w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-parkowy i folwarczny Edwardowo (pocz. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek willa (pocz. XX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku willa (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bukowska .

Zabytek czworak I (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku czworak I (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bukowska .

Zabytek czworak II (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku czworak II (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bukowska .

Zabytek czworak III (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku czworak III (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bukowska .

Zabytek budynek gospodarczy (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bukowska .

Zabytek budynek gospodarczy (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bukowska .

Zabytek czworak IV (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku czworak IV (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bukowska .

Zabytek budynek gospodarczy (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bukowska .

Zabytek budynek gospodarczy (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bukowska .

Zabytek mur graniczny z bramą (pocz. XX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku mur graniczny z bramą (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bukowska .

Zabytek park (1900 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku park (1900 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bukowska .

Zabytek ogrodzenie z bramą (pocz. XX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramą (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bukowska .

Zabytek podwórze gospodarcze () pełniący funkcję podwórze gospodarcze w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku podwórze gospodarcze () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek podwórze gospodarcze posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek ogrodzenie kolonii folwarcznej (pocz. XX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie kolonii folwarcznej (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek zespół dworsko-folwarczny (1907 - 1910) pełniący funkcję zespół - folwark w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-folwarczny (1907 - 1910) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - folwark posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Skoczowska .

Zabytek garaż (1907 - 1910) pełniący funkcję garaż w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku garaż (1907 - 1910) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek garaż posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Masztowa .

Zabytek dworek, ob. dom wielorodzinny (1860 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dworek, ob. dom wielorodzinny (1860 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Masztowa .

Zabytek budynek mieszkalny (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (4. ćw. XIX w.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Skoczowska .

Zabytek budynek administracyjny (1907 - 1910) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1907 - 1910) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Skoczowska .

Zabytek budynek administracyjno-gospodarczy (1895 r.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjno-gospodarczy (1895 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Żorska .

Zabytek zespół dworsko-parkowy (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-parkowy (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Krzesiny .

Zabytek dwór (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dwór (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Krzesiny .

Zabytek pozostałości parku (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku pozostałości parku (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Krzesiny .

Zabytek zabudowania d. załozenia koszarowego (1890 - 1892) pełniący funkcję zespół - koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zabudowania d. załozenia koszarowego (1890 - 1892) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek zespół d. koszar (1860 - 1880) pełniący funkcję zespół - koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół d. koszar (1860 - 1880) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek budynek mieszkalny (1880 - 1890) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Franciszka Ratajczaka .

Zabytek budynek mieszkalny (1880 - 1890) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Franciszka Ratajczaka .

Zabytek stajnie (1880 - 1890) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku stajnie (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Franciszka Ratajczaka .

Zabytek magazyn (1880 - 1890) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku magazyn (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Powstańców Wielkopolskich .

Zabytek budynek mieszkalny (1880 - 1890) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Powstańców Wielkopolskich .

Zabytek sąd wojskowy (1880 - 1890) pełniący funkcję sąd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku sąd wojskowy (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sąd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek zagroda bamberska (1875 - 1928) pełniący funkcję zespół - zagroda w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zagroda bamberska (1875 - 1928) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - zagroda posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kościelna .

Zabytek obora (1875 - 1928) pełniący funkcję obora w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku obora (1875 - 1928) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek obora posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kościelna .

Zabytek spichlerz (1875 - 1928) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku spichlerz (1875 - 1928) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kościelna .

Zabytek wozownia (1928 r.) pełniący funkcję wozownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku wozownia (1928 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wozownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kościelna .

Zabytek dom (1875 - 1928) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (1875 - 1928) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kościelna .

Zabytek stodoła (1875 - 1928) pełniący funkcję stodoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku stodoła (1875 - 1928) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stodoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kościelna .

Zabytek zespół folwarczny Palaczów (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję zespół - folwark w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół folwarczny Palaczów (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - folwark posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek dwór (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dwór (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Słoneczna .

Zabytek ogród (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku ogród (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek zespół zajezdni tramwajowej (1880 r.) pełniący funkcję zespół - zajezdnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół zajezdni tramwajowej (1880 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - zajezdnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Gajowa .

Zabytek budynek mieszkalny tzw. Biały Domek (1880 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny tzw. Biały Domek (1880 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Gajowa .

Zabytek warsztaty naprawcze (1880 - 1890) pełniący funkcję warsztat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku warsztaty naprawcze (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek warsztat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Gajowa .

Zabytek budynek zarządu (1900 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek zarządu (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Gajowa .

Zabytek ogrodzenie (koniec XIX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Gajowa .

Zabytek zespół szpitala dziecięcego (1853 r.) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół szpitala dziecięcego (1853 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Romana Szymańskiego .

Zabytek szpital dziecięcy św. Józefa, ob. im. Krysiewicza (1906 r.) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku szpital dziecięcy św. Józefa, ob. im. Krysiewicza (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bolesława Krysiewicza .

Zabytek kaplica pw. św. Józefa, ob. pw. Świętej Rodziny (1903 - 1904) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kaplica pw. św. Józefa, ob. pw. Świętej Rodziny (1903 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bolesława Krysiewicza .

Zabytek budynek socjalny (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek socjalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek socjalny (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek socjalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bolesława Krysiewicza .

Zabytek budynek zabiegowy (pocz. XX w.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek zabiegowy (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Romana Szymańskiego .

Zabytek kamienica, ob. dom Zgromadzenia ss. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (1880 - 1890) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica, ob. dom Zgromadzenia ss. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Romana Szymańskiego .

Zabytek Fort Ia - Twierdza Boyen (1876 - 1896) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Fort Ia - Twierdza Boyen (1876 - 1896) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek Fort I - Röder (1876 - 1896) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Fort I - Röder (1876 - 1896) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Książęca .

Zabytek Fort II - Stulpnagel (1878 - 1882) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Fort II - Stulpnagel (1878 - 1882) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek Fort IIa - Thümen (1878 - 1890) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Fort IIa - Thümen (1878 - 1890) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek Fort III - Gröber (1877 - 1881) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Fort III - Gröber (1877 - 1881) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek Fort IIIa - Prittwitz (1887 - 1890) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Fort IIIa - Prittwitz (1887 - 1890) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek Fort IV - Hake (1878 - 1882) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Fort IV - Hake (1878 - 1882) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek Fort IVa - Waldersee II (1878 - 1881) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Fort IVa - Waldersee II (1878 - 1881) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek Fort V - Waldersee I (1879 - 1883) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Fort V - Waldersee I (1879 - 1883) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Lechicka .

Zabytek Fort Va - Bonin (1887 - 1890) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Fort Va - Bonin (1887 - 1890) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek Fort VI - Tietzen (1879 - 1893) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Fort VI - Tietzen (1879 - 1893) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek Fort VIa - Stockhausen (1879 - 1882) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Fort VIa - Stockhausen (1879 - 1882) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek Fort VII - Colomb (1879 - 1893) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Fort VII - Colomb (1879 - 1893) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek Fort VIIa - Strotha (1887 - 1890) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Fort VIIa - Strotha (1887 - 1890) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wałbrzyska .

Zabytek Fort VIII - Grolman (1876 - 1882) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Fort VIII - Grolman (1876 - 1882) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Rumuńska .

Zabytek Fort VIIIa - Rohr (1879 - 1893) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Fort VIIIa - Rohr (1879 - 1893) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek Fort IX - Brünneck (1876 - 1880) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Fort IX - Brünneck (1876 - 1880) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek Stary Ogród Zoologiczny (1870 - 1880) pełniący funkcję zespół - ogród zoologiczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Stary Ogród Zoologiczny (1870 - 1880) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - ogród zoologiczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Zwierzyniecka .

Zabytek zespół zabudowań browaru hr. Mycielskiego (1872 - 1899) pełniący funkcję zespół - browar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół zabudowań browaru hr. Mycielskiego (1872 - 1899) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - browar posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Włodzimierza Majakowskiego .

Zabytek magazyn z d. trafostacją oraz urządzeniami chłodniczymi (data nieznana) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku magazyn z d. trafostacją oraz urządzeniami chłodniczymi (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Włodzimierza Majakowskiego .

Zabytek browar (1872 - 1899) pełniący funkcję browar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku browar (1872 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek browar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Włodzimierza Majakowskiego .

Zabytek piwnice d. rozlewni i magazynu (1872 - 1899) pełniący funkcję piwnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku piwnice d. rozlewni i magazynu (1872 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek piwnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Włodzimierza Majakowskiego .

Zabytek piwnice d. leżakowni piwa (1872 - 1899) pełniący funkcję piwnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku piwnice d. leżakowni piwa (1872 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek piwnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Włodzimierza Majakowskiego .

