Pogoda Opole na dziś i jutro. Pogoda długoterminowa Opole (opolskie). Pogoda na 10 dni dla Opole powiat Opole

 ⇯ 
Polska → województwo opolskie → powiat Opole → Pogoda Opole dziś i jutroŚledź na bieżąco pogodę dla Opole na jutro oraz dla okolicznych miejscowości powiatu Opole w województwie opolskie. Oprócz pogody dla Opole na dziś znajdziesz tutaj przybliżoną temperaturę, potencjalne opady i inne czynniki kształtujące warunki atmosferyczne na kolejnych 10 dni w Opole latem i zimą. Tym samym będziecie mogli zaplanować sobie aktywności turystyczne oraz inne czynności na świeżym powietrzu, na zbliżające się dni czy aktywnie spędzić czas wolny poza domem w samym Opole i okolicy.

Prognoza pogody Opole na najbliższe dni i godziny! Pogoda długoterminowa Opole. Pogoda na 10 dni dla Opole dziś i jutro (powiat Opole województwo opolskie).

Pogoda dla wybranego miejsca: Polska / województwo opolskie / powiat Opole / Pogoda Opole została dostarczona przez Norweski Instytut Meteorologiczny (MET/NRK).

Wszystkie miejscowościSzukaj miejscowościPogoda Opole

Podstawowe czynniki meteorologiczne w pogodzie dla Opole (powiat Opole województwo opolskie). Co to jest pogoda w Opole (powiat Opole województwo opolskie) i jak przewiduje się przyszłe warunki atmosferyczne dla Opole (powiat Opole województwo opolskie)?

W życiu codziennym słowo pogoda nie jest zbyt ściśle zdefiniowane i przypisuje się mu różne znaczenia. Najczęściej używamy je do określenia warunków atmosferycznych w Opole (powiat Opole województwo opolskie), którym towarzyszy małe zachmurzenie i łagodny wiatr, albo też przez dodanie odpowiedniego przymiotnika chcemy scharakteryzować jakiś wyróżniający się czynnik meteorologiczny - mówimy wtedy np. pogoda wietrzna Opole (powiat Opole województwo opolskie), pogoda dżdżysta Opole (powiat Opole województwo opolskie); wreszcie mówi się ogólnie o złej lub ładnej pogodzie w Opole (powiat Opole województwo opolskie), nie podając ścisłego znaczenia tych określeń.

Przy naukowym traktowaniu zagadnienia takie dowolności nie mogą mieć miejsca. W meteorologii słowo pogoda oznacza zespół stanów i zmian czynników meteorologicznych obserwowanych w określonym czasie i miejscu Opole (powiat Opole województwo opolskie). Czynników tych jest dużo: ciśnienie atmosferyczne Opole (powiat Opole województwo opolskie), temperatura powietrza (na wysokości 2 metrów nad powierzchnią Ziemi) Opole (powiat Opole województwo opolskie), pionowy rozkład temperatury powietrza Opole (powiat Opole województwo opolskie), zawartość pary wodnej w powietrzu Opole (powiat Opole województwo opolskie), przejrzystość powietrza Opole (powiat Opole województwo opolskie), skłonność do tworzenia się kropelek wody lub kryształków lodu w powietrzu lub na powierzchni gruntu Opole (powiat Opole województwo opolskie), stan zachmurzenia nieba Opole (powiat Opole województwo opolskie), wysokość na jakiej występują chmury Opole (powiat Opole województwo opolskie), rodzaj występujących chmur Opole (powiat Opole województwo opolskie), opady i ich odmiany Opole (powiat Opole województwo opolskie), kierunek, prędkość i struktura ruchu powietrza Opole (powiat Opole województwo opolskie) i inne.

Określenie pogody Opole (powiat Opole województwo opolskie) ma najczęściej znaczenie praktyczne w gospodarce. Potrzeby różnych instytucji są jednak bardzo różne. Lotnictwo np. interesuje się przede wszystkim ruchami powietrza, jego przejrzystością i procesami kondensacji pary wodnej w atmosferze. Dotyczy to głównie warstw powietrza zalegających na wysokościach kilkuset lub kilku tysięcy metrów nad powierzchnią Ziemi w rejonie Opole (powiat Opole województwo opolskie). Rolnictwo jest zainteresowane ilością promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi, ilością opadów i temperaturą powietrza przy powierzchni Ziemi. Żeglugę morską interesuje siła wiatrów przy powierzchni wód, przejrzystość powietrza itd. W tych warunkach praktyczne określenie stanu pogody dla Opole (powiat Opole województwo opolskie) w różnych przypadkach musi uwzględniać inny zespół czynników meteorologicznych w regionie Opole (powiat Opole województwo opolskie).

Trzeba sobie jeszcze uświadomić i to, że w meteorologii nie mają sensu tak popularne określenia, jak pogoda ładna lub brzydka w Opole (powiat Opole województwo opolskie), albo dobra lub zła Opole (powiat Opole województwo opolskie), gdyż ta sama pogoda może być dobra dla jednych celów, a zła dla innych. Meteorolog musi więc ściśle określić, jaka jest pogoda w Opole (powiat Opole województwo opolskie), tzn. jakie są stany poszczególnych jej elementów, natomiast zalety lub wady takiego stanu pogody może ocenić tylko użytkownik.

Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z pogodą Opole (powiat Opole województwo opolskie) tj. wielu procesów fizycznych zachodzących w atmosferze i wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na nasz tryb życia, stanowi tak obszerny temat, że wymaga napisania dużej książki. Poruszymy tu tylko najważniejsze problemy dotyczące pogody: ogólną charakterystykę podstawowych czynników meteorologicznych, warunki występowania zmian pogody Opole (powiat Opole województwo opolskie) i sposoby ich przewidywania oraz zasady pracy służby pogody.

Do podstawowych czynników meteorologicznych zalicza się temperaturę powietrza Opole (powiat Opole województwo opolskie), ciśnienie atmosferyczne Opole (powiat Opole województwo opolskie), ruchy powietrza Opole (powiat Opole województwo opolskie), zawartość pary wodnej Opole (powiat Opole województwo opolskie) i produkty jej kondensacji w atmosferze.

Temperatura powietrza Opole (powiat Opole województwo opolskie) w dolnych warstwach atmosfery zależy głównie od temperatury powierzchni Ziemi, a więc od natężenia padającego na nią promieniowania słonecznego i właściwości fizycznych tej powierzchni Opole (powiat Opole województwo opolskie). Im większa jest szerokość geograficzna (poza pasem międzyzwrotnikowym), tym bardziej ukośnie padają na Ziemię promienie słoneczne i mniej przynoszą energii na jednostkę powierzchni w rejonie Opole (powiat Opole województwo opolskie). Kąt padania promieni zależy ponadto od pory roku, pory dnia i nachylenia zboczy wzniesień terenowych względem kierunku padania promieni słonecznych. Ponadto biorąc pod uwagę, że w nocy powierzchnia ziemska nie otrzymuje energii wprost od słońca i że sama wypromieniowuje energię w ciągu całej doby, przy czym chmury stanowią poważną przeszkodę w przenikaniu promieni, łatwo uprzytomnić sobie, że dopływ energii promienistej do powierzchni gruntu z reguły jest bardzo różne, z tym jednak, że na ogół maleje ze wzrostem szerokości geograficznej.

Temperatura gruntu w Opole (powiat Opole województwo opolskie) zależy również od jego właściwości fizycznych, a więc od pojemności cieplnej, przewodnictwa cieplnego, zdolności pochłaniania i innych. Tak np. suche grunty Opole (powiat Opole województwo opolskie) szybko ogrzewają się i szybko stygną, a ich temperatury w ciągu roku wahają się w średnich szerokościach geograficznych w granicach sięgających 80C i więcej. W tych samych szerokościach geograficznych temperatura powierzchni oceanów w ciągu roku waha się w granicach zaledwie około 10C, a w ciągu dobu zmienia się znikomo.

Temperatury powierzchni oceanów są zatem dość wyrównane i mało zmienne w czasie, natomiast temperatury powierzchni kontynentów wykazują znaczne różnice nawet w sąsiednich miejscowościach i szybko zmieniają się w czasie. Dlatego w lecie temperatura oceanu jest znacznie niższa od temperatury kontynentu w tych samych szerokościach geograficznych, w zimie natomiast jest na odwrót.

Struktura termiczna podłoża Opole (powiat Opole województwo opolskie) wywiera duży wpływ na temperaturę dolnych warstw powietrza, które przepływając nad różnie nagrzanym gruntem albo oddają mu swoje ciepło, albo pobierają. Temperatura powietrza w rejonie Opole (powiat Opole województwo opolskie) jest zwykle wynikiem szeregu takich procesów wymiany ciepła między podłożem i powietrzem.

Na temperaturę powietrza w Opole (powiat Opole województwo opolskie), zwłaszcza w jego wyższych warstwach, ma wpływ i inny czynnik, mianowicie dynamiczne zmiany temperatury w okolicach Opole (powiat Opole województwo opolskie). Jak wiadomo z fizyki, rozprężenie gazu towarzyszy obniżanie się jego temperatury, a sprężaniu - jej podwyższanie się, jeżeli tylko nie zachodzi zbyt szybka wymiana ciepła z otoczeniem (ten warunek w atmosferze jest na ogół bardzo dobrze spełniony). Ponieważ więc ciśnienie powietrza w atmosferze ziemskiej maleje wraz z wysokością, powietrze unoszące się ku górze rozpręża się i ochładza, natomiast opadające ku dołowi ogrzewa się. W wyniku takich procesów temperatura powietrza suchego zmienia się o jeden stopień na każde 100 metrów zmiany wysokości. Tak więc powietrze, którego temperatura uformowała się w warstwie przyziemnej pod wpływem temperatury gruntu, odpływając ku wyższym warstwom stopniowo się ochładza. Z tej to przyczyny temperatura powietrza w granicach tzw. troposfery, tj. do wysokości kilkunastu kilometrów, im wyżej tym jest niższa. Zdarzają się odstępstwa od tej reguły, mianowicie występują w troposferze stosunkowo cienkie warstwy, w których temperatura powietrza z wysokością wzrasta. Są to tzw. warstwy inwersyjne, powstające wskutek napływu cieplejszego powietrza górą, opadania powietrza ku dołowi bądź też ochładzania się jakiejś warstwy powietrza od dołu.

Zmiany temperatury powietrza przy ziemi Opole (powiat Opole województwo opolskie), stanowiące jedną z charakterystyk pogody, mogą być spowodowane działaniem czynników lokalnych lub też napływem powietrza znad chłodniejszych lub cieplejszych obszarów.

Warunki termiczne w przyziemnych warstwach powietrza (na wysokości 2 metrów na gruntem) zobrazować można na podstawie znajomości najwyższych i najniższych temperatur dotychczas notowanych na kuli ziemskiej.

Ciśnienie atmosferyczne w Opole (powiat Opole województwo opolskie) tj. siła, z jaką atmosfera ziemska ciśnie na 1 cm2 powierzchni w niej zanurzonej, jest skutkiem działania siły ciążenia ziemskiego na gazy zawarte w atmosferze. Wielkość ciśnienia w jakimś punkcie atmosfery zależy od masy gazów znajdujących się powyżej tego punktu. Tak więc ciśnienie powietrza maleje ze wzrostem wysokości. Zależy ono również od gęstości powietrza, a zatem i od jego temperatury, bo im powietrze jest cieplejsze tym mniejsza jest jego gęstość. Ponieważ temperatura powietrza w jakimś punkcie atmosfery ulega ciągłym zmianom i masy powietrza ciepłego lub chłodnego poruszają się względem Ziemi, może to powodować lokalny wzrost gęstości powietrza lub jej zmniejszanie się, wskutek czego ciśnienie powietrza na ogół ma różne wartości w różnych punktach atmosfery, a w każdym jej punkcie z biegiem czasu zmienia się.

