Pogoda Katowice na dziś i jutro. Pogoda długoterminowa Katowice (śląskie). Pogoda na 10 dni dla Katowice powiat Katowice

 ⇯ 
Polska → województwo śląskie → powiat Katowice → Pogoda Katowice dziś i jutroŚledź na bieżąco pogodę dla Katowice na jutro oraz dla okolicznych miejscowości powiatu Katowice w województwie śląskie. Oprócz pogody dla Katowice na dziś znajdziesz tutaj przybliżoną temperaturę, potencjalne opady i inne czynniki kształtujące warunki atmosferyczne na kolejnych 10 dni w Katowice latem i zimą. Tym samym będziecie mogli zaplanować sobie aktywności turystyczne oraz inne czynności na świeżym powietrzu, na zbliżające się dni czy aktywnie spędzić czas wolny poza domem w samym Katowice i okolicy.

Prognoza pogody Katowice na najbliższe dni i godziny! Pogoda długoterminowa Katowice. Pogoda na 10 dni dla Katowice dziś i jutro (powiat Katowice województwo śląskie).

Pogoda dla wybranego miejsca: Polska / województwo śląskie / powiat Katowice / Pogoda Katowice została dostarczona przez Norweski Instytut Meteorologiczny (MET/NRK).

Wszystkie miejscowościSzukaj miejscowościPogoda Katowice

Podstawowe czynniki meteorologiczne w pogodzie dla Katowice (powiat Katowice województwo śląskie). Co to jest pogoda w Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) i jak przewiduje się przyszłe warunki atmosferyczne dla Katowice (powiat Katowice województwo śląskie)?

W życiu codziennym słowo pogoda nie jest zbyt ściśle zdefiniowane i przypisuje się mu różne znaczenia. Najczęściej używamy je do określenia warunków atmosferycznych w Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), którym towarzyszy małe zachmurzenie i łagodny wiatr, albo też przez dodanie odpowiedniego przymiotnika chcemy scharakteryzować jakiś wyróżniający się czynnik meteorologiczny - mówimy wtedy np. pogoda wietrzna Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), pogoda dżdżysta Katowice (powiat Katowice województwo śląskie); wreszcie mówi się ogólnie o złej lub ładnej pogodzie w Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), nie podając ścisłego znaczenia tych określeń.

Przy naukowym traktowaniu zagadnienia takie dowolności nie mogą mieć miejsca. W meteorologii słowo pogoda oznacza zespół stanów i zmian czynników meteorologicznych obserwowanych w określonym czasie i miejscu Katowice (powiat Katowice województwo śląskie). Czynników tych jest dużo: ciśnienie atmosferyczne Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), temperatura powietrza (na wysokości 2 metrów nad powierzchnią Ziemi) Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), pionowy rozkład temperatury powietrza Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), zawartość pary wodnej w powietrzu Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), przejrzystość powietrza Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), skłonność do tworzenia się kropelek wody lub kryształków lodu w powietrzu lub na powierzchni gruntu Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), stan zachmurzenia nieba Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), wysokość na jakiej występują chmury Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), rodzaj występujących chmur Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), opady i ich odmiany Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), kierunek, prędkość i struktura ruchu powietrza Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) i inne.

Określenie pogody Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) ma najczęściej znaczenie praktyczne w gospodarce. Potrzeby różnych instytucji są jednak bardzo różne. Lotnictwo np. interesuje się przede wszystkim ruchami powietrza, jego przejrzystością i procesami kondensacji pary wodnej w atmosferze. Dotyczy to głównie warstw powietrza zalegających na wysokościach kilkuset lub kilku tysięcy metrów nad powierzchnią Ziemi w rejonie Katowice (powiat Katowice województwo śląskie). Rolnictwo jest zainteresowane ilością promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi, ilością opadów i temperaturą powietrza przy powierzchni Ziemi. Żeglugę morską interesuje siła wiatrów przy powierzchni wód, przejrzystość powietrza itd. W tych warunkach praktyczne określenie stanu pogody dla Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) w różnych przypadkach musi uwzględniać inny zespół czynników meteorologicznych w regionie Katowice (powiat Katowice województwo śląskie).

Trzeba sobie jeszcze uświadomić i to, że w meteorologii nie mają sensu tak popularne określenia, jak pogoda ładna lub brzydka w Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), albo dobra lub zła Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), gdyż ta sama pogoda może być dobra dla jednych celów, a zła dla innych. Meteorolog musi więc ściśle określić, jaka jest pogoda w Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), tzn. jakie są stany poszczególnych jej elementów, natomiast zalety lub wady takiego stanu pogody może ocenić tylko użytkownik.

Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z pogodą Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) tj. wielu procesów fizycznych zachodzących w atmosferze i wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na nasz tryb życia, stanowi tak obszerny temat, że wymaga napisania dużej książki. Poruszymy tu tylko najważniejsze problemy dotyczące pogody: ogólną charakterystykę podstawowych czynników meteorologicznych, warunki występowania zmian pogody Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) i sposoby ich przewidywania oraz zasady pracy służby pogody.

Do podstawowych czynników meteorologicznych zalicza się temperaturę powietrza Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), ciśnienie atmosferyczne Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), ruchy powietrza Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), zawartość pary wodnej Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) i produkty jej kondensacji w atmosferze.

Temperatura powietrza Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) w dolnych warstwach atmosfery zależy głównie od temperatury powierzchni Ziemi, a więc od natężenia padającego na nią promieniowania słonecznego i właściwości fizycznych tej powierzchni Katowice (powiat Katowice województwo śląskie). Im większa jest szerokość geograficzna (poza pasem międzyzwrotnikowym), tym bardziej ukośnie padają na Ziemię promienie słoneczne i mniej przynoszą energii na jednostkę powierzchni w rejonie Katowice (powiat Katowice województwo śląskie). Kąt padania promieni zależy ponadto od pory roku, pory dnia i nachylenia zboczy wzniesień terenowych względem kierunku padania promieni słonecznych. Ponadto biorąc pod uwagę, że w nocy powierzchnia ziemska nie otrzymuje energii wprost od słońca i że sama wypromieniowuje energię w ciągu całej doby, przy czym chmury stanowią poważną przeszkodę w przenikaniu promieni, łatwo uprzytomnić sobie, że dopływ energii promienistej do powierzchni gruntu z reguły jest bardzo różne, z tym jednak, że na ogół maleje ze wzrostem szerokości geograficznej.

Temperatura gruntu w Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) zależy również od jego właściwości fizycznych, a więc od pojemności cieplnej, przewodnictwa cieplnego, zdolności pochłaniania i innych. Tak np. suche grunty Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) szybko ogrzewają się i szybko stygną, a ich temperatury w ciągu roku wahają się w średnich szerokościach geograficznych w granicach sięgających 80C i więcej. W tych samych szerokościach geograficznych temperatura powierzchni oceanów w ciągu roku waha się w granicach zaledwie około 10C, a w ciągu dobu zmienia się znikomo.

Temperatury powierzchni oceanów są zatem dość wyrównane i mało zmienne w czasie, natomiast temperatury powierzchni kontynentów wykazują znaczne różnice nawet w sąsiednich miejscowościach i szybko zmieniają się w czasie. Dlatego w lecie temperatura oceanu jest znacznie niższa od temperatury kontynentu w tych samych szerokościach geograficznych, w zimie natomiast jest na odwrót.

Struktura termiczna podłoża Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) wywiera duży wpływ na temperaturę dolnych warstw powietrza, które przepływając nad różnie nagrzanym gruntem albo oddają mu swoje ciepło, albo pobierają. Temperatura powietrza w rejonie Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) jest zwykle wynikiem szeregu takich procesów wymiany ciepła między podłożem i powietrzem.

Na temperaturę powietrza w Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), zwłaszcza w jego wyższych warstwach, ma wpływ i inny czynnik, mianowicie dynamiczne zmiany temperatury w okolicach Katowice (powiat Katowice województwo śląskie). Jak wiadomo z fizyki, rozprężenie gazu towarzyszy obniżanie się jego temperatury, a sprężaniu - jej podwyższanie się, jeżeli tylko nie zachodzi zbyt szybka wymiana ciepła z otoczeniem (ten warunek w atmosferze jest na ogół bardzo dobrze spełniony). Ponieważ więc ciśnienie powietrza w atmosferze ziemskiej maleje wraz z wysokością, powietrze unoszące się ku górze rozpręża się i ochładza, natomiast opadające ku dołowi ogrzewa się. W wyniku takich procesów temperatura powietrza suchego zmienia się o jeden stopień na każde 100 metrów zmiany wysokości. Tak więc powietrze, którego temperatura uformowała się w warstwie przyziemnej pod wpływem temperatury gruntu, odpływając ku wyższym warstwom stopniowo się ochładza. Z tej to przyczyny temperatura powietrza w granicach tzw. troposfery, tj. do wysokości kilkunastu kilometrów, im wyżej tym jest niższa. Zdarzają się odstępstwa od tej reguły, mianowicie występują w troposferze stosunkowo cienkie warstwy, w których temperatura powietrza z wysokością wzrasta. Są to tzw. warstwy inwersyjne, powstające wskutek napływu cieplejszego powietrza górą, opadania powietrza ku dołowi bądź też ochładzania się jakiejś warstwy powietrza od dołu.

Zmiany temperatury powietrza przy ziemi Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), stanowiące jedną z charakterystyk pogody, mogą być spowodowane działaniem czynników lokalnych lub też napływem powietrza znad chłodniejszych lub cieplejszych obszarów.

Warunki termiczne w przyziemnych warstwach powietrza (na wysokości 2 metrów na gruntem) zobrazować można na podstawie znajomości najwyższych i najniższych temperatur dotychczas notowanych na kuli ziemskiej.

Ciśnienie atmosferyczne w Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) tj. siła, z jaką atmosfera ziemska ciśnie na 1 cm2 powierzchni w niej zanurzonej, jest skutkiem działania siły ciążenia ziemskiego na gazy zawarte w atmosferze. Wielkość ciśnienia w jakimś punkcie atmosfery zależy od masy gazów znajdujących się powyżej tego punktu. Tak więc ciśnienie powietrza maleje ze wzrostem wysokości. Zależy ono również od gęstości powietrza, a zatem i od jego temperatury, bo im powietrze jest cieplejsze tym mniejsza jest jego gęstość. Ponieważ temperatura powietrza w jakimś punkcie atmosfery ulega ciągłym zmianom i masy powietrza ciepłego lub chłodnego poruszają się względem Ziemi, może to powodować lokalny wzrost gęstości powietrza lub jej zmniejszanie się, wskutek czego ciśnienie powietrza na ogół ma różne wartości w różnych punktach atmosfery, a w każdym jej punkcie z biegiem czasu zmienia się.

Średnia wartość ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza w naszych szerokościach geograficznych (ciśnienie normalne) wynosi 1013,2 milibarów. Jest to ciśnienie nieco większe od 1 kG na 1 cm2. Ale wielkość ta zmienia się w naszych warunkach mniej więcej od 935 milibarów do blisko 1055 milibarów. Występują więc obszary o ciśnieniu mniejszym od normalnego, w których ciśnienie ku środkowi maleje, tzw. niże, oraz obszary o ciśnieniu wyższym i wzrastającym ku środkowi obszaru, zwane wyżami.

Ruch powietrza względem powierzchni ziemskiej wywoływany jest przez odpowiednią różnicę ciśnienia w sąsiednich punktach atmosfery. Pozioma składowa tego ruchu nosi nazwę wiatru. W naszych szerokościach geograficznych powietrze płynie w ten sposób, że obszar wyższego ciśnienia pozostaje po prawej stronie względem kierunku ruchu, zaś obszar niższego ciśnienia - po lewej. Tak więc w wyżu krąży ono w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, natomiast w niżu - w kierunku przeciwnym. Na półkuli południowej te kierunki ruchu są odwrotne. Ponadto ruch powietrza jest tym szybszy, im większe są różnice ciśnienia na jednostkę odległości (im większa jest pozioma składowa gradientu ciśnienia). Tak więc kierunki i prędkości wiatrów są ściśle związane z poziomym rozkładem ciśnienia atmosferycznego i na podstawie znajomości rozkładu ciśnienia oraz ruchu niżów i wyżów można określić kierunki i prędkości rozległych prądów powietrza płynących wzdłuż powierzchni ziemskiej.

W dolnych warstwach atmosfery przeważają poziome ruchy powietrza, niemniej jednak występują tu również ruchy pionowe, zarówno skierowane ku górze (prądy wstępujące), jak i ku dołowi (prądy zstępujące). Prędkość tych prądów jest na ogół znacznie mniejsza niż prędkość wiatrów, jednakże odgrywają one bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o pogodę, z nimi bowiem wiąże się sprawa tworzenia się i zanikania chmur.

Para wodna występuje w powietrzu w stosunkowo bardzo małych i zmiennych ilościach. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o kształtowanie się pogody, woda odgrywa bardzo ważną rolę, stanowi bowiem jedyny składnik powietrza, który w warunkach, jakie panują w przyziemnej atmosferze, może występoważ w trzech stanach skupienia (jako niewidoczna para, jako kropelki wody lub jako kryształki lodu). Podczas ochładzania się powietrza, np. przy napływie powietrza nad chłodniejsze podłoże lub podczas wznoszenia się powietrza ku górze, zawarta w nim para wodna zbliża się do stanu nasycenia, a następnie ulega kondensacji, tj. przechodzi w mikroskopijne kropelki wody lub kryształki lodu, zależnie od panującej temperatury. W ten sposób powstają mgły lub chmury, a przy dalej postępującej kondensacji niektóre kropelki lub kryształki mogą na tyle wzrosnąć, że nie utrzymują się już w powietrzu, lecz spadają na ziemie, powodując opady mżawki, deszczu, śniegu, krupy lub gradu. Gdy zmiana stanu skupienia wody zawartej w powietrzu zachodzi na powierzchni Ziemi lub znajdujących się na niej ciał stałych, tworzą się tzw. osady (rosa, szron, szadź, gołoledź).