Zabytek piwnice d. magazynu (1872 - 1899) pełniący funkcję piwnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku piwnice d. magazynu (1872 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek piwnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Włodzimierza Majakowskiego .

Zabytek zespół szkolny (1903 - 1912) pełniący funkcję zespół - szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół szkolny (1903 - 1912) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szkoła posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek sala gimnastyczna (1913 r.) pełniący funkcję sala gimnastyczna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku sala gimnastyczna (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sala gimnastyczna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ignacego Prądzyńskiego .

Zabytek budynek szkolny I (1903 - 1912) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek szkolny I (1903 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ignacego Prądzyńskiego .

Zabytek budynek szkolny II (1903 - 1912) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek szkolny II (1903 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ignacego Prądzyńskiego .

Zabytek budynek szkolny III (1903 - 1912) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek szkolny III (1903 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ignacego Prądzyńskiego .

Zabytek zespół szkolny (1907 - 1913) pełniący funkcję zespół - szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół szkolny (1907 - 1913) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1913) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek szkoła powszechna, ob. Szkoła Podstawowa nr 36 (1907 - 1913) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku szkoła powszechna, ob. Szkoła Podstawowa nr 36 (1907 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek sala gimnastyczna (1907 - 1913) pełniący funkcję sala gimnastyczna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku sala gimnastyczna (1907 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sala gimnastyczna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek zespół rzeźni miejskiej (1897 - 1900) pełniący funkcję zespół - rzeźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół rzeźni miejskiej (1897 - 1900) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - rzeźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Garbary .

Zabytek hale targowe (1897 - 1900) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku hale targowe (1897 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Garbary .

Zabytek budynki pomocnicze (1897 - 1900) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynki pomocnicze (1897 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Garbary .

Zabytek budynki administracyjne (1897 - 1900) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynki administracyjne (1897 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Garbary .

Zabytek hale produkcyjne (1897 - 1900) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku hale produkcyjne (1897 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Garbary .

Zabytek zespół dziecińca Pod Słońcem (1927 - 1982) pełniący funkcję zespół - sierociniec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół dziecińca Pod Słońcem (1927 - 1982) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - sierociniec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Piastowska .

Zabytek budynek główny sierocińca (1927 - 1929) pełniący funkcję sierociniec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek główny sierocińca (1927 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek sierociniec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bielniki .

Zabytek dom mieszkalny (1927 r.) pełniący funkcję domek dozorcy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (1927 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek domek dozorcy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Droga Dębińska .

Zabytek ogród (1927 - 1928) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku ogród (1927 - 1928) to , a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek zagroda bamberska (1870 - 1910) pełniący funkcję zespół - zagroda w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zagroda bamberska (1870 - 1910) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - zagroda posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek stodoła (1870 - 1910) pełniący funkcję stodoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku stodoła (1870 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stodoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek obora (1870 - 1910) pełniący funkcję obora w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku obora (1870 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek obora posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek dom (1870 - 1910) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (1870 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek teren d. folwarku (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję zespół - folwark w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku teren d. folwarku (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - folwark posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Sióstr Misjonarek .

Zabytek dwór, ob. plebania (1786 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dwór, ob. plebania (1786 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Sióstr Misjonarek .

Zabytek pałac (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku pałac (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Sióstr Misjonarek .

Zabytek zespół kamienic Deierlinga (1904 - 1905) pełniący funkcję zespół - kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół kamienic Deierlinga (1904 - 1905) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wrocławska .

Zabytek kamienice Deierlinga (1904 - 1905) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienice Deierlinga (1904 - 1905) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wrocławska .

Zabytek kamienica Deierlinga (1904 - 1905) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica Deierlinga (1904 - 1905) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wrocławska .

Zabytek zespół stacji kolejowej Kobylepole (d. Średzkiej Kolei Powiatowej) (1901 - 1902) pełniący funkcję zespół - stacja kolejowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół stacji kolejowej Kobylepole (d. Średzkiej Kolei Powiatowej) (1901 - 1902) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - stacja kolejowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek sanitariaty (1901 - 1902) pełniący funkcję sanitariaty w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku sanitariaty (1901 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sanitariaty posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Folwarczna .

Zabytek dworzec kolejowy z peronem (1901 - 1902) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dworzec kolejowy z peronem (1901 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Folwarczna .

Zabytek warsztaty (1901 - 1902) pełniący funkcję warsztat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku warsztaty (1901 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek warsztat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Folwarczna .

Zabytek dom II (1901 - 1902) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom II (1901 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Folwarczna .

Zabytek chlew II (1901 - 1902) pełniący funkcję chlew w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku chlew II (1901 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek chlew posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Folwarczna .

Zabytek chlew I (1901 - 1902) pełniący funkcję chlew w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku chlew I (1901 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek chlew posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Folwarczna .

Zabytek dom I (1901 - 1902) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom I (1901 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Folwarczna .

Zabytek parowozownia (1901 - 1902) pełniący funkcję lokomotywownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku parowozownia (1901 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek lokomotywownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek magazyn II (1901 - 1902) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku magazyn II (1901 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek magazyn I (1901 - 1902) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku magazyn I (1901 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek fragment linii d. Średzkiej Kolei Powiatowej (1901 - 1902) pełniący funkcję linia kolejowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku fragment linii d. Średzkiej Kolei Powiatowej (1901 - 1902) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek linia kolejowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek Gazownia i Wodociągi Miejskie (1853 - 1908) pełniący funkcję zespół - gazownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Gazownia i Wodociągi Miejskie (1853 - 1908) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - gazownia posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grobla .

Zabytek budynki wodociągów (1908 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynki wodociągów (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grobla .

Zabytek budynek administracyjny (1853 - 1925) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1853 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grobla .

Zabytek budynki gazowni (1853 - 1855) pełniący funkcję gazownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynki gazowni (1853 - 1855) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek gazownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Za Groblą .

Zabytek zabudowania browaru (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję zespół - browar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zabudowania browaru (4. ćw. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - browar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Półwiejska .

Zabytek budynek produkcyjny I (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję browar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek produkcyjny I (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek browar posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Franciszka Ratajczaka .

Zabytek budynek produkcyjny II (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję browar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek produkcyjny II (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek browar posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Półwiejska .

Zabytek dobudówki pomocnicze (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dobudówki pomocnicze (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Półwiejska .

Zabytek budynek administracyjny (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Półwiejska .

Zabytek zespół fortyfikacji pruskich (18 fortów) (koniec XIX w.) pełniący funkcję zespół - twierdza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół fortyfikacji pruskich (18 fortów) (koniec XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - twierdza posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek zespół budynków Elektrowni Miejskiej Garbary (1927 - 1933) pełniący funkcję zespół - elektrownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół budynków Elektrowni Miejskiej Garbary (1927 - 1933) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - elektrownia posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Panny Marii .

Zabytek stara kotłownia (1929 r.) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku stara kotłownia (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Panny Marii .

Zabytek budynek maszynowni z nastawnią (1929 r.) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek maszynowni z nastawnią (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Panny Marii .

Zabytek oczyszczalnia wody chłodzącej (1952 r.) pełniący funkcję pompownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku oczyszczalnia wody chłodzącej (1952 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pompownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Panny Marii .

Zabytek pompownia wody surowej (1929 r.) pełniący funkcję pompownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku pompownia wody surowej (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pompownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Panny Marii .

Zabytek mur oporowy (1829 - 1832) pełniący funkcję mur oporowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku mur oporowy (1829 - 1832) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur oporowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Panny Marii .

Zabytek Reduta Czecha (1829 - 1832) pełniący funkcję umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Reduta Czecha (1829 - 1832) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek umocnienie ziemne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Panny Marii .

Zabytek rozdzielnia prądu (1929 r.) pełniący funkcję trafostacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku rozdzielnia prądu (1929 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek trafostacja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Panny Marii .