Średnia wartość ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza w naszych szerokościach geograficznych (ciśnienie normalne) wynosi 1013,2 milibarów. Jest to ciśnienie nieco większe od 1 kG na 1 cm2. Ale wielkość ta zmienia się w naszych warunkach mniej więcej od 935 milibarów do blisko 1055 milibarów. Występują więc obszary o ciśnieniu mniejszym od normalnego, w których ciśnienie ku środkowi maleje, tzw. niże, oraz obszary o ciśnieniu wyższym i wzrastającym ku środkowi obszaru, zwane wyżami.

Ruch powietrza względem powierzchni ziemskiej wywoływany jest przez odpowiednią różnicę ciśnienia w sąsiednich punktach atmosfery. Pozioma składowa tego ruchu nosi nazwę wiatru. W naszych szerokościach geograficznych powietrze płynie w ten sposób, że obszar wyższego ciśnienia pozostaje po prawej stronie względem kierunku ruchu, zaś obszar niższego ciśnienia - po lewej. Tak więc w wyżu krąży ono w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, natomiast w niżu - w kierunku przeciwnym. Na półkuli południowej te kierunki ruchu są odwrotne. Ponadto ruch powietrza jest tym szybszy, im większe są różnice ciśnienia na jednostkę odległości (im większa jest pozioma składowa gradientu ciśnienia). Tak więc kierunki i prędkości wiatrów są ściśle związane z poziomym rozkładem ciśnienia atmosferycznego i na podstawie znajomości rozkładu ciśnienia oraz ruchu niżów i wyżów można określić kierunki i prędkości rozległych prądów powietrza płynących wzdłuż powierzchni ziemskiej.

W dolnych warstwach atmosfery przeważają poziome ruchy powietrza, niemniej jednak występują tu również ruchy pionowe, zarówno skierowane ku górze (prądy wstępujące), jak i ku dołowi (prądy zstępujące). Prędkość tych prądów jest na ogół znacznie mniejsza niż prędkość wiatrów, jednakże odgrywają one bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o pogodę, z nimi bowiem wiąże się sprawa tworzenia się i zanikania chmur.

Para wodna występuje w powietrzu w stosunkowo bardzo małych i zmiennych ilościach. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o kształtowanie się pogody, woda odgrywa bardzo ważną rolę, stanowi bowiem jedyny składnik powietrza, który w warunkach, jakie panują w przyziemnej atmosferze, może występoważ w trzech stanach skupienia (jako niewidoczna para, jako kropelki wody lub jako kryształki lodu). Podczas ochładzania się powietrza, np. przy napływie powietrza nad chłodniejsze podłoże lub podczas wznoszenia się powietrza ku górze, zawarta w nim para wodna zbliża się do stanu nasycenia, a następnie ulega kondensacji, tj. przechodzi w mikroskopijne kropelki wody lub kryształki lodu, zależnie od panującej temperatury. W ten sposób powstają mgły lub chmury, a przy dalej postępującej kondensacji niektóre kropelki lub kryształki mogą na tyle wzrosnąć, że nie utrzymują się już w powietrzu, lecz spadają na ziemie, powodując opady mżawki, deszczu, śniegu, krupy lub gradu. Gdy zmiana stanu skupienia wody zawartej w powietrzu zachodzi na powierzchni Ziemi lub znajdujących się na niej ciał stałych, tworzą się tzw. osady (rosa, szron, szadź, gołoledź).

Znając choćby wymienione tu procesy, można już zorientować się, jak wielkie znaczenie dla stanu pogody ma zawarta w atmosferze woda. Od niej zależy wielkość zachmurzenia, wielkość opadów, występowanie mgieł, ilość promieniowania słonecznego dochodzącego do Ziemi i promieniowania ziemskiego odpływającego w przestrzenie międzyplanetarne, a pośrednio i temperatura powietrza. Przy dużym zachmurzeniu dobowe wahania temperatury są znacznie mniejsze niż przy niebie pogodnym.

Ubytek wody w atmosferze, spowodowany przez przez opady i osady, jest uzupełniany przez parowanie wód oceanów, mórz, jezior, rzek i wilgotnych gruntów. Para rozprowadzana jest w głąb atmosfery i nad inne rejony kuli ziemskiej przez prądy powietrza. Tak więc wiatry wiejące od strony oceanów i mórz niosą powietrze wilgotne, z dużą ilością chmur, mgieł i opadów, natomiast wiatry znad kontynentów przynoszą z sobą pogodę o małym zachmurzeniu.

Jak przewiduje się pogodę wOpole (powiat Opole województwo opolskie)? Meteorologia czyli prognozowanie pogody.

Ten bardzo ogólnikowy opis i charakterystyka podstawowych czynników meteorologicznych dla Opole (powiat Opole województwo opolskie) pozwala już naszkicować zasady, na jakich opiera się przewidywanie pogody na kilkadziesiąt godzin naprzód w regionie Opole (powiat Opole województwo opolskie).

Ogólny stan pogody na określonym obszarze i w określonym przedziale czasu zależy od właściwości fizycznych powietrza, jakie tam wówczas napływa oraz ewentualnych zakłóceń, jakie mogą wystąpić w przypadku graniczenia ze sobą dwu mas powietrza o odmiennych cechach charakterystycznych. Na tego rodzaju granicach powietrze cieplejsze i rzadsze unosi się ponad powietrze chłodniejsze i gęstsze, co w konsekwencji prowadzi do wzmożonej kondensacji pary wodnej, a więc większego zachmurzenia i intensywniejszyc opadów. Towarzyszy temu zazwyczaj wzmożony ruch powietrza. Te aktywne granice między masami powietrza w meteorologii noszą nazwę frontów, z tym że przy nasuwaniu się powietrza cieplejszego na miejsce ustępującego powietrza chłodniejszego mówi się o froncie ciepłym, a przy odwrotnym biegu zjawisk mamy front chłodny. Trzeba zauważyć, że przebieg zjawisk meteorologicznych w obu tych przypadkach jest różny i że w przypadku frontów chłodnych jest on bardziej burzliwy, często zaś rozwija się po prostu w burze. Fronty występują w obszarach niskiego ciśnienia atmosferycznego.

Aby zatem przewidzieć pogodę, jaka będzie panowała nad jakimś obszarem, trzeba znać dokładnie właściwości mas powietrza, ich położenie geograficzne oraz kierunki i prędkość przemieszczania się względem powierzchni ziemskiej. Dlatego też muszą być wykonywane dla całej kuli ziemskiej obserwacje i pomiary meteorologiczne, których wyniki dostarcza się do wszystkich instytucji zajmujących się opracowaniem prognozy pogody dla ustalonych regionów. W tym celu została zorganizowana sieć stacji meteorologicznych. Na oceanach i morzach stacje znajdują się na statkach handlowych. Ponadto istnieje specjalna międzynarodowa łączność do przekazywania wyników obserwacji. W centrach prognostycznych wnosi się je na odpowiednie mapy, zwane mapami synoptycznymi. W ten sposób powstaje obraz poziomego rozkładu ciśnienia atmosferycznego, a więc i ogólnych prądów powietrza, jak również poziomy rozkład wielkości charakterystycznych dla poszczególnych czynników meteorologicznych, który umożliwia rozpoznanie właściwości poszczególnych mas powietrza, położenie tych mas i położenie frontów. Na podstawie tych danych meteorolodzy opracowują kierunki i wielkości zmian mających nastąpić w danym okresie, czyli sporządzają mapę prognostyczną i na jej podstawie określają przewidywaną pogodę.

Rozszeżając tą część przyjżymy się teraz meteorologii, która jest częścią geofizyki, jedną z licznej rodziny nauk o fizyce Ziemi. Zajmuje się ona badaniem atmosfery - powłoki powietrznej otaczającej nasz glob, podobnie jak hydrologia bada wody pokrywające Ziemię - hydrosferę, a jeszcze inne nauki geofizyczne - jej wnętrze, barysferę, lub sztywną skorupę skalną - litosferę.

Meteorologię można określić jako fizykę atmosfery, tzn. naukę badającą procesy i zjawiska fizyczne zachodzące w atmosferze. Wielkości charakteryzujące stany fizyczne atmosfery nazywają się elementami meteorologicznymi. Do nich należy przede wszystkim promieniowanie słoneczne. Docierające do powierzchni Ziemi bezpośrednio lub rozproszone w powietrzu atmosferycznym, promieniowanie słoneczne stanowi źródło energii, praprzyczynę wszystkich procesów fizycznych atmosfery. Dlatego jest ono nie tylko elementem meteorologicznym, lecz i czynnikiem wywierającym bezpośredni lub pośredni wpływ na pozostałe elementy, takie jak temperatura i wilgotność powietrza, zachmurzenie, opady atmosferyczne, ciśnienie powietrza, wiatr i inne. Wszystkie elementy meteorologiczne są powiązane wzajemnymi zależnościami, tworząc wspólnie bardzo skomplikowany układ zjawisk i procesów, to co krótko nazywamy pogodą.

Do zadań meteorologii należą obserwacje i pomiary wymienionych elementów, niezbędne do wyjaśnienia różnych procesów zachodzących w atmosferze, takich np. jak powstawanie burz, rozwój czy zanik mgieł, chmur i wielu innych. Jednym z najważniejszych problemów meteorologii jest poznanie ogólnej cyrkulacji atmosferycznej.

Odpowiednio do obiektów badań, odpowiednio do naukowych i praktycznych zadań określających kierunki rozwoju, meteorologia dzieli się na szereg gałęziL aerologia zajmuje się badaniem wyższych warstw atmosfery, tzw. wolnej atmosfery, w której ruch powietrza nie podlega już wpływowi tarcia o nierówną powierzchnię Ziemi. Dynamika atmosfery zmierza do poznania i teoretycznego określenia prawidłowości zjawisk ruchu powietrza. Pogodoznawstwo (inaczej meteorologia synoptyczna lub krótko synoptyka) stworzyło podstawy naukowe przewidywania przyszłej pogody (prognozy meteorologiczne).

Atmosfera ziemska i jej wpływ na pogodę dla danego obszaru kuli ziemskiej.

Według wszelkiego prawdopodobieństwa wszystkie większe ciała niebieskie, a więc gwiazdy, planety i księżyce są otoczone warstwą gazów. Te warstwy gazowe noszą nazwę atmosfer. Skład chemiczny atmosfer ciał niebieskich jest różny, zalezy bowiem od panujących tam warunków fizyko - chemicznyc, a przede wszystkim od temperatury, gdyż od niej zależy stan skupienia poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych, a także powstawanie i rozkład różnych substancji chemicznych. Istnieją więc np. atmosfery składające się w przeważnej części z dwutlenku węgla, z amoniaku lub metanu; istnieją też atmosfery nie zawierające tlenu.

Grubość i gęstość atmosfer jest również rozmaita, gdyż zależy od siły przyciągającej gazy przez dany glob, od składu chemicznego atmosfery i od temperatury tych gazów. Należy pamiętać, że siła przyciągająca jest wypadkową siły grawitacyjnej, tym większej, im większa jest całkowita masa globu oraz siły odśrodkowej, która jest zależna od prędkości obrotowej globu wokół własnej osi i od jego wymiarów. Wynika stąd, że im masa globu jest mniejsza i szybkość jego obrotu wokół własnej osi większa, tym mniejsza jest wypadkowa siła przyciągania i tym mniejsza gęstość i grubość atmosfery. Znane są atmosfery bardzo cienkie i niezmiernie rzadkie, jak np. atmosfera Merkurego lub Księżyca, lub też znacznie gęstsze od ziemskiej np. w przypadku Jowisza. Warto wreszcie zauważyć, że atmosfery poszczególnych ciał niebieskich zmieniają się z biegiem czasu, gdy warunki fizyczne ulegają tam zmianie.