Znając choćby wymienione tu procesy, można już zorientować się, jak wielkie znaczenie dla stanu pogody ma zawarta w atmosferze woda. Od niej zależy wielkość zachmurzenia, wielkość opadów, występowanie mgieł, ilość promieniowania słonecznego dochodzącego do Ziemi i promieniowania ziemskiego odpływającego w przestrzenie międzyplanetarne, a pośrednio i temperatura powietrza. Przy dużym zachmurzeniu dobowe wahania temperatury są znacznie mniejsze niż przy niebie pogodnym.

Ubytek wody w atmosferze, spowodowany przez przez opady i osady, jest uzupełniany przez parowanie wód oceanów, mórz, jezior, rzek i wilgotnych gruntów. Para rozprowadzana jest w głąb atmosfery i nad inne rejony kuli ziemskiej przez prądy powietrza. Tak więc wiatry wiejące od strony oceanów i mórz niosą powietrze wilgotne, z dużą ilością chmur, mgieł i opadów, natomiast wiatry znad kontynentów przynoszą z sobą pogodę o małym zachmurzeniu.

Jak przewiduje się pogodę wKatowice (powiat Katowice województwo śląskie)? Meteorologia czyli prognozowanie pogody.

Ten bardzo ogólnikowy opis i charakterystyka podstawowych czynników meteorologicznych dla Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) pozwala już naszkicować zasady, na jakich opiera się przewidywanie pogody na kilkadziesiąt godzin naprzód w regionie Katowice (powiat Katowice województwo śląskie).

Ogólny stan pogody na określonym obszarze i w określonym przedziale czasu zależy od właściwości fizycznych powietrza, jakie tam wówczas napływa oraz ewentualnych zakłóceń, jakie mogą wystąpić w przypadku graniczenia ze sobą dwu mas powietrza o odmiennych cechach charakterystycznych. Na tego rodzaju granicach powietrze cieplejsze i rzadsze unosi się ponad powietrze chłodniejsze i gęstsze, co w konsekwencji prowadzi do wzmożonej kondensacji pary wodnej, a więc większego zachmurzenia i intensywniejszyc opadów. Towarzyszy temu zazwyczaj wzmożony ruch powietrza. Te aktywne granice między masami powietrza w meteorologii noszą nazwę frontów, z tym że przy nasuwaniu się powietrza cieplejszego na miejsce ustępującego powietrza chłodniejszego mówi się o froncie ciepłym, a przy odwrotnym biegu zjawisk mamy front chłodny. Trzeba zauważyć, że przebieg zjawisk meteorologicznych w obu tych przypadkach jest różny i że w przypadku frontów chłodnych jest on bardziej burzliwy, często zaś rozwija się po prostu w burze. Fronty występują w obszarach niskiego ciśnienia atmosferycznego.

Aby zatem przewidzieć pogodę, jaka będzie panowała nad jakimś obszarem, trzeba znać dokładnie właściwości mas powietrza, ich położenie geograficzne oraz kierunki i prędkość przemieszczania się względem powierzchni ziemskiej. Dlatego też muszą być wykonywane dla całej kuli ziemskiej obserwacje i pomiary meteorologiczne, których wyniki dostarcza się do wszystkich instytucji zajmujących się opracowaniem prognozy pogody dla ustalonych regionów. W tym celu została zorganizowana sieć stacji meteorologicznych. Na oceanach i morzach stacje znajdują się na statkach handlowych. Ponadto istnieje specjalna międzynarodowa łączność do przekazywania wyników obserwacji. W centrach prognostycznych wnosi się je na odpowiednie mapy, zwane mapami synoptycznymi. W ten sposób powstaje obraz poziomego rozkładu ciśnienia atmosferycznego, a więc i ogólnych prądów powietrza, jak również poziomy rozkład wielkości charakterystycznych dla poszczególnych czynników meteorologicznych, który umożliwia rozpoznanie właściwości poszczególnych mas powietrza, położenie tych mas i położenie frontów. Na podstawie tych danych meteorolodzy opracowują kierunki i wielkości zmian mających nastąpić w danym okresie, czyli sporządzają mapę prognostyczną i na jej podstawie określają przewidywaną pogodę.

Rozszeżając tą część przyjżymy się teraz meteorologii, która jest częścią geofizyki, jedną z licznej rodziny nauk o fizyce Ziemi. Zajmuje się ona badaniem atmosfery - powłoki powietrznej otaczającej nasz glob, podobnie jak hydrologia bada wody pokrywające Ziemię - hydrosferę, a jeszcze inne nauki geofizyczne - jej wnętrze, barysferę, lub sztywną skorupę skalną - litosferę.

Meteorologię można określić jako fizykę atmosfery, tzn. naukę badającą procesy i zjawiska fizyczne zachodzące w atmosferze. Wielkości charakteryzujące stany fizyczne atmosfery nazywają się elementami meteorologicznymi. Do nich należy przede wszystkim promieniowanie słoneczne. Docierające do powierzchni Ziemi bezpośrednio lub rozproszone w powietrzu atmosferycznym, promieniowanie słoneczne stanowi źródło energii, praprzyczynę wszystkich procesów fizycznych atmosfery. Dlatego jest ono nie tylko elementem meteorologicznym, lecz i czynnikiem wywierającym bezpośredni lub pośredni wpływ na pozostałe elementy, takie jak temperatura i wilgotność powietrza, zachmurzenie, opady atmosferyczne, ciśnienie powietrza, wiatr i inne. Wszystkie elementy meteorologiczne są powiązane wzajemnymi zależnościami, tworząc wspólnie bardzo skomplikowany układ zjawisk i procesów, to co krótko nazywamy pogodą.

Do zadań meteorologii należą obserwacje i pomiary wymienionych elementów, niezbędne do wyjaśnienia różnych procesów zachodzących w atmosferze, takich np. jak powstawanie burz, rozwój czy zanik mgieł, chmur i wielu innych. Jednym z najważniejszych problemów meteorologii jest poznanie ogólnej cyrkulacji atmosferycznej.

Odpowiednio do obiektów badań, odpowiednio do naukowych i praktycznych zadań określających kierunki rozwoju, meteorologia dzieli się na szereg gałęziL aerologia zajmuje się badaniem wyższych warstw atmosfery, tzw. wolnej atmosfery, w której ruch powietrza nie podlega już wpływowi tarcia o nierówną powierzchnię Ziemi. Dynamika atmosfery zmierza do poznania i teoretycznego określenia prawidłowości zjawisk ruchu powietrza. Pogodoznawstwo (inaczej meteorologia synoptyczna lub krótko synoptyka) stworzyło podstawy naukowe przewidywania przyszłej pogody (prognozy meteorologiczne).

Atmosfera ziemska i jej wpływ na pogodę dla danego obszaru kuli ziemskiej.

Według wszelkiego prawdopodobieństwa wszystkie większe ciała niebieskie, a więc gwiazdy, planety i księżyce są otoczone warstwą gazów. Te warstwy gazowe noszą nazwę atmosfer. Skład chemiczny atmosfer ciał niebieskich jest różny, zalezy bowiem od panujących tam warunków fizyko - chemicznyc, a przede wszystkim od temperatury, gdyż od niej zależy stan skupienia poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych, a także powstawanie i rozkład różnych substancji chemicznych. Istnieją więc np. atmosfery składające się w przeważnej części z dwutlenku węgla, z amoniaku lub metanu; istnieją też atmosfery nie zawierające tlenu.

Grubość i gęstość atmosfer jest również rozmaita, gdyż zależy od siły przyciągającej gazy przez dany glob, od składu chemicznego atmosfery i od temperatury tych gazów. Należy pamiętać, że siła przyciągająca jest wypadkową siły grawitacyjnej, tym większej, im większa jest całkowita masa globu oraz siły odśrodkowej, która jest zależna od prędkości obrotowej globu wokół własnej osi i od jego wymiarów. Wynika stąd, że im masa globu jest mniejsza i szybkość jego obrotu wokół własnej osi większa, tym mniejsza jest wypadkowa siła przyciągania i tym mniejsza gęstość i grubość atmosfery. Znane są atmosfery bardzo cienkie i niezmiernie rzadkie, jak np. atmosfera Merkurego lub Księżyca, lub też znacznie gęstsze od ziemskiej np. w przypadku Jowisza. Warto wreszcie zauważyć, że atmosfery poszczególnych ciał niebieskich zmieniają się z biegiem czasu, gdy warunki fizyczne ulegają tam zmianie.

Dzieje atmosfery ziemskiej. W przypadku atmosfery ziemskiej brak jest dowodów na to, że uległa ona istotniejszym przemianom, niemniej jednak mamy podstawy do przypuszczeń, że Ziemia w swej młodości przeżywała jeżeli nie okres stadium gazowego, to w każdym razie - stadium ciała ciekłego, i że temperatura jej musiała wobec tego wynosić kilka tysięcy stopni. W takich warunkach atmosfera ziemska nie mogła mieć takiego składu chemicznego jak obecnie. Wiele związków chemicznych, które obserwujemy obecnie na Ziemi, nie mogło istnieć przy tak wysokich temperaturach. Istniały natomiast inne, które obok pierwiastków nie połączonych występowały w dużych ilościach w stanie gazowym, a tym samym wchodziły w skład atmosfery. W tych czasach atmosfera nasza prawdopodobnie była znacznie gęstsza i wywierała na Ziemię bez porównania większe ciśnienie.

Są przypuszczenia, że pierwotna atmosfera Ziemi składała się w dużym stopniu z cyjanu, tj. związku azotu z węglem (CN). W miarę stygnięcia Ziemi swobodny tlen zaczął się łączyć z innymi pierwiastkami, wskutek czego w pewnym okresie historii Ziemi było go bardzo mało w atmosferze. Ponowne pojawienie się swobodnego tlenu jest w dużej mierze przypisywane działalności świata roślinnego, który rozkłada dwutlenek węgla na tlen i węgiel.

W tych warunkach termicznych związek H2O nie mógł istnieć, czyli na Ziemi nie mogło być wody w żadnej postaci. Zaczęła ona tworzyć się w atmosferze w okresie powstawania różnych tlenków, i to wyłącznie jako gaz. Dopiero przy obniżeniu się temperatury atmosfery poniżej temperatury krytycznej wody (374 stopni C) mogła rozpocząć się jej kondensacja, ale przy ciśnieniu atmosferycznym wyższym od 217 atmosfer. W miarę dalszego stygnięcia Ziemi kolosalne ilości pary wodnej zawartej w atmosferze skraplały się i woda obficie spadała na Ziemię tworząc rzeki, jeziora, morza i oceany.

Ten krótki szkic przemian zachodzących w atmosferze ziemskiej może w pewnym stopniu wyjaśnić przyczyny, dla jakich różne atmosfery mają różny skład chemiczny. Zależy on bowiem od warunków fizycznych tam panujących.

Skład atmosfery ziemskiej. W stadium obecnym atmosfera ziemska jest mieszaniną gazów, zwaną powietrzem. Do wysokości około 70 km skład powietrza jest prawie stały: 78,09% jego objętości stanowi azot, 20,95% to tlen, a na pozostały niespełna 1% objętości składają się argon i drobne ilości innych gazów, jak neon, hel, krypton, wodór, ksenon, radon. Występują one w dolnej atmosferze w prawie niezmiennym stosunku. Ponadto są jeszcze ciała gazowe występujące w zmiennych ilościach - dwutlenek węgla i przede wszystkim para wodna. Mimo że woda stanowi bardzo nikłą część składową powietrza, rola jej w atmosferze jest wyjątkowo ważna. Jest ona bowiem jedynym ciałem, które w warunkach atmosferycznych może występować we wszystkich trzech stanach skupienia i w związku z tym jest przyczyną występowania chmur, mgieł, opadów i szeregu innych zjawisk stanowiących ważne czynniki pogody.

Ciśnienie atmosferyczne. Ciśnienie atmosferyczne jest skutkiem działania siły przyciągającej ku Ziemi cząsteczki gazów zawartych w powietrzu. Wartość tego ciśnienia mierzy się w milibarach, przy czym jeden milibar odpowiada sile tysiąca dyn, działającej na jeden centymetr kwadratowy.

Przy powierzchni Ziemi ciśnienie atmosferyczne ulega ciągłym zmianom, co jest skutkiem nieustannie zmieniającego się przestrzennego rozkładu masy gazów wchodzących w skład atmosfery. Na poziomie morza wielkość ciśnienia wynosi średnio 1013 mb, może się jednak zmieniać w granicach od ok. 890 mb w środku cyklonów tropikalnych do 1075 w środku wyżu syberyjskiego. Normalnie zakres tych zmian jest znacznie mniejszy, 960 - 1040 mb.

Ze wzrostem wzniesienia nad poziomem morza ciśnienie powietrza maleje w sposób regularny według funkcji logarytmicznej. W pewnym przybliżeniu można przyjąć, że co 5500 m wielkość jego zmniejsza się dwukrotnie, a więc na wysokości 5,5 km średnio wynosi ono około 500 mb, na 11 km - 250 mb itd. Na wysokości 100 km powietrze jest tak rozrzedzone, jak w żarówkach elektrycznych, od 300 km wzwyż rozrzedzenie jego odpowiada najidelalniejszym próżniom otrzymywanym w naszych laboratoriach przy zastosowaniu najlepszych pomp próżniowych. Niemniej jednak atmosfera i tam jeszcze nie kończy się.