Zabytek założenie urbanistyczno-architektoniczne (1901 r.) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku założenie urbanistyczno-architektoniczne (1901 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek Ostrów Tumski, Stare Miasto, Śródka, Stare Miasto, Łazarz, Wilda, Ostroróg, Sołacz (data nieznana) pełniący funkcję dzielnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Ostrów Tumski, Stare Miasto, Śródka, Stare Miasto, Łazarz, Wilda, Ostroróg, Sołacz (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dzielnica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek zespół urbanistyczno-architektoniczny Starego Miasta (poł. XIII w.) pełniący funkcję założenie urbanistyczne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zespół urbanistyczno-architektoniczny Starego Miasta (poł. XIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek założenie urbanistyczne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek dzielnica willowa Sołacz (1907 - 1911) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dzielnica willowa Sołacz (1907 - 1911) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek układ urbanistyczno-architektoniczny dzielnicy Ostroróg (XIX w.) pełniący funkcję dzielnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku układ urbanistyczno-architektoniczny dzielnicy Ostroróg (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dzielnica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek układ urbanistyczno-architektoniczny Ostrów Tumski ze Śródką (XIII w.) pełniący funkcję dzielnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku układ urbanistyczno-architektoniczny Ostrów Tumski ze Śródką (XIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dzielnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek układ urbanistyczno-architektoniczny dzielnicy Łazarz (1. ćw. XX w.) pełniący funkcję dzielnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku układ urbanistyczno-architektoniczny dzielnicy Łazarz (1. ćw. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dzielnica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek układ urbanistyczno-architektoniczny Starego Rynku (XIV - XX) pełniący funkcję plac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku układ urbanistyczno-architektoniczny Starego Rynku (XIV - XX) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek plac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek Ring Stübbena (1903 - 1910) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Ring Stübbena (1903 - 1910) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek układ urbanistyczno-architektoniczny centrum miasta (XIII w.) pełniący funkcję miasto w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku układ urbanistyczno-architektoniczny centrum miasta (XIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek miasto posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek układ urbanistyczno-architektoniczny dzielnicy Wilda (XIX w.) pełniący funkcję dzielnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku układ urbanistyczno-architektoniczny dzielnicy Wilda (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dzielnica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek kamienica (1840 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1840 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica 27 Grudnia .

Zabytek Teatr Polski (1873 - 1875) pełniący funkcję teatr w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Teatr Polski (1873 - 1875) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek teatr posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica 27 Grudnia .

Zabytek klasztor ss. Sacre-Coeur de Dieu, ob. szpital kliniczny nr 4 im. Wiktora Degi (1870 - 1871) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku klasztor ss. Sacre-Coeur de Dieu, ob. szpital kliniczny nr 4 im. Wiktora Degi (1870 - 1871) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica 28 Czerwca 1956 r. .

Zabytek kamienica (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica 28 Czerwca 1956 r. .

Zabytek willa (1895 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku willa (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica 28 Czerwca 1956 r. .

Zabytek gmach Towarzystwa UNION (1910 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku gmach Towarzystwa UNION (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica 3 Maja .

Zabytek kamienica z oficynami (1900 - 1902) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1900 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica 3 Maja .

Zabytek budynek dowództwa II (1929 r.) pełniący funkcję sztab w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek dowództwa II (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sztab posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica 3. Pułku Lotniczego .

Zabytek budynek koszarowy (1920 - 1930) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek koszarowy (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica 3. Pułku Lotniczego .

Zabytek budynek kasyna podoficerskiego z wieżą ciśnień (1913 r.) pełniący funkcję kasyno w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek kasyna podoficerskiego z wieżą ciśnień (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kasyno posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica 3. Pułku Lotniczego .

Zabytek budynek koszarowy (1920 - 1930) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek koszarowy (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica 3. Pułku Lotniczego .

Zabytek budynek koszarowy (1920 - 1930) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek koszarowy (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica 3. Pułku Lotniczego .

Zabytek budynek łaźni (1920 - 1930) pełniący funkcję łaźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek łaźni (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek łaźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica 3. Pułku Lotniczego .

Zabytek Krajowy Zakład Ubezpieczeń, ob. szpital im. Raszei (1907 - 1909) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Krajowy Zakład Ubezpieczeń, ob. szpital im. Raszei (1907 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek Starostwo Powiatowe, ob. przychodnia (1909 - 1910) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Starostwo Powiatowe, ob. przychodnia (1909 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek dom (1906 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek Akademia Ekonomiczna (1928 - 1931) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Akademia Ekonomiczna (1928 - 1931) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Al. Niepodległości .

Zabytek dom akademicki (1925 - 1927) pełniący funkcję bursa/internat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom akademicki (1925 - 1927) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bursa/internat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Al. Niepodległości .

Zabytek gimnazjum ss. urszulanek, ob. studium medyczne (1922 - 1924) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku gimnazjum ss. urszulanek, ob. studium medyczne (1922 - 1924) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Al. Niepodległości .

Zabytek internat (1931 - 1933) pełniący funkcję bursa/internat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku internat (1931 - 1933) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bursa/internat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Al. Niepodległości .

Zabytek budynek dyrekcji PKP (1916 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek dyrekcji PKP (1916 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Al. Niepodległości .

Zabytek willa (1929 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku willa (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Al. Wielkopolska .

Zabytek kamienica tylna z oficynami (1906 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica tylna z oficynami (1906 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Aleje Karola Marcinkowskiego .

Zabytek kamienica (1884 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1884 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Aleje Karola Marcinkowskiego .

Zabytek kamienica z oficyną (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Aleje Karola Marcinkowskiego .

Zabytek kamienica z oficynami (1891 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Aleje Karola Marcinkowskiego .

Zabytek kamienica Anderschów (1852 - 1856) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica Anderschów (1852 - 1856) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Aleje Karola Marcinkowskiego .

Zabytek gmach Ziemstwa Kredytowego, ob. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych (1837 - 1839) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku gmach Ziemstwa Kredytowego, ob. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych (1837 - 1839) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Aleje Karola Marcinkowskiego .

Zabytek gmach Głównego Urzędu Podatkowego, ob. komenda policji (1882 - 1885) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku gmach Głównego Urzędu Podatkowego, ob. komenda policji (1882 - 1885) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Aleje Karola Marcinkowskiego .

Zabytek gmach Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, ob. Collegium Maius Akademii Medycznej (1905 - 1908) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku gmach Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, ob. Collegium Maius Akademii Medycznej (1905 - 1908) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Aleksandra Fredry .

Zabytek plebania (1886 r.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku plebania (1886 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Aleksandra Fredry .

Zabytek kościół parafialny pw. Najświętszego Zbawiciela (1866 - 1869) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Najświętszego Zbawiciela (1866 - 1869) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Aleksandra Fredry .

Zabytek kamienica z oficyną (1863 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1863 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Aleksandra Fredry .

Zabytek kamienica (1872 - 1874) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1872 - 1874) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Aleksandra Fredry .

Zabytek Bank Listów Zastawnych, ob. Zakł. Elektr.Techn.Obliczeniowej (1912 r.) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Bank Listów Zastawnych, ob. Zakł. Elektr.Techn.Obliczeniowej (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Aleksandra Fredry .

Zabytek Teatr Wielki (1910 r.) pełniący funkcję teatr w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Teatr Wielki (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek teatr posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Aleksandra Fredry .

Zabytek kamienica z oficyną (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Andrzeja i Władysława Niegolewskich .

Zabytek kamienica (1900 - 1909) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Andrzeja i Władysława Niegolewskich .

Zabytek kamienica (1905 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Andrzeja i Władysława Niegolewskich .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Andrzeja i Władysława Niegolewskich .

Zabytek kamienica (1902 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Andrzeja i Władysława Niegolewskich .

Zabytek kamienica (1900 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Andrzeja i Władysława Niegolewskich .

Zabytek kamienica (1898 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Antoniego Kosińskiego .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki garnizonowy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (1892 - 1894) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki garnizonowy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (1892 - 1894) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Augustyna Szamarzewskiego .

Zabytek kamienica Rezydencja Platerów (1903 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica Rezydencja Platerów (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bolesława Krysiewicza .

Zabytek willa (1905 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku willa (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek budynek gospodarczy (1905 r.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek gimnazjum Augusty Wiktorii, ob. Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Karola Marcinkowskiego (1902 - 1903) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku gimnazjum Augusty Wiktorii, ob. Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Karola Marcinkowskiego (1902 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bukowska .

Zabytek klasztor, ob. Zakład Dzieci Głuchych (1836 - 1837) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku klasztor, ob. Zakład Dzieci Głuchych (1836 - 1837) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bydgoska .

Zabytek szkoła dla głuchoniemych (1836 - 1837) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku szkoła dla głuchoniemych (1836 - 1837) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bydgoska .

Zabytek kościół pw. św. Kazimierza, ob. polskokatolicki parafialny (2. poł. XVII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Kazimierza, ob. polskokatolicki parafialny (2. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bydgoska .

Zabytek budynek fabryczny d. Pebeco (1929 - 1934) pełniący funkcję fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek fabryczny d. Pebeco (1929 - 1934) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fabryka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Chlebowa .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1767 - 1770) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1767 - 1770) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Chojnicka .

Zabytek kamienica z oficyną (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Chwaliszewo .

Zabytek kościół parafialny pw. Świętej Trójcy (1936 - 1939) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Świętej Trójcy (1936 - 1939) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Czechosłowacka .

Zabytek elektrownia Wildecka (1895 r.) pełniący funkcję elektrownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku elektrownia Wildecka (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek elektrownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Dolna Wilda .

