Pogoda Gdańsk na dziś i jutro. Pogoda długoterminowa Gdańsk (pomorskie). Pogoda na 10 dni dla Gdańsk powiat Gdańsk

 ⇯ 
Polska → województwo pomorskie → powiat Gdańsk → Pogoda Gdańsk dziś i jutroŚledź na bieżąco pogodę dla Gdańsk na jutro oraz dla okolicznych miejscowości powiatu Gdańsk w województwie pomorskie. Oprócz pogody dla Gdańsk na dziś znajdziesz tutaj przybliżoną temperaturę, potencjalne opady i inne czynniki kształtujące warunki atmosferyczne na kolejnych 10 dni w Gdańsk latem i zimą. Tym samym będziecie mogli zaplanować sobie aktywności turystyczne oraz inne czynności na świeżym powietrzu, na zbliżające się dni czy aktywnie spędzić czas wolny poza domem w samym Gdańsk i okolicy.

Prognoza pogody Gdańsk na najbliższe dni i godziny! Pogoda długoterminowa Gdańsk. Pogoda na 10 dni dla Gdańsk dziś i jutro (powiat Gdańsk województwo pomorskie).

Pogoda dla wybranego miejsca: Polska / województwo pomorskie / powiat Gdańsk / Pogoda Gdańsk została dostarczona przez Norweski Instytut Meteorologiczny (MET/NRK).

Wszystkie miejscowościSzukaj miejscowościPogoda Gdańsk

Podstawowe czynniki meteorologiczne w pogodzie dla Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie). Co to jest pogoda w Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) i jak przewiduje się przyszłe warunki atmosferyczne dla Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie)?

W życiu codziennym słowo pogoda nie jest zbyt ściśle zdefiniowane i przypisuje się mu różne znaczenia. Najczęściej używamy je do określenia warunków atmosferycznych w Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), którym towarzyszy małe zachmurzenie i łagodny wiatr, albo też przez dodanie odpowiedniego przymiotnika chcemy scharakteryzować jakiś wyróżniający się czynnik meteorologiczny - mówimy wtedy np. pogoda wietrzna Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), pogoda dżdżysta Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie); wreszcie mówi się ogólnie o złej lub ładnej pogodzie w Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), nie podając ścisłego znaczenia tych określeń.

Przy naukowym traktowaniu zagadnienia takie dowolności nie mogą mieć miejsca. W meteorologii słowo pogoda oznacza zespół stanów i zmian czynników meteorologicznych obserwowanych w określonym czasie i miejscu Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie). Czynników tych jest dużo: ciśnienie atmosferyczne Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), temperatura powietrza (na wysokości 2 metrów nad powierzchnią Ziemi) Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), pionowy rozkład temperatury powietrza Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), zawartość pary wodnej w powietrzu Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), przejrzystość powietrza Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), skłonność do tworzenia się kropelek wody lub kryształków lodu w powietrzu lub na powierzchni gruntu Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), stan zachmurzenia nieba Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), wysokość na jakiej występują chmury Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), rodzaj występujących chmur Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), opady i ich odmiany Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), kierunek, prędkość i struktura ruchu powietrza Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) i inne.

Określenie pogody Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) ma najczęściej znaczenie praktyczne w gospodarce. Potrzeby różnych instytucji są jednak bardzo różne. Lotnictwo np. interesuje się przede wszystkim ruchami powietrza, jego przejrzystością i procesami kondensacji pary wodnej w atmosferze. Dotyczy to głównie warstw powietrza zalegających na wysokościach kilkuset lub kilku tysięcy metrów nad powierzchnią Ziemi w rejonie Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie). Rolnictwo jest zainteresowane ilością promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi, ilością opadów i temperaturą powietrza przy powierzchni Ziemi. Żeglugę morską interesuje siła wiatrów przy powierzchni wód, przejrzystość powietrza itd. W tych warunkach praktyczne określenie stanu pogody dla Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) w różnych przypadkach musi uwzględniać inny zespół czynników meteorologicznych w regionie Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie).

Trzeba sobie jeszcze uświadomić i to, że w meteorologii nie mają sensu tak popularne określenia, jak pogoda ładna lub brzydka w Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), albo dobra lub zła Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), gdyż ta sama pogoda może być dobra dla jednych celów, a zła dla innych. Meteorolog musi więc ściśle określić, jaka jest pogoda w Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), tzn. jakie są stany poszczególnych jej elementów, natomiast zalety lub wady takiego stanu pogody może ocenić tylko użytkownik.

Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z pogodą Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) tj. wielu procesów fizycznych zachodzących w atmosferze i wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na nasz tryb życia, stanowi tak obszerny temat, że wymaga napisania dużej książki. Poruszymy tu tylko najważniejsze problemy dotyczące pogody: ogólną charakterystykę podstawowych czynników meteorologicznych, warunki występowania zmian pogody Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) i sposoby ich przewidywania oraz zasady pracy służby pogody.

Do podstawowych czynników meteorologicznych zalicza się temperaturę powietrza Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), ciśnienie atmosferyczne Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), ruchy powietrza Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), zawartość pary wodnej Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) i produkty jej kondensacji w atmosferze.

Temperatura powietrza Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) w dolnych warstwach atmosfery zależy głównie od temperatury powierzchni Ziemi, a więc od natężenia padającego na nią promieniowania słonecznego i właściwości fizycznych tej powierzchni Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie). Im większa jest szerokość geograficzna (poza pasem międzyzwrotnikowym), tym bardziej ukośnie padają na Ziemię promienie słoneczne i mniej przynoszą energii na jednostkę powierzchni w rejonie Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie). Kąt padania promieni zależy ponadto od pory roku, pory dnia i nachylenia zboczy wzniesień terenowych względem kierunku padania promieni słonecznych. Ponadto biorąc pod uwagę, że w nocy powierzchnia ziemska nie otrzymuje energii wprost od słońca i że sama wypromieniowuje energię w ciągu całej doby, przy czym chmury stanowią poważną przeszkodę w przenikaniu promieni, łatwo uprzytomnić sobie, że dopływ energii promienistej do powierzchni gruntu z reguły jest bardzo różne, z tym jednak, że na ogół maleje ze wzrostem szerokości geograficznej.

Temperatura gruntu w Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) zależy również od jego właściwości fizycznych, a więc od pojemności cieplnej, przewodnictwa cieplnego, zdolności pochłaniania i innych. Tak np. suche grunty Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) szybko ogrzewają się i szybko stygną, a ich temperatury w ciągu roku wahają się w średnich szerokościach geograficznych w granicach sięgających 80C i więcej. W tych samych szerokościach geograficznych temperatura powierzchni oceanów w ciągu roku waha się w granicach zaledwie około 10C, a w ciągu dobu zmienia się znikomo.

Temperatury powierzchni oceanów są zatem dość wyrównane i mało zmienne w czasie, natomiast temperatury powierzchni kontynentów wykazują znaczne różnice nawet w sąsiednich miejscowościach i szybko zmieniają się w czasie. Dlatego w lecie temperatura oceanu jest znacznie niższa od temperatury kontynentu w tych samych szerokościach geograficznych, w zimie natomiast jest na odwrót.

Struktura termiczna podłoża Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) wywiera duży wpływ na temperaturę dolnych warstw powietrza, które przepływając nad różnie nagrzanym gruntem albo oddają mu swoje ciepło, albo pobierają. Temperatura powietrza w rejonie Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) jest zwykle wynikiem szeregu takich procesów wymiany ciepła między podłożem i powietrzem.

Na temperaturę powietrza w Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), zwłaszcza w jego wyższych warstwach, ma wpływ i inny czynnik, mianowicie dynamiczne zmiany temperatury w okolicach Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie). Jak wiadomo z fizyki, rozprężenie gazu towarzyszy obniżanie się jego temperatury, a sprężaniu - jej podwyższanie się, jeżeli tylko nie zachodzi zbyt szybka wymiana ciepła z otoczeniem (ten warunek w atmosferze jest na ogół bardzo dobrze spełniony). Ponieważ więc ciśnienie powietrza w atmosferze ziemskiej maleje wraz z wysokością, powietrze unoszące się ku górze rozpręża się i ochładza, natomiast opadające ku dołowi ogrzewa się. W wyniku takich procesów temperatura powietrza suchego zmienia się o jeden stopień na każde 100 metrów zmiany wysokości. Tak więc powietrze, którego temperatura uformowała się w warstwie przyziemnej pod wpływem temperatury gruntu, odpływając ku wyższym warstwom stopniowo się ochładza. Z tej to przyczyny temperatura powietrza w granicach tzw. troposfery, tj. do wysokości kilkunastu kilometrów, im wyżej tym jest niższa. Zdarzają się odstępstwa od tej reguły, mianowicie występują w troposferze stosunkowo cienkie warstwy, w których temperatura powietrza z wysokością wzrasta. Są to tzw. warstwy inwersyjne, powstające wskutek napływu cieplejszego powietrza górą, opadania powietrza ku dołowi bądź też ochładzania się jakiejś warstwy powietrza od dołu.

Zmiany temperatury powietrza przy ziemi Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), stanowiące jedną z charakterystyk pogody, mogą być spowodowane działaniem czynników lokalnych lub też napływem powietrza znad chłodniejszych