Pogoda Kraków na dziś i jutro. Pogoda długoterminowa Kraków (małopolskie). Pogoda na 10 dni dla Kraków powiat Kraków

 ⇯ 
Polska → województwo małopolskie → powiat Kraków → Pogoda Kraków dziś i jutroŚledź na bieżąco pogodę dla Kraków na jutro oraz dla okolicznych miejscowości powiatu Kraków w województwie małopolskie. Oprócz pogody dla Kraków na dziś znajdziesz tutaj przybliżoną temperaturę, potencjalne opady i inne czynniki kształtujące warunki atmosferyczne na kolejnych 10 dni w Kraków latem i zimą. Tym samym będziecie mogli zaplanować sobie aktywności turystyczne oraz inne czynności na świeżym powietrzu, na zbliżające się dni czy aktywnie spędzić czas wolny poza domem w samym Kraków i okolicy.

Prognoza pogody Kraków na najbliższe dni i godziny! Pogoda długoterminowa Kraków. Pogoda na 10 dni dla Kraków dziś i jutro (powiat Kraków województwo małopolskie).

Pogoda dla wybranego miejsca: Polska / województwo małopolskie / powiat Kraków / Pogoda Kraków została dostarczona przez Norweski Instytut Meteorologiczny (MET/NRK).

Wszystkie miejscowościSzukaj miejscowościPogoda Kraków

Podstawowe czynniki meteorologiczne w pogodzie dla Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie). Co to jest pogoda w Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) i jak przewiduje się przyszłe warunki atmosferyczne dla Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie)?

W życiu codziennym słowo pogoda nie jest zbyt ściśle zdefiniowane i przypisuje się mu różne znaczenia. Najczęściej używamy je do określenia warunków atmosferycznych w Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), którym towarzyszy małe zachmurzenie i łagodny wiatr, albo też przez dodanie odpowiedniego przymiotnika chcemy scharakteryzować jakiś wyróżniający się czynnik meteorologiczny - mówimy wtedy np. pogoda wietrzna Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), pogoda dżdżysta Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie); wreszcie mówi się ogólnie o złej lub ładnej pogodzie w Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), nie podając ścisłego znaczenia tych określeń.

Przy naukowym traktowaniu zagadnienia takie dowolności nie mogą mieć miejsca. W meteorologii słowo pogoda oznacza zespół stanów i zmian czynników meteorologicznych obserwowanych w określonym czasie i miejscu Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie). Czynników tych jest dużo: ciśnienie atmosferyczne Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), temperatura powietrza (na wysokości 2 metrów nad powierzchnią Ziemi) Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), pionowy rozkład temperatury powietrza Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), zawartość pary wodnej w powietrzu Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), przejrzystość powietrza Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), skłonność do tworzenia się kropelek wody lub kryształków lodu w powietrzu lub na powierzchni gruntu Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), stan zachmurzenia nieba Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), wysokość na jakiej występują chmury Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), rodzaj występujących chmur Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), opady i ich odmiany Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), kierunek, prędkość i struktura ruchu powietrza Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) i inne.

Określenie pogody Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) ma najczęściej znaczenie praktyczne w gospodarce. Potrzeby różnych instytucji są jednak bardzo różne. Lotnictwo np. interesuje się przede wszystkim ruchami powietrza, jego przejrzystością i procesami kondensacji pary wodnej w atmosferze. Dotyczy to głównie warstw powietrza zalegających na wysokościach kilkuset lub kilku tysięcy metrów nad powierzchnią Ziemi w rejonie Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie). Rolnictwo jest zainteresowane ilością promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi, ilością opadów i temperaturą powietrza przy powierzchni Ziemi. Żeglugę morską interesuje siła wiatrów przy powierzchni wód, przejrzystość powietrza itd. W tych warunkach praktyczne określenie stanu pogody dla Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) w różnych przypadkach musi uwzględniać inny zespół czynników meteorologicznych w regionie Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie).

Trzeba sobie jeszcze uświadomić i to, że w meteorologii nie mają sensu tak popularne określenia, jak pogoda ładna lub brzydka w Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), albo dobra lub zła Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), gdyż ta sama pogoda może być dobra dla jednych celów, a zła dla innych. Meteorolog musi więc ściśle określić, jaka jest pogoda w Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), tzn. jakie są stany poszczególnych jej elementów, natomiast zalety lub wady takiego stanu pogody może ocenić tylko użytkownik.

Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z pogodą Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) tj. wielu procesów fizycznych zachodzących w atmosferze i wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na nasz tryb życia, stanowi tak obszerny temat, że wymaga napisania dużej książki. Poruszymy tu tylko najważniejsze problemy dotyczące pogody: ogólną charakterystykę podstawowych czynników meteorologicznych, warunki występowania zmian pogody Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) i sposoby ich przewidywania oraz zasady pracy służby pogody.

Do podstawowych czynników meteorologicznych zalicza się temperaturę powietrza Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), ciśnienie atmosferyczne Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), ruchy powietrza Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), zawartość pary wodnej Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) i produkty jej kondensacji w atmosferze.

Temperatura powietrza Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) w dolnych warstwach atmosfery zależy głównie od temperatury powierzchni Ziemi, a więc od natężenia padającego na nią promieniowania słonecznego i właściwości fizycznych tej powierzchni Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie). Im większa jest szerokość geograficzna (poza pasem międzyzwrotnikowym), tym bardziej ukośnie padają na Ziemię promienie słoneczne i mniej przynoszą energii na jednostkę powierzchni w rejonie Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie). Kąt padania promieni zależy ponadto od pory roku, pory dnia i nachylenia zboczy wzniesień terenowych względem kierunku padania promieni słonecznych. Ponadto biorąc pod uwagę, że w nocy powierzchnia ziemska nie otrzymuje energii wprost od słońca i że sama wypromieniowuje energię w ciągu całej doby, przy czym chmury stanowią poważną przeszkodę w przenikaniu promieni, łatwo uprzytomnić sobie, że dopływ energii promienistej do powierzchni gruntu z reguły jest bardzo różne, z tym jednak, że na ogół maleje ze wzrostem szerokości geograficznej.

Temperatura gruntu w Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) zależy również od jego właściwości fizycznych, a więc od pojemności cieplnej, przewodnictwa cieplnego, zdolności pochłaniania i innych. Tak np. suche grunty Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) szybko ogrzewają się i szybko stygną, a ich temperatury w ciągu roku wahają się w średnich szerokościach geograficznych w granicach sięgających 80C i więcej. W tych samych szerokościach geograficznych temperatura powierzchni oceanów w ciągu roku waha się w granicach zaledwie około 10C, a w ciągu dobu zmienia się znikomo.

Temperatury powierzchni oceanów są zatem dość wyrównane i mało zmienne w czasie, natomiast temperatury powierzchni kontynentów wykazują znaczne różnice nawet w sąsiednich miejscowościach i szybko zmieniają się w czasie. Dlatego w lecie temperatura oceanu jest znacznie niższa od temperatury kontynentu w tych samych szerokościach geograficznych, w zimie natomiast jest na odwrót.

Struktura termiczna podłoża Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) wywiera duży wpływ na temperaturę dolnych warstw powietrza, które przepływając nad różnie nagrzanym gruntem albo oddają mu swoje ciepło, albo pobierają. Temperatura powietrza w rejonie Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) jest zwykle wynikiem szeregu takich procesów wymiany ciepła między podłożem i powietrzem.

Na temperaturę powietrza w Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), zwłaszcza w jego wyższych warstwach, ma wpływ i inny czynnik, mianowicie dynamiczne zmiany temperatury w okolicach Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie). Jak wiadomo z fizyki, rozprężenie gazu towarzyszy obniżanie się jego temperatury, a sprężaniu - jej podwyższanie się, jeżeli tylko nie zachodzi zbyt szybka wymiana ciepła z otoczeniem (ten warunek w atmosferze jest na ogół bardzo dobrze spełniony). Ponieważ więc ciśnienie powietrza w atmosferze ziemskiej maleje wraz z wysokością, powietrze unoszące się ku górze rozpręża się i ochładza, natomiast opadające ku dołowi ogrzewa się. W wyniku takich procesów temperatura powietrza suchego zmienia się o jeden stopień na każde 100 metrów zmiany wysokości. Tak więc powietrze, którego temperatura uformowała się w warstwie przyziemnej pod wpływem temperatury gruntu, odpływając ku wyższym warstwom stopniowo się ochładza. Z tej to przyczyny temperatura powietrza w granicach tzw. troposfery, tj. do wysokości kilkunastu kilometrów, im wyżej tym jest niższa. Zdarzają się odstępstwa od tej reguły, mianowicie występują w troposferze stosunkowo cienkie warstwy, w których temperatura powietrza z wysokością wzrasta. Są to tzw. warstwy inwersyjne, powstające wskutek napływu cieplejszego powietrza górą, opadania powietrza ku dołowi bądź też ochładzania się jakiejś warstwy powietrza od dołu.

Zmiany temperatury powietrza przy ziemi Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), stanowiące jedną z charakterystyk pogody, mogą być spowodowane działaniem czynników lokalnych lub też napływem powietrza znad chłodniejszych lub cieplejszych obszarów.

Warunki termiczne w przyziemnych warstwach powietrza (na wysokości 2 metrów na gruntem) zobrazować można na podstawie znajomości najwyższych i najniższych temperatur dotychczas notowanych na kuli ziemskiej.

Ciśnienie atmosferyczne w Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) tj. siła, z jaką atmosfera ziemska ciśnie na 1 cm2 powierzchni w niej zanurzonej, jest skutkiem działania siły ciążenia ziemskiego na gazy zawarte w atmosferze. Wielkość ciśnienia w jakimś punkcie atmosfery zależy od masy gazów znajdujących się powyżej tego punktu. Tak więc ciśnienie powietrza maleje ze wzrostem wysokości. Zależy ono również od gęstości powietrza, a zatem i od jego temperatury, bo im powietrze jest cieplejsze tym mniejsza jest jego gęstość. Ponieważ temperatura powietrza w jakimś punkcie atmosfery ulega ciągłym zmianom i masy powietrza ciepłego lub chłodnego poruszają się względem Ziemi, może to powodować lokalny wzrost gęstości powietrza lub jej zmniejszanie się, wskutek czego ciśnienie powietrza na ogół ma różne wartości w różnych punktach atmosfery, a w każdym jej punkcie z biegiem czasu zmienia się.

Średnia wartość ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza w naszych szerokościach geograficznych (ciśnienie normalne) wynosi 1013,2 milibarów. Jest to ciśnienie nieco większe od 1 kG na 1 cm2. Ale wielkość ta zmienia się w naszych warunkach mniej więcej od 935 milibarów do blisko 1055 milibarów. Występują więc obszary o ciśnieniu mniejszym od normalnego, w których ciśnienie ku środkowi maleje, tzw. niże, oraz obszary o ciśnieniu wyższym i wzrastającym ku środkowi obszaru, zwane wyżami.

Ruch powietrza względem powierzchni ziemskiej wywoływany jest przez odpowiednią różnicę ciśnienia w sąsiednich punktach atmosfery. Pozioma składowa tego ruchu nosi nazwę wiatru. W naszych szerokościach geograficznych powietrze płynie w ten sposób, że obszar wyższego ciśnienia pozostaje po prawej stronie względem kierunku ruchu, zaś obszar niższego ciśnienia - po lewej. Tak więc w wyżu krąży ono w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, natomiast w niżu - w kierunku przeciwnym. Na półkuli południowej te kierunki ruchu są odwrotne. Ponadto ruch powietrza jest tym szybszy, im większe są różnice ciśnienia na jednostkę odległości (im większa jest pozioma składowa gradientu ciśnienia). Tak więc kierunki i prędkości wiatrów są ściśle związane z poziomym rozkładem ciśnienia atmosferycznego i na podstawie znajomości rozkładu ciśnienia oraz ruchu niżów i wyżów można określić kierunki i prędkości rozległych prądów powietrza płynących wzdłuż powierzchni ziemskiej.

W dolnych warstwach atmosfery przeważają poziome ruchy powietrza, niemniej jednak występują tu również ruchy pionowe, zarówno skierowane ku górze (prądy wstępujące), jak i ku dołowi (prądy zstępujące). Prędkość tych prądów jest na ogół znacznie mniejsza niż prędkość wiatrów, jednakże odgrywają one bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o pogodę, z nimi bowiem wiąże się sprawa tworzenia się i zanikania chmur.

Para wodna występuje w powietrzu w stosunkowo bardzo małych i zmiennych ilościach. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o kształtowanie się pogody, woda odgrywa bardzo ważną rolę, stanowi bowiem jedyny składnik powietrza, który w warunkach, jakie panują w przyziemnej atmosferze, może występoważ w trzech stanach skupienia (jako niewidoczna para, jako kropelki wody lub jako kryształki lodu). Podczas ochładzania się powietrza, np. przy napływie powietrza nad chłodniejsze podłoże lub podczas wznoszenia się powietrza ku górze, zawarta w nim para wodna zbliża się do stanu nasycenia, a następnie ulega kondensacji, tj. przechodzi w mikroskopijne kropelki wody lub kryształki lodu, zależnie od panującej temperatury. W ten sposób powstają mgły lub chmury, a przy dalej postępującej kondensacji niektóre kropelki lub kryształki mogą na tyle wzrosnąć, że nie utrzymują się już w powietrzu, lecz spadają na ziemie, powodując opady mżawki, deszczu, śniegu, krupy lub gradu. Gdy zmiana stanu skupienia wody zawartej w powietrzu zachodzi na powierzchni Ziemi lub znajdujących się na niej ciał stałych, tworzą się tzw. osady (rosa, szron, szadź, gołoledź).

Znając choćby wymienione tu procesy, można już zorientować się, jak wielkie znaczenie dla stanu pogody ma zawarta w atmosferze woda. Od niej zależy wielkość zachmurzenia, wielkość opadów, występowanie mgieł, ilość promieniowania słonecznego dochodzącego do Ziemi i promieniowania ziemskiego odpływającego w przestrzenie międzyplanetarne, a pośrednio i temperatura powietrza. Przy dużym zachmurzeniu dobowe wahania temperatury są znacznie mniejsze niż przy niebie pogodnym.

Ubytek wody w atmosferze, spowodowany przez przez opady i osady, jest uzupełniany przez parowanie wód oceanów, mórz, jezior, rzek i wilgotnych gruntów. Para rozprowadzana jest w głąb atmosfery i nad inne rejony kuli ziemskiej przez prądy powietrza. Tak więc wiatry wiejące od strony oceanów i mórz niosą powietrze wilgotne, z dużą ilością chmur, mgieł i opadów, natomiast wiatry znad kontynentów przynoszą z sobą pogodę o małym zachmurzeniu.

Jak przewiduje się pogodę wKraków (powiat Kraków województwo małopolskie)? Meteorologia czyli prognozowanie pogody.

Ten bardzo ogólnikowy opis i charakterystyka podstawowych czynników meteorologicznych dla Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) pozwala już naszkicować zasady, na jakich opiera się przewidywanie pogody na kilkadziesiąt godzin naprzód w regionie Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie).

Ogólny stan pogody na określonym obszarze i w określonym przedziale czasu zależy od właściwości fizycznych powietrza, jakie tam wówczas napływa oraz ewentualnych zakłóceń, jakie mogą wystąpić w przypadku graniczenia ze sobą dwu mas powietrza o odmiennych cechach charakterystycznych. Na tego rodzaju granicach powietrze cieplejsze i rzadsze unosi się ponad powietrze chłodniejsze i gęstsze, co w konsekwencji prowadzi do wzmożonej kondensacji pary wodnej, a więc większego zachmurzenia i intensywniejszyc opadów. Towarzyszy temu zazwyczaj wzmożony ruch powietrza. Te aktywne granice między masami powietrza w meteorologii noszą nazwę frontów, z tym że przy nasuwaniu się powietrza cieplejszego na miejsce ustępującego powietrza chłodniejszego mówi się o froncie ciepłym, a przy odwrotnym biegu zjawisk mamy front chłodny. Trzeba zauważyć, że przebieg zjawisk meteorologicznych w obu tych przypadkach jest różny i że w przypadku frontów chłodnych jest on bardziej burzliwy, często zaś rozwija się po prostu w burze. Fronty występują w obszarach niskiego ciśnienia atmosferycznego.

Aby zatem przewidzieć pogodę, jaka będzie panowała nad jakimś obszarem, trzeba znać dokładnie właściwości mas powietrza, ich położenie geograficzne oraz kierunki i prędkość przemieszczania się względem powierzchni ziemskiej. Dlatego też muszą być wykonywane dla całej kuli ziemskiej obserwacje i pomiary meteorologiczne, których wyniki dostarcza się do wszystkich instytucji zajmujących się opracowaniem prognozy pogody dla ustalonych regionów. W tym celu została zorganizowana sieć stacji meteorologicznych. Na oceanach i morzach stacje znajdują się na statkach handlowych. Ponadto istnieje specjalna międzynarodowa łączność do przekazywania wyników obserwacji. W centrach prognostycznych wnosi się je na odpowiednie mapy, zwane mapami synoptycznymi. W ten sposób powstaje obraz poziomego rozkładu ciśnienia atmosferycznego, a więc i ogólnych prądów powietrza, jak również poziomy rozkład wielkości charakterystycznych dla poszczególnych czynników meteorologicznych, który umożliwia rozpoznanie właściwości poszczególnych mas powietrza, położenie tych mas i położenie frontów. Na podstawie tych danych meteorolodzy opracowują kierunki i wielkości zmian mających nastąpić w danym okresie, czyli sporządzają mapę prognostyczną i na jej podstawie określają przewidywaną pogodę.

Rozszeżając tą część przyjżymy się teraz meteorologii, która jest częścią geofizyki, jedną z licznej rodziny nauk o fizyce Ziemi. Zajmuje się ona badaniem atmosfery - powłoki powietrznej otaczającej nasz glob, podobnie jak hydrologia bada wody pokrywające Ziemię - hydrosferę, a jeszcze inne nauki geofizyczne - jej wnętrze, barysferę, lub sztywną skorupę skalną - litosferę.

Meteorologię można określić jako fizykę atmosfery, tzn. naukę badającą procesy i zjawiska fizyczne zachodzące w atmosferze. Wielkości charakteryzujące stany fizyczne atmosfery nazywają się elementami meteorologicznymi. Do nich należy przede wszystkim promieniowanie słoneczne. Docierające do powierzchni Ziemi bezpośrednio lub rozproszone w powietrzu atmosferycznym, promieniowanie słoneczne stanowi źródło energii, praprzyczynę wszystkich procesów fizycznych atmosfery. Dlatego jest ono nie tylko elementem meteorologicznym, lecz i czynnikiem wywierającym bezpośredni lub pośredni wpływ na pozostałe elementy, takie jak temperatura i wilgotność powietrza, zachmurzenie, opady atmosferyczne, ciśnienie powietrza, wiatr i inne. Wszystkie elementy meteorologiczne są powiązane wzajemnymi zależnościami, tworząc wspólnie bardzo skomplikowany układ zjawisk i procesów, to co krótko nazywamy pogodą.

Do zadań meteorologii należą obserwacje i pomiary wymienionych elementów, niezbędne do wyjaśnienia różnych procesów zachodzących w atmosferze, takich np. jak powstawanie burz, rozwój czy zanik mgieł, chmur i wielu innych. Jednym z najważniejszych problemów meteorologii jest poznanie ogólnej cyrkulacji atmosferycznej.

Odpowiednio do obiektów badań, odpowiednio do naukowych i praktycznych zadań określających kierunki rozwoju, meteorologia dzieli się na szereg gałęziL aerologia zajmuje się badaniem wyższych warstw atmosfery, tzw. wolnej atmosfery, w której ruch powietrza nie podlega już wpływowi tarcia o nierówną powierzchnię Ziemi. Dynamika atmosfery zmierza do poznania i teoretycznego określenia prawidłowości zjawisk ruchu powietrza. Pogodoznawstwo (inaczej meteorologia synoptyczna lub krótko synoptyka) stworzyło podstawy naukowe przewidywania przyszłej pogody (prognozy meteorologiczne).

Atmosfera ziemska i jej wpływ na pogodę dla danego obszaru kuli ziemskiej.

Według wszelkiego prawdopodobieństwa wszystkie większe ciała niebieskie, a więc gwiazdy, planety i księżyce są otoczone warstwą gazów. Te warstwy gazowe noszą nazwę atmosfer. Skład chemiczny atmosfer ciał niebieskich jest różny, zalezy bowiem od panujących tam warunków fizyko - chemicznyc, a przede wszystkim od temperatury, gdyż od niej zależy stan skupienia poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych, a także powstawanie i rozkład różnych substancji chemicznych. Istnieją więc np. atmosfery składające się w przeważnej części z dwutlenku węgla, z amoniaku lub metanu; istnieją też atmosfery nie zawierające tlenu.

Grubość i gęstość atmosfer jest również rozmaita, gdyż zależy od siły przyciągającej gazy przez dany glob, od składu chemicznego atmosfery i od temperatury tych gazów. Należy pamiętać, że siła przyciągająca jest wypadkową siły grawitacyjnej, tym większej, im większa jest całkowita masa globu oraz siły odśrodkowej, która jest zależna od prędkości obrotowej globu wokół własnej osi i od jego wymiarów. Wynika stąd, że im masa globu jest mniejsza i szybkość jego obrotu wokół własnej osi większa, tym mniejsza jest wypadkowa siła przyciągania i tym mniejsza gęstość i grubość atmosfery. Znane są atmosfery bardzo cienkie i niezmiernie rzadkie, jak np. atmosfera Merkurego lub Księżyca, lub też znacznie gęstsze od ziemskiej np. w przypadku Jowisza. Warto wreszcie zauważyć, że atmosfery poszczególnych ciał niebieskich zmieniają się z biegiem czasu, gdy warunki fizyczne ulegają tam zmianie.

Dzieje atmosfery ziemskiej. W przypadku atmosfery ziemskiej brak jest dowodów na to, że uległa ona istotniejszym przemianom, niemniej jednak mamy podstawy do przypuszczeń, że Ziemia w swej młodości przeżywała jeżeli nie okres stadium gazowego, to w każdym razie - stadium ciała ciekłego, i że temperatura jej musiała wobec tego wynosić kilka tysięcy stopni. W takich warunkach atmosfera ziemska nie mogła mieć takiego składu chemicznego jak obecnie. Wiele związków chemicznych, które obserwujemy obecnie na Ziemi, nie mogło istnieć przy tak wysokich temperaturach. Istniały natomiast inne, które obok pierwiastków nie połączonych występowały w dużych ilościach w stanie gazowym, a tym samym wchodziły w skład atmosfery. W tych czasach atmosfera nasza prawdopodobnie była znacznie gęstsza i wywierała na Ziemię bez porównania większe ciśnienie.

Są przypuszczenia, że pierwotna atmosfera Ziemi składała się w dużym stopniu z cyjanu, tj. związku azotu z węglem (CN). W miarę stygnięcia Ziemi swobodny tlen zaczął się łączyć z innymi pierwiastkami, wskutek czego w pewnym okresie historii Ziemi było go bardzo mało w atmosferze. Ponowne pojawienie się swobodnego tlenu jest w dużej mierze przypisywane działalności świata roślinnego, który rozkłada dwutlenek węgla na tlen i węgiel.

W tych warunkach termicznych związek H2O nie mógł istnieć, czyli na Ziemi nie mogło być wody w żadnej postaci. Zaczęła ona tworzyć się w atmosferze w okresie powstawania różnych tlenków, i to wyłącznie jako gaz. Dopiero przy obniżeniu się temperatury atmosfery poniżej temperatury krytycznej wody (374 stopni C) mogła rozpocząć się jej kondensacja, ale przy ciśnieniu atmosferycznym wyższym od 217 atmosfer. W miarę dalszego stygnięcia Ziemi kolosalne ilości pary wodnej zawartej w atmosferze skraplały się i woda obficie spadała na Ziemię tworząc rzeki, jeziora, morza i oceany.

Ten krótki szkic przemian zachodzących w atmosferze ziemskiej może w pewnym stopniu wyjaśnić przyczyny, dla jakich różne atmosfery mają różny skład chemiczny. Zależy on bowiem od warunków fizycznych tam panujących.

Skład atmosfery ziemskiej. W stadium obecnym atmosfera ziemska jest mieszaniną gazów, zwaną powietrzem. Do wysokości około 70 km skład powietrza jest prawie stały: 78,09% jego objętości stanowi azot, 20,95% to tlen, a na pozostały niespełna 1% objętości składają się argon i drobne ilości innych gazów, jak neon, hel, krypton, wodór, ksenon, radon. Występują one w dolnej atmosferze w prawie niezmiennym stosunku. Ponadto są jeszcze ciała gazowe występujące w zmiennych ilościach - dwutlenek węgla i przede wszystkim para wodna. Mimo że woda stanowi bardzo nikłą część składową powietrza, rola jej w atmosferze jest wyjątkowo ważna. Jest ona bowiem jedynym ciałem, które w warunkach atmosferycznych może występować we wszystkich trzech stanach skupienia i w związku z tym jest przyczyną występowania chmur, mgieł, opadów i szeregu innych zjawisk stanowiących ważne czynniki pogody.

Ciśnienie atmosferyczne. Ciśnienie atmosferyczne jest skutkiem działania siły przyciągającej ku Ziemi cząsteczki gazów zawartych w powietrzu. Wartość tego ciśnienia mierzy się w milibarach, przy czym jeden milibar odpowiada sile tysiąca dyn, działającej na jeden centymetr kwadratowy.

Przy powierzchni Ziemi ciśnienie atmosferyczne ulega ciągłym zmianom, co jest skutkiem nieustannie zmieniającego się przestrzennego rozkładu masy gazów wchodzących w skład atmosfery. Na poziomie morza wielkość ciśnienia wynosi średnio 1013 mb, może się jednak zmieniać w granicach od ok. 890 mb w środku cyklonów tropikalnych do 1075 w środku wyżu syberyjskiego. Normalnie zakres tych zmian jest znacznie mniejszy, 960 - 1040 mb.

Ze wzrostem wzniesienia nad poziomem morza ciśnienie powietrza maleje w sposób regularny według funkcji logarytmicznej. W pewnym przybliżeniu można przyjąć, że co 5500 m wielkość jego zmniejsza się dwukrotnie, a więc na wysokości 5,5 km średnio wynosi ono około 500 mb, na 11 km - 250 mb itd. Na wysokości 100 km powietrze jest tak rozrzedzone, jak w żarówkach elektrycznych, od 300 km wzwyż rozrzedzenie jego odpowiada najidelalniejszym próżniom otrzymywanym w naszych laboratoriach przy zastosowaniu najlepszych pomp próżniowych. Niemniej jednak atmosfera i tam jeszcze nie kończy się.

Pionowy rozkład temperatury powietrza Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie). W wyniku bezpośrednich pomiarów temperatury powietrza, normalnie wykonywanych do wysokości około 30 km, a w ostatnich czasach nawet do wysokości kilkuset kilometrów, oraz w wyniku wniosków wyciąganych ze zjawisk fizycznych obserwowanych w wyższych warstwach atmosfery - można skonstruować schemat pionowego rozkładu temperatury powietrza dla Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie). Otóż biorąc pod uwagę warunki panujące w średnich szerokościach geograficznych oraz uwzględniając tylko średnie wartości temperatury dla poszczególnych poziomów atmosfery w rejonie Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), otrzymuje się krzywą pionowego rozkładu temperatury w atmosferze ziemskiej. W warstwie przyziemnej, do wysokości 11 km, temperatura powietrza Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) obniża się mniej więcej o 6 stopni C na każdy kilometr. Następnie zachodzi wyraźna zmiana rozkładu temperatury powietrza i w warstwie od około 11 km do około 30 km temperatura zmienia się bardzo mało. Powyżej tej warstwy, aż do wysokości 50 - 60 km, następuje wyraźny wzrost temperatury do około +70 stopni C, zaś wyżej, do wysokości około 80 km, obserwuje się ponowny stopniowy spadek temperatury do około -80 stopni C. Od tej wysokości temperatura powietrza rośnie w miarę oddalania się od powierzchni Ziemi, by u granic atmosfery przekraczać nawet wielkości odpowiadające 1500 stopni C. Należy jednak zaznaczyć, że w tych wysokich, ogromnie rozrzedzonych warstwach powietrza pojęcie temperatury ma odmienne znaczenie niż w naszych warunkach. Mówiąc o panującej tam temperaturze ma się na myśli odpowiedającą jej energię kinetyczną cząsteczek gazu.