Zabytek dwór (poł. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dwór (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Dolne Chyby .

Zabytek kościół pw. św. Dominika i Matki Boskiej Pocieszenia (XIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Dominika i Matki Boskiej Pocieszenia (XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Dominikańska .

Zabytek dom (pocz. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Dominikańska .

Zabytek dom (pocz. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Dominikańska .

Zabytek kamienica (1805 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1805 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Dominikańska .

Zabytek Dworzec Letni (1902 r.) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Dworzec Letni (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Dworcowa .

Zabytek klasztor (XVII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku klasztor (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Działowa .

Zabytek kościół pw. św. Józefa (XVII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Józefa (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Działowa .

Zabytek kamienica z oficynami (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Działyńskich .

Zabytek kamienica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Działyńskich .

Zabytek kamienica z oficyną (1895 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Działyńskich .

Zabytek kościół parafialny pw. Zmartwychwstania Pańskiego (1923 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Zmartwychwstania Pańskiego (1923 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Dąbrówki .

Zabytek pawilon Polska za Granicą, ob. biblioteka Akademii Medycznej (1929 r.) pełniący funkcję pawilon wystawowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku pawilon Polska za Granicą, ob. biblioteka Akademii Medycznej (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek pawilon wystawowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Elizy Orzeszkowej .

Zabytek spichlerz (data nieznana) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku spichlerz (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Fabryczna .

Zabytek budynek gospodarczo-mieszkalny (data nieznana) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczo-mieszkalny (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Fabryczna .

Zabytek budynek gospodarczy (1874 - 1876) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1874 - 1876) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Feliksa Nowowiejskiego .

Zabytek willa (1935 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku willa (1935 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Feliksa Nowowiejskiego .

Zabytek willa (1912 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku willa (1912 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Feliksa Nowowiejskiego .

Zabytek klasztor filipinów, ob. dom dziecka (1771 r.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku klasztor filipinów, ob. dom dziecka (1771 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Filipińska .

Zabytek biblioteka uniwersytecka (1889 - 1902) pełniący funkcję biblioteka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku biblioteka uniwersytecka (1889 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek biblioteka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Franciszka Ratajczaka .

Zabytek kościół pw. św. Antoniego (1668 - 1730) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Antoniego (1668 - 1730) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Franciszkańska .

Zabytek klasztor (XVII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku klasztor (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Franciszkańska .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Franciszkańska .

Zabytek kamienica (1895 - 1897) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1895 - 1897) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Franklina Roosevelta .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Franklina Roosevelta .

Zabytek kamienica (1903 - 1905) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1903 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Franklina Roosevelta .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Franklina Roosevelta .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Franklina Roosevelta .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Franklina Roosevelta .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Franklina Roosevelta .

Zabytek kapitanat portowy (1907 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kapitanat portowy (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Garbary .

Zabytek stacja pomp (1900 - 1910) pełniący funkcję pompownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku stacja pomp (1900 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pompownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Garbary .

Zabytek klasztor, ob. szpital (przełom XVII/XVIII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku klasztor, ob. szpital (przełom XVII/XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Garbary .

Zabytek kościół pw. św. Franciszka (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Franciszka (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Garbary .

Zabytek klasztor (XVIII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku klasztor (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Garbary .

Zabytek gimnazjum Marii Magdaleny (1855 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku gimnazjum Marii Magdaleny (1855 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Garbary .

Zabytek kamienica (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Garbary .

Zabytek kamienica (poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Garbary .

Zabytek kamienica Siedmiu Wdów, Pięciu Panien (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica Siedmiu Wdów, Pięciu Panien (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Garbary .

Zabytek kamienica (1900 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Garbary .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Garbary .

Zabytek szkoła (1914 - 1917) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku szkoła (1914 - 1917) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Garbary .

Zabytek pawilon Krzyżanowskiego (1883 r.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku pawilon Krzyżanowskiego (1883 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Garbary .

Zabytek szkoła (1877 - 1878) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku szkoła (1877 - 1878) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Garncarska .

Zabytek kościół, ob. parafialny pw. św. Marii Magdaleny i św. Stanisława (1651 - 1701) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół, ob. parafialny pw. św. Marii Magdaleny i św. Stanisława (1651 - 1701) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Gołębia .

Zabytek dom (XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Gołębia .

Zabytek szkoła jezuicka, ob. szkola baletowa (2. poł. XVII w.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku szkoła jezuicka, ob. szkola baletowa (2. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Gołębia .

Zabytek kamienica (1906 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Graniczna .

Zabytek pastorówka i szkoła, ob. dom parafialny (1912 - 1913) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku pastorówka i szkoła, ob. dom parafialny (1912 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grobla .

Zabytek dom (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grobla .

Zabytek dom (pocz. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grobla .

Zabytek dom (pocz. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grobla .

Zabytek loża masońska, ob. Muzeum Etnograficzne (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję loża masońska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku loża masońska, ob. Muzeum Etnograficzne (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek loża masońska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grobla .

Zabytek wytwórnia wódek Hartwig Kantorowicz (1904 r.) pełniący funkcję fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku wytwórnia wódek Hartwig Kantorowicz (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fabryka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grochowe Łąki .

Zabytek willa (pocz. XX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku willa (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grudzieniec .

Zabytek kamienica (1903 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grunwaldzka .

Zabytek hotel Polonia, ob. szpital wojskowy (1928 - 1929) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku hotel Polonia, ob. szpital wojskowy (1928 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grunwaldzka .

Zabytek strażnica straży pożarnej (1908 - 1909) pełniący funkcję remiza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku strażnica straży pożarnej (1908 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek remiza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grunwaldzka .

Zabytek kamienica (1897 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grunwaldzka .

Zabytek kamienica (1901 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1901 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grunwaldzka .

Zabytek kamienica (1900 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grunwaldzka .

Zabytek willa Flora (2. ćw. XIX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku willa Flora (2. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grunwaldzka .

Zabytek sala widowiskowa z łącznikiem (1909 - 1912) pełniący funkcję hala widowiskowo-sportowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku sala widowiskowa z łącznikiem (1909 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hala widowiskowo-sportowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grunwaldzka .

Zabytek willa (1930 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku willa (1930 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grunwaldzka .

Zabytek willa (1932 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku willa (1932 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grunwaldzka .

Zabytek willa (1933 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku willa (1933 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grunwaldzka .

Zabytek gmach Collegium Chemicum Uniwersytetu Adama Mickiewicza (1920 - 1929) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku gmach Collegium Chemicum Uniwersytetu Adama Mickiewicza (1920 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grunwaldzka .

Zabytek budynek mieszkalny (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Góra Przemysła .

Zabytek zamek Przemysława (1783 r.) pełniący funkcję zamek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zamek Przemysława (1783 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zamek posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Góra Przemysła .

Zabytek kamienica (1903 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Górna Wilda .

Zabytek budynek administracyjny (1924 - 1925) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1924 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głogowska .

Zabytek pałac targowy (1924 - 1925) pełniący funkcję hala targowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku pałac targowy (1924 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hala targowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głogowska .

Zabytek hala reprezentacyjna (1928 - 1929) pełniący funkcję hala targowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku hala reprezentacyjna (1928 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hala targowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głogowska .

Zabytek Dworzec Zachodni (1925 r.) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Dworzec Zachodni (1925 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głogowska .

Zabytek poczta (1912 r.) pełniący funkcję poczta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku poczta (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek poczta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głogowska .

Zabytek kamienica (1910 - 1920) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1910 - 1920) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głogowska .

Zabytek kamienica (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głogowska .

Zabytek dom, tzw. Sołtysówka (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom, tzw. Sołtysówka (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głogowska .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głogowska .

Zabytek kamienica z restauracją Magnolia (1929 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z restauracją Magnolia (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głogowska .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głogowska .

Zabytek kamienica (1901 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1901 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głogowska .

Zabytek kamienica z oficynami (1902 - 1903) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1902 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głogowska .

Zabytek budynek gospodarczy z gołębnikiem (data nieznana) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy z gołębnikiem (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głogowska .

Zabytek gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (1932 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (1932 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głogowska .

Zabytek gimnazjum męskie, ob. VIII Liceum Ogólnokształcące (1925 - 1926) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku gimnazjum męskie, ob. VIII Liceum Ogólnokształcące (1925 - 1926) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głogowska .

Zabytek kamienica z oficynami (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głogowska .

Zabytek kościół parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głogowska .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Jakuba Większego (przełom XIII/XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Jakuba Większego (przełom XIII/XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głuszyna .

Zabytek Collegium Anatomicum (1920 - 1929) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Collegium Anatomicum (1920 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Heliodora Święcickiego .

Zabytek Collegium Minus (1910 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Collegium Minus (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Henryka Wieniawskiego .