Dzieje atmosfery ziemskiej. W przypadku atmosfery ziemskiej brak jest dowodów na to, że uległa ona istotniejszym przemianom, niemniej jednak mamy podstawy do przypuszczeń, że Ziemia w swej młodości przeżywała jeżeli nie okres stadium gazowego, to w każdym razie - stadium ciała ciekłego, i że temperatura jej musiała wobec tego wynosić kilka tysięcy stopni. W takich warunkach atmosfera ziemska nie mogła mieć takiego składu chemicznego jak obecnie. Wiele związków chemicznych, które obserwujemy obecnie na Ziemi, nie mogło istnieć przy tak wysokich temperaturach. Istniały natomiast inne, które obok pierwiastków nie połączonych występowały w dużych ilościach w stanie gazowym, a tym samym wchodziły w skład atmosfery. W tych czasach atmosfera nasza prawdopodobnie była znacznie gęstsza i wywierała na Ziemię bez porównania większe ciśnienie.

Są przypuszczenia, że pierwotna atmosfera Ziemi składała się w dużym stopniu z cyjanu, tj. związku azotu z węglem (CN). W miarę stygnięcia Ziemi swobodny tlen zaczął się łączyć z innymi pierwiastkami, wskutek czego w pewnym okresie historii Ziemi było go bardzo mało w atmosferze. Ponowne pojawienie się swobodnego tlenu jest w dużej mierze przypisywane działalności świata roślinnego, który rozkłada dwutlenek węgla na tlen i węgiel.

W tych warunkach termicznych związek H2O nie mógł istnieć, czyli na Ziemi nie mogło być wody w żadnej postaci. Zaczęła ona tworzyć się w atmosferze w okresie powstawania różnych tlenków, i to wyłącznie jako gaz. Dopiero przy obniżeniu się temperatury atmosfery poniżej temperatury krytycznej wody (374 stopni C) mogła rozpocząć się jej kondensacja, ale przy ciśnieniu atmosferycznym wyższym od 217 atmosfer. W miarę dalszego stygnięcia Ziemi kolosalne ilości pary wodnej zawartej w atmosferze skraplały się i woda obficie spadała na Ziemię tworząc rzeki, jeziora, morza i oceany.

Ten krótki szkic przemian zachodzących w atmosferze ziemskiej może w pewnym stopniu wyjaśnić przyczyny, dla jakich różne atmosfery mają różny skład chemiczny. Zależy on bowiem od warunków fizycznych tam panujących.

Skład atmosfery ziemskiej. W stadium obecnym atmosfera ziemska jest mieszaniną gazów, zwaną powietrzem. Do wysokości około 70 km skład powietrza jest prawie stały: 78,09% jego objętości stanowi azot, 20,95% to tlen, a na pozostały niespełna 1% objętości składają się argon i drobne ilości innych gazów, jak neon, hel, krypton, wodór, ksenon, radon. Występują one w dolnej atmosferze w prawie niezmiennym stosunku. Ponadto są jeszcze ciała gazowe występujące w zmiennych ilościach - dwutlenek węgla i przede wszystkim para wodna. Mimo że woda stanowi bardzo nikłą część składową powietrza, rola jej w atmosferze jest wyjątkowo ważna. Jest ona bowiem jedynym ciałem, które w warunkach atmosferycznych może występować we wszystkich trzech stanach skupienia i w związku z tym jest przyczyną występowania chmur, mgieł, opadów i szeregu innych zjawisk stanowiących ważne czynniki pogody.

Ciśnienie atmosferyczne. Ciśnienie atmosferyczne jest skutkiem działania siły przyciągającej ku Ziemi cząsteczki gazów zawartych w powietrzu. Wartość tego ciśnienia mierzy się w milibarach, przy czym jeden milibar odpowiada sile tysiąca dyn, działającej na jeden centymetr kwadratowy.

Przy powierzchni Ziemi ciśnienie atmosferyczne ulega ciągłym zmianom, co jest skutkiem nieustannie zmieniającego się przestrzennego rozkładu masy gazów wchodzących w skład atmosfery. Na poziomie morza wielkość ciśnienia wynosi średnio 1013 mb, może się jednak zmieniać w granicach od ok. 890 mb w środku cyklonów tropikalnych do 1075 w środku wyżu syberyjskiego. Normalnie zakres tych zmian jest znacznie mniejszy, 960 - 1040 mb.

Ze wzrostem wzniesienia nad poziomem morza ciśnienie powietrza maleje w sposób regularny według funkcji logarytmicznej. W pewnym przybliżeniu można przyjąć, że co 5500 m wielkość jego zmniejsza się dwukrotnie, a więc na wysokości 5,5 km średnio wynosi ono około 500 mb, na 11 km - 250 mb itd. Na wysokości 100 km powietrze jest tak rozrzedzone, jak w żarówkach elektrycznych, od 300 km wzwyż rozrzedzenie jego odpowiada najidelalniejszym próżniom otrzymywanym w naszych laboratoriach przy zastosowaniu najlepszych pomp próżniowych. Niemniej jednak atmosfera i tam jeszcze nie kończy się.

Pionowy rozkład temperatury powietrza Opole (powiat Opole województwo opolskie). W wyniku bezpośrednich pomiarów temperatury powietrza, normalnie wykonywanych do wysokości około 30 km, a w ostatnich czasach nawet do wysokości kilkuset kilometrów, oraz w wyniku wniosków wyciąganych ze zjawisk fizycznych obserwowanych w wyższych warstwach atmosfery - można skonstruować schemat pionowego rozkładu temperatury powietrza dla Opole (powiat Opole województwo opolskie). Otóż biorąc pod uwagę warunki panujące w średnich szerokościach geograficznych oraz uwzględniając tylko średnie wartości temperatury dla poszczególnych poziomów atmosfery w rejonie Opole (powiat Opole województwo opolskie), otrzymuje się krzywą pionowego rozkładu temperatury w atmosferze ziemskiej. W warstwie przyziemnej, do wysokości 11 km, temperatura powietrza Opole (powiat Opole województwo opolskie) obniża się mniej więcej o 6 stopni C na każdy kilometr. Następnie zachodzi wyraźna zmiana rozkładu temperatury powietrza i w warstwie od około 11 km do około 30 km temperatura zmienia się bardzo mało. Powyżej tej warstwy, aż do wysokości 50 - 60 km, następuje wyraźny wzrost temperatury do około +70 stopni C, zaś wyżej, do wysokości około 80 km, obserwuje się ponowny stopniowy spadek temperatury do około -80 stopni C. Od tej wysokości temperatura powietrza rośnie w miarę oddalania się od powierzchni Ziemi, by u granic atmosfery przekraczać nawet wielkości odpowiadające 1500 stopni C. Należy jednak zaznaczyć, że w tych wysokich, ogromnie rozrzedzonych warstwach powietrza pojęcie temperatury ma odmienne znaczenie niż w naszych warunkach. Mówiąc o panującej tam temperaturze ma się na myśli odpowiedającą jej energię kinetyczną cząsteczek gazu.

Wyróżnione warstwy atmosfery ziemskiej. W poprzednich punktach omówiono ważniejsze elementy budowy atmosfery. Biorąc pod uwagę wszystkie znane szczegóły dotyczące jej fizycznej i chemicznej budowy, meteorolodzy wyróżnili w niej szereg charakterystycznych warstw. Istnieją rozmaite sposoby dzielenia atmosfery, jednak najbardziej rozpowszechniony jest podział następujący:

Troposfera - przyziemna warstwa atmosfery grubości około 8 km nad biegunami do 18 km nad równiekiem, w której temperatura powietrza kształtuje się pod wpływem temperatury powierzchni lądów i mórz i wraz ze wzrostem wysokości, średnio rzecz biorąc maleje. Taki rozkład temperatury sprzyja powstawaniu pionowych prądów powietrza, co w przypadku prądów wstępujących prowadzi do kondensacji zawartej w powietrzu pary wodnej, tworzenia się chmur i opadów.

Stratosfera - warstwa zalegająca nad troposferą do wysokości ściśle nie określonej, przypuszczalnie do około 30 km. Temperatura powietrza w tej warstwie nie zmienia się ze wzrostem wysokości i nie obserwuje się tu zjawisk kondensacji pary downej. Warstwę przejściową między troposferą i stratosferą nazywa się tropopauzą.

Ozonosfera - warstwa zawarta miezy 20 i 80 km wysokości. Panują tu warunki sprzyjające tworzeniu się ozonu, mającego dużą zdolność pochłaniania nadfioletowej części widma słonecznego, w wyniku czego obserwuje się w tej warstwie podwyższoną temperaturę powietrza. W górnej części warstwy, gdzie temperatura ze wzrostem wysokości spada, istnieją ponownie warunki do występowania prądów pionowych i prawdopodobnie kondensacji pary wodnej. Na tych wysokościach, w większych szerokościach geograficznych, obserwuje się świecące w nocy obłoki, które są tak rzadkie, że za dnia niedostrzegalne. Natomiast gdy zapadnie noc, a obłoki są jeszcze oświetlone promieniami Słońca, lśnią one intensywnie na tle ciemnego nieba. Na wysokościach tych najczęściej spalają się meteoryty wpadające w głąb atmosfery, znane pospolicie pod nazwą spadających gwiazd.

Jonosfera - warstwa zawarta między ozonosferą i egzosferą, wyróżniająca się dużym stopniem zjonizowania gazów atmosfery. Zjonizowane gazy nadają tej warstwie właściwości przewodnika, wskutek czego fale radiowe odbijają się od niej i tym samym mają możność obiegania kuli ziemskiej. W warstwie tej powstają zorze polarne obserwowane najczęściej w odległości dwudziestu paru stopni od magnetycznych biegunów Ziemi. Istnieją silne związki między stanem elektrycznym jonosfery, polem magnetycznym i elektrycznym Ziemi i dolnej atmosfery oraz aktywnością Słońca.

Ściślejsza analiza zjawisk fizycznych występujących w atmosferze, zwłaszcza w górnych jej warstwach, wykazuje, że większość tych zjawisk zależy od promieniowania elektromagnetycznego lub korpuskularnego biegnącego od Słońca ku Ziemi. Wiąże się z tym również skomplikowana pionowa budowa atmosfery ziemskiej.

Klimat na Ziemi. Jak kształtuje się klimat na Ziemi? Jaki mamy klimat w Polsce?

Klimatem nazywamy charakterystyczny dla danego obszaru przebieg rocznych warunków atmosferycznych, określony na podstawie wieloletnich obserwacji.

Czynniki i elementy klimatologiczne. To wszystko, co warunkuje zjawiska klimatyczne - szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, odległość od oceanów i mórz oraz lądów i gór, rodzaj gruntu (skały, gleby, bagna, wody, lodowce), pokrycie terenu przez różne szaty roślinne, szatę śnieżną, wystawę czyli ekspozycję terenu względem stron świata, najczęstszych wiatrów, kierunku napływy wilgotnych bądź suchych mas powietrznych itp. - nazywamy czynnikami klimatologicznymi (klimatu).

To, na co wpływają wymienione czynniki - usłonecznienie, temperaturę, wilgotność powietrza, zachmurzenie, opady atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru itp., określone w przekroju wieloletnim - nazywamy elementami klimatologicznymi.