Wyróżnione warstwy atmosfery ziemskiej. W poprzednich punktach omówiono ważniejsze elementy budowy atmosfery. Biorąc pod uwagę wszystkie znane szczegóły dotyczące jej fizycznej i chemicznej budowy, meteorolodzy wyróżnili w niej szereg charakterystycznych warstw. Istnieją rozmaite sposoby dzielenia atmosfery, jednak najbardziej rozpowszechniony jest podział następujący:

Troposfera - przyziemna warstwa atmosfery grubości około 8 km nad biegunami do 18 km nad równiekiem, w której temperatura powietrza kształtuje się pod wpływem temperatury powierzchni lądów i mórz i wraz ze wzrostem wysokości, średnio rzecz biorąc maleje. Taki rozkład temperatury sprzyja powstawaniu pionowych prądów powietrza, co w przypadku prądów wstępujących prowadzi do kondensacji zawartej w powietrzu pary wodnej, tworzenia się chmur i opadów.

Stratosfera - warstwa zalegająca nad troposferą do wysokości ściśle nie określonej, przypuszczalnie do około 30 km. Temperatura powietrza w tej warstwie nie zmienia się ze wzrostem wysokości i nie obserwuje się tu zjawisk kondensacji pary downej. Warstwę przejściową między troposferą i stratosferą nazywa się tropopauzą.

Ozonosfera - warstwa zawarta miezy 20 i 80 km wysokości. Panują tu warunki sprzyjające tworzeniu się ozonu, mającego dużą zdolność pochłaniania nadfioletowej części widma słonecznego, w wyniku czego obserwuje się w tej warstwie podwyższoną temperaturę powietrza. W górnej części warstwy, gdzie temperatura ze wzrostem wysokości spada, istnieją ponownie warunki do występowania prądów pionowych i prawdopodobnie kondensacji pary wodnej. Na tych wysokościach, w większych szerokościach geograficznych, obserwuje się świecące w nocy obłoki, które są tak rzadkie, że za dnia niedostrzegalne. Natomiast gdy zapadnie noc, a obłoki są jeszcze oświetlone promieniami Słońca, lśnią one intensywnie na tle ciemnego nieba. Na wysokościach tych najczęściej spalają się meteoryty wpadające w głąb atmosfery, znane pospolicie pod nazwą spadających gwiazd.

Jonosfera - warstwa zawarta między ozonosferą i egzosferą, wyróżniająca się dużym stopniem zjonizowania gazów atmosfery. Zjonizowane gazy nadają tej warstwie właściwości przewodnika, wskutek czego fale radiowe odbijają się od niej i tym samym mają możność obiegania kuli ziemskiej. W warstwie tej powstają zorze polarne obserwowane najczęściej w odległości dwudziestu paru stopni od magnetycznych biegunów Ziemi. Istnieją silne związki między stanem elektrycznym jonosfery, polem magnetycznym i elektrycznym Ziemi i dolnej atmosfery oraz aktywnością Słońca.

Ściślejsza analiza zjawisk fizycznych występujących w atmosferze, zwłaszcza w górnych jej warstwach, wykazuje, że większość tych zjawisk zależy od promieniowania elektromagnetycznego lub korpuskularnego biegnącego od Słońca ku Ziemi. Wiąże się z tym również skomplikowana pionowa budowa atmosfery ziemskiej.

Klimat na Ziemi. Jak kształtuje się klimat na Ziemi? Jaki mamy klimat w Polsce?

Klimatem nazywamy charakterystyczny dla danego obszaru przebieg rocznych warunków atmosferycznych, określony na podstawie wieloletnich obserwacji.

Czynniki i elementy klimatologiczne. To wszystko, co warunkuje zjawiska klimatyczne - szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, odległość od oceanów i mórz oraz lądów i gór, rodzaj gruntu (skały, gleby, bagna, wody, lodowce), pokrycie terenu przez różne szaty roślinne, szatę śnieżną, wystawę czyli ekspozycję terenu względem stron świata, najczęstszych wiatrów, kierunku napływy wilgotnych bądź suchych mas powietrznych itp. - nazywamy czynnikami klimatologicznymi (klimatu).

To, na co wpływają wymienione czynniki - usłonecznienie, temperaturę, wilgotność powietrza, zachmurzenie, opady atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru itp., określone w przekroju wieloletnim - nazywamy elementami klimatologicznymi.

Można jednak inaczej określić elementy klimatu. Ponieważ taki lub inny układ wyżej wymienionych elementów w krótkim okresie czasu stanowi jednocześnie o określonym typie pogody (np. ciepła, bezchmurna, sucha i bezwietrzna lub pochmurna, dźdźysta, chłodna itp.), można traktować te typy pogody, tzn. pełne układy elementów meteorologicznych, jako zespołowe, kompleksowe elementy klimatu. W tym przypadku całokształt typów pogody - ich różnorodność, następstwo i częstość występowania, rozkład roczny itd. - składa się ostatecznie na to, co nazywamy klimatem danego obszaru.

Tak rozumiany stosunek klimatu do jego elementów (typów pogody) doprowadził do powstania kierunku w omawianej nauce - klimatologii kompleksowej. Za słusznością jego przemawia to, że wpływ klimatu (będącego skomplikowanym układem różnych typów pogody) na jakieś zjawisko lub przedmiot, np. na roślinę, polega właściwie na łącznym, jednoczesnym oddziaływaniu wszystkich elementów meteorologicznych, a nie jednego z nich, wybranego, z pominięciem pozostałych.

Takie oddziaływanie zmienia się oczywiście wraz ze zmianami pogody właściwymi dla danego klimatu i doprowadza po wielu latach do widocznego utrwalenia się w krajobrazie, w naturalnej szacie roślinnej, a nawet w rzeźbie terenu, specyficznych rysów charakteru danego klimatu.

Stąd pochodzą tak bardzo różne krajobrazy (rzeźba, roślinność itp.) pustyń, stepów, tundry, a nawet sąsiadujących ze sobą obszarów. Pomijając zasadniczy wpływ budowy geologicznej oraz ludzkiej działalności gospodarczej na krajobraz, krainy o podobnych klimatach mają cechy wspólne, widoczne w ich krajobrazie.

Daleko idący wpływ klimatu doprowadził dlatego do wyodrębnienia się wielkich stref klimatyczno - geograficznych na Ziemi. Różnice klimatyczne charakterystyczne dla terenów górskich, uwarunkowane przede wszystkim ich wysokością, przyczyniły się podobnie do powstania górskich pięter florystyczno - krajobrazowych.

Klimatologia jako nauka. Tak jak na klimat składają się (w znaczeniu omówionym) różne układy pogody i ich elementy (meteorologiczne), tak z drugiej strony klimat, obok innych, jest jednym z elementów środowiska geograficznego. Stąd siłą rzeczy nauka o klimacie - klimatologia, mająca wyraźnie określony własny przedmiot badań i będąca samodzielną nauką, jest spokrewniona zarówno z mateorologią, jak i geografią fizyczną.

W klimatologii rozróżniamy dwa zasadnicze odgałęzienia: ogólne i regionalne. Klimatologia ogolna zajmuje się badaniem praw rządzących kształtowaniem się klimatów w ogóle, poznawaniem wspólnych cech współczesnych klimatów podobnie uwarunkowanych przyczynowo, np. kraju, określonego rodzaju: górskich, nadmorskich i innych. Zadaniem klimatologii regionalnej jest klasyfikacja klimatór oraz regionizacja klimatyczna, tzw. wykrywanie różnic klimatycznych w obrębie większych obszarów i wydzielenie w nich określonych mniejszych regionów klimatycznych. Zależnie od potrzeb, od celu, dla którego ma służyć dana klasyfikacja lub dany podział na regiony, dobiera się odpowiednie kryteria. Inne są zasady klimatycznej regionalizacji upraw rolnych, np. kukurydzy, inne dla potrzeb turystyki i wczasów leczniczych, lub wreszcie dla celów ogólnofizjograficznych. Pod omawianym względem klimatologia regionalna zbliża się najbardziej do nauk geograficznych.

W regionalizacji klimatów, zwłaszcza do celów rolniczych, pomocna jest bardzo fenologia ( po grecku znaczy to nauka o zjawiskach). Jej celem jest badanie okresowości zjawisk występujących w świecie roślinnym i zwierzęcym jako skutku okresowości w rocznym przebiegu pogody. Wieloletnie obserwacje główniejszych fraz rozwojowych w życiu roślin i zwierząt - np. pór zakwitania, owocowania itp., przelotu, lęgu, odlotu ptaków itp. oraz wielu podobnych zjawisk - pozwalają na podział roku na fenologiczno - klimatologiczne pory. Obserwacje z poszczególnych lat informują natomiast o odchyleniach badanych zjawisk od normy wieloletniej. W tym przypadku organizmy roślinne i zwierzęce spełniają w badaniach rolę instrumentów żywych, reagujących na całokształt zjawisk meteorologicznych bądź klimatologicznych.

Fenologia przerzyca most pomiędzy naukami biologicznymi - przede wszystkim ekologią a omawianymi w tym artykule. Zgodnie z kierunkiem badań, metody fenologiczne stosowane w klimatologii interesują szczególnie specjalistyczną gałąź tej nauki, agroklimatologię. Ta ostatnia jest jednocześnie częścią bioklimatologii, obejmującą szeroki zakres zagadnień m. in. badanie wpływu klimatu na organizmy ludzkie. Jest rzeczą wiadomą, że człowiek inaczej odczuwa przebywanie w różnych klimatach. Wybitnie suchy bądź wilgotny klimat, ciepły lub chłodny, górski czy nizinny wpływa różnie na zdolność do pracy i ogólne samopoczucie człowieka, odporność na choroby itp. Stąd wynika zagadnienie aklimatyzacji, przyzwyczajenia się, dostosowania organizmu człowieka czy roślin czy zwierząt do określonych warunków, oraz zdolności do zmiany tych przystosowań w odmiennych, nowych warunkach klimatu w innym kraju.

Uzyskane w bioklimatologii wyniki badań dotyczące człowieka wiążą tę naukę z częścią nauk medycznych (np. terapia, higiena). Obok bio- lub agroklimatologii rozwinęły się również inne spacjalistyczne gałęzie klimatologii, służące określonym zainteresowaniom naukowym lub praktycznym. Ze względu na metody zmierzające do poznania klimatu można wyróżnic we współczesnej klimatologii, poza poprzednio wspomnianą kompleksową, również klimatologię dynamiczną lub synoptyczną. Wprowadzają one próby analizy klimatologicznego materiału obserwacyjnego pochodzącego z okresu wieloletniego, przy pomocy metod stosowanych w fizyce atmosfery czy w meteorologii synoptycznej. Pozwala to niewątpliwie na lepsze poznanie genezy i struktury klimatu.

Makroklimat i mikroklimat. Badania prowadzone przez stacje klimatologiczne wykazują znaczne różnice wyników obserwacji, w zależności od wyboru miejsca na stację i sposobu ustawienia przyrządów. Otwarte pole, obszar zadrzewiony, szczyt pagórka czy dno doliny mają swój odrębny klimat. Przyrządy ustawione nisko nad powierzchnią gruntu lub parę metrów nad nią wykazują również ważne różnice warunków termicznych, wilgotności powietrza, prędkości wiatru itp. panujących na różnych wysokościach w przyziemnej warstwie atmosfery. Stąd wynikła potrzeba określenia warunków, w jakich powinny być prowadzone badania zmierzające do poznania klimatu wielkiego obszaru - makroklimatu. Każda normalna stacja klimatologiczna powinna być położona w miejscu możliwie charakterystycznym (reprezentacyjnym) dla makroklimatu danego regionu. Przy zakładaniu stacji unikamy miejsc nadmiernie osłoniętych przez drzewa i budowle, terenów śródmiejskich itp.; termomemtry i higrometry służące do określenia wilgotności powietrza umieszcza się w specjalnych budkach - przewiewnych żaluzjowych klatkach meteorologicznych - na wysokości 2 metrów nad płaskim zadarnionym poletkiem obserwacyjnym (sposoby ustawienia przyrządów określają przepisy ustalone przez Światową Organizację Meteorologiczną). W ten sposób unika się wpływu bezpośredniego działania na przyrządy promieniowania słonecznego i wpływu różnych lokalnych czynników, podłoża i otoczenia stacji.

Poznanie makroklimatu nie wystarcza jednak dla wielu potrzeb specjalnych. Znaczna część ludności zamieszkuje i pracuje w gęsto zabudowanych osiedlach miejskich, w ośrodkach przemysłowych, w warunkach zupełnie odmiennych od klimatu panującego w okolicy.

Ludzie, a zwłaszcza dzieci, żyją, poruszają się w warstwie poniżej dwóch metrów wysokości. Nisko przy powierzchni gruntu rozwijają się wszystkie kultury rolne. Dlatego zainteresowanie bio i agroklimatologii skierowane są w dużym stopniu również na badania szczególnych warunków klimatu przygruntowej warstwy powietrza, zalegającej poniżej 2 metrów czyli tzw. mikroklimatu, uzależnionego właśnie od różnych - ważnych dla żywych organizmów - wpływów podłoża i najbliższego otoczenia. Badania mikroklimatyczne sięgają coraz częściej do gęsto zabudowanych śródmieść, do pomieszczeń zamkniętych - szpitali, żłobków, fabryk. Wyniki podobnych badań są coraz lepiej rozumiane i uwzględniane przy [pszukiwaniach lepszych rozwiązań w planowaniu osiedli, a nawet przy projektowaniu poszczególnych większych budowli.

Obok makroklimatu i mikroklimatu istnieje również pojęcie mezoklimatu czyli klimatu miejscowego (lokalnego) danego obiektu terenowego, doliny, kotliny, kompleksu jezior lub wzniesień. Niezależnie od jednorodności klimatu jakiegoś większego obszaru, każdą kotlinę czy dolinę rzeczną przecinającą dany region cechuje indywidualny klimat lokalny. W obniżeniach terenowych gromadzi się podczas nocy, zwłaszcza w zimie i gdy nie ma silnych wiatrów, chłodne, cięższe powietrze. Tak powstają słabo wentylowane zastoiska chłodu, wypełniane często przez mgły i dymy, które nie tylko utrudniają dopływ tak potrzebnych dla zdrowia promieni słonecznych, ale niekiedy, w przypadku dymów przemysłowych wręcz zatruwają powietrze.

Przy zakładaniu osiedli i ośrodków przemysłowych trzeba się naturalnie liczyć z łatwym dostępem do wody i warunkami komunikacyjnymi. Zwykle są one bardziej dogodne w dolinach, na dnie których niestety panuje zazwyczaj gorszy klimat miejscowy. Często jednak można znaleźć w danej oolicy rozwiązanie lokalizacyjne i pozwalające na szczęśliwe wyzyskanie warunków fizjograficznych, w tym również właściwości miejscowego klimatu. Czasem wystarczyłoby przesunąć zabudowę nieco dalej od dna doliny na jej zbocza i tak ją rozlokować, aby uniknąć szkodliwych wpływów lokalnego klimatu. Wskazują na to liczne błędy w rozmieszczeniu różnych inwestycji (sanatoriów itp) popełnione w przeszłości u nas i za granicą.

Z tych względów przy projektowaniu rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych i uzdrowisk, a tym bardziej przy zakładaniu nowych ośrodków, bierze się obecnie coraz bardziej pod uwage - oprócz innych czynników fizjograsficznych - również warunki klimatu miejscowego. Jest to np. nieodzowne przy budowie zakładów wyzyskujących lub produkujących energię jądrową lub zakładów wydzielających szczególnie szkodliwe dymy i gazy.

Klimaty świata. Koncepcje podziału klimatów świata są bardzo liczne, przy tym różnią się znacznie między sobą. W jednych koncepcjach podział opiera się głównie na różnicach stosunków termicznych i opadowych; szereg klimatologów przyjmuje przy tym izotermę majchłodniejszego miesiąca około +20 stopni za granicę klimatów gorących, a izotermę najcieplejszego miesiąca około +10 stopni za granicę stref umiarkowanych i chłodnej ( zbiega się ona mniej więcej z granicą lasu i tundry). W innych klasyfikacjach podstawą podziału klimatów jest, oprócz kryteriów fizyczno - klimatologicznych, zróżnicowanie głównych zespołów szaty roślinnej (klimaty puszczy równikowej, sawanny, pustyni, roślinności śródziemnomorskiej, stepu, lasów liściastych i mieszanych, lasów iglastych, tundry wiecznych śniegów i lodowców podbiegunowych).

Z klasyfikacji polskich autorów najbardziej znany jest podział klimatów świata W. Gorczyńskiego. Za podstawę podziału przyjmuje on tzw. stopień suchości - kombinację amplitudy rocznej temperatury powietrza oraz wskaźnika zmienności opadów (stosunek różnicy najwyższych i najniższych miesięcznych sum opadów do średniej sumy rocznej), z uwzględnieniem współczynnika wpływu szerokości geograficznej na amplitudę rocznych wahań temperatury i współczynnika stałego, tak dobranego, aby stopień suchości dla centralnej Sahary wynosił równo 100%. Podział Gorczyńskiego wyróżnia następujące grupy klimatów:

I klimaty gorące (temperatura najchłodniejszego miesiąca ponad +21 stopni), wilgotne;

II klimaty suche (temperatura najchłodniejszego miesiąca ponad -5 stopni), stopień suchości ponad 20%;

III klimaty umiarkowane (temperatura najchłodniejszego miesiąca od +21 stopni do -5 stopni), stopień suchości nie większy niż 20%;

IV klimaty skrajne (temperatura najchłodniejszego miesiąca poniżej -5 stopni, najcieplejszy poniżej +10 stopni);

V klimaty sniegowe (temperatura najcieplejszego miesiąca nie większa niż +10 stopni);

Klimaty Polski. Polska położona jest wraz z większą częścią Europy w strefie umiarkowanej. Charakteryzuje ją przewaga wiatrów zachodnich. Wraz z nimi przemieszczają się w głąb naszego kontynentu morskie, atlantyckie masy powietrzne. Polska znajduje się w atlantycko - europejskim obszarze klimatycznym, obejmującym północną Francję, południową Skandynawię i szereg innych krajów. Do Polski docierają często rownież kontynentalne masy powietrzne. Klimat Polski jest więc klimatem przejściowym pomiędzy morskim, ładognym Europy zachodniej oraz kontynentalnym Europy wschodniej.

Przy większej przewadze wpływu morskich mas powietrza mamy w Polsce łagodniejszą zimę albo chłodniejsze i bardziej wilgotne lato. Jak przeważają masy kontynentalne - zima jest u nas surowa i mroźna, lato - suche i upalne. Wpływy te różnicują również klimat obszaru Polski, co jest szczególnie widocznie w zimie. Morskie masy powietrzne częściej docierają do zachodnich ziem polskich, kontynentalne - odpowiednio do wschodnich. Dzięki temu w styczniu prawie na całym obszarze dorzecza Odry średnie wieloletnie temperatury są wyższe od -2 stopni, a przy ujściu Nysy Łużyckiej nawet wyższe od -1 stopień. Natomiast na wschodzie kraju jest znacznie chłodniej. Temperatury stycznia wynoszu tu poniżej -4 stopni, a miejscami dochodzą prawie do -5 stopni. Stosunkowo ciepło jest nad Bałtykiem, co zawdzięczami wpływami tego morza. Chłodno, poniżej -4 stopni i -6 stopni jest w górach. Im wyżej tym chłodniej. Ten wpływ wysokości zaznacza się w górach również w lecie, izoterma lipca na terenach górskich wynosi +17 stopni. W tum czasie na ziemiach środkowej Polski i w obniżeniach podgórskich temperatury dochodzą miejscami do +19 stopni.

Chłodniejsze są obszary pojezierne, nadmorskie. Wpływ morza nie tylko łagodzi, jak widać z tego, chłody zimowe, lecz również hamuje letnie ocieplenie. Jest to zrozumiałe, gdyż wody stygną i ogrzewają sie wolniej aniżeli ląd. Ponadto falowanie i prądy przenoszą w lecie w głąb wody znaczną ilość ciepła, które w chłodnej porze roku morze zwraca atmosferze. Ciepło jest zużywane również na parowanie wody morskiej. Bardziej wilgotne powietrze znad morza sprowadza większe zachmurzenie i opady, zwłaszcza gdy musi wznieść się wyżej, przekraczając wyniosłości terenowe. Dlatego mamy w Polsce większe opady na pojezierzach, szczególnie na Pomorzu, bardziej wysuniętym na wiatry zachodnie i północno - zachodnie. Suma rocznych opadów sięga tu wielkości ponad 700 mm. Tak duże opady spotykamy tylko na znacznych wyniosłościach wyżyn południowej Polski i w górach, gdzie roczne sumy opadów przekraczają 1000 mm.

Podobnie jak i w pasie północnych pojezierzy, obfitsze opady występują w zachodniej części wyżyn i gór, bardziej wystawionej na działanie wiatrów zachodnich (morskich mas powietrznych). Najmniej opadów otrzymują niziny centralnej Polski (poniżej 500 mm), miejscami o przesżło 25% mniej niż nadmorska część środkowego Pomorza. Obszar najmniejszych opadów odpowiada mniej więcej obszarowi najwyższych temperatur letnich, sprzyjających intensywnemu parowaniu. W warunkach klimatycznych panujących w centralnej Polsce jedynie w latach o normalnym rozkładzie opadów ilość wody w glebie wystarcza do uzyskania dobrych plonów rolnych. Niedobory opadów, zwłaszcza wiosennych, pojawiające się co kilka lat, grożą częściej klęską posuchy rolnictwu. W ogóle duża zmienność pogody w Polsce, komplikuje poważnie bieg robót rolnych w polu, jest jedną z głównych cech naszego klimatu.

Oprócz morskich i kontynentalnych mas powietrznych tzw. polarnych, właściwych dla średnich wielkości szerokości geograficznych, kształtujących u nas głównie pogodę i klimat, napływają czasem nad polskie ziemie również masy zwrotnikowe i arktyczne. Przeważnie pojawiają się u nas wiosną i jesienią. Napływowi pierwszych towarzyszy okres ciepłych i pogodnychdni wiosennych albo okres złotej jesieni i babiego lata. Pojawienie się masy arktycznej powoduje wystąpienie okresu późnych przymrozków wiosennych albo wczesnych jesiennych, często także przy dość słonecznej pogodzie, ale wyraźnie chłodnej.

Zarówno wiosna jak i jesień dzielą się w warunkach klimatu polskiego na dwa podokresy: przedwiośnie (o przykrej marcowej pogodzie) i wiosnę właściwą (bardziej słoneczną) oraz jesień właściwą (również dość pogodną) i przedzimie lub szarugę jesienną (przeważnie słotną i chłodną). To wyróżnienie dwóch dodatkowych pór roku, charakterystycznych dla klimatu naszego kraju i terenów sąsiednich, oprócz czterech ogólnie znanych w klimatach strefy umiarkowanej, jest zasługą wielkiego klimatologa i geografa polskiego E. Romera. Według jego koncepcji podziął Polski na regiony klimatyczne przedstawia się w ogólnych zarysach następująco:

- na północy, wzdłuż Wybrzeża wraz z deltą Wisły, region klimatu bałtyckiego bardzo łagodnej zimie, niezbyt ciepłym lecie i przewadze opadów jesiennych w stosunku do wiosennych;

- na obu pojezierzach Pomorskim i Mazurskim, klimat pojezierny o wyraźnie chłodniejszej zimie w porównaniu do klimatu bałtyckiego oraz klimatu nizin sąsiadujących od południa; wpływ morza zaznacza się tu podobną jak na północy przewagą opadów jesiennych nad wiosennymi;

- równoleżnikowy pas środkowych nizin polskich obejmuje region klimatu wielkich dolin o łagodniejszej zimie na zachodzie i surowszej na wschodzie, o lecie cieplejszym niż na północy; region ten, zwłaszcza jego środkową część, charakteryzują najmniejsze w Polsce opady;

- klimat wyżyn środkowych, obejmujący Wyżynę Śląsko - Małopolską i część Lubelskiej z Roztoczem; cechuje go surowsza zima i obfitsze opady;

- klimat podgórskich nizin i kotlin (Śląska, Oświęcimska, Sandomierska); charakteryzują go mniejsze opady, wyższe temperatury zarówno w lecie, jak i w z imie, zwłaszcza nad Odrą;

- na samym południu klimat górski, o chłodnym lecie; na większych wysokościach występują w ogóle najniższe średnie temperatury i największe opady;

- klimat zaciszy śródgórskich, który cechują przede wszystkim wielkie kontrasty termiczne dnia i nocy.

Można tu dodać, że na północnym zachodzie naszego kraju oraz na południu w górach, obserwuje się często silne wiatry, występujące głównie w chłodnej porze roku. Z powyższego opisu widać, że klimat Polski jest - jak na stosunkowo niewielki obszar kraju - bardzo zróżnicowany. Świadczy o tym m. in. obraz występowania szaty śnieżnej. Nad Środkową Odrą, nad dolnym biegiem Nysy Łużyckiej, na wybrzeżu bałtyckim, szczególnie zachodnim, pokrywa śnieżna zalega zwykle tylko 30 - 40 dni. Tak ajak i w całej zachodniej części kraju, nie jest tu ona trwała. Zanika i odnawia się kilkakrotnie w ciągu zimu. Na wschód od Wisły ilość dni z pokrywą śnieżną wzrasta do ponad 60, a miejscami np. na Suwalszczyźnie, zalega zwykle ponad trzy miesiące. Jest przy tym znacznie trwalsza, rzadziej zanika w czasie zimy.

Oczywiście w górach południowej Polski, w ich partiach szczytowych, śniegi leżą bez porównania dłużej (około 150 - 200 dni). Obraz stosunków śnieżnych w porze zimowej w Polsce zmienia się rzecz jasna z roku na rok. W wieloleciu trafiają się czasem zimy śnieżne, jak i bardzo ubogie w śnieg.

Klimat Polski ma również dużo walorów. Dzięki pięknej zazwyczaj pogodzie panującej na Wybrzeżu latem, zwłaszcza w lipcu, nasze miejscowości nadbałtyckie (mające doskonałe piaszczyste plaże) zaliczane są do poszukiwanych wypoczynkowych miejscowości nadmorskich. Dość pogodne lato i słoneczna jesień w naszych górach, a może jeszcze bardziej pogodny okres obejmujący drugą połowę zimy i początek wiosny, wyjątkowo bogaty w promieniowanie słoneczne, stwarza doskonałe warunki lecznicze, wypoczynkowe i turystyczne.

Cechy dodatnie naszego klimatu stanowią pewien rodzaj bogactwa naturalnego, które umiejętnie wskazane, może być źródłem różnych korzyści (pielęgnowanie zdrowia ludności, a nawet zwiększenie dochodu narodowego). Coraz lepsza znajomość klimatu może ułatwić w wielu dziedzinach prowadzenie bardziej racjonalnej gospodarki.