Zabytek dom (1910 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Henryka Wieniawskiego .

Zabytek gmach handlowo-administracyjny (1910 - 1912) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku gmach handlowo-administracyjny (1910 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ignacego Paderewskiego .

Zabytek hotel Bazar (1839 - 1942) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku hotel Bazar (1839 - 1942) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ignacego Paderewskiego .

Zabytek Muzeum Narodowe (1900 - 1903) pełniący funkcję muzeum w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Muzeum Narodowe (1900 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek muzeum posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ignacego Paderewskiego .

Zabytek Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych (1931 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych (1931 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek budynek Izby Rolniczej (1895 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek Izby Rolniczej (1895 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek kamienica (1910 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek kamienica (1904 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek kamienica (1904 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek kamienica (1906 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek dom (1870 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (1870 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek kamienica, ob. Teatr Nowy (1906 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica, ob. Teatr Nowy (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek kamienica (1920 - 1930) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek kamienica (1904 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek budynek mieszkalny (1925 - 1927) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1925 - 1927) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Kochanowskiego .

Zabytek Akademia Lubrańskiego, ob. Muzeum Archidiecezjalne (1510 - 1530) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Akademia Lubrańskiego, ob. Muzeum Archidiecezjalne (1510 - 1530) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Lubrańskiego .

Zabytek palmiarnia (1910 - 1911) pełniący funkcję pawilon parkowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku palmiarnia (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon parkowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek pawilon wystawowy Betonhaus (1911 r.) pełniący funkcję pawilon wystawowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku pawilon wystawowy Betonhaus (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon wystawowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek kamienica (1906 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. św. Anny (1904 - 1907) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. św. Anny (1904 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek kamienica (1905 - 1906) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 - 1906) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek kamienica (1902 - 1903) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1902 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek kamienica (1904 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek kamienica (1903 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek kamienica (1902 - 1903) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1902 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek kamienica (1904 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek kamienica (1902 - 1903) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1902 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek kamienica (1904 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek kamienica (1904 - 1905) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek kamienica (1904 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek kamienica (1906 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jeżycka .

Zabytek oficyna (1906 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku oficyna (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jeżycka .

Zabytek budynek tzw. Domu Tramwajarza lub Domu Amarantowego (1925 - 1927) pełniący funkcję dom kultury w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek tzw. Domu Tramwajarza lub Domu Amarantowego (1925 - 1927) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek dom kultury posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek szkoła dla dziewcząt (1895 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku szkoła dla dziewcząt (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Józefa Chełmońskiego .

Zabytek szkoła (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku szkoła (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Józefa Strusia .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Józefa Strusia .

Zabytek wozownia (1895 r.) pełniący funkcję wozownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku wozownia (1895 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wozownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Karola Libelta .

Zabytek kamienica (1894 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Karola Libelta .

Zabytek willa (1933 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku willa (1933 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Karola Libelta .

Zabytek willa (1920 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku willa (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Karola Libelta .

Zabytek kamienica (1870 - 1880) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1870 - 1880) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kazimierza Kantaka .

Zabytek kamienica z 2 oficynami (1872 - 1873) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z 2 oficynami (1872 - 1873) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kazimierza Kantaka .

Zabytek kamienica z 2 oficynami, d. hotel (1872 - 1873) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z 2 oficynami, d. hotel (1872 - 1873) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kazimierza Kantaka .

Zabytek dom (XV w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Klasztorna .

Zabytek dom (XV w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Klasztorna .

Zabytek dom (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Klasztorna .

Zabytek dom (koniec XV w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Klasztorna .

Zabytek dyspozytornia (1942 r.) pełniący funkcję budynek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dyspozytornia (1942 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kolejowa .

Zabytek lokomotywownia prostokątna (data nieznana) pełniący funkcję lokomotywownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku lokomotywownia prostokątna (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek lokomotywownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kolejowa .

Zabytek lokomotywownia wachlarzowa z obrotnicą (1892 r.) pełniący funkcję lokomotywownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku lokomotywownia wachlarzowa z obrotnicą (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek lokomotywownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kolejowa .

Zabytek kamienica (1880 - 1890) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kolejowa .

Zabytek kamienica z oficyną (1900 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1900 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kolejowa .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kozia .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kozia .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kozia .

Zabytek kamienica z oficynami (1895 - 1905) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1895 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kościelna .

Zabytek zbór ewangelicki, ob. kościół rzymskokatolicki parafialny pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej (1911 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zbór ewangelicki, ob. kościół rzymskokatolicki parafialny pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Krzesiny .

Zabytek dom (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ks. Ignacego Posadzego .

Zabytek dworek (koniec XVIII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dworek (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ks. Ignacego Posadzego .

Zabytek dworek (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dworek (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ks. Ignacego Posadzego .

Zabytek dworek (poł. XVIII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dworek (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ks. Ignacego Posadzego .

Zabytek kamienica (1904 - 1905) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kwiatowa .

Zabytek kamienica (1908 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kwiatowa .

Zabytek kamienica (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Maksymiliana Jackowskiego .

Zabytek kamienica z oficyną (1906 - 1908) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1906 - 1908) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Maksymiliana Jackowskiego .

Zabytek kamienica z oficynami (1902 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Maksymiliana Jackowskiego .

Zabytek kamienica (1902 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Maksymiliana Jackowskiego .

Zabytek kamienica z oficynami (1898 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Maksymiliana Jackowskiego .

Zabytek kamienica Oskara Hoffmana (1901 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica Oskara Hoffmana (1901 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Maksymiliana Jackowskiego .

Zabytek kamienica z oficynami (1903 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Maksymiliana Jackowskiego .

Zabytek kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (1912 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Mariacka .

Zabytek plebania (1912 r.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku plebania (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Mariacka .

Zabytek willa (1896 - 1898) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku willa (1896 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Marii Konopnickiej .

Zabytek willa (1906 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku willa (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Marii Konopnickiej .

Zabytek willa (1896 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku willa (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Marii Konopnickiej .

Zabytek strażnica straży pożarnej (1886 - 1887) pełniący funkcję remiza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku strażnica straży pożarnej (1886 - 1887) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek remiza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Masztalarska .

Zabytek dom (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Mieczysława Niedziałkowskiego .

Zabytek szpital św. Łazarza, ob. dom (XVIII w.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku szpital św. Łazarza, ob. dom (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Mieczysława Niedziałkowskiego .

Zabytek kamienica (1895 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek kamienica z oficyną (1880 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek budynek mieszkalny (1925 - 1927) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1925 - 1927) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Mikołaja Reja .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Mokra .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Mokra .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Mokra .

Zabytek zbór ewangelicki, ob. kościół rzymskokatolicki pw. Wszystkich Świętych (1777 - 1786) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zbór ewangelicki, ob. kościół rzymskokatolicki pw. Wszystkich Świętych (1777 - 1786) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Mostowa .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Mostowa .

Zabytek dom (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Mostowa .

Zabytek kamienica (1895 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Mostowa .

Zabytek kamienica (1902 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Mostowa .

Zabytek gmach Konsystorium Królewskiego, ob. prokuratura (1893 - 1894) pełniący funkcję sąd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku gmach Konsystorium Królewskiego, ob. prokuratura (1893 - 1894) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek sąd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Młyńska .

Zabytek kamienica (1890 - 1991) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 - 1991) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Młyńska .

Zabytek kamienica (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Młyńska .

Zabytek sąd (1905 - 1908) pełniący funkcję sąd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku sąd (1905 - 1908) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek sąd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Młyńska .

Zabytek kościół ewangelicki pw. Świętego Krzyża (1885 - 1886) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki pw. Świętego Krzyża (1885 - 1886) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ogrodowa .

Zabytek pałac arcybiskupi (XV w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku pałac arcybiskupi (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ostrów Tumski .

Zabytek kanonia (XVI w.) pełniący funkcję kanonia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kanonia (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kanonia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ostrów Tumski .

Zabytek kanonia (XVI w.) pełniący funkcję kanonia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kanonia (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek kanonia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ostrów Tumski .

Zabytek dom (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ostrów Tumski .

Zabytek pałacyk (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku pałacyk (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ostrów Tumski .

Zabytek kanonia (XVIII w.) pełniący funkcję kanonia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kanonia (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kanonia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ostrów Tumski .

Zabytek kanonia (1504 r.) pełniący funkcję kanonia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kanonia (1504 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kanonia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ostrów Tumski .

Zabytek psałteria (pocz. XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku psałteria (pocz. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ostrów Tumski .

Zabytek willa (1886 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku willa (1886 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ożarowska .

Zabytek budynek Miejskich Łazienek Rzecznych (1924 - 1925) pełniący funkcję łaźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek Miejskich Łazienek Rzecznych (1924 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek łaźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Piastowska .