Pionowy rozkład temperatury powietrza Katowice (powiat Katowice województwo śląskie). W wyniku bezpośrednich pomiarów temperatury powietrza, normalnie wykonywanych do wysokości około 30 km, a w ostatnich czasach nawet do wysokości kilkuset kilometrów, oraz w wyniku wniosków wyciąganych ze zjawisk fizycznych obserwowanych w wyższych warstwach atmosfery - można skonstruować schemat pionowego rozkładu temperatury powietrza dla Katowice (powiat Katowice województwo śląskie). Otóż biorąc pod uwagę warunki panujące w średnich szerokościach geograficznych oraz uwzględniając tylko średnie wartości temperatury dla poszczególnych poziomów atmosfery w rejonie Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), otrzymuje się krzywą pionowego rozkładu temperatury w atmosferze ziemskiej. W warstwie przyziemnej, do wysokości 11 km, temperatura powietrza Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) obniża się mniej więcej o 6 stopni C na każdy kilometr. Następnie zachodzi wyraźna zmiana rozkładu temperatury powietrza i w warstwie od około 11 km do około 30 km temperatura zmienia się bardzo mało. Powyżej tej warstwy, aż do wysokości 50 - 60 km, następuje wyraźny wzrost temperatury do około +70 stopni C, zaś wyżej, do wysokości około 80 km, obserwuje się ponowny stopniowy spadek temperatury do około -80 stopni C. Od tej wysokości temperatura powietrza rośnie w miarę oddalania się od powierzchni Ziemi, by u granic atmosfery przekraczać nawet wielkości odpowiadające 1500 stopni C. Należy jednak zaznaczyć, że w tych wysokich, ogromnie rozrzedzonych warstwach powietrza pojęcie temperatury ma odmienne znaczenie niż w naszych warunkach. Mówiąc o panującej tam temperaturze ma się na myśli odpowiedającą jej energię kinetyczną cząsteczek gazu.

Wyróżnione warstwy atmosfery ziemskiej. W poprzednich punktach omówiono ważniejsze elementy budowy atmosfery. Biorąc pod uwagę wszystkie znane szczegóły dotyczące jej fizycznej i chemicznej budowy, meteorolodzy wyróżnili w niej szereg charakterystycznych warstw. Istnieją rozmaite sposoby dzielenia atmosfery, jednak najbardziej rozpowszechniony jest podział następujący:

Troposfera - przyziemna warstwa atmosfery grubości około 8 km nad biegunami do 18 km nad równiekiem, w której temperatura powietrza kształtuje się pod wpływem temperatury powierzchni lądów i mórz i wraz ze wzrostem wysokości, średnio rzecz biorąc maleje. Taki rozkład temperatury sprzyja powstawaniu pionowych prądów powietrza, co w przypadku prądów wstępujących prowadzi do kondensacji zawartej w powietrzu pary wodnej, tworzenia się chmur i opadów.

Stratosfera - warstwa zalegająca nad troposferą do wysokości ściśle nie określonej, przypuszczalnie do około 30 km. Temperatura powietrza w tej warstwie nie zmienia się ze wzrostem wysokości i nie obserwuje się tu zjawisk kondensacji pary downej. Warstwę przejściową między troposferą i stratosferą nazywa się tropopauzą.

Ozonosfera - warstwa zawarta miezy 20 i 80 km wysokości. Panują tu warunki sprzyjające tworzeniu się ozonu, mającego dużą zdolność pochłaniania nadfioletowej części widma słonecznego, w wyniku czego obserwuje się w tej warstwie podwyższoną temperaturę powietrza. W górnej części warstwy, gdzie temperatura ze wzrostem wysokości spada, istnieją ponownie warunki do występowania prądów pionowych i prawdopodobnie kondensacji pary wodnej. Na tych wysokościach, w większych szerokościach geograficznych, obserwuje się świecące w nocy obłoki, które są tak rzadkie, że za dnia niedostrzegalne. Natomiast gdy zapadnie noc, a obłoki są jeszcze oświetlone promieniami Słońca, lśnią one intensywnie na tle ciemnego nieba. Na wysokościach tych najczęściej spalają się meteoryty wpadające w głąb atmosfery, znane pospolicie pod nazwą spadających gwiazd.

Jonosfera - warstwa zawarta między ozonosferą i egzosferą, wyróżniająca się dużym stopniem zjonizowania gazów atmosfery. Zjonizowane gazy nadają tej warstwie właściwości przewodnika, wskutek czego fale radiowe odbijają się od niej i tym samym mają możność obiegania kuli ziemskiej. W warstwie tej powstają zorze polarne obserwowane najczęściej w odległości dwudziestu paru stopni od magnetycznych biegunów Ziemi. Istnieją silne związki między stanem elektrycznym jonosfery, polem magnetycznym i elektrycznym Ziemi i dolnej atmosfery oraz aktywnością Słońca.

Ściślejsza analiza zjawisk fizycznych występujących w atmosferze, zwłaszcza w górnych jej warstwach, wykazuje, że większość tych zjawisk zależy od promieniowania elektromagnetycznego lub korpuskularnego biegnącego od Słońca ku Ziemi. Wiąże się z tym również skomplikowana pionowa budowa atmosfery ziemskiej.

Klimat na Ziemi. Jak kształtuje się klimat na Ziemi? Jaki mamy klimat w Polsce?

Klimatem nazywamy charakterystyczny dla danego obszaru przebieg rocznych warunków atmosferycznych, określony na podstawie wieloletnich obserwacji.

Czynniki i elementy klimatologiczne. To wszystko, co warunkuje zjawiska klimatyczne - szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, odległość od oceanów i mórz oraz lądów i gór, rodzaj gruntu (skały, gleby, bagna, wody, lodowce), pokrycie terenu przez różne szaty roślinne, szatę śnieżną, wystawę czyli ekspozycję terenu względem stron świata, najczęstszych wiatrów, kierunku napływy wilgotnych bądź suchych mas powietrznych itp. - nazywamy czynnikami klimatologicznymi (klimatu).

To, na co wpływają wymienione czynniki - usłonecznienie, temperaturę, wilgotność powietrza, zachmurzenie, opady atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru itp., określone w przekroju wieloletnim - nazywamy elementami klimatologicznymi.

Można jednak inaczej określić elementy klimatu. Ponieważ taki lub inny układ wyżej wymienionych elementów w krótkim okresie czasu stanowi jednocześnie o określonym typie pogody (np. ciepła, bezchmurna, sucha i bezwietrzna lub pochmurna, dźdźysta, chłodna itp.), można traktować te typy pogody, tzn. pełne układy elementów meteorologicznych, jako zespołowe, kompleksowe elementy klimatu. W tym przypadku całokształt typów pogody - ich różnorodność, następstwo i częstość występowania, rozkład roczny itd. - składa się ostatecznie na to, co nazywamy klimatem danego obszaru.

Tak rozumiany stosunek klimatu do jego elementów (typów pogody) doprowadził do powstania kierunku w omawianej nauce - klimatologii kompleksowej. Za słusznością jego przemawia to, że wpływ klimatu (będącego skomplikowanym układem różnych typów pogody) na jakieś zjawisko lub przedmiot, np. na roślinę, polega właściwie na łącznym, jednoczesnym oddziaływaniu wszystkich elementów meteorologicznych, a nie jednego z nich, wybranego, z pominięciem pozostałych.

Takie oddziaływanie zmienia się oczywiście wraz ze zmianami pogody właściwymi dla danego klimatu i doprowadza po wielu latach do widocznego utrwalenia się w krajobrazie, w naturalnej szacie roślinnej, a nawet w rzeźbie terenu, specyficznych rysów charakteru danego klimatu.

Stąd pochodzą tak bardzo różne krajobrazy (rzeźba, roślinność itp.) pustyń, stepów, tundry, a nawet sąsiadujących ze sobą obszarów. Pomijając zasadniczy wpływ budowy geologicznej oraz ludzkiej działalności gospodarczej na krajobraz, krainy o podobnych klimatach mają cechy wspólne, widoczne w ich krajobrazie.

Daleko idący wpływ klimatu doprowadził dlatego do wyodrębnienia się wielkich stref klimatyczno - geograficznych na Ziemi. Różnice klimatyczne charakterystyczne dla terenów górskich, uwarunkowane przede wszystkim ich wysokością, przyczyniły się podobnie do powstania górskich pięter florystyczno - krajobrazowych.

Klimatologia jako nauka. Tak jak na klimat składają się (w znaczeniu omówionym) różne układy pogody i ich elementy (meteorologiczne), tak z drugiej strony klimat, obok innych, jest jednym z elementów środowiska geograficznego. Stąd siłą rzeczy nauka o klimacie - klimatologia, mająca wyraźnie określony własny przedmiot badań i będąca samodzielną nauką, jest spokrewniona zarówno z mateorologią, jak i geografią fizyczną.

W klimatologii rozróżniamy dwa zasadnicze odgałęzienia: ogólne i regionalne. Klimatologia ogolna zajmuje się badaniem praw rządzących kształtowaniem się klimatów w ogóle, poznawaniem wspólnych cech współczesnych klimatów podobnie uwarunkowanych przyczynowo, np. kraju, określonego rodzaju: górskich, nadmorskich i innych. Zadaniem klimatologii regionalnej jest klasyfikacja klimatór oraz regionizacja klimatyczna, tzw. wykrywanie różnic klimatycznych w obrębie większych obszarów i wydzielenie w nich określonych mniejszych regionów klimatycznych. Zależnie od potrzeb, od celu, dla którego ma służyć dana klasyfikacja lub dany podział na regiony, dobiera się odpowiednie kryteria. Inne są zasady klimatycznej regionalizacji upraw rolnych, np. kukurydzy, inne dla potrzeb turystyki i wczasów leczniczych, lub wreszcie dla celów ogólnofizjograficznych. Pod omawianym względem klimatologia regionalna zbliża się najbardziej do nauk geograficznych.

W regionalizacji klimatów, zwłaszcza do celów rolniczych, pomocna jest bardzo fenologia ( po grecku znaczy to nauka o zjawiskach). Jej celem jest badanie okresowości zjawisk występujących w świecie roślinnym i zwierzęcym jako skutku okresowości w rocznym przebiegu pogody. Wieloletnie obserwacje główniejszych fraz rozwojowych w życiu roślin i zwierząt - np. pór zakwitania, owocowania itp., przelotu, lęgu, odlotu ptaków itp. oraz wielu podobnych zjawisk - pozwalają na podział roku na fenologiczno - klimatologiczne pory. Obserwacje z poszczególnych lat informują natomiast o odchyleniach badanych zjawisk od normy wieloletniej. W tym przypadku organizmy roślinne i zwierzęce spełniają w badaniach rolę instrumentów żywych, reagujących na całokształt zjawisk meteorologicznych bądź klimatologicznych.

Fenologia przerzyca most pomiędzy naukami biologicznymi - przede wszystkim ekologią a omawianymi w tym artykule. Zgodnie z kierunkiem badań, metody fenologiczne stosowane w klimatologii interesują szczególnie specjalistyczną gałąź tej nauki, agroklimatologię. Ta ostatnia jest jednocześnie częścią bioklimatologii, obejmującą szeroki zakres zagadnień m. in. badanie wpływu klimatu na organizmy ludzkie. Jest rzeczą wiadomą, że człowiek inaczej odczuwa przebywanie w różnych klimatach. Wybitnie suchy bądź wilgotny klimat, ciepły lub chłodny, górski czy nizinny wpływa różnie na zdolność do pracy i ogólne samopoczucie człowieka, odporność na choroby itp. Stąd wynika zagadnienie aklimatyzacji, przyzwyczajenia się, dostosowania organizmu człowieka czy roślin czy zwierząt do określonych warunków, oraz zdolności do zmiany tych przystosowań w odmiennych, nowych warunkach klimatu w innym kraju.

Uzyskane w bioklimatologii wyniki badań dotyczące człowieka wiążą tę naukę z częścią nauk medycznych (np. terapia, higiena). Obok bio- lub agroklimatologii rozwinęły się również inne spacjalistyczne gałęzie klimatologii, służące określonym zainteresowaniom naukowym lub praktycznym. Ze względu na metody zmierzające do poznania klimatu można wyróżnic we współczesnej klimatologii, poza poprzednio wspomnianą kompleksową, również klimatologię dynamiczną lub synoptyczną. Wprowadzają one próby analizy klimatologicznego materiału obserwacyjnego pochodzącego z okresu wieloletniego, przy pomocy metod stosowanych w fizyce atmosfery czy w meteorologii synoptycznej. Pozwala to niewątpliwie na lepsze poznanie genezy i struktury klimatu.

Makroklimat i mikroklimat. Badania prowadzone przez stacje klimatologiczne wykazują znaczne różnice wyników obserwacji, w zależności od wyboru miejsca na stację i sposobu ustawienia przyrządów. Otwarte pole, obszar zadrzewiony, szczyt pagórka czy dno doliny mają swój odrębny klimat. Przyrządy ustawione nisko nad powierzchnią gruntu lub parę metrów nad nią wykazują również ważne różnice warunków termicznych, wilgotności powietrza, prędkości wiatru itp. panujących na różnych wysokościach w przyziemnej warstwie atmosfery. Stąd wynikła potrzeba określenia warunków, w jakich powinny być prowadzone badania zmierzające do poznania klimatu wielkiego obszaru - makroklimatu. Każda normalna stacja klimatologiczna powinna być położona w miejscu możliwie charakterystycznym (reprezentacyjnym) dla makroklimatu danego regionu. Przy zakładaniu stacji unikamy miejsc nadmiernie osłoniętych przez drzewa i budowle, terenów śródmiejskich itp.; termomemtry i higrometry służące do określenia wilgotności powietrza umieszcza się w specjalnych budkach - przewiewnych żaluzjowych klatkach meteorologicznych - na wysokości 2 metrów nad płaskim zadarnionym poletkiem obserwacyjnym (sposoby ustawienia przyrządów określają przepisy ustalone przez Światową Organizację Meteorologiczną). W ten sposób unika się wpływu bezpośredniego działania na przyrządy promieniowania słonecznego i wpływu różnych lokalnych czynników, podłoża i otoczenia stacji.