Można jednak inaczej określić elementy klimatu. Ponieważ taki lub inny układ wyżej wymienionych elementów w krótkim okresie czasu stanowi jednocześnie o określonym typie pogody (np. ciepła, bezchmurna, sucha i bezwietrzna lub pochmurna, dźdźysta, chłodna itp.), można traktować te typy pogody, tzn. pełne układy elementów meteorologicznych, jako zespołowe, kompleksowe elementy klimatu. W tym przypadku całokształt typów pogody - ich różnorodność, następstwo i częstość występowania, rozkład roczny itd. - składa się ostatecznie na to, co nazywamy klimatem danego obszaru.

Tak rozumiany stosunek klimatu do jego elementów (typów pogody) doprowadził do powstania kierunku w omawianej nauce - klimatologii kompleksowej. Za słusznością jego przemawia to, że wpływ klimatu (będącego skomplikowanym układem różnych typów pogody) na jakieś zjawisko lub przedmiot, np. na roślinę, polega właściwie na łącznym, jednoczesnym oddziaływaniu wszystkich elementów meteorologicznych, a nie jednego z nich, wybranego, z pominięciem pozostałych.

Takie oddziaływanie zmienia się oczywiście wraz ze zmianami pogody właściwymi dla danego klimatu i doprowadza po wielu latach do widocznego utrwalenia się w krajobrazie, w naturalnej szacie roślinnej, a nawet w rzeźbie terenu, specyficznych rysów charakteru danego klimatu.

Stąd pochodzą tak bardzo różne krajobrazy (rzeźba, roślinność itp.) pustyń, stepów, tundry, a nawet sąsiadujących ze sobą obszarów. Pomijając zasadniczy wpływ budowy geologicznej oraz ludzkiej działalności gospodarczej na krajobraz, krainy o podobnych klimatach mają cechy wspólne, widoczne w ich krajobrazie.

Daleko idący wpływ klimatu doprowadził dlatego do wyodrębnienia się wielkich stref klimatyczno - geograficznych na Ziemi. Różnice klimatyczne charakterystyczne dla terenów górskich, uwarunkowane przede wszystkim ich wysokością, przyczyniły się podobnie do powstania górskich pięter florystyczno - krajobrazowych.

Klimatologia jako nauka. Tak jak na klimat składają się (w znaczeniu omówionym) różne układy pogody i ich elementy (meteorologiczne), tak z drugiej strony klimat, obok innych, jest jednym z elementów środowiska geograficznego. Stąd siłą rzeczy nauka o klimacie - klimatologia, mająca wyraźnie określony własny przedmiot badań i będąca samodzielną nauką, jest spokrewniona zarówno z mateorologią, jak i geografią fizyczną.

W klimatologii rozróżniamy dwa zasadnicze odgałęzienia: ogólne i regionalne. Klimatologia ogolna zajmuje się badaniem praw rządzących kształtowaniem się klimatów w ogóle, poznawaniem wspólnych cech współczesnych klimatów podobnie uwarunkowanych przyczynowo, np. kraju, określonego rodzaju: górskich, nadmorskich i innych. Zadaniem klimatologii regionalnej jest klasyfikacja klimatór oraz regionizacja klimatyczna, tzw. wykrywanie różnic klimatycznych w obrębie większych obszarów i wydzielenie w nich określonych mniejszych regionów klimatycznych. Zależnie od potrzeb, od celu, dla którego ma służyć dana klasyfikacja lub dany podział na regiony, dobiera się odpowiednie kryteria. Inne są zasady klimatycznej regionalizacji upraw rolnych, np. kukurydzy, inne dla potrzeb turystyki i wczasów leczniczych, lub wreszcie dla celów ogólnofizjograficznych. Pod omawianym względem klimatologia regionalna zbliża się najbardziej do nauk geograficznych.

W regionalizacji klimatów, zwłaszcza do celów rolniczych, pomocna jest bardzo fenologia ( po grecku znaczy to nauka o zjawiskach). Jej celem jest badanie okresowości zjawisk występujących w świecie roślinnym i zwierzęcym jako skutku okresowości w rocznym przebiegu pogody. Wieloletnie obserwacje główniejszych fraz rozwojowych w życiu roślin i zwierząt - np. pór zakwitania, owocowania itp., przelotu, lęgu, odlotu ptaków itp. oraz wielu podobnych zjawisk - pozwalają na podział roku na fenologiczno - klimatologiczne pory. Obserwacje z poszczególnych lat informują natomiast o odchyleniach badanych zjawisk od normy wieloletniej. W tym przypadku organizmy roślinne i zwierzęce spełniają w badaniach rolę instrumentów żywych, reagujących na całokształt zjawisk meteorologicznych bądź klimatologicznych.

Fenologia przerzyca most pomiędzy naukami biologicznymi - przede wszystkim ekologią a omawianymi w tym artykule. Zgodnie z kierunkiem badań, metody fenologiczne stosowane w klimatologii interesują szczególnie specjalistyczną gałąź tej nauki, agroklimatologię. Ta ostatnia jest jednocześnie częścią bioklimatologii, obejmującą szeroki zakres zagadnień m. in. badanie wpływu klimatu na organizmy ludzkie. Jest rzeczą wiadomą, że człowiek inaczej odczuwa przebywanie w różnych klimatach. Wybitnie suchy bądź wilgotny klimat, ciepły lub chłodny, górski czy nizinny wpływa różnie na zdolność do pracy i ogólne samopoczucie człowieka, odporność na choroby itp. Stąd wynika zagadnienie aklimatyzacji, przyzwyczajenia się, dostosowania organizmu człowieka czy roślin czy zwierząt do określonych warunków, oraz zdolności do zmiany tych przystosowań w odmiennych, nowych warunkach klimatu w innym kraju.

Uzyskane w bioklimatologii wyniki badań dotyczące człowieka wiążą tę naukę z częścią nauk medycznych (np. terapia, higiena). Obok bio- lub agroklimatologii rozwinęły się również inne spacjalistyczne gałęzie klimatologii, służące określonym zainteresowaniom naukowym lub praktycznym. Ze względu na metody zmierzające do poznania klimatu można wyróżnic we współczesnej klimatologii, poza poprzednio wspomnianą kompleksową, również klimatologię dynamiczną lub synoptyczną. Wprowadzają one próby analizy klimatologicznego materiału obserwacyjnego pochodzącego z okresu wieloletniego, przy pomocy metod stosowanych w fizyce atmosfery czy w meteorologii synoptycznej. Pozwala to niewątpliwie na lepsze poznanie genezy i struktury klimatu.

Makroklimat i mikroklimat. Badania prowadzone przez stacje klimatologiczne wykazują znaczne różnice wyników obserwacji, w zależności od wyboru miejsca na stację i sposobu ustawienia przyrządów. Otwarte pole, obszar zadrzewiony, szczyt pagórka czy dno doliny mają swój odrębny klimat. Przyrządy ustawione nisko nad powierzchnią gruntu lub parę metrów nad nią wykazują również ważne różnice warunków termicznych, wilgotności powietrza, prędkości wiatru itp. panujących na różnych wysokościach w przyziemnej warstwie atmosfery. Stąd wynikła potrzeba określenia warunków, w jakich powinny być prowadzone badania zmierzające do poznania klimatu wielkiego obszaru - makroklimatu. Każda normalna stacja klimatologiczna powinna być położona w miejscu możliwie charakterystycznym (reprezentacyjnym) dla makroklimatu danego regionu. Przy zakładaniu stacji unikamy miejsc nadmiernie osłoniętych przez drzewa i budowle, terenów śródmiejskich itp.; termomemtry i higrometry służące do określenia wilgotności powietrza umieszcza się w specjalnych budkach - przewiewnych żaluzjowych klatkach meteorologicznych - na wysokości 2 metrów nad płaskim zadarnionym poletkiem obserwacyjnym (sposoby ustawienia przyrządów określają przepisy ustalone przez Światową Organizację Meteorologiczną). W ten sposób unika się wpływu bezpośredniego działania na przyrządy promieniowania słonecznego i wpływu różnych lokalnych czynników, podłoża i otoczenia stacji.

Poznanie makroklimatu nie wystarcza jednak dla wielu potrzeb specjalnych. Znaczna część ludności zamieszkuje i pracuje w gęsto zabudowanych osiedlach miejskich, w ośrodkach przemysłowych, w warunkach zupełnie odmiennych od klimatu panującego w okolicy.

Ludzie, a zwłaszcza dzieci, żyją, poruszają się w warstwie poniżej dwóch metrów wysokości. Nisko przy powierzchni gruntu rozwijają się wszystkie kultury rolne. Dlatego zainteresowanie bio i agroklimatologii skierowane są w dużym stopniu również na badania szczególnych warunków klimatu przygruntowej warstwy powietrza, zalegającej poniżej 2 metrów czyli tzw. mikroklimatu, uzależnionego właśnie od różnych - ważnych dla żywych organizmów - wpływów podłoża i najbliższego otoczenia. Badania mikroklimatyczne sięgają coraz częściej do gęsto zabudowanych śródmieść, do pomieszczeń zamkniętych - szpitali, żłobków, fabryk. Wyniki podobnych badań są coraz lepiej rozumiane i uwzględniane przy [pszukiwaniach lepszych rozwiązań w planowaniu osiedli, a nawet przy projektowaniu poszczególnych większych budowli.

Obok makroklimatu i mikroklimatu istnieje również pojęcie mezoklimatu czyli klimatu miejscowego (lokalnego) danego obiektu terenowego, doliny, kotliny, kompleksu jezior lub wzniesień. Niezależnie od jednorodności klimatu jakiegoś większego obszaru, każdą kotlinę czy dolinę rzeczną przecinającą dany region cechuje indywidualny klimat lokalny. W obniżeniach terenowych gromadzi się podczas nocy, zwłaszcza w zimie i gdy nie ma silnych wiatrów, chłodne, cięższe powietrze. Tak powstają słabo wentylowane zastoiska chłodu, wypełniane często przez mgły i dymy, które nie tylko utrudniają dopływ tak potrzebnych dla zdrowia promieni słonecznych, ale niekiedy, w przypadku dymów przemysłowych wręcz zatruwają powietrze.

Przy zakładaniu osiedli i ośrodków przemysłowych trzeba się naturalnie liczyć z łatwym dostępem do wody i warunkami komunikacyjnymi. Zwykle są one bardziej dogodne w dolinach, na dnie których niestety panuje zazwyczaj gorszy klimat miejscowy. Często jednak można znaleźć w danej oolicy rozwiązanie lokalizacyjne i pozwalające na szczęśliwe wyzyskanie warunków fizjograficznych, w tym również właściwości miejscowego klimatu. Czasem wystarczyłoby przesunąć zabudowę nieco dalej od dna doliny na jej zbocza i tak ją rozlokować, aby uniknąć szkodliwych wpływów lokalnego klimatu. Wskazują na to liczne błędy w rozmieszczeniu różnych inwestycji (sanatoriów itp) popełnione w przeszłości u nas i za granicą.

Z tych względów przy projektowaniu rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych i uzdrowisk, a tym bardziej przy zakładaniu nowych ośrodków, bierze się obecnie coraz bardziej pod uwage - oprócz innych czynników fizjograsficznych - również warunki klimatu miejscowego. Jest to np. nieodzowne przy budowie zakładów wyzyskujących lub produkujących energię jądrową lub zakładów wydzielających szczególnie szkodliwe dymy i gazy.