MagazynWszystkie miejscowościSzukaj miejscowościPogoda AlwerniaPogoda AndrychówPogoda BabicePogoda Biały DunajecPogoda BochniaPogoda BolesławPogoda BorzęcinPogoda BrzeskoPogoda BudzówPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda ChełmekPogoda CiężkowicePogoda Czarny DunajecPogoda CzchówPogoda CzernichówPogoda Dąbrowa TarnowskaPogoda DębnoPogoda DobczycePogoda DobraPogoda GdówPogoda GnojnikPogoda GręboszówPogoda GromnikPogoda IwkowaPogoda JabłonkaPogoda JerzmanowicePogoda JordanówPogoda Kalwaria ZebrzydowskaPogoda KętyPogoda KościeliskoPogoda KozłówPogoda KrakówPogoda Krościenko nad DunajcemPogoda KrzeszowicePogoda KłajPogoda LanckoronaPogoda LibiążPogoda Lipnica WielkaPogoda Lisia GóraPogoda Maków PodhalańskiPogoda MędrzechówPogoda MichałowicePogoda MiechówPogoda MogilanyPogoda Mszana DolnaPogoda MyślenicePogoda NiepołomicePogoda Nowe BrzeskoPogoda Nowy SączPogoda Nowy TargPogoda OlesnoPogoda OlkuszPogoda OsiekPogoda PcimPogoda PleśnaPogoda PodegrodziePogoda PoroninPogoda ProszowicePogoda Rabka-ZdrójPogoda RadgoszczPogoda RadłówPogoda RyglicePogoda Rzepiennik StrzyżewskiPogoda RzezawaPogoda SieprawPogoda SkałaPogoda SkrzyszówPogoda SpytkowicePogoda StryszawaPogoda Sucha BeskidzkaPogoda SulęcinPogoda SułkowicePogoda SułoszowaPogoda Świątniki GórnePogoda SzczucinPogoda SzczurowaPogoda SzerzynyPogoda SłomnikiPogoda TarnówPogoda TomaszkowicePogoda TomicePogoda TrzebiniaPogoda TuchówPogoda WadowicePogoda WieliczkaPogoda WierzchosławicePogoda WietrzychowicePogoda WojniczPogoda WolbromPogoda ŻabnoPogoda ZakliczynPogoda ZakopanePogoda ZatorPogoda ZawojaPogoda ZembrzycePogoda ŁąckoPogoda ŁapanówPogoda Łukowica

Osiedla Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie). Miasto Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie). Wieś Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie). Jak rozwijało się osadnictwo w Polsce? Jak tworzyły się miasta w Polsce?Osiedla w Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) są zjawiskiem tak powszechnym jak czlowiek i można też powiedzieć, że są tak różne jak ludzie, którzy je tworzyli w okolicach Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie).

Mimo tego, że pojęcie "osiedle w Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie)" kojarzy się u nas przede wszystkim z kompleksem budynków i urządzeń trwałych, to jednak obejmuje ono zarówno same urządzenia w Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), jak i mieszkańców osiedli Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), ich pracę i życie codzienne w Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie). Tak naprawdę osada bez człowieka jest martwym reliktem, zabytkiem, który może mieć znaczenie historyczne, ale nie wytworzy obiektu odgrywającego jakąś rolę w życiu.

Życie człowieka upływa prędko i zmienia się z dnia na dzień. Domy w Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), które człowiek wzniósł, mają dłuższy okres trwania. Budynki w rejonie Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), w zależności od użytego materiału budowlanego mogą trwać setki i tysiące lat. Dawno już przeminęli ludzie z Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), którzy założyli większość istniejących dziś osiedli. Osady w okolicach dzisiejszego regionu Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) nadal trwają wziesione przez ich pierwszych mieszkańców, a w starych murach toczy się nowe życie, które do pewnego stopnia liczyć się musi z ramami stworzonymi przez poprzednie okresy.

Zajęcia i sposób życia mieszkańców Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) i ludności na całym świecie jest ogromnie zróżnicowane. Wpływa na to nie tylko przyroda, która zmienia się wraz z regionem świata, podobnie jak w okolicach Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) i tym samym daje różne możliwości i stwarza różne warunki dla rozwoju. Wpływ mają także warunki społeczne, a także kulturalne i polityczne w Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie). Wszystko to dzieli współczesne ludy na wiele różniących się od siebie grup.

Osadnictwo pierwotne w Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie). U ludów pierwotnych żyjących setki lat temu na dzisiejszych terenach Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), mamy osiedla prymitywne, dostosowane do ich organizacji rodowej czy plemiennej. Osiedla ludów zbierackich strefy tropikalnej składają się z szałasów skleconych z liści i gałęzi, o bardzo nietrwałej konstrukcji. Łatwo je zbudować i bez żalu opuścić, gdy w pogoni za żywnością małe grupki, w jakich żyją te ludy, przesuwają się z miejsca na miejsce. U wyżej zorganizowanych ludów myśliwskich i półrolniczych pojawiają się wyżej rozwinięte formy osad. Chaty przybierają wygląd budowli z gliny czy plecionek krytych matami, a układ ich i większość wiąże się z życiem społecznym grupy. Chata wodza czy naczelnika wyróżnia się okazałością. Pojawiają się już budynki przeznaczone do wspólnego użytkowania, położone w środku osady.

Ludy pasterskie posługują się namiotami, ustawianymi często dookoła placu, na którym łatwo zgromadzić zwierzęta. Zwarte te osady przenoszone są w czasie wędrówek wraz z całym dobytkiem na duże nieraz odległości.

Życie ludów pierwotnych kiedyś na terenach Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) wymagało pełnej samowystarczalności, tak w zakresie zdobycia żywności dla mieszkańców osad pierwotnych Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie), jak i wytworzenia narzędzi czy innych produktów. Nie ma tu rozbicia na warstwy trudniące się różnymi zajęciami, nie ma też osad, które by się różniły funkcją gospodarczą. Największą zmianą, jaka pojawiła się i ludów pierwotnych w Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) gospodarczo rozwiniętych, jest podział zajęć ludności, który wywołuje zróżnicowanie form osiedli na wieś i miasto.

Dawna wieś Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie). Wieś Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) jest osadą, której ludność zajmuje się bądź zajmowała się kiedyś, rolnictwem i dzięki temu posiada dużą przestrzeń gospodarczą powiązaną ściśle z osadą. Osada Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) i jej pola tworzyły pewną jednostkę gospodarczą.

Głównym zadaniem wsi Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie) było bądź nadal jest dostarczenie produktów rolnych nie tylko na własne potrzeby, ale i na wyżywienie tych grup ludności, które nie trudnią się rolnictwem. Wsie różnią się od siebie pod wieloma względami. Typ upraw w zależności od szerokości geograficznej i cech środowiska ulega dużym zmianom. Inne rośliny uprawia się w strefie śródziemnomorskiej, tropikalnej czy umiarkowanej. Rodzaj upraw stwarza potrzebę odpowiedniej organizacji pracy, zależnej od ustroju społecznego i rozwoju techniki u poszczególnych ludów. Ta wielorakość czynników działających na powstawanie wsi sprawiła, że chociaż funkcja główna jest wszystkim wspólna, to jednak w typach wsi istnieje duża różnorodność.

Różnice najbardziej dostrzegalne i najłatwiej uchwytne wynikają z różnych rozmiarów osiedli wiejskich. Zazwyczaj są to osiedla małe, gdzie ilość domów waha się od kilku do kilkudziesięciu. W niektórych jednak krajach wsie liczą po kilka tysięcy mieszkańców, a domy tworzą zwartą zabudowę, przypominając małe miasta.

Zabytki gmina Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie). Atrakcje tyrystyczne Kraków (powiat Kraków województwo małopolskie)!

Zabytek zespół zabudowy Placu Centralnego im. Ronalda Reagana (1952 - 1956) pełniący funkcję zespół - budynek mieszkalny/dom w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół zabudowy Placu Centralnego im. Ronalda Reagana (1952 - 1956) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek mieszkalny/dom posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek budynek mieszkalny A-1 (1952 - 1956) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny A-1 (1952 - 1956) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na socrealistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Osiedle Centrum A .

Zabytek budynek mieszkalny B-1 (1952 - 1956) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny B-1 (1952 - 1956) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na socrealistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Osiedle Centrum B .

Zabytek budynek mieszkalny C-1 (1952 - 1956) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny C-1 (1952 - 1956) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na socrealistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Osiedle Centrum C .

Zabytek budynek mieszkalny D-1 (1952 - 1956) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny D-1 (1952 - 1956) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na socrealistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Osiedle Centrum D .

Zabytek historyczny zespół budowlany osiedla mieszkaniowego Salwator (1909 - 1913) pełniący funkcję zespół - willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku historyczny zespół budowlany osiedla mieszkaniowego Salwator (1909 - 1913) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Bronisławy .

Zabytek willa (1910 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Władysława Anczyca .

Zabytek willa (1911 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Władysława Anczyca .

Zabytek willa (1913 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Bronisławy .

Zabytek willa (1933 - 1935) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1933 - 1935) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Bronisławy .

Zabytek zespół głównej bramy wjazdowej na teren kombinatu metalurgicznego (1950 - 1955) pełniący funkcję zespół - budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół głównej bramy wjazdowej na teren kombinatu metalurgicznego (1950 - 1955) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ujastek .

Zabytek budynek S Centrum Administracyjnego Huty im. Tadeusza Sendzimira (1950 - 1955) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek S Centrum Administracyjnego Huty im. Tadeusza Sendzimira (1950 - 1955) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na socrealistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ujastek .

Zabytek budynek Z Centrum Administracyjny Huty im. Tadeusza Sendzimira (1950 - 1955) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek Z Centrum Administracyjny Huty im. Tadeusza Sendzimira (1950 - 1955) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na socrealistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ujastek .

Zabytek brama (1950 - 1955) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku brama (1950 - 1955) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na socrealistyczny. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ujastek .

Zabytek brama (1950 - 1955) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku brama (1950 - 1955) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na socrealistyczny. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ujastek .

Zabytek historyczny zespół budowlany d. hotelu Cracovia i kina Kijów (1960 - 1966) pełniący funkcję zespół - hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku historyczny zespół budowlany d. hotelu Cracovia i kina Kijów (1960 - 1966) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rtm. Zbigniewa Dunin-Wąsowicza .

Zabytek kino Kijów (1960 - 1966) pełniący funkcję kino w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kino Kijów (1960 - 1966) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kino posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Marszałka Ferdinanda Focha .

Zabytek hotel Cracovia (1960 - 1966) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku hotel Cracovia (1960 - 1966) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rtm. Zbigniewa Dunin-Wąsowicza .

Zabytek przełączka (1960 - 1966) pełniący funkcję galeria w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku przełączka (1960 - 1966) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek galeria posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Marszałka Ferdinanda Focha .

Zabytek historyczny zespół budowlany Alei Trzech Wieszczów (1918 - 1939) pełniący funkcję zespół - budynek mieszkalny/dom w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku historyczny zespół budowlany Alei Trzech Wieszczów (1918 - 1939) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek mieszkalny/dom posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Biblioteka Jagiellońska (1928 - 1939) pełniący funkcję biblioteka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Biblioteka Jagiellońska (1928 - 1939) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek biblioteka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Adama Mickiewicza .

Zabytek zespół zabudowy (1. poł. XV w.) pełniący funkcję zespół - kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół zabudowy (1. poł. XV w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stradomska .

Zabytek kamienica z oficyną boczną (1. poł. XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną boczną (1. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stradomska .

Zabytek mur ogrodzeniowy (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku mur ogrodzeniowy (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stradomska .

Zabytek zespół uzdrowiska Mateczny (1905 r.) pełniący funkcję zespół - uzdrowisko w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół uzdrowiska Mateczny (1905 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - uzdrowisko posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek budynek zakładu kąpielowego (1905 r.) pełniący funkcję dom zdrojowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek zakładu kąpielowego (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek dom zdrojowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wadowicka .

Zabytek park (1905 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park (1905 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół kamienicy Pod Barankiem (poł. XVII w.) pełniący funkcję zespół - kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół kamienicy Pod Barankiem (poł. XVII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek oficyna tylna (poł. XVII w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna tylna (poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica Pod Barankiem (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Barankiem (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek oficyna boczna (1880 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna boczna (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek zespół dworsko-parkowy (1830 - 1900) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-parkowy (1830 - 1900) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Podedworze .

Zabytek dwór (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Podedworze .

Zabytek stajnia cugowa (XIX w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku stajnia cugowa (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Podedworze .

Zabytek park (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park (1. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Podedworze .

Zabytek zespół straży pożarnej (1879 r.) pełniący funkcję zespół - remiza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół straży pożarnej (1879 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - remiza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Westerplatte .

Zabytek oficyna I (1879 r.) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna I (1879 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Westerplatte .

Zabytek budynek główny (1879 r.) pełniący funkcję remiza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek główny (1879 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek remiza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Westerplatte .

Zabytek oficyna II (1879 r.) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna II (1879 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Westerplatte .

Zabytek zespół browaru (1840 - 1900) pełniący funkcję zespół - browar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół browaru (1840 - 1900) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - browar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lubicz .

Zabytek budynek administracyjny (1840 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1840 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lubicz .

Zabytek kotłownia i maszynownia (1899 r.) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kotłownia i maszynownia (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lubicz .

Zabytek słodownia (1865 r.) pełniący funkcję słodownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku słodownia (1865 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek słodownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lubicz .

Zabytek komin (1899 r.) pełniący funkcję komin w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku komin (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek komin posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lubicz .

Zabytek wieża klatki schodowej z kominem (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję schody w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wieża klatki schodowej z kominem (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schody posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lubicz .

Zabytek zespół kamienic (1911 - 1912) pełniący funkcję zespół - kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół kamienic (1911 - 1912) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Sobieskiego .

Zabytek kamienica (1911 - 1912) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Sobieskiego .

Zabytek kamienica (1911 - 1912) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Sobieskiego .

Zabytek kamienica (1911 - 1912) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Sobieskiego .

Zabytek kamienica (1911 - 1912) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Sobieskiego .

Zabytek zespół szklarni (1912 r.) pełniący funkcję zespół - budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół szklarni (1912 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Adama Mickiewicza .

Zabytek budynek gospodarczy (1912 r.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Adama Mickiewicza .

Zabytek szklarnia (1912 r.) pełniący funkcję szklarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szklarnia (1912 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szklarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Adama Mickiewicza .

Zabytek ogrodzenie (1912 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Adama Mickiewicza .

Zabytek zespół Domu Plastyków i pozostaości Górnego Młyna (1928 - 1934) pełniący funkcję zespół - budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół Domu Plastyków i pozostaości Górnego Młyna (1928 - 1934) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Adama Asnyka .

Zabytek dom, ob. pracownia graficzna ZPAP (1900 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom, ob. pracownia graficzna ZPAP (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Adama Asnyka .

Zabytek Dom Plastyków (1928 - 1934) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Dom Plastyków (1928 - 1934) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Łobzowska .

Zabytek zespół d. klasztoru koletek i Krakowskiego Towarzystwa Dobroczynności (XVII w.) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół d. klasztoru koletek i Krakowskiego Towarzystwa Dobroczynności (XVII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Koletek .

Zabytek d. dom starców Towarzystwa Dobroczynności (XVII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku d. dom starców Towarzystwa Dobroczynności (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Koletek .

Zabytek ogród (XVII w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (XVII w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół d. fabryki Peterseima (1899 - 1905) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół d. fabryki Peterseima (1899 - 1905) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Hetmana Żółkiewskiego .

Zabytek budynek administracyjny (1900 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Hetmana Żółkiewskiego .

Zabytek trójskrzydłowy kompleks hal fabrycznych i kotłowni z kominem (1900 r.) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku trójskrzydłowy kompleks hal fabrycznych i kotłowni z kominem (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Hetmana Żółkiewskiego .

Zabytek hala fabryczna I (1900 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku hala fabryczna I (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Hetmana Żółkiewskiego .

Zabytek hala fabryczna II (1900 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku hala fabryczna II (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Hetmana Żółkiewskiego .

Zabytek ogrodzenie (1899 - 1905) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1899 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Hetmana Żółkiewskiego .

Zabytek zespół dworsko-parkowy (koniec XVIII w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-parkowy (koniec XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Siewna .

Zabytek dwór (1906 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Siewna .

Zabytek park (poł. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park (poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Siewna .

Zabytek zespół d. elektrowni (1899 r.) pełniący funkcję zespół - elektrownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół d. elektrowni (1899 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - elektrownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Nadwiślańska .

Zabytek budynek elektrowni z kominem (1899 r.) pełniący funkcję elektrownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek elektrowni z kominem (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek elektrownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Nadwiślańska .

Zabytek budynek biurowy, ob. ośrodek zdrowia (1899 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek biurowy, ob. ośrodek zdrowia (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Nadwiślańska .

Zabytek budynek mieszkalny (1899 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Nadwiślańska .

Zabytek komin z kotłownią (1899 r.) pełniący funkcję komin w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku komin z kotłownią (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek komin posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Nadwiślańska .

Zabytek zespół d. zajezdni tramwajowej (1881 - 1928) pełniący funkcję zespół - zajezdnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół d. zajezdni tramwajowej (1881 - 1928) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - zajezdnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Wawrzyńca .

Zabytek garaże (1928 r.) pełniący funkcję garaż w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku garaże (1928 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek garaż posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Gazowa .

Zabytek hala sześciotorowa (1913 r.) pełniący funkcję hala napraw w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku hala sześciotorowa (1913 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hala napraw posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Wawrzyńca .

Zabytek dyspozytornia II (1913 r.) pełniący funkcję budynek radiostacji w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dyspozytornia II (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek radiostacji posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Wawrzyńca .

Zabytek budynek gospodarczy (1913 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Wawrzyńca .

Zabytek kamienica (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Wawrzyńca .

Zabytek zajezdnia tramwaju normalnotorowego (1913 r.) pełniący funkcję zajezdnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zajezdnia tramwaju normalnotorowego (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zajezdnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Wawrzyńca .

Zabytek zajezdnia tramwaju wąskotorowego (1900 r.) pełniący funkcję zajezdnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zajezdnia tramwaju wąskotorowego (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zajezdnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Wawrzyńca .

Zabytek remiza tramwaju konnego (1882 r.) pełniący funkcję remiza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku remiza tramwaju konnego (1882 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek remiza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Wawrzyńca .

Zabytek stajnia tramwaju konnego I (1892 r.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku stajnia tramwaju konnego I (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Wawrzyńca .

Zabytek stajnia tramwaju konnego II (1892 r.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku stajnia tramwaju konnego II (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Wawrzyńca .

Zabytek dyspozytornia I (1913 r.) pełniący funkcję budynek radiostacji w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dyspozytornia I (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek radiostacji posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Wawrzyńca .

Zabytek zespół d. prochowni i garaży Start (1870 r.) pełniący funkcję zespół - arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół d. prochowni i garaży Start (1870 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - arsenał posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kotlarska .

Zabytek budynek garażowo-mieszkalny (1939 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek garażowo-mieszkalny (1939 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kotlarska .

Zabytek prochownia (1870 r.) pełniący funkcję arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku prochownia (1870 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek arsenał posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kotlarska .

Zabytek stacja benzynowa (1939 r.) pełniący funkcję stacja benzynowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku stacja benzynowa (1939 r.) to inna, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek stacja benzynowa posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kotlarska .

Zabytek brama wjazdowa (1939 r.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku brama wjazdowa (1939 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kotlarska .

Zabytek zespół Kliniki Neurologicznej Szpitala Uniwersyteckiego (1910 r.) pełniący funkcję zespół - willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół Kliniki Neurologicznej Szpitala Uniwersyteckiego (1910 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Botaniczna .

Zabytek budynek szpitalny I (1911 - 1913) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek szpitalny I (1911 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Botaniczna .

Zabytek budynek szpitalny III (1911 - 1913) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek szpitalny III (1911 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Botaniczna .

Zabytek budynek szpitalny II (1911 - 1913) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek szpitalny II (1911 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Botaniczna .

Zabytek willa tzw. dom Piltza (1910 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa tzw. dom Piltza (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Botaniczna .

Zabytek budynek administracyjny (1911 - 1913) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1911 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lubicz .

Zabytek ogrodzenie (1911 - 1913) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1911 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Botaniczna .

Zabytek zespół klasztorno-ogrodowy Sióstr Albertynek (1820 r.) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorno-ogrodowy Sióstr Albertynek (1820 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Woronicza .

Zabytek budynek nowicjatu (1931 r.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek nowicjatu (1931 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Woronicza .

Zabytek klasztor (1820 r.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (1820 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Woronicza .

Zabytek spichlerz (XIX w.) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku spichlerz (XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Woronicza .

Zabytek dom księży tzw. Chatka (1932 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom księży tzw. Chatka (1932 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Woronicza .

Zabytek ogród (XVI w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (XVI w.) to , a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Woronicza .

Zabytek zespół d. folwarku benedyktynów (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję zespół - folwark w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół d. folwarku benedyktynów (2. poł. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - folwark posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Dobrego Pasterza .

Zabytek dwór (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Dobrego Pasterza .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Dobrego Pasterza .

Zabytek ogrodzenie (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Dobrego Pasterza .

Zabytek kapliczka (XIX w.) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kapliczka (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kapliczka posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół plebanii (1699 - 1902) pełniący funkcję zespół - plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół plebanii (1699 - 1902) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek plebania (1902 r.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku plebania (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek wikarówka (przełom XVII/XVIII w.) pełniący funkcję kanonia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wikarówka (przełom XVII/XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kanonia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek dzwonnica (data nieznana) pełniący funkcję dzwonnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dzwonnica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dzwonnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek zespół folwarczny (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję zespół - folwark w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół folwarczny (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - folwark posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Nadbrzezie .

Zabytek stajnia (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku stajnia (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Nadbrzezie .

Zabytek stajnia-wozownia (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku stajnia-wozownia (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Nadbrzezie .

Zabytek piwniczka - lodownia (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję piwnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku piwniczka - lodownia (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek piwnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Nadbrzezie .

Zabytek ogrodzenie (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół dworsko-parkowy (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-parkowy (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Glinik .

Zabytek dwór (1874 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór (1874 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Glinik .

Zabytek park (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Glinik .

Zabytek zespół zabudowy Pasaż Bielaka (XIV - XIX) pełniący funkcję zespół - kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół zabudowy Pasaż Bielaka (XIV - XIX) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stolarska .

Zabytek oficyna (przełom XIV/XV w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna (przełom XIV/XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica z oficynami, tzw. Pasaż Bielaka (przełom XIV/XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami, tzw. Pasaż Bielaka (przełom XIV/XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stolarska .

Zabytek podwórko wewnętrzne () pełniący funkcję dziedziniec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku podwórko wewnętrzne () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dziedziniec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół pałacowy Lasockich (1880 r.) pełniący funkcję zespół - pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół pałacowy Lasockich (1880 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pałac posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tyniecka .

Zabytek pałac z oficyną (1880 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac z oficyną (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tyniecka .

Zabytek drzewostan (1880 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku drzewostan (1880 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tyniecka .

Zabytek zespół willi Szarskich (1880 r.) pełniący funkcję zespół - willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół willi Szarskich (1880 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Merkuriusza Polskiego .

Zabytek willa Szarskich (1880 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa Szarskich (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Merkuriusza Polskiego .

Zabytek ogród (1880 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (1880 r.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Merkuriusza Polskiego .

Zabytek założenie dworsko-parkowe (koniec XVIII w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku założenie dworsko-parkowe (koniec XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wróblowicka .

Zabytek spichlerz (XVIII w.) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku spichlerz (XVIII w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wróblowicka .

Zabytek dwór (3. ćw. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór (3. ćw. XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wróblowicka .

Zabytek park (XIX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wróblowicka .

Zabytek zespół szpitala psychiatrycznego (1907 - 1929) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół szpitala psychiatrycznego (1907 - 1929) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek pawilon szpitalny VI (1912 - 1914) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny VI (1912 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Spacerowa .

Zabytek pawilon szpitalny II (1907 - 1914) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny II (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Spacerowa .

Zabytek pawilon szpitalny XV (1907 - 1914) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XV (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Spacerowa .

Zabytek pawilon szpitalny XVI (1909 - 1914) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XVI (1909 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Spacerowa .

Zabytek pawilon szpitalny I (1909 r.) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny I (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek pawilon szpitalny XII (1907 - 1914) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XII (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek pawilon szpitalny IV (1911 - 1914) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny IV (1911 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek budynek gospodarczy III (1907 - 1914) pełniący funkcję warsztat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy III (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek warsztat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek budynek gospodarczy VI (1918 - 1939) pełniący funkcję remiza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy VI (1918 - 1939) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek remiza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek budynek gospodarczy V (1909 - 1914) pełniący funkcję pralnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy V (1909 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pralnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek budynek gospodarczy II (1910 - 1920) pełniący funkcję piekarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy II (1910 - 1920) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek piekarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek budynek gospodarczy IV (1907 - 1914) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy IV (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek cieplarnia (1907 - 1914) pełniący funkcję szklarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku cieplarnia (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szklarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek pawilon szpitalny XI (1907 - 1914) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XI (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek dom mieszkalny IV (1907 - 1914) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny IV (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek dom mieszkalny V (1907 - 1914) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny V (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek dom mieszkalny III (1909 - 1914) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny III (1909 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek dom mieszkalny II (1909 - 1914) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny II (1909 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek dom mieszkalny VI (1909 - 1914) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny VI (1909 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek portiernia (1907 - 1914) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku portiernia (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek pawilon szpitalny III (1907 - 1914) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny III (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek dom mieszkalny VIII (1907 - 1914) pełniący funkcję rządcówka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny VIII (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek rządcówka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek dom mieszkalny VII (1907 - 1914) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny VII (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek willa dyrektora (1907 - 1914) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa dyrektora (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek dom mieszkalny X (1910 - 1914) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny X (1910 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek pawilon szpitalny XIII (1907 - 1914) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XIII (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek budynek pomocniczy III (1907 - 1914) pełniący funkcję apteka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek pomocniczy III (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek apteka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek budynek gospodarczy I (1910 - 1914) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy I (1910 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek dom kultury (1907 - 1914) pełniący funkcję dom kultury w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom kultury (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek dom kultury posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek pawilon szpitalny X (1928 - 1929) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny X (1928 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek pawilon szpitalny VIII (1910 - 1914) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny VIII (1910 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek pawilon szpitalny IX (1910 - 1914) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny IX (1910 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek dom mieszkalny I (1907 - 1914) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny I (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek budynek administracyjny (1909 - 1914) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1909 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek pawilon szpitalny XIV (1907 - 1914) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XIV (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek pawilon szpitalny VII (1912 - 1914) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny VII (1912 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek pawilon szpitalny V (1911 - 1914) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny V (1911 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek kaplica (1908 - 1914) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaplica (1908 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek budynek gospodarczy VII (1910 - 1914) pełniący funkcję waga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy VII (1910 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek waga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek budynek pomocniczy I (1912 - 1914) pełniący funkcję kostnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek pomocniczy I (1912 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kostnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek budynek pomocniczy II (1911 - 1914) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek pomocniczy II (1911 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek altana II (1909 r.) pełniący funkcję inna budowla parkowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku altana II (1909 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek inna budowla parkowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek altana I (1909 r.) pełniący funkcję inna budowla parkowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku altana I (1909 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek inna budowla parkowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek wodomierz - transformator (1908 - 1914) pełniący funkcję trafostacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wodomierz - transformator (1908 - 1914) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek trafostacja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek park (pocz. XX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park (pocz. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół pałacowo-parkowy (XIX w.) pełniący funkcję zespół - pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół pałacowo-parkowy (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Górników .

Zabytek budynek gospodarczy (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Górników .

Zabytek pałac (1891 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Górników .

Zabytek oficyna (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Górników .

Zabytek oranżeria, ob. kaplica (1890 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oranżeria, ob. kaplica (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek czworak (1894 r.) pełniący funkcję czworak w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku czworak (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek czworak posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek park (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park (przełom XVIII/XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół d. lokomotywowni Kraków-Płaszów (1883 - 1884) pełniący funkcję zespół - lokomotywownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół d. lokomotywowni Kraków-Płaszów (1883 - 1884) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - lokomotywownia posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Prokocimska .

Zabytek hala prostokątna (1883 - 1884) pełniący funkcję hala napraw w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku hala prostokątna (1883 - 1884) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hala napraw posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Prokocimska .

Zabytek hala wachlarzowa (1883 - 1884) pełniący funkcję lokomotywownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku hala wachlarzowa (1883 - 1884) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek lokomotywownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Prokocimska .

Zabytek żuraw stalowy do wodowania parowozów II (1883 - 1884) pełniący funkcję stacja obrządzania parowozów w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku żuraw stalowy do wodowania parowozów II (1883 - 1884) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stacja obrządzania parowozów posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Prokocimska .

Zabytek żuraw stalowy do wodowania parowozów I (1883 - 1884) pełniący funkcję stacja obrządzania parowozów w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku żuraw stalowy do wodowania parowozów I (1883 - 1884) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stacja obrządzania parowozów posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Prokocimska .