Poznanie makroklimatu nie wystarcza jednak dla wielu potrzeb specjalnych. Znaczna część ludności zamieszkuje i pracuje w gęsto zabudowanych osiedlach miejskich, w ośrodkach przemysłowych, w warunkach zupełnie odmiennych od klimatu panującego w okolicy.

Ludzie, a zwłaszcza dzieci, żyją, poruszają się w warstwie poniżej dwóch metrów wysokości. Nisko przy powierzchni gruntu rozwijają się wszystkie kultury rolne. Dlatego zainteresowanie bio i agroklimatologii skierowane są w dużym stopniu również na badania szczególnych warunków klimatu przygruntowej warstwy powietrza, zalegającej poniżej 2 metrów czyli tzw. mikroklimatu, uzależnionego właśnie od różnych - ważnych dla żywych organizmów - wpływów podłoża i najbliższego otoczenia. Badania mikroklimatyczne sięgają coraz częściej do gęsto zabudowanych śródmieść, do pomieszczeń zamkniętych - szpitali, żłobków, fabryk. Wyniki podobnych badań są coraz lepiej rozumiane i uwzględniane przy [pszukiwaniach lepszych rozwiązań w planowaniu osiedli, a nawet przy projektowaniu poszczególnych większych budowli.

Obok makroklimatu i mikroklimatu istnieje również pojęcie mezoklimatu czyli klimatu miejscowego (lokalnego) danego obiektu terenowego, doliny, kotliny, kompleksu jezior lub wzniesień. Niezależnie od jednorodności klimatu jakiegoś większego obszaru, każdą kotlinę czy dolinę rzeczną przecinającą dany region cechuje indywidualny klimat lokalny. W obniżeniach terenowych gromadzi się podczas nocy, zwłaszcza w zimie i gdy nie ma silnych wiatrów, chłodne, cięższe powietrze. Tak powstają słabo wentylowane zastoiska chłodu, wypełniane często przez mgły i dymy, które nie tylko utrudniają dopływ tak potrzebnych dla zdrowia promieni słonecznych, ale niekiedy, w przypadku dymów przemysłowych wręcz zatruwają powietrze.

Przy zakładaniu osiedli i ośrodków przemysłowych trzeba się naturalnie liczyć z łatwym dostępem do wody i warunkami komunikacyjnymi. Zwykle są one bardziej dogodne w dolinach, na dnie których niestety panuje zazwyczaj gorszy klimat miejscowy. Często jednak można znaleźć w danej oolicy rozwiązanie lokalizacyjne i pozwalające na szczęśliwe wyzyskanie warunków fizjograficznych, w tym również właściwości miejscowego klimatu. Czasem wystarczyłoby przesunąć zabudowę nieco dalej od dna doliny na jej zbocza i tak ją rozlokować, aby uniknąć szkodliwych wpływów lokalnego klimatu. Wskazują na to liczne błędy w rozmieszczeniu różnych inwestycji (sanatoriów itp) popełnione w przeszłości u nas i za granicą.

Z tych względów przy projektowaniu rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych i uzdrowisk, a tym bardziej przy zakładaniu nowych ośrodków, bierze się obecnie coraz bardziej pod uwage - oprócz innych czynników fizjograsficznych - również warunki klimatu miejscowego. Jest to np. nieodzowne przy budowie zakładów wyzyskujących lub produkujących energię jądrową lub zakładów wydzielających szczególnie szkodliwe dymy i gazy.

Klimaty świata. Koncepcje podziału klimatów świata są bardzo liczne, przy tym różnią się znacznie między sobą. W jednych koncepcjach podział opiera się głównie na różnicach stosunków termicznych i opadowych; szereg klimatologów przyjmuje przy tym izotermę majchłodniejszego miesiąca około +20 stopni za granicę klimatów gorących, a izotermę najcieplejszego miesiąca około +10 stopni za granicę stref umiarkowanych i chłodnej ( zbiega się ona mniej więcej z granicą lasu i tundry). W innych klasyfikacjach podstawą podziału klimatów jest, oprócz kryteriów fizyczno - klimatologicznych, zróżnicowanie głównych zespołów szaty roślinnej (klimaty puszczy równikowej, sawanny, pustyni, roślinności śródziemnomorskiej, stepu, lasów liściastych i mieszanych, lasów iglastych, tundry wiecznych śniegów i lodowców podbiegunowych).

Z klasyfikacji polskich autorów najbardziej znany jest podział klimatów świata W. Gorczyńskiego. Za podstawę podziału przyjmuje on tzw. stopień suchości - kombinację amplitudy rocznej temperatury powietrza oraz wskaźnika zmienności opadów (stosunek różnicy najwyższych i najniższych miesięcznych sum opadów do średniej sumy rocznej), z uwzględnieniem współczynnika wpływu szerokości geograficznej na amplitudę rocznych wahań temperatury i współczynnika stałego, tak dobranego, aby stopień suchości dla centralnej Sahary wynosił równo 100%. Podział Gorczyńskiego wyróżnia następujące grupy klimatów:

I klimaty gorące (temperatura najchłodniejszego miesiąca ponad +21 stopni), wilgotne;

II klimaty suche (temperatura najchłodniejszego miesiąca ponad -5 stopni), stopień suchości ponad 20%;

III klimaty umiarkowane (temperatura najchłodniejszego miesiąca od +21 stopni do -5 stopni), stopień suchości nie większy niż 20%;

IV klimaty skrajne (temperatura najchłodniejszego miesiąca poniżej -5 stopni, najcieplejszy poniżej +10 stopni);

V klimaty sniegowe (temperatura najcieplejszego miesiąca nie większa niż +10 stopni);

Klimaty Polski. Polska położona jest wraz z większą częścią Europy w strefie umiarkowanej. Charakteryzuje ją przewaga wiatrów zachodnich. Wraz z nimi przemieszczają się w głąb naszego kontynentu morskie, atlantyckie masy powietrzne. Polska znajduje się w atlantycko - europejskim obszarze klimatycznym, obejmującym północną Francję, południową Skandynawię i szereg innych krajów. Do Polski docierają często rownież kontynentalne masy powietrzne. Klimat Polski jest więc klimatem przejściowym pomiędzy morskim, ładognym Europy zachodniej oraz kontynentalnym Europy wschodniej.

Przy większej przewadze wpływu morskich mas powietrza mamy w Polsce łagodniejszą zimę albo chłodniejsze i bardziej wilgotne lato. Jak przeważają masy kontynentalne - zima jest u nas surowa i mroźna, lato - suche i upalne. Wpływy te różnicują również klimat obszaru Polski, co jest szczególnie widocznie w zimie. Morskie masy powietrzne częściej docierają do zachodnich ziem polskich, kontynentalne - odpowiednio do wschodnich. Dzięki temu w styczniu prawie na całym obszarze dorzecza Odry średnie wieloletnie temperatury są wyższe od -2 stopni, a przy ujściu Nysy Łużyckiej nawet wyższe od -1 stopień. Natomiast na wschodzie kraju jest znacznie chłodniej. Temperatury stycznia wynoszu tu poniżej -4 stopni, a miejscami dochodzą prawie do -5 stopni. Stosunkowo ciepło jest nad Bałtykiem, co zawdzięczami wpływami tego morza. Chłodno, poniżej -4 stopni i -6 stopni jest w górach. Im wyżej tym chłodniej. Ten wpływ wysokości zaznacza się w górach również w lecie, izoterma lipca na terenach górskich wynosi +17 stopni. W tum czasie na ziemiach środkowej Polski i w obniżeniach podgórskich temperatury dochodzą miejscami do +19 stopni.

Chłodniejsze są obszary pojezierne, nadmorskie. Wpływ morza nie tylko łagodzi, jak widać z tego, chłody zimowe, lecz również hamuje letnie ocieplenie. Jest to zrozumiałe, gdyż wody stygną i ogrzewają sie wolniej aniżeli ląd. Ponadto falowanie i prądy przenoszą w lecie w głąb wody znaczną ilość ciepła, które w chłodnej porze roku morze zwraca atmosferze. Ciepło jest zużywane również na parowanie wody morskiej. Bardziej wilgotne powietrze znad morza sprowadza większe zachmurzenie i opady, zwłaszcza gdy musi wznieść się wyżej, przekraczając wyniosłości terenowe. Dlatego mamy w Polsce większe opady na pojezierzach, szczególnie na Pomorzu, bardziej wysuniętym na wiatry zachodnie i północno - zachodnie. Suma rocznych opadów sięga tu wielkości ponad 700 mm. Tak duże opady spotykamy tylko na znacznych wyniosłościach wyżyn południowej Polski i w górach, gdzie roczne sumy opadów przekraczają 1000 mm.

Podobnie jak i w pasie północnych pojezierzy, obfitsze opady występują w zachodniej części wyżyn i gór, bardziej wystawionej na działanie wiatrów zachodnich (morskich mas powietrznych). Najmniej opadów otrzymują niziny centralnej Polski (poniżej 500 mm), miejscami o przesżło 25% mniej niż nadmorska część środkowego Pomorza. Obszar najmniejszych opadów odpowiada mniej więcej obszarowi najwyższych temperatur letnich, sprzyjających intensywnemu parowaniu. W warunkach klimatycznych panujących w centralnej Polsce jedynie w latach o normalnym rozkładzie opadów ilość wody w glebie wystarcza do uzyskania dobrych plonów rolnych. Niedobory opadów, zwłaszcza wiosennych, pojawiające się co kilka lat, grożą częściej klęską posuchy rolnictwu. W ogóle duża zmienność pogody w Polsce, komplikuje poważnie bieg robót rolnych w polu, jest jedną z głównych cech naszego klimatu.

Oprócz morskich i kontynentalnych mas powietrznych tzw. polarnych, właściwych dla średnich wielkości szerokości geograficznych, kształtujących u nas głównie pogodę i klimat, napływają czasem nad polskie ziemie również masy zwrotnikowe i arktyczne. Przeważnie pojawiają się u nas wiosną i jesienią. Napływowi pierwszych towarzyszy okres ciepłych i pogodnychdni wiosennych albo okres złotej jesieni i babiego lata. Pojawienie się masy arktycznej powoduje wystąpienie okresu późnych przymrozków wiosennych albo wczesnych jesiennych, często także przy dość słonecznej pogodzie, ale wyraźnie chłodnej.

Zarówno wiosna jak i jesień dzielą się w warunkach klimatu polskiego na dwa podokresy: przedwiośnie (o przykrej marcowej pogodzie) i wiosnę właściwą (bardziej słoneczną) oraz jesień właściwą (również dość pogodną) i przedzimie lub szarugę jesienną (przeważnie słotną i chłodną). To wyróżnienie dwóch dodatkowych pór roku, charakterystycznych dla klimatu naszego kraju i terenów sąsiednich, oprócz czterech ogólnie znanych w klimatach strefy umiarkowanej, jest zasługą wielkiego klimatologa i geografa polskiego E. Romera. Według jego koncepcji podziął Polski na regiony klimatyczne przedstawia się w ogólnych zarysach następująco:

- na północy, wzdłuż Wybrzeża wraz z deltą Wisły, region klimatu bałtyckiego bardzo łagodnej zimie, niezbyt ciepłym lecie i przewadze opadów jesiennych w stosunku do wiosennych;

- na obu pojezierzach Pomorskim i Mazurskim, klimat pojezierny o wyraźnie chłodniejszej zimie w porównaniu do klimatu bałtyckiego oraz klimatu nizin sąsiadujących od południa; wpływ morza zaznacza się tu podobną jak na północy przewagą opadów jesiennych nad wiosennymi;

- równoleżnikowy pas środkowych nizin polskich obejmuje region klimatu wielkich dolin o łagodniejszej zimie na zachodzie i surowszej na wschodzie, o lecie cieplejszym niż na północy; region ten, zwłaszcza jego środkową część, charakteryzują najmniejsze w Polsce opady;

- klimat wyżyn środkowych, obejmujący Wyżynę Śląsko - Małopolską i część Lubelskiej z Roztoczem; cechuje go surowsza zima i obfitsze opady;

- klimat podgórskich nizin i kotlin (Śląska, Oświęcimska, Sandomierska); charakteryzują go mniejsze opady, wyższe temperatury zarówno w lecie, jak i w z imie, zwłaszcza nad Odrą;

- na samym południu klimat górski, o chłodnym lecie; na większych wysokościach występują w ogóle najniższe średnie temperatury i największe opady;

- klimat zaciszy śródgórskich, który cechują przede wszystkim wielkie kontrasty termiczne dnia i nocy.

Można tu dodać, że na północnym zachodzie naszego kraju oraz na południu w górach, obserwuje się często silne wiatry, występujące głównie w chłodnej porze roku. Z powyższego opisu widać, że klimat Polski jest - jak na stosunkowo niewielki obszar kraju - bardzo zróżnicowany. Świadczy o tym m. in. obraz występowania szaty śnieżnej. Nad Środkową Odrą, nad dolnym biegiem Nysy Łużyckiej, na wybrzeżu bałtyckim, szczególnie zachodnim, pokrywa śnieżna zalega zwykle tylko 30 - 40 dni. Tak ajak i w całej zachodniej części kraju, nie jest tu ona trwała. Zanika i odnawia się kilkakrotnie w ciągu zimu. Na wschód od Wisły ilość dni z pokrywą śnieżną wzrasta do ponad 60, a miejscami np. na Suwalszczyźnie, zalega zwykle ponad trzy miesiące. Jest przy tym znacznie trwalsza, rzadziej zanika w czasie zimy.

