Pogoda Łódź na dziś i jutro. Pogoda długoterminowa Łódź (łódzkie). Pogoda na 10 dni dla Łódź powiat Łódź

 ⇯ 
Polska → województwo łódzkie → powiat Łódź → Pogoda Łódź dziś i jutroŚledź na bieżąco pogodę dla Łódź na jutro oraz dla okolicznych miejscowości powiatu Łódź w województwie łódzkie. Oprócz pogody dla Łódź na dziś znajdziesz tutaj przybliżoną temperaturę, potencjalne opady i inne czynniki kształtujące warunki atmosferyczne na kolejnych 10 dni w Łódź latem i zimą. Tym samym będziecie mogli zaplanować sobie aktywności turystyczne oraz inne czynności na świeżym powietrzu, na zbliżające się dni czy aktywnie spędzić czas wolny poza domem w samym Łódź i okolicy.

Prognoza pogody Łódź na najbliższe dni i godziny! Pogoda długoterminowa Łódź. Pogoda na 10 dni dla Łódź dziś i jutro (powiat Łódź województwo łódzkie).

Pogoda dla wybranego miejsca: Polska / województwo łódzkie / powiat Łódź / Pogoda Łódź została dostarczona przez Norweski Instytut Meteorologiczny (MET/NRK).

Wszystkie miejscowościSzukaj miejscowościPogoda Łódź

Podstawowe czynniki meteorologiczne w pogodzie dla Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie). Co to jest pogoda w Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) i jak przewiduje się przyszłe warunki atmosferyczne dla Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie)?

W życiu codziennym słowo pogoda nie jest zbyt ściśle zdefiniowane i przypisuje się mu różne znaczenia. Najczęściej używamy je do określenia warunków atmosferycznych w Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), którym towarzyszy małe zachmurzenie i łagodny wiatr, albo też przez dodanie odpowiedniego przymiotnika chcemy scharakteryzować jakiś wyróżniający się czynnik meteorologiczny - mówimy wtedy np. pogoda wietrzna Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), pogoda dżdżysta Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie); wreszcie mówi się ogólnie o złej lub ładnej pogodzie w Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), nie podając ścisłego znaczenia tych określeń.

Przy naukowym traktowaniu zagadnienia takie dowolności nie mogą mieć miejsca. W meteorologii słowo pogoda oznacza zespół stanów i zmian czynników meteorologicznych obserwowanych w określonym czasie i miejscu Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie). Czynników tych jest dużo: ciśnienie atmosferyczne Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), temperatura powietrza (na wysokości 2 metrów nad powierzchnią Ziemi) Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), pionowy rozkład temperatury powietrza Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), zawartość pary wodnej w powietrzu Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), przejrzystość powietrza Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), skłonność do tworzenia się kropelek wody lub kryształków lodu w powietrzu lub na powierzchni gruntu Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), stan zachmurzenia nieba Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), wysokość na jakiej występują chmury Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), rodzaj występujących chmur Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), opady i ich odmiany Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), kierunek, prędkość i struktura ruchu powietrza Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) i inne.

Określenie pogody Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) ma najczęściej znaczenie praktyczne w gospodarce. Potrzeby różnych instytucji są jednak bardzo różne. Lotnictwo np. interesuje się przede wszystkim ruchami powietrza, jego przejrzystością i procesami kondensacji pary wodnej w atmosferze. Dotyczy to głównie warstw powietrza zalegających na wysokościach kilkuset lub kilku tysięcy metrów nad powierzchnią Ziemi w rejonie Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie). Rolnictwo jest zainteresowane ilością promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi, ilością opadów i temperaturą powietrza przy powierzchni Ziemi. Żeglugę morską interesuje siła wiatrów przy powierzchni wód, przejrzystość powietrza itd. W tych warunkach praktyczne określenie stanu pogody dla Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) w różnych przypadkach musi uwzględniać inny zespół czynników meteorologicznych w regionie Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie).

Trzeba sobie jeszcze uświadomić i to, że w meteorologii nie mają sensu tak popularne określenia, jak pogoda ładna lub brzydka w Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), albo dobra lub zła Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), gdyż ta sama pogoda może być dobra dla jednych celów, a zła dla innych. Meteorolog musi więc ściśle określić, jaka jest pogoda w Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), tzn. jakie są stany poszczególnych jej elementów, natomiast zalety lub wady takiego stanu pogody może ocenić tylko użytkownik.

Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z pogodą Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) tj. wielu procesów fizycznych zachodzących w atmosferze i wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na nasz tryb życia, stanowi tak obszerny temat, że wymaga napisania dużej książki. Poruszymy tu tylko najważniejsze problemy dotyczące pogody: ogólną charakterystykę podstawowych czynników meteorologicznych, warunki występowania zmian pogody Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) i sposoby ich przewidywania oraz zasady pracy służby pogody.

Do podstawowych czynników meteorologicznych zalicza się temperaturę powietrza Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), ciśnienie atmosferyczne Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), ruchy powietrza Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), zawartość pary wodnej Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) i produkty jej kondensacji w atmosferze.

Temperatura powietrza Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) w dolnych warstwach atmosfery zależy głównie od temperatury powierzchni Ziemi, a więc od natężenia padającego na nią promieniowania słonecznego i właściwości fizycznych tej powierzchni Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie). Im większa jest szerokość geograficzna (poza pasem międzyzwrotnikowym), tym bardziej ukośnie padają na Ziemię promienie słoneczne i mniej przynoszą energii na jednostkę powierzchni w rejonie Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie). Kąt padania promieni zależy ponadto od pory roku, pory dnia i nachylenia zboczy wzniesień terenowych względem kierunku padania promieni słonecznych. Ponadto biorąc pod uwagę, że w nocy powierzchnia ziemska nie otrzymuje energii wprost od słońca i że sama wypromieniowuje energię w ciągu całej doby, przy czym chmury stanowią poważną przeszkodę w przenikaniu promieni, łatwo uprzytomnić sobie, że dopływ energii promienistej do powierzchni gruntu z reguły jest bardzo różne, z tym jednak, że na ogół maleje ze wzrostem szerokości geograficznej.

Temperatura gruntu w Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) zależy również od jego właściwości fizycznych, a więc od pojemności cieplnej, przewodnictwa cieplnego, zdolności pochłaniania i innych. Tak np. suche grunty Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) szybko ogrzewają się i szybko stygną, a ich temperatury w ciągu roku wahają się w średnich szerokościach geograficznych w granicach sięgających 80C i więcej. W tych samych szerokościach geograficznych temperatura powierzchni oceanów w ciągu roku waha się w granicach zaledwie około 10C, a w ciągu dobu zmienia się znikomo.

Temperatury powierzchni oceanów są zatem dość wyrównane i mało zmienne w czasie, natomiast temperatury powierzchni kontynentów wykazują znaczne różnice nawet w sąsiednich miejscowościach i szybko zmieniają się w czasie. Dlatego w lecie temperatura oceanu jest znacznie niższa od temperatury kontynentu w tych samych szerokościach geograficznych, w zimie natomiast jest na odwrót.

Struktura termiczna podłoża Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) wywiera duży wpływ na temperaturę dolnych warstw powietrza, które przepływając nad różnie nagrzanym gruntem albo oddają mu swoje ciepło, albo pobierają. Temperatura powietrza w rejonie Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) jest zwykle wynikiem szeregu takich procesów wymiany ciepła między podłożem i powietrzem.

Na temperaturę powietrza w Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), zwłaszcza w jego wyższych warstwach, ma wpływ i inny czynnik, mianowicie dynamiczne zmiany temperatury w okolicach Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie). Jak wiadomo z fizyki, rozprężenie gazu towarzyszy obniżanie się jego temperatury, a sprężaniu - jej podwyższanie się, jeżeli tylko nie zachodzi zbyt szybka wymiana ciepła z otoczeniem (ten warunek w atmosferze jest na ogół bardzo dobrze spełniony). Ponieważ więc ciśnienie powietrza w atmosferze ziemskiej maleje wraz z wysokością, powietrze unoszące się ku górze rozpręża się i ochładza, natomiast opadające ku dołowi ogrzewa się. W wyniku takich procesów temperatura powietrza suchego zmienia się o jeden stopień na każde 100 metrów zmiany wysokości. Tak więc powietrze, którego temperatura uformowała się w warstwie przyziemnej pod wpływem temperatury gruntu, odpływając ku wyższym warstwom stopniowo się ochładza. Z tej to przyczyny temperatura powietrza w granicach tzw. troposfery, tj. do wysokości kilkunastu kilometrów, im wyżej tym jest niższa. Zdarzają się odstępstwa od tej reguły, mianowicie występują w troposferze stosunkowo cienkie warstwy, w których temperatura powietrza z wysokością wzrasta. Są to tzw. warstwy inwersyjne, powstające wskutek napływu cieplejszego powietrza górą, opadania powietrza ku dołowi bądź też ochładzania się jakiejś warstwy powietrza od dołu.

Zmiany temperatury powietrza przy ziemi Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), stanowiące jedną z charakterystyk pogody, mogą być spowodowane działaniem czynników lokalnych lub też napływem powietrza znad chłodniejszych lub cieplejszych obszarów.

Warunki termiczne w przyziemnych warstwach powietrza (na wysokości 2 metrów na gruntem) zobrazować można na podstawie znajomości najwyższych i najniższych temperatur dotychczas notowanych na kuli ziemskiej.

Ciśnienie atmosferyczne w Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) tj. siła, z jaką atmosfera ziemska ciśnie na 1 cm2 powierzchni w niej zanurzonej, jest skutkiem działania siły ciążenia ziemskiego na gazy zawarte w atmosferze. Wielkość ciśnienia w jakimś punkcie atmosfery zależy od masy gazów znajdujących się powyżej tego punktu. Tak więc ciśnienie powietrza maleje ze wzrostem wysokości. Zależy ono również od gęstości powietrza, a zatem i od jego temperatury, bo im powietrze jest cieplejsze tym mniejsza jest jego gęstość. Ponieważ temperatura powietrza w jakimś punkcie atmosfery ulega ciągłym zmianom i masy powietrza ciepłego lub chłodnego poruszają się względem Ziemi, może to powodować lokalny wzrost gęstości powietrza lub jej zmniejszanie się, wskutek czego ciśnienie powietrza na ogół ma różne wartości w różnych punktach atmosfery, a w każdym jej punkcie z biegiem czasu zmienia się.

Średnia wartość ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza w naszych szerokościach geograficznych (ciśnienie normalne) wynosi 1013,2 milibarów. Jest to ciśnienie nieco większe od 1 kG na 1 cm2. Ale wielkość ta zmienia się w naszych warunkach mniej więcej od 935 milibarów do blisko 1055 milibarów. Występują więc obszary o ciśnieniu mniejszym od normalnego, w których ciśnienie ku środkowi maleje, tzw. niże, oraz obszary o ciśnieniu wyższym i wzrastającym ku środkowi obszaru, zwane wyżami.

Ruch powietrza względem powierzchni ziemskiej wywoływany jest przez odpowiednią różnicę ciśnienia w sąsiednich punktach atmosfery. Pozioma składowa tego ruchu nosi nazwę wiatru. W naszych szerokościach geograficznych powietrze płynie w ten sposób, że obszar wyższego ciśnienia pozostaje po prawej stronie względem kierunku ruchu, zaś obszar niższego ciśnienia - po lewej. Tak więc w wyżu krąży ono w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, natomiast w niżu - w kierunku przeciwnym. Na półkuli południowej te kierunki ruchu są odwrotne. Ponadto ruch powietrza jest tym szybszy, im większe są różnice ciśnienia na jednostkę odległości (im większa jest pozioma składowa gradientu ciśnienia). Tak więc kierunki i prędkości wiatrów są ściśle związane z poziomym rozkładem ciśnienia atmosferycznego i na podstawie znajomości rozkładu ciśnienia oraz ruchu niżów i wyżów można określić kierunki i prędkości rozległych prądów powietrza płynących wzdłuż powierzchni ziemskiej.

W dolnych warstwach atmosfery przeważają poziome ruchy powietrza, niemniej jednak występują tu również ruchy pionowe, zarówno skierowane ku górze (prądy wstępujące), jak i ku dołowi (prądy zstępujące). Prędkość tych prądów jest na ogół znacznie mniejsza niż prędkość wiatrów, jednakże odgrywają one bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o pogodę, z nimi bowiem wiąże się sprawa tworzenia się i zanikania chmur.

Para wodna występuje w powietrzu w stosunkowo bardzo małych i zmiennych ilościach. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o kształtowanie się pogody, woda odgrywa bardzo ważną rolę, stanowi bowiem jedyny składnik powietrza, który w warunkach, jakie panują w przyziemnej atmosferze, może występoważ w trzech stanach skupienia (jako niewidoczna para, jako kropelki wody lub jako kryształki lodu). Podczas ochładzania się powietrza, np. przy napływie powietrza nad chłodniejsze podłoże lub podczas wznoszenia się powietrza ku górze, zawarta w nim para wodna zbliża się do stanu nasycenia, a następnie ulega kondensacji, tj. przechodzi w mikroskopijne kropelki wody lub kryształki lodu, zależnie od panującej temperatury. W ten sposób powstają mgły lub chmury, a przy dalej postępującej kondensacji niektóre kropelki lub kryształki mogą na tyle wzrosnąć, że nie utrzymują się już w powietrzu, lecz spadają na ziemie, powodując opady mżawki, deszczu, śniegu, krupy lub gradu. Gdy zmiana stanu skupienia wody zawartej w powietrzu zachodzi na powierzchni Ziemi lub znajdujących się na niej ciał stałych, tworzą się tzw. osady (rosa, szron, szadź, gołoledź).

Znając choćby wymienione tu procesy, można już zorientować się, jak wielkie znaczenie dla stanu pogody ma zawarta w atmosferze woda. Od niej zależy wielkość zachmurzenia, wielkość opadów, występowanie mgieł, ilość promieniowania słonecznego dochodzącego do Ziemi i promieniowania ziemskiego odpływającego w przestrzenie międzyplanetarne, a pośrednio i temperatura powietrza. Przy dużym zachmurzeniu dobowe wahania temperatury są znacznie mniejsze niż przy niebie pogodnym.

Ubytek wody w atmosferze, spowodowany przez przez opady i osady, jest uzupełniany przez parowanie wód oceanów, mórz, jezior, rzek i wilgotnych gruntów. Para rozprowadzana jest w głąb atmosfery i nad inne rejony kuli ziemskiej przez prądy powietrza. Tak więc wiatry wiejące od strony oceanów i mórz niosą powietrze wilgotne, z dużą ilością chmur, mgieł i opadów, natomiast wiatry znad kontynentów przynoszą z sobą pogodę o małym zachmurzeniu.

Jak przewiduje się pogodę wŁódź (powiat Łódź województwo łódzkie)? Meteorologia czyli prognozowanie pogody.

Ten bardzo ogólnikowy opis i charakterystyka podstawowych czynników meteorologicznych dla Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) pozwala już naszkicować zasady, na jakich opiera się przewidywanie pogody na kilkadziesiąt godzin naprzód w regionie Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie).

Ogólny stan pogody na określonym obszarze i w określonym przedziale czasu zależy od właściwości fizycznych powietrza, jakie tam wówczas napływa oraz ewentualnych zakłóceń, jakie mogą wystąpić w przypadku graniczenia ze sobą dwu mas powietrza o odmiennych cechach charakterystycznych. Na tego rodzaju granicach powietrze cieplejsze i rzadsze unosi się ponad powietrze chłodniejsze i gęstsze, co w konsekwencji prowadzi do wzmożonej kondensacji pary wodnej, a więc większego zachmurzenia i intensywniejszyc opadów. Towarzyszy temu zazwyczaj wzmożony ruch powietrza. Te aktywne granice między masami powietrza w meteorologii noszą nazwę frontów, z tym że przy nasuwaniu się powietrza cieplejszego na miejsce ustępującego powietrza chłodniejszego mówi się o froncie ciepłym, a przy odwrotnym biegu zjawisk mamy front chłodny. Trzeba zauważyć, że przebieg zjawisk meteorologicznych w obu tych przypadkach jest różny i że w przypadku frontów chłodnych jest on bardziej burzliwy, często zaś rozwija się po prostu w burze. Fronty występują w obszarach niskiego ciśnienia atmosferycznego.

Aby zatem przewidzieć pogodę, jaka będzie panowała nad jakimś obszarem, trzeba znać dokładnie właściwości mas powietrza, ich położenie geograficzne oraz kierunki i prędkość przemieszczania się względem powierzchni ziemskiej. Dlatego też muszą być wykonywane dla całej kuli ziemskiej obserwacje i pomiary meteorologiczne, których wyniki dostarcza się do wszystkich instytucji zajmujących się opracowaniem prognozy pogody dla ustalonych regionów. W tym celu została zorganizowana sieć stacji meteorologicznych. Na oceanach i morzach stacje znajdują się na statkach handlowych. Ponadto istnieje specjalna międzynarodowa łączność do przekazywania wyników obserwacji. W centrach prognostycznych wnosi się je na odpowiednie mapy, zwane mapami synoptycznymi. W ten sposób powstaje obraz poziomego rozkładu ciśnienia atmosferycznego, a więc i ogólnych prądów powietrza, jak również poziomy rozkład wielkości charakterystycznych dla poszczególnych czynników meteorologicznych, który umożliwia rozpoznanie właściwości poszczególnych mas powietrza, położenie tych mas i położenie frontów. Na podstawie tych danych meteorolodzy opracowują kierunki i wielkości zmian mających nastąpić w danym okresie, czyli sporządzają mapę prognostyczną i na jej podstawie określają przewidywaną pogodę.