Zabytek wieża ciśnień (1883 - 1884) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wieża ciśnień (1883 - 1884) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Prokocimska .

Zabytek układ torów z obrotnicą (1833 - 1834) pełniący funkcję torowisko w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku układ torów z obrotnicą (1833 - 1834) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek torowisko posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół budownictwa drewnianego (1948 - 1957) pełniący funkcję zespół - skansen w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół budownictwa drewnianego (1948 - 1957) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - skansen posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Panieńskich Skał .

Zabytek karczma (XVIII w.) pełniący funkcję karczma w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku karczma (XVIII w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na ludowy. Zabytek karczma posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Panieńskich Skał .

Zabytek spichlerz (1764 r.) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku spichlerz (1764 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na ludowy. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół dworsko-parkowy (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-parkowy (2. poł. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Melchiora Wańkowicza .

Zabytek dwór (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Melchiora Wańkowicza .

Zabytek park (XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół dworsko-parkowy (1914 r.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-parkowy (1914 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zawiła .

Zabytek dwór (1914 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zawiła .

Zabytek park (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół uzdrowiskowy (1811 - 1900) pełniący funkcję zespół - dom zdrojowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół uzdrowiskowy (1811 - 1900) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dom zdrojowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek restauracja Parkowa (XIX w.) pełniący funkcję restauracja/kawiarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku restauracja Parkowa (XIX w.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek restauracja/kawiarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kąpielowa .

Zabytek dom zdrojowy (1811 r.) pełniący funkcję dom zdrojowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom zdrojowy (1811 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dom zdrojowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kąpielowa .

Zabytek willa Szwajcarka (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa Szwajcarka (2. poł. XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kąpielowa .

Zabytek park zdrojowy (1811 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park zdrojowy (1811 r.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kąpielowa .

Zabytek obudowa źródła (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję ujęcie wody w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku obudowa źródła (1. poł. XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ujęcie wody posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kąpielowa .

Zabytek zespół dworski (1603 - 1850) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół dworski (1603 - 1850) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek dwór Badenich (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór Badenich (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sasanek .

Zabytek lamus (1603 r.) pełniący funkcję lamus w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku lamus (1603 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek lamus posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sasanek .

Zabytek spichlerz (1706 r.) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku spichlerz (1706 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół pałacowo-parkowy (1600 - 1902) pełniący funkcję zespół - pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół pałacowo-parkowy (1600 - 1902) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pałac posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Andrzeja Mycielskiego .

Zabytek pałac z kaplicą (1902 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac z kaplicą (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Andrzeja Mycielskiego .

Zabytek park w Łuczanowicach (XVII w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park w Łuczanowicach (XVII w.) to , a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek ogród posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek założenie folwarczno-parkowe (3. ćw. XIX w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku założenie folwarczno-parkowe (3. ćw. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Heleny Chanieckiej .

Zabytek spichlerz (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku spichlerz (1. poł. XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Heleny Chanieckiej .

Zabytek dwór (3. ćw. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór (3. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Heleny Chanieckiej .

Zabytek stodoła (1. poł. XX w.) pełniący funkcję stodoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku stodoła (1. poł. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stodoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek park (XVIII w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park (XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek ogród posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół dworsko-parkowy w Sidzinie (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-parkowy w Sidzinie (1. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mieczysława Wrony .

Zabytek spichlerz (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku spichlerz (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mieczysława Wrony .

Zabytek dwór (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór (1. poł. XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mieczysława Wrony .

Zabytek park (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park (1. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół szpitalny (1822 - 1890) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół szpitalny (1822 - 1890) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Strzelecka .

Zabytek szpital św. Ludwika (1876 r.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szpital św. Ludwika (1876 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Strzelecka .

Zabytek zespół willi Rutkowskich (1910 - 1926) pełniący funkcję zespół - willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół willi Rutkowskich (1910 - 1926) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Eliasza Radzikowskiego .

Zabytek willa Rutkowskich (1926 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa Rutkowskich (1926 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Eliasza Radzikowskiego .

Zabytek rządcówka (1910 r.) pełniący funkcję rządcówka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku rządcówka (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rządcówka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Eliasza Radzikowskiego .

Zabytek ogród (pocz. XIX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (pocz. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Eliasza Radzikowskiego .

Zabytek stacja transformatorowa (1920 r.) pełniący funkcję trafostacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku stacja transformatorowa (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek trafostacja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Eliasza Radzikowskiego .

Zabytek zespół klasztorny Cystersów (XIII - XVIII) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Cystersów (XIII - XVIII) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Klasztorna .

Zabytek kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wacława (2. ćw. XIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wacława (2. ćw. XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Klasztorna .

Zabytek klasztor (XIII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Klasztorna .

Zabytek ogród (XVI w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (XVI w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Klasztorna .

Zabytek zespół pałacowo-parkowy (pocz. XVIII w.) pełniący funkcję zespół - pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół pałacowo-parkowy (pocz. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Benedykta Dybowskiego .

Zabytek ruina oficyny zachodniej (XVII w.) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ruina oficyny zachodniej (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Benedykta Dybowskiego .

Zabytek pałac (pocz. XVIII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac (pocz. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Benedykta Dybowskiego .

Zabytek oficyna wschodnia (1. poł. XVIII w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna wschodnia (1. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Benedykta Dybowskiego .

Zabytek park (pocz. XVIII w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park (pocz. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Benedykta Dybowskiego .

Zabytek pomnik-fontanna (1787 r.) pełniący funkcję fontanna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pomnik-fontanna (1787 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fontanna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Benedykta Dybowskiego .

Zabytek zachodnia część zespołu d. lotniska Rakowice-Czyżyny (1912 r.) pełniący funkcję zespół - lotnisko w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zachodnia część zespołu d. lotniska Rakowice-Czyżyny (1912 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - lotnisko posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Jana Pawła II .

Zabytek zespół klasztorny Benedyktynów (2. poł. XI w.) pełniący funkcję zespół - kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Benedyktynów (2. poł. XI w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Benedyktyńska .

Zabytek kościół pw. św.św. Piotra i Pawła (2. poł. XI w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św.św. Piotra i Pawła (2. poł. XI w.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na romański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Benedyktyńska .

Zabytek opatówka ze starostwem (pocz. XV w.) pełniący funkcję budynek klasztorny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku opatówka ze starostwem (pocz. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek klasztorny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Benedyktyńska .

Zabytek klasztor (2. poł. XI w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (2. poł. XI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Benedyktyńska .

Zabytek d. biblioteka tzw. Wielka Ruina (XVI w.) pełniący funkcję biblioteka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku d. biblioteka tzw. Wielka Ruina (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek biblioteka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Benedyktyńska .

Zabytek studnia z obudową (1. poł. XVII w.) pełniący funkcję ujęcie wody w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku studnia z obudową (1. poł. XVII w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ujęcie wody posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Benedyktyńska .

Zabytek ogrodzenie z bramką św. Benedykta (data nieznana) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramką św. Benedykta (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Benedyktyńska .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek mury obronne (data nieznana) pełniący funkcję mur obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku mury obronne (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek aleja lipowa (data nieznana) pełniący funkcję aleja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku aleja lipowa (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek aleja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół hangaru lotniczego (1932 - 1935) pełniący funkcję zespół - hangar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół hangaru lotniczego (1932 - 1935) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - hangar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Izydora Stella-Sawickiego .

Zabytek barak warsztatowy (1932 - 1935) pełniący funkcję warsztat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku barak warsztatowy (1932 - 1935) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek warsztat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Izydora Stella-Sawickiego .

Zabytek nawierzchnia placu manewrowego z dojazdem do perymetru (1932 - 1935) pełniący funkcję nawierzchnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku nawierzchnia placu manewrowego z dojazdem do perymetru (1932 - 1935) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek nawierzchnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Orlińskiego .

Zabytek hangar lotniczy (1932 - 1935) pełniący funkcję hangar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku hangar lotniczy (1932 - 1935) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hangar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Osiedle 2 Pułku Lotniczego .

Zabytek zbiornik podziemny (1932 - 1935) pełniący funkcję zbiornik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zbiornik podziemny (1932 - 1935) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zbiornik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek d. zespół domów pracowników kolei (1909 - 1911) pełniący funkcję zespół - budynek mieszkalny/dom w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku d. zespół domów pracowników kolei (1909 - 1911) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek mieszkalny/dom posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Blich .

Zabytek dom (1909 - 1911) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1909 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Blich .

Zabytek dom (1909 - 1911) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1909 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Blich .

Zabytek dom (1909 - 1911) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1909 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Blich .

Zabytek dom (1909 - 1911) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1909 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Blich .

Zabytek zespół zabudowań d. Wodociągów Miejskich (1899 - 1939) pełniący funkcję zespół - wodociąg w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół zabudowań d. Wodociągów Miejskich (1899 - 1939) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - wodociąg posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Księcia Józefa .

Zabytek dom pracowników (1899 - 1939) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom pracowników (1899 - 1939) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Księcia Józefa .

Zabytek główny kompleks budynków d. Wodociągów Miejskich (1899 - 1939) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku główny kompleks budynków d. Wodociągów Miejskich (1899 - 1939) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Księcia Józefa .

Zabytek komora zasuw (1899 - 1939) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku komora zasuw (1899 - 1939) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Księcia Józefa .

Zabytek portiernia (1899 - 1939) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku portiernia (1899 - 1939) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Księcia Józefa .

Zabytek ogrodzenie z bramami (1899 - 1939) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramami (1899 - 1939) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Księcia Józefa .

Zabytek komin kotłowni (1899 - 1939) pełniący funkcję komin w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku komin kotłowni (1899 - 1939) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek komin posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Księcia Józefa .

Zabytek fort pancerny nr 52a Łapianka (1898 - 1902) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fort pancerny nr 52a Łapianka (1898 - 1902) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Forteczna .

Zabytek koszary schronowe (1898 - 1902) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku koszary schronowe (1898 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Forteczna .

Zabytek ziemny przedskok (1898 - 1902) pełniący funkcję umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ziemny przedskok (1898 - 1902) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek umocnienie ziemne posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Forteczna .

Zabytek mały kojec obrony wjazdu (1898 - 1902) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku mały kojec obrony wjazdu (1898 - 1902) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Forteczna .

Zabytek ziemny wał strzelecki (1898 - 1902) pełniący funkcję umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ziemny wał strzelecki (1898 - 1902) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek umocnienie ziemne posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Forteczna .

Zabytek fosa (1898 - 1902) pełniący funkcję fosa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fosa (1898 - 1902) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fosa posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Forteczna .

Zabytek droga dojazdowa (1898 - 1902) pełniący funkcję droga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku droga dojazdowa (1898 - 1902) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek droga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zieleń forteczna (1898 - 1902) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zieleń forteczna (1898 - 1902) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół klasztorny ss. Miłosierdzia (1889 r.) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny ss. Miłosierdzia (1889 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Siostry Faustyny .

Zabytek kaplica (1889 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaplica (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek budynek klasztorny II (1889 r.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek klasztorny II (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek budynek klasztorny I (1889 r.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek klasztorny I (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek ogród (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek cmentarz klasztorny (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku cmentarz klasztorny (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół Fortu nr 44 Tonie (1879 r.) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół Fortu nr 44 Tonie (1879 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jurajska .

Zabytek schron amunicyjny (1914 - 1915) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku schron amunicyjny (1914 - 1915) to inna, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek bateria B-3 (1904 r.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku bateria B-3 (1904 r.) to inna, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek cmentarz choleryczny (1879 r.) pełniący funkcję cmentarz epidemiczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku cmentarz choleryczny (1879 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz epidemiczny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Czerwony Most (1900 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Czerwony Most (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek fort nr 44 Tonie (1879 r.) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fort nr 44 Tonie (1879 r.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fort posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Fort 44 Tonie (1879 - 1915) pełniący funkcję założenie krajobrazowe w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Fort 44 Tonie (1879 - 1915) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek założenie krajobrazowe posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół pałacowy Fischerów-Benisów (1880 - 1890) pełniący funkcję zespół - pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół pałacowy Fischerów-Benisów (1880 - 1890) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ojcowska .

Zabytek budynek gospodarczy (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ojcowska .

Zabytek pałac Fischerów (1880 - 1890) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Fischerów (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ojcowska .

Zabytek ogrodzenie (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ojcowska .

Zabytek park krajobrazowy (pocz. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park krajobrazowy (pocz. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół Muzeum Czartoryskich (1879 - 1901) pełniący funkcję zespół - muzeum w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół Muzeum Czartoryskich (1879 - 1901) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - muzeum posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Pijarska .

Zabytek budynek tzw. Klasztorek (1736 - 1750) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek tzw. Klasztorek (1736 - 1750) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Pijarska .

Zabytek arsenał miejski (1565 - 1566) pełniący funkcję arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku arsenał miejski (1565 - 1566) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek arsenał posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek pałac Czartoryskich (1879 - 1901) pełniący funkcję muzeum w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Czartoryskich (1879 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek muzeum posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek zespół klasztorny ss. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (1883 - 1901) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny ss. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (1883 - 1901) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Skawińska .

Zabytek dom (1878 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1878 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Piekarska .

Zabytek dom (1899 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Piekarska .

Zabytek klasztor (1883 r.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (1883 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Piekarska .

Zabytek budynek gospodarczy (pocz. XX w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Skawińska .

Zabytek oficyna (pocz. XX w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna (pocz. XX w.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Skawińska .

Zabytek budynek gospodarczy (pocz. XX w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Skawińska .

Zabytek kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (1887 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Skawińska .

Zabytek zespół klasztorny Sercanek (1896 r.) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Sercanek (1896 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac gen. Władysława Sikorskiego .

Zabytek kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1900 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Garncarska .

Zabytek budynek klasztorny I (1900 r.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek klasztorny I (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Garncarska .

Zabytek budynek klasztorny (1896 r.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek klasztorny (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Garncarska .

Zabytek dom (1908 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac gen. Władysława Sikorskiego .

Zabytek zespół klasztorny Felicjanek (1867 r.) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Felicjanek (1867 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Smoleńsk .

Zabytek klasztor (1867 - 1869) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (1867 - 1869) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Smoleńsk .

Zabytek kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny (1882 - 1884) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny (1882 - 1884) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Smoleńsk .

Zabytek zespół głównego fortu pancernego 52 1/2 Skotniki (1897 r.) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół głównego fortu pancernego 52 1/2 Skotniki (1897 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kozienicka .

Zabytek Fort 50 a Lasówka (1896 - 1899) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Fort 50 a Lasówka (1896 - 1899) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Golikówka .

Zabytek koszary czałowe (1896 - 1899) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku koszary czałowe (1896 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zieleń historyczna (1896 - 1899) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zieleń historyczna (1896 - 1899) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek wał obwodowy z fosą (1896 - 1899) pełniący funkcję umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wał obwodowy z fosą (1896 - 1899) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek umocnienie ziemne posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek szaniec ogniowy FS-29 (1854 - 1910) pełniący funkcję zespół - umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szaniec ogniowy FS-29 (1854 - 1910) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - umocnienie ziemne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek podziemny schron-kawerna (1854 - 1857) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku podziemny schron-kawerna (1854 - 1857) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek wał ziemny (1854 - 1857) pełniący funkcję umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wał ziemny (1854 - 1857) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek umocnienie ziemne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek schrony w poprzecznicach (1854 - 1857) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku schrony w poprzecznicach (1854 - 1857) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek kuta w skale sucha fosa (1854 - 1857) pełniący funkcję fosa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kuta w skale sucha fosa (1854 - 1857) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fosa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek ziemny przedstok (1854 - 1857) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ziemny przedstok (1854 - 1857) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek główny fort artyleryjski nr 52 Borek (1880 - 1885) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku główny fort artyleryjski nr 52 Borek (1880 - 1885) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Forteczna .

Zabytek koszary szyjowe (1880 - 1885) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku koszary szyjowe (1880 - 1885) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Forteczna .

Zabytek kojec kazamatowy południowy (1880 - 1885) pełniący funkcję budynek forteczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kojec kazamatowy południowy (1880 - 1885) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek forteczny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek kojec kazamatowy zachodni (1880 - 1885) pełniący funkcję budynek forteczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kojec kazamatowy zachodni (1880 - 1885) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek forteczny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek kojec kazamatowy wschodni (1880 - 1885) pełniący funkcję budynek forteczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kojec kazamatowy wschodni (1880 - 1885) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek forteczny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek kojec szyjowy (1880 - 1885) pełniący funkcję budynek forteczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kojec szyjowy (1880 - 1885) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek forteczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek forteczna droga dojazdowa (1880 - 1885) pełniący funkcję droga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku forteczna droga dojazdowa (1880 - 1885) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek droga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek czołowy ziemny wał piechoty z wybieżniami z koszar (1880 - 1885) pełniący funkcję umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku czołowy ziemny wał piechoty z wybieżniami z koszar (1880 - 1885) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek umocnienie ziemne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek ziemny wał artylerii (1880 - 1885) pełniący funkcję umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ziemny wał artylerii (1880 - 1885) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek umocnienie ziemne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek fosa (1880 - 1885) pełniący funkcję fosa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fosa (1880 - 1885) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fosa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek ziemny przedstok (1880 - 1885) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ziemny przedstok (1880 - 1885) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół klasztorny Augustianek (XVII w.) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Augustianek (XVII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Skałeczna .

Zabytek d. szkoła zakonna (1907 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku d. szkoła zakonna (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Skałeczna .

Zabytek klasztor (XVII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Skałeczna .

Zabytek przejście arkadowe (1727 r.) pełniący funkcję łącznik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku przejście arkadowe (1727 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek łącznik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Skałeczna .

Zabytek ogród (XVII w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (XVII w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół klasztorny Klarysek (XI - XVIII) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Klarysek (XI - XVIII) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek klasztor (XIV w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kościół pw. św. Andrzeja (przełom XI/XII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Andrzeja (przełom XI/XII w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na romański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek zespół klasztorny Augustianów (1350 - 1450) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Augustianów (1350 - 1450) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Augustiańska .

Zabytek klasztor z kaplicami i skrzydłami gospodarczymi (2. poł. XIV w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor z kaplicami i skrzydłami gospodarczymi (2. poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Augustiańska .

Zabytek kościół pw. św. Katarzyny (1350 - 1450) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Katarzyny (1350 - 1450) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Augustiańska .

Zabytek ogrodzenie (XIV w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (XIV w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Augustiańska .

Zabytek dzwonnica (2. poł. XV w.) pełniący funkcję dzwonnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dzwonnica (2. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek dzwonnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Augustiańska .

Zabytek ogrody klasztorne (przełom XIV/XV w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrody klasztorne (przełom XIV/XV w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Augustiańska .

Zabytek d. mur obronny miasta Kaziemierza (XIV w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku d. mur obronny miasta Kaziemierza (XIV w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Paulińska .

Zabytek zespół fortyfikacji (1850 - 1854) pełniący funkcję zespół - fortyfikacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół fortyfikacji (1850 - 1854) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fortyfikacja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Por. Antoniego Stawarza .

Zabytek prochownia podziemna (data nieznana) pełniący funkcję arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku prochownia podziemna (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek arsenał posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Por. Antoniego Stawarza .

Zabytek fort 31 Święty Benedykt (1850 - 1854) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fort 31 Święty Benedykt (1850 - 1854) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Por. Antoniego Stawarza .

Zabytek stanowisko broni przeciwlotniczej (1939 - 1945) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku stanowisko broni przeciwlotniczej (1939 - 1945) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Por. Antoniego Stawarza .

Zabytek stanowisko broni przeciwlotniczej (1939 - 1945) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku stanowisko broni przeciwlotniczej (1939 - 1945) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Por. Antoniego Stawarza .

Zabytek wał ziemny (1860 r.) pełniący funkcję umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wał ziemny (1860 r.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek umocnienie ziemne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Por. Antoniego Stawarza .

Zabytek aleja dojazdowa (data nieznana) pełniący funkcję droga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku aleja dojazdowa (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek droga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół dzieł obronnych nr 3, 3a i 3b (1854 - 1855) pełniący funkcję zespół - umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół dzieł obronnych nr 3, 3a i 3b (1854 - 1855) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - umocnienie ziemne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Mieczysława Małeckiego .

Zabytek wartownia (1907 - 1909) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wartownia (1907 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Vlastimila Hofmana .

Zabytek brama forteczna 3a (1907 - 1909) pełniący funkcję brama forteczna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku brama forteczna 3a (1907 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama forteczna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Mieczysława Małeckiego .

Zabytek zespół dworsko-parkowy (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-parkowy (4. ćw. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Generała Franciszka Paszkowskiego .

Zabytek dwór (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Generała Franciszka Paszkowskiego .

Zabytek stodoła (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję stodoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku stodoła (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stodoła posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kaczorówka .

Zabytek budynek gospodarczy (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (przełom XIX/XX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kaczorówka .

Zabytek piwnica II (XX w.) pełniący funkcję piwnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku piwnica II (XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek piwnica posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek piwnica I (XX w.) pełniący funkcję piwnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku piwnica I (XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek piwnica posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek ogród (koniec XIX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (koniec XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół klasztorny Pijarów (XVIII w.) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Pijarów (XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Pijarska .

Zabytek klasztor (XVIII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Pijarska .

Zabytek kościół pw. Przemienienia Pańskiego (1714 - 1727) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Przemienienia Pańskiego (1714 - 1727) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Pijarska .

Zabytek zespół klasztorny Karmelitanek Bosych (1903 - 1905) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Karmelitanek Bosych (1903 - 1905) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Łobzowska .

Zabytek kościół pw. św. Teresy (1903 - 1905) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Teresy (1903 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Łobzowska .

Zabytek klasztor (1903 - 1905) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (1903 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Łobzowska .

Zabytek pustelnia (1918 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pustelnia (1918 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Łobzowska .

Zabytek kaplica fundacyjna (1875 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaplica fundacyjna (1875 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Łobzowska .

Zabytek figura Matki Boskiej (data nieznana) pełniący funkcję figura w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku figura Matki Boskiej (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek figura posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Łobzowska .

Zabytek rzeźba św. Józefa (data nieznana) pełniący funkcję rzeźba w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku rzeźba św. Józefa (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rzeźba posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Łobzowska .

Zabytek krzyż (data nieznana) pełniący funkcję krzyż w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku krzyż (data nieznana) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek krzyż posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Łobzowska .

Zabytek kapliczka Matki Boskiej z Lourdes (1918 r.) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kapliczka Matki Boskiej z Lourdes (1918 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kapliczka posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Łobzowska .

Zabytek ogród (1903 - 1905) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (1903 - 1905) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Łobzowska .

Zabytek kapliczka Dzieciątka Jezus (data nieznana) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kapliczka Dzieciątka Jezus (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kapliczka posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Łobzowska .

Zabytek rzeźba serca Jezusowego (data nieznana) pełniący funkcję rzeźba w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku rzeźba serca Jezusowego (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rzeźba posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Łobzowska .

Zabytek figura Matki Boskiej (1906 r.) pełniący funkcję figura w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku figura Matki Boskiej (1906 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek figura posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Łobzowska .

Zabytek wirydarz ozdobny (data nieznana) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wirydarz ozdobny (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek wirydarz ozdobny (data nieznana) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wirydarz ozdobny (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek wirydarz ozdobny (data nieznana) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wirydarz ozdobny (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół strzelnicy garnizonowej (1896 r.) pełniący funkcję zespół - fortyfikacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół strzelnicy garnizonowej (1896 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fortyfikacja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Królowej Jadwigi .

Zabytek pawilon drewniany z magazynem (1886 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon drewniany z magazynem (1886 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Królowej Jadwigi .

Zabytek wartownia (data nieznana) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wartownia (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Królowej Jadwigi .

Zabytek strzelnica (data nieznana) pełniący funkcję strzelnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku strzelnica (data nieznana) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek strzelnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Królowej Jadwigi .

Zabytek wały ziemne z układem zieleni (1896 r.) pełniący funkcję umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wały ziemne z układem zieleni (1896 r.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek umocnienie ziemne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Królowej Jadwigi .

Zabytek zespół synagogi Remuh (1557 r.) pełniący funkcję zespół - synagoga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół synagogi Remuh (1557 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - synagoga posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szeroka .

Zabytek synagoga Remuh (1557 r.) pełniący funkcję synagoga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku synagoga Remuh (1557 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek synagoga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szeroka .

Zabytek cmentarz, tzw. Stary (1533 r.) pełniący funkcję cmentarz żydowski w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku cmentarz, tzw. Stary (1533 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz żydowski posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół d. więzienia garnizonowego (1890 r.) pełniący funkcję zespół - więzienie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół d. więzienia garnizonowego (1890 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - więzienie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Montelupich .

Zabytek budynek więzienny (1890 r.) pełniący funkcję więzienie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek więzienny (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek więzienie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Montelupich .

Zabytek budynek sądu i administracji (1890 r.) pełniący funkcję sąd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek sądu i administracji (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek sąd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Montelupich .

Zabytek ogrodzenie (1890 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Montelupich .

Zabytek zespół klasztorny Urszulanek (1875 - 1931) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Urszulanek (1875 - 1931) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Starowiślna .

Zabytek dom (1875 - 1931) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1875 - 1931) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Starowiślna .

Zabytek dom (1875 - 1931) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1875 - 1931) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Starowiślna .

Zabytek dom (1875 - 1931) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1875 - 1931) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Starowiślna .

Zabytek klasztor z kaplicą (1894 r.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor z kaplicą (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Starowiślna .

Zabytek altana ogrodowa (koniec XIX w.) pełniący funkcję inna budowla parkowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku altana ogrodowa (koniec XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inna budowla parkowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Starowiślna .

Zabytek grota Matki Boskiej z Lourdes (1904 r.) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku grota Matki Boskiej z Lourdes (1904 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kapliczka posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Starowiślna .

Zabytek figura Chrystusa niosącego krzyż (1890 r.) pełniący funkcję figura w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku figura Chrystusa niosącego krzyż (1890 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek figura posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Starowiślna .

Zabytek figura św. Stanisława (1911 r.) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku figura św. Stanisława (1911 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kapliczka posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Starowiślna .

Zabytek altana w stylu szwajcarskim (koniec XIX w.) pełniący funkcję inna budowla parkowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku altana w stylu szwajcarskim (koniec XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inna budowla parkowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Starowiślna .

Zabytek altana z figurą św. Józefa (koniec XIX w.) pełniący funkcję inna budowla parkowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku altana z figurą św. Józefa (koniec XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inna budowla parkowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Starowiślna .

Zabytek figura Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej (1858 r.) pełniący funkcję figura w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku figura Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej (1858 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek figura posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Starowiślna .

Zabytek ogród (XVIII w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół klasztorny Kamedułów (1. poł. XVII w.) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Kamedułów (1. poł. XVII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Konarowa .

Zabytek klasztor (1. poł. XVII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (1. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Konarowa .

Zabytek kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1603 - 1605) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1603 - 1605) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Konarowa .

Zabytek zespół klasztorny Misjonarzy (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję zespół - kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Misjonarzy (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Filipa .

Zabytek klasztor (1865 r.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (1865 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Filipa .

Zabytek kościół pw. św. Wincentego a Paulo (1876 - 1877) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Wincentego a Paulo (1876 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Filipa .

Zabytek Fort nr 53a Winnica (1898 - 1899) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Fort nr 53a Winnica (1898 - 1899) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Winnicka .

Zabytek tradytor (1897 - 1899) pełniący funkcję budynek forteczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku tradytor (1897 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek forteczny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Winnicka .

Zabytek koszary obronne (1897 - 1899) pełniący funkcję budynek forteczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku koszary obronne (1897 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek forteczny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Winnicka .

Zabytek plac broni (data nieznana) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku plac broni (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Winnicka .