Oczywiście w górach południowej Polski, w ich partiach szczytowych, śniegi leżą bez porównania dłużej (około 150 - 200 dni). Obraz stosunków śnieżnych w porze zimowej w Polsce zmienia się rzecz jasna z roku na rok. W wieloleciu trafiają się czasem zimy śnieżne, jak i bardzo ubogie w śnieg.

Klimat Polski ma również dużo walorów. Dzięki pięknej zazwyczaj pogodzie panującej na Wybrzeżu latem, zwłaszcza w lipcu, nasze miejscowości nadbałtyckie (mające doskonałe piaszczyste plaże) zaliczane są do poszukiwanych wypoczynkowych miejscowości nadmorskich. Dość pogodne lato i słoneczna jesień w naszych górach, a może jeszcze bardziej pogodny okres obejmujący drugą połowę zimy i początek wiosny, wyjątkowo bogaty w promieniowanie słoneczne, stwarza doskonałe warunki lecznicze, wypoczynkowe i turystyczne.

Cechy dodatnie naszego klimatu stanowią pewien rodzaj bogactwa naturalnego, które umiejętnie wskazane, może być źródłem różnych korzyści (pielęgnowanie zdrowia ludności, a nawet zwiększenie dochodu narodowego). Coraz lepsza znajomość klimatu może ułatwić w wielu dziedzinach prowadzenie bardziej racjonalnej gospodarki.

MagazynWszystkie miejscowościSzukaj miejscowościPogoda BędzinPogoda Bielsko-BialaPogoda BieruńPogoda BlachowniaPogoda BobrownikiPogoda BojszowyPogoda BrennaPogoda BytomPogoda Chełm ŚląskiPogoda ChorzówPogoda CieszynPogoda Czechowice-DziedzicePogoda CzeladźPogoda Czerwionka-LeszczynyPogoda CzęstochowaPogoda Dąbrowa ZielonaPogoda GaszowicePogoda GliwicePogoda Goczałkowice ZdrójPogoda GodówPogoda GorzycePogoda ImielinPogoda Jankowice RybnickiePogoda Jastrzębie ZdrójPogoda JaworznoPogoda JejkowicePogoda KaletyPogoda KatowicePogoda KnurówPogoda KobiórPogoda KornowacPogoda KoziegłowyPogoda Krupski MłynPogoda KrzanowicePogoda KrzepicePogoda KrzyżanowicePogoda Kuźnia RaciborskaPogoda KłomnicePogoda LędzinyPogoda LubomiaPogoda LyskiPogoda MarkłowicePogoda MiedźnaPogoda MierzęcicePogoda MikołówPogoda MszanaPogoda MyszkówPogoda NędzaPogoda OlsztynPogoda OpatówPogoda OrnontowicePogoda OrzeszePogoda OżarowicePogoda Piekary ŚląskiePogoda Pietrowice WielkiePogoda PopówPogoda PorąbkaPogoda PsaryPogoda PszczynaPogoda PszówPogoda PyskowicePogoda RacibórzPogoda RadlinPogoda RudnikPogoda RybnikPogoda RydułtowyPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda SiewierzPogoda SkoczówPogoda SośnicowicePogoda StrumieńPogoda SuszecPogoda ŚwierklaniecPogoda ŚwiętochłowicePogoda SzczyrkPogoda SławkówPogoda Tarnowskie GóryPogoda TworógPogoda TychyPogoda UstrońPogoda WisłaPogoda Wodzisław ŚląskiPogoda WyryPogoda ZabrzePogoda ŻarkiPogoda ZawierciePogoda ZbrosławicePogoda ŻoryPogoda ŻywiecPogoda Łaziska GórnePogoda Łodygowice

Osiedla Katowice (powiat Katowice województwo śląskie). Miasto Katowice (powiat Katowice województwo śląskie). Wieś Katowice (powiat Katowice województwo śląskie). Jak rozwijało się osadnictwo w Polsce? Jak tworzyły się miasta w Polsce?Osiedla w Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) są zjawiskiem tak powszechnym jak czlowiek i można też powiedzieć, że są tak różne jak ludzie, którzy je tworzyli w okolicach Katowice (powiat Katowice województwo śląskie).

Mimo tego, że pojęcie "osiedle w Katowice (powiat Katowice województwo śląskie)" kojarzy się u nas przede wszystkim z kompleksem budynków i urządzeń trwałych, to jednak obejmuje ono zarówno same urządzenia w Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), jak i mieszkańców osiedli Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), ich pracę i życie codzienne w Katowice (powiat Katowice województwo śląskie). Tak naprawdę osada bez człowieka jest martwym reliktem, zabytkiem, który może mieć znaczenie historyczne, ale nie wytworzy obiektu odgrywającego jakąś rolę w życiu.

Życie człowieka upływa prędko i zmienia się z dnia na dzień. Domy w Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), które człowiek wzniósł, mają dłuższy okres trwania. Budynki w rejonie Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), w zależności od użytego materiału budowlanego mogą trwać setki i tysiące lat. Dawno już przeminęli ludzie z Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), którzy założyli większość istniejących dziś osiedli. Osady w okolicach dzisiejszego regionu Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) nadal trwają wziesione przez ich pierwszych mieszkańców, a w starych murach toczy się nowe życie, które do pewnego stopnia liczyć się musi z ramami stworzonymi przez poprzednie okresy.

Zajęcia i sposób życia mieszkańców Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) i ludności na całym świecie jest ogromnie zróżnicowane. Wpływa na to nie tylko przyroda, która zmienia się wraz z regionem świata, podobnie jak w okolicach Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) i tym samym daje różne możliwości i stwarza różne warunki dla rozwoju. Wpływ mają także warunki społeczne, a także kulturalne i polityczne w Katowice (powiat Katowice województwo śląskie). Wszystko to dzieli współczesne ludy na wiele różniących się od siebie grup.

Osadnictwo pierwotne w Katowice (powiat Katowice województwo śląskie). U ludów pierwotnych żyjących setki lat temu na dzisiejszych terenach Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), mamy osiedla prymitywne, dostosowane do ich organizacji rodowej czy plemiennej. Osiedla ludów zbierackich strefy tropikalnej składają się z szałasów skleconych z liści i gałęzi, o bardzo nietrwałej konstrukcji. Łatwo je zbudować i bez żalu opuścić, gdy w pogoni za żywnością małe grupki, w jakich żyją te ludy, przesuwają się z miejsca na miejsce. U wyżej zorganizowanych ludów myśliwskich i półrolniczych pojawiają się wyżej rozwinięte formy osad. Chaty przybierają wygląd budowli z gliny czy plecionek krytych matami, a układ ich i większość wiąże się z życiem społecznym grupy. Chata wodza czy naczelnika wyróżnia się okazałością. Pojawiają się już budynki przeznaczone do wspólnego użytkowania, położone w środku osady.

Ludy pasterskie posługują się namiotami, ustawianymi często dookoła placu, na którym łatwo zgromadzić zwierzęta. Zwarte te osady przenoszone są w czasie wędrówek wraz z całym dobytkiem na duże nieraz odległości.

Życie ludów pierwotnych kiedyś na terenach Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) wymagało pełnej samowystarczalności, tak w zakresie zdobycia żywności dla mieszkańców osad pierwotnych Katowice (powiat Katowice województwo śląskie), jak i wytworzenia narzędzi czy innych produktów. Nie ma tu rozbicia na warstwy trudniące się różnymi zajęciami, nie ma też osad, które by się różniły funkcją gospodarczą. Największą zmianą, jaka pojawiła się i ludów pierwotnych w Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) gospodarczo rozwiniętych, jest podział zajęć ludności, który wywołuje zróżnicowanie form osiedli na wieś i miasto.

Dawna wieś Katowice (powiat Katowice województwo śląskie). Wieś Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) jest osadą, której ludność zajmuje się bądź zajmowała się kiedyś, rolnictwem i dzięki temu posiada dużą przestrzeń gospodarczą powiązaną ściśle z osadą. Osada Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) i jej pola tworzyły pewną jednostkę gospodarczą.

Głównym zadaniem wsi Katowice (powiat Katowice województwo śląskie) było bądź nadal jest dostarczenie produktów rolnych nie tylko na własne potrzeby, ale i na wyżywienie tych grup ludności, które nie trudnią się rolnictwem. Wsie różnią się od siebie pod wieloma względami. Typ upraw w zależności od szerokości geograficznej i cech środowiska ulega dużym zmianom. Inne rośliny uprawia się w strefie śródziemnomorskiej, tropikalnej czy umiarkowanej. Rodzaj upraw stwarza potrzebę odpowiedniej organizacji pracy, zależnej od ustroju społecznego i rozwoju techniki u poszczególnych ludów. Ta wielorakość czynników działających na powstawanie wsi sprawiła, że chociaż funkcja główna jest wszystkim wspólna, to jednak w typach wsi istnieje duża różnorodność.

Różnice najbardziej dostrzegalne i najłatwiej uchwytne wynikają z różnych rozmiarów osiedli wiejskich. Zazwyczaj są to osiedla małe, gdzie ilość domów waha się od kilku do kilkudziesięciu. W niektórych jednak krajach wsie liczą po kilka tysięcy mieszkańców, a domy tworzą zwartą zabudowę, przypominając małe miasta.

Zabytki gmina Katowice (powiat Katowice województwo śląskie). Atrakcje tyrystyczne Katowice (powiat Katowice województwo śląskie)!

Zabytek zespół budowlany południowej dzielnicy Śródmieścia Katowic (1900 - 1939) pełniący funkcję zespół - budynek mieszkalny/dom w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół budowlany południowej dzielnicy Śródmieścia Katowic (1900 - 1939) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek mieszkalny/dom posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek willa inż. T. Michejdy (1926 - 1930) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku willa inż. T. Michejdy (1926 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Księcia Józefa Poniatowskiego .

Zabytek kamienica (1914 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Michała Drzymały .

Zabytek kościół garnizonowy pw. św. Kazimierza (1930 - 1933) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kościół garnizonowy pw. św. Kazimierza (1930 - 1933) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek kamienica (1939 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1939 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica PCK .

Zabytek willa (1924 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku willa (1924 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Pawła Stalmacha .

Zabytek kamienica (1913 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek Gmach Urzędu Skarbowego (1930 - 1932) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku Gmach Urzędu Skarbowego (1930 - 1932) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Żwirki i Wigury .

Zabytek zespół zabudowy osiedla Murcki (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję zespół - osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół zabudowy osiedla Murcki (lata 80. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Roberta Mruczka .

Zabytek budynek mieszkalny (1905 - 1910) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1905 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Alojzego Wojtalewicza .

Zabytek budynek mieszkalny (1905 - 1910) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1905 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Alojzego Wojtalewicza .

Zabytek budynek mieszkalny (1905 - 1910) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1905 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Alojzego Wojtalewicza .

Zabytek budynek mieszkalny (lata XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Bielska .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Bielska .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Bielska .

Zabytek szkoła (1903 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku szkoła (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Bielska .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Bielska .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Bielska .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Bielska .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Bielska .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Bielska .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Bielska .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Bielska .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Jana Samsonowicza .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Jana Samsonowicza .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Jana Samsonowicza .

Zabytek budynek mieszkalny (1905 - 1910) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1905 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Jana Samsonowicza .

Zabytek budynek mieszkalny (1913 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Jana Samsonowicza .

Zabytek budynek mieszkalny (1905 - 1910) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1905 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Jana Samsonowicza .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Jana Samsonowicza .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Jana Samsonowicza .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Józefa Laskowskiego .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Józefa Laskowskiego .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Józefa Laskowskiego .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Józefa Laskowskiego .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Kamila Baczyńskiego .

Zabytek budynek mieszkalny (lata XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Kamila Baczyńskiego .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Pawła Kołodzieja .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Pawła Kołodzieja .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Pawła Kołodzieja .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Pawła Kołodzieja .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Pawła Kołodzieja .

Zabytek d. dom noclegowy, ob. Miejski Dom Kultury (1888 r.) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku d. dom noclegowy, ob. Miejski Dom Kultury (1888 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Pawła Kołodzieja .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Jana Kasprowicza .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Jana Kasprowicza .

Zabytek budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (lata 80. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Jana Kasprowicza .

Zabytek d. dom towarowy - konsum (1912 r.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku d. dom towarowy - konsum (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Jana Kasprowicza .

Zabytek budynek mieszkalny (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Roberta Mruczka .

Zabytek budynek mieszkalny (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Roberta Mruczka .

Zabytek budynek mieszkalny (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Roberta Mruczka .

Zabytek budynek mieszkalny (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Roberta Mruczka .

Zabytek budynek mieszkalny (1903 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Roberta Mruczka .

Zabytek budynek mieszkalny (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Roberta Mruczka .

Zabytek budynek mieszkalny (1. ćw. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1. ćw. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wolności .

Zabytek budynek mieszkalny (data nieznana) pełniący funkcję piekarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek piekarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wolności .

Zabytek budynek mieszkalny (1907 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wolności .

Zabytek budynek mieszkalny (1907 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wolności .

Zabytek budynek mieszkalny (1. ćw. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1. ćw. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wolności .

Zabytek budynek mieszkalny (1. ćw. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1. ćw. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wolności .

Zabytek budynek mieszkalny (1907 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wolności .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wolności .

Zabytek budynek mieszkalny (1880 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wolności .

Zabytek zespół stacji kolejowej Katowice Szopienice Północne (1868 - 1870) pełniący funkcję zespół - dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół stacji kolejowej Katowice Szopienice Północne (1868 - 1870) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Ogród Dworcowy .

Zabytek budynek d. poczty kolejowej (1874 - 1877) pełniący funkcję poczta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek d. poczty kolejowej (1874 - 1877) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek poczta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Lwowska .

Zabytek budynek dworca kolejowego (1868 - 1870) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek dworca kolejowego (1868 - 1870) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Ogród Dworcowy .