Rozszeżając tą część przyjżymy się teraz meteorologii, która jest częścią geofizyki, jedną z licznej rodziny nauk o fizyce Ziemi. Zajmuje się ona badaniem atmosfery - powłoki powietrznej otaczającej nasz glob, podobnie jak hydrologia bada wody pokrywające Ziemię - hydrosferę, a jeszcze inne nauki geofizyczne - jej wnętrze, barysferę, lub sztywną skorupę skalną - litosferę.

Meteorologię można określić jako fizykę atmosfery, tzn. naukę badającą procesy i zjawiska fizyczne zachodzące w atmosferze. Wielkości charakteryzujące stany fizyczne atmosfery nazywają się elementami meteorologicznymi. Do nich należy przede wszystkim promieniowanie słoneczne. Docierające do powierzchni Ziemi bezpośrednio lub rozproszone w powietrzu atmosferycznym, promieniowanie słoneczne stanowi źródło energii, praprzyczynę wszystkich procesów fizycznych atmosfery. Dlatego jest ono nie tylko elementem meteorologicznym, lecz i czynnikiem wywierającym bezpośredni lub pośredni wpływ na pozostałe elementy, takie jak temperatura i wilgotność powietrza, zachmurzenie, opady atmosferyczne, ciśnienie powietrza, wiatr i inne. Wszystkie elementy meteorologiczne są powiązane wzajemnymi zależnościami, tworząc wspólnie bardzo skomplikowany układ zjawisk i procesów, to co krótko nazywamy pogodą.

Do zadań meteorologii należą obserwacje i pomiary wymienionych elementów, niezbędne do wyjaśnienia różnych procesów zachodzących w atmosferze, takich np. jak powstawanie burz, rozwój czy zanik mgieł, chmur i wielu innych. Jednym z najważniejszych problemów meteorologii jest poznanie ogólnej cyrkulacji atmosferycznej.

Odpowiednio do obiektów badań, odpowiednio do naukowych i praktycznych zadań określających kierunki rozwoju, meteorologia dzieli się na szereg gałęziL aerologia zajmuje się badaniem wyższych warstw atmosfery, tzw. wolnej atmosfery, w której ruch powietrza nie podlega już wpływowi tarcia o nierówną powierzchnię Ziemi. Dynamika atmosfery zmierza do poznania i teoretycznego określenia prawidłowości zjawisk ruchu powietrza. Pogodoznawstwo (inaczej meteorologia synoptyczna lub krótko synoptyka) stworzyło podstawy naukowe przewidywania przyszłej pogody (prognozy meteorologiczne).

Atmosfera ziemska i jej wpływ na pogodę dla danego obszaru kuli ziemskiej.

Według wszelkiego prawdopodobieństwa wszystkie większe ciała niebieskie, a więc gwiazdy, planety i księżyce są otoczone warstwą gazów. Te warstwy gazowe noszą nazwę atmosfer. Skład chemiczny atmosfer ciał niebieskich jest różny, zalezy bowiem od panujących tam warunków fizyko - chemicznyc, a przede wszystkim od temperatury, gdyż od niej zależy stan skupienia poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych, a także powstawanie i rozkład różnych substancji chemicznych. Istnieją więc np. atmosfery składające się w przeważnej części z dwutlenku węgla, z amoniaku lub metanu; istnieją też atmosfery nie zawierające tlenu.

Grubość i gęstość atmosfer jest również rozmaita, gdyż zależy od siły przyciągającej gazy przez dany glob, od składu chemicznego atmosfery i od temperatury tych gazów. Należy pamiętać, że siła przyciągająca jest wypadkową siły grawitacyjnej, tym większej, im większa jest całkowita masa globu oraz siły odśrodkowej, która jest zależna od prędkości obrotowej globu wokół własnej osi i od jego wymiarów. Wynika stąd, że im masa globu jest mniejsza i szybkość jego obrotu wokół własnej osi większa, tym mniejsza jest wypadkowa siła przyciągania i tym mniejsza gęstość i grubość atmosfery. Znane są atmosfery bardzo cienkie i niezmiernie rzadkie, jak np. atmosfera Merkurego lub Księżyca, lub też znacznie gęstsze od ziemskiej np. w przypadku Jowisza. Warto wreszcie zauważyć, że atmosfery poszczególnych ciał niebieskich zmieniają się z biegiem czasu, gdy warunki fizyczne ulegają tam zmianie.

Dzieje atmosfery ziemskiej. W przypadku atmosfery ziemskiej brak jest dowodów na to, że uległa ona istotniejszym przemianom, niemniej jednak mamy podstawy do przypuszczeń, że Ziemia w swej młodości przeżywała jeżeli nie okres stadium gazowego, to w każdym razie - stadium ciała ciekłego, i że temperatura jej musiała wobec tego wynosić kilka tysięcy stopni. W takich warunkach atmosfera ziemska nie mogła mieć takiego składu chemicznego jak obecnie. Wiele związków chemicznych, które obserwujemy obecnie na Ziemi, nie mogło istnieć przy tak wysokich temperaturach. Istniały natomiast inne, które obok pierwiastków nie połączonych występowały w dużych ilościach w stanie gazowym, a tym samym wchodziły w skład atmosfery. W tych czasach atmosfera nasza prawdopodobnie była znacznie gęstsza i wywierała na Ziemię bez porównania większe ciśnienie.

Są przypuszczenia, że pierwotna atmosfera Ziemi składała się w dużym stopniu z cyjanu, tj. związku azotu z węglem (CN). W miarę stygnięcia Ziemi swobodny tlen zaczął się łączyć z innymi pierwiastkami, wskutek czego w pewnym okresie historii Ziemi było go bardzo mało w atmosferze. Ponowne pojawienie się swobodnego tlenu jest w dużej mierze przypisywane działalności świata roślinnego, który rozkłada dwutlenek węgla na tlen i węgiel.

W tych warunkach termicznych związek H2O nie mógł istnieć, czyli na Ziemi nie mogło być wody w żadnej postaci. Zaczęła ona tworzyć się w atmosferze w okresie powstawania różnych tlenków, i to wyłącznie jako gaz. Dopiero przy obniżeniu się temperatury atmosfery poniżej temperatury krytycznej wody (374 stopni C) mogła rozpocząć się jej kondensacja, ale przy ciśnieniu atmosferycznym wyższym od 217 atmosfer. W miarę dalszego stygnięcia Ziemi kolosalne ilości pary wodnej zawartej w atmosferze skraplały się i woda obficie spadała na Ziemię tworząc rzeki, jeziora, morza i oceany.

Ten krótki szkic przemian zachodzących w atmosferze ziemskiej może w pewnym stopniu wyjaśnić przyczyny, dla jakich różne atmosfery mają różny skład chemiczny. Zależy on bowiem od warunków fizycznych tam panujących.

Skład atmosfery ziemskiej. W stadium obecnym atmosfera ziemska jest mieszaniną gazów, zwaną powietrzem. Do wysokości około 70 km skład powietrza jest prawie stały: 78,09% jego objętości stanowi azot, 20,95% to tlen, a na pozostały niespełna 1% objętości składają się argon i drobne ilości innych gazów, jak neon, hel, krypton, wodór, ksenon, radon. Występują one w dolnej atmosferze w prawie niezmiennym stosunku. Ponadto są jeszcze ciała gazowe występujące w zmiennych ilościach - dwutlenek węgla i przede wszystkim para wodna. Mimo że woda stanowi bardzo nikłą część składową powietrza, rola jej w atmosferze jest wyjątkowo ważna. Jest ona bowiem jedynym ciałem, które w warunkach atmosferycznych może występować we wszystkich trzech stanach skupienia i w związku z tym jest przyczyną występowania chmur, mgieł, opadów i szeregu innych zjawisk stanowiących ważne czynniki pogody.

Ciśnienie atmosferyczne. Ciśnienie atmosferyczne jest skutkiem działania siły przyciągającej ku Ziemi cząsteczki gazów zawartych w powietrzu. Wartość tego ciśnienia mierzy się w milibarach, przy czym jeden milibar odpowiada sile tysiąca dyn, działającej na jeden centymetr kwadratowy.

Przy powierzchni Ziemi ciśnienie atmosferyczne ulega ciągłym zmianom, co jest skutkiem nieustannie zmieniającego się przestrzennego rozkładu masy gazów wchodzących w skład atmosfery. Na poziomie morza wielkość ciśnienia wynosi średnio 1013 mb, może się jednak zmieniać w granicach od ok. 890 mb w środku cyklonów tropikalnych do 1075 w środku wyżu syberyjskiego. Normalnie zakres tych zmian jest znacznie mniejszy, 960 - 1040 mb.

Ze wzrostem wzniesienia nad poziomem morza ciśnienie powietrza maleje w sposób regularny według funkcji logarytmicznej. W pewnym przybliżeniu można przyjąć, że co 5500 m wielkość jego zmniejsza się dwukrotnie, a więc na wysokości 5,5 km średnio wynosi ono około 500 mb, na 11 km - 250 mb itd. Na wysokości 100 km powietrze jest tak rozrzedzone, jak w żarówkach elektrycznych, od 300 km wzwyż rozrzedzenie jego odpowiada najidelalniejszym próżniom otrzymywanym w naszych laboratoriach przy zastosowaniu najlepszych pomp próżniowych. Niemniej jednak atmosfera i tam jeszcze nie kończy się.

Pionowy rozkład temperatury powietrza Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie). W wyniku bezpośrednich pomiarów temperatury powietrza, normalnie wykonywanych do wysokości około 30 km, a w ostatnich czasach nawet do wysokości kilkuset kilometrów, oraz w wyniku wniosków wyciąganych ze zjawisk fizycznych obserwowanych w wyższych warstwach atmosfery - można skonstruować schemat pionowego rozkładu temperatury powietrza dla Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie). Otóż biorąc pod uwagę warunki panujące w średnich szerokościach geograficznych oraz uwzględniając tylko średnie wartości temperatury dla poszczególnych poziomów atmosfery w rejonie Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), otrzymuje się krzywą pionowego rozkładu temperatury w atmosferze ziemskiej. W warstwie przyziemnej, do wysokości 11 km, temperatura powietrza Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) obniża się mniej więcej o 6 stopni C na każdy kilometr. Następnie zachodzi wyraźna zmiana rozkładu temperatury powietrza i w warstwie od około 11 km do około 30 km temperatura zmienia się bardzo mało. Powyżej tej warstwy, aż do wysokości 50 - 60 km, następuje wyraźny wzrost temperatury do około +70 stopni C, zaś wyżej, do wysokości około 80 km, obserwuje się ponowny stopniowy spadek temperatury do około -80 stopni C. Od tej wysokości temperatura powietrza rośnie w miarę oddalania się od powierzchni Ziemi, by u granic atmosfery przekraczać nawet wielkości odpowiadające 1500 stopni C. Należy jednak zaznaczyć, że w tych wysokich, ogromnie rozrzedzonych warstwach powietrza pojęcie temperatury ma odmienne znaczenie niż w naszych warunkach. Mówiąc o panującej tam temperaturze ma się na myśli odpowiedającą jej energię kinetyczną cząsteczek gazu.

Wyróżnione warstwy atmosfery ziemskiej. W poprzednich punktach omówiono ważniejsze elementy budowy atmosfery. Biorąc pod uwagę wszystkie znane szczegóły dotyczące jej fizycznej i chemicznej budowy, meteorolodzy wyróżnili w niej szereg charakterystycznych warstw. Istnieją rozmaite sposoby dzielenia atmosfery, jednak najbardziej rozpowszechniony jest podział następujący:

Troposfera - przyziemna warstwa atmosfery grubości około 8 km nad biegunami do 18 km nad równiekiem, w której temperatura powietrza kształtuje się pod wpływem temperatury powierzchni lądów i mórz i wraz ze wzrostem wysokości, średnio rzecz biorąc maleje. Taki rozkład temperatury sprzyja powstawaniu pionowych prądów powietrza, co w przypadku prądów wstępujących prowadzi do kondensacji zawartej w powietrzu pary wodnej, tworzenia się chmur i opadów.

Stratosfera - warstwa zalegająca nad troposferą do wysokości ściśle nie określonej, przypuszczalnie do około 30 km. Temperatura powietrza w tej warstwie nie zmienia się ze wzrostem wysokości i nie obserwuje się tu zjawisk kondensacji pary downej. Warstwę przejściową między troposferą i stratosferą nazywa się tropopauzą.

Ozonosfera - warstwa zawarta miezy 20 i 80 km wysokości. Panują tu warunki sprzyjające tworzeniu się ozonu, mającego dużą zdolność pochłaniania nadfioletowej części widma słonecznego, w wyniku czego obserwuje się w tej warstwie podwyższoną temperaturę powietrza. W górnej części warstwy, gdzie temperatura ze wzrostem wysokości spada, istnieją ponownie warunki do występowania prądów pionowych i prawdopodobnie kondensacji pary wodnej. Na tych wysokościach, w większych szerokościach geograficznych, obserwuje się świecące w nocy obłoki, które są tak rzadkie, że za dnia niedostrzegalne. Natomiast gdy zapadnie noc, a obłoki są jeszcze oświetlone promieniami Słońca, lśnią one intensywnie na tle ciemnego nieba. Na wysokościach tych najczęściej spalają się meteoryty wpadające w głąb atmosfery, znane pospolicie pod nazwą spadających gwiazd.

Jonosfera - warstwa zawarta między ozonosferą i egzosferą, wyróżniająca się dużym stopniem zjonizowania gazów atmosfery. Zjonizowane gazy nadają tej warstwie właściwości przewodnika, wskutek czego fale radiowe odbijają się od niej i tym samym mają możność obiegania kuli ziemskiej. W warstwie tej powstają zorze polarne obserwowane najczęściej w odległości dwudziestu paru stopni od magnetycznych biegunów Ziemi. Istnieją silne związki między stanem elektrycznym jonosfery, polem magnetycznym i elektrycznym Ziemi i dolnej atmosfery oraz aktywnością Słońca.

Ściślejsza analiza zjawisk fizycznych występujących w atmosferze, zwłaszcza w górnych jej warstwach, wykazuje, że większość tych zjawisk zależy od promieniowania elektromagnetycznego lub korpuskularnego biegnącego od Słońca ku Ziemi. Wiąże się z tym również skomplikowana pionowa budowa atmosfery ziemskiej.

Klimat na Ziemi. Jak kształtuje się klimat na Ziemi? Jaki mamy klimat w Polsce?

Klimatem nazywamy charakterystyczny dla danego obszaru przebieg rocznych warunków atmosferycznych, określony na podstawie wieloletnich obserwacji.

Czynniki i elementy klimatologiczne. To wszystko, co warunkuje zjawiska klimatyczne - szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, odległość od oceanów i mórz oraz lądów i gór, rodzaj gruntu (skały, gleby, bagna, wody, lodowce), pokrycie terenu przez różne szaty roślinne, szatę śnieżną, wystawę czyli ekspozycję terenu względem stron świata, najczęstszych wiatrów, kierunku napływy wilgotnych bądź suchych mas powietrznych itp. - nazywamy czynnikami klimatologicznymi (klimatu).

To, na co wpływają wymienione czynniki - usłonecznienie, temperaturę, wilgotność powietrza, zachmurzenie, opady atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru itp., określone w przekroju wieloletnim - nazywamy elementami klimatologicznymi.

Można jednak inaczej określić elementy klimatu. Ponieważ taki lub inny układ wyżej wymienionych elementów w krótkim okresie czasu stanowi jednocześnie o określonym typie pogody (np. ciepła, bezchmurna, sucha i bezwietrzna lub pochmurna, dźdźysta, chłodna itp.), można traktować te typy pogody, tzn. pełne układy elementów meteorologicznych, jako zespołowe, kompleksowe elementy klimatu. W tym przypadku całokształt typów pogody - ich różnorodność, następstwo i częstość występowania, rozkład roczny itd. - składa się ostatecznie na to, co nazywamy klimatem danego obszaru.

Tak rozumiany stosunek klimatu do jego elementów (typów pogody) doprowadził do powstania kierunku w omawianej nauce - klimatologii kompleksowej. Za słusznością jego przemawia to, że wpływ klimatu (będącego skomplikowanym układem różnych typów pogody) na jakieś zjawisko lub przedmiot, np. na roślinę, polega właściwie na łącznym, jednoczesnym oddziaływaniu wszystkich elementów meteorologicznych, a nie jednego z nich, wybranego, z pominięciem pozostałych.

Takie oddziaływanie zmienia się oczywiście wraz ze zmianami pogody właściwymi dla danego klimatu i doprowadza po wielu latach do widocznego utrwalenia się w krajobrazie, w naturalnej szacie roślinnej, a nawet w rzeźbie terenu, specyficznych rysów charakteru danego klimatu.

Stąd pochodzą tak bardzo różne krajobrazy (rzeźba, roślinność itp.) pustyń, stepów, tundry, a nawet sąsiadujących ze sobą obszarów. Pomijając zasadniczy wpływ budowy geologicznej oraz ludzkiej działalności gospodarczej na krajobraz, krainy o podobnych klimatach mają cechy wspólne, widoczne w ich krajobrazie.

Daleko idący wpływ klimatu doprowadził dlatego do wyodrębnienia się wielkich stref klimatyczno - geograficznych na Ziemi. Różnice klimatyczne charakterystyczne dla terenów górskich, uwarunkowane przede wszystkim ich wysokością, przyczyniły się podobnie do powstania górskich pięter florystyczno - krajobrazowych.