Zabytek Prowincjonalna Ubezpieczalnia Ogniowa (1896 - 1897) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Prowincjonalna Ubezpieczalnia Ogniowa (1896 - 1897) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Plac Cyryla Ratajskiego .

Zabytek kolegium, ob. Urząd Miejski (pocz. XVIII w.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kolegium, ob. Urząd Miejski (pocz. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Plac Kolegiacki .

Zabytek dom (XV w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Plac Kolegiacki .

Zabytek dom (pocz. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Plac Kolegiacki .

Zabytek szkoła (koniec XIX w.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku szkoła (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Plac Marii Skłodowskiej-Curie .

Zabytek zakład dla starców (1907 - 1908) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku zakład dla starców (1907 - 1908) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Plac Marii Skłodowskiej-Curie .

Zabytek Królewska Szkoła Budowy Maszyn, ob. politechnika (1907 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Królewska Szkoła Budowy Maszyn, ob. politechnika (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Plac Marii Skłodowskiej-Curie .

Zabytek sąd ziemski i miejski (1835 - 1840) pełniący funkcję sąd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku sąd ziemski i miejski (1835 - 1840) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sąd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Plac Wielkopolski .

Zabytek teatr, ob. gmach Arkadia (1877 - 1879) pełniący funkcję teatr w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku teatr, ob. gmach Arkadia (1877 - 1879) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek teatr posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Plac Wolności .

Zabytek Bank Wschodni, ob. Wielkopolski Bank Kredytowy (1911 r.) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Bank Wschodni, ob. Wielkopolski Bank Kredytowy (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Plac Wolności .

Zabytek Biblioteka Raczyńskich (1822 - 1829) pełniący funkcję biblioteka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Biblioteka Raczyńskich (1822 - 1829) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek biblioteka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Plac Wolności .

Zabytek gmach PKO (1937 r.) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku gmach PKO (1937 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Plac Wolności .

Zabytek dom handlowy firmy Hasse & co (1908 r.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom handlowy firmy Hasse & co (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Plac Wolności .

Zabytek pałac (pocz. XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku pałac (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Podbiałowa .

Zabytek kamienica (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Podgórna .

Zabytek kamienica (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Podgórna .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Jana Vianney (1928 - 1930) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Jana Vianney (1928 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Podlaska .

Zabytek dwór (koniec XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dwór (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Pokrzywno .

Zabytek szpital położniczy (1900 - 1903) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku szpital położniczy (1900 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Polna .

Zabytek Najwyższy Sąd Krajowy, ob. Wojewódzkie Archiwum Państwowe (1879 - 1882) pełniący funkcję sąd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Najwyższy Sąd Krajowy, ob. Wojewódzkie Archiwum Państwowe (1879 - 1882) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek sąd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Por. Janiny Lewandowskiej .

Zabytek kamienica z 3 oficynami (1904 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z 3 oficynami (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Poznańska .

Zabytek kamienica z oficynami (1903 - 1904) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1903 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Poznańska .

Zabytek łaźnia miejska, ob. Instytut Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (1907 - 1908) pełniący funkcję łaźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku łaźnia miejska, ob. Instytut Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (1907 - 1908) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek łaźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Przemysłowa .

Zabytek dom (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XX w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Przemysłowa .

Zabytek kamienica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Półwiejska .

Zabytek kamienica z 2 oficynami (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z 2 oficynami (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Półwiejska .

Zabytek kamienica z oficyną (1903 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Półwiejska .

Zabytek kamienica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Półwiejska .

Zabytek kamienica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Półwiejska .

Zabytek budynek dworca kolejowego Poznań Antoninek (1912 r.) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek dworca kolejowego Poznań Antoninek (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Radziwoja .

Zabytek dom samotnych, ob. MPGK (1926 - 1927) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom samotnych, ob. MPGK (1926 - 1927) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Rybaki .

Zabytek kościół ewangelicki pw. św. Mateusza, ob rzymskokatolicki parafialny pw. Marii Królowej (1905 - 1907) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki pw. św. Mateusza, ob rzymskokatolicki parafialny pw. Marii Królowej (1905 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Rynek Wildecki .

Zabytek kamienica (1905 - 1909) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Rynek Łazarski .

Zabytek kościół parafialny, ob. sukursalny pw. św. Małgorzaty (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny, ob. sukursalny pw. św. Małgorzaty (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Rynek Śródecki .

Zabytek Szkoła Podstawowa nr 26 (1903 - 1905) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Szkoła Podstawowa nr 26 (1903 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ryszarda Berwińskiego .

Zabytek willa, ob. Radio Merkury (1908 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku willa, ob. Radio Merkury (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Ryszarda Berwińskiego .

Zabytek szkoła (1913 - 1915) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku szkoła (1913 - 1915) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Różana .

Zabytek kamienica (1903 - 1910) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1903 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Różana .

Zabytek Powszechny Dom Towarowy Okrąglak (1948 - 1955) pełniący funkcję sklep w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Powszechny Dom Towarowy Okrąglak (1948 - 1955) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek sklep posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Seweryna Mielżyńskiego .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Seweryna Mielżyńskiego .

Zabytek kamienica (1890 - 1900) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Seweryna Mielżyńskiego .

Zabytek gmach Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1857 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku gmach Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1857 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Seweryna Mielżyńskiego .

Zabytek kamienica (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Sieroca .

Zabytek kamienica (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Sieroca .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela (1908 - 1910) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela (1908 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Sióstr Misjonarek .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Andrzeja (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Andrzeja (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Spławie .

Zabytek szpital diakonisek, ob. Szpital Kliniczny nr 2 (1911 r.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku szpital diakonisek, ob. Szpital Kliniczny nr 2 (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stanisława Przybyszewskiego .

Zabytek kamienica z oficyną (1877 - 1878) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1877 - 1878) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stanisława Taczaka .

Zabytek kamienica z oficyną (1877 - 1878) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1877 - 1878) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stanisława Taczaka .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stanisława Wyspiańskiego .

Zabytek kamienica (1904 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stanisława Wyspiańskiego .

Zabytek ratusz (1310 r.) pełniący funkcję ratusz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku ratusz (1310 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek ratusz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek domek budniczy (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku domek budniczy (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek domek budniczy (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku domek budniczy (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek domek budniczy (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku domek budniczy (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek domek budniczy (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku domek budniczy (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek domek budniczy (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku domek budniczy (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek domek budniczy (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku domek budniczy (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek domek budniczy (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku domek budniczy (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek domek budniczy (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku domek budniczy (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek domek budniczy (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku domek budniczy (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek domek budniczy (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku domek budniczy (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek domek budniczy (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku domek budniczy (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek domek budniczy (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku domek budniczy (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek domek budniczy (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku domek budniczy (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek domek budniczy (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku domek budniczy (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek domek budniczy (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku domek budniczy (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek odwach, ob. Muzeum Powstania Wielkopolskiego (1783 - 1787) pełniący funkcję odwach w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku odwach, ob. Muzeum Powstania Wielkopolskiego (1783 - 1787) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek odwach posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek dom Czerwona Apteka (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom Czerwona Apteka (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek dom Grodzicki (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom Grodzicki (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek kamienica, ob. muzeum (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica, ob. muzeum (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek kamienica, ob. muzeum (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica, ob. muzeum (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek kamienica Grodzickich (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica Grodzickich (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek kamienica Pod Daszkiem (koniec XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Daszkiem (koniec XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek pałac Działyńskich (1773 - 1776) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku pałac Działyńskich (1773 - 1776) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek pałac Mielżyńskich, ob. Dom Turysty (koniec XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku pałac Mielżyńskich, ob. Dom Turysty (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek kamienica (poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek kamienica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek kamienica gminy żydowskiej (1897 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica gminy żydowskiej (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stawna .

Zabytek budynek Fundacji Charytatywnej Bergera, ob. Politechniki Poznańskiej (1909 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek Fundacji Charytatywnej Bergera, ob. Politechniki Poznańskiej (1909 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stefana Czarnieckiego .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła z domem parafialnym (1932 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła z domem parafialnym (1932 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stolarska .

Zabytek gimnazjum, ob. III Liceum Ogólnokształcące św. Jana Kantego (pocz. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku gimnazjum, ob. III Liceum Ogólnokształcące św. Jana Kantego (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Strzelecka .

Zabytek kamienica z 2 oficynami (1898 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z 2 oficynami (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Strzelecka .

Zabytek kamienica (1870 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1870 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Strzelecka .

Zabytek klasztor, ob. plebania (2. poł. XV w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku klasztor, ob. plebania (2. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Strzelecka .