Zabytek budynku dawnego biura celnego (1868 - 1870) pełniący funkcję komora celna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynku dawnego biura celnego (1868 - 1870) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek komora celna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Ogród Dworcowy .

Zabytek zespół zabudowań d. szpitala (data nieznana) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół zabudowań d. szpitala (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Zamkowa .

Zabytek pawilon szpitala (pocz. XX w.) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku pawilon szpitala (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Zamkowa .

Zabytek szpital (pocz. XX w.) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku szpital (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Zamkowa .

Zabytek zespół konwentu oo. Bonifratrów i Szpitala Miejskiego nr 1 (1872 - 1974) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół konwentu oo. Bonifratrów i Szpitala Miejskiego nr 1 (1872 - 1974) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Leopolda Markiefki .

Zabytek szpital (1902 - 1903) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku szpital (1902 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Leopolda Markiefki .

Zabytek d. konwent Bonifratrów z kaplicą, ob. szpital (1872 - 1874) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku d. konwent Bonifratrów z kaplicą, ob. szpital (1872 - 1874) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Leopolda Markiefki .

Zabytek zespół kamienic (1923 r.) pełniący funkcję zespół - kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół kamienic (1923 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Rybnicka .

Zabytek kamienica (1923 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1923 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Rybnicka .

Zabytek kamienica (1923 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1923 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Rybnicka .

Zabytek kamienica (1923 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1923 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Rybnicka .

Zabytek kamienica (1923 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1923 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Rybnicka .

Zabytek zespół kamienic (1923 r.) pełniący funkcję zespół - kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół kamienic (1923 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Rybnicka .

Zabytek kamienica (1923 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1923 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Rybnicka .

Zabytek kamienica (1923 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1923 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Rybnicka .

Zabytek kamienica (1923 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1923 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Rybnicka .

Zabytek zespół parku im. Tadeusza Kościuszki (1903 - 1922) pełniący funkcję zespół - park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół parku im. Tadeusza Kościuszki (1903 - 1922) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek park im. Tadeusza Kościuszki (1903 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku park im. Tadeusza Kościuszki (1903 r.) to , a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek altana (1937 r.) pełniący funkcję inna budowla parkowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku altana (1937 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inna budowla parkowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek muszla koncertowa (1927 r.) pełniący funkcję muszla koncertowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku muszla koncertowa (1927 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek muszla koncertowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek wieża spadochronowa (1937 r.) pełniący funkcję wieża spadochronowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku wieża spadochronowa (1937 r.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża spadochronowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek cmentarz żołnierzy radzieckich (1967 r.) pełniący funkcję cmentarz II wojna światowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku cmentarz żołnierzy radzieckich (1967 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz II wojna światowa posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek zespół cmentarza żydowskiego (1869 r.) pełniący funkcję zespół - cmentarz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół cmentarza żydowskiego (1869 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - cmentarz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Kozielska .

Zabytek ogrodzenie z bramą (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramą (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Kozielska .

Zabytek cmentarz żydowski (1869 r.) pełniący funkcję cmentarz żydowski w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku cmentarz żydowski (1869 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz żydowski posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Kozielska .

Zabytek zespół budynków cmentarnych (1869 r.) pełniący funkcję zespół - dom pogrzebowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół budynków cmentarnych (1869 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dom pogrzebowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Kozielska .

Zabytek budynek pogrzebowy (1869 r.) pełniący funkcję dom pogrzebowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek pogrzebowy (1869 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dom pogrzebowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Kozielska .

Zabytek budynek Bractwa Pogrzebowego (1890 r.) pełniący funkcję dom pogrzebowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek Bractwa Pogrzebowego (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek dom pogrzebowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Kozielska .

Zabytek zespół szkoły (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję zespół - szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół szkoły (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Stanisława Staszica .

Zabytek szkoła (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku szkoła (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Stanisława Staszica .

Zabytek przedszkole (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję przedszkole w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku przedszkole (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek przedszkole posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Stanisława Staszica .

Zabytek zespół dworski (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół dworski (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Żyzna .

Zabytek dwór (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dwór (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Żyzna .

Zabytek budynek gospodarczy (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Żyzna .

Zabytek aleja kasztanowcowa (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję aleja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku aleja kasztanowcowa (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek aleja posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Żyzna .

Zabytek aleja kasztanowcowa (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję aleja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku aleja kasztanowcowa (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek aleja posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Żyzna .

Zabytek ogród (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku ogród (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek zespół kościoła parafialnego pw. św.św. Jana i Pawła (1873 r.) pełniący funkcję zespół - kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół kościoła parafialnego pw. św.św. Jana i Pawła (1873 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Chorzowska .

Zabytek plebania (1897 - 1899) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku plebania (1897 - 1899) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Chorzowska .

Zabytek kościół parafialny pw. św.św. Jana i Pawła (1873 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św.św. Jana i Pawła (1873 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek starodrzew (data nieznana) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku starodrzew (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Chorzowska .

Zabytek grupa rzeźbiarska Ukrzyżowanie (pocz. XX w.) pełniący funkcję pomnik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku grupa rzeźbiarska Ukrzyżowanie (pocz. XX w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pomnik posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Chorzowska .

Zabytek zespół kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję zespół - kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kościół posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (1898 - 1902) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (1898 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek plebania (1899 r.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku plebania (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek ogrodzenie (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek zespół budynków Sądu Wojewódzkiego (1889 r.) pełniący funkcję zespół - sąd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół budynków Sądu Wojewódzkiego (1889 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - sąd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Andrzeja .

Zabytek stary budynek sądu (1889 r.) pełniący funkcję sąd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku stary budynek sądu (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek sąd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Andrzeja .

Zabytek nowy budynek sądu (1913 r.) pełniący funkcję sąd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku nowy budynek sądu (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek sąd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Andrzeja .

Zabytek zespół cmentarny (data nieznana) pełniący funkcję zespół - cmentarz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół cmentarny (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - cmentarz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Francuska .

Zabytek kaplica cmentarna (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kaplica cmentarna (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Francuska .

Zabytek kaplica cmentarna (koniec XIX w.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kaplica cmentarna (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek kaplica grobowa (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję mauzoleum w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kaplica grobowa (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek mauzoleum posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Francuska .

Zabytek cmentarz rzymskokatolicki z zielnią cmentarną (1860 r.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku cmentarz rzymskokatolicki z zielnią cmentarną (1860 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Francuska .

Zabytek krzyż cmentarny ze studzienką (data nieznana) pełniący funkcję krzyż w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku krzyż cmentarny ze studzienką (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek krzyż posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Francuska .

Zabytek studnia (koniec XIX w.) pełniący funkcję ujęcie wody w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku studnia (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ujęcie wody posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Francuska .

Zabytek ogrodzenie z bramą (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramą (data nieznana) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Francuska .

Zabytek cmentarz ewangelicki z zielenią cmentarną (1882 r.) pełniący funkcję cmentarz protestancki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku cmentarz ewangelicki z zielenią cmentarną (1882 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz protestancki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek ogrodzenie (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (data nieznana) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek zespół szybu Bartosz w kopalni Katowice-Kleofas (1883 - 1895) pełniący funkcję zespół - szyb/nadszybie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół szybu Bartosz w kopalni Katowice-Kleofas (1883 - 1895) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szyb/nadszybie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Kopalniana .

Zabytek maszynownia (1893 - 1895) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku maszynownia (1893 - 1895) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek budynek siłowni (1893 - 1895) pełniący funkcję siłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek siłowni (1893 - 1895) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek siłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek budynek nadszybowy (1881 - 1883) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek nadszybowy (1881 - 1883) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek zespół cmentarny (koniec XVIII w.) pełniący funkcję zespół - cmentarz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół cmentarny (koniec XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - cmentarz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek kaplica cmentarna (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kaplica cmentarna (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica W. Wróblewskiego .

Zabytek kaplica bonifraterska (1893 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kaplica bonifraterska (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek kaplica Ogrójca (1894 - 1895) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kaplica Ogrójca (1894 - 1895) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek cmentarz parafialny ze starodrzewem (koniec XVIII w.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku cmentarz parafialny ze starodrzewem (koniec XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek cmentarz fraterski ze starodrzewem (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję cmentarz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku cmentarz fraterski ze starodrzewem (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek ogrodzenie z bramami (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramami (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek zespół kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi (1885 - 1887) pełniący funkcję zespół - kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi (1885 - 1887) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Powstańców Śląskich .

Zabytek kaplica Ogrójca (1903 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kaplica Ogrójca (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Powstańców Śląskich .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Jadwigi (1885 - 1887) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Jadwigi (1885 - 1887) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Powstańców Śląskich .

Zabytek rzeźba Pieta (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję rzeźba w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku rzeźba Pieta (przełom XIX/XX w.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rzeźba posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Powstańców Śląskich .

Zabytek rzeźba Adoracja Krzyża (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję rzeźba w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku rzeźba Adoracja Krzyża (przełom XIX/XX w.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rzeźba posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Powstańców Śląskich .

Zabytek zespół domu zgromadzenia ss. św. Jadwigi i dom dziecka (1858 - 1931) pełniący funkcję zespół - sierociniec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół domu zgromadzenia ss. św. Jadwigi i dom dziecka (1858 - 1931) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - sierociniec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Ludwika .

Zabytek dom zgromadzenia ss. św. Jadwigi (1858 - 1931) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom zgromadzenia ss. św. Jadwigi (1858 - 1931) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Leopolda .

Zabytek dom dziecka (1858 - 1931) pełniący funkcję sierociniec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom dziecka (1858 - 1931) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek sierociniec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Leopolda .

Zabytek zespół kamienic (1900 r.) pełniący funkcję zespół - kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół kamienic (1900 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Piastowska .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Piastowska .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Piastowska .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Stanisława Moniuszki .

Zabytek kamienica (1900 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Stanisława Moniuszki .

Zabytek zespół zabudowy szybu Pułaski (1903 - 1911) pełniący funkcję zespół - szyb/nadszybie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół zabudowy szybu Pułaski (1903 - 1911) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szyb/nadszybie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Szopienicka .

Zabytek maszynownia (1903 - 1911) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku maszynownia (1903 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek cechownia i łaźnia (1903 - 1911) pełniący funkcję cechownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku cechownia i łaźnia (1903 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek cechownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek kuźnia i warsztat mechaniczny (1903 - 1911) pełniący funkcję warsztat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kuźnia i warsztat mechaniczny (1903 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek warsztat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek stolarnia (1903 - 1911) pełniący funkcję stolarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku stolarnia (1903 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stolarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek sortownia (1903 - 1911) pełniący funkcję sortownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku sortownia (1903 - 1911) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sortownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek nadszybie z wieżą wyciągową (1903 - 1911) pełniący funkcję nadszybie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku nadszybie z wieżą wyciągową (1903 - 1911) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek nadszybie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek zespół d. szybu Alfred (1834 r.) pełniący funkcję zespół - szyb/nadszybie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół d. szybu Alfred (1834 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szyb/nadszybie posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Alfreda .

Zabytek waga (1869 r.) pełniący funkcję waga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku waga (1869 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek waga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Aleja Wojciecha Korfantego .

Zabytek budynek administracji (1869 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek administracji (1869 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Aleja Wojciecha Korfantego .

Zabytek łaźnia (1869 r.) pełniący funkcję łaźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku łaźnia (1869 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek łaźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Alfreda .

Zabytek cechownia (1869 r.) pełniący funkcję cechownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku cechownia (1869 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek cechownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Alfreda .

Zabytek kuźnia (1869 r.) pełniący funkcję kuźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kuźnia (1869 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kuźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Alfreda .

Zabytek kotłownia (1869 r.) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kotłownia (1869 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Alfreda .

Zabytek budynek maszyny wyciągowej (1896 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek maszyny wyciągowej (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Alfreda .

Zabytek budynek nadszybia (1869 r.) pełniący funkcję nadszybie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek nadszybia (1869 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek nadszybie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Alfreda .

Zabytek zespół Browaru Mokrskich (1880 r.) pełniący funkcję zespół - browar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół Browaru Mokrskich (1880 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - browar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Ks. bpa Herberta Bednorza .

Zabytek chłodnie i piwnica (1880 r.) pełniący funkcję chłodnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku chłodnie i piwnica (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek chłodnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Ks. bpa Herberta Bednorza .

Zabytek piwiarnia, ob. budynek administracyjny (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku piwiarnia, ob. budynek administracyjny (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Ks. bpa Herberta Bednorza .

Zabytek portiernia (1930 - 1940) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku portiernia (1930 - 1940) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Ks. bpa Herberta Bednorza .

Zabytek szalet, ob. łaźnia (pocz. XX w.) pełniący funkcję łazienki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku szalet, ob. łaźnia (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek łazienki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Ks. bpa Herberta Bednorza .

Zabytek kotłownia z maszynownią I (1880 - 1890) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kotłownia z maszynownią I (1880 - 1890) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Ks. bpa Herberta Bednorza .

Zabytek warzelnia (1880 r.) pełniący funkcję warzelnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku warzelnia (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek warzelnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Ks. bpa Herberta Bednorza .

Zabytek słodownia (1890 r.) pełniący funkcję słodownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku słodownia (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek słodownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Obrońców Westerplatte .