Zabytek most ruchomy (1897 - 1899) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku most ruchomy (1897 - 1899) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek ciąg okopów i podziemnych kawern schronowych na przedpolu (data nieznana) pełniący funkcję umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ciąg okopów i podziemnych kawern schronowych na przedpolu (data nieznana) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek umocnienie ziemne posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek obwodowy wał ziemny (data nieznana) pełniący funkcję umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku obwodowy wał ziemny (data nieznana) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek umocnienie ziemne posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek kuta w skale fosa z kojcem kazamatowym (data nieznana) pełniący funkcję fosa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kuta w skale fosa z kojcem kazamatowym (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fosa posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek przedskok ziemny (data nieznana) pełniący funkcję umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku przedskok ziemny (data nieznana) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek umocnienie ziemne posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek forteczna droga dojazdowa (1897 - 1899) pełniący funkcję droga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku forteczna droga dojazdowa (1897 - 1899) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek droga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół klasztorny Prezentek (1. poł. XVIII w.) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Prezentek (1. poł. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek kościół pw. św.św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (XII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św.św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (XII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek klasztor (1. poł. XVIII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (1. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek zespół szpitala wojskowego (1907 - 1911) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół szpitala wojskowego (1907 - 1911) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek budynek gospodarczy VI (1907 - 1911) pełniący funkcję przychodnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy VI (1907 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek przychodnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Prądnicka .

Zabytek kaplica z przyległym budynkiem (1907 - 1911) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaplica z przyległym budynkiem (1907 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek budynek gospodarczy IV (1907 - 1911) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy IV (1907 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek budynek kliniczny III (1907 - 1911) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek kliniczny III (1907 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek budynek gospodarczy II (1907 - 1911) pełniący funkcję garaż w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy II (1907 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek garaż posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek budynek gospodarczy I (1907 - 1911) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy I (1907 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek budynek przychodni (1907 - 1911) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek przychodni (1907 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek budynek izby przyjęć (1907 - 1911) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek izby przyjęć (1907 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek budynek kliniczny II (1907 - 1911) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek kliniczny II (1907 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek budynek gospodarczy V (1907 - 1911) pełniący funkcję pralnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy V (1907 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek pralnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek budynek kliniczny V (1907 - 1911) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek kliniczny V (1907 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek budynek kliniczny VI (1907 - 1911) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek kliniczny VI (1907 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek budynek kliniczny IV (1907 - 1911) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek kliniczny IV (1907 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek prosektorium (1907 - 1911) pełniący funkcję garaż w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku prosektorium (1907 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek garaż posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek budynek gospodarczy III (1907 - 1911) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy III (1907 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek budynek kliniczny I (1907 - 1911) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek kliniczny I (1907 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek ogrodzenie z bramą (1907 - 1911) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramą (1907 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek zespół koszar poaustriackich (1896 - 1915) pełniący funkcję zespół - koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół koszar poaustriackich (1896 - 1915) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Modrzewiowa .

Zabytek budynek koszarowy II (1896 - 1915) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek koszarowy II (1896 - 1915) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Modrzewiowa .

Zabytek izba chorych (1896 - 1915) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku izba chorych (1896 - 1915) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Modrzewiowa .

Zabytek budynek dowództwa (1896 - 1915) pełniący funkcję sztab w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek dowództwa (1896 - 1915) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sztab posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Modrzewiowa .

Zabytek stajnia (1896 - 1915) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku stajnia (1896 - 1915) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Modrzewiowa .

Zabytek kasyno (1896 - 1915) pełniący funkcję kasyno w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kasyno (1896 - 1915) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kasyno posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Modrzewiowa .

Zabytek budynek biurowy (1896 - 1915) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek biurowy (1896 - 1915) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Modrzewiowa .

Zabytek magazyn (1896 - 1915) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku magazyn (1896 - 1915) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Modrzewiowa .

Zabytek budynek koszarowy I (1896 - 1915) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek koszarowy I (1896 - 1915) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Modrzewiowa .

Zabytek zieleń komponowana (1896 - 1915) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zieleń komponowana (1896 - 1915) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Modrzewiowa .

Zabytek piwniczka (1896 - 1915) pełniący funkcję piwnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku piwniczka (1896 - 1915) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek piwnica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Modrzewiowa .

Zabytek plac apelowy () pełniący funkcję plac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku plac apelowy () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek plac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek założenie pałacowo-parkowe d. pałacu królewskiego (1300 - 1850) pełniący funkcję zespół - pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku założenie pałacowo-parkowe d. pałacu królewskiego (1300 - 1850) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pałac posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Podchorążych .

Zabytek pałac królewski na Łobzowie (XIV w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac królewski na Łobzowie (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Podchorążych .

Zabytek ogród (XVI w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (XVI w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Podchorążych .

Zabytek zespół klasztorny Jezuitów (XIV - XVIII) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Jezuitów (XIV - XVIII) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek klasztor (1583 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (1583 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mały Rynek .

Zabytek kościół pw. św. Barbary (1394 - 1402) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Barbary (1394 - 1402) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mały Rynek .

Zabytek kaplica Ogrójec (1488 - 1518) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaplica Ogrójec (1488 - 1518) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Mariacki .

Zabytek kaplica im. Jezus (1605 - 1608) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaplica im. Jezus (1605 - 1608) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kaplica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Mariacki .

Zabytek zespół klasztorny Karmelitów Bosych (pocz. XX w.) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Karmelitów Bosych (pocz. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (1907 - 1910) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek klasztor (1907 - 1909) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (1907 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek ogrodzenie (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (data nieznana) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek zespół rzeźni miejskiej (1877 - 1878) pełniący funkcję zespół - rzeźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół rzeźni miejskiej (1877 - 1878) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - rzeźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek chlewnia, ob. szatnia (1910 r.) pełniący funkcję chlew w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku chlewnia, ob. szatnia (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek chlew posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rzeźnicza .

Zabytek budynek administracyjny II (1910 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny II (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rzeźnicza .

Zabytek budynek administracyjny I (1910 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny I (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rzeźnicza .

Zabytek dom mieszkalny (1910 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rzeźnicza .

Zabytek budynek administracyjny III (1910 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny III (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rzeźnicza .

Zabytek łącznik-przewiązka z bramami (1910 r.) pełniący funkcję łącznik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku łącznik-przewiązka z bramami (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek łącznik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rzeźnicza .

Zabytek zespół magazynów artyleryjskich d. Zbrojowni Twierdzy Kraków (1882 - 1892) pełniący funkcję zespół - arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół magazynów artyleryjskich d. Zbrojowni Twierdzy Kraków (1882 - 1892) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - arsenał posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek budynek socjalny (1882 - 1892) pełniący funkcję budynek socjalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek socjalny (1882 - 1892) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek socjalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek hala produkcyjna II (1882 - 1892) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku hala produkcyjna II (1882 - 1892) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek budynek administracyjny (1882 - 1892) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1882 - 1892) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek hala produkcyjna I (1882 - 1892) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku hala produkcyjna I (1882 - 1892) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek zespół cmentarza żydowskiego (1800 r.) pełniący funkcję zespół - cmentarz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół cmentarza żydowskiego (1800 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - cmentarz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Miodowa .

Zabytek dom przedpogrzebowy (koniec XIX w.) pełniący funkcję dom pogrzebowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom przedpogrzebowy (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek dom pogrzebowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Miodowa .

Zabytek cmentarz żydowski (XIX w.) pełniący funkcję cmentarz żydowski w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku cmentarz żydowski (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz żydowski posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Miodowa .

Zabytek zespół kościoła parafialnego pw. św. Józefa (1905 - 1909) pełniący funkcję zespół - kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół kościoła parafialnego pw. św. Józefa (1905 - 1909) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kościół posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Zamoyskiego .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Józefa (1905 - 1909) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Józefa (1905 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Zamoyskiego .

Zabytek dzwonnica (1905 - 1909) pełniący funkcję dzwonnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dzwonnica (1905 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek dzwonnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Zamoyskiego .

Zabytek ogrodzenie (1905 - 1909) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1905 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Zamoyskiego .

Zabytek zespół mostu kolejowego (1897 - 1898) pełniący funkcję zespół - zespół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół mostu kolejowego (1897 - 1898) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - zespół posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lubicz .

Zabytek schody przy moście (1897 - 1898) pełniący funkcję schody w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku schody przy moście (1897 - 1898) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schody posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lubicz .

Zabytek mury oporowe podkopu (1897 - 1898) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku mury oporowe podkopu (1897 - 1898) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lubicz .

Zabytek most kolejowy (1897 - 1898) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku most kolejowy (1897 - 1898) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lubicz .

Zabytek schody do ulicy Bosackiej (1897 - 1898) pełniący funkcję schody w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku schody do ulicy Bosackiej (1897 - 1898) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schody posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego .

Zabytek zespół Fortu nr 39 Olszanica (1884 r.) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół Fortu nr 39 Olszanica (1884 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ireny Kosmowskiej .

Zabytek koszary szyjowe (1910 r.) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku koszary szyjowe (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ireny Kosmowskiej .

Zabytek fort nr 39 Olszanica (1884 r.) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fort nr 39 Olszanica (1884 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ireny Kosmowskiej .

Zabytek kopuła pancerna obserwacyjna (1884 r.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kopuła pancerna obserwacyjna (1884 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek schron pogotowia (1910 r.) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku schron pogotowia (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek przelotnia między murami oporowymi (1910 r.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku przelotnia między murami oporowymi (1910 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek ziemna kaponiera zapola (1884 r.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ziemna kaponiera zapola (1884 r.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół dworsko-parkowy (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-parkowy (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tyniecka .

Zabytek dwór (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tyniecka .

Zabytek park (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park (1. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tyniecka .

Zabytek zespół Dworca Głównego PKP (1844 - 1847) pełniący funkcję zespół - dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół Dworca Głównego PKP (1844 - 1847) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego .

Zabytek dworzec PKP (1844 - 1847) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dworzec PKP (1844 - 1847) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego .

Zabytek wiata na peronie nr 2 (poł. XIX w.) pełniący funkcję wiata w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wiata na peronie nr 2 (poł. XIX w.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wiata posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego .

Zabytek zespół koszar i zaopatrzenia d. Twierdzy Kraków (1882 - 1892) pełniący funkcję zespół - koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół koszar i zaopatrzenia d. Twierdzy Kraków (1882 - 1892) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - koszary posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wita Stwosza .

Zabytek budynek koszarowy (1910 r.) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek koszarowy (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wita Stwosza .

Zabytek fabryka konserw (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fabryka konserw (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wita Stwosza .

Zabytek piekarnia (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku piekarnia (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wita Stwosza .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół budynków Hotelu Garnizonowego (koniec XIX w.) pełniący funkcję zespół - hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół budynków Hotelu Garnizonowego (koniec XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Gertrudy .

Zabytek hotel Royal (1898 r.) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku hotel Royal (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Gertrudy .

Zabytek hotel Union (1894 r.) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku hotel Union (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Gertrudy .

Zabytek hotel City (1885 r.) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku hotel City (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Gertrudy .

Zabytek hotel Garnizonowy (1885 r.) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku hotel Garnizonowy (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Gertrudy .

Zabytek zespół fortyfikacji fortu 51 1/2 Swoszowice (1897 - 1898) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół fortyfikacji fortu 51 1/2 Swoszowice (1897 - 1898) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa i Floriana Sawiczewskich .

Zabytek pozostałości baterii FB 51c (1897 r.) pełniący funkcję działobitnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pozostałości baterii FB 51c (1897 r.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek działobitnia posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa i Floriana Sawiczewskich .

Zabytek schron amunicyjny fortu nr 51 1/2 Swoszowice (1913 - 1914) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku schron amunicyjny fortu nr 51 1/2 Swoszowice (1913 - 1914) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Myślenicka .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół klasztorny Karmelitanek Bosych na Wesołej (1. ćw. XVIII w.) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Karmelitanek Bosych na Wesołej (1. ćw. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek klasztor (1. ćw. XVIII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (1. ćw. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek kościół pw. św. Teresy (1720 - 1732) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Teresy (1720 - 1732) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek zespół koszar lotniczych i ułańskich (1888 - 1892) pełniący funkcję zespół - koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół koszar lotniczych i ułańskich (1888 - 1892) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ułanów .

Zabytek budynek kancelarii lotniska (1916 - 1917) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek kancelarii lotniska (1916 - 1917) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Akacjowa .

Zabytek budynek oficerski koszar lotniczych (1917 r.) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek oficerski koszar lotniczych (1917 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek budynek oficerski koszar 2 Pułku Lotniczego (1925 r.) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek oficerski koszar 2 Pułku Lotniczego (1925 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek hangar tybu Wiener-Neustadt (1915 - 1916) pełniący funkcję hangar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku hangar tybu Wiener-Neustadt (1915 - 1916) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hangar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek fragment pola wzlotów (1914 r.) pełniący funkcję pas startowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fragment pola wzlotów (1914 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pas startowy posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek aleja (1917 r.) pełniący funkcję aleja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku aleja (1917 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek aleja posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Ogród Lotników (1917 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Ogród Lotników (1917 r.) to , a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek ogród posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół karczmy (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję zespół - karczma w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół karczmy (1. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - karczma posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Twardowskiego .

Zabytek dom (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Twardowskiego .

Zabytek d. spichlerz (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku d. spichlerz (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Twardowskiego .

Zabytek karczma (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję karczma w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku karczma (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek karczma posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Twardowskiego .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół budynków kolejowych (1897 - 1934) pełniący funkcję zespół - lokomotywownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół budynków kolejowych (1897 - 1934) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - lokomotywownia posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bosacka .

Zabytek lokomotywownia (1897 r.) pełniący funkcję lokomotywownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku lokomotywownia (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek lokomotywownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bosacka .

Zabytek drukarnia (1926 - 1927) pełniący funkcję drukarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku drukarnia (1926 - 1927) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek drukarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bosacka .

Zabytek wieża ciśnień (1934 r.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wieża ciśnień (1934 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lubicz .

Zabytek główny fort pancerny nr 49 1/4 Grębałów (1896 - 1898) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku główny fort pancerny nr 49 1/4 Grębałów (1896 - 1898) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Geodetów .

Zabytek koszary obronne (1896 - 1898) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku koszary obronne (1896 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Geodetów .

Zabytek tradytor (1896 - 1898) pełniący funkcję budynek forteczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku tradytor (1896 - 1898) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek forteczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Geodetów .

Zabytek fort 49 1/4 Grębałów (1896 - 1898) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fort 49 1/4 Grębałów (1896 - 1898) to inna, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Geodetów .

Zabytek forteczna droga dojazdowa (1896 - 1898) pełniący funkcję droga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku forteczna droga dojazdowa (1896 - 1898) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek droga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek kaponiera grodzona w parowie (1896 - 1898) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaponiera grodzona w parowie (1896 - 1898) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek południowy zespół portowy - Nowy Park II Pułku Lotniczego (1929 r.) pełniący funkcję zespół - lotnisko w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku południowy zespół portowy - Nowy Park II Pułku Lotniczego (1929 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - lotnisko posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Jana Pawła II .

Zabytek hangar samolotowy (1929 - 1931) pełniący funkcję hangar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku hangar samolotowy (1929 - 1931) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hangar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Jana Pawła II .

Zabytek zachodni zespół portowy II Pułku Lotniczego (data nieznana) pełniący funkcję zespół - lotnisko w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zachodni zespół portowy II Pułku Lotniczego (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - lotnisko posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek część pola wzlotów (data nieznana) pełniący funkcję zespół - lotnisko w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku część pola wzlotów (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - lotnisko posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek strefa wolnego przelotu między zespołami portowymi (data nieznana) pełniący funkcję zespół - lotnisko w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku strefa wolnego przelotu między zespołami portowymi (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - lotnisko posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek główny fort pancerny 52 1/2 N (1897 r.) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku główny fort pancerny 52 1/2 N (1897 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kozienicka .

Zabytek koszary schronowe (1897 r.) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku koszary schronowe (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kozienicka .

Zabytek fosa (1897 r.) pełniący funkcję fosa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fosa (1897 r.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fosa posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kozienicka .

Zabytek mała kaponiera obrony wjazdu (1897 r.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku mała kaponiera obrony wjazdu (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kozienicka .

Zabytek ziemny wał strzelecki (1897 r.) pełniący funkcję umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ziemny wał strzelecki (1897 r.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek umocnienie ziemne posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kozienicka .

Zabytek główny fort pancerny 52 1/2 S (1897 r.) pełniący funkcję zespół - fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku główny fort pancerny 52 1/2 S (1897 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kozienicka .

Zabytek koszary (1897 r.) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku koszary (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kozienicka .

Zabytek 2 wieże artyleryjskie (1897 r.) pełniący funkcję wieża obronna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku 2 wieże artyleryjskie (1897 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża obronna posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kozienicka .

Zabytek wieża obserwacyjna (1897 r.) pełniący funkcję wieża obronna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wieża obserwacyjna (1897 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża obronna posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kozienicka .

Zabytek Bulwary Wiślane (1907 r.) pełniący funkcję zespół - nabrzeże/bulwar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Bulwary Wiślane (1907 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - nabrzeże/bulwar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Powiśle .

Zabytek Bulwar Czerwieński (1907 r.) pełniący funkcję nabrzeże lub bulwar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Bulwar Czerwieński (1907 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek nabrzeże lub bulwar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Powiśle .

Zabytek bulwar (1907 r.) pełniący funkcję nabrzeże lub bulwar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku bulwar (1907 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek nabrzeże lub bulwar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tyniecka .

Zabytek Bulwar Wołyński (1907 r.) pełniący funkcję nabrzeże lub bulwar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Bulwar Wołyński (1907 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek nabrzeże lub bulwar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Bulwar Poleski (1907 r.) pełniący funkcję nabrzeże lub bulwar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Bulwar Poleski (1907 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek nabrzeże lub bulwar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Bulwar Rodła (1907 - 1913) pełniący funkcję nabrzeże lub bulwar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Bulwar Rodła (1907 - 1913) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek nabrzeże lub bulwar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Most Retmański (data nieznana) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Most Retmański (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Bulwar Inflancki (1907 r.) pełniący funkcję nabrzeże lub bulwar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Bulwar Inflancki (1907 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek nabrzeże lub bulwar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Bulwar Kurlandzki (1907 r.) pełniący funkcję nabrzeże lub bulwar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Bulwar Kurlandzki (1907 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek nabrzeże lub bulwar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Bulwar Podolski (1907 r.) pełniący funkcję nabrzeże lub bulwar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Bulwar Podolski (1907 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek nabrzeże lub bulwar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek relikty średniowiecznej zabudowy (IX - XIII w.) pełniący funkcję zespół - kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku relikty średniowiecznej zabudowy (IX - XIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kościół posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek relikty rotundy (data nieznana) pełniący funkcję relikt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku relikty rotundy (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek relikt posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zamek Wawel .

Zabytek relikty domów wikaryjskich (data nieznana) pełniący funkcję relikt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku relikty domów wikaryjskich (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek relikt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zamek Wawel .

Zabytek pallatium romańskie (data nieznana) pełniący funkcję relikt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pallatium romańskie (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na romański. Zabytek relikt posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek relikt domu wikariuszy (data nieznana) pełniący funkcję relikt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku relikt domu wikariuszy (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek relikt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek relikty budowli czworokątnej (data nieznana) pełniący funkcję relikt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku relikty budowli czworokątnej (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek relikt posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek relikty kaplicy św. Marii Egipcjanki (data nieznana) pełniący funkcję relikt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku relikty kaplicy św. Marii Egipcjanki (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek relikt posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek relikty rotundy B (data nieznana) pełniący funkcję relikt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku relikty rotundy B (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek relikt posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek relikty rotundy NMP (data nieznana) pełniący funkcję relikt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku relikty rotundy NMP (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek relikt posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek relikty kościoła św. Jerzego (data nieznana) pełniący funkcję relikt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku relikty kościoła św. Jerzego (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek relikt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek relikty kościoła św. Michała (data nieznana) pełniący funkcję relikt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku relikty kościoła św. Michała (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek relikt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek relikty rotundy przy Baszcie Sandomierskiej (data nieznana) pełniący funkcję relikt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku relikty rotundy przy Baszcie Sandomierskiej (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek relikt posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek relikty kościoła romańskiego pw. św. Gereona (data nieznana) pełniący funkcję relikt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku relikty kościoła romańskiego pw. św. Gereona (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na romański. Zabytek relikt posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek układ d. założenia folwarcznego (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję zespół - folwark w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku układ d. założenia folwarcznego (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - folwark posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tyniecka .

Zabytek drzewostan (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku drzewostan (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tyniecka .

Zabytek zabudowa folwarczna (XVIII - XIX) pełniący funkcję zespół - folwark w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zabudowa folwarczna (XVIII - XIX) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - folwark posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Benedyktyńska .

Zabytek budynki gospodarcze (data nieznana) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynki gospodarcze (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Benedyktyńska .

Zabytek rządcówka, ob. plebania (XVIII - XIX) pełniący funkcję rządcówka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku rządcówka, ob. plebania (XVIII - XIX) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rządcówka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Benedyktyńska .

Zabytek spichlerz (XVIII - XIX) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku spichlerz (XVIII - XIX) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Benedyktyńska .

Zabytek kuźnia (XVIII - XIX) pełniący funkcję kuźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kuźnia (XVIII - XIX) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kuźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek obwarowania nowożytne (XII - XV w.) pełniący funkcję zespół - mur obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku obwarowania nowożytne (XII - XV w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - mur obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek basteja (data nieznana) pełniący funkcję basteja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku basteja (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek basteja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek mury obronne (XII - XV w.) pełniący funkcję mur obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku mury obronne (XII - XV w.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek brama (koniec XVI w.) pełniący funkcję brama forteczna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku brama (koniec XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama forteczna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek brama (1921 r.) pełniący funkcję brama forteczna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku brama (1921 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama forteczna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek brama (2. ćw. XX w.) pełniący funkcję brama forteczna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku brama (2. ćw. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama forteczna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek baszta (XIV w.) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku baszta (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek baszta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek baszta (XV w.) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku baszta (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek baszta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek baszta (poł. XV w.) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku baszta (poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek baszta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek bastion (XIV w.) pełniący funkcję basteja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku bastion (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek basteja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek bastion (XIV w.) pełniący funkcję bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku bastion (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bastion posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół zabudowy d. III dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Nowy Świat (data nieznana) pełniący funkcję zespół - osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół zabudowy d. III dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Nowy Świat (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek folwark (pocz. XX w.) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku folwark (pocz. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek ekonomówka (1907 - 1914) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ekonomówka (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek ptaszarnia (1907 - 1914) pełniący funkcję wybieg dla zwierząt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ptaszarnia (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek wybieg dla zwierząt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek stajnia z wozownią (1910 - 1914) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku stajnia z wozownią (1910 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek budynek mieszkalny (1. ćw. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1. ćw. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek rzeźnia (1908 - 1914) pełniący funkcję rzeźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku rzeźnia (1908 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek rzeźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek obora (1907 - 1914) pełniący funkcję obora w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku obora (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek obora posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek chlewnia (1907 - 1914) pełniący funkcję chlew w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku chlewnia (1907 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek chlew posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Józefa Babińskiego .

Zabytek szaniec FS 3 (1854 - 1855) pełniący funkcję zespół - umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szaniec FS 3 (1854 - 1855) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - umocnienie ziemne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Mieczysława Małeckiego .

Zabytek słup graniczny (1866 r.) pełniący funkcję słup graniczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku słup graniczny (1866 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek słup graniczny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Mieczysława Małeckiego .

Zabytek fosa kuta w skale (1854 - 1855) pełniący funkcję fosa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fosa kuta w skale (1854 - 1855) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fosa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Mieczysława Małeckiego .

Zabytek zespół dworski (XVII w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół dworski (XVII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Harcmistrza Stanisława Millana .

Zabytek dom, tzw. pałac (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom, tzw. pałac (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Harcmistrza Stanisława Millana .

Zabytek dwór (XVII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Harcmistrza Stanisława Millana .

Zabytek budynek gospodarczy (XIX - XX) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (XIX - XX) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek ogród (koniec XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (koniec XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Harcmistrza Stanisława Millana .

Zabytek zespół dworku Potockich (1835 - 1836) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół dworku Potockich (1835 - 1836) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Straszewskiego .

Zabytek dwór (1835 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór (1835 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Straszewskiego .

Zabytek oficyna (1836 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna (1836 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Straszewskiego .

Zabytek oficyna (1836 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna (1836 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Straszewskiego .

Zabytek zespół kamienicy (data nieznana) pełniący funkcję zespół - kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół kamienicy (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek układ urbanistyczny z krajobrazem kulturowym zachodniej części Alei Trzech Wieszczów (1918 - 1939) pełniący funkcję ulica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku układ urbanistyczny z krajobrazem kulturowym zachodniej części Alei Trzech Wieszczów (1918 - 1939) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek ulica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Juliusza Słowackiego .

Zabytek osiedle mieszkaniowe Salwator (1909 - 1913) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku osiedle mieszkaniowe Salwator (1909 - 1913) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Bronisławy .

Zabytek dawne miasto (1779 r.) pełniący funkcję miasto w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dawne miasto (1779 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek miasto posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek układ urbanistyczny Kazimierza w obrębie tzw. nowego miasta (data nieznana) pełniący funkcję dzielnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku układ urbanistyczny Kazimierza w obrębie tzw. nowego miasta (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dzielnica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek dzielnica Wesoła (XIII w.) pełniący funkcję dzielnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dzielnica Wesoła (XIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dzielnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Śródmieście (1257 r.) pełniący funkcję dzielnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Śródmieście (1257 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dzielnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek osiedle robotnicze Modrzejówka (pocz. XX w.) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku osiedle robotnicze Modrzejówka (pocz. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek dzielnice: Kazimierz i Stradom (1335 r.) pełniący funkcję dzielnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dzielnice: Kazimierz i Stradom (1335 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dzielnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Planty (1821 - 1826) pełniący funkcję założenie urbanistyczne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Planty (1821 - 1826) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek założenie urbanistyczne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek dzielnica Kleparz (1366 - 2000) pełniący funkcję dzielnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dzielnica Kleparz (1366 - 2000) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dzielnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zespół Wzgórza Wawelskiego (XI - X w.) pełniący funkcję założenie urbanistyczne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zespół Wzgórza Wawelskiego (XI - X w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek założenie urbanistyczne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek układ urbanistyczny dawnej III dzielnicy Nowy Świat (pocz. XVI w.) pełniący funkcję założenie urbanistyczne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku układ urbanistyczny dawnej III dzielnicy Nowy Świat (pocz. XVI w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek założenie urbanistyczne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek dzielnica Nowa Huta (1949 - 1958) pełniący funkcję miasto w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dzielnica Nowa Huta (1949 - 1958) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek miasto posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek układ urbanistyczny d. IV dzielnicy Krakowa - Piasek (data nieznana) pełniący funkcję dzielnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku układ urbanistyczny d. IV dzielnicy Krakowa - Piasek (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dzielnica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Pałac Decjusza (1530 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Pałac Decjusza (1530 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica 28 Lipca 1943 .

Zabytek dom z podstacją elektryczną (1908 - 1910) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom z podstacją elektryczną (1908 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Adama Asnyka .

Zabytek dom (1892 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Adama Asnyka .

Zabytek budynek d. Gimnazjum OO. Pijarów (1909 - 1913) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek d. Gimnazjum OO. Pijarów (1909 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Akacjowa .

Zabytek willa (1890 - 1900) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1890 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja 29 Listopada .

Zabytek rogatka warszawska (1900 r.) pełniący funkcję rogatka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku rogatka warszawska (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rogatka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja 29 Listopada .