Klimatologia jako nauka. Tak jak na klimat składają się (w znaczeniu omówionym) różne układy pogody i ich elementy (meteorologiczne), tak z drugiej strony klimat, obok innych, jest jednym z elementów środowiska geograficznego. Stąd siłą rzeczy nauka o klimacie - klimatologia, mająca wyraźnie określony własny przedmiot badań i będąca samodzielną nauką, jest spokrewniona zarówno z mateorologią, jak i geografią fizyczną.

W klimatologii rozróżniamy dwa zasadnicze odgałęzienia: ogólne i regionalne. Klimatologia ogolna zajmuje się badaniem praw rządzących kształtowaniem się klimatów w ogóle, poznawaniem wspólnych cech współczesnych klimatów podobnie uwarunkowanych przyczynowo, np. kraju, określonego rodzaju: górskich, nadmorskich i innych. Zadaniem klimatologii regionalnej jest klasyfikacja klimatór oraz regionizacja klimatyczna, tzw. wykrywanie różnic klimatycznych w obrębie większych obszarów i wydzielenie w nich określonych mniejszych regionów klimatycznych. Zależnie od potrzeb, od celu, dla którego ma służyć dana klasyfikacja lub dany podział na regiony, dobiera się odpowiednie kryteria. Inne są zasady klimatycznej regionalizacji upraw rolnych, np. kukurydzy, inne dla potrzeb turystyki i wczasów leczniczych, lub wreszcie dla celów ogólnofizjograficznych. Pod omawianym względem klimatologia regionalna zbliża się najbardziej do nauk geograficznych.

W regionalizacji klimatów, zwłaszcza do celów rolniczych, pomocna jest bardzo fenologia ( po grecku znaczy to nauka o zjawiskach). Jej celem jest badanie okresowości zjawisk występujących w świecie roślinnym i zwierzęcym jako skutku okresowości w rocznym przebiegu pogody. Wieloletnie obserwacje główniejszych fraz rozwojowych w życiu roślin i zwierząt - np. pór zakwitania, owocowania itp., przelotu, lęgu, odlotu ptaków itp. oraz wielu podobnych zjawisk - pozwalają na podział roku na fenologiczno - klimatologiczne pory. Obserwacje z poszczególnych lat informują natomiast o odchyleniach badanych zjawisk od normy wieloletniej. W tym przypadku organizmy roślinne i zwierzęce spełniają w badaniach rolę instrumentów żywych, reagujących na całokształt zjawisk meteorologicznych bądź klimatologicznych.

Fenologia przerzyca most pomiędzy naukami biologicznymi - przede wszystkim ekologią a omawianymi w tym artykule. Zgodnie z kierunkiem badań, metody fenologiczne stosowane w klimatologii interesują szczególnie specjalistyczną gałąź tej nauki, agroklimatologię. Ta ostatnia jest jednocześnie częścią bioklimatologii, obejmującą szeroki zakres zagadnień m. in. badanie wpływu klimatu na organizmy ludzkie. Jest rzeczą wiadomą, że człowiek inaczej odczuwa przebywanie w różnych klimatach. Wybitnie suchy bądź wilgotny klimat, ciepły lub chłodny, górski czy nizinny wpływa różnie na zdolność do pracy i ogólne samopoczucie człowieka, odporność na choroby itp. Stąd wynika zagadnienie aklimatyzacji, przyzwyczajenia się, dostosowania organizmu człowieka czy roślin czy zwierząt do określonych warunków, oraz zdolności do zmiany tych przystosowań w odmiennych, nowych warunkach klimatu w innym kraju.

Uzyskane w bioklimatologii wyniki badań dotyczące człowieka wiążą tę naukę z częścią nauk medycznych (np. terapia, higiena). Obok bio- lub agroklimatologii rozwinęły się również inne spacjalistyczne gałęzie klimatologii, służące określonym zainteresowaniom naukowym lub praktycznym. Ze względu na metody zmierzające do poznania klimatu można wyróżnic we współczesnej klimatologii, poza poprzednio wspomnianą kompleksową, również klimatologię dynamiczną lub synoptyczną. Wprowadzają one próby analizy klimatologicznego materiału obserwacyjnego pochodzącego z okresu wieloletniego, przy pomocy metod stosowanych w fizyce atmosfery czy w meteorologii synoptycznej. Pozwala to niewątpliwie na lepsze poznanie genezy i struktury klimatu.

Makroklimat i mikroklimat. Badania prowadzone przez stacje klimatologiczne wykazują znaczne różnice wyników obserwacji, w zależności od wyboru miejsca na stację i sposobu ustawienia przyrządów. Otwarte pole, obszar zadrzewiony, szczyt pagórka czy dno doliny mają swój odrębny klimat. Przyrządy ustawione nisko nad powierzchnią gruntu lub parę metrów nad nią wykazują również ważne różnice warunków termicznych, wilgotności powietrza, prędkości wiatru itp. panujących na różnych wysokościach w przyziemnej warstwie atmosfery. Stąd wynikła potrzeba określenia warunków, w jakich powinny być prowadzone badania zmierzające do poznania klimatu wielkiego obszaru - makroklimatu. Każda normalna stacja klimatologiczna powinna być położona w miejscu możliwie charakterystycznym (reprezentacyjnym) dla makroklimatu danego regionu. Przy zakładaniu stacji unikamy miejsc nadmiernie osłoniętych przez drzewa i budowle, terenów śródmiejskich itp.; termomemtry i higrometry służące do określenia wilgotności powietrza umieszcza się w specjalnych budkach - przewiewnych żaluzjowych klatkach meteorologicznych - na wysokości 2 metrów nad płaskim zadarnionym poletkiem obserwacyjnym (sposoby ustawienia przyrządów określają przepisy ustalone przez Światową Organizację Meteorologiczną). W ten sposób unika się wpływu bezpośredniego działania na przyrządy promieniowania słonecznego i wpływu różnych lokalnych czynników, podłoża i otoczenia stacji.

Poznanie makroklimatu nie wystarcza jednak dla wielu potrzeb specjalnych. Znaczna część ludności zamieszkuje i pracuje w gęsto zabudowanych osiedlach miejskich, w ośrodkach przemysłowych, w warunkach zupełnie odmiennych od klimatu panującego w okolicy.

Ludzie, a zwłaszcza dzieci, żyją, poruszają się w warstwie poniżej dwóch metrów wysokości. Nisko przy powierzchni gruntu rozwijają się wszystkie kultury rolne. Dlatego zainteresowanie bio i agroklimatologii skierowane są w dużym stopniu również na badania szczególnych warunków klimatu przygruntowej warstwy powietrza, zalegającej poniżej 2 metrów czyli tzw. mikroklimatu, uzależnionego właśnie od różnych - ważnych dla żywych organizmów - wpływów podłoża i najbliższego otoczenia. Badania mikroklimatyczne sięgają coraz częściej do gęsto zabudowanych śródmieść, do pomieszczeń zamkniętych - szpitali, żłobków, fabryk. Wyniki podobnych badań są coraz lepiej rozumiane i uwzględniane przy [pszukiwaniach lepszych rozwiązań w planowaniu osiedli, a nawet przy projektowaniu poszczególnych większych budowli.

Obok makroklimatu i mikroklimatu istnieje również pojęcie mezoklimatu czyli klimatu miejscowego (lokalnego) danego obiektu terenowego, doliny, kotliny, kompleksu jezior lub wzniesień. Niezależnie od jednorodności klimatu jakiegoś większego obszaru, każdą kotlinę czy dolinę rzeczną przecinającą dany region cechuje indywidualny klimat lokalny. W obniżeniach terenowych gromadzi się podczas nocy, zwłaszcza w zimie i gdy nie ma silnych wiatrów, chłodne, cięższe powietrze. Tak powstają słabo wentylowane zastoiska chłodu, wypełniane często przez mgły i dymy, które nie tylko utrudniają dopływ tak potrzebnych dla zdrowia promieni słonecznych, ale niekiedy, w przypadku dymów przemysłowych wręcz zatruwają powietrze.

Przy zakładaniu osiedli i ośrodków przemysłowych trzeba się naturalnie liczyć z łatwym dostępem do wody i warunkami komunikacyjnymi. Zwykle są one bardziej dogodne w dolinach, na dnie których niestety panuje zazwyczaj gorszy klimat miejscowy. Często jednak można znaleźć w danej oolicy rozwiązanie lokalizacyjne i pozwalające na szczęśliwe wyzyskanie warunków fizjograficznych, w tym również właściwości miejscowego klimatu. Czasem wystarczyłoby przesunąć zabudowę nieco dalej od dna doliny na jej zbocza i tak ją rozlokować, aby uniknąć szkodliwych wpływów lokalnego klimatu. Wskazują na to liczne błędy w rozmieszczeniu różnych inwestycji (sanatoriów itp) popełnione w przeszłości u nas i za granicą.

Z tych względów przy projektowaniu rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych i uzdrowisk, a tym bardziej przy zakładaniu nowych ośrodków, bierze się obecnie coraz bardziej pod uwage - oprócz innych czynników fizjograsficznych - również warunki klimatu miejscowego. Jest to np. nieodzowne przy budowie zakładów wyzyskujących lub produkujących energię jądrową lub zakładów wydzielających szczególnie szkodliwe dymy i gazy.

Klimaty świata. Koncepcje podziału klimatów świata są bardzo liczne, przy tym różnią się znacznie między sobą. W jednych koncepcjach podział opiera się głównie na różnicach stosunków termicznych i opadowych; szereg klimatologów przyjmuje przy tym izotermę majchłodniejszego miesiąca około +20 stopni za granicę klimatów gorących, a izotermę najcieplejszego miesiąca około +10 stopni za granicę stref umiarkowanych i chłodnej ( zbiega się ona mniej więcej z granicą lasu i tundry). W innych klasyfikacjach podstawą podziału klimatów jest, oprócz kryteriów fizyczno - klimatologicznych, zróżnicowanie głównych zespołów szaty roślinnej (klimaty puszczy równikowej, sawanny, pustyni, roślinności śródziemnomorskiej, stepu, lasów liściastych i mieszanych, lasów iglastych, tundry wiecznych śniegów i lodowców podbiegunowych).

Z klasyfikacji polskich autorów najbardziej znany jest podział klimatów świata W. Gorczyńskiego. Za podstawę podziału przyjmuje on tzw. stopień suchości - kombinację amplitudy rocznej temperatury powietrza oraz wskaźnika zmienności opadów (stosunek różnicy najwyższych i najniższych miesięcznych sum opadów do średniej sumy rocznej), z uwzględnieniem współczynnika wpływu szerokości geograficznej na amplitudę rocznych wahań temperatury i współczynnika stałego, tak dobranego, aby stopień suchości dla centralnej Sahary wynosił równo 100%. Podział Gorczyńskiego wyróżnia następujące grupy klimatów:

I klimaty gorące (temperatura najchłodniejszego miesiąca ponad +21 stopni), wilgotne;

II klimaty suche (temperatura najchłodniejszego miesiąca ponad -5 stopni), stopień suchości ponad 20%;

III klimaty umiarkowane (temperatura najchłodniejszego miesiąca od +21 stopni do -5 stopni), stopień suchości nie większy niż 20%;

IV klimaty skrajne (temperatura najchłodniejszego miesiąca poniżej -5 stopni, najcieplejszy poniżej +10 stopni);

V klimaty sniegowe (temperatura najcieplejszego miesiąca nie większa niż +10 stopni);

Klimaty Polski. Polska położona jest wraz z większą częścią Europy w strefie umiarkowanej. Charakteryzuje ją przewaga wiatrów zachodnich. Wraz z nimi przemieszczają się w głąb naszego kontynentu morskie, atlantyckie masy powietrzne. Polska znajduje się w atlantycko - europejskim obszarze klimatycznym, obejmującym północną Francję, południową Skandynawię i szereg innych krajów. Do Polski docierają często rownież kontynentalne masy powietrzne. Klimat Polski jest więc klimatem przejściowym pomiędzy morskim, ładognym Europy zachodniej oraz kontynentalnym Europy wschodniej.

Przy większej przewadze wpływu morskich mas powietrza mamy w Polsce łagodniejszą zimę albo chłodniejsze i bardziej wilgotne lato. Jak przeważają masy kontynentalne - zima jest u nas surowa i mroźna, lato - suche i upalne. Wpływy te różnicują również klimat obszaru Polski, co jest szczególnie widocznie w zimie. Morskie masy powietrzne częściej docierają do zachodnich ziem polskich, kontynentalne - odpowiednio do wschodnich. Dzięki temu w styczniu prawie na całym obszarze dorzecza Odry średnie wieloletnie temperatury są wyższe od -2 stopni, a przy ujściu Nysy Łużyckiej nawet wyższe od -1 stopień. Natomiast na wschodzie kraju jest znacznie chłodniej. Temperatury stycznia wynoszu tu poniżej -4 stopni, a miejscami dochodzą prawie do -5 stopni. Stosunkowo ciepło jest nad Bałtykiem, co zawdzięczami wpływami tego morza. Chłodno, poniżej -4 stopni i -6 stopni jest w górach. Im wyżej tym chłodniej. Ten wpływ wysokości zaznacza się w górach również w lecie, izoterma lipca na terenach górskich wynosi +17 stopni. W tum czasie na ziemiach środkowej Polski i w obniżeniach podgórskich temperatury dochodzą miejscami do +19 stopni.

Chłodniejsze są obszary pojezierne, nadmorskie. Wpływ morza nie tylko łagodzi, jak widać z tego, chłody zimowe, lecz również hamuje letnie ocieplenie. Jest to zrozumiałe, gdyż wody stygną i ogrzewają sie wolniej aniżeli ląd. Ponadto falowanie i prądy przenoszą w lecie w głąb wody znaczną ilość ciepła, które w chłodnej porze roku morze zwraca atmosferze. Ciepło jest zużywane również na parowanie wody morskiej. Bardziej wilgotne powietrze znad morza sprowadza większe zachmurzenie i opady, zwłaszcza gdy musi wznieść się wyżej, przekraczając wyniosłości terenowe. Dlatego mamy w Polsce większe opady na pojezierzach, szczególnie na Pomorzu, bardziej wysuniętym na wiatry zachodnie i północno - zachodnie. Suma rocznych opadów sięga tu wielkości ponad 700 mm. Tak duże opady spotykamy tylko na znacznych wyniosłościach wyżyn południowej Polski i w górach, gdzie roczne sumy opadów przekraczają 1000 mm.

Podobnie jak i w pasie północnych pojezierzy, obfitsze opady występują w zachodniej części wyżyn i gór, bardziej wystawionej na działanie wiatrów zachodnich (morskich mas powietrznych). Najmniej opadów otrzymują niziny centralnej Polski (poniżej 500 mm), miejscami o przesżło 25% mniej niż nadmorska część środkowego Pomorza. Obszar najmniejszych opadów odpowiada mniej więcej obszarowi najwyższych temperatur letnich, sprzyjających intensywnemu parowaniu. W warunkach klimatycznych panujących w centralnej Polsce jedynie w latach o normalnym rozkładzie opadów ilość wody w glebie wystarcza do uzyskania dobrych plonów rolnych. Niedobory opadów, zwłaszcza wiosennych, pojawiające się co kilka lat, grożą częściej klęską posuchy rolnictwu. W ogóle duża zmienność pogody w Polsce, komplikuje poważnie bieg robót rolnych w polu, jest jedną z głównych cech naszego klimatu.

Oprócz morskich i kontynentalnych mas powietrznych tzw. polarnych, właściwych dla średnich wielkości szerokości geograficznych, kształtujących u nas głównie pogodę i klimat, napływają czasem nad polskie ziemie również masy zwrotnikowe i arktyczne. Przeważnie pojawiają się u nas wiosną i jesienią. Napływowi pierwszych towarzyszy okres ciepłych i pogodnychdni wiosennych albo okres złotej jesieni i babiego lata. Pojawienie się masy arktycznej powoduje wystąpienie okresu późnych przymrozków wiosennych albo wczesnych jesiennych, często także przy dość słonecznej pogodzie, ale wyraźnie chłodnej.

Zarówno wiosna jak i jesień dzielą się w warunkach klimatu polskiego na dwa podokresy: przedwiośnie (o przykrej marcowej pogodzie) i wiosnę właściwą (bardziej słoneczną) oraz jesień właściwą (również dość pogodną) i przedzimie lub szarugę jesienną (przeważnie słotną i chłodną). To wyróżnienie dwóch dodatkowych pór roku, charakterystycznych dla klimatu naszego kraju i terenów sąsiednich, oprócz czterech ogólnie znanych w klimatach strefy umiarkowanej, jest zasługą wielkiego klimatologa i geografa polskiego E. Romera. Według jego koncepcji podziął Polski na regiony klimatyczne przedstawia się w ogólnych zarysach następująco:

- na północy, wzdłuż Wybrzeża wraz z deltą Wisły, region klimatu bałtyckiego bardzo łagodnej zimie, niezbyt ciepłym lecie i przewadze opadów jesiennych w stosunku do wiosennych;

- na obu pojezierzach Pomorskim i Mazurskim, klimat pojezierny o wyraźnie chłodniejszej zimie w porównaniu do klimatu bałtyckiego oraz klimatu nizin sąsiadujących od południa; wpływ morza zaznacza się tu podobną jak na północy przewagą opadów jesiennych nad wiosennymi;

- równoleżnikowy pas środkowych nizin polskich obejmuje region klimatu wielkich dolin o łagodniejszej zimie na zachodzie i surowszej na wschodzie, o lecie cieplejszym niż na północy; region ten, zwłaszcza jego środkową część, charakteryzują najmniejsze w Polsce opady;

- klimat wyżyn środkowych, obejmujący Wyżynę Śląsko - Małopolską i część Lubelskiej z Roztoczem; cechuje go surowsza zima i obfitsze opady;

- klimat podgórskich nizin i kotlin (Śląska, Oświęcimska, Sandomierska); charakteryzują go mniejsze opady, wyższe temperatury zarówno w lecie, jak i w z imie, zwłaszcza nad Odrą;

- na samym południu klimat górski, o chłodnym lecie; na większych wysokościach występują w ogóle najniższe średnie temperatury i największe opady;

- klimat zaciszy śródgórskich, który cechują przede wszystkim wielkie kontrasty termiczne dnia i nocy.