Zabytek kotłownia z maszynownią II (1890 r.) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kotłownia z maszynownią II (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek remiza straży pożarnej, ob. budynek mieszkalny (koniec XIX w.) pełniący funkcję remiza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku remiza straży pożarnej, ob. budynek mieszkalny (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek remiza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek stajnia, ob. magazyn (koniec XIX w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku stajnia, ob. magazyn (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek stajnia, ob. budynek mieszkalny (1890 - 1900) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku stajnia, ob. budynek mieszkalny (1890 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek zespół starego dworca kolejowego (1906 r.) pełniący funkcję zespół - dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół starego dworca kolejowego (1906 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dworzec posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek poczekalnia (1906 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku poczekalnia (1906 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Dworcowa .

Zabytek budynki biurowe (1906 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynki biurowe (1906 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Dworcowa .

Zabytek restauracja (1906 r.) pełniący funkcję restauracja/kawiarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku restauracja (1906 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek restauracja/kawiarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Dworcowa .

Zabytek hala dworcowa (1906 r.) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku hala dworcowa (1906 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Dworcowa .

Zabytek dom mieszkalny (1906 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (1906 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Dworcowa .

Zabytek zespół d. huty cynku (1908 - 1912) pełniący funkcję zespół - huta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół d. huty cynku (1908 - 1912) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - huta posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek portiernia (1924 r.) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku portiernia (1924 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek cechownia (1912 r.) pełniący funkcję cechownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku cechownia (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek cechownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek wieża ciśnień (1912 r.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku wieża ciśnień (1912 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek zespół aresztu śledczego (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję zespół - areszt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół aresztu śledczego (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - areszt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek d. budynek więzienny (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję więzienie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku d. budynek więzienny (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek więzienie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek budynek gospodarczy II (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję więzienie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy II (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek więzienie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek budynek gospodarczy (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek d. areszt śledczy (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję areszt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku d. areszt śledczy (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek areszt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek willa naczelnika, ob. budynek biurowy (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku willa naczelnika, ob. budynek biurowy (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek budynek mieszkalny pracowników więzienia, ob. biurowy (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny pracowników więzienia, ob. biurowy (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek zespół Pałacu Młodzieży (1948 - 1951) pełniący funkcję zespół - dom kultury w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół Pałacu Młodzieży (1948 - 1951) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dom kultury posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek dom mieszkalny (1949 - 1951) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (1949 - 1951) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek sala gimnastyczna (1966 - 1968) pełniący funkcję sala gimnastyczna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku sala gimnastyczna (1966 - 1968) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na socrealistyczny. Zabytek sala gimnastyczna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek pływalnia z bydynkiem zaplecza (1949 - 1951) pełniący funkcję pływalnia/basen w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku pływalnia z bydynkiem zaplecza (1949 - 1951) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na socrealistyczny. Zabytek pływalnia/basen posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek teatr z zapleczem (1949 - 1951) pełniący funkcję teatr w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku teatr z zapleczem (1949 - 1951) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na socrealistyczny. Zabytek teatr posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek budynek dydaktyczny (1949 - 1951) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek dydaktyczny (1949 - 1951) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na socrealistyczny. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek budynek dyrekcji (1949 - 1951) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek dyrekcji (1949 - 1951) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na socrealistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek budynek administracyjny (1949 - 1951) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1949 - 1951) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na socrealistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Żwirki i Wigury .

Zabytek łącznik (1966 - 1968) pełniący funkcję łącznik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku łącznik (1966 - 1968) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na socrealistyczny. Zabytek łącznik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek ogrodzenie (1949 - 1951) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1949 - 1951) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek rozdzielnia elektryczna (1949 - 1951) pełniący funkcję trafostacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku rozdzielnia elektryczna (1949 - 1951) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na socrealistyczny. Zabytek trafostacja posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mikołowska .

Zabytek zespół zabudowy d. lotniska (1927 r.) pełniący funkcję zespół - lotnisko w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół zabudowy d. lotniska (1927 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - lotnisko posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Lotnisko .

Zabytek budynek restauracji (1927 - 1929) pełniący funkcję restauracja/kawiarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek restauracji (1927 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek restauracja/kawiarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Lotnisko .

Zabytek budynek główny (1927 - 1929) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek główny (1927 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Lotnisko .

Zabytek budynek administracyjny Aeroklubu (1927 - 1929) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny Aeroklubu (1927 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Lotnisko .

Zabytek kolumnada II (1927 - 1929) pełniący funkcję kolumnada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kolumnada II (1927 - 1929) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kolumnada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Lotnisko .

Zabytek kolumnada I (1927 - 1929) pełniący funkcję kolumnada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kolumnada I (1927 - 1929) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kolumnada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Lotnisko .

Zabytek zespół klasztorny Franciszkanów (1905 - 1908) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Franciszkanów (1905 - 1908) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Panewnicka .

Zabytek kościół, ob. parafialny pw. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1905 - 1908) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kościół, ob. parafialny pw. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1905 - 1908) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Panewnicka .

Zabytek klasztor Ojców Franciszkanów (1905 - 1908) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku klasztor Ojców Franciszkanów (1905 - 1908) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Panewnicka .

Zabytek park (1905 - 1908) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku park (1905 - 1908) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Panewnicka .

Zabytek południowy fragment osiedla robotniczego Giszowiec tzw, kolonia amerykańska (1926 - 1928) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku południowy fragment osiedla robotniczego Giszowiec tzw, kolonia amerykańska (1926 - 1928) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Górniczego Stanu .

Zabytek osiedle robotnicze Nikiszowiec (1908 - 1918) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku osiedle robotnicze Nikiszowiec (1908 - 1918) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek osiedle robotnicze Giszowiec z lat 1907-1914 (1907 - 1914) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku osiedle robotnicze Giszowiec z lat 1907-1914 (1907 - 1914) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek historyczny układ urbanistyczny południowej dzielnicy Śródmieścia (1875 - 1939) pełniący funkcję dzielnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku historyczny układ urbanistyczny południowej dzielnicy Śródmieścia (1875 - 1939) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dzielnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek osiedle robotnicze Giszowiec z lat 1907-1940 (1907 - 1940) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku osiedle robotnicze Giszowiec z lat 1907-1940 (1907 - 1940) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek ratusz, ob. rektorat Akademii Ekonomicznej (1911 - 1913) pełniący funkcję ratusz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku ratusz, ob. rektorat Akademii Ekonomicznej (1911 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ratusz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica 1 Maja .

Zabytek kościół parafialny pw. Opatrzności Bożej (1930 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Opatrzności Bożej (1930 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica 1 Maja .

Zabytek kamienica (1904 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica 3 Maja .

Zabytek kamienica (1903 - 1907) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1903 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica 3 Maja .

Zabytek gmach III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza (1898 - 1900) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku gmach III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza (1898 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek kamienica (1906 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek Bank Gospodarstwa Krajowego, ob. Narodowego Banku Polskiego (1930 r.) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku Bank Gospodarstwa Krajowego, ob. Narodowego Banku Polskiego (1930 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek łaźnia miejska (1864 - 1911) pełniący funkcję łaźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku łaźnia miejska (1864 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek łaźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek kamienica, budynek d. kawiarni Wojko (koniec XIX w.) pełniący funkcję restauracja/kawiarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica, budynek d. kawiarni Wojko (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek restauracja/kawiarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Agaty .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Agaty .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Agaty .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Agaty .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Antoniego z Padwy (1912 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Antoniego z Padwy (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Al. Niepodległości .

Zabytek budynek administracyjny zarządu S.A. Hohenlohe, ob. sąd apelacyjny (1905 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny zarządu S.A. Hohenlohe, ob. sąd apelacyjny (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Aleja Wojciecha Korfantego .

Zabytek hotel Grand, ob. Muzeum Śląskie (1898 r.) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku hotel Grand, ob. Muzeum Śląskie (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Aleja Wojciecha Korfantego .

Zabytek kamienica (1899 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Andrzeja Mielęckiego .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Antoniego .

Zabytek dom dwurodzinny (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom dwurodzinny (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Antoniego .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Antoniego Czechowa .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Antoniego Czechowa .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Antoniego Czechowa .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Antoniego Czechowa .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Antoniego Czechowa .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Antoniego Czechowa .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Antoniego Czechowa .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Antoniego Czechowa .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Antoniego Czechowa .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Antoniego Czechowa .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Antoniego Czechowa .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Antoniego Czechowa .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Antoniego Czechowa .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Antoniego Czechowa .

Zabytek bank, ob. Narodowy Bank Polski (1911 r.) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku bank, ob. Narodowy Bank Polski (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Bankowa .

Zabytek przedszkole (1938 r.) pełniący funkcję przedszkole w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku przedszkole (1938 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek przedszkole posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Barbary .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Barbórki .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Barbórki .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1910) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Barbórki .

Zabytek dom (1907 - 1910) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Barbórki .

Zabytek dom (1907 - 1910) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Barbórki .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1910) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Barbórki .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Bernarda Krawczyka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Bernarda Krawczyka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Bernarda Krawczyka .

Zabytek willa dyrektora kopalni, ob. przedszkole (1903 - 1905) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku willa dyrektora kopalni, ob. przedszkole (1903 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Bielska .

Zabytek kamienica (1909 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Bogucicka .

Zabytek budynek główny szpitala (1906 - 1908) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek główny szpitala (1906 - 1908) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Dr Janusza Korczaka .

Zabytek hotel Monopol (1900 r.) pełniący funkcję hotel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku hotel Monopol (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek hotel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Dworcowa .

Zabytek kamienica (1906 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Dyrekcyjna .

Zabytek dom nauczycielski (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom nauczycielski (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Działkowa .

Zabytek dwurodzinny dom robotniczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dwurodzinny dom robotniczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Działkowa .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Działkowa .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Ewy .

Zabytek dom czterorodzinny (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom czterorodzinny (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Ewy .

Zabytek dwurodzinny dom robotniczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dwurodzinny dom robotniczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Ewy .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Ewy .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Ewy .

Zabytek Biblioteka Śląska (1934 r.) pełniący funkcję biblioteka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku Biblioteka Śląska (1934 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek biblioteka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Francuska .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Garbarska .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1919) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1919) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Garbarska .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Garbarska .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Giszowiecka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Giszowiecka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Giszowiecka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Giszowiecka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Giszowiecka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Giszowiecka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Giszowiecka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Giszowiecka .

Zabytek bryła i elewacje budynku dawnego Urzędu Gminy Załęże (1897 r.) pełniący funkcję ratusz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku bryła i elewacje budynku dawnego Urzędu Gminy Załęże (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek ratusz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Gliwicka .

Zabytek kamienica (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Gliwicka .

Zabytek kamienica z oficyną (1907 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Gliwicka .

Zabytek dwór (1886 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dwór (1886 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Gliwicka .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Józefa (pocz. XX w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Józefa (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Gliwicka .

Zabytek kaplica cmentarna (1875 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kaplica cmentarna (1875 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Gliwicka .

Zabytek dom dwurodzinny (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom dwurodzinny (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Gościnna .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Gościnna .

Zabytek dwurodzinny dom robotniczy (1907 - 1910) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dwurodzinny dom robotniczy (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Gościnna .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Gościnna .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Gościnna .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Gościnna .

Zabytek dom urzędniczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom urzędniczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Gościnna .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Górniczego Stanu .

Zabytek dom (1907 - 1910) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Górniczego Stanu .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1910) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Górniczego Stanu .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Górniczego Stanu .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Górniczego Stanu .

Zabytek gmach Kurii Metropolitalnej (1927 - 1933) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku gmach Kurii Metropolitalnej (1927 - 1933) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Henryka Jordana .

Zabytek gmach Sejmu Śląskiego, ob. Urząd Wojewódzki (1925 - 1932) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku gmach Sejmu Śląskiego, ob. Urząd Wojewódzki (1925 - 1932) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Jagiellońska .

Zabytek gimnazjum, ob. wydział Biologii UŚ (1913 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku gimnazjum, ob. wydział Biologii UŚ (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Jagiellońska .

Zabytek kamienica (1894 - 1895) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1894 - 1895) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Jagiellońska .

Zabytek kamienica z oficyną (1921 - 1930) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (1921 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Jana Kochanowskiego .

Zabytek kamienica (1896 - 1906) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1896 - 1906) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Jana Kochanowskiego .

Zabytek kamienica (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Jana Matejki .

Zabytek Dom Powstańca Śląskiego (1936 - 1938) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku Dom Powstańca Śląskiego (1936 - 1938) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Jana Matejki .

Zabytek kamienica (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Jana Matejki .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Janowska .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Janowska .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Janowska .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Janowska .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Janowska .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Janowska .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Janowska .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Janowska .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Janowska .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Janowska .

Zabytek gmach mieszkalno-biurowy, ob. Biblioteka Śląska (1925 - 1927) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku gmach mieszkalno-biurowy, ob. Biblioteka Śląska (1925 - 1927) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Juliusza Ligonia .

Zabytek kamienica (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek budynek Syndykatu Polskich Hut Żelaznych (1928 - 1930) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek Syndykatu Polskich Hut Żelaznych (1928 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Józefa Lompy .

Zabytek willa (1900 - 1910) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku willa (1900 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Józefy Kantorówny .

Zabytek kamienica Jana Piechulka (1930 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica Jana Piechulka (1930 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Koszarowa .

Zabytek budynek mieszkalny, tzw. Pałacyk Prittwitz (1875 - 1882) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny, tzw. Pałacyk Prittwitz (1875 - 1882) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Krakowska .

Zabytek kamienica (1896 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Ks. Augustyna Kordeckiego .

Zabytek kamienica (1908 - 1912) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1908 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Ks. Józefa Szafranka .