Zabytek dom im. Józefa Piłsudskiego (1931 - 1934) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom im. Józefa Piłsudskiego (1931 - 1934) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja 3 Maja .

Zabytek Akademia Rolnicza (1910 - 1912) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Akademia Rolnicza (1910 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Adama Mickiewicza .

Zabytek budynek Śląskiego Seminarium Duchownego (1926 r.) pełniący funkcję seminarium duchowne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek Śląskiego Seminarium Duchownego (1926 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek seminarium duchowne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Adama Mickiewicza .

Zabytek dom (1904 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Adama Mickiewicza .

Zabytek Szkoła Przemysłowa (1907 - 1912) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Szkoła Przemysłowa (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Adama Mickiewicza .

Zabytek kaplica bł. Bronisławy (1861 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaplica bł. Bronisławy (1861 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Jerzego Waszyngtona .

Zabytek kaplica cmentarna pw. św Józefa (1888 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaplica cmentarna pw. św Józefa (1888 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Jerzego Waszyngtona .

Zabytek kamienica (1911 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Juliusza Słowackiego .

Zabytek kamienica (1929 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Juliusza Słowackiego .

Zabytek kamienica z oficyną (1910 - 1911) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Juliusza Słowackiego .

Zabytek kamienica (1895 - 1896) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1895 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Juliusza Słowackiego .

Zabytek kamienica (1899 - 1904) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1899 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Juliusza Słowackiego .

Zabytek dom podcieniowy (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom podcieniowy (przełom XVIII/XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Panieńskich Skał .

Zabytek kamienica Szarotka (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Szarotka (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Zygmunta Krasińskiego .

Zabytek kamienica Pod Sową (1907 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Sową (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Zygmunta Krasińskiego .

Zabytek kamienica z Zakładem Witraży Żeleńskiego, ob. muzeum witraży (1906 - 1907) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z Zakładem Witraży Żeleńskiego, ob. muzeum witraży (1906 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Zygmunta Krasińskiego .

Zabytek szkoła (1903 - 1904) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szkoła (1903 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleksandra Lubomirskiego .

Zabytek kamienica frontowa (1912 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica frontowa (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleksandra Lubomirskiego .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ambrożego Grabowskiego .

Zabytek kamienica (1902 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ambrożego Grabowskiego .

Zabytek dom (1906 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ariańska .

Zabytek dom (1899 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ariańska .

Zabytek budynek d. stajni i wozowni (1879 r.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek d. stajni i wozowni (1879 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ariańska .

Zabytek kamienica (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ariańska .

Zabytek kamienica (1911 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ariańska .

Zabytek kamienica (1887 - 1890) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1887 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ariańska .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ariańska .

Zabytek kamienica (poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Augustiańska .

Zabytek kamienica (1829 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1829 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Augustiańska .

Zabytek kamienica (1828 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1828 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Augustiańska .

Zabytek dom (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Augustiańska .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Augustiańska .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Augustiańska .

Zabytek dom (1911 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Augustiańska .

Zabytek kuźnia folwarczna (XIX w.) pełniący funkcję kuźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kuźnia folwarczna (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kuźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Balicka .

Zabytek kamienica (1909 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Barska .

Zabytek dom (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Barska .

Zabytek willa (1907 - 1911) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1907 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Barska .

Zabytek dom (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Barska .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Barska .

Zabytek kamienica (1911 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Basztowa .

Zabytek kamienica (1878 - 1879) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1878 - 1879) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Basztowa .

Zabytek kamienica (1880 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Basztowa .

Zabytek Narodowy Bank Polski (1920 r.) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Narodowy Bank Polski (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Basztowa .

Zabytek gmach Urzędu Wojewódzkiego (1898 - 1900) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku gmach Urzędu Wojewódzkiego (1898 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Basztowa .

Zabytek kamienica (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Basztowa .

Zabytek kamienica (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Basztowa .

Zabytek Hotel Polonia (1886 - 1887) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Hotel Polonia (1886 - 1887) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Basztowa .

Zabytek kamienica (1887 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Basztowa .

Zabytek kamienica Towarzystwa Ubezpieczeń Florianka, ob. zespół szkół muzycznych (1885 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Towarzystwa Ubezpieczeń Florianka, ob. zespół szkół muzycznych (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Basztowa .

Zabytek kamienica (1884 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1884 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Basztowa .

Zabytek chałupa (1876 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku chałupa (1876 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Benedyktyńska .

Zabytek kościół pw. św. Bernarda (2. poł. XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Bernarda (2. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bernardyńska .

Zabytek klasztor (XVII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bernardyńska .

Zabytek szkoła (1877 - 1878) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szkoła (1877 - 1878) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bernardyńska .

Zabytek wozownia (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję zajazd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wozownia (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zajazd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Białoprądnicka .

Zabytek dom, tzw. Jasny Dom (1909 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom, tzw. Jasny Dom (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Biskupia .

Zabytek dom (1905 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Biskupia .

Zabytek kaplica pw. Matki Boskiej Śnieżnej (1637 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaplica pw. Matki Boskiej Śnieżnej (1637 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bodzowska .

Zabytek dom (1889 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek kamienica (1834 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1834 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek kamienica (1880 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek kamienica (1892 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek dom (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek dom (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek kamienica (1885 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek dom (1894 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek dom (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek dom (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek kamienica (1880 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek kamienica z oficynami (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek dom (1889 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek kamienica (1886 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1886 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek kamienica (1880 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek kamienica (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek kamienica Pod Kotwicą (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Kotwicą (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek oficyna boczna (XVIII w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna boczna (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek kamienica z 2 oficynami (1906 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z 2 oficynami (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bonerowska .

Zabytek kamienica (4. ćw. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (4. ćw. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bożego Ciała .

Zabytek dom (3. ćw. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (3. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bożego Ciała .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bożego Ciała .

Zabytek kościół pw. Bożego Ciała (XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Bożego Ciała (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bożego Ciała .

Zabytek kościół pw. Bożego Miłosierdzia (1624 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Bożego Miłosierdzia (1624 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bożego Miłosierdzia .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bracka .

Zabytek kamienica z oficynami (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bracka .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bracka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bracka .

Zabytek kamienica (przełom XIV/XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIV/XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bracka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bracka .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bracka .

Zabytek kamienica (1852 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1852 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bracka .

Zabytek oficyna tylna (1852 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna tylna (1852 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bracka .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bracka .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bracka .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bracka .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ciemna .

Zabytek willa (1905 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Cieszyńska .

Zabytek kamienica (1875 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1875 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Czapskich .

Zabytek dom (pocz. XX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Czarnowiejska .

Zabytek willa (1900 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Czarnowiejska .

Zabytek kaplica cmentarna (1917 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaplica cmentarna (1917 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Czerwone Maki .

Zabytek kamienica (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Czysta .

Zabytek kamienica z oficyną (1899 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Czysta .

Zabytek fabryka stolarska Steinbergów (1900 r.) pełniący funkcję fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fabryka stolarska Steinbergów (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek fabryka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Dajwór .

Zabytek kaplica pw. św.św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (1642 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaplica pw. św.św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty (1642 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Dobrego Pasterza .

Zabytek dom (1910 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1910 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na ludowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Dobrego Pasterza .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Dominikańska .

Zabytek dom (1901 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1901 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Dominikańska .

Zabytek kaplica pw. św. Marii Magdaleny (1671 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaplica pw. św. Marii Magdaleny (1671 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Dożynkowa .

Zabytek Dwór Zwierzyniecki (1817 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Dwór Zwierzyniecki (1817 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Drożyna .

Zabytek dwór kapitulny (1616 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór kapitulny (1616 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Dworska .

Zabytek dom Izby Przemysłowo-Handlowej (1906 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom Izby Przemysłowo-Handlowej (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek kamienica ze skrzydłem bocznym (1910 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica ze skrzydłem bocznym (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek dom (1895 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek dom (1892 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek dom (1895 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek dom (1892 - 1893) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1892 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek kamienica (1910 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek dom (1899 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek dom (1883 - 1885) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1883 - 1885) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek kamienica wraz z oficyną boczną zachodnią (1909 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica wraz z oficyną boczną zachodnią (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek kamienica (1911 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek dom (1891 - 1892) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1891 - 1892) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek kamienica, ob. przychodnia lekarska (1874 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica, ob. przychodnia lekarska (1874 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek dom (1895 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek dom, ob. hurtownia apteczna (1923 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom, ob. hurtownia apteczna (1923 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek kamienica (1889 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek dom (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek kamienica (1884 - 1885) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1884 - 1885) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek kamienica (1891 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek dom (1890 - 1891) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1890 - 1891) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek kamienica ze skrzydłem bocznym (1908 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica ze skrzydłem bocznym (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek dom (1907 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek dom (1889 - 1890) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1889 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek dom (1892 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek dom (1874 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1874 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek dom (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek kamienica (1907 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek dom (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek kamienica Pod Murzynami (pocz. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Murzynami (pocz. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica Pod Aniołkami (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Aniołkami (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek Kamienica Cyrusowska (XIV - XV) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Kamienica Cyrusowska (XIV - XV) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek Hotel Pod Różą (2. poł. XIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Hotel Pod Różą (2. poł. XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica Pod Wiewiórką (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Wiewiórką (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (przełom XIV/XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIV/XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica Pod Trzema Dzwonami (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Trzema Dzwonami (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica, ob. muzeum farmacji (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica, ob. muzeum farmacji (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (1300 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1300 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XV - XVI) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV - XVI) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek dom (XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek dom Jana Matejki, ob. muzeum (XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom Jana Matejki, ob. muzeum (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica Hotel Pod Białym Orłem (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Hotel Pod Białym Orłem (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (1786 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1786 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (2. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica Jana Michalika (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Jana Michalika (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XVI - XVII) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI - XVII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica z oficyną (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica z oficynami (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek oficyna tylna (1841 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna tylna (1841 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica Pod Okiem Opatrzności (1836 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Okiem Opatrzności (1836 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica Pod Matką Boską (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Matką Boską (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XIV - XV) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIV - XV) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek kamienica (XIV - XV) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIV - XV) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Floriańska .

Zabytek pałac Sanguszków z oficynami (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Sanguszków z oficynami (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Franciszkańska .

Zabytek Pałac Arcybiskupi (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Pałac Arcybiskupi (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Franciszkańska .

Zabytek klasztor (XIV w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Franciszkańska .

Zabytek willa (1922 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1922 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Fryderyka Chopina .

Zabytek pałac Tyszkiewiczów (1910 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Tyszkiewiczów (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Garbarska .

Zabytek kamienica (1897 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Garncarska .

Zabytek kamienica (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Garncarska .

Zabytek kamienica (1907 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Gazowa .

Zabytek Collegium Minus Uniwersytetu Jagielońskiego (XVII w.) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Collegium Minus Uniwersytetu Jagielońskiego (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Gołębia .

Zabytek Collegium Witkowskiego (1912 r.) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Collegium Witkowskiego (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Gołębia .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Gołębia .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Gołębia .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Gołębia .

Zabytek bursa, ob. Instytut Filologiczny UJ (XVI w.) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku bursa, ob. Instytut Filologiczny UJ (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Gołębia .

Zabytek Collegium Novum UJ (1883 - 1887) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Collegium Novum UJ (1883 - 1887) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Gołębia .

Zabytek dom (XVII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Gołębia .

Zabytek dom (XVII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Gołębia .

Zabytek oficyna tylna (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna tylna (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Gołębia .

Zabytek oficyna tylna (1889 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna tylna (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Gołębia .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Gołębia .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XV - XVI) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV - XVI) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XV - XVI) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV - XVI) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (1906 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1906 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI - XVII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI - XVII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XV - XVI) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV - XVI) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI - XVII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI - XVII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI - XVII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI - XVII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek oficyna tylna (XVI w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna tylna (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek oficyna południowa (2. poł. XIV w.) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna południowa (2. poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek pałac Stadnickich (XVII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Stadnickich (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek klasztor (1603 r.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (1603 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kościół pw. św.św. Piotra i Pawła (1597 - 1619) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św.św. Piotra i Pawła (1597 - 1619) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek Collegium Juridicum (XV w.) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Collegium Juridicum (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kościół karmelitanek bosych pw. św. Marcina, ob. ewangelicki (1638 - 1644) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół karmelitanek bosych pw. św. Marcina, ob. ewangelicki (1638 - 1644) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (1911 r.) pełniący funkcję kanonia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kanonia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (1869 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1869 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek oficyna tylna (1900 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna tylna (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (1883 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1883 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek d. papiernia i drukarnia, ob. oficyna tylna (1880 r.) pełniący funkcję drukarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku d. papiernia i drukarnia, ob. oficyna tylna (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek drukarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek Arsenał Królewski, ob. Instytut Geografii UJ (1643 r.) pełniący funkcję arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Arsenał Królewski, ob. Instytut Geografii UJ (1643 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek arsenał posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kościół pw. św. Idziego, ob. obrządku ormiańskiego (XI w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Idziego, ob. obrządku ormiańskiego (XI w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica z oficyną (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grodzka .

Zabytek Collegium Medicum (1893 - 1896) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Collegium Medicum (1893 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grzegórzecka .

Zabytek Klinika Urologiczna Uniwersytetu Jagielońskiego (1929 r.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Klinika Urologiczna Uniwersytetu Jagielońskiego (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grzegórzecka .

Zabytek pawilon immunologii (1900 r.) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon immunologii (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grzegórzecka .

Zabytek kino Związkowiec (1948 - 1952) pełniący funkcję kino w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kino Związkowiec (1948 - 1952) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kino posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grzegórzecka .

Zabytek zakład specjalistyczny dla przewlekle chorych (1889 r.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zakład specjalistyczny dla przewlekle chorych (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Helclów .

Zabytek kaplica (data nieznana) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaplica (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Helclów .

Zabytek kamienica (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Henryka Siemiradzkiego .

Zabytek kamienica (1909 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1909 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Henryka Siemiradzkiego .

Zabytek kamienica (1906 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Henryka Siemiradzkiego .

Zabytek kamienica (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Henryka Siemiradzkiego .

Zabytek dom (1890 - 1891) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1890 - 1891) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Henryka Siemiradzkiego .

Zabytek kościół pw. św. Szczepana (1933 - 1939) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Szczepana (1933 - 1939) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek kamienica (1926 - 1928) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1926 - 1928) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Henryka Sienkiewicza .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Izaaka .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Izaaka .

Zabytek kamienica (1902 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jabłonowskich .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jagiellońska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jagiellońska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jagiellońska .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jagiellońska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jagiellońska .

Zabytek synagoga Eyzyka (1638 - 1644) pełniący funkcję synagoga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku synagoga Eyzyka (1638 - 1644) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek synagoga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jakuba .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jakuba .

Zabytek willa (1907 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Kochanowskiego .

Zabytek kamienica (1901 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1901 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Kochanowskiego .

Zabytek kamienica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Kochanowskiego .

Zabytek dom (1894 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Kochanowskiego .

Zabytek willa (1908 - 1909) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1908 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Sobieskiego .

Zabytek dom (1903 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Sobieskiego .

Zabytek sala gimnastyczna (1893 - 1897) pełniący funkcję sala gimnastyczna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku sala gimnastyczna (1893 - 1897) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sala gimnastyczna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Sobieskiego .

Zabytek szkoła (1893 - 1897) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szkoła (1893 - 1897) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Sobieskiego .

Zabytek dworek (4. ćw. XVIII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dworek (4. ćw. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Zamoyskiego .

Zabytek kamienica (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Zamoyskiego .

Zabytek plebania (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku plebania (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Zamoyskiego .

Zabytek kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (1905 - 1908) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (1905 - 1908) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Zamoyskiego .

Zabytek szkoła (1910 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szkoła (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Zamoyskiego .

Zabytek kamienica (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Janowa Wola .

Zabytek dom (1892 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jaskółcza .

Zabytek budynek tzw. Szary Dom (1942 - 1944) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek tzw. Szary Dom (1942 - 1944) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jerozolimska .

Zabytek kościół pw. św. Grzegorza (1420 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Grzegorza (1420 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jeziorko .

Zabytek willa Baszta (1932 - 1933) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa Baszta (1932 - 1933) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jodłowa .

Zabytek willa (1930 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1930 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jodłowa .

Zabytek pawilon (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon (1. poł. XIX w.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Juliana Dunajewskiego .

Zabytek dom (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Juliana Dunajewskiego .

Zabytek kamienica (3. ćw. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (3. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Juliana Dunajewskiego .

Zabytek budynek d. Banku Rolnego (1946 - 1948) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek d. Banku Rolnego (1946 - 1948) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Juliana Dunajewskiego .

Zabytek dom (1941 - 1942) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1941 - 1942) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Juliusza Lea .

Zabytek kamienica (XVI - XVII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI - XVII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa .

Zabytek kamienica (XVI - XVII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI - XVII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa .

Zabytek kamienica (1844 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1844 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa .

Zabytek synagoga Wysoka, ob. pracownia konserwatorska (1590 r.) pełniący funkcję synagoga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku synagoga Wysoka, ob. pracownia konserwatorska (1590 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek synagoga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa .

Zabytek kamienica, d. dwór opatów szczyrzyckich (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica, d. dwór opatów szczyrzyckich (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa .

Zabytek klasztor (przełom XVI/XVII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (przełom XVI/XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa .

Zabytek kamienica (1910 - 1911) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek kamienica z oficynami (1884 - 1886) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1884 - 1886) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek dom (1907 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek dom (1886 - 1887) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1886 - 1887) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek dom (1909 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek kościół klasztorny bernardynek pw. św.św. Agnieszki i Łucji, ob. garnizonowy (1660 - 1680) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół klasztorny bernardynek pw. św.św. Agnieszki i Łucji, ob. garnizonowy (1660 - 1680) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek dom (1887 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek kamienica (1813 - 1817) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1813 - 1817) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek dom (XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek kamienica (1897 - 1901) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1897 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek dom (1889 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek dom z oficyną (1875 - 1876) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom z oficyną (1875 - 1876) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek kamienica (1889 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek dom (1880 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek szkoła (1891 - 1892) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szkoła (1891 - 1892) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek kamienica (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek kamienica (1892 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek dom (1883 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1883 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek dom (1905 - 1906) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1905 - 1906) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Dietla .

Zabytek dom (1925 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1925 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Friedleina .

Zabytek kamienica (1882 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1882 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Sarego .

Zabytek kamienica z 2 oficynami (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z 2 oficynami (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Sarego .

Zabytek kamienica z oficyną boczną (1910 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną boczną (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Sarego .

Zabytek oficyna tylna (1910 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna tylna (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Sarego .

Zabytek kamienica Wojczyńskich (1899 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Wojczyńskich (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Szujskiego .

Zabytek d. willa Wojczyńskich (1864 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku d. willa Wojczyńskich (1864 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Szujskiego .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefa Szujskiego .

Zabytek willa, ob. Muzeum Historii Fotografii (1923 - 1925) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa, ob. Muzeum Historii Fotografii (1923 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefitów .

Zabytek kamienica (2. ćw. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefińska .

Zabytek Kasa Oszczędności d. miasta Podgórza (1909 - 1910) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Kasa Oszczędności d. miasta Podgórza (1909 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefińska .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefińska .

Zabytek kamienica (1875 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1875 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefińska .

Zabytek kamienica (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Józefińska .

Zabytek kamienica (1884 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1884 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kalwaryjska .

Zabytek kamienica (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kalwaryjska .

Zabytek dom (1910 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kalwaryjska .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kalwaryjska .

Zabytek kamienica z oficyną (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kalwaryjska .

Zabytek kamienica (1894 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kalwaryjska .

Zabytek dom (XVII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek dom (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek kamienica Zerwikaptur (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Zerwikaptur (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek dom (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek dom (XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek dom (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek kamienica Pod Motylem (1. ćw. XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Motylem (1. ćw. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek pałac Erazma Ciołka (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Erazma Ciołka (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek kamienica (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek dom (XIV w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek kamienica Dziekańska (3. ćw. XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Dziekańska (3. ćw. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek dom (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek kamienica Lisia Jama (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Lisia Jama (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek pałac Górków (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Górków (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek dom Długosza (XIV w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom Długosza (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek gmach Wyższego Seminarium Duchownego (1899 - 1902) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku gmach Wyższego Seminarium Duchownego (1899 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek kamienica (2. poł. XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek dom (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek dom (XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek dom (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek kamienica (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek dom (poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kanonicza .

Zabytek dwór (pocz. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kapelanka .

Zabytek kamienica (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kapucyńska .

Zabytek kamienica (1894 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kapucyńska .

Zabytek kamienica (1907 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek kamienica z oficyną boczną (1899 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną boczną (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek ratusz d. jurydyki Piasek, ob. budynek mieszkalny (XVIII w.) pełniący funkcję ratusz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ratusz d. jurydyki Piasek, ob. budynek mieszkalny (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek ratusz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek kamienica (1899 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek dom (1800 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1800 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek kościół klasztorny karmelitów trzewiczkowych pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (XVII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół klasztorny karmelitów trzewiczkowych pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek kamienica (1910 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek kamienica (1875 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1875 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek kamienica (1885 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek kamienica Pod Pająkiem (1889 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Pająkiem (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek kamienica (1871 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1871 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek kamienica (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek pałacyk (1871 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałacyk (1871 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek kamienica (1875 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1875 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek kamienica (1912 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek kamienica (1884 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1884 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek kamienica (1891 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek oranżeria (1910 r.) pełniący funkcję oranżeria w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oranżeria (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek oranżeria posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek dwór Piotra Michałowskiego (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór Piotra Michałowskiego (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek kamienica (1896 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek Collegium Chemicum (XVII w.) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Collegium Chemicum (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karola Olszewskiego .

Zabytek kościół pw. św. Norberta (1. poł. XVII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Norberta (1. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karola Olszewskiego .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kazimierza Brodzińskiego .

Zabytek kamienica (1898 - 1899) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1898 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kazimierza Brodzińskiego .

Zabytek dom (1920 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek dom (1870 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1870 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Klasztorna .

Zabytek willa Rogozińskich (koniec XIX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa Rogozińskich (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Klasztorna .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Bartłomieja (1466 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Bartłomieja (1466 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Klasztorna .

Zabytek rogatka Na Zakrzówku (1920 r.) pełniący funkcję rogatka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku rogatka Na Zakrzówku (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rogatka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kobierzyńska .

Zabytek dworek kanonika Dubieckiego (1800 - 1810) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dworek kanonika Dubieckiego (1800 - 1810) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Koletek .

Zabytek d. spichlerz (1805 r.) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku d. spichlerz (1805 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Koszykarska .

Zabytek kamienica (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek dom (XVII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek kamienica (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek dom (XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek dom (XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek kamienica (1892 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek kamienica (XVI - XVII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI - XVII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek kamienica (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek kościół klasztorny trynitarzy, ob. bonifratrów pw. Świętej Trójcy (1. poł. XVIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół klasztorny trynitarzy, ob. bonifratrów pw. Świętej Trójcy (1. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek dom (1836 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1836 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek kamienica (1911 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krakowska .

Zabytek kościół klasztorny wizytek pw. św. Franciszka Salezego (1692 - 1695) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół klasztorny wizytek pw. św. Franciszka Salezego (1692 - 1695) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krowoderska .

Zabytek kamienica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krowoderska .

Zabytek Budynek Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA (1925 - 1926) pełniący funkcję budynek klubu sportowego w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Budynek Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA (1925 - 1926) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek klubu sportowego posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krowoderska .

Zabytek Dom Ordynacji Mieroszewskich (1864 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Dom Ordynacji Mieroszewskich (1864 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krupnicza .

Zabytek dom (1865 - 1867) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1865 - 1867) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krupnicza .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krupnicza .

Zabytek kamienica (1906 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krupnicza .

Zabytek kamienica (1906 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krupnicza .

Zabytek kamienica Pod Matką Boską (1889 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Matką Boską (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krupnicza .

Zabytek dom (1873 - 1874) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1873 - 1874) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krupnicza .

Zabytek dom (1871 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1871 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krupnicza .

Zabytek szkoła (1913 - 1918) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szkoła (1913 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krzemionki .

Zabytek kamienica (1907 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krzywa .

Zabytek dom (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krzywa .

Zabytek kamienica (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krzywa .

Zabytek dom (1914 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Królewska .

Zabytek dom, d. plebania (XVII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom, d. plebania (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Królowej Jadwigi .

Zabytek dworek (1848 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dworek (1848 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Królowej Jadwigi .

Zabytek plebania (1897 r.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku plebania (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ks. Jerzego Popiełuszki .

Zabytek dwór (XV w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ks. Jerzego Popiełuszki .

Zabytek kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (1636 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (1636 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ks. Jerzego Popiełuszki .

Zabytek budynek koszar szyjowych fortu 34 Bielany Krepak (1908 - 1912) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek koszar szyjowych fortu 34 Bielany Krepak (1908 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Księcia Józefa .

Zabytek karczma (koniec XVIII w.) pełniący funkcję karczma w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku karczma (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek karczma posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Księcia Józefa .

Zabytek ostróg bramy fortecznej Bielany (1908 - 1910) pełniący funkcję budynek forteczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ostróg bramy fortecznej Bielany (1908 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek forteczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Księcia Józefa .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kupa .

Zabytek kamienica (1892 - 1893) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1892 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kurniki .

Zabytek kamienica z oficyną (1910 - 1912) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1910 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Librowszczyzna .

Zabytek klasztor (przełom XVII/XVIII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (przełom XVII/XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Loretańska .

Zabytek Domek Loretański (przełom XVII/XVIII w.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Domek Loretański (przełom XVII/XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Loretańska .

Zabytek kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (przełom XVII/XVIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (przełom XVII/XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Loretańska .

Zabytek kamienica (1894 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Loretańska .

Zabytek szkoła wydziałowa, ob. zespół szkół (1905 - 1907) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szkoła wydziałowa, ob. zespół szkół (1905 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Loretańska .

Zabytek pałacyk Bractwa Kurkowego (1837 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałacyk Bractwa Kurkowego (1837 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lubicz .

Zabytek willa Biały Domek (1886 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa Biały Domek (1886 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lubicz .

Zabytek kamienica (1892 - 1894) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1892 - 1894) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lubicz .

Zabytek Pałac Włodkowiczów, ob. poczta (1884 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Pałac Włodkowiczów, ob. poczta (1884 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lubicz .

Zabytek dom (1879 - 1887) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1879 - 1887) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lubicz .

Zabytek Hotel Europejski (1882 - 1884) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Hotel Europejski (1882 - 1884) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lubicz .

Zabytek kaplica pw. św.św. Piotra i Pawła (1890 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaplica pw. św.św. Piotra i Pawła (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Madalińskiego .

Zabytek kaplica pw. św. Bartłomieja (XVIII w.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaplica pw. św. Bartłomieja (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marii Konopnickiej .

Zabytek kamienica z oficynami (1896 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marii Skłodowskiej-Curie .

Zabytek domek stróża (1890 r.) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku domek stróża (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marii Skłodowskiej-Curie .

Zabytek kamienica frontowa (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica frontowa (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marii Skłodowskiej-Curie .

Zabytek kamienica z oficyną (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marii Skłodowskiej-Curie .