Można tu dodać, że na północnym zachodzie naszego kraju oraz na południu w górach, obserwuje się często silne wiatry, występujące głównie w chłodnej porze roku. Z powyższego opisu widać, że klimat Polski jest - jak na stosunkowo niewielki obszar kraju - bardzo zróżnicowany. Świadczy o tym m. in. obraz występowania szaty śnieżnej. Nad Środkową Odrą, nad dolnym biegiem Nysy Łużyckiej, na wybrzeżu bałtyckim, szczególnie zachodnim, pokrywa śnieżna zalega zwykle tylko 30 - 40 dni. Tak ajak i w całej zachodniej części kraju, nie jest tu ona trwała. Zanika i odnawia się kilkakrotnie w ciągu zimu. Na wschód od Wisły ilość dni z pokrywą śnieżną wzrasta do ponad 60, a miejscami np. na Suwalszczyźnie, zalega zwykle ponad trzy miesiące. Jest przy tym znacznie trwalsza, rzadziej zanika w czasie zimy.

Oczywiście w górach południowej Polski, w ich partiach szczytowych, śniegi leżą bez porównania dłużej (około 150 - 200 dni). Obraz stosunków śnieżnych w porze zimowej w Polsce zmienia się rzecz jasna z roku na rok. W wieloleciu trafiają się czasem zimy śnieżne, jak i bardzo ubogie w śnieg.

Klimat Polski ma również dużo walorów. Dzięki pięknej zazwyczaj pogodzie panującej na Wybrzeżu latem, zwłaszcza w lipcu, nasze miejscowości nadbałtyckie (mające doskonałe piaszczyste plaże) zaliczane są do poszukiwanych wypoczynkowych miejscowości nadmorskich. Dość pogodne lato i słoneczna jesień w naszych górach, a może jeszcze bardziej pogodny okres obejmujący drugą połowę zimy i początek wiosny, wyjątkowo bogaty w promieniowanie słoneczne, stwarza doskonałe warunki lecznicze, wypoczynkowe i turystyczne.

Cechy dodatnie naszego klimatu stanowią pewien rodzaj bogactwa naturalnego, które umiejętnie wskazane, może być źródłem różnych korzyści (pielęgnowanie zdrowia ludności, a nawet zwiększenie dochodu narodowego). Coraz lepsza znajomość klimatu może ułatwić w wielu dziedzinach prowadzenie bardziej racjonalnej gospodarki.

MagazynWszystkie miejscowościSzukaj miejscowościPogoda AleksandrówPogoda Aleksandrów ŁódzkiPogoda AndrespolPogoda BędkówPogoda BedlnoPogoda BełchatówPogoda Biała RawskaPogoda Biała RóżaPogoda BiałaczówPogoda BielawyPogoda BolimówPogoda BrąszewicePogoda BrójcePogoda BrzezinyPogoda BrzeźnioPogoda BuczekPogoda BudziszewicePogoda BurzeninPogoda BłaszkiPogoda ChąśnoPogoda CielądzPogoda CzarnocinPogoda CzastaryPogoda CzerniewicePogoda DąbrowicePogoda DalikówPogoda DaszynaPogoda DmosinPogoda DobrońPogoda DomaniewicePogoda DrużbicePogoda DrzewicaPogoda DłutówPogoda GalewicePogoda GodzianówPogoda Góra Świętej MałgorzatyPogoda GorzkowicePogoda GoszczanówPogoda GrabicaPogoda GrabówPogoda GłownoPogoda GłuchówPogoda InowłódzPogoda JeżówPogoda KamieńskPogoda Kawęczyn NowyPogoda KiernoziaPogoda KleszczówPogoda KlonowaPogoda KlukiPogoda Kocierzew PołudniowyPogoda KoluszkiPogoda KowiesyPogoda KrośniewicePogoda KrzyżanówPogoda KsawerówPogoda KutnoPogoda Lgota WielkaPogoda Lipce ReymontowskiePogoda LubochniaPogoda LutomierskPogoda LututówPogoda MakówPogoda MniszkówPogoda MoszczenicaPogoda NieborówPogoda Nowe OstrowyPogoda OpocznoPogoda OporówPogoda OzorkówPogoda PabianicePogoda PajęcznoPogoda ParadyżPogoda ParzęczewPogoda PęczniewPogoda PiątekPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda PoddębicePogoda PoświętnePogoda PrzedbórzPogoda Rawa MazowieckaPogoda RęcznoPogoda RegnówPogoda RogówPogoda RokicinyPogoda RozprzaPogoda RusiecPogoda RzeczycaPogoda RzgówPogoda SadkowicePogoda SędziejowicePogoda SieradzPogoda SkierniewicePogoda SokolnikiPogoda StrykówPogoda StrzelcePogoda SulejówPogoda Świnice WarckiePogoda SzadekPogoda SzczercówPogoda SławnoPogoda SłupiaPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda TuszynPogoda UjazdPogoda UniejówPogoda WartaPogoda WartkowicePogoda WidawaPogoda WieruszówPogoda WitoniaPogoda WodzieradyPogoda Wola KrzysztoporskaPogoda WolbórzPogoda WróblewPogoda ZadzimPogoda ZapolicePogoda ŻarnówPogoda Zduńska WolaPogoda ŻelechlinekPogoda ZelówPogoda ZgierzPogoda ŻychlinPogoda ZłoczewPogoda ŁaniętaPogoda ŁaskPogoda ŁęczycaPogoda Łęki SzlacheckiePogoda ŁódźPogoda ŁowiczPogoda ŁubnicePogoda Łyszkowice

Osiedla Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie). Miasto Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie). Wieś Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie). Jak rozwijało się osadnictwo w Polsce? Jak tworzyły się miasta w Polsce?Osiedla w Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) są zjawiskiem tak powszechnym jak czlowiek i można też powiedzieć, że są tak różne jak ludzie, którzy je tworzyli w okolicach Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie).

Mimo tego, że pojęcie "osiedle w Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie)" kojarzy się u nas przede wszystkim z kompleksem budynków i urządzeń trwałych, to jednak obejmuje ono zarówno same urządzenia w Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), jak i mieszkańców osiedli Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), ich pracę i życie codzienne w Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie). Tak naprawdę osada bez człowieka jest martwym reliktem, zabytkiem, który może mieć znaczenie historyczne, ale nie wytworzy obiektu odgrywającego jakąś rolę w życiu.

Życie człowieka upływa prędko i zmienia się z dnia na dzień. Domy w Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), które człowiek wzniósł, mają dłuższy okres trwania. Budynki w rejonie Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), w zależności od użytego materiału budowlanego mogą trwać setki i tysiące lat. Dawno już przeminęli ludzie z Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), którzy założyli większość istniejących dziś osiedli. Osady w okolicach dzisiejszego regionu Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) nadal trwają wziesione przez ich pierwszych mieszkańców, a w starych murach toczy się nowe życie, które do pewnego stopnia liczyć się musi z ramami stworzonymi przez poprzednie okresy.

Zajęcia i sposób życia mieszkańców Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) i ludności na całym świecie jest ogromnie zróżnicowane. Wpływa na to nie tylko przyroda, która zmienia się wraz z regionem świata, podobnie jak w okolicach Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) i tym samym daje różne możliwości i stwarza różne warunki dla rozwoju. Wpływ mają także warunki społeczne, a także kulturalne i polityczne w Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie). Wszystko to dzieli współczesne ludy na wiele różniących się od siebie grup.

Osadnictwo pierwotne w Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie). U ludów pierwotnych żyjących setki lat temu na dzisiejszych terenach Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), mamy osiedla prymitywne, dostosowane do ich organizacji rodowej czy plemiennej. Osiedla ludów zbierackich strefy tropikalnej składają się z szałasów skleconych z liści i gałęzi, o bardzo nietrwałej konstrukcji. Łatwo je zbudować i bez żalu opuścić, gdy w pogoni za żywnością małe grupki, w jakich żyją te ludy, przesuwają się z miejsca na miejsce. U wyżej zorganizowanych ludów myśliwskich i półrolniczych pojawiają się wyżej rozwinięte formy osad. Chaty przybierają wygląd budowli z gliny czy plecionek krytych matami, a układ ich i większość wiąże się z życiem społecznym grupy. Chata wodza czy naczelnika wyróżnia się okazałością. Pojawiają się już budynki przeznaczone do wspólnego użytkowania, położone w środku osady.

Ludy pasterskie posługują się namiotami, ustawianymi często dookoła placu, na którym łatwo zgromadzić zwierzęta. Zwarte te osady przenoszone są w czasie wędrówek wraz z całym dobytkiem na duże nieraz odległości.

Życie ludów pierwotnych kiedyś na terenach Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) wymagało pełnej samowystarczalności, tak w zakresie zdobycia żywności dla mieszkańców osad pierwotnych Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie), jak i wytworzenia narzędzi czy innych produktów. Nie ma tu rozbicia na warstwy trudniące się różnymi zajęciami, nie ma też osad, które by się różniły funkcją gospodarczą. Największą zmianą, jaka pojawiła się i ludów pierwotnych w Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) gospodarczo rozwiniętych, jest podział zajęć ludności, który wywołuje zróżnicowanie form osiedli na wieś i miasto.

Dawna wieś Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie). Wieś Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) jest osadą, której ludność zajmuje się bądź zajmowała się kiedyś, rolnictwem i dzięki temu posiada dużą przestrzeń gospodarczą powiązaną ściśle z osadą. Osada Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) i jej pola tworzyły pewną jednostkę gospodarczą.

Głównym zadaniem wsi Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie) było bądź nadal jest dostarczenie produktów rolnych nie tylko na własne potrzeby, ale i na wyżywienie tych grup ludności, które nie trudnią się rolnictwem. Wsie różnią się od siebie pod wieloma względami. Typ upraw w zależności od szerokości geograficznej i cech środowiska ulega dużym zmianom. Inne rośliny uprawia się w strefie śródziemnomorskiej, tropikalnej czy umiarkowanej. Rodzaj upraw stwarza potrzebę odpowiedniej organizacji pracy, zależnej od ustroju społecznego i rozwoju techniki u poszczególnych ludów. Ta wielorakość czynników działających na powstawanie wsi sprawiła, że chociaż funkcja główna jest wszystkim wspólna, to jednak w typach wsi istnieje duża różnorodność.

Różnice najbardziej dostrzegalne i najłatwiej uchwytne wynikają z różnych rozmiarów osiedli wiejskich. Zazwyczaj są to osiedla małe, gdzie ilość domów waha się od kilku do kilkudziesięciu. W niektórych jednak krajach wsie liczą po kilka tysięcy mieszkańców, a domy tworzą zwartą zabudowę, przypominając małe miasta.

Zabytki gmina Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie). Atrakcje tyrystyczne Łódź (powiat Łódź województwo łódzkie)!

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. św. Józefa Robotnika (1834 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Konstantynów Łódzki. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. św. Józefa Robotnika (1834 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat pabianicki gmina Konstantynów Łódzki miejscowość Konstantynów Łódzki ulica Jana Pawła II .

Zabytek młyn wodny, ob. elektryczny (koniec XIX w.) pełniący funkcję młyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Konstantynów Łódzki. Materiał budowlany zabytku młyn wodny, ob. elektryczny (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek młyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat pabianicki gmina Konstantynów Łódzki miejscowość Konstantynów Łódzki ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Konstantynów Łódzki. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat pabianicki gmina Konstantynów Łódzki miejscowość Konstantynów Łódzki ulica .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła (1520 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Inowłódz. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła (1520 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat tomaszowski gmina Inowłódz miejscowość Inowłódz ulica Plac Kazimierza Wielkiego .

Zabytek synagoga, ob. biblioteka (poł. XIX w.) pełniący funkcję synagoga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Inowłódz. Materiał budowlany zabytku synagoga, ob. biblioteka (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek synagoga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat tomaszowski gmina Inowłódz miejscowość Inowłódz ulica Plac Kazimierza Wielkiego .

Zabytek kościół parafialny, ob. filialny pw. św. Idziego (koniec XI w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Inowłódz. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny, ob. filialny pw. św. Idziego (koniec XI w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na romański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat tomaszowski gmina Inowłódz miejscowość Inowłódz ulica Władysława Hermana .

Zabytek ruiny zamku (2. poł. XIV w.) pełniący funkcję zamek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Inowłódz. Materiał budowlany zabytku ruiny zamku (2. poł. XIV w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek zamek posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat tomaszowski gmina Inowłódz miejscowość Inowłódz ulica Zamkowa .

Zabytek schron studni głębinowej (1940 - 1941) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Inowłódz. Materiał budowlany zabytku schron studni głębinowej (1940 - 1941) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat tomaszowski gmina Inowłódz miejscowość Konewka ulica .

Zabytek schrony elektrowni, wentylatorów, filtrów i kotłowni (1940 - 1941) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Inowłódz. Materiał budowlany zabytku schrony elektrowni, wentylatorów, filtrów i kotłowni (1940 - 1941) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat tomaszowski gmina Inowłódz miejscowość Konewka ulica .

Zabytek schron hydroforni (1940 - 1941) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Inowłódz. Materiał budowlany zabytku schron hydroforni (1940 - 1941) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat tomaszowski gmina Inowłódz miejscowość Konewka ulica .

Zabytek schron kolejowy (1940 - 1941) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Inowłódz. Materiał budowlany zabytku schron kolejowy (1940 - 1941) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat tomaszowski gmina Inowłódz miejscowość Konewka ulica .

Zabytek schron chłodni pary technicznej (1940 - 1941) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Inowłódz. Materiał budowlany zabytku schron chłodni pary technicznej (1940 - 1941) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat tomaszowski gmina Inowłódz miejscowość Konewka ulica .

Zabytek kaplica, ob. kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski (1922 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Inowłódz. Materiał budowlany zabytku kaplica, ob. kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski (1922 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat tomaszowski gmina Inowłódz miejscowość Spała ulica Marsz. Józefa Piłsudskiego .

Zabytek park (XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Inowłódz. Materiał budowlany zabytku park (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat tomaszowski gmina Inowłódz miejscowość Spała ulica .

Zabytek most na rzece Pilicy (1936 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Inowłódz. Materiał budowlany zabytku most na rzece Pilicy (1936 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat tomaszowski gmina Inowłódz miejscowość Spała ulica .

Zabytek zespół przestrzenno-architektoniczny Rynku (pocz. XIX w.) pełniący funkcję plac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki - miasto. Materiał budowlany zabytku zespół przestrzenno-architektoniczny Rynku (pocz. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek plac posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat zgierski gmina Aleksandrów Łódzki - miasto miejscowość Aleksandrów Łódzki ulica .

Zabytek dom (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki - miasto. Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat zgierski gmina Aleksandrów Łódzki - miasto miejscowość Aleksandrów Łódzki ulica Ogrodowa .

Zabytek jatki miejskie (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki - miasto. Materiał budowlany zabytku jatki miejskie (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat zgierski gmina Aleksandrów Łódzki - miasto miejscowość Aleksandrów Łódzki ulica Plac Tadeusza Kościuszki .

Zabytek pastorówka (pocz. XIX w.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki - miasto. Materiał budowlany zabytku pastorówka (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat zgierski gmina Aleksandrów Łódzki - miasto miejscowość Aleksandrów Łódzki ulica Plac Tadeusza Kościuszki .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. św. Stanisława Kostki (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki - miasto. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. św. Stanisława Kostki (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat zgierski gmina Aleksandrów Łódzki - miasto miejscowość Aleksandrów Łódzki ulica Plac Tadeusza Kościuszki .

Zabytek ratusz (1824 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki - miasto. Materiał budowlany zabytku ratusz (1824 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat zgierski gmina Aleksandrów Łódzki - miasto miejscowość Aleksandrów Łódzki ulica Plac Tadeusza Kościuszki .

Zabytek kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych (1895 - 1897) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych (1895 - 1897) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat zgierski gmina Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski miejscowość Bełdów ulica .

Zabytek kaplica cmentarna pw. Przemienienia Pańskiego (1854 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kaplica cmentarna pw. Przemienienia Pańskiego (1854 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat zgierski gmina Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski miejscowość Bełdów ulica .

Zabytek dzwonnica (1897 r.) pełniący funkcję dzwonnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku dzwonnica (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek dzwonnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat zgierski gmina Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski miejscowość Bełdów ulica .

Zabytek park dworski (XIX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku park dworski (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek ogród posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat zgierski gmina Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski miejscowość Bełdów ulica .

Zabytek dwór (poł. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku dwór (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat zgierski gmina Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski miejscowość Nakielnica ulica .

Zabytek park podworski, krajobrazowy (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku park podworski, krajobrazowy (przełom XVIII/XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat zgierski gmina Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski miejscowość Nakielnica ulica .

Zabytek dwór (1844 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku dwór (1844 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat zgierski gmina Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski miejscowość Zgniłe Błoto ulica .