Klimaty świata. Koncepcje podziału klimatów świata są bardzo liczne, przy tym różnią się znacznie między sobą. W jednych koncepcjach podział opiera się głównie na różnicach stosunków termicznych i opadowych; szereg klimatologów przyjmuje przy tym izotermę majchłodniejszego miesiąca około +20 stopni za granicę klimatów gorących, a izotermę najcieplejszego miesiąca około +10 stopni za granicę stref umiarkowanych i chłodnej ( zbiega się ona mniej więcej z granicą lasu i tundry). W innych klasyfikacjach podstawą podziału klimatów jest, oprócz kryteriów fizyczno - klimatologicznych, zróżnicowanie głównych zespołów szaty roślinnej (klimaty puszczy równikowej, sawanny, pustyni, roślinności śródziemnomorskiej, stepu, lasów liściastych i mieszanych, lasów iglastych, tundry wiecznych śniegów i lodowców podbiegunowych).

Z klasyfikacji polskich autorów najbardziej znany jest podział klimatów świata W. Gorczyńskiego. Za podstawę podziału przyjmuje on tzw. stopień suchości - kombinację amplitudy rocznej temperatury powietrza oraz wskaźnika zmienności opadów (stosunek różnicy najwyższych i najniższych miesięcznych sum opadów do średniej sumy rocznej), z uwzględnieniem współczynnika wpływu szerokości geograficznej na amplitudę rocznych wahań temperatury i współczynnika stałego, tak dobranego, aby stopień suchości dla centralnej Sahary wynosił równo 100%. Podział Gorczyńskiego wyróżnia następujące grupy klimatów:

I klimaty gorące (temperatura najchłodniejszego miesiąca ponad +21 stopni), wilgotne;

II klimaty suche (temperatura najchłodniejszego miesiąca ponad -5 stopni), stopień suchości ponad 20%;

III klimaty umiarkowane (temperatura najchłodniejszego miesiąca od +21 stopni do -5 stopni), stopień suchości nie większy niż 20%;

IV klimaty skrajne (temperatura najchłodniejszego miesiąca poniżej -5 stopni, najcieplejszy poniżej +10 stopni);

V klimaty sniegowe (temperatura najcieplejszego miesiąca nie większa niż +10 stopni);

Klimaty Polski. Polska położona jest wraz z większą częścią Europy w strefie umiarkowanej. Charakteryzuje ją przewaga wiatrów zachodnich. Wraz z nimi przemieszczają się w głąb naszego kontynentu morskie, atlantyckie masy powietrzne. Polska znajduje się w atlantycko - europejskim obszarze klimatycznym, obejmującym północną Francję, południową Skandynawię i szereg innych krajów. Do Polski docierają często rownież kontynentalne masy powietrzne. Klimat Polski jest więc klimatem przejściowym pomiędzy morskim, ładognym Europy zachodniej oraz kontynentalnym Europy wschodniej.

Przy większej przewadze wpływu morskich mas powietrza mamy w Polsce łagodniejszą zimę albo chłodniejsze i bardziej wilgotne lato. Jak przeważają masy kontynentalne - zima jest u nas surowa i mroźna, lato - suche i upalne. Wpływy te różnicują również klimat obszaru Polski, co jest szczególnie widocznie w zimie. Morskie masy powietrzne częściej docierają do zachodnich ziem polskich, kontynentalne - odpowiednio do wschodnich. Dzięki temu w styczniu prawie na całym obszarze dorzecza Odry średnie wieloletnie temperatury są wyższe od -2 stopni, a przy ujściu Nysy Łużyckiej nawet wyższe od -1 stopień. Natomiast na wschodzie kraju jest znacznie chłodniej. Temperatury stycznia wynoszu tu poniżej -4 stopni, a miejscami dochodzą prawie do -5 stopni. Stosunkowo ciepło jest nad Bałtykiem, co zawdzięczami wpływami tego morza. Chłodno, poniżej -4 stopni i -6 stopni jest w górach. Im wyżej tym chłodniej. Ten wpływ wysokości zaznacza się w górach również w lecie, izoterma lipca na terenach górskich wynosi +17 stopni. W tum czasie na ziemiach środkowej Polski i w obniżeniach podgórskich temperatury dochodzą miejscami do +19 stopni.

Chłodniejsze są obszary pojezierne, nadmorskie. Wpływ morza nie tylko łagodzi, jak widać z tego, chłody zimowe, lecz również hamuje letnie ocieplenie. Jest to zrozumiałe, gdyż wody stygną i ogrzewają sie wolniej aniżeli ląd. Ponadto falowanie i prądy przenoszą w lecie w głąb wody znaczną ilość ciepła, które w chłodnej porze roku morze zwraca atmosferze. Ciepło jest zużywane również na parowanie wody morskiej. Bardziej wilgotne powietrze znad morza sprowadza większe zachmurzenie i opady, zwłaszcza gdy musi wznieść się wyżej, przekraczając wyniosłości terenowe. Dlatego mamy w Polsce większe opady na pojezierzach, szczególnie na Pomorzu, bardziej wysuniętym na wiatry zachodnie i północno - zachodnie. Suma rocznych opadów sięga tu wielkości ponad 700 mm. Tak duże opady spotykamy tylko na znacznych wyniosłościach wyżyn południowej Polski i w górach, gdzie roczne sumy opadów przekraczają 1000 mm.

Podobnie jak i w pasie północnych pojezierzy, obfitsze opady występują w zachodniej części wyżyn i gór, bardziej wystawionej na działanie wiatrów zachodnich (morskich mas powietrznych). Najmniej opadów otrzymują niziny centralnej Polski (poniżej 500 mm), miejscami o przesżło 25% mniej niż nadmorska część środkowego Pomorza. Obszar najmniejszych opadów odpowiada mniej więcej obszarowi najwyższych temperatur letnich, sprzyjających intensywnemu parowaniu. W warunkach klimatycznych panujących w centralnej Polsce jedynie w latach o normalnym rozkładzie opadów ilość wody w glebie wystarcza do uzyskania dobrych plonów rolnych. Niedobory opadów, zwłaszcza wiosennych, pojawiające się co kilka lat, grożą częściej klęską posuchy rolnictwu. W ogóle duża zmienność pogody w Polsce, komplikuje poważnie bieg robót rolnych w polu, jest jedną z głównych cech naszego klimatu.

Oprócz morskich i kontynentalnych mas powietrznych tzw. polarnych, właściwych dla średnich wielkości szerokości geograficznych, kształtujących u nas głównie pogodę i klimat, napływają czasem nad polskie ziemie również masy zwrotnikowe i arktyczne. Przeważnie pojawiają się u nas wiosną i jesienią. Napływowi pierwszych towarzyszy okres ciepłych i pogodnychdni wiosennych albo okres złotej jesieni i babiego lata. Pojawienie się masy arktycznej powoduje wystąpienie okresu późnych przymrozków wiosennych albo wczesnych jesiennych, często także przy dość słonecznej pogodzie, ale wyraźnie chłodnej.

Zarówno wiosna jak i jesień dzielą się w warunkach klimatu polskiego na dwa podokresy: przedwiośnie (o przykrej marcowej pogodzie) i wiosnę właściwą (bardziej słoneczną) oraz jesień właściwą (również dość pogodną) i przedzimie lub szarugę jesienną (przeważnie słotną i chłodną). To wyróżnienie dwóch dodatkowych pór roku, charakterystycznych dla klimatu naszego kraju i terenów sąsiednich, oprócz czterech ogólnie znanych w klimatach strefy umiarkowanej, jest zasługą wielkiego klimatologa i geografa polskiego E. Romera. Według jego koncepcji podziął Polski na regiony klimatyczne przedstawia się w ogólnych zarysach następująco:

- na północy, wzdłuż Wybrzeża wraz z deltą Wisły, region klimatu bałtyckiego bardzo łagodnej zimie, niezbyt ciepłym lecie i przewadze opadów jesiennych w stosunku do wiosennych;

- na obu pojezierzach Pomorskim i Mazurskim, klimat pojezierny o wyraźnie chłodniejszej zimie w porównaniu do klimatu bałtyckiego oraz klimatu nizin sąsiadujących od południa; wpływ morza zaznacza się tu podobną jak na północy przewagą opadów jesiennych nad wiosennymi;

- równoleżnikowy pas środkowych nizin polskich obejmuje region klimatu wielkich dolin o łagodniejszej zimie na zachodzie i surowszej na wschodzie, o lecie cieplejszym niż na północy; region ten, zwłaszcza jego środkową część, charakteryzują najmniejsze w Polsce opady;

- klimat wyżyn środkowych, obejmujący Wyżynę Śląsko - Małopolską i część Lubelskiej z Roztoczem; cechuje go surowsza zima i obfitsze opady;

- klimat podgórskich nizin i kotlin (Śląska, Oświęcimska, Sandomierska); charakteryzują go mniejsze opady, wyższe temperatury zarówno w lecie, jak i w z imie, zwłaszcza nad Odrą;

- na samym południu klimat górski, o chłodnym lecie; na większych wysokościach występują w ogóle najniższe średnie temperatury i największe opady;

- klimat zaciszy śródgórskich, który cechują przede wszystkim wielkie kontrasty termiczne dnia i nocy.

Można tu dodać, że na północnym zachodzie naszego kraju oraz na południu w górach, obserwuje się często silne wiatry, występujące głównie w chłodnej porze roku. Z powyższego opisu widać, że klimat Polski jest - jak na stosunkowo niewielki obszar kraju - bardzo zróżnicowany. Świadczy o tym m. in. obraz występowania szaty śnieżnej. Nad Środkową Odrą, nad dolnym biegiem Nysy Łużyckiej, na wybrzeżu bałtyckim, szczególnie zachodnim, pokrywa śnieżna zalega zwykle tylko 30 - 40 dni. Tak ajak i w całej zachodniej części kraju, nie jest tu ona trwała. Zanika i odnawia się kilkakrotnie w ciągu zimu. Na wschód od Wisły ilość dni z pokrywą śnieżną wzrasta do ponad 60, a miejscami np. na Suwalszczyźnie, zalega zwykle ponad trzy miesiące. Jest przy tym znacznie trwalsza, rzadziej zanika w czasie zimy.

Oczywiście w górach południowej Polski, w ich partiach szczytowych, śniegi leżą bez porównania dłużej (około 150 - 200 dni). Obraz stosunków śnieżnych w porze zimowej w Polsce zmienia się rzecz jasna z roku na rok. W wieloleciu trafiają się czasem zimy śnieżne, jak i bardzo ubogie w śnieg.

Klimat Polski ma również dużo walorów. Dzięki pięknej zazwyczaj pogodzie panującej na Wybrzeżu latem, zwłaszcza w lipcu, nasze miejscowości nadbałtyckie (mające doskonałe piaszczyste plaże) zaliczane są do poszukiwanych wypoczynkowych miejscowości nadmorskich. Dość pogodne lato i słoneczna jesień w naszych górach, a może jeszcze bardziej pogodny okres obejmujący drugą połowę zimy i początek wiosny, wyjątkowo bogaty w promieniowanie słoneczne, stwarza doskonałe warunki lecznicze, wypoczynkowe i turystyczne.

Cechy dodatnie naszego klimatu stanowią pewien rodzaj bogactwa naturalnego, które umiejętnie wskazane, może być źródłem różnych korzyści (pielęgnowanie zdrowia ludności, a nawet zwiększenie dochodu narodowego). Coraz lepsza znajomość klimatu może ułatwić w wielu dziedzinach prowadzenie bardziej racjonalnej gospodarki.

MagazynWszystkie miejscowościSzukaj miejscowościPogoda BaborówPogoda BiałaPogoda BierawaPogoda BranicePogoda BrzegPogoda ByczynaPogoda CisekPogoda DobrodzieńPogoda DomaszowicePogoda GogolinPogoda Gorzów ŚląskiPogoda GrodkówPogoda GłogówekPogoda GłubczycePogoda GłuchołazyPogoda IzbickoPogoda JemielnicaPogoda KamiennikPogoda Kędzierzyn-KoźlePogoda KietrzPogoda KluczborkPogoda KolonowskiePogoda KorfantówPogoda KrapkowicePogoda LeśnicaPogoda Lewin BrzeskiPogoda LubrzaPogoda LubszaPogoda NamysłówPogoda NysaPogoda OlesnoPogoda OlszankaPogoda OpolePogoda OtmuchówPogoda PaczkówPogoda PakosławicePogoda PawłowiczkiPogoda PokójPogoda Polska CerekiewPogoda PraszkaPogoda PrudnikPogoda Reńska WieśPogoda Skarbimierz OsiedlePogoda SkoroszycePogoda Strzelce OpolskiePogoda StrzeleczkiPogoda ŚwierczówPogoda UjazdPogoda WalcePogoda WilkówPogoda WołczynPogoda ZawadzkiePogoda ZdzieszowicePogoda Łambinowice

Osiedla Opole (powiat Opole województwo opolskie). Miasto Opole (powiat Opole województwo opolskie). Wieś Opole (powiat Opole województwo opolskie). Jak rozwijało się osadnictwo w Polsce? Jak tworzyły się miasta w Polsce?Osiedla w Opole (powiat Opole województwo opolskie) są zjawiskiem tak powszechnym jak czlowiek i można też powiedzieć, że są tak różne jak ludzie, którzy je tworzyli w okolicach Opole (powiat Opole województwo opolskie).

Mimo tego, że pojęcie "osiedle w Opole (powiat Opole województwo opolskie)" kojarzy się u nas przede wszystkim z kompleksem budynków i urządzeń trwałych, to jednak obejmuje ono zarówno same urządzenia w Opole (powiat Opole województwo opolskie), jak i mieszkańców osiedli Opole (powiat Opole województwo opolskie), ich pracę i życie codzienne w Opole (powiat Opole województwo opolskie). Tak naprawdę osada bez człowieka jest martwym reliktem, zabytkiem, który może mieć znaczenie historyczne, ale nie wytworzy obiektu odgrywającego jakąś rolę w życiu.

Życie człowieka upływa prędko i zmienia się z dnia na dzień. Domy w Opole (powiat Opole województwo opolskie), które człowiek wzniósł, mają dłuższy okres trwania. Budynki w rejonie Opole (powiat Opole województwo opolskie), w zależności od użytego materiału budowlanego mogą trwać setki i tysiące lat. Dawno już przeminęli ludzie z Opole (powiat Opole województwo opolskie), którzy założyli większość istniejących dziś osiedli. Osady w okolicach dzisiejszego regionu Opole (powiat Opole województwo opolskie) nadal trwają wziesione przez ich pierwszych mieszkańców, a w starych murach toczy się nowe życie, które do pewnego stopnia liczyć się musi z ramami stworzonymi przez poprzednie okresy.

Zajęcia i sposób życia mieszkańców Opole (powiat Opole województwo opolskie) i ludności na całym świecie jest ogromnie zróżnicowane. Wpływa na to nie tylko przyroda, która zmienia się wraz z regionem świata, podobnie jak w okolicach Opole (powiat Opole województwo opolskie) i tym samym daje różne możliwości i stwarza różne warunki dla rozwoju. Wpływ mają także warunki społeczne, a także kulturalne i polityczne w Opole (powiat Opole województwo opolskie). Wszystko to dzieli współczesne ludy na wiele różniących się od siebie grup.

Osadnictwo pierwotne w Opole (powiat Opole województwo opolskie). U ludów pierwotnych żyjących setki lat temu na dzisiejszych terenach Opole (powiat Opole województwo opolskie), mamy osiedla prymitywne, dostosowane do ich organizacji rodowej czy plemiennej. Osiedla ludów zbierackich strefy tropikalnej składają się z szałasów skleconych z liści i gałęzi, o bardzo nietrwałej konstrukcji. Łatwo je zbudować i bez żalu opuścić, gdy w pogoni za żywnością małe grupki, w jakich żyją te ludy, przesuwają się z miejsca na miejsce. U wyżej zorganizowanych ludów myśliwskich i półrolniczych pojawiają się wyżej rozwinięte formy osad. Chaty przybierają wygląd budowli z gliny czy plecionek krytych matami, a układ ich i większość wiąże się z życiem społecznym grupy. Chata wodza czy naczelnika wyróżnia się okazałością. Pojawiają się już budynki przeznaczone do wspólnego użytkowania, położone w środku osady.

Ludy pasterskie posługują się namiotami, ustawianymi często dookoła placu, na którym łatwo zgromadzić zwierzęta. Zwarte te osady przenoszone są w czasie wędrówek wraz z całym dobytkiem na duże nieraz odległości.

Życie ludów pierwotnych kiedyś na terenach Opole (powiat Opole województwo opolskie) wymagało pełnej samowystarczalności, tak w zakresie zdobycia żywności dla mieszkańców osad pierwotnych Opole (powiat Opole województwo opolskie), jak i wytworzenia narzędzi czy innych produktów. Nie ma tu rozbicia na warstwy trudniące się różnymi zajęciami, nie ma też osad, które by się różniły funkcją gospodarczą. Największą zmianą, jaka pojawiła się i ludów pierwotnych w Opole (powiat Opole województwo opolskie) gospodarczo rozwiniętych, jest podział zajęć ludności, który wywołuje zróżnicowanie form osiedli na wieś i miasto.

Dawna wieś Opole (powiat Opole województwo opolskie). Wieś Opole (powiat Opole województwo opolskie) jest osadą, której ludność zajmuje się bądź zajmowała się kiedyś, rolnictwem i dzięki temu posiada dużą przestrzeń gospodarczą powiązaną ściśle z osadą. Osada Opole (powiat Opole województwo opolskie) i jej pola tworzyły pewną jednostkę gospodarczą.

Głównym zadaniem wsi Opole (powiat Opole województwo opolskie) było bądź nadal jest dostarczenie produktów rolnych nie tylko na własne potrzeby, ale i na wyżywienie tych grup ludności, które nie trudnią się rolnictwem. Wsie różnią się od siebie pod wieloma względami. Typ upraw w zależności od szerokości geograficznej i cech środowiska ulega dużym zmianom. Inne rośliny uprawia się w strefie śródziemnomorskiej, tropikalnej czy umiarkowanej. Rodzaj upraw stwarza potrzebę odpowiedniej organizacji pracy, zależnej od ustroju społecznego i rozwoju techniki u poszczególnych ludów. Ta wielorakość czynników działających na powstawanie wsi sprawiła, że chociaż funkcja główna jest wszystkim wspólna, to jednak w typach wsi istnieje duża różnorodność.

Różnice najbardziej dostrzegalne i najłatwiej uchwytne wynikają z różnych rozmiarów osiedli wiejskich. Zazwyczaj są to osiedla małe, gdzie ilość domów waha się od kilku do kilkudziesięciu. W niektórych jednak krajach wsie liczą po kilka tysięcy mieszkańców, a domy tworzą zwartą zabudowę, przypominając małe miasta.

Zabytki gmina Opole (powiat Opole województwo opolskie). Atrakcje tyrystyczne Opole (powiat Opole województwo opolskie)!

Zabytek zespół wodociągów miejskich (1892 - 1896) pełniący funkcję zespół - pompownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku zespół wodociągów miejskich (1892 - 1896) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pompownia posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Oleska .

Zabytek budynek pompowni (1896 r.) pełniący funkcję pompownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku budynek pompowni (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pompownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Oleska .

Zabytek filtry powolne (1896 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku filtry powolne (1896 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Oleska .

Zabytek wieża ciśnień (1896 - 1897) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku wieża ciśnień (1896 - 1897) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Oleska .

Zabytek zbiornik wody czystej nr 1 (1896 r.) pełniący funkcję zbiornik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku zbiornik wody czystej nr 1 (1896 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek zbiornik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Oleska .

Zabytek obudowa studni (1896 r.) pełniący funkcję ujęcie wody w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku obudowa studni (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek ujęcie wody posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Oleska .

Zabytek komin (1896 r.) pełniący funkcję komin w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku komin (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek komin posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek zespół kościelno-plebański (1902 - 1927) pełniący funkcję zespół - kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku zespół kościelno-plebański (1902 - 1927) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Kościelny .

Zabytek kościół parafialny pw. Matki Boskiej Nieustajacej Pomocy (1902 - 1904) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Matki Boskiej Nieustajacej Pomocy (1902 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Kościelny .

Zabytek plebania (1903 - 1904) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku plebania (1903 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Kościelny .

Zabytek budynek gospodarczy (1903 - 1904) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1903 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Kościelny .

Zabytek Aleja Pokoju (1919 r.) pełniący funkcję aleja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku Aleja Pokoju (1919 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek aleja posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Kościelny .

Zabytek ogród plebański (1919 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku ogród plebański (1919 r.) to , a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek ogród posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Kościelny .

Zabytek ogrodzenie (1927 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1927 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek park miejski (1913 r.) pełniący funkcję zespół - park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku park miejski (1913 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek Ogród Zoologiczny (1930 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku Ogród Zoologiczny (1930 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek Park Ludowy (1913 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku Park Ludowy (1913 r.) to , a styl architektoniczny został określony na naturalistyczny. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek zespół dworca PKP (pocz. XX w.) pełniący funkcję zespół - dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku zespół dworca PKP (pocz. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dworzec posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Krakowska .

Zabytek budynek główny z przejściem podziemnym (pocz. XX w.) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku budynek główny z przejściem podziemnym (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Krakowska .

Zabytek budynek hallu kasowego (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek kas w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku budynek hallu kasowego (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek kas posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Krakowska .

Zabytek budynek pocztowo-telegraficzny (pocz. XX w.) pełniący funkcję poczta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku budynek pocztowo-telegraficzny (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek poczta posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Krakowska .

Zabytek budynek komisariatu (pocz. XX w.) pełniący funkcję posterunek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku budynek komisariatu (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek posterunek posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Krakowska .

Zabytek budynek zaplecza (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku budynek zaplecza (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Krakowska .

Zabytek tunel (pocz. XX w.) pełniący funkcję tunel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku tunel (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek tunel posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Krakowska .

Zabytek wiaty peronowe (pocz. XX w.) pełniący funkcję wiata w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku wiaty peronowe (pocz. XX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek wiata posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Krakowska .

Zabytek zespół budynków Związku Polaków w Niemczech (data nieznana) pełniący funkcję zespół - budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku zespół budynków Związku Polaków w Niemczech (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek administracyjny posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Kardynała Bolesława Kominka .

Zabytek d. budynek wydawnictwa Nowiny (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku d. budynek wydawnictwa Nowiny (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Jana Łangowskiego .

Zabytek zespół obiektów hydroinżynieryjnych na kanale Młynówka (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję zespół - śluzy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku zespół obiektów hydroinżynieryjnych na kanale Młynówka (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - śluzy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek jaz piętrzący (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję jaz piętrzący w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku jaz piętrzący (przełom XIX/XX w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek jaz piętrzący posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek śluza (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję śluza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku śluza (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek śluza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek zespół budynku Sądu Okręgowego (1910 r.) pełniący funkcję zespół - sąd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku zespół budynku Sądu Okręgowego (1910 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - sąd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Ignacego Daszyńskiego .

Zabytek budynek I (1910 r.) pełniący funkcję sąd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku budynek I (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek sąd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Ignacego Daszyńskiego .

Zabytek budynek II (1910 r.) pełniący funkcję sąd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku budynek II (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek sąd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Ignacego Daszyńskiego .

Zabytek folwark (XIX w.) pełniący funkcję zespół - folwark w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku folwark (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - folwark posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek obora I (XIX w.) pełniący funkcję obora w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku obora I (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek obora posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Opolska .

Zabytek dom mieszkalny (XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Strażacka .

Zabytek czworak (XIX w.) pełniący funkcję czworak w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku czworak (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek czworak posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek kuźnia, ob. budynek gospodarczy (XIX w.) pełniący funkcję kuźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kuźnia, ob. budynek gospodarczy (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kuźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek obora III (XIX w.) pełniący funkcję obora w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku obora III (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek obora posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek obora II (XIX w.) pełniący funkcję obora w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku obora II (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek obora posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek aleja jesionowa (XIX w.) pełniący funkcję aleja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku aleja jesionowa (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek aleja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek d. zabudowania spółdzielni Rolnik (data nieznana) pełniący funkcję zespół - budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku d. zabudowania spółdzielni Rolnik (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek administracyjny posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Kardynała Bolesława Kominka .

Zabytek budynek spółdzielni artykułów rolniczych Rolnik, ob. Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego (data nieznana) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku budynek spółdzielni artykułów rolniczych Rolnik, ob. Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Kardynała Bolesława Kominka .

Zabytek d. magazyn (data nieznana) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku d. magazyn (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek magazyn posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Kardynała Bolesława Kominka .

Zabytek d. stajnia (data nieznana) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku d. stajnia (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek stajnia posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Kardynała Bolesława Kominka .

Zabytek zespół Zakładu Naprawczego Taboru Kolejowego (data nieznana) pełniący funkcję zespół - zakład naprawczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku zespół Zakładu Naprawczego Taboru Kolejowego (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - zakład naprawczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Tadeusza Rejtana .

Zabytek budynek hal remontowych (1909 - 1919) pełniący funkcję hala napraw w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku budynek hal remontowych (1909 - 1919) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hala napraw posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek kotłownia z kominem i podstacjia wysokiego napięcia z warsztatem naprawczym (1909 - 1919) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kotłownia z kominem i podstacjia wysokiego napięcia z warsztatem naprawczym (1909 - 1919) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek budynek kuźni z bręczarnią, odlewni i lakierni (1909 r.) pełniący funkcję hala napraw w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku budynek kuźni z bręczarnią, odlewni i lakierni (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hala napraw posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek budynek administracyjno-magazynowy (1909 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjno-magazynowy (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek budynek tapicerni (1922 r.) pełniący funkcję hala napraw w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku budynek tapicerni (1922 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hala napraw posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek magazyn tekstylny II (1914 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku magazyn tekstylny II (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek magazyn tekstylny I (1919 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku magazyn tekstylny I (1919 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek tory kolejowe (data nieznana) pełniący funkcję linia kolejowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku tory kolejowe (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek linia kolejowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek wodociągowa wieża ciśnień (1908 r.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku wodociągowa wieża ciśnień (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek zespół architektoniczny rynku (data nieznana) pełniący funkcję zespół - kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku zespół architektoniczny rynku (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek dom Apteka pod Lwem (XVI - XVII) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom Apteka pod Lwem (XVI - XVII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (1618 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1618 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (poł. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (1950 - 1960) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1950 - 1960) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom z oficyną (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom z oficyną (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (1621 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1621 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (1621 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1621 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek dom (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek zespół budynków mieszkalno-usługowych (pocz. XX w.) pełniący funkcję zespół - budynek mieszkalny/dom w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku zespół budynków mieszkalno-usługowych (pocz. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek mieszkalny/dom posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Mikołaja Kopernika .

Zabytek dom (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Mikołaja Kopernika .

Zabytek dom (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Mikołaja Kopernika .

Zabytek dom (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Mikołaja Kopernika .

Zabytek założenie parkowe (1. poł. XVIII w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku założenie parkowe (1. poł. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek park dworski (1. poł. XVIII w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku park dworski (1. poł. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Opolska .

Zabytek ogrodzenie wraz zbramą wjazdową (XIX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie wraz zbramą wjazdową (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek zespół bydynków Gmachu Rejencji (1930 r.) pełniący funkcję zespół - budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku zespół bydynków Gmachu Rejencji (1930 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Piastowska .

Zabytek skrzydło wschodnie (1931 - 1940) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku skrzydło wschodnie (1931 - 1940) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Piastowska .

Zabytek skrzydło zachodnie (1931 - 1940) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku skrzydło zachodnie (1931 - 1940) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Piastowska .

Zabytek łącznik (1930 - 1939) pełniący funkcję łącznik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku łącznik (1930 - 1939) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek łącznik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Piastowska .

Zabytek drzewostan () pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku drzewostan () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek ulica (data nieznana) pełniący funkcję ulica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku ulica (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek ulica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Studzienna .

Zabytek miasto w granicach średniowiecznego założenia (data nieznana) pełniący funkcję miasto w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku miasto w granicach średniowiecznego założenia (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek miasto posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek dom (1890 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica 1 Maja .

Zabytek dom (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica 1 Maja .

Zabytek dom (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica 1 Maja .

Zabytek dom (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica 1 Maja .

Zabytek dom (1890 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica 1 Maja .

Zabytek dom (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica 1 Maja .

Zabytek kamienica (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica 1 Maja .

Zabytek dom (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica 1 Maja .

Zabytek dom (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica 1 Maja .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Armii Krajowej .

Zabytek kamienica (1902 - 1903) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (1902 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Armii Krajowej .

Zabytek dom (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Armii Krajowej .

Zabytek dom (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Bronisława Koraszewskiego .

Zabytek dom (XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Bronisława Koraszewskiego .

Zabytek willa (1929 - 1931) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku willa (1929 - 1931) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Cmentarna .

Zabytek dom (XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Edmunda Osmańczyka .

Zabytek kamienica (1. poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Edmunda Osmańczyka .

Zabytek dom (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Grunwaldzka .

Zabytek willa (1. poł. XX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku willa (1. poł. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Grunwaldzka .

Zabytek kamienica (1910 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Grunwaldzka .

Zabytek willa (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku willa (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Grunwaldzka .

Zabytek kamienica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Grunwaldzka .

Zabytek dom (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Grunwaldzka .

Zabytek kamienica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Grunwaldzka .

Zabytek dom (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek dom (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Jana Kropidły .

Zabytek dom opieki społecznej gminy ewangelickiej, ob. szkoła (koniec XIX w.) pełniący funkcję przytułek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom opieki społecznej gminy ewangelickiej, ob. szkoła (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek przytułek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Jana Kropidły .

Zabytek dom Villa Helena (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom Villa Helena (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Jana Kropidły .

Zabytek dom (1910 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Jana Matejki .

Zabytek dom (1910 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Jana Matejki .

Zabytek dom (1910 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Jana Matejki .

Zabytek kamienica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Katedralna .

Zabytek dom (XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Kazimierza Malczewskiego .

Zabytek dom (XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Klasztorna .

Zabytek dom (XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Klasztorna .

Zabytek dom (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Krakowska .

Zabytek poczta (1854 r.) pełniący funkcję poczta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku poczta (1854 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek poczta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Krakowska .

Zabytek starostwo, ob. budynek administracyjno-handlowy (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku starostwo, ob. budynek administracyjno-handlowy (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Krakowska .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła (1936 - 1937) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła (1936 - 1937) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Ks. Bolesława Domańskiego .

Zabytek kamienica (1910 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Ks. Konstantego Damrota .

Zabytek kamienica (1920 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Ks. Konstantego Damrota .

Zabytek bank, ob. Narodowy Bank Polski (1905 - 1910) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku bank, ob. Narodowy Bank Polski (1905 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Ks. Konstantego Damrota .

Zabytek kamienica (1911 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Ks. Konstantego Damrota .

Zabytek kamienica (1908 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Ks. Konstantego Damrota .

Zabytek kamienica (1910 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Ks. Konstantego Damrota .

Zabytek dom (1860 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1860 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Książąt Opolskich .

Zabytek dom (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Książąt Opolskich .

Zabytek wagonownia wachlarzowa (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję wagonownia/hala postojowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku wagonownia wachlarzowa (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek wagonownia/hala postojowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Księdza Jerzego Popiełuszki .

Zabytek kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (1880 - 1883) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (1880 - 1883) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Księdza Jerzego Popiełuszki .

Zabytek portiernia z wieżą strażniczą (1890 r.) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku portiernia z wieżą strażniczą (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Marka z Jemielnicy .

Zabytek pałacyk właściciela (3. ćw. XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku pałacyk właściciela (3. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Marka z Jemielnicy .

Zabytek budynek biurowo-warsztatowy (1900 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku budynek biurowo-warsztatowy (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Marka z Jemielnicy .

Zabytek kolegium jezuickie, ob. Muzeum Śląska Opolskiego (XVI w.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kolegium jezuickie, ob. Muzeum Śląska Opolskiego (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Mały Rynek .

Zabytek dom, ob. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom, ob. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Mieczysława Niedziałkowskiego .

Zabytek dom (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Mieczysława Niedziałkowskiego .

Zabytek dom (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Mieczysława Niedziałkowskiego .

Zabytek dom, ob. Muzeum Jeńców Wojennych (XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom, ob. Muzeum Jeńców Wojennych (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Minorytów .

Zabytek dom, ob. szkoła plastyczna (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom, ob. szkoła plastyczna (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Norberta Barlickiego .

Zabytek dom, ob. restauracja (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom, ob. restauracja (pocz. XX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na ludowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Norberta Barlickiego .

Zabytek dom (1902 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Odrowążów .

Zabytek dom (1900 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Ostrówek .

Zabytek dom, ob. Galeria im. Jana Cybisa (1831 - 1840) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom, ob. Galeria im. Jana Cybisa (1831 - 1840) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Ozimska .

Zabytek kamienica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Ozimska .

Zabytek dom (1892 - 1893) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1892 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Ozimska .

Zabytek szkoła (pocz. XX w.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku szkoła (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Ozimska .

Zabytek kamienica (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Ozimska .

Zabytek kamienica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Ozimska .

Zabytek kamienica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Ozimska .

Zabytek kamienica (1902 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Ozimska .

Zabytek dom (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Pasieczna .

Zabytek dom (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Piastowska .

Zabytek Gmach Rejencji, ob. Urząd Wojewódzki (1930 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku Gmach Rejencji, ob. Urząd Wojewódzki (1930 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Piastowska .

Zabytek Dom Kantora (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku Dom Kantora (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Piastowska .

Zabytek willa (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku willa (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Piastowska .

Zabytek kamienica (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Piastowska .

Zabytek dom (1910 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Piastowska .

Zabytek dom (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Józefa Piłsudskiego .

Zabytek klasztor (1682 - 1688) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku klasztor (1682 - 1688) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Klasztorny .

Zabytek szkoła parafialna (1899 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku szkoła parafialna (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Kościelny .

Zabytek kaplica pw. św. Wojciecha (XIII w.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kaplica pw. św. Wojciecha (XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Mikołaja Kopernika .

Zabytek kościół, ob. parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej (2. poł. XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kościół, ob. parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej (2. poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Mikołaja Kopernika .

Zabytek klasztor, ob. Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego (poł. XIV w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku klasztor, ob. Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego (poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Mikołaja Kopernika .

Zabytek dom (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Mikołaja Kopernika .

Zabytek dom (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Mikołaja Kopernika .

Zabytek dom (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Mikołaja Kopernika .

Zabytek dom (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Mikołaja Kopernika .

Zabytek kościół parafialny pw. Świętej Trójcy (XIV - XVI) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Świętej Trójcy (XIV - XVI) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Wolności .

Zabytek klasztor (1. poł. XIV w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku klasztor (1. poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Wolności .

Zabytek kościół filialny pw. św. Sebastiana (1880 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kościół filialny pw. św. Sebastiana (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Świętego Sebastiana .

Zabytek dom (1890 - 1892) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1890 - 1892) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plac Świętego Sebastiana .

Zabytek budynek koszarowy (koniec XIX w.) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku budynek koszarowy (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plebiscytowa .

Zabytek budynek koszarowy, ob. budynek Uniwersytetu Opolskiego (1896 - 1989) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku budynek koszarowy, ob. budynek Uniwersytetu Opolskiego (1896 - 1989) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Plebiscytowa .

Zabytek dom (1890 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Podgórna .

Zabytek dom (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Powstańców Śląskich .

Zabytek dom, ob. gimnazjum (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom, ob. gimnazjum (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Powstańców Śląskich .

Zabytek dom, ob. Villa Academica UO (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom, ob. Villa Academica UO (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Powstańców Śląskich .

Zabytek dom, ob. dom modlitwy Kościoła Chrystusowego, tzw. Dom Rybaka (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom, ob. dom modlitwy Kościoła Chrystusowego, tzw. Dom Rybaka (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rybacka .

Zabytek dom (1895 - 1897) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1895 - 1897) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Stanisława Spychalskiego .

Zabytek dom (1860 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1860 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Staromiejska .

Zabytek dom (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Stefana Żeromskiego .

Zabytek dom, ob. prywatna szkoła wyższa (1811 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom, ob. prywatna szkoła wyższa (1811 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Stefanii Sempołowskiej .

Zabytek dom, ob. Wydział Zarządzania Kryzysowego UM (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom, ob. Wydział Zarządzania Kryzysowego UM (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Stefanii Sempołowskiej .

Zabytek willa, ob. Młodzieżowy Dom Kultury (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku willa, ob. Młodzieżowy Dom Kultury (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Strzelców Bytomskich .

Zabytek dom, ob. Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. J. Cybisa (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom, ob. Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. J. Cybisa (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Strzelców Bytomskich .

Zabytek synagoga, ob. siedziba TVP Opole (1840 - 1841) pełniący funkcję synagoga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku synagoga, ob. siedziba TVP Opole (1840 - 1841) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek synagoga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Szpitalna .

Zabytek szpital św. Aleksego, ob. siedziba Caritas (1865 - 1866) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku szpital św. Aleksego, ob. siedziba Caritas (1865 - 1866) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Szpitalna .

Zabytek kaplica szpitalna pw. św. Aleksego (1421 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kaplica szpitalna pw. św. Aleksego (1421 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Szpitalna .

Zabytek dom (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Szpitalna .

Zabytek dom, ob. Izba Celna (1860 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom, ob. Izba Celna (1860 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Szpitalna .

Zabytek spichlerz (1880 r.) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku spichlerz (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Szpitalna .

Zabytek dom (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Sądowa .

Zabytek dom (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Sądowa .

Zabytek więzienie (koniec XIX w.) pełniący funkcję więzienie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku więzienie (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek więzienie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Sądowa .

Zabytek dom (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Sądowa .

Zabytek dom (1889 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Sądowa .

Zabytek dom (1882 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1882 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Sądowa .

Zabytek szkoła (1894 - 1899) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku szkoła (1894 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek kamienica (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek kamienica (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek dom (1913 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek domek szwajcarski, tzw. Grabówka (koniec XIX w.) pełniący funkcję pawilon parkowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku domek szwajcarski, tzw. Grabówka (koniec XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon parkowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Wolfganga Amadeusza Mozarta .

Zabytek spichlerz (1754 r.) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku spichlerz (1754 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Wrocławska .

Zabytek kościół cmentarny (XVII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kościół cmentarny (XVII w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Wrocławska .

Zabytek kamienica (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Wrocławska .

Zabytek kamienica (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Władysława Reymonta .

Zabytek kamienica z oficyną (1914 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Władysława Reymonta .

Zabytek dom (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Władysława Reymonta .

Zabytek dom (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Władysława Reymonta .

Zabytek dom, ob. Archiwum Państwowe (1765 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom, ob. Archiwum Państwowe (1765 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Zamkowa .

Zabytek kaplica (1902 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kaplica (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Zielona .

Zabytek kaplica pw. św. Anny (1864 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kaplica pw. św. Anny (1864 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica św. Anny .

Zabytek dom (1817 - 1818) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (1817 - 1818) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica św. Wojciecha .

Zabytek dom (XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dom (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica św. Wojciecha .

Zabytek kościół, ob. parafialny pw. św. Norberta (koniec XIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kościół, ob. parafialny pw. św. Norberta (koniec XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek kuźnia (1776 r.) pełniący funkcję kuźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kuźnia (1776 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kuźnia posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek spichlerz, ob. biuro projektów (data nieznana) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku spichlerz, ob. biuro projektów (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek kościół katedralny pw. Świętego Krzyża (XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kościół katedralny pw. Świętego Krzyża (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek kapliczka cmentarna (pocz. XX w.) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kapliczka cmentarna (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kapliczka posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Grudzicka .

Zabytek elewacja północna i wschodnia (data nieznana) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku elewacja północna i wschodnia (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Grunwaldzka .

Zabytek ogrodzenie (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Księdza Jerzego Popiełuszki .

Zabytek ogrodzenie (1890 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Marka z Jemielnicy .

Zabytek Baszta Wilcza (XIV w.) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku Baszta Wilcza (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek baszta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Mały Rynek .

Zabytek park dworski (XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku park dworski (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na naturalistyczny. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Nyska .

Zabytek kapliczka-dzwonnica (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kapliczka-dzwonnica (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kapliczka posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Obrońców Pokoju .

Zabytek wieża zamku piastowskiego Na Ostrówku (koniec XIII w.) pełniący funkcję wieża zamkowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku wieża zamku piastowskiego Na Ostrówku (koniec XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża zamkowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Piastowska .

Zabytek kapliczka-dzwonnica (1860 r.) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kapliczka-dzwonnica (1860 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kapliczka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Poprzeczna .

Zabytek brama przejazdowa (data nieznana) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku brama przejazdowa (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek brama posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Rynek .

Zabytek kapliczka-dzwonnica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kapliczka-dzwonnica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kapliczka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Sołtysów .

Zabytek ogrodzenie (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Wrocławska .

Zabytek cmentarz wielowyznaniowy ze starodrzewem (1813 r.) pełniący funkcję cmentarz komunalny (miejski/gminny) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku cmentarz wielowyznaniowy ze starodrzewem (1813 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz komunalny (miejski/gminny) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Wrocławska .

Zabytek kaplica grobowa rodziny Beyer (1872 r.) pełniący funkcję mauzoleum w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kaplica grobowa rodziny Beyer (1872 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mauzoleum posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Wrocławska .

Zabytek most na rzece Młynkówka (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku most na rzece Młynkówka (2. poł. XIX w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Zamkowa .

Zabytek ogrodzenie (1901 - 1902) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1901 - 1902) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica Zielona .

Zabytek mogiła zbiorowa 3 ofiar terroru (1939 - 1945) pełniący funkcję cmentarz II wojna światowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku mogiła zbiorowa 3 ofiar terroru (1939 - 1945) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz II wojna światowa posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek mogiła zbiorowa 242 ofiar terroru (1939 - 1945) pełniący funkcję cmentarz II wojna światowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku mogiła zbiorowa 242 ofiar terroru (1939 - 1945) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz II wojna światowa posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek most dla pieszych na kanale Młynówka (pocz. XX w.) pełniący funkcję kładka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku most dla pieszych na kanale Młynówka (pocz. XX w.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kładka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek ogrodzenie (pocz. XX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (pocz. XX w.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek brama (XVIII w.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku brama (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek mur (XV w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku mur (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek baszty (XVII w.) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku baszty (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek baszta posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek ogrodzenie z murem oporowym (pocz. XX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z murem oporowym (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek wieża zamku górnego z fragmentem murów (XIV w.) pełniący funkcję wieża zamkowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku wieża zamku górnego z fragmentem murów (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek wieża zamkowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek elewacja frontowa (koniec XIX w.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku elewacja frontowa (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek elewacja frontowa (koniec XIX w.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku elewacja frontowa (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek mury obronne (XIV w.) pełniący funkcję mur obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku mury obronne (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek d. cmentarz (1945 r.) pełniący funkcję cmentarz II wojna światowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku d. cmentarz (1945 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz II wojna światowa posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek cmentarz wojenny Armii Radzieckiej (1945 r.) pełniący funkcję cmentarz II wojna światowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku cmentarz wojenny Armii Radzieckiej (1945 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz II wojna światowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek cmentarz komunalny (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję cmentarz komunalny (miejski/gminny) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku cmentarz komunalny (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz komunalny (miejski/gminny) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek cmentarz parafialny (pocz. XIX w.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku cmentarz parafialny (pocz. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek cmentarz komunalny (1901 - 1902) pełniący funkcję cmentarz komunalny (miejski/gminny) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku cmentarz komunalny (1901 - 1902) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz komunalny (miejski/gminny) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek Aleja Zasłużonych (data nieznana) pełniący funkcję cmentarz aleja zasłużonych w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku Aleja Zasłużonych (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz aleja zasłużonych posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek cmentarz (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję cmentarz komunalny (miejski/gminny) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku cmentarz (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz komunalny (miejski/gminny) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek cmentarz żydowski (1822 r.) pełniący funkcję cmentarz żydowski w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku cmentarz żydowski (1822 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz żydowski posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek cmentarz Na Grobli (1883 r.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku cmentarz Na Grobli (1883 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek park miejski Pasieka (1840 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku park miejski Pasieka (1840 r.) to , a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek Muzeum Wsi Opolskiej (1961 r.) pełniący funkcję skansen w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku Muzeum Wsi Opolskiej (1961 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek skansen posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek kaplica (1902 r.) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kaplica (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kapliczka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek kapliczka-dzwonnica (1747 r.) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kapliczka-dzwonnica (1747 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kapliczka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek kapliczka (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku kapliczka (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek kapliczka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek dziedziniec klasztorny () pełniący funkcję dziedziniec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku dziedziniec klasztorny () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dziedziniec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Zabytek starodrzew () pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Opole. Materiał budowlany zabytku starodrzew () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo opolskie powiat Opole gmina Opole miejscowość Opole ulica .

Materiał do opracowania tego tekstu, został zaczerpnięty z wybranych haseł tematycznych z publikacji Encyklopedia Przyroda i Technika Zagadnienia wiedzy współczesnej pod redakcją prof. dr Józef Hurwic wydaną przez wydawnictwo Wiedza Powszechna.

© 2023 mobo.blog
info@mobo.blog

Menu
Najnowsze wiadomości
Najnowsze kategorie
Regulaminy i zasady