Zabytek pałac Czapskich, ob. Muzeum Narodowe (1874 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Czapskich, ob. Muzeum Narodowe (1874 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek oficyna gospodarcza (1888 - 1889) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna gospodarcza (1888 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek kamienica Łozińskich (1888 - 1889) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Łozińskich (1888 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek kamienica (1891 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek kamienica (1891 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek budynek frontowy Drukarni Narodowej (1911 r.) pełniący funkcję drukarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek frontowy Drukarni Narodowej (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek drukarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek oficyna Drukarni Narodowej (1911 r.) pełniący funkcję drukarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna Drukarni Narodowej (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek drukarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek kamienica (1869 - 1876) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1869 - 1876) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek Pałac Ostaszewskich (1895 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Pałac Ostaszewskich (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół (1889 r.) pełniący funkcję budynek klubu sportowego w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek klubu sportowego posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek Rogatka Wolska (1893 r.) pełniący funkcję rogatka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Rogatka Wolska (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rogatka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek kamienica (1906 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek dom (1890 - 1891) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1890 - 1891) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek kamienica (1909 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek kamienica (1906 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek Pałac Potulickich, ob. Wyższe Seminarium Duchowne (1879 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Pałac Potulickich, ob. Wyższe Seminarium Duchowne (1879 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek kamienica (1898 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek kamienica (1896 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek kamienica (1903 - 1906) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1903 - 1906) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek willa Heleny Modrzejewskiej (1884 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa Heleny Modrzejewskiej (1884 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mazowiecka .

Zabytek dom (1910 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mazowiecka .

Zabytek dom (1900 - 1906) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1900 - 1906) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mazowiecka .

Zabytek dom II (1900 - 1906) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom II (1900 - 1906) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mazowiecka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mały Rynek .

Zabytek kamienica (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mały Rynek .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mały Rynek .

Zabytek oficyna (XVI w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mały Rynek .

Zabytek kamienica (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mały Rynek .

Zabytek kamienica (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mały Rynek .

Zabytek oficyna (XIV w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mały Rynek .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mały Rynek .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mały Rynek .

Zabytek żydowski dom modlitwy (1886 r.) pełniący funkcję dom modlitwy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku żydowski dom modlitwy (1886 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek dom modlitwy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Meiselsa .

Zabytek dom modlitwy Chewra Thilim (1896 r.) pełniący funkcję dom modlitwy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom modlitwy Chewra Thilim (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dom modlitwy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Meiselsa .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Meiselsa .

Zabytek kościół parafialny pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego (XVII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego (XVII w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Melchiora Wańkowicza .

Zabytek dom (poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mieszczańska .

Zabytek gmach Theatrum Anatomicum (1869 - 1871) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku gmach Theatrum Anatomicum (1869 - 1871) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek klinika (1897 - 1900) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klinika (1897 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek szpital kliniczny (1879 r.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szpital kliniczny (1879 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek budynek d. kuchni szpitalnej (1878 - 1879) pełniący funkcję budynek socjalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek d. kuchni szpitalnej (1878 - 1879) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek socjalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek kościół pokarmelicki pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (1634 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pokarmelicki pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (1634 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek d. klasztor, ob. szpital św. Łazarza (1787 r.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku d. klasztor, ob. szpital św. Łazarza (1787 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek dom Bractwa Miłosierdzia (1880 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom Bractwa Miłosierdzia (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek Klinika Chirurgiczna (1892 - 1893) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Klinika Chirurgiczna (1892 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek Klinika Psychiatrii (1875 r.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Klinika Psychiatrii (1875 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek Klinika Ginekologii (1930 - 1932) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Klinika Ginekologii (1930 - 1932) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek i Higienistek (1924 - 1925) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek i Higienistek (1924 - 1925) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek kolegium jezuitów (1869 - 1879) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kolegium jezuitów (1869 - 1879) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek kościół klasztorny jezuitów pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1909 - 1921) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół klasztorny jezuitów pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1909 - 1921) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu Jagielońskiego (1787 r.) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu Jagielońskiego (1787 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek willa Zofiówka (1872 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa Zofiówka (1872 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek Klinika Okulistyczna (1897 - 1898) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Klinika Okulistyczna (1897 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek Klinika Chirurgiczna (1887 r.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Klinika Chirurgiczna (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek Klinika Brodowskiego (1800 r.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Klinika Brodowskiego (1800 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek budynek Katedry Historii Medycyny (przełom XVII/XVIII w.) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek Katedry Historii Medycyny (przełom XVII/XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Mikołaja (XII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Mikołaja (XII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek dom z oficyną (1907 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom z oficyną (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Zyblikiewicza .

Zabytek dom pracowników Pocztowej Kasy Oszczędnościowej (1923 - 1927) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom pracowników Pocztowej Kasy Oszczędnościowej (1923 - 1927) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Zyblikiewicza .

Zabytek kamienica (1905 - 1906) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 - 1906) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołaja Zyblikiewicza .

Zabytek kamienica z oficynami (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek drukarnia związkowa (1906 - 1907) pełniący funkcję drukarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku drukarnia związkowa (1906 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek drukarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek kamienica z oficyną (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek kamienica z oficyną (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek dom (1868 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1868 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej (XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek klasztor (XIV w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek kamienica (2. poł. XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek kamienica (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek kamienica (przełom XVI/XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XVI/XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek kamienica z oficyną (przełom XIV/XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (przełom XIV/XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek kamienica z oficyną (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek dom (XV w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek oficyna (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek dom (1923 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1923 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mikołajska .

Zabytek kamienica (1896 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Miodowa .

Zabytek synagoga Tempel (1860 - 1862) pełniący funkcję synagoga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku synagoga Tempel (1860 - 1862) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek synagoga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Miodowa .

Zabytek szkoła (1886 - 1887) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szkoła (1886 - 1887) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Miodowa .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Miodowa .

Zabytek kościół klasztorny misjonarzy, ob. parafialny pw. Najświętszej Marii Panny z Lourdes (1892 - 1894) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół klasztorny misjonarzy, ob. parafialny pw. Najświętszej Marii Panny z Lourdes (1892 - 1894) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Misjonarska .

Zabytek willa (1938 - 1939) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1938 - 1939) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Moniuszki .

Zabytek budynek koszarowy (1890 r.) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek koszarowy (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Montelupich .

Zabytek dom (XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Mostowa .

Zabytek kościół pw. św. Wincentego (1806 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Wincentego (1806 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Nadbrzezie .

Zabytek willa (1936 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1936 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Orląt Lwowskich .

Zabytek kino Światowid (1955 - 1957) pełniący funkcję kino w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kino Światowid (1955 - 1957) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na socrealistyczny. Zabytek kino posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Osiedle Centrum E .

Zabytek oficyna I (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna I (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Papiernicza .

Zabytek oficyna II (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna II (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Papiernicza .

Zabytek dwór biskupi (XVI w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór biskupi (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Papiernicza .

Zabytek stajnia (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku stajnia (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Papiernicza .

Zabytek Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Krakowskiego (1897 - 1899) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Krakowskiego (1897 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Pijarska .

Zabytek kamienica (1890 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Pijarska .

Zabytek hotel Francuski (1911 r.) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku hotel Francuski (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Pijarska .

Zabytek kamienica (1836 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1836 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Pijarska .

Zabytek kamienica z oficyną boczną (1893 - 1894) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną boczną (1893 - 1894) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Pijarska .

Zabytek kamienica (1891 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Pijarska .

Zabytek willa (1880 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Piotra Michałowskiego .

Zabytek kamienica (1895 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Piotra Michałowskiego .

Zabytek kamienica (1898 - 1899) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1898 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Piotra Michałowskiego .

Zabytek kamienica (1895 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Piotra Michałowskiego .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Piotra Michałowskiego .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Dominikański .

Zabytek kamienica (1851 - 1858) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1851 - 1858) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Dominikański .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Dominikański .

Zabytek gmach Dyrekcji Kolei (1880 - 1889) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku gmach Dyrekcji Kolei (1880 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Jana Matejki .

Zabytek Akademia Sztuk Pięknych (1880 r.) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Akademia Sztuk Pięknych (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Jana Matejki .

Zabytek kamienica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Jana Matejki .

Zabytek kamienica (1912 - 1924) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1912 - 1924) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Jana Matejki .

Zabytek kamienica z oficynami (1914 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Jana Matejki .

Zabytek dworek Kossakówka (XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dworek Kossakówka (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Juliusza Kossaka .

Zabytek d. willa Medyńskich (1889 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku d. willa Medyńskich (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Juliusza Kossaka .

Zabytek willa (1903 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Lasoty .

Zabytek oficyna (XV w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Mariacki .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Mariacki .

Zabytek kamienica Hipolitów (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Hipolitów (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Mariacki .

Zabytek prałatówka (XV w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku prałatówka (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Mariacki .

Zabytek wikarówka (1757 r.) pełniący funkcję kanonia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wikarówka (1757 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kanonia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Mariacki .

Zabytek dom tzw. Nad Bramką (1616 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom tzw. Nad Bramką (1616 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Mariacki .

Zabytek dom (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Mariacki .

Zabytek kamienica Czynciela (1906 - 1908) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Czynciela (1906 - 1908) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Mariacki .

Zabytek dom z oficynami (1910 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom z oficynami (1910 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Na Groblach .

Zabytek kamienica (1897 - 1898) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1897 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Na Groblach .

Zabytek kamienica (1898 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Na Groblach .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Na Groblach .

Zabytek szkoła, ob. II Liceum Ogólnokształcące (1896 - 1898) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szkoła, ob. II Liceum Ogólnokształcące (1896 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Na Groblach .

Zabytek hala targowa Okrąglak (1900 r.) pełniący funkcję hala targowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku hala targowa Okrąglak (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hala targowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Nowy .

Zabytek kamienica z 2 oficynami (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z 2 oficynami (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Nowy .

Zabytek Teatr Stary im. Modrzejewskiej (XVIII w.) pełniący funkcję teatr w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Teatr Stary im. Modrzejewskiej (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek teatr posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Szczepański .

Zabytek kamienica (1908 - 1909) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1908 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Szczepański .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Szczepański .

Zabytek Pałac Sztuki (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Pałac Sztuki (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Szczepański .

Zabytek Komunalna Kasa Oszczędności (1933 - 1935) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Komunalna Kasa Oszczędności (1933 - 1935) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Szczepański .

Zabytek kamienica (1907 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Szczepański .

Zabytek kamienica (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Szczepański .

Zabytek gmach Towarzystwa Rolniczego (1908 - 1909) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku gmach Towarzystwa Rolniczego (1908 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Szczepański .

Zabytek ratusz d. miasta Kazimierz (XV w.) pełniący funkcję ratusz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ratusz d. miasta Kazimierz (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ratusz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Wolnica .

Zabytek kamienica (1845 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1845 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Wolnica .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Wszystkich Świętych .

Zabytek pałac Wielopolskich (pocz. XVII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Wielopolskich (pocz. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Wszystkich Świętych .

Zabytek kościół pw. św. Franciszka (XIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Franciszka (XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Wszystkich Świętych .

Zabytek Pałac Larischa (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Pałac Larischa (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Wszystkich Świętych .

Zabytek oficyna boczna (1861 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna boczna (1861 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Wszystkich Świętych .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Wszystkich Świętych .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Wszystkich Świętych .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Wszystkich Świętych .

Zabytek kamienica (1931 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1931 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac gen. Władysława Sikorskiego .

Zabytek spichlerz, ob. magazyn (XVII w.) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku spichlerz, ob. magazyn (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac gen. Władysława Sikorskiego .

Zabytek Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego (1891 - 1893) pełniący funkcję teatr w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek teatr posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Świętego Ducha .

Zabytek klasztor kanoniczek od Świętego Ducha, ob. ośrodek zdrowia (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor kanoniczek od Świętego Ducha, ob. ośrodek zdrowia (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Świętego Ducha .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Świętego Ducha .

Zabytek szpital św. Rocha, ob. Muzeum Historyczne (1474 r.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szpital św. Rocha, ob. Muzeum Historyczne (1474 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Świętego Ducha .

Zabytek kościół pw. Świętego Krzyża (1300 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Świętego Krzyża (1300 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Świętego Ducha .

Zabytek kościół pw. Wszystkich Świętych (1648 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Wszystkich Świętych (1648 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Podbiałowa .

Zabytek kino Wisła (1887 r.) pełniący funkcję kino w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kino Wisła (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kino posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Podgórska .

Zabytek willa Podskale (1909 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa Podskale (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Podskale .

Zabytek kamienica (1897 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Podwale .

Zabytek dom (poł. XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Podzamcze .

Zabytek pomieszczenia celi więziennych Domu Śląskiego (1931 - 1936) pełniący funkcję bursa/internat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pomieszczenia celi więziennych Domu Śląskiego (1931 - 1936) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bursa/internat posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Pomorska .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Poselska .

Zabytek oficyna tylna (XVI w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna tylna (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Poselska .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Poselska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Poselska .

Zabytek klasztor (1635 - 1642) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (1635 - 1642) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Poselska .

Zabytek kościół pw. św. Józefa (1635 - 1642) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Józefa (1635 - 1642) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Poselska .

Zabytek kamienica z oficyną (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Poselska .

Zabytek kamienica (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Poselska .

Zabytek willa (koniec XIX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Powroźnicza .

Zabytek dworek pod św. Benedyktem (1780 - 1798) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dworek pod św. Benedyktem (1780 - 1798) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Powstańców Wielkopolskich .

Zabytek kamienica (1906 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Przy Moście .

Zabytek rogatka miejska Prądnicka (1910 r.) pełniący funkcję rogatka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku rogatka miejska Prądnicka (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rogatka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Prądnicka .

Zabytek klasztor Córek Bożej Miłości (1899 - 1900) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor Córek Bożej Miłości (1899 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Pędzichów .

Zabytek kamienica (1899 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Pędzichów .

Zabytek kamienica (1890 - 1891) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 - 1891) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Pędzichów .

Zabytek kamienica (1890 - 1900) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Radziwiłłowska .

Zabytek magazyn Teatru im. Słowackiego (1896 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku magazyn Teatru im. Słowackiego (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Radziwiłłowska .

Zabytek gmach Towarzystwa Lekarskiego (1905 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku gmach Towarzystwa Lekarskiego (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Radziwiłłowska .

Zabytek koszary im. Franciszka Józefa I (1861 - 1862) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku koszary im. Franciszka Józefa I (1861 - 1862) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rajska .

Zabytek kamienica (1892 - 1893) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1892 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek willa (1878 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1878 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek kaplica pw. Zmartwychwstania Pańskiego (1861 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaplica pw. Zmartwychwstania Pańskiego (1861 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek stróżówka (1891 - 1893) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku stróżówka (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek dom ogrodnika (1891 - 1893) pełniący funkcję domek dozorcy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom ogrodnika (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek domek dozorcy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek księżówka (1891 - 1893) pełniący funkcję kanonia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku księżówka (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kanonia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek schronisko (1891 - 1893) pełniący funkcję schronisko/dom pielgrzyma w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku schronisko (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schronisko/dom pielgrzyma posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek rogatka (1910 r.) pełniący funkcję rogatka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku rogatka (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rogatka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek kościół pw. św. Kazimierza (XVII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Kazimierza (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Reformacka .

Zabytek klasztor (XVII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Reformacka .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Reformacka .

Zabytek kamienica Pod Śpiewającą Żabą (1889 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Śpiewającą Żabą (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Retoryka .

Zabytek dom (1891 - 1893) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Retoryka .

Zabytek kamienica (1887 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Retoryka .

Zabytek kamienica (1887 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Retoryka .

Zabytek kamienica (1891 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1891 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Retoryka .

Zabytek dwór (poł. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rusiecka .

Zabytek kamienica (1906 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Dębnicki .

Zabytek oficyna (1912 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Dębnicki .

Zabytek kamienica (1912 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1912 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Dębnicki .

Zabytek kamienica Pod Złotym Karpiem (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Złotym Karpiem (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Dom Wenecki (XIV - XV) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Dom Wenecki (XIV - XV) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Dembińskich zw. Fontanowską (1836 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Dembińskich zw. Fontanowską (1836 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Louisów (1847 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Louisów (1847 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Pod Świętą Anną (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Świętą Anną (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Pinocińska (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pinocińska (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Berowska (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Berowska (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Hetmańska (2. poł. XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Hetmańska (2. poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Amadejowska (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Amadejowska (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Pod Obrazem (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Obrazem (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek pałac Zbaraskich (pocz. XIV w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Zbaraskich (pocz. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Lanckorońskich (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Lanckorońskich (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Tuczowska (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Tuczowska (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Kromerowska (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Kromerowska (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Pod Kanarkiem (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Kanarkiem (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Pod Krukami (1842 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Krukami (1842 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Pod św. Janem Kapistranem (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod św. Janem Kapistranem (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek pałac Pod Baranami (XV w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Pod Baranami (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Pod Jagnięciem (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Jagnięciem (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Pod Blachą (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Blachą (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek Sukiennice (XIV w.) pełniący funkcję hala targowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Sukiennice (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hala targowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek Kamienica Cyglarowska (1799 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Kamienica Cyglarowska (1799 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Tenczerowska (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Tenczerowska (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Pod Trzema Gwiazdami (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Trzema Gwiazdami (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Ciemowiczowska (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Ciemowiczowska (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek pałac Spiski (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Spiski (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek pałac Pod Krzysztofory (1640 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Pod Krzysztofory (1640 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Pod Jeleniem (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Jeleniem (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Wosińska (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Wosińska (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Kencowska (przełom XIV/XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Kencowska (przełom XIV/XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Pod Konikiem (XV - XVI) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Konikiem (XV - XVI) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Januszowiczowska (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Januszowiczowska (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Feniks (1930 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Feniks (1930 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Zacherlowska (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Zacherlowska (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Pod Słońcem (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Słońcem (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Kirchmajerowska (1811 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Kirchmajerowska (1811 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Pod Orłem (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Orłem (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Czerwona (XV - XVII) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Czerwona (XV - XVII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Margrabska (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Margrabska (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek Szara Kamienica (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Szara Kamienica (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek Kamienica Montelupich (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Kamienica Montelupich (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Pod Jaszczurką (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Jaszczurką (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kamienica Bonerowska (poł. XIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Bonerowska (poł. XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek Kościół Mariacki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1350 - 1360) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Kościół Mariacki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1350 - 1360) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek kościół pw. św. Wojciecha (przełom XI/XII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Wojciecha (przełom XI/XII w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek szkoła (1901 - 1902) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szkoła (1901 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Kleparski .

Zabytek nowy ratusz d. miasta Podgórza (pocz. XIX w.) pełniący funkcję ratusz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku nowy ratusz d. miasta Podgórza (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ratusz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Podgórski .

Zabytek kamienica Pod Jeleniami (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Jeleniami (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Podgórski .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Podgórski .

Zabytek ratusz, ob. kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję ratusz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ratusz, ob. kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek ratusz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Podgórski .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Podgórski .

Zabytek dom (1877 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1877 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rękawka .

Zabytek dom (1878 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1878 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rękawka .

Zabytek kościół pw. św. Benedykta na Krzemionkach (przełom XI/XII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Benedykta na Krzemionkach (przełom XI/XII w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na romański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rękawka .

Zabytek dom (1930 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1930 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sarnie Uroczysko .

Zabytek klasztor karmelitów bosych, ob. muzeum (1611 r.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor karmelitów bosych, ob. muzeum (1611 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Senacka .

Zabytek kamienica (przełom XVI/XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XVI/XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Senacka .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Senacka .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Senacka .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Senacka .

Zabytek kamienica (1912 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Senatorska .

Zabytek szkoła (poł. XIX w.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szkoła (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sienna .

Zabytek kamienica (1890 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sienna .

Zabytek oficyna (poł. XIX w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sienna .

Zabytek kamienica (poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sienna .

Zabytek szpital ubogich, ob. archiwum (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szpital ubogich, ob. archiwum (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sienna .

Zabytek kamienica (1912 - 1914) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1912 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sienna .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sienna .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sienna .

Zabytek dom Arcybractwa Miłosierdzia I (1584 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom Arcybractwa Miłosierdzia I (1584 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sienna .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sienna .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sienna .

Zabytek dom (1. poł. XVII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sienna .

Zabytek południowa część budynku bursy Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej pw. Św. Stanisław Kostki (1912 - 1929) pełniący funkcję bursa/internat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku południowa część budynku bursy Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej pw. Św. Stanisław Kostki (1912 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek bursa/internat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Skarbowa .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Skawińska .

Zabytek kamienica (poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Skawińska .

Zabytek klasztor oo. paulinów (1683 - 1684) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor oo. paulinów (1683 - 1684) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Skałeczna .

Zabytek kościół pw. św.św. Michała Archanioła i Stanisława Biskupa (1734 - 1742) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św.św. Michała Archanioła i Stanisława Biskupa (1734 - 1742) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Skałeczna .

Zabytek seminarium duchowne (1933 r.) pełniący funkcję seminarium duchowne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku seminarium duchowne (1933 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek seminarium duchowne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Skałeczna .

Zabytek kamienica (1886 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1886 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Smoleńsk .

Zabytek kamienica (1888 - 1889) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1888 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Smoleńsk .

Zabytek pracownia rzeźbiarska T. Stryjeńskiego (1890 r.) pełniący funkcję pracownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pracownia rzeźbiarska T. Stryjeńskiego (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pracownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Smoleńsk .

Zabytek kamienica z oficynami (1877 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1877 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Smoleńsk .

Zabytek kamienica z 2 oficynami (1911 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z 2 oficynami (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Smoleńsk .

Zabytek szkoła miejska, ob. Szkoła Podstawowa nr 4 (1880 - 1881) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szkoła miejska, ob. Szkoła Podstawowa nr 4 (1880 - 1881) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Smoleńsk .

Zabytek Muzeum Techniczno-Przemysłowe, ob. Akademia Sztuk Pięknych (1912 - 1914) pełniący funkcję muzeum w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Muzeum Techniczno-Przemysłowe, ob. Akademia Sztuk Pięknych (1912 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek muzeum posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Smoleńsk .

Zabytek d. szkoła męska im. T. Kościuszki (1880 - 1890) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku d. szkoła męska im. T. Kościuszki (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sokolska .

Zabytek kamienica (1910 - 1911) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stanisława Konarskiego .

Zabytek kamienica (1908 - 1909) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1908 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stanisława Konarskiego .

Zabytek kamienica (1909 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stanisława Staszica .

Zabytek willa (1920 - 1921) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1920 - 1921) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stanisława Wyspiańskiego .

Zabytek dom (1908 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stanisława Wyspiańskiego .

Zabytek pracownia (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję pracownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pracownia (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pracownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Starowiślna .

Zabytek dom (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Starowiślna .

Zabytek kamienica (1877 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1877 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Starowiślna .

Zabytek pałac Puszetów (koniec XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Puszetów (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Starowiślna .

Zabytek kamienica z oficynami (1882 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1882 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Starowiślna .

Zabytek kamienica (1924 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1924 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Starowiślna .

Zabytek kamienica z oficyną (1899 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Starowiślna .

Zabytek pałacyk Tadeusza Stryjeńskiego (1884 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałacyk Tadeusza Stryjeńskiego (1884 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stefana Batorego .

Zabytek willa (1884 - 1885) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1884 - 1885) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stefana Batorego .

Zabytek kamienica (1892 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stefana Batorego .

Zabytek kamienica (1892 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stefana Batorego .

Zabytek Sąd Powiatowy, ob. areszt śledczy (1905 r.) pełniący funkcję sąd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Sąd Powiatowy, ob. areszt śledczy (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sąd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stefana Czarnieckiego .

Zabytek dom Arcybractwa Miłosierdzia II (XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom Arcybractwa Miłosierdzia II (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stolarska .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stolarska .

Zabytek kościół klasztorny dominikanów pw. Świętej Trójcy (1223 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół klasztorny dominikanów pw. Świętej Trójcy (1223 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stolarska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stolarska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stolarska .

Zabytek oficyna (XVII w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stolarska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stolarska .

Zabytek kamienica z oficyną (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stolarska .

Zabytek kamienica z oficyną (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stolarska .

Zabytek kramy dominikańskie (1861 r.) pełniący funkcję kramy/jatki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kramy dominikańskie (1861 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kramy/jatki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stolarska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stolarska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stradomska .

Zabytek Urząd Celny (XIV w.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Urząd Celny (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stradomska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stradomska .

Zabytek kamienica (1865 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1865 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stradomska .

Zabytek kamienica (1911 - 1913) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stradomska .

Zabytek kościół klasztorny misjonarzy pw. Nawrócenia św. Pawła (1. poł. XVIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół klasztorny misjonarzy pw. Nawrócenia św. Pawła (1. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stradomska .

Zabytek kamienica (1842 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1842 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stradomska .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stradomska .

Zabytek dom katolicki, ob. filharmonia (1931 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom katolicki, ob. filharmonia (1931 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Straszewskiego .

Zabytek pałac Czarkowskich (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Czarkowskich (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Straszewskiego .

Zabytek kamienica z oficyną (1872 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1872 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Straszewskiego .

Zabytek kamienica z oficynami (1878 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1878 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Straszewskiego .

Zabytek kamienica (1897 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Straszewskiego .

Zabytek gmach Towarzystwa Technicznego, ob. NOT (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku gmach Towarzystwa Technicznego, ob. NOT (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Straszewskiego .

Zabytek Akademia Handlowa, ob. Szkoła Ekonomiczna (1904 - 1906) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Akademia Handlowa, ob. Szkoła Ekonomiczna (1904 - 1906) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Straszewskiego .

Zabytek kamienica (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Straszewskiego .

Zabytek kamienica (1894 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Strzelecka .

Zabytek wyższa szkoła realna, ob. liceum ogólnokształcące (1893 - 1895) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wyższa szkoła realna, ob. liceum ogólnokształcące (1893 - 1895) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Studencka .

Zabytek szkoła (1892 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szkoła (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Studencka .

Zabytek kamienica (1892 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Studencka .

Zabytek dom (1885 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Studencka .

Zabytek kamienica (1884 - 1885) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1884 - 1885) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Studencka .

Zabytek kamienica z oficyną (1889 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Studencka .

Zabytek kamienica (1895 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Studencka .

Zabytek dom (1895 - 1896) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1895 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Studencka .

Zabytek Pałac Kirchmayerów (1829 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Pałac Kirchmayerów (1829 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Suchy Jar .

Zabytek kamienica Pod Gruszką (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Gruszką (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szczepańska .

Zabytek Kamienica Szołayskich (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Kamienica Szołayskich (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szczepańska .

Zabytek kamienica (2. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szczepańska .

Zabytek kamienica (2. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szczepańska .

Zabytek dom (XV w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szczepańska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szczepańska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szeroka .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szeroka .

Zabytek synagoga Popera, ob. dom kultury (1620 r.) pełniący funkcję synagoga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku synagoga Popera, ob. dom kultury (1620 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek synagoga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szeroka .

Zabytek kamienica Jordanów (2. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Jordanów (2. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szeroka .

Zabytek dom (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szeroka .

Zabytek synagoga Stara, ob. Muzeum Historyczne m. Krakowa (1407 r.) pełniący funkcję synagoga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku synagoga Stara, ob. Muzeum Historyczne m. Krakowa (1407 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek synagoga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szeroka .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szeroka .

Zabytek kamienica (przełom XVII/XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XVII/XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szeroka .

Zabytek kamienica (przełom XVII/XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XVII/XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szeroka .

Zabytek Mykwa Wielka, ob. dom mieszkalny (XVI - XVII) pełniący funkcję mykwa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Mykwa Wielka, ob. dom mieszkalny (XVI - XVII) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mykwa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szeroka .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek dom (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek dom (1894 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek oficyna tylna (XVII w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna tylna (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (1. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek kamienica (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szlak .

Zabytek szkoła (1908 - 1911) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szkoła (1908 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szlak .