Zabytek kościół, ob. parafialny pw. Bożego Ciała (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół, ob. parafialny pw. Bożego Ciała (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Strzelecka .

Zabytek dwór (1907 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dwór (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Sypniewo .

Zabytek kamienica z oficynami (1895 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Szewska .

Zabytek furta klasztorna, ob. dom (XVII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku furta klasztorna, ob. dom (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Szewska .

Zabytek kamienica (1898 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Szewska .

Zabytek dom (poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Szewska .

Zabytek kamienica (1894 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Szewska .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Szewska .

Zabytek kamienica (poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Szewska .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Szkolna .

Zabytek kamienica (pocz. XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Szkolna .

Zabytek Szpital im. Stanisława Strusia, d. klasztor karmelitanek (poł. XVIII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Szpital im. Stanisława Strusia, d. klasztor karmelitanek (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Szkolna .

Zabytek magazyn (1902 - 1903) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku magazyn (1902 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Szyperska .

Zabytek dworek (XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dworek (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Szyperska .

Zabytek dom (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek kamienica (1896 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek gmach dyrekcji poczty (pocz. XX w.) pełniący funkcję poczta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku gmach dyrekcji poczty (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek poczta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki (1930 - 1933) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki (1930 - 1933) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Tadeusza Rejtana .

Zabytek dwór (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dwór (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Umultowska .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wielka .

Zabytek kamienica (1910 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wielka .

Zabytek kamienica (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wielka .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wielka .

Zabytek dom (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XIX w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wierzbięcice .

Zabytek kamienica z oficyną i budynkiem tylnym (1910 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną i budynkiem tylnym (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wierzbięcice .

Zabytek kamienica (1911 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wierzbięcice .

Zabytek kaplica pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (1894 - 1896) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kaplica pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wieżowa .

Zabytek dom (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wodna .

Zabytek kamienica (pocz. XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wodna .

Zabytek kamienica (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wodna .

Zabytek pałac Górków (1547 - 1549) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku pałac Górków (1547 - 1549) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wodna .

Zabytek dom Bractwa Kurkowego (pocz. XX w.) pełniący funkcję dom modlitwy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom Bractwa Kurkowego (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dom modlitwy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wojska Polskiego .

Zabytek dworek Schwarzkopffa (koniec XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dworek Schwarzkopffa (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wojska Polskiego .

Zabytek dom (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Woźna .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Woźna .

Zabytek dom (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Woźna .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Woźna .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Woźna .

Zabytek kamienica (1908 - 1910) pełniący funkcję winiarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1908 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek winiarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Woźna .

Zabytek kamienica (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wrocławska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wrocławska .

Zabytek kamienica (przełom XVII/XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XVII/XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wrocławska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wrocławska .

Zabytek kamienica (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wrocławska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wrocławska .

Zabytek dom (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wrocławska .

Zabytek kamienica (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wrocławska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wrocławska .

Zabytek hotel Saski (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku hotel Saski (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wrocławska .

Zabytek kamienice Deierlinga (1904 - 1905) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienice Deierlinga (1904 - 1905) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wrocławska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wrocławska .

Zabytek kamienica z oficyną (1898 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wrocławska .

Zabytek kamienica (koniec XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wroniecka .

Zabytek kamienica (przełom XVI/XVII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XVI/XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wroniecka .

Zabytek kamienica (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wroniecka .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wroniecka .

Zabytek kamienica (pocz. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wroniecka .

Zabytek fabryka Zeylanda (1871 - 1872) pełniący funkcję fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku fabryka Zeylanda (1871 - 1872) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fabryka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wszystkich Świętych .

Zabytek dworek (XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dworek (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wykopy .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Wojciecha (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Wojciecha (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wzgórze św. Wojciecha .

Zabytek kamienica z oficyną (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Władysława Sikorskiego .

Zabytek stajnia (1905 r.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku stajnia (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Władysława Sikorskiego .

Zabytek kamienica (1908 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1908 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Za Groblą .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Zacisze .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Zacisze .

Zabytek Resursa Kupiecka (1908 r.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Resursa Kupiecka (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Zwierzyniecka .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Zwierzyniecka .

Zabytek drukarnia Concordia (1. ćw. XX w.) pełniący funkcję drukarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku drukarnia Concordia (1. ćw. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek drukarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Zwierzyniecka .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Zygmunta Krasińskiego .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Zygmunta Krasińskiego .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Zygmunta Krasińskiego .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Zygmunta Krasińskiego .

Zabytek dwór (XVIII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dwór (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Łopianowa .

Zabytek szpital ss. Elżbietanek, ob. szpital kliniczny (1908 - 1919) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku szpital ss. Elżbietanek, ob. szpital kliniczny (1908 - 1919) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Łąkowa .

Zabytek szkoła (1891 - 1893) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku szkoła (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Łąkowa .

Zabytek Miejska Szkoła Handlowa (1928 - 1929) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Miejska Szkoła Handlowa (1928 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Śniadeckich .

Zabytek kościół klasztorny joannitów, ob. parafialny pw. św. Jana Jerozolimskiego (przełom XII/XIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół klasztorny joannitów, ob. parafialny pw. św. Jana Jerozolimskiego (przełom XII/XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na romański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Świętojańska .

Zabytek kamienica (pocz. XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Świętosławska .

Zabytek kamienica (pocz. XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Świętosławska .

Zabytek kamienica (pocz. XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Świętosławska .

Zabytek kamienica (pocz. XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Świętosławska .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Marcina (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Marcina (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Święty Marcin .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Święty Marcin .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Święty Marcin .

Zabytek Miejska Biblioteka Publiczna (1876 - 1878) pełniący funkcję biblioteka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Miejska Biblioteka Publiczna (1876 - 1878) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek biblioteka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Święty Marcin .

Zabytek kamienica (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Święty Marcin .

Zabytek kamienica (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Święty Marcin .

Zabytek pałac cesarski, tzw. Nowy Zamek (1905 - 1910) pełniący funkcję zamek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku pałac cesarski, tzw. Nowy Zamek (1905 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek zamek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Święty Marcin .

Zabytek gmach Ziemstwa Kredytowego, ob. budynek wielofunkcyjny (1905 - 1908) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku gmach Ziemstwa Kredytowego, ob. budynek wielofunkcyjny (1905 - 1908) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Święty Marcin .

Zabytek ewangelicki dom związkowy, ob. Wyższa Szkoła Muzyczna (1907 - 1909) pełniący funkcję dom modlitwy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku ewangelicki dom związkowy, ob. Wyższa Szkoła Muzyczna (1907 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek dom modlitwy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Święty Marcin .

Zabytek Bank Stowarzyszeń Krajowych, ob. Collegium Juridicum (1907 - 1908) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Bank Stowarzyszeń Krajowych, ob. Collegium Juridicum (1907 - 1908) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Święty Marcin .

Zabytek kamienica (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Święty Wojciech .

Zabytek gmach Związku Kobiet Ojczyzna, ob. Instytut Anestezjologii AM (1890 - 1900) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku gmach Związku Kobiet Ojczyzna, ob. Instytut Anestezjologii AM (1890 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica św. Marii Magdaleny .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Rocha (1938 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Rocha (1938 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica św. Rocha .

Zabytek dom dla bezdomnych, ob. szpital im. Stanisława Strusia (1929 - 1930) pełniący funkcję przytułek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom dla bezdomnych, ob. szpital im. Stanisława Strusia (1929 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek przytułek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica św. Wincentego .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Żydowska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Żydowska .

Zabytek kamienica (3. ćw. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (3. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Żydowska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Żydowska .

Zabytek kamienica (poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Żydowska .

Zabytek dom (poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Żydowska .

Zabytek dom (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Żydowska .

Zabytek dom (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Żydowska .

Zabytek kamienica (poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Żydowska .

Zabytek kamienica (przełom XVI/XVII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XVI/XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Żydowska .

Zabytek kościół rektorski pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa (1702 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół rektorski pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa (1702 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Żydowska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Żydowska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Żydowska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Żydowska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Żydowska .

Zabytek dom Podwórze Berlebana (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom Podwórze Berlebana (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek kościół sukursalny pw. Najświętszej Panny Marii (1433 - 1444) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół sukursalny pw. Najświętszej Panny Marii (1433 - 1444) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek kantor fabryki Cegielskiego (1869 - 1870) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kantor fabryki Cegielskiego (1869 - 1870) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek dom (pocz. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek kościół pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek kaplica pw. św. Stanisława (1660 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kaplica pw. św. Stanisława (1660 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek klasztor (koniec XIII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku klasztor (koniec XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek kościół pw. Przemienienia Pańskiego (pocz. XVII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Przemienienia Pańskiego (pocz. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek klasztor (przełom XIII/XIV w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku klasztor (przełom XIII/XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek budynek dowództwa z kasynem oficerskim (1913 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku budynek dowództwa z kasynem oficerskim (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek katedra pw. św.św. Piotra i Pawła (przełom XII/XIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku katedra pw. św.św. Piotra i Pawła (przełom XII/XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek baszta (1350 - 1450) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku baszta (1350 - 1450) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek baszta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica 23 Lutego .