Zabytek kamienica (1892 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Ks. bpa Herberta Bednorza .

Zabytek dom (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Ks. bpa Herberta Bednorza .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Kwiatowa .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Kwiatowa .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Kwiatowa .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Kwiatowa .

Zabytek dom robotniczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom robotniczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Kwiatowa .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Szczepana (1892 - 1894) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Szczepana (1892 - 1894) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Leopolda Markiefki .

Zabytek budynek VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza (1906 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Lwowska .

Zabytek kamienica (1898 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mariacka .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mysłowicka .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Mysłowicka .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Młodzieżowa .

Zabytek dom urzędników Banku Gospodarstwa Krajowego (1929 - 1930) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom urzędników Banku Gospodarstwa Krajowego (1929 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Narcyzów .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Odrowążów .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Odrowążów .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Odrowążów .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Odrowążów .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Odrowążów .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Odrowążów .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Odrowążów .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Odrowążów .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Odrowążów .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Odrowążów .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Odrowążów .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Odrowążów .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Odrowążów .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Odrowążów .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Odrowążów .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Odrowążów .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Odrowążów .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Odrowążów .

Zabytek kamienica (1924 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1924 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Opolska .

Zabytek budynek cechownia i łaźni z szatnią oraz wartowni z markownią szybu Wilson (1915 r.) pełniący funkcję cechownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek cechownia i łaźni z szatnią oraz wartowni z markownią szybu Wilson (1915 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek cechownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Oswobodzenia .

Zabytek kamienica (1891 - 1900) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1891 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Marii i Lecha Kaczyńskich .

Zabytek budynek mieszkalno-handlowy (1. ćw. XX w.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalno-handlowy (1. ćw. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Pod Lipami .

Zabytek kamienica (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wolności .

Zabytek willa (1907 - 1909) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku willa (1907 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wolności .

Zabytek kamienica (1911 - 1912) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1911 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wolności .

Zabytek kamienica (1903 - 1904) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1903 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wolności .

Zabytek kamienica (1874 - 1875) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1874 - 1875) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wolności .

Zabytek kamienica (1872 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1872 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wolności .

Zabytek kamienica (1907 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wolności .

Zabytek kamienica (1896 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wolności .

Zabytek kamienica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wolności .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wyzwolenia .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wyzwolenia .

Zabytek dom mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wyzwolenia .

Zabytek dom mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wyzwolenia .

Zabytek dom mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wyzwolenia .

Zabytek dom mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wyzwolenia .

Zabytek dom mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wyzwolenia .

Zabytek dom mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wyzwolenia .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wyzwolenia .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wyzwolenia .

Zabytek dom mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wyzwolenia .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Wyzwolenia .

Zabytek kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (1870 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (1870 r.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac ks. Emila Szramka .

Zabytek d. kino Capitol (1901 - 1903) pełniący funkcję kino w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku d. kino Capitol (1901 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kino posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plebiscytowa .

Zabytek archikatedra pw. Chrystusa Króla (1927 - 1954) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku archikatedra pw. Chrystusa Króla (1927 - 1954) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plebiscytowa .

Zabytek dom (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Pocztowa .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Pod Kasztanami .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Pod Kasztanami .

Zabytek willa (1908 - 1909) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku willa (1908 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Powstańców .

Zabytek dom dwurodzinny (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom dwurodzinny (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjazna .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjazna .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjazna .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjazna .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjazna .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjazna .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjazna .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjazna .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjazna .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1910) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjazna .

Zabytek dom (1907 - 1910) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjazna .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjazna .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjazna .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjazna .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjazna .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjazna .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjazna .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjemna .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjemna .

Zabytek dom dwurodzinny (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom dwurodzinny (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjemna .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjemna .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjemna .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjemna .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjemna .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjemna .

Zabytek dwurodzinny dom robotniczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dwurodzinny dom robotniczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjemna .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjemna .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjemna .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjemna .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjemna .

Zabytek dom (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjemna .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1910) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjemna .

Zabytek dom (1907 - 1910) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjemna .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1910) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjemna .

Zabytek dom (1907 - 1910) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Przyjemna .

Zabytek willa dyrektora kopalni (1907 - 1910) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku willa dyrektora kopalni (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Pszczyńska .

Zabytek d. kasyno oficerskie, ob. ASP (1930 r.) pełniący funkcję kasyno w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku d. kasyno oficerskie, ob. ASP (1930 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kasyno posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Raciborska .

Zabytek kamienica (1932 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1932 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Raciborska .

Zabytek ślusarnia (1911 r.) pełniący funkcję warsztat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku ślusarnia (1911 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek warsztat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Raciborska .

Zabytek hala lokomotywowni wraz z dwiema obrotnicami (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję lokomotywownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku hala lokomotywowni wraz z dwiema obrotnicami (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek lokomotywownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Raciborska .

Zabytek dom urzędniczy (1907 - 1910) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom urzędniczy (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Radosna .

Zabytek budynek jadłodajni i kantyny (1907 - 1910) pełniący funkcję restauracja/kawiarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek jadłodajni i kantyny (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek restauracja/kawiarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Radosna .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Rymarska .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Rymarska .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Rymarska .

Zabytek Teatr Śląski (1906 - 1907) pełniący funkcję teatr w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku Teatr Śląski (1906 - 1907) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek teatr posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Rynek .

Zabytek kamienica (1869 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1869 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Rynek .

Zabytek kamienica (1894 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Sokolska .

Zabytek gmach Filharmonii Śląskiej (1880 r.) pełniący funkcję teatr w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku gmach Filharmonii Śląskiej (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek teatr posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Sokolska .

Zabytek willa (1900 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku willa (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Sokolska .

Zabytek dom (1935 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1935 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Stanisława Kobylińskiego .

Zabytek kamienica z 3 oficynami (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica z 3 oficynami (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Stanisława Moniuszki .

Zabytek kamienica (1894 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Staromiejska .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Staromiejska .

Zabytek kamienica (pocz. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Staromiejska .

Zabytek kamienica (1904 - 1906) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1904 - 1906) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Staromiejska .

Zabytek kamienica (1893 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Stawowa .

Zabytek kamienica (1906 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Stawowa .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Szopienicka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Szopienicka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Szopienicka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Szopienicka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Szopienicka .

Zabytek budynek dawnego Urzędu Gminy Janów, tzw. ratusz (1929 - 1930) pełniący funkcję ratusz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek dawnego Urzędu Gminy Janów, tzw. ratusz (1929 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek ratusz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Szopienicka .

Zabytek kamienica (1901 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1901 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Sądowa .

Zabytek kamienica (1874 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1874 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Warszawska .

Zabytek budynek Banku Śląskiego (1900 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek Banku Śląskiego (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Warszawska .

Zabytek kościół ewangelicko-augsburski Zmartwychwstania Pańskiego (koniec XIX w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicko-augsburski Zmartwychwstania Pańskiego (koniec XIX w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Warszawska .

Zabytek plebania (koniec XIX w.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku plebania (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Warszawska .

Zabytek kamienica (1908 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Warszawska .

Zabytek kamienica (1870 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1870 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Warszawska .

Zabytek kamienica (1902 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Warszawska .

Zabytek kamienica (1894 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Warszawska .

Zabytek willa Kramstów (1875 - 1876) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku willa Kramstów (1875 - 1876) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Warszawska .

Zabytek dawna willa (1870 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dawna willa (1870 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Warszawska .

Zabytek kamienica (1857 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1857 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Warszawska .

Zabytek kamienica (1937 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1937 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Warszawska .

Zabytek kamienica (1897 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1897 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Warszawska .

Zabytek budynek d. banku (1876 r.) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek d. banku (1876 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Warszawska .

Zabytek bank, ob. Powszechny Bank Gospodarczy (1928 r.) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku bank, ob. Powszechny Bank Gospodarczy (1928 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoklasycystyczny. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Warszawska .

Zabytek dom (1907 - 1910) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dom (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wesołowska .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1910) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wesołowska .

Zabytek magazyn odzieżowy oraz paliw kopalni Oheim (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku magazyn odzieżowy oraz paliw kopalni Oheim (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wincentego Pola .

Zabytek budynek łaźni łańcuszkowej (1980 r.) pełniący funkcję łaźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek łaźni łańcuszkowej (1980 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek łaźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wincentego Pola .

Zabytek budynek dawnego Urzędu Gminy Szopienice, tzw. ratusz (1926 - 1928) pełniący funkcję ratusz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek dawnego Urzędu Gminy Szopienice, tzw. ratusz (1926 - 1928) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek ratusz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wiosny Ludów .

Zabytek kamienica, ob. budynek biurowy (1910 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica, ob. budynek biurowy (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wita Stwosza .

Zabytek kamienica (1895 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wodna .

Zabytek kamienica (1. ćw. XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1. ćw. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wojewódzka .

Zabytek szkoła, ob. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego (1901 - 1902) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku szkoła, ob. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego (1901 - 1902) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wojewódzka .

Zabytek willa Gerdesa (1896 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku willa Gerdesa (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wojewódzka .

Zabytek kamienica (1909 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wojewódzka .

Zabytek kamienica (1925 - 1930) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1925 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Władysława Stanisława Reymonta .

Zabytek kamienica (1937 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kamienica (1937 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Zacisze .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Zofii Nałkowskiej .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Zofii Nałkowskiej .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Zofii Nałkowskiej .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Zofii Nałkowskiej .

Zabytek ratusz, ob. przychodnia (1907 r.) pełniący funkcję ratusz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku ratusz, ob. przychodnia (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek ratusz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica gen. Henryka le Ronda .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica ks. Alojzego Ficka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica ks. Alojzego Ficka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica ks. Alojzego Ficka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica ks. Alojzego Ficka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica ks. Alojzego Ficka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica ks. Alojzego Ficka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica ks. Alojzego Ficka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica ks. Alojzego Ficka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica ks. Alojzego Ficka .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica św. Anny .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica św. Anny .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica św. Anny .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica św. Anny .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica św. Anny .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica św. Anny .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica św. Anny .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica św. Anny .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica św. Anny .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica św. Anny .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica św. Anny .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica św. Anny .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica św. Anny .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica św. Anny .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica św. Anny .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica św. Anny .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica św. Anny .

Zabytek budynek mieszkalny (1908 - 1918) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1908 - 1918) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica św. Anny .

Zabytek budynek komisariatu policji (1916 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek komisariatu policji (1916 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Żwirki i Wigury .

Zabytek kościół ewangelicki pw. Zbawiciela (1901 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki pw. Zbawiciela (1901 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek szpital ss. Elżbietanek (1907 - 1912) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku szpital ss. Elżbietanek (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek walcownia (1903 - 1904) pełniący funkcję walcownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku walcownia (1903 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek walcownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Anny (1914 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Anny (1914 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek kościół filialny pw. św. Michała (XVI w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kościół filialny pw. św. Michała (XVI w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek budynek gospodarczy (1907 - 1912) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1907 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek wieża wodna (1912 r.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku wieża wodna (1912 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Dr Janusza Korczaka .

Zabytek kapliczka Matki Bożej (1893 r.) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku kapliczka Matki Bożej (1893 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kapliczka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Dębowa .

Zabytek park (1886 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku park (1886 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Gliwicka .

Zabytek ogrodzenie (1892 - 1894) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1892 - 1894) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Leopolda Markiefki .

Zabytek ogród willowy (1924 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku ogród willowy (1924 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Pawła Stalmacha .

Zabytek park (data nieznana) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku park (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Plac Pod Lipami .

Zabytek wieża ciśnień (1899 - 1900) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku wieża ciśnień (1899 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Raciborska .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Sokolska .

Zabytek elewacje frontowe kamienicy (1896 r.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku elewacje frontowe kamienicy (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Warszawska .

Zabytek wewnętrzna sień wejściowa i trakt klatki schodowej głównej (1896 r.) pełniący funkcję budowla w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku wewnętrzna sień wejściowa i trakt klatki schodowej głównej (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budowla posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Warszawska .

Zabytek ogrodzenie (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica Wojewódzka .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek działka z zielenią () pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku działka z zielenią () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek most na rzece Mlecznej (koniec XIX w.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku most na rzece Mlecznej (koniec XIX w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek wieża wyciągowa z budynkami nadszybia i masynowni szybu WSCHODNIEGO II KWK KLEOFAS (1913 - 1916) pełniący funkcję wieża wyciągowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku wieża wyciągowa z budynkami nadszybia i masynowni szybu WSCHODNIEGO II KWK KLEOFAS (1913 - 1916) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża wyciągowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek wieża wodna (1908 r.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku wieża wodna (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek dzwonnica (XVII w.) pełniący funkcję dzwonnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku dzwonnica (XVII w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dzwonnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek ogród Jordanowski () pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku ogród Jordanowski () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek ogród () pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku ogród () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek ogród () pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku ogród () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Zabytek aleja brzozowa (data nieznana) pełniący funkcję aleja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Katowice. Materiał budowlany zabytku aleja brzozowa (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek aleja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo śląskie powiat Katowice gmina Katowice miejscowość Katowice ulica .

Materiał do opracowania tego tekstu, został zaczerpnięty z wybranych haseł tematycznych z publikacji Encyklopedia Przyroda i Technika Zagadnienia wiedzy współczesnej pod redakcją prof. dr Józef Hurwic wydaną przez wydawnictwo Wiedza Powszechna.

© 2023 mobo.blog
info@mobo.blog

Menu
Najnowsze wiadomości
Najnowsze kategorie
Regulaminy i zasady