Zabytek pałac Montelupich (koniec XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Montelupich (koniec XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szlak .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek klasztor ss. duchaczek (poł. XVII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor ss. duchaczek (poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek kościół pw. św. Tomasza (1. poł. XVIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Tomasza (1. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek Komunalna Kasa Oszczędności, ob. bank (1881 - 1883) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Komunalna Kasa Oszczędności, ob. bank (1881 - 1883) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek kamienica (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek kamienica (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek kamienica z oficyną (XV - XVI) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (XV - XVI) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek hotel Polski, ob. kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku hotel Polski, ob. kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek kamienica (1909 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek kamienica (1910 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek kamienica z oficynami (1910 - 1912) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1910 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek kamienica (2. poł. XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek kamienica (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek kamienica Pod Rakiem (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Pod Rakiem (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek kamienica (2. poł. XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek kamienica (2. poł. XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek willa (pocz. XX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szwedzka .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica z 3 oficynami (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z 3 oficynami (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica (1605 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1605 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek gmach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1864 r.) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku gmach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1864 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek oficyna (XIX w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica (1911 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kościół pw. św. Marka (data nieznana) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Marka (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek klasztor, ob. dom księży emerytów (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor, ob. dom księży emerytów (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica (1894 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek oficyna (XVI w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica Hotel Saski (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica Hotel Saski (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica (przełom XVII/XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XVII/XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica (poł. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica, ob. kompleks budynków Grand Hotelu (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica, ob. kompleks budynków Grand Hotelu (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek oficyna (XVII w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek kamienica (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek dwór łowczego (XVII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór łowczego (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek kościół pw. św.św. Jana Chrzciciela i Augustyna (poł. XVII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św.św. Jana Chrzciciela i Augustyna (poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek klasztor (poł. XVII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor (poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek kamienica (1911 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tadeusza Rejtana .

Zabytek szkoła (1903 - 1904) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szkoła (1903 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Topolowa .

Zabytek kamienica (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Topolowa .

Zabytek pawilon (3. ćw. XIX w.) pełniący funkcję pawilon parkowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pawilon (3. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon parkowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Topolowa .

Zabytek kamienica (1910 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Topolowa .

Zabytek pałac Mańkowskich (koniec XIX w.) pełniący funkcję muzeum w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Mańkowskich (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek muzeum posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Topolowa .

Zabytek kaplica przedpogrzebowa (1930 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaplica przedpogrzebowa (1930 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kaplica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Trynitarska .

Zabytek szpital bonifratrów (1898 r.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szpital bonifratrów (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Trynitarska .

Zabytek rogatka (koniec XIX w.) pełniący funkcję rogatka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku rogatka (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rogatka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Twardowskiego .

Zabytek dwór (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tyniecka .

Zabytek rogatka miejska Na Dębnikach (1919 - 1920) pełniący funkcję rogatka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku rogatka miejska Na Dębnikach (1919 - 1920) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek rogatka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tyniecka .

Zabytek willa Pod Minerwą (XVIII w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa Pod Minerwą (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tyniecka .

Zabytek kamienica (1911 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Urzędnicza .

Zabytek kamienica (1911 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Urzędnicza .

Zabytek synagoga Kupa, ob. magazyn (poł. XVII w.) pełniący funkcję synagoga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku synagoga Kupa, ob. magazyn (poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek synagoga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Warszauera .

Zabytek kościół pw. św. Floriana (1184 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Floriana (1184 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na romański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Warszawska .

Zabytek oficyna (1894 - 1896) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Warszawska .

Zabytek klasztor z kaplicą (1869 r.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor z kaplicą (1869 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Warszawska .

Zabytek oficyna mieszkalna z wozownią (1878 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna mieszkalna z wozownią (1878 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Warszawska .

Zabytek pałac Przeworskich (1878 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Przeworskich (1878 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Warszawska .

Zabytek plebania (XVII w.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku plebania (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Warszawska .

Zabytek areszt (1873 - 1878) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku areszt (1873 - 1878) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Warszawska .

Zabytek kościół (1869 - 1871) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół (1869 - 1871) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Warszawska .

Zabytek kamienica (1910 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wenecja .

Zabytek dom (1871 - 1872) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1871 - 1872) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wenecja .

Zabytek kamienica (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Westerplatte .

Zabytek Pałac Pusłowskich (data nieznana) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Pałac Pusłowskich (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Westerplatte .

Zabytek kasyno oficerskie (1889 r.) pełniący funkcję kasyno w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kasyno oficerskie (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kasyno posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Westerplatte .

Zabytek budynek tzw. Na Kotłowem (1879 - 1881) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek tzw. Na Kotłowem (1879 - 1881) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Westerplatte .

Zabytek kamienica (1872 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1872 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Westerplatte .

Zabytek kamienica (1899 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Westerplatte .

Zabytek kamienica (1887 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Westerplatte .

Zabytek kamienica (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Westerplatte .

Zabytek Pałacyk Judkiewiczów (1880 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Pałacyk Judkiewiczów (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Westerplatte .

Zabytek willa (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wielicka .

Zabytek gmach Pałac Prasy (1921 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku gmach Pałac Prasy (1921 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wielopole .

Zabytek kamienica (1897 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wielopole .

Zabytek Poczta Główna (1887 - 1889) pełniący funkcję poczta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Poczta Główna (1887 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek poczta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wielopole .

Zabytek gmach PKO (1925 r.) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku gmach PKO (1925 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wielopole .

Zabytek kamienica (1890 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wielopole .

Zabytek willa Pod Skałą (1934 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa Pod Skałą (1934 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wiktora Heltmana .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wiślna .

Zabytek kamienica (przełom XV/XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XV/XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wiślna .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wiślna .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wiślna .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wiślna .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wiślna .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wiślna .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wiślna .

Zabytek willa (1908 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek willa (1907 - 1910) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek rogatka miejska Pod Kasarnią (1911 r.) pełniący funkcję rogatka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku rogatka miejska Pod Kasarnią (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rogatka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek szkoła (1905 - 1906) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szkoła (1905 - 1906) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wąska .

Zabytek żydowski dom modlitwy Zuchera, ob. Centrum Kultury Żydowskiej (1879 - 1881) pełniący funkcję dom modlitwy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku żydowski dom modlitwy Zuchera, ob. Centrum Kultury Żydowskiej (1879 - 1881) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek dom modlitwy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Węgierska .

Zabytek willa (1929 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Władysława Warneńczyka .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Władysława Warneńczyka .

Zabytek rogatka miejska Pod Figurą (1910 - 1911) pełniący funkcję rogatka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku rogatka miejska Pod Figurą (1910 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek rogatka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Władysława Łokietka .

Zabytek pracownia WłodzimierzaTetmajera (1902 - 1903) pełniący funkcję pracownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pracownia WłodzimierzaTetmajera (1902 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pracownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Władysława Żeleńskiego .

Zabytek wozownia (1902 - 1903) pełniący funkcję wozownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wozownia (1902 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wozownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Władysława Żeleńskiego .

Zabytek dwór, tzw. Rydlówka (1894 - 1895) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór, tzw. Rydlówka (1894 - 1895) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Włodzimierza Tetmajera .

Zabytek dwór Tetmajerówka (1863 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dwór Tetmajerówka (1863 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Włodzimierza Tetmajera .

Zabytek kamienica (1881 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1881 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zacisze .

Zabytek kamienica (1883 - 1884) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1883 - 1884) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zacisze .

Zabytek kamienica (1895 - 1897) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1895 - 1897) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zacisze .

Zabytek kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej (1937 - 1939) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej (1937 - 1939) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zakopiańska .

Zabytek katedra pw. św.św. Wacława i Stanisława Biskupa (XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku katedra pw. św.św. Wacława i Stanisława Biskupa (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zamek Wawel .

Zabytek Zamek Królewski (XIV - XV) pełniący funkcję zamek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Zamek Królewski (XIV - XV) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek zamek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zamek Wawel .

Zabytek budynek d. kuchni królewskich (1516 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek d. kuchni królewskich (1516 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zamek Wawel .

Zabytek budynek d. seminarium (1602 r.) pełniący funkcję seminarium duchowne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek d. seminarium (1602 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek seminarium duchowne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zamek Wawel .

Zabytek kamienica z oficynami (1873 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1873 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zwierzyniecka .

Zabytek kamienica z oficyną (1871 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1871 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zwierzyniecka .

Zabytek kamienica (1911 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zwierzyniecka .

Zabytek kamienica (1895 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zwierzyniecka .

Zabytek kamienica (1893 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zwierzyniecka .

Zabytek dom (1892 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zwierzyniecka .

Zabytek willa (1900 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek kamienica (1888 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1888 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica dr. Ludwika Zamenhofa .

Zabytek kamienica (1892 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica gen. Józefa Dwernickiego .

Zabytek kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego (1884 - 1887) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego (1884 - 1887) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Łobzowska .

Zabytek kamienica frontowa (1887 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica frontowa (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Łobzowska .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Łobzowska .

Zabytek kamienica (1904 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Łobzowska .

Zabytek budynek administracyjny wodociągów miejskich (1910 - 1913) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny wodociągów miejskich (1910 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Łowiecka .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Świętego Krzyża .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Świętego Krzyża .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Świętego Krzyża .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Świętego Krzyża .

Zabytek kamienica (XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Świętego Krzyża .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Świętego Krzyża .

Zabytek kamienica (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Świętego Krzyża .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Świętego Krzyża .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Świętego Krzyża .

Zabytek kamienica (1917 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1917 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Agnieszki .

Zabytek probowstwo kolegiaty św. Anny (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku probowstwo kolegiaty św. Anny (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Anny .

Zabytek kościół akademicki pw. św. Anny (1689 - 1703) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół akademicki pw. św. Anny (1689 - 1703) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Anny .

Zabytek Collegium Nowodworskiego (1639 - 1643) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Collegium Nowodworskiego (1639 - 1643) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Anny .

Zabytek oficyna (XVI w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek oficyna mieszkalna posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Anny .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Anny .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Anny .

Zabytek dom (poł. XVII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Anny .

Zabytek Collegium Physicum Uniwersytetu Jagielońskiego (XVIII w.) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Collegium Physicum Uniwersytetu Jagielońskiego (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Anny .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Anny .

Zabytek Collegium Maius Uniwersytetu Jagielońskiego (XV w.) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Collegium Maius Uniwersytetu Jagielońskiego (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Anny .

Zabytek dom Izby Rzemieślniczej (1908 - 1909) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom Izby Rzemieślniczej (1908 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Anny .

Zabytek kościół pw. św. Salwatora (przełom XX/XI w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Salwatora (przełom XX/XI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na romański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Bronisławy .

Zabytek kaplica pw. św.św. Małgorzaty i Judyty (1690 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kaplica pw. św.św. Małgorzaty i Judyty (1690 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Bronisławy .

Zabytek kamienica z oficynami (1874 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficynami (1874 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Filipa .

Zabytek dom (1898 - 1899) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1898 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Filipa .

Zabytek Dom Kultury Kolejarz (1929 r.) pełniący funkcję dom kultury w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Dom Kultury Kolejarz (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek dom kultury posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Filipa .

Zabytek kamienica (1889 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Gertrudy .

Zabytek dom (1900 - 1910) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1900 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Gertrudy .

Zabytek budynek kina Wanda (1912 r.) pełniący funkcję kino w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek kina Wanda (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kino posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Gertrudy .

Zabytek hotel (1876 r.) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku hotel (1876 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Gertrudy .

Zabytek kamienica (1886 - 1889) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1886 - 1889) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Gertrudy .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek pałac Wodzickich (XV w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Wodzickich (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek kamienica (2. poł. XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (2. poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek kamienica (poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek Pałac Lubomirskich (XV w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Pałac Lubomirskich (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek kamienica, d. zespół klasztorny bonifratrów (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica, d. zespół klasztorny bonifratrów (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek kamienica (1896 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek kamienica (data nieznana) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Jana .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Katarzyny .

Zabytek kamienica (1874 - 1876) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1874 - 1876) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Marka .

Zabytek pałac Popielów (XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pałac Popielów (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Marka .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Marka .

Zabytek kamienica, ob. Muzeum Historyczne (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica, ob. Muzeum Historyczne (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Marka .

Zabytek dom (1883 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom (1883 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Marka .

Zabytek kamienica (3. ćw. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (3. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Marka .

Zabytek szkoła podstawowa nr 1 (1881 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku szkoła podstawowa nr 1 (1881 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Marka .

Zabytek dom z oficyną (1873 - 1874) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dom z oficyną (1873 - 1874) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Marka .

Zabytek kamienica (1873 - 1878) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1873 - 1878) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Marka .

Zabytek kamienica z oficyną (1873 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1873 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Marka .

Zabytek oficyna mieszkalna (XVII w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna mieszkalna (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Marka .

Zabytek budynek dawnej Łaźni Rzymskiej (1885 - 1890) pełniący funkcję łaźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek dawnej Łaźni Rzymskiej (1885 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek łaźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Sebastiana .

Zabytek kamienica frontowa z oficyną boczną (1883 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica frontowa z oficyną boczną (1883 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Sebastiana .

Zabytek oficyna kamienicy (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna kamienicy (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Tomasza .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Tomasza .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Tomasza .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Tomasza .

Zabytek klasztor ss. duchaczek (XVII w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klasztor ss. duchaczek (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Tomasza .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Tomasza .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Tomasza .

Zabytek kuźnia d. fabryki Zieleniewskich (1837 - 1839) pełniący funkcję kuźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kuźnia d. fabryki Zieleniewskich (1837 - 1839) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kuźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Tomasza .

Zabytek kamienica (1823 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (1823 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Tomasza .

Zabytek Dom Związku Katolickich Stowarzyszeń Rzemieślników i Robotników (1899 r.) pełniący funkcję dom kultury w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Dom Związku Katolickich Stowarzyszeń Rzemieślników i Robotników (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dom kultury posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Tomasza .

Zabytek kamienica (XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Tomasza .

Zabytek Bank Przemysłowy (1921 - 1924) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Bank Przemysłowy (1921 - 1924) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Tomasza .

Zabytek kamienica (XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Tomasza .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Tomasza .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Tomasza .

Zabytek kamienica (XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kamienica (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Tomasza .

Zabytek dworek (XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dworek (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek oficyna boczna (1823 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku oficyna boczna (1823 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek willa (1875 - 1876) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku willa (1875 - 1876) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek ogród (1890 - 1900) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (1890 - 1900) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja 29 Listopada .

Zabytek ogrodzenie z bramami (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramami (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Adama Mickiewicza .

Zabytek fort nr 2 KOŚCIUSZKO (1850 - 1856) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fort nr 2 KOŚCIUSZKO (1850 - 1856) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Jerzego Waszyngtona .

Zabytek katakumby kaplicy cmentarnej pw. św Józesfa (1888 r.) pełniący funkcję katakumba w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku katakumby kaplicy cmentarnej pw. św Józesfa (1888 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek katakumba posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Jerzego Waszyngtona .

Zabytek Kopiec Kościuszki z murem oporowym (1820 - 1823) pełniący funkcję pomnik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Kopiec Kościuszki z murem oporowym (1820 - 1823) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pomnik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Jerzego Waszyngtona .

Zabytek Stary Cmentarz Podgórski (1784 r.) pełniący funkcję cmentarz komunalny (miejski/gminny) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Stary Cmentarz Podgórski (1784 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz komunalny (miejski/gminny) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Aleja Powstańców Śląskich .

Zabytek sień z wystrojem malarskim (1900 r.) pełniący funkcję budowla w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku sień z wystrojem malarskim (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budowla posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek fragment zachowanego muru getta żydowskiego (1940 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fragment zachowanego muru getta żydowskiego (1940 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bolesława Limanowskiego .

Zabytek ogrodzenie z bramkami (1. poł. XVII w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramkami (1. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bożego Ciała .

Zabytek cmentarz przykościelny (data nieznana) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku cmentarz przykościelny (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bożego Ciała .

Zabytek mur graniczny (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku mur graniczny (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Bracka .

Zabytek ogrodzenie z bramą i 3 portalami (XIX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramą i 3 portalami (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Dobrego Pasterza .

Zabytek fort nr 51 Rajsko (1881 - 1884) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fort nr 51 Rajsko (1881 - 1884) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek fort posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Droga Rokadowa .

Zabytek elewacja frontowa kamienicy (1906 - 1907) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku elewacja frontowa kamienicy (1906 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Długa .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Fryderyka Chopina .

Zabytek wiadukt kolejowy (1863 r.) pełniący funkcję wiadukt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wiadukt kolejowy (1863 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wiadukt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Grzegórzecka .

Zabytek grobowiec rodziny Rogozińskich (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję mauzoleum w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku grobowiec rodziny Rogozińskich (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mauzoleum posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Gustawa Daniłowskiego .

Zabytek fort nr 49 1/2 Mogiła (1895 - 1896) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fort nr 49 1/2 Mogiła (1895 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Igołomska .

Zabytek wiadukt (1855 - 1870) pełniący funkcję wiadukt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wiadukt (1855 - 1870) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wiadukt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jacka Malczewskiego .

Zabytek ogród (1907 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (1907 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Kochanowskiego .

Zabytek ogród (1908 - 1909) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (1908 - 1909) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jana Sobieskiego .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Jodłowa .

Zabytek fort nr 50 1/2 Kosocice Zachód (1897 - 1899) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fort nr 50 1/2 Kosocice Zachód (1897 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fort posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Juliusza Osterwy .

Zabytek fort nr 12 Luneta Warszawska (1849 r.) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fort nr 12 Luneta Warszawska (1849 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kamienna .

Zabytek Fort III Kleparz (XIX w.) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Fort III Kleparz (XIX w.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kamienna .

Zabytek elewacja frontowa kamienicy (1896 r.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku elewacja frontowa kamienicy (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kapucyńska .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek elewacja (1910 - 1912) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku elewacja (1910 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karmelicka .

Zabytek ogrodzenie (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Karola Olszewskiego .

Zabytek ogrodzenie (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek ogród (1920 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (1920 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Kazimierza Wielkiego .

Zabytek park (koniec XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park (koniec XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Klasztorna .

Zabytek dzwonnica-brama (1752 r.) pełniący funkcję dzwonnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dzwonnica-brama (1752 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek dzwonnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Klasztorna .

Zabytek ogrodzenie (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Klasztorna .

Zabytek klatka schodowa (1895 r.) pełniący funkcję budowla w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku klatka schodowa (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budowla posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krupnicza .

Zabytek elewacja frontowa (1895 r.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku elewacja frontowa (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krupnicza .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Krupnicza .

Zabytek elewacja frontowa (1931 - 1936) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku elewacja frontowa (1931 - 1936) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Królewska .

Zabytek park (XVIII w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park (XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Ks. Jerzego Popiełuszki .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Loretańska .

Zabytek elewacja frontowa (1893 r.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku elewacja frontowa (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Loretańska .

Zabytek elewacja frontowa kamienicy (1894 - 1895) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku elewacja frontowa kamienicy (1894 - 1895) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Loretańska .

Zabytek fort nr 7 Bronowice (1857 - 1865) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fort nr 7 Bronowice (1857 - 1865) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lucjana Rydla .

Zabytek fragment muru getta żydowskiego (1940 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fragment muru getta żydowskiego (1940 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Lwowska .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Miodowa .

Zabytek fort nr 49 Krzesławice (1882 - 1885) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fort nr 49 Krzesławice (1882 - 1885) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Osiedle Na Stoku .

Zabytek fort nr 48a Mistrzejowice (1896 - 1898) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fort nr 48a Mistrzejowice (1896 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fort posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Osiedle Piastów .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Papiernicza .

Zabytek relikty szańca FS-4 (poł. XIX w.) pełniący funkcję umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku relikty szańca FS-4 (poł. XIX w.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek umocnienie ziemne posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Piastowska .

Zabytek ogród (1903 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (1903 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Lasoty .

Zabytek mur graniczny (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku mur graniczny (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Wszystkich Świętych .

Zabytek budynek stacji elektrycznej (1893 r.) pełniący funkcję trafostacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku budynek stacji elektrycznej (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek trafostacja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Plac Świętego Ducha .

Zabytek mur cmentarny (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku mur cmentarny (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Podbiałowa .

Zabytek brama-dzwonnica (pocz. XIX w.) pełniący funkcję dzwonnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku brama-dzwonnica (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dzwonnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Podbiałowa .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Powroźnicza .

Zabytek elewacja frontowa kamienicy (1889 r.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku elewacja frontowa kamienicy (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Radziwiłłowska .

Zabytek ogród (pocz. XX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (pocz. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek mury ogrodzeniowe z bramami (1802 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku mury ogrodzeniowe z bramami (1802 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek Cmentarz Rakowicki (1802 r.) pełniący funkcję cmentarz komunalny (miejski/gminny) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Cmentarz Rakowicki (1802 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz komunalny (miejski/gminny) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek ogrodzenie (1891 - 1893) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1891 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rakowicka .

Zabytek wieża ratuszowa (XV w.) pełniący funkcję wieża ratuszowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku wieża ratuszowa (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek wieża ratuszowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Rynek Główny .

Zabytek fort nr 49a Dłubnia (1892 - 1896) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fort nr 49a Dłubnia (1892 - 1896) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fort posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sandora Petöfiego .

Zabytek elewacja frontowa d. Bursy Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej pw. Św. Stanisława Kostki (1912 - 1929) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku elewacja frontowa d. Bursy Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej pw. Św. Stanisława Kostki (1912 - 1929) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Skarbowa .

Zabytek ogród (XV w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (XV w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Skałeczna .

Zabytek fort nr 41a Mydlniki (1896 - 1902) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fort nr 41a Mydlniki (1896 - 1902) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fort posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stanisława Brzozowskiego .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stanisława Konarskiego .

Zabytek ogród i przedogródek (1880 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród i przedogródek (1880 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Stefana Batorego .

Zabytek mur graniczny (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku mur graniczny (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Straszewskiego .

Zabytek elewacja frontowa (1887 r.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku elewacja frontowa (1887 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Studencka .

Zabytek park (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Suchy Jar .

Zabytek fragmenty kamiennego ogrodzenia (1925 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fragmenty kamiennego ogrodzenia (1925 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szeroka .

Zabytek mur graniczmy (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku mur graniczmy (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szewska .

Zabytek ogrodzenie (koniec XIX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szpitalna .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Szwedzka .

Zabytek elewacja frontowa kamienicy (1936 r.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku elewacja frontowa kamienicy (1936 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Sławkowska .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek mur obronny (XVII w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku mur obronny (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Trynitarska .

Zabytek dawny park (data nieznana) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dawny park (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Tyniecka .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wielicka .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wiktora Heltmana .

Zabytek elewacja frontowa tzw. kamienicy Czeczotki (XIV w.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku elewacja frontowa tzw. kamienicy Czeczotki (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wiślna .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Wrocławska .

Zabytek ogród (pocz. XX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (pocz. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Włodzimierza Tetmajera .

Zabytek elewacja frontowa kamienicy (1904 - 1905) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku elewacja frontowa kamienicy (1904 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek ogród (1900 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (1900 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica Zygmunta Wróblewskiego .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Bronisławy .

Zabytek elewacja frontowa kamienicy (1897 r.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku elewacja frontowa kamienicy (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica św. Sebastiana .

Zabytek podwórko () pełniący funkcję dziedziniec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku podwórko () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dziedziniec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek drzewostan () pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku drzewostan () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek podjazd z pasem zieleni () pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku podjazd z pasem zieleni () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie zespołu klasztornego Cystersów () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie zespołu klasztornego Cystersów () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Park Strzelecki (1837 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Park Strzelecki (1837 r.) to , a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek park Jordana (1889 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park Jordana (1889 r.) to , a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek ogród (1910 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (1910 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek ogrody królewskie (XVI w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrody królewskie (XVI w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Park Krakowski (1885 - 1887) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Park Krakowski (1885 - 1887) to , a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek ogród (XVII w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (XVII w.) to , a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Błonia Krakowskie (1200 - 1913) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Błonia Krakowskie (1200 - 1913) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek park im. Wojciecha Bernarskiego (koniec XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park im. Wojciecha Bernarskiego (koniec XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Brama Floriańska (XV w.) pełniący funkcję brama miejska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Brama Floriańska (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama miejska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Barbakan (XV w.) pełniący funkcję barbakan w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Barbakan (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek barbakan posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek fort nr 50 1/2 Barycz (1897 - 1899) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fort nr 50 1/2 Barycz (1897 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fort posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek pozostałości murów obronnych (XV w.) pełniący funkcję mur obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pozostałości murów obronnych (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek fort nr 50 Prokocim (1883 - 1886) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fort nr 50 Prokocim (1883 - 1886) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek park dworski (XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku park dworski (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek dziedziniec zamkowy () pełniący funkcję dziedziniec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dziedziniec zamkowy () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dziedziniec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek pomnik Wojciecha Bednarskiego (data nieznana) pełniący funkcję pomnik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pomnik Wojciecha Bednarskiego (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pomnik posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek ogrodzenie z bramkami (1617 - 1619) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramkami (1617 - 1619) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Kopiec Krakusa (VII) pełniący funkcję pomnik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Kopiec Krakusa (VII) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pomnik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zachodnia część pasa startowego dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny (1912 r.) pełniący funkcję pas startowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zachodnia część pasa startowego dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny (1912 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek pas startowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek zadaszenie nad schodami zewnętrznymi do krypty pod WIeżą Srebrnych Dzwonów (1935 - 1938) pełniący funkcję wiata w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku zadaszenie nad schodami zewnętrznymi do krypty pod WIeżą Srebrnych Dzwonów (1935 - 1938) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wiata posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Ogród Botaniczny (1783 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Ogród Botaniczny (1783 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek starodrzew (data nieznana) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku starodrzew (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek cmentarz wojenny nr 384 z I wojny światowej (1914 - 1918) pełniący funkcję cmentarz I wojna światowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku cmentarz wojenny nr 384 z I wojny światowej (1914 - 1918) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz I wojna światowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek fragment cmentarza (1897 r.) pełniący funkcję cmentarz komunalny (miejski/gminny) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fragment cmentarza (1897 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz komunalny (miejski/gminny) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek kapliczka (XIX w.) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku kapliczka (XIX w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kapliczka posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Aleja Jerzego Waszyngtona wraz z drzewostanem (1838 r.) pełniący funkcję droga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Aleja Jerzego Waszyngtona wraz z drzewostanem (1838 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek droga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek cmentarz kalwiński (1787 r.) pełniący funkcję cmentarz protestancki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku cmentarz kalwiński (1787 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz protestancki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek obóz koncentracyjny Kraków - Płaszów (1942 r.) pełniący funkcję obóz koncentracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku obóz koncentracyjny Kraków - Płaszów (1942 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek obóz koncentracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek sieć dróg fortecznych (1879 - 1885) pełniący funkcję droga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku sieć dróg fortecznych (1879 - 1885) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek droga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek cmentarz przykościelny (data nieznana) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku cmentarz przykościelny (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek fort nr 48 Batowice (1881 - 1886) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fort nr 48 Batowice (1881 - 1886) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fort posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek fort nr 47 1/2 Sudół (1895 - 1897) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku fort nr 47 1/2 Sudół (1895 - 1897) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek mury graniczne (XV w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku mury graniczne (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek pozostałości murów obronnych (poł. XVI w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku pozostałości murów obronnych (poł. XVI w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu (1934 - 1939) pełniący funkcję pomnik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu (1934 - 1939) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pomnik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek Smocza Jama (1790 - 1794) pełniący funkcję budowla w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku Smocza Jama (1790 - 1794) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek budowla posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek dziedziniec honorowy () pełniący funkcję dziedziniec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dziedziniec honorowy () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dziedziniec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek cmentarz ze starodrzewem () pełniący funkcję cmentarz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku cmentarz ze starodrzewem () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek dziedziniec wewnętrzny () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dziedziniec wewnętrzny () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek dziedziniec wewnętrzny () pełniący funkcję dziedziniec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku dziedziniec wewnętrzny () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dziedziniec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek ogród () pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek ogród () pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku ogród () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek starodrzew () pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku starodrzew () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kraków. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo małopolskie powiat Kraków gmina Kraków miejscowość Kraków ulica .

Materiał do opracowania tego tekstu, został zaczerpnięty z wybranych haseł tematycznych z publikacji Encyklopedia Przyroda i Technika Zagadnienia wiedzy współczesnej pod redakcją prof. dr Józef Hurwic wydaną przez wydawnictwo Wiedza Powszechna.

© 2023 mobo.blog
info@mobo.blog

Menu
Najnowsze wiadomości
Najnowsze kategorie
Regulaminy i zasady