Zabytek stacja transformatorowa (1925 - 1926) pełniący funkcję trafostacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku stacja transformatorowa (1925 - 1926) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek trafostacja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica 28 Czerwca 1956 r. .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Al. Wielkopolska .

Zabytek cmentarz Bożego Ciała (1920 - 1930) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku cmentarz Bożego Ciała (1920 - 1930) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bluszczowa .

Zabytek kapliczka (XVIII w.) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku kapliczka (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kapliczka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Bydgoska .

Zabytek wiata (1902 r.) pełniący funkcję wiata w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku wiata (1902 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wiata posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Dworcowa .

Zabytek fortyfikacje na Ostrowie Tumskim (1829 - 1839) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku fortyfikacje na Ostrowie Tumskim (1829 - 1839) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Dziekańska .

Zabytek ogrodzenie (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (data nieznana) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Feliksa Nowowiejskiego .

Zabytek dzwonnica (pocz. XVIII w.) pełniący funkcję dzwonnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dzwonnica (pocz. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek dzwonnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Gołębia .

Zabytek brama wjazdowa (1908 r.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku brama wjazdowa (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Grobla .

Zabytek średniowieczne mury obronne (XIII w.) pełniący funkcję mur obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku średniowieczne mury obronne (XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Góra Przemysła .

Zabytek Wieża Górnośląska (1910 - 1911) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Wieża Górnośląska (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głogowska .

Zabytek cmentarz (koniec XIX w.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku cmentarz (koniec XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głuszyna .

Zabytek dzwonnica (1. ćw. XX w.) pełniący funkcję dzwonnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dzwonnica (1. ćw. XX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dzwonnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Głuszyna .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek fontanna (pocz. XX w.) pełniący funkcję fontanna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku fontanna (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fontanna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek ogrodzenie z bramą (pocz. XX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramą (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek popiersie Wilsona (data nieznana) pełniący funkcję rzeźba w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku popiersie Wilsona (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rzeźba posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek muszla koncertowa (pocz. XX w.) pełniący funkcję muszla koncertowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku muszla koncertowa (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek muszla koncertowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Jana Matejki .

Zabytek przepust na rzece Bogdance (1910 r.) pełniący funkcję przepust w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku przepust na rzece Bogdance (1910 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek przepust posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Kazimierza Pułaskiego .

Zabytek Park Sołacki (1907 - 1911) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Park Sołacki (1907 - 1911) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Litewska .

Zabytek baszta (XIII w.) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku baszta (XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek baszta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Masztalarska .

Zabytek mury miejskie (XIII w.) pełniący funkcję mur obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku mury miejskie (XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Masztalarska .

Zabytek cmentarz Jeżycki (1900 r.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku cmentarz Jeżycki (1900 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Nowina .

Zabytek drzewostan (data nieznana) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku drzewostan (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Piastowska .

Zabytek cmentarz Górczyński (1900 r.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku cmentarz Górczyński (1900 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Piotra Ściegiennego .

Zabytek park (koniec XIX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku park (koniec XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Pokrzywno .

Zabytek wodociągowa wieża ciśnień - kolejowa (1910 r.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku wodociągowa wieża ciśnień - kolejowa (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Robocza .

Zabytek cmentarz (data nieznana) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku cmentarz (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Rynek Śródecki .

Zabytek cmentarz parafialny Świętej Trójcy (1924 r.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku cmentarz parafialny Świętej Trójcy (1924 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Samotna .

Zabytek park sanatoryjny, krajobrazowy (koniec XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku park sanatoryjny, krajobrazowy (koniec XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Sanatoryjna .

Zabytek fontanna tzw. studnia Prozerpiny (1766 r.) pełniący funkcję fontanna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku fontanna tzw. studnia Prozerpiny (1766 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fontanna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Stary Rynek .

Zabytek cmentarz rzymskokatolicki (1835 - 1836) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku cmentarz rzymskokatolicki (1835 - 1836) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Szczawnicka .

Zabytek park (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku park (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wojska Polskiego .

Zabytek dzwonnica (XVI w.) pełniący funkcję dzwonnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku dzwonnica (XVI w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dzwonnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Wzgórze św. Wojciecha .

Zabytek Fort Winiary, ob. Park Cytadela (1829 - 1839) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Fort Winiary, ob. Park Cytadela (1829 - 1839) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Za Cytadelą .

Zabytek park (poł. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku park (poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Łopianowa .

Zabytek cmentarz (data nieznana) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku cmentarz (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica Świętojańska .

Zabytek fragmenty muru obronnego (XIII w.) pełniący funkcję mur miejski w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku fragmenty muru obronnego (XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur miejski posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek fasada (data nieznana) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku fasada (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek ogrodzenie z bramą i furtą (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramą i furtą (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek Most Teatralny (1908 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Most Teatralny (1908 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek most św. Rocha (1912 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku most św. Rocha (1912 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek wiadukt (1909 r.) pełniący funkcję wiadukt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku wiadukt (1909 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wiadukt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek mauzoleum rodziny Mielochów (pocz. XX w.) pełniący funkcję mauzoleum w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku mauzoleum rodziny Mielochów (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mauzoleum posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek stary cmentarz farny (pocz. XIX w.) pełniący funkcję cmentarz aleja zasłużonych w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku stary cmentarz farny (pocz. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz aleja zasłużonych posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek cmentarz parafialny Zmartwychwstania Pańskiego (1931 r.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku cmentarz parafialny Zmartwychwstania Pańskiego (1931 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek uliczka (1905 r.) pełniący funkcję droga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku uliczka (1905 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek droga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek cmentarz przykościelny () pełniący funkcję cmentarz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku cmentarz przykościelny () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek podwórze () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku podwórze () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek ogród () pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku ogród () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek podwórze () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku podwórze () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek ogród przyszpitalny (1930 - 1940) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku ogród przyszpitalny (1930 - 1940) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek ogród (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku ogród (1. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek Ogród Botaniczny (1923 - 1925) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Ogród Botaniczny (1923 - 1925) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek aleja kasztanowcowa (data nieznana) pełniący funkcję aleja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku aleja kasztanowcowa (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek aleja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek park (1870 - 1871) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku park (1870 - 1871) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek park (XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku park (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek park (XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku park (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek park dworski, leśny (2. ćw. XIX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku park dworski, leśny (2. ćw. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek ogród posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek park krajobrazowy (poł. XVIII w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku park krajobrazowy (poł. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek park (1886 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku park (1886 r.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek park (XVII w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku park (XVII w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek park i ogród (1912 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku park i ogród (1912 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek ogród (1905 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku ogród (1905 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek park im. Thomasa Woodrowa Wilsona (1901 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku park im. Thomasa Woodrowa Wilsona (1901 r.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek fasada (koniec XIX w.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku fasada (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek pozostałości podziemne Bramy Chwaliszewskiej (2. poł. XV w.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku pozostałości podziemne Bramy Chwaliszewskiej (2. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek Most Dworcowy (1909 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku Most Dworcowy (1909 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek wiatrak holender (1910 r.) pełniący funkcję wiatrak w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku wiatrak holender (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wiatrak posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek tory kolejowe (data nieznana) pełniący funkcję linia kolejowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku tory kolejowe (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek linia kolejowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek cmentarz parafialny rzymskokatolicki (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku cmentarz parafialny rzymskokatolicki (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek aleja dojazdowa z drzewostanem liściastym (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję aleja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku aleja dojazdowa z drzewostanem liściastym (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek aleja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek aleja lipowa (1930 - 1940) pełniący funkcję aleja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku aleja lipowa (1930 - 1940) to , a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek aleja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek park (1907 - 1910) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku park (1907 - 1910) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Poznań. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo wielkopolskie powiat Poznań gmina Poznań miejscowość Poznań ulica .

Materiał do opracowania tego tekstu, został zaczerpnięty z wybranych haseł tematycznych z publikacji Encyklopedia Przyroda i Technika Zagadnienia wiedzy współczesnej pod redakcją prof. dr Józef Hurwic wydaną przez wydawnictwo Wiedza Powszechna.

© 2023 mobo.blog
info@mobo.blog

Menu
Najnowsze wiadomości
Najnowsze kategorie
Regulaminy i zasady