Zabytek oficyna (1844 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku oficyna (1844 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat zgierski gmina Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski miejscowość Zgniłe Błoto ulica .

Zabytek park dworski (XVII w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku park dworski (XVII w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat zgierski gmina Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski miejscowość Zgniłe Błoto ulica .

Zabytek budynek d. składu towarów (1898 r.) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek d. składu towarów (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wodna .

Zabytek zespół mieszkalno-fabryczny braci Döring (1898 - 1910) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół mieszkalno-fabryczny braci Döring (1898 - 1910) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek kotłownia (1889 - 1898) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kotłownia (1889 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek d. maszynownia (1889 - 1910) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku d. maszynownia (1889 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek budynek d. składu i przędzalni (1889 - 1910) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek d. składu i przędzalni (1889 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek oficyna mieszkalna (1889 - 1910) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku oficyna mieszkalna (1889 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek zespół budowlany elektrociepłowni EC-2 (1955 - 1958) pełniący funkcję zespół - elektrownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół budowlany elektrociepłowni EC-2 (1955 - 1958) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - elektrownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Walerego Wróblewskiego .

Zabytek budynek administracyjny (1955 - 1957) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1955 - 1957) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Walerego Wróblewskiego .

Zabytek budynek główny elekrociepłowni (1955 - 1958) pełniący funkcję elektrownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek główny elekrociepłowni (1955 - 1958) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek elektrownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Walerego Wróblewskiego .

Zabytek budynek socjalno-dyrekcyjny (1955 - 1958) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek socjalno-dyrekcyjny (1955 - 1958) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Walerego Wróblewskiego .

Zabytek budynek portierni z przejazdem bramowym i główną bramą wjazdową (1955 - 1958) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek portierni z przejazdem bramowym i główną bramą wjazdową (1955 - 1958) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Walerego Wróblewskiego .

Zabytek zespół willowy Karola Reisfelda (1923 - 1925) pełniący funkcję zespół - willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół willowy Karola Reisfelda (1923 - 1925) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rewolucji 1905 r. .

Zabytek historyczny zespół budowlany (1893 - 1895) pełniący funkcję zespół - kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku historyczny zespół budowlany (1893 - 1895) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rewolucji 1905 r. .

Zabytek kamienica Wolfa Reichera (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica Wolfa Reichera (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rewolucji 1905 r. .

Zabytek dom modlitwy Wolfa Reichera (1901 r.) pełniący funkcję dom modlitwy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom modlitwy Wolfa Reichera (1901 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek dom modlitwy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rewolucji 1905 r. .

Zabytek zespół d. kościoła ewangelickiego (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję zespół - kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół d. kościoła ewangelickiego (1. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rynek Nowosolna .

Zabytek zbór ewangelicki, ob kościół rzymskokatolicki pw. św. Andrzeja Boboli (1846 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zbór ewangelicki, ob kościół rzymskokatolicki pw. św. Andrzeja Boboli (1846 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rynek Nowosolna .

Zabytek dom pastora (1856 r.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom pastora (1856 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rynek Nowosolna .

Zabytek dzwonnica (1829 r.) pełniący funkcję dzwonnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dzwonnica (1829 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dzwonnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek zespół d. fabryki nici (1897 - 1903) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół d. fabryki nici (1897 - 1903) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Niciarniana .

Zabytek przędzalnia (1897 - 1903) pełniący funkcję przędzalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku przędzalnia (1897 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek przędzalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Niciarniana .

Zabytek kantor i magazym (1897 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kantor i magazym (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Niciarniana .

Zabytek stróżówka z ambulatorium i magazym (1903 r.) pełniący funkcję domek dozorcy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku stróżówka z ambulatorium i magazym (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek domek dozorcy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Niciarniana .

Zabytek kotłownia niciarni (1897 r.) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kotłownia niciarni (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Niciarniana .

Zabytek d. magazyn nici gotowych (1902 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku d. magazyn nici gotowych (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Niciarniana .

Zabytek magazyn odpadków (1897 - 1903) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku magazyn odpadków (1897 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Niciarniana .

Zabytek kotłownia przędzalni (1898 r.) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kotłownia przędzalni (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Niciarniana .

Zabytek bocznica kolejowa (1897 - 1903) pełniący funkcję torowisko w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku bocznica kolejowa (1897 - 1903) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek torowisko posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Niciarniana .

Zabytek ogrodzenie (1897 - 1903) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1897 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Niciarniana .

Zabytek wieża ciśnień z filtrami (1935 r.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku wieża ciśnień z filtrami (1935 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Niciarniana .

Zabytek dawny ogród przyfabryczny (1897 - 1903) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dawny ogród przyfabryczny (1897 - 1903) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Niciarniana .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek zespół budownictwa przemysłowego d. fabryki wyrobów bawełnianych I.K. Poznańskiego (1870 - 1880) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół budownictwa przemysłowego d. fabryki wyrobów bawełnianych I.K. Poznańskiego (1870 - 1880) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek pałac Poznańskiego (1902 - 1903) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac Poznańskiego (1902 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorokokowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek farbiarnia z elektrownią (1887 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku farbiarnia z elektrownią (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek przędzalnia (1878 r.) pełniący funkcję przędzalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku przędzalnia (1878 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek przędzalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek tkalnia parterowa (koniec XIX w.) pełniący funkcję tkalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku tkalnia parterowa (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek tkalnia posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek tkalnia wysoka (1895 r.) pełniący funkcję tkalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku tkalnia wysoka (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek tkalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek dom robotniczy (1879 - 1881) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1879 - 1881) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek dom robotniczy (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek dom robotniczy (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek ogrodzenie z bramą (1880 r.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramą (1880 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek d. zespół rezydencjonalny rodziny Ferdynanda Koeniga (1850 - 1904) pełniący funkcję zespół - willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku d. zespół rezydencjonalny rodziny Ferdynanda Koeniga (1850 - 1904) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pabianicka .

Zabytek dom mieszkalny (poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pabianicka .

Zabytek willa (1899 - 1904) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa (1899 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pabianicka .

Zabytek zespół Domu Zgromadzenia Majstrów Tkackich z kinoteatrem Luna (1910 r.) pełniący funkcję zespół - budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół Domu Zgromadzenia Majstrów Tkackich z kinoteatrem Luna (1910 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Juliana Tuwima .

Zabytek budynek Zgromadzenia Majstrów Tkackich z kinoteatrem Luna (1910 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek Zgromadzenia Majstrów Tkackich z kinoteatrem Luna (1910 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Juliana Tuwima .

Zabytek weranda (1910 r.) pełniący funkcję weranda w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku weranda (1910 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek weranda posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Juliana Tuwima .

Zabytek pergola (1910 r.) pełniący funkcję inna budowla parkowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pergola (1910 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inna budowla parkowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Juliana Tuwima .

Zabytek muszla koncertowa (1910 r.) pełniący funkcję muszla koncertowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku muszla koncertowa (1910 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek muszla koncertowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Juliana Tuwima .

Zabytek ogród (1910 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogród (1910 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek zespół budynków szpitala dziecięcego (1903 - 1904) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół budynków szpitala dziecięcego (1903 - 1904) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek budynek administracyjno-diagnostyczny (1903 - 1904) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjno-diagnostyczny (1903 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek pawilon wewnętrzny (1903 - 1904) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pawilon wewnętrzny (1903 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek pawilon chirurgiczny (1903 - 1904) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pawilon chirurgiczny (1903 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek pawilon laryngologiczny (1903 - 1904) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pawilon laryngologiczny (1903 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek pawilon laryngologiczny (1903 - 1904) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pawilon laryngologiczny (1903 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek pawilon neurologii (1903 - 1904) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pawilon neurologii (1903 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek szpital dla dzieci gruźliczych (1928 r.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku szpital dla dzieci gruźliczych (1928 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek kuchnia (1903 - 1904) pełniący funkcję budynek socjalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kuchnia (1903 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek socjalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek prosektorium (1903 - 1904) pełniący funkcję kostnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku prosektorium (1903 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kostnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Fabryczna .

Zabytek zespół domów (1827 r.) pełniący funkcję zespół - budynek mieszkalny/dom w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół domów (1827 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek mieszkalny/dom posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek dom tkacza (1827 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom tkacza (1827 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek dom tkacza (1827 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom tkacza (1827 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek dom tkacza (1827 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom tkacza (1827 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek dom tkacza (1827 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom tkacza (1827 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek dom tkacza (1827 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom tkacza (1827 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek zespół pałacowo-parkowy Fryderyka W. Schweikerta (1910 - 1913) pełniący funkcję zespół - pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół pałacowo-parkowy Fryderyka W. Schweikerta (1910 - 1913) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pałac posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek pawilon ogrodowy (1910 - 1913) pełniący funkcję pawilon parkowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pawilon ogrodowy (1910 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon parkowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek oficyna mieszkalno-gospodarcza I (1910 - 1913) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku oficyna mieszkalno-gospodarcza I (1910 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek oficyna mieszkalno-gospodarcza II (1910 - 1913) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku oficyna mieszkalno-gospodarcza II (1910 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek pałac Fryderyka Schweikerta (1910 - 1913) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac Fryderyka Schweikerta (1910 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek ogrodzenie z bramą (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramą (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek dziedziniec frontowy () pełniący funkcję dziedziniec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dziedziniec frontowy () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dziedziniec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek park pałacowy (1910 - 1913) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku park pałacowy (1910 - 1913) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek zespół d. fabryki wyrobów bawełnianych Ludwika Geyera (1895 - 1913) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół d. fabryki wyrobów bawełnianych Ludwika Geyera (1895 - 1913) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1898 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek skład i kantor I (1899 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku skład i kantor I (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek stołówka i magazyn (1913 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku stołówka i magazyn (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek maszynownia z kotłownią I (1897 - 1899) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku maszynownia z kotłownią I (1897 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek budynek przygotowalni (1898 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek przygotowalni (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek bielnik (1898 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku bielnik (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek maszynownia z kotłownią II (1902 r.) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku maszynownia z kotłownią II (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kotłownia (1903 r.) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kotłownia (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek maszynownia (1880 - 1890) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku maszynownia (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek d. drukarnia (1950 - 1960) pełniący funkcję drukarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku d. drukarnia (1950 - 1960) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek drukarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek budynek apretury z wieżą ciśnień (1895 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek apretury z wieżą ciśnień (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek suszarnia i składalnia (1895 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku suszarnia i składalnia (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek skład (1880 - 1890) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku skład (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek skład i kantor II (1899 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku skład i kantor II (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek stolarnia (1880 - 1890) pełniący funkcję stolarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku stolarnia (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek stolarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek stajnia (1880 - 1890) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku stajnia (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek suszarnia (1896 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku suszarnia (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek drukarnia i apretura (koniec XIX w.) pełniący funkcję drukarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku drukarnia i apretura (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek drukarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wólczańska .

Zabytek ogrodzenie z 2 bramami (1903 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z 2 bramami (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wólczańska .

Zabytek zespół fabryki Zygmunta Richtera (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję zespół - przędzalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół fabryki Zygmunta Richtera (4. ćw. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - przędzalnia posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleje Politechniki .

Zabytek budynek d. płukalni (1879 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek d. płukalni (1879 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleje Politechniki .

Zabytek przybudówka apretury (1879 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku przybudówka apretury (1879 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleje Politechniki .

Zabytek przędzalnia z apreturą (1891 r.) pełniący funkcję przędzalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku przędzalnia z apreturą (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek przędzalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleje Politechniki .

Zabytek przędzalnia (1891 r.) pełniący funkcję przędzalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku przędzalnia (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek przędzalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleje Politechniki .

Zabytek stróżówka (1891 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku stróżówka (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleje Politechniki .

Zabytek skład (1891 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku skład (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleje Politechniki .

Zabytek gazownia (1891 r.) pełniący funkcję gazownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku gazownia (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek gazownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleje Politechniki .

Zabytek budynek d. apretury (1879 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek d. apretury (1879 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleje Politechniki .

Zabytek maszynownia (1879 r.) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku maszynownia (1879 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleje Politechniki .

Zabytek kantor (1891 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kantor (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica prof. Bohdana Stefanowskiego .

Zabytek skład (1891 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku skład (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica prof. Bohdana Stefanowskiego .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek zespół pałacowy (1855 - 1860) pełniący funkcję zespół - pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół pałacowy (1855 - 1860) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pomorska .

Zabytek oficyna boczna I (data nieznana) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku oficyna boczna I (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pomorska .

Zabytek oficyna boczna II (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku oficyna boczna II (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pomorska .

Zabytek pałac (1860 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac (1860 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pomorska .

Zabytek oficyna tylna (1887 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku oficyna tylna (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pomorska .

Zabytek ogrodzenie z bramą od ulicy (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramą od ulicy (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pomorska .

Zabytek ogród przypałacowy (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogród przypałacowy (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek d. dworzec tramwajów podmiejskich (1951 - 1953) pełniący funkcję zespół - dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku d. dworzec tramwajów podmiejskich (1951 - 1953) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dworzec posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Północna .

Zabytek pawilon dworcowy (1953 r.) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pawilon dworcowy (1953 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Franciszkańska .

Zabytek pawilon dworcowy (1953 r.) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pawilon dworcowy (1953 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Franciszkańska .

Zabytek kasa biletowa (1953 r.) pełniący funkcję budynek kas w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kasa biletowa (1953 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek kas posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Franciszkańska .

Zabytek kasa biletowa (1953 r.) pełniący funkcję budynek kas w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kasa biletowa (1953 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek kas posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Północna .

Zabytek wiata przystankowa (data nieznana) pełniący funkcję wiata w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku wiata przystankowa (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wiata posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Północna .

Zabytek układ torów tramwajowych (1951 - 1953) pełniący funkcję linia tramwajowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku układ torów tramwajowych (1951 - 1953) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek linia tramwajowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek zespół domów robotniczych Towarzystwa Akcyjnego Manufaktur Bawełnianych Scheiblera (1878 - 1879) pełniący funkcję zespół - budynek mieszkalny/dom w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół domów robotniczych Towarzystwa Akcyjnego Manufaktur Bawełnianych Scheiblera (1878 - 1879) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek mieszkalny/dom posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek gospodarczy (1884 - 1885) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1884 - 1885) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Fabryczna .

Zabytek budynek gospodarczy (1884 - 1885) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1884 - 1885) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Fabryczna .

Zabytek budynek gospodarczy I (1878 - 1879) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy I (1878 - 1879) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek dom (1878 - 1879) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (1878 - 1879) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek gospodarczy II (1878 - 1879) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy II (1878 - 1879) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek gospodarczy (1878 - 1879) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1878 - 1879) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek dom (1878 - 1879) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (1878 - 1879) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek zespół prządzalni Osera (1899 - 1903) pełniący funkcję zespół - przędzalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół prządzalni Osera (1899 - 1903) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - przędzalnia posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stanisława Przybyszewskiego .

Zabytek budynek maszynowni (1899 - 1903) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek maszynowni (1899 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stanisława Przybyszewskiego .

Zabytek przędzalnia Osera (1899 - 1903) pełniący funkcję przędzalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku przędzalnia Osera (1899 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek przędzalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stanisława Przybyszewskiego .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek zespół domów robotniczych Towarzystwa Akcyjnego Manufaktur Bawełnianych Scheiblera (1885 - 1889) pełniący funkcję zespół - budynek mieszkalny/dom w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół domów robotniczych Towarzystwa Akcyjnego Manufaktur Bawełnianych Scheiblera (1885 - 1889) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek mieszkalny/dom posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek gospodarczy (1885 - 1889) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1885 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek mieszkalny (1885 - 1889) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1885 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek gospodarczy (1885 - 1889) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1885 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek mieszkalny (1885 - 1889) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1885 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek mieszkalny (1885 - 1889) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1885 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek gospodarczy (1885 - 1889) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1885 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek gospodarczy (1885 - 1889) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1885 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek mieszkalny (1885 - 1889) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1885 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek mieszkalny (1885 - 1889) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1885 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek gospodarczy (1885 - 1889) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1885 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek mieszkalny (1885 - 1889) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1885 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek gospodarczy (1885 - 1889) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1885 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek mieszkalny (1885 - 1889) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1885 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek gospodarczy (1885 - 1889) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1885 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek zespół rezydencjonalny Edwarda Herbsta (1875 r.) pełniący funkcję zespół - willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół rezydencjonalny Edwarda Herbsta (1875 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek oficyna gospodarcza (1875 r.) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku oficyna gospodarcza (1875 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek portiernia (1875 r.) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku portiernia (1875 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek pałac Edwarda Herbsta (1879 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac Edwarda Herbsta (1879 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek stajnia i wozownia (1875 r.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku stajnia i wozownia (1875 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek kordegarda (1875 r.) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kordegarda (1875 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek ogród (1875 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogród (1875 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek ogrodzenie (1875 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1875 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek zespół fabryczno-rezydencjonalny Księży Młyn (1873 - 1898) pełniący funkcję zespół - przędzalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół fabryczno-rezydencjonalny Księży Młyn (1873 - 1898) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - przędzalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek przędzalnia (1873 r.) pełniący funkcję przędzalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku przędzalnia (1873 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek przędzalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek remiza strażacka (1891 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku remiza strażacka (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek szkoła (1876 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku szkoła (1876 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek sklep (1877 - 1883) pełniący funkcję sklep w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku sklep (1877 - 1883) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sklep posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek dom robotniczy (1873 - 1877) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 - 1877) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek dom (poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XIX w.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek brama fabryczna (1898 r.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku brama fabryczna (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek zespół domów robotniczych (1884 - 1885) pełniący funkcję zespół - budynek mieszkalny/dom w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół domów robotniczych (1884 - 1885) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek mieszkalny/dom posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek dom (1884 - 1885) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (1884 - 1885) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Fabryczna .

Zabytek dom (1884 - 1885) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (1884 - 1885) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Fabryczna .

Zabytek dom (1884 - 1885) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (1884 - 1885) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Fabryczna .

Zabytek budynek gospodarczy (1884 - 1885) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1884 - 1885) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek zespół Łodzkich Zakładów Przemysłu Spirytusowego Polmos d. Monopol Wódczany (1900 - 1901) pełniący funkcję zespół - gorzelnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół Łodzkich Zakładów Przemysłu Spirytusowego Polmos d. Monopol Wódczany (1900 - 1901) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - gorzelnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Dr Stefana Kopcińskiego .

Zabytek biurowiec (1900 - 1901) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku biurowiec (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Dr Stefana Kopcińskiego .

Zabytek kotłownia (1900 - 1901) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kotłownia (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Dr Stefana Kopcińskiego .

Zabytek laboratorium i morsownia (1900 - 1901) pełniący funkcję laboratorium w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku laboratorium i morsownia (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek laboratorium posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Dr Stefana Kopcińskiego .

Zabytek magazyn i przepompownia (1900 - 1901) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku magazyn i przepompownia (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Dr Stefana Kopcińskiego .

Zabytek magazyn spirytusu i denaturatu (1900 - 1901) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku magazyn spirytusu i denaturatu (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Dr Stefana Kopcińskiego .

Zabytek budynek filtracji (1900 - 1901) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek filtracji (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wydawnicza .

Zabytek budynek produkcyjny (1900 - 1901) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek produkcyjny (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wydawnicza .

Zabytek ogrodzenie (1900 - 1901) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1900 - 1901) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Dr Stefana Kopcińskiego .

Zabytek zespół domu personelu technicznego przy fabryce Scheiblera (1896 r.) pełniący funkcję zespół - budynek mieszkalny/dom w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół domu personelu technicznego przy fabryce Scheiblera (1896 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek mieszkalny/dom posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek budynek gospodarczy (1896 r.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek budynek stajni (1896 r.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek stajni (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek dom personelu technicznego (1896 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom personelu technicznego (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek zespół Nowej Tkalni Towarzystwa Akcyjnego K. Scheiblera (1898 - 1899) pełniący funkcję zespół - tkalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół Nowej Tkalni Towarzystwa Akcyjnego K. Scheiblera (1898 - 1899) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - tkalnia posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Milionowa .

Zabytek maszynownia z łącznikami (1898 - 1899) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku maszynownia z łącznikami (1898 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Milionowa .

Zabytek budynek gospodarczy (1898 - 1899) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1898 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Milionowa .

Zabytek portiernia (1898 - 1899) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku portiernia (1898 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Milionowa .

Zabytek kotłownia (1898 - 1899) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kotłownia (1898 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Milionowa .

Zabytek pozostałości d. tkalni (1898 - 1899) pełniący funkcję tkalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pozostałości d. tkalni (1898 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek tkalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Milionowa .

Zabytek główna brama z przyległymi przęsłami ogrodzenia (1898 - 1899) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku główna brama z przyległymi przęsłami ogrodzenia (1898 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Milionowa .

Zabytek zespół budowlany d. fabryki John, Krebs i Spółka, później Fabryki Kotłów i Radiatorów Fakora (1913 r.) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół budowlany d. fabryki John, Krebs i Spółka, później Fabryki Kotłów i Radiatorów Fakora (1913 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Króla Władysława Warneńczyka .

Zabytek fragment d. odlewni żeliwa (1913 r.) pełniący funkcję odlewnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku fragment d. odlewni żeliwa (1913 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek odlewnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Króla Władysława Warneńczyka .

Zabytek portiernia (1950 - 1955) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku portiernia (1950 - 1955) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Króla Władysława Warneńczyka .

Zabytek komin fabryczny (1. ćw. XX w.) pełniący funkcję komin w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku komin fabryczny (1. ćw. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek komin posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Króla Władysława Warneńczyka .

Zabytek wodociągowa wieża ciśnień (1915 r.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku wodociągowa wieża ciśnień (1915 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Króla Władysława Warneńczyka .

Zabytek zespół budowlany zajezdni tramwajów podmiejskich na Brusie (1909 - 1910) pełniący funkcję zespół - zajezdnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół budowlany zajezdni tramwajów podmiejskich na Brusie (1909 - 1910) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - zajezdnia posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Konstantynowska .

Zabytek budynek d. konduktorowni, ob. socjalny (1909 - 1910) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek d. konduktorowni, ob. socjalny (1909 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Konstantynowska .

Zabytek maszynownia z wieżą ciśnień (1909 - 1910) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku maszynownia z wieżą ciśnień (1909 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Konstantynowska .

Zabytek magazyn z narzędzionią i hydrofornią (1909 - 1910) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku magazyn z narzędzionią i hydrofornią (1909 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Konstantynowska .

Zabytek budynek komórek dla służb torowych (1909 - 1910) pełniący funkcję budynek socjalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek komórek dla służb torowych (1909 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek socjalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Konstantynowska .

Zabytek budynek administracyjny (1909 - 1910) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1909 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Konstantynowska .

Zabytek główna hala postojowa z halą warsztatowo-magazynową i kantorem (1909 - 1910) pełniący funkcję wagonownia/hala postojowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku główna hala postojowa z halą warsztatowo-magazynową i kantorem (1909 - 1910) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek wagonownia/hala postojowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Konstantynowska .

Zabytek zespół d. zajezdni tramwajowej Dąbrowskiego (1928 - 1929) pełniący funkcję zespół - zajezdnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół d. zajezdni tramwajowej Dąbrowskiego (1928 - 1929) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - zajezdnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Płk Jana Kilińskiego .

Zabytek budynek administracyjno-biurowy d. zajezdni tramwajowej z portiernią (1928 - 1929) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjno-biurowy d. zajezdni tramwajowej z portiernią (1928 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Płk Jana Kilińskiego .

Zabytek zespół magazynów d. zakładów Scheiblera (koniec XIX w.) pełniący funkcję zespół - magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół magazynów d. zakładów Scheiblera (koniec XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - magazyn posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Fabryczna .

Zabytek magazyn I (1883 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku magazyn I (1883 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Fabryczna .

Zabytek magazyn III (1883 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku magazyn III (1883 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek magazyn II (1890 - 1891) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku magazyn II (1890 - 1891) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek zespół willowo-ogrodowy Reinholda Lange (1913 - 1914) pełniący funkcję zespół - willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół willowo-ogrodowy Reinholda Lange (1913 - 1914) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Zgierska .

Zabytek willa (1924 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa (1924 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Zgierska .

Zabytek ogrody przywillowe (1924 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogrody przywillowe (1924 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek zespół d. fabryki Biedermanna (1889 r.) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół d. fabryki Biedermanna (1889 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Smugowa .

Zabytek ściana obwodowa d. przędzalni (1896 r.) pełniący funkcję przędzalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ściana obwodowa d. przędzalni (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek przędzalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Smugowa .

Zabytek tkalnia z wieżą kurzową (1889 r.) pełniący funkcję tkalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku tkalnia z wieżą kurzową (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek tkalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Smugowa .

Zabytek maszynownia (1896 r.) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku maszynownia (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Smugowa .

Zabytek kotłownia (1889 r.) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kotłownia (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Smugowa .

Zabytek wodociągowa wieża ciśnień (1896 r.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku wodociągowa wieża ciśnień (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Smugowa .

Zabytek wyciągowa wieża kurzowa (1896 r.) pełniący funkcję wieża wyciągowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku wyciągowa wieża kurzowa (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek wieża wyciągowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Smugowa .

Zabytek zespół budynków d. przędzalni Henryka Grohmana (1888 r.) pełniący funkcję zespół - przędzalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół budynków d. przędzalni Henryka Grohmana (1888 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - przędzalnia posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek budynek przędzalni cienkoprzędnej (1888 r.) pełniący funkcję przędzalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek przędzalni cienkoprzędnej (1888 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek przędzalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek tkalnia i przędzalnia żakardowa (1894 r.) pełniący funkcję tkalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku tkalnia i przędzalnia żakardowa (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek tkalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek wieża ciśnień (1888 r.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku wieża ciśnień (1888 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek zespół budynków (1924 r.) pełniący funkcję zespół - budynek mieszkalny/dom w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół budynków (1924 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek mieszkalny/dom posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Jana Matejki .

Zabytek budynek gospodarczy (1924 r.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1924 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Jana Matejki .

Zabytek dom ogrodnika (1924 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom ogrodnika (1924 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Jana Matejki .

Zabytek zespół d. fabryki Karola Scheiblera Centrala (1855 - 1870) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół d. fabryki Karola Scheiblera Centrala (1855 - 1870) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac Zwycięstwa .

Zabytek magazyn I (1856 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku magazyn I (1856 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac Zwycięstwa .

Zabytek magazyn II (1870 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku magazyn II (1870 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac Zwycięstwa .

Zabytek przędzalnia (1855 r.) pełniący funkcję przędzalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku przędzalnia (1855 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek przędzalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac Zwycięstwa .

Zabytek tkalnia parowa (1856 r.) pełniący funkcję tkalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku tkalnia parowa (1856 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek tkalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac Zwycięstwa .

Zabytek portiernia (1865 - 1866) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku portiernia (1865 - 1866) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac Zwycięstwa .

Zabytek tkalnia (1868 r.) pełniący funkcję tkalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku tkalnia (1868 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek tkalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac Zwycięstwa .

Zabytek brama wjazdowa (1865 - 1866) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku brama wjazdowa (1865 - 1866) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac Zwycięstwa .

Zabytek zespół d. fabryki włókienniczej Kindermana (1898 r.) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół d. fabryki włókienniczej Kindermana (1898 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Andrzeja Struga .

Zabytek budynek administracyjny (1904 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Andrzeja Struga .

Zabytek budynek d. przędzalni i tkalni z wieżą wodną (1896 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek d. przędzalni i tkalni z wieżą wodną (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Andrzeja Struga .

Zabytek zespół budowlany kamienic (1895 r.) pełniący funkcję zespół - kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół budowlany kamienic (1895 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Zielona .

Zabytek kamienica (1895 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1895 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Zielona .

Zabytek kamienica (1895 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1895 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Zielona .

Zabytek zespół budynków przemysłowych działu wykańczalni i odlewni d. zakładów I.K. Poznańskiego (1877 - 1891) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół budynków przemysłowych działu wykańczalni i odlewni d. zakładów I.K. Poznańskiego (1877 - 1891) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Drewnowska .

Zabytek drukarnia, ob. wykańczalnia (1891 r.) pełniący funkcję drukarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku drukarnia, ob. wykańczalnia (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek drukarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Drewnowska .

Zabytek stary bielnik (1891 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku stary bielnik (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Drewnowska .

Zabytek odlewnia (1877 r.) pełniący funkcję odlewnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku odlewnia (1877 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek odlewnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Jana Karskiego .

Zabytek zespół pomocniczych budynków przemysłowych d. zakładów I.K. Poznańskiego (1870 - 1880) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół pomocniczych budynków przemysłowych d. zakładów I.K. Poznańskiego (1870 - 1880) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek budynek straży pożarnej (1890 r.) pełniący funkcję remiza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek straży pożarnej (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek remiza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Drewnowska .

Zabytek magazyn wysoki (1898 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku magazyn wysoki (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Jana Karskiego .

Zabytek kantor z portiernią (1899 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kantor z portiernią (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek stołówka (1904 r.) pełniący funkcję budynek socjalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku stołówka (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek socjalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek warsztaty (1885 r.) pełniący funkcję warsztat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku warsztaty (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek warsztat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek zespół d. fabryki Zygmunta Jarocińskiego (1888 r.) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół d. fabryki Zygmunta Jarocińskiego (1888 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek tkalnia (1883 r.) pełniący funkcję tkalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku tkalnia (1883 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek tkalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek kantor (1888 - 1899) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kantor (1888 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek skład (1888 - 1899) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku skład (1888 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek willa właściciela (1880 - 1883) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa właściciela (1880 - 1883) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek magazym przędzy (1891 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku magazym przędzy (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek maszynownia (1888 - 1899) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku maszynownia (1888 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek oficyna mieszkalno-magazynowa (1888 - 1899) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku oficyna mieszkalno-magazynowa (1888 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek portiernia (1896 r.) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku portiernia (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek willa właściciela (1885 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa właściciela (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek budynek składu towarów (1885 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek składu towarów (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek zespół budynków d. folwarku Scheiblerów (1890 r.) pełniący funkcję zespół - folwark w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół budynków d. folwarku Scheiblerów (1890 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - folwark posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek dom zarządcy (1890 r.) pełniący funkcję rządcówka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom zarządcy (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rządcówka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek chlewnia (1890 r.) pełniący funkcję chlew w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku chlewnia (1890 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek chlew posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek spichlerz (1890 r.) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku spichlerz (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek obora (1890 r.) pełniący funkcję obora w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku obora (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek obora posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek oficyna dla służby (1890 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku oficyna dla służby (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek zespół budowlany d. fabryki Wilhelma Lürkensa (1892 - 1912) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół budowlany d. fabryki Wilhelma Lürkensa (1892 - 1912) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wólczańska .

Zabytek budynek mieszkalny (1891 - 1900) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1891 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wólczańska .

Zabytek maszynownia (1909 r.) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku maszynownia (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wólczańska .

Zabytek tkalnia mechaniczna (1891 - 1900) pełniący funkcję tkalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku tkalnia mechaniczna (1891 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek tkalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wólczańska .

Zabytek budynek składu towarów (1891 - 1900) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek składu towarów (1891 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wólczańska .

Zabytek przędzalnia z wieżą klatki schodowej (1909 r.) pełniący funkcję przędzalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku przędzalnia z wieżą klatki schodowej (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek przędzalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wólczańska .

Zabytek komin (1909 r.) pełniący funkcję komin w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku komin (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek komin posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wólczańska .

Zabytek zespół willi Henryka Grohmana (1882 - 1912) pełniący funkcję zespół - willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół willi Henryka Grohmana (1882 - 1912) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - willa posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek dom szwajcara, ob. stróżówka (1893 r.) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom szwajcara, ob. stróżówka (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek willa Henryka Grohmana (1882 - 1883) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa Henryka Grohmana (1882 - 1883) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek ogrodzenie z bramą (1882 - 1912) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramą (1882 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek ogród willowy (1882 - 1912) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogród willowy (1882 - 1912) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek zespół pałacowo-parkowy Karola Poznańskiego (1904 - 1908) pełniący funkcję zespół - pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół pałacowo-parkowy Karola Poznańskiego (1904 - 1908) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Gdańska .

Zabytek Pałac Karola Poznańskiego (1904 - 1908) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku Pałac Karola Poznańskiego (1904 - 1908) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Gdańska .

Zabytek kordegarda (1905 r.) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kordegarda (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Gdańska .

Zabytek park (1905 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku park (1905 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Gdańska .

Zabytek mur (1905 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku mur (1905 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Gdańska .

Zabytek zespół budowlany d. fabryki wyrobów wełnianych rodziny Schmeider (1887 r.) pełniący funkcję zespół - tkalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół budowlany d. fabryki wyrobów wełnianych rodziny Schmeider (1887 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - tkalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek budynek d. tkalni mechanicznej z aneksem klatki schodowej (1888 - 1889) pełniący funkcję tkalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek d. tkalni mechanicznej z aneksem klatki schodowej (1888 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek tkalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek kotłownia (1878 r.) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kotłownia (1878 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek budynek d. tkalni mechanicznej (1878 r.) pełniący funkcję tkalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek d. tkalni mechanicznej (1878 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek tkalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek zespół budowlany d. fabryki wyrobów bawełnianych firmy W. Stolarow (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku zespół budowlany d. fabryki wyrobów bawełnianych firmy W. Stolarow (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rzgowska .

Zabytek maszynownia II (1902 r.) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku maszynownia II (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rzgowska .

Zabytek budynek biurowy (1899 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek biurowy (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rzgowska .

Zabytek skład towarów gotowych (1895 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku skład towarów gotowych (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rzgowska .

Zabytek budynek wilkowni (1888 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek wilkowni (1888 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rzgowska .

Zabytek stołówka ze stróżówką (1900 r.) pełniący funkcję budynek socjalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku stołówka ze stróżówką (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek socjalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rzgowska .

Zabytek przędzalnia (1880 r.) pełniący funkcję przędzalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku przędzalnia (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek przędzalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rzgowska .

Zabytek skład przędzy (1900 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku skład przędzy (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rzgowska .

Zabytek główna brama wjazdowa z fragmentem ogrodzenia (1900 r.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku główna brama wjazdowa z fragmentem ogrodzenia (1900 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rzgowska .

Zabytek mieszkaniowe osiedle robotnicze (1873 - 1877) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku mieszkaniowe osiedle robotnicze (1873 - 1877) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Księży Młyn .

Zabytek historyczny układ ulicy Piotrkowskiej (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję ulica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku historyczny układ ulicy Piotrkowskiej (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek ulica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek historyczny układ ulicy Piotrkowskiej (1820 - 1830) pełniący funkcję ulica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku historyczny układ ulicy Piotrkowskiej (1820 - 1830) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek ulica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek osiedle Towarzystwa Lokator (1925 r.) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku osiedle Towarzystwa Lokator (1925 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek Plac Wolności (1821 - 1823) pełniący funkcję plac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku Plac Wolności (1821 - 1823) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek plac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek układ ul. Moniuszki (1880 - 1890) pełniący funkcję ulica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku układ ul. Moniuszki (1880 - 1890) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek ulica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek osiedle mieszkaniowe na Polesiu Konstantynowskim (1920 - 1940) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku osiedle mieszkaniowe na Polesiu Konstantynowskim (1920 - 1940) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek d. wozownia (1896 - 1897) pełniący funkcję wozownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku d. wozownia (1896 - 1897) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wozownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica 6 Sierpnia .

Zabytek kamienica Karola Kretschmera (1888 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica Karola Kretschmera (1888 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica 6 Sierpnia .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Anny (1904 - 1905) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Anny (1904 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza .

Zabytek plebania (1911 - 1913) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku plebania (1911 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza .

Zabytek kamienica (1894 - 1896) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Tadeusza Kościuszki .

Zabytek Bank Państwa (1906 r.) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku Bank Państwa (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Tadeusza Kościuszki .

Zabytek Bank Handlowy (pocz. XX w.) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku Bank Handlowy (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Tadeusza Kościuszki .

Zabytek dom Wilhelma Lürkensa (1912 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom Wilhelma Lürkensa (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Tadeusza Kościuszki .

Zabytek d. pałac Poznańskich (1892 - 1896) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku d. pałac Poznańskich (1892 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Tadeusza Kościuszki .

Zabytek kamienica z oficynami (1912 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Tadeusza Kościuszki .

Zabytek gmach Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (1930 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku gmach Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (1930 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Tadeusza Kościuszki .

Zabytek dawny gmach Niemieckiego Stowarzyszenia Realno-Gimnazjalnego (1910 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dawny gmach Niemieckiego Stowarzyszenia Realno-Gimnazjalnego (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Tadeusza Kościuszki .

Zabytek kamienica z oficyną (1910 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Tadeusza Kościuszki .

Zabytek Izba Skarbowa (1930 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku Izba Skarbowa (1930 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Tadeusza Kościuszki .

Zabytek dom (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Tadeusza Kościuszki .

Zabytek kamienica (1896 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Andrzeja Struga .

Zabytek kamienica z oficynami (1911 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1911 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Andrzeja Struga .

Zabytek kamienica z oficynami (1894 - 1895) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1894 - 1895) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Andrzeja Struga .

Zabytek dom (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (przełom XIX/XX w.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Andrzeja Struga .

Zabytek szpital (1930 r.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku szpital (1930 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Dr Stefana Kopcińskiego .

Zabytek d. szkoła powszechna (1920 - 1930) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku d. szkoła powszechna (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Drewnowska .

Zabytek wozownia (1928 r.) pełniący funkcję wozownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku wozownia (1928 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek wozownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Franciszkańska .

Zabytek pałac Roberta Biedermana (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac Roberta Biedermana (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Franciszkańska .

Zabytek willa (pocz. XX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Gdańska .

Zabytek więzienie (1860 r.) pełniący funkcję więzienie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku więzienie (1860 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek więzienie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Gdańska .

Zabytek kamienica (1894 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Gdańska .

Zabytek pałac miejski (1883 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac miejski (1883 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Gdańska .

Zabytek kamienica z oficynami (1897 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Gdańska .

Zabytek pałac Rudolfa Kellera (1890 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac Rudolfa Kellera (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Gdańska .

Zabytek dom Reinharda Bennicha (1903 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom Reinharda Bennicha (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Gdańska .

Zabytek kamienica z oficynami (1897 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Generała Romualda Traugutta .

Zabytek hotel Savoy (1910 - 1911) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku hotel Savoy (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Generała Romualda Traugutta .

Zabytek cerkiew prawosławna filialny pw. św. Olgi (1898 r.) pełniący funkcję cerkiew w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku cerkiew prawosławna filialny pw. św. Olgi (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek cerkiew posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Grzegorza Piramowicza .

Zabytek kamienica (1908 - 1909) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1908 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Grzegorza Piramowicza .

Zabytek oficyna (1904 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku oficyna (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek willa (1904 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek Bank Związku Spółek Zarobkowych (1929 r.) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku Bank Związku Spółek Zarobkowych (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża (1867 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża (1867 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek kamienica z 2 oficynami (1896 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica z 2 oficynami (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek miejskie gimnazjum męskie (1881 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku miejskie gimnazjum męskie (1881 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek dom Abrama Dudaka (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom Abrama Dudaka (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek kościół ewangelicko-augsburski, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Najświętszego Imienia Jezus (1884 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicko-augsburski, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Najświętszego Imienia Jezus (1884 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek fabryka Józefa Balle (1898 r.) pełniący funkcję fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku fabryka Józefa Balle (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fabryka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek dom (1830 - 1840) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (1830 - 1840) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Juliana Tuwima .

Zabytek dom robotników (1879 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom robotników (1879 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Juliana Tuwima .

Zabytek kino Odeon (1908 r.) pełniący funkcję kino w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kino Odeon (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kino posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Juliana Tuwima .

Zabytek budynek biurowy Towarzystwa Elektrycznego Oświetlenia (1906 - 1907) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek biurowy Towarzystwa Elektrycznego Oświetlenia (1906 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Juliana Tuwima .

Zabytek budynki gospodarcze (data nieznana) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynki gospodarcze (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Karolewska .

Zabytek willa (1900 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Karolewska .

Zabytek plebania (1889 - 1894) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku plebania (1889 - 1894) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Kościelna .

Zabytek kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1888 - 1890) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1888 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Kościelna .

Zabytek elektrownia Towarzystwa Akcyjnego Scheiblera (1910 r.) pełniący funkcję pompownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku elektrownia Towarzystwa Akcyjnego Scheiblera (1910 r.) to inna, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek pompownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek budynek d. stolarni zakładów K. Scheiblera (1899 r.) pełniący funkcję stolarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek d. stolarni zakładów K. Scheiblera (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stolarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek magazyn wyrobów gotowych i wozownia (1881 - 1890) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku magazyn wyrobów gotowych i wozownia (1881 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek bielnik, ob. dom mieszkalny (1825 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku bielnik, ob. dom mieszkalny (1825 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego .

Zabytek willa Józefa Richtera (pocz. XX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa Józefa Richtera (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Harcmistrza Ignacego Skorupki .

Zabytek willa Reinholda Richtera (1904 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa Reinholda Richtera (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Harcmistrza Ignacego Skorupki .

Zabytek szkoła powszechna (1924 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku szkoła powszechna (1924 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ks. Stanisława Staszica .

Zabytek budynek ubezpieczalni społecznej (1930 - 1940) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek ubezpieczalni społecznej (1930 - 1940) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Lecznicza .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Legionów .

Zabytek hotel garnizonowy (1930 - 1940) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku hotel garnizonowy (1930 - 1940) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Legionów .

Zabytek wojskowa prokuratura garnizonowa (1930 - 1940) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku wojskowa prokuratura garnizonowa (1930 - 1940) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Legionów .

Zabytek stróżówka (1915 r.) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku stróżówka (1915 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Marii Skłodowskiej-Curie .

Zabytek budynek gospodarczy (1913 - 1915) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1913 - 1915) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Marii Skłodowskiej-Curie .

Zabytek willa Oskara Zieglera (1911 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa Oskara Zieglera (1911 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Marii Skłodowskiej-Curie .

Zabytek kościół rzymskokatolicki rektoralny środowisk twórczych pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (1907 - 1908) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kościół rzymskokatolicki rektoralny środowisk twórczych pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (1907 - 1908) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Marii Skłodowskiej-Curie .

Zabytek lecznica dla zwierząt (1891 r.) pełniący funkcję lecznica dla zwierząt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku lecznica dla zwierząt (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek lecznica dla zwierząt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek ujeżdzalnia (1897 - 1899) pełniący funkcję ujeżdżalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ujeżdzalnia (1897 - 1899) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek ujeżdżalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek fabryka Państwowego Monopolu Tytonoiwego (1930 - 1940) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku fabryka Państwowego Monopolu Tytonoiwego (1930 - 1940) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek kamienica z oficynami (1910 - 1911) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Nawrot .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca (1765 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca (1765 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek budynek Stowarzyszenia Śpiewaczego im. St. Moniuszki (1920 r.) pełniący funkcję dom kultury w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek Stowarzyszenia Śpiewaczego im. St. Moniuszki (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek dom kultury posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek budynek gospodarczy (2. ćw. XVIII w.) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (2. ćw. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Okólna .

Zabytek klasztor (poł. XVIII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku klasztor (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Okólna .

Zabytek kościół pw. św. Antoniego Padewskiego (1702 - 1723) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Antoniego Padewskiego (1702 - 1723) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Okólna .

Zabytek willa Artura Meistra (1910 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa Artura Meistra (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pabianicka .

Zabytek willa (1914 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pabianicka .

Zabytek willa Habika (1914 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa Habika (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pabianicka .

Zabytek dom handlowy Emila Schmechela i Rosnera (1909 r.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom handlowy Emila Schmechela i Rosnera (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica z oficynami (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek pałac Juliusza Heinzla (1882 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac Juliusza Heinzla (1882 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica Juliusza Heinzla (1891 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica Juliusza Heinzla (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica Karola Wilhelma Scheiblera (1882 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica Karola Wilhelma Scheiblera (1882 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1889 - 1890) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1889 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica Alberta Bohme z oficynami (1911 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica Alberta Bohme z oficynami (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica z oficynami (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek d. dom handlowy (1880 - 1890) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku d. dom handlowy (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica Izraela Senderowicza (1901 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica Izraela Senderowicza (1901 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1883 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1883 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1904 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek dom (1862 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (1862 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek dom Karola Eiserta (1886 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom Karola Eiserta (1886 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1884 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1884 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek pałac Ernsta Kindermana (1907 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac Ernsta Kindermana (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica z oficyną południową (1898 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną południową (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica z oficynami (1896 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek pałac Adolfa Kindermana (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac Adolfa Kindermana (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek willa Jarischa (1892 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa Jarischa (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek pałac Edwarda Kerna (1897 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac Edwarda Kerna (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1896 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1872 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1872 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy, ob. rzymskokatolicki garnizonowy pw. Świętego Ducha (1890 - 1891) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy, ob. rzymskokatolicki garnizonowy pw. Świętego Ducha (1890 - 1891) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (lata 30. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (lata 30. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek dom (1888 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (1888 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek dom (1886 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (1886 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek dom (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1881 - 1883) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1881 - 1883) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek pałac K.A. Hartiga (1895 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac K.A. Hartiga (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek tkalnia (1896 r.) pełniący funkcję tkalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku tkalnia (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek tkalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek budynek administracyjny (1894 - 1896) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek budynek sali koncertowej (1909 - 1910) pełniący funkcję teatr w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek sali koncertowej (1909 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek teatr posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1834 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1834 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek dom Königa z oficyną (1887 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom Königa z oficyną (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica z 2 oficynami (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica z 2 oficynami (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kościół katedralny pw. św. Stanisława Kostki (1901 - 1912) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kościół katedralny pw. św. Stanisława Kostki (1901 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek pałac Karola Scheiblera (data nieznana) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac Karola Scheiblera (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek pałac Karola i Emila Steinertów (1909 - 1911) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac Karola i Emila Steinertów (1909 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Mateusza (1909 - 1928) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Mateusza (1909 - 1928) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek willa Gustawa i Roberta Geyerow, d. karczma Dom Zabaw (lata 40. XIX w.) pełniący funkcję karczma w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa Gustawa i Roberta Geyerow, d. karczma Dom Zabaw (lata 40. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek karczma posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek elektrownia (1899 r.) pełniący funkcję elektrownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku elektrownia (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek elektrownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek budynek przędzalni i tkalni (1886 r.) pełniący funkcję przędzalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek przędzalni i tkalni (1886 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek przędzalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek portiernia (1880 - 1890) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku portiernia (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kotłownia z fabrycznym kominem (data nieznana) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kotłownia z fabrycznym kominem (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek d. tkalnia Ludwika Geyera (1835 - 1837) pełniący funkcję tkalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku d. tkalnia Ludwika Geyera (1835 - 1837) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek tkalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek łaźnia przyfabryczna (1907 r.) pełniący funkcję łaźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku łaźnia przyfabryczna (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek łaźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kantor (1887 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kantor (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek dworek Ludwika Geyera (1830 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dworek Ludwika Geyera (1830 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek dom bankowy Wilhelma Landau'a (1903 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom bankowy Wilhelma Landau'a (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1904 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1904 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1875 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1875 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1882 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1882 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1875 - 1880) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1875 - 1880) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1880 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1873 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1873 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1885 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1876 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1876 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica firmy Hille i Ditrich z oficynami (1880 - 1883) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica firmy Hille i Ditrich z oficynami (1880 - 1883) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (lata 70. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (lata 70. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek bank Ludwika Geyera (1886 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku bank Ludwika Geyera (1886 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek pałac Maksymiliana Goldferdera (1880 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac Maksymiliana Goldferdera (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1882 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1882 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica z oficynami (1897 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorokokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1896 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1882 - 1890) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1882 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1895 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1912 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek dom handlowy Emila Schmechela (1892 r.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom handlowy Emila Schmechela (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1898 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek kamienica (1936 - 1939) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1936 - 1939) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac Komuny Paryskiej .

Zabytek ratusz, ob. archiwum (1827 r.) pełniący funkcję ratusz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ratusz, ob. archiwum (1827 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek ratusz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac Wolności .

Zabytek szkoła przemysłowa, ob. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne (1854 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku szkoła przemysłowa, ob. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne (1854 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac Wolności .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac Wolności .

Zabytek Pałac Scheiblerów, ob. Muzeum Kinematografii (1855 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku Pałac Scheiblerów, ob. Muzeum Kinematografii (1855 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac Zwycięstwa .

Zabytek stajnia (1884 - 1886) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku stajnia (1884 - 1886) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac Zwycięstwa .

Zabytek wozownia (1884 - 1886) pełniący funkcję wozownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku wozownia (1884 - 1886) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wozownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac Zwycięstwa .

Zabytek budynek maszyny parowej (1868 r.) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek maszyny parowej (1868 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac Zwycięstwa .

Zabytek budynek fabryczny d. wykańczalni (1868 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek fabryczny d. wykańczalni (1868 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac Zwycięstwa .

Zabytek kamienica czynszowa z oficynami (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica czynszowa z oficynami (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac gen. Jana Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek Sąd Okręgowy, ob. Sąd Wojewódzki (1927 - 1930) pełniący funkcję sąd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku Sąd Okręgowy, ob. Sąd Wojewódzki (1927 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek sąd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac gen. Jana Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek d.Gimnazjum Żeńskie, ob. IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej (1903 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku d.Gimnazjum Żeńskie, ob. IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pomorska .

Zabytek kamienica (1891 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pomorska .

Zabytek Towarzystwo Kredytowe Miejskie (1881 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku Towarzystwo Kredytowe Miejskie (1881 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pomorska .

Zabytek kamienica z 3 oficynami (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica z 3 oficynami (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pomorska .

Zabytek browar (1866 r.) pełniący funkcję browar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku browar (1866 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek browar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pomorska .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Doroty (1766 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Doroty (1766 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pomorska .

Zabytek d. pensjonat Teodora Steigerta (1900 r.) pełniący funkcję pensjonat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku d. pensjonat Teodora Steigerta (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pensjonat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Popioły .

Zabytek Towarzystwo Wzajemnego Kredytu Przemysłowców Łódzkich (1911 r.) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku Towarzystwo Wzajemnego Kredytu Przemysłowców Łódzkich (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Prezydenta Franklina Delano Roosevelta .

Zabytek kamienica z oficyną (1895 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Prezydenta Franklina Delano Roosevelta .

Zabytek pałac miejski (1889 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac miejski (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Prezydenta Gabriela Narutowicza .

Zabytek kamienica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Prezydenta Gabriela Narutowicza .

Zabytek hotel Polonia, d. Palast (1912 - 1913) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku hotel Polonia, d. Palast (1912 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Prezydenta Gabriela Narutowicza .

Zabytek Pocztowa Kasa Oszczędności z oficynami (1913 - 1925) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku Pocztowa Kasa Oszczędności z oficynami (1913 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Prezydenta Gabriela Narutowicza .

Zabytek kamienica (1896 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Prezydenta Gabriela Narutowicza .

Zabytek pałac Gustawa Schreerera (1894 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac Gustawa Schreerera (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Prezydenta Gabriela Narutowicza .

Zabytek willa Marii Lange (1910 - 1911) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa Marii Lange (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Prezydenta Gabriela Narutowicza .

Zabytek przytułek dla starców i kalek (1895 r.) pełniący funkcję przytułek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku przytułek dla starców i kalek (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek przytułek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Prezydenta Gabriela Narutowicza .

Zabytek Szkoła Handlowa (1912 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku Szkoła Handlowa (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Prezydenta Gabriela Narutowicza .

Zabytek przędzalnia (1878 r.) pełniący funkcję przędzalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku przędzalnia (1878 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek przędzalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Przędzalniana .

Zabytek dom ochrony dla dziewcząt wyznania mojżeszowego, ob. budynek biurowy (1900 r.) pełniący funkcję sierociniec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom ochrony dla dziewcząt wyznania mojżeszowego, ob. budynek biurowy (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek sierociniec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Północna .

Zabytek dom diakonis i szpital miłosierdzia, ob. poliklinika MSWiA (1908 r.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom diakonis i szpital miłosierdzia, ob. poliklinika MSWiA (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Północna .

Zabytek dom (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (XIX w.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Płk Dr Stanisława Więckowskiego .

Zabytek kamienica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Płk Dr Stanisława Więckowskiego .

Zabytek Pałac Poznańskich (1896 - 1900) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku Pałac Poznańskich (1896 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Płk Dr Stanisława Więckowskiego .

Zabytek d. Gimnazjum Polskie Towarzystwa Uczelnia, ob. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika (1909 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku d. Gimnazjum Polskie Towarzystwa Uczelnia, ob. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Płk Dr Stanisława Więckowskiego .

Zabytek dom (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (XIX w.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Płk Dr Stanisława Więckowskiego .

Zabytek dom (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (XIX w.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Płk Dr Stanisława Więckowskiego .

Zabytek budynek dyrekcji plantacji miejskich, ob. budynek główny Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego (1894 - 1897) pełniący funkcję muzeum w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek dyrekcji plantacji miejskich, ob. budynek główny Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego (1894 - 1897) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek muzeum posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Płk Jana Kilińskiego .

Zabytek budynek mieszkalny, ob. pomocniczy Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego (1860 - 1870) pełniący funkcję muzeum w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny, ob. pomocniczy Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego (1860 - 1870) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek muzeum posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Płk Jana Kilińskiego .

Zabytek pałac Roberta Biedermana (1874 - 1888) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac Roberta Biedermana (1874 - 1888) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Płk Jana Kilińskiego .

Zabytek stróżówka (1890 r.) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku stróżówka (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Płk Jana Kilińskiego .

Zabytek cerkiew prawosławna parafialna pw. św. Aleksandra Newskiego (1880 - 1884) pełniący funkcję cerkiew w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku cerkiew prawosławna parafialna pw. św. Aleksandra Newskiego (1880 - 1884) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek cerkiew posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Płk Jana Kilińskiego .

Zabytek kamienica (1938 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1938 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Płk Jana Kilińskiego .

Zabytek kamienica (1894 - 1896) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rewolucji 1905 r. .

Zabytek kamienica (1894 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rewolucji 1905 r. .

Zabytek willa Leona Rappaporta (1905 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa Leona Rappaporta (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rewolucji 1905 r. .

Zabytek portiernia (1923 - 1925) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku portiernia (1923 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rewolucji 1905 r. .

Zabytek willa z oficyną (1923 - 1925) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa z oficyną (1923 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rewolucji 1905 r. .

Zabytek portiernia (1923 - 1925) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku portiernia (1923 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rewolucji 1905 r. .

Zabytek willa (1923 - 1925) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa (1923 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rewolucji 1905 r. .

Zabytek kamienica z oficynami (1911 - 1912) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1911 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Romualda Mielczarskiego .

Zabytek dom (koniec XVIII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XVIII w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rzgowska .

Zabytek kościół rzymskokatolicki pw. Przemienienia Pańskiego (1905 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kościół rzymskokatolicki pw. Przemienienia Pańskiego (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rzgowska .

Zabytek willa (1910 - 1915) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa (1910 - 1915) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Senatorska .

Zabytek willa (1910 - 1911) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Srebrzyńska .

Zabytek budynek regulatora gazu (1910 - 1911) pełniący funkcję gazownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek regulatora gazu (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek gazownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Srebrzyńska .

Zabytek dom (1880 - 1890) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stanisława Moniuszki .

Zabytek willa (1880 - 1890) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stanisława Moniuszki .

Zabytek gmach YMCA (1930 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku gmach YMCA (1930 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stanisława Moniuszki .

Zabytek willa (1880 - 1890) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stanisława Moniuszki .

Zabytek willa (1880 - 1890) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stanisława Moniuszki .

Zabytek willa (1880 - 1890) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stanisława Moniuszki .

Zabytek willa Wilhelma Teszemachera (1890 - 1892) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa Wilhelma Teszemachera (1890 - 1892) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stanisława Wigury .

Zabytek willa (1924 - 1926) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa (1924 - 1926) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stanisława Wigury .

Zabytek kamienica (1913 - 1914) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1913 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stefana Jaracza .

Zabytek kamienica (1898 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stefana Jaracza .

Zabytek pałac Arnolda Stillera (koniec XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac Arnolda Stillera (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stefana Jaracza .

Zabytek dom ogrodnika (koniec XIX w.) pełniący funkcję domek dozorcy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom ogrodnika (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek domek dozorcy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stefana Jaracza .

Zabytek budynek zaplecza technicznego Teatru Wielkiego (data nieznana) pełniący funkcję budynek socjalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek zaplecza technicznego Teatru Wielkiego (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek socjalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stefana Jaracza .

Zabytek Teatr Wielki (1949 - 1964) pełniący funkcję teatr w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku Teatr Wielki (1949 - 1964) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek teatr posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stefana Jaracza .

Zabytek kamienica z oficynami wschodnią i południową (1895 - 1896) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami wschodnią i południową (1895 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stefana Jaracza .

Zabytek pałac Jakuba Kestenberga (1903 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac Jakuba Kestenberga (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stefana Jaracza .

Zabytek szpital kliniczny (1930 - 1940) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku szpital kliniczny (1930 - 1940) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stefana Żeromskiego .

Zabytek kościół braci morawskich (1912 - 1913) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kościół braci morawskich (1912 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stefana Żeromskiego .

Zabytek willa (1911 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stefana Żeromskiego .

Zabytek stajnie (koniec XIX w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku stajnie (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Studencka .

Zabytek willa Leśniczówka (koniec XIX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa Leśniczówka (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Studencka .

Zabytek budynek główny (1900 r.) pełniący funkcję browar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek główny (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek browar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Sędziowska .

Zabytek willa (1909 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Sędziowska .

Zabytek elektrownia miejska (1906 r.) pełniący funkcję elektrownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku elektrownia miejska (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek elektrownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek dom (1889 - 1891) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (1889 - 1891) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek tkalnia nowa w d. fabryce Eitingona (1928 - 1930) pełniący funkcję tkalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku tkalnia nowa w d. fabryce Eitingona (1928 - 1930) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek tkalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek budynek d. składu towarów Spółki Akcyjnej Składów Towarowych Warrant (data nieznana) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek d. składu towarów Spółki Akcyjnej Składów Towarowych Warrant (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek d. szkoła przy zespole fabrycznym Grohmanów (1914 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku d. szkoła przy zespole fabrycznym Grohmanów (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek cerkiew cmentarna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (1913 - 1914) pełniący funkcję cerkiew w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku cerkiew cmentarna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (1913 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek cerkiew posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Telefoniczna .

Zabytek willa Alfreda Grohmana (1873 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa Alfreda Grohmana (1873 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Tylna .

Zabytek wozownia i stajnia (1882 r.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku wozownia i stajnia (1882 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Tylna .

Zabytek willa Ludwika Grohmana (1882 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa Ludwika Grohmana (1882 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Tylna .

Zabytek kamienica (1927 - 1930) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1927 - 1930) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Uniwersytecka .

Zabytek budynek stacji Łódź Karolew (1903 r.) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku budynek stacji Łódź Karolew (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Walerego Wróblewskiego .

Zabytek willa Leona Akarta (1926 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa Leona Akarta (1926 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Walerego Wróblewskiego .

Zabytek szkoła rzemiosła (1903 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku szkoła rzemiosła (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wodna .

Zabytek kamienica (1880 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica (1880 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wschodnia .

Zabytek kaplica pw. św. Antoniego, tzw. Pustelnia (pocz. XVIII w.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kaplica pw. św. Antoniego, tzw. Pustelnia (pocz. XVIII w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wycieczkowa .

Zabytek kaplica pw. św. Rocha (pocz. XVIII w.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kaplica pw. św. Rocha (pocz. XVIII w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wycieczkowa .

Zabytek fabryka Adolfa Daube (1914 r.) pełniący funkcję przędzalnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku fabryka Adolfa Daube (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek przędzalnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wólczańska .

Zabytek kamienica czynszowa z oficyną (1890 - 1895) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica czynszowa z oficyną (1890 - 1895) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wólczańska .

Zabytek willa Hüfferów (pocz. XX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa Hüfferów (pocz. XX w.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wólczańska .

Zabytek willa Leopolda Kindermana (1906 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa Leopolda Kindermana (1906 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wólczańska .

Zabytek dom redutowo-weselny, ob. teatr (1902 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom redutowo-weselny, ob. teatr (1902 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Wólczańska .

Zabytek dom arch. Hilarego Majewskiego (1880 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom arch. Hilarego Majewskiego (1880 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Włókiennicza .

Zabytek oficyna mieszkalna (1910 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku oficyna mieszkalna (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Zachodnia .

Zabytek kamienica frontowa (1890 - 1899) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kamienica frontowa (1890 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Zgierska .

Zabytek willa Jakuba Wiwe (1890 - 1891) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa Jakuba Wiwe (1890 - 1891) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Zielona .

Zabytek dom (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Zielona .

Zabytek willa (1910 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica gen. Józefa Bema .

Zabytek portiernia (1908 - 1914) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku portiernia (1908 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica prof. Bohdana Stefanowskiego .

Zabytek willa (1908 - 1914) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa (1908 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica prof. Bohdana Stefanowskiego .

Zabytek pałac Juliusza Heinzla (1890 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku pałac Juliusza Heinzla (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Łagiewnicka .

Zabytek dom (1930 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dom (1930 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Łagiewnicka .

Zabytek willa Hermana Juliusza Milsza (1870 - 1882) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku willa Hermana Juliusza Milsza (1870 - 1882) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Łąkowa .

Zabytek fabryka Towarów Bawełnianych Juliusza Kindermana (1897 r.) pełniący funkcję fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku fabryka Towarów Bawełnianych Juliusza Kindermana (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek fabryka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Łąkowa .

Zabytek kościół parafialny pw. Matki Boskiej Zwycięskiej (1930 - 1940) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Matki Boskiej Zwycięskiej (1930 - 1940) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Łąkowa .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Wojciecha (pocz. XX w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Wojciecha (pocz. XX w.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Świętego Wojciecha .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Kazimierza (1925 - 1936) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Kazimierza (1925 - 1936) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica św. Kazimierza .

Zabytek ogrodzenie (1911 - 1913) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1911 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza .

Zabytek Park Źródliska (1840 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku Park Źródliska (1840 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek cmentarz żydowski (1892 r.) pełniący funkcję cmentarz żydowski w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku cmentarz żydowski (1892 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz żydowski posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Bracka .

Zabytek park przypałacowy (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku park przypałacowy (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Franciszkańska .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek park im. Jana Matejki (1924 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku park im. Jana Matejki (1924 r.) to , a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Jana Matejki .

Zabytek d. Park Ludowy, ob. park im. J. Piłsudskiego (1924 - 1929) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku d. Park Ludowy, ob. park im. J. Piłsudskiego (1924 - 1929) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Konstantynowska .

Zabytek ogrodzenie frontowe (1903 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie frontowe (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Kościelna .

Zabytek ogród (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogród (4. ćw. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek dzwonnica (koniec XVIII w.) pełniący funkcję dzwonnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dzwonnica (koniec XVIII w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dzwonnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek ogrodzenie (1927 - 1928) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1927 - 1928) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek kaplica grobowa Heinzlów (pocz. XX w.) pełniący funkcję mauzoleum w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kaplica grobowa Heinzlów (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek mauzoleum posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek cmentarz rzymskokatolicki (1856 r.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku cmentarz rzymskokatolicki (1856 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek cmentarz prawosławny (1856 r.) pełniący funkcję cmentarz prawosławny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku cmentarz prawosławny (1856 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz prawosławny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek kaplica grobowa rodziny Scheibler (1885 - 1888) pełniący funkcję mauzoleum w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku kaplica grobowa rodziny Scheibler (1885 - 1888) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek mauzoleum posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek cmentarz ewangelicko-augsburski (1856 r.) pełniący funkcję cmentarz protestancki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku cmentarz ewangelicko-augsburski (1856 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz protestancki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Ogrodowa .

Zabytek ogrodzenie wewnętrzne (l. 20. XX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie wewnętrzne (l. 20. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Okólna .

Zabytek ogrodzenie (1755 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1755 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Okólna .

Zabytek dzwonnica (XVIII w.) pełniący funkcję dzwonnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dzwonnica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek dzwonnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Okólna .

Zabytek park fabrykancki (1888 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku park fabrykancki (1888 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pabianicka .

Zabytek brama (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku brama (2. poł. XIX w.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Piotrkowska .

Zabytek ogrodzenie (1892 - 1893) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1892 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Plac Kościelny .

Zabytek dzwonnica (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję dzwonnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dzwonnica (2. poł. XVIII w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dzwonnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Pomorska .

Zabytek park im. Henryka Sienkiewicza (1894 - 1897) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku park im. Henryka Sienkiewicza (1894 - 1897) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Płk Jana Kilińskiego .

Zabytek ogrodzenie z bramą (1923 - 1925) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramą (1923 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rewolucji 1905 r. .

Zabytek ogrodzenie (1923 - 1925) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1923 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Rewolucji 1905 r. .

Zabytek ogród (1910 - 1915) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogród (1910 - 1915) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Senatorska .

Zabytek Park 3-go Maja (1. poł. XX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku Park 3-go Maja (1. poł. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stanisława Małachowskiego .

Zabytek ogród willowy (1918 - 1939) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogród willowy (1918 - 1939) to , a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stanisława Wigury .

Zabytek dawny ogród przypałacowy Arnolda Stillera (1891 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dawny ogród przypałacowy Arnolda Stillera (1891 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stefana Jaracza .

Zabytek łącznik-przewiązka (data nieznana) pełniący funkcję łącznik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku łącznik-przewiązka (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek łącznik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Stefana Jaracza .

Zabytek elewacja frontowa i boczna (1900 r.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku elewacja frontowa i boczna (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Sędziowska .

Zabytek komin fabryczny (1885 r.) pełniący funkcję komin w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku komin fabryczny (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek komin posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Targowa .

Zabytek brama (1882 r.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku brama (1882 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Tylna .

Zabytek ogrodzenie z bramą (1925 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramą (1925 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica Walerego Wróblewskiego .

Zabytek ogrodzenie (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica prof. Bohdana Stefanowskiego .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie kamienicy () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie kamienicy () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otocznie willi () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otocznie willi () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie willi () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie willi () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek ogród () pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku ogród () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek park (XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku park (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek park miejski im. ks. Józefa Poniatowskiego (1904 - 1910) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku park miejski im. ks. Józefa Poniatowskiego (1904 - 1910) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek dawny park Karola Anstadta (1855 - 1865) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dawny park Karola Anstadta (1855 - 1865) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek park im. Adama Mickiewicza (pocz. XX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku park im. Adama Mickiewicza (pocz. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek park miejski im. Stanisława Staszica (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku park miejski im. Stanisława Staszica (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek dawny park fabrykancki Geyera (poł. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku dawny park fabrykancki Geyera (poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek hitlerowski obóz zagłady (1939 - 1945) pełniący funkcję obóz koncentracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku hitlerowski obóz zagłady (1939 - 1945) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek obóz koncentracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Zabytek park im. Worcella (1904 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Łódź. Materiał budowlany zabytku park im. Worcella (1904 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo łódzkie powiat Łódź gmina Łódź miejscowość Łódź ulica .

Materiał do opracowania tego tekstu, został zaczerpnięty z wybranych haseł tematycznych z publikacji Encyklopedia Przyroda i Technika Zagadnienia wiedzy współczesnej pod redakcją prof. dr Józef Hurwic wydaną przez wydawnictwo Wiedza Powszechna.

© 2023 mobo.blog
info@mobo.blog

Menu
Najnowsze wiadomości
Najnowsze kategorie
Regulaminy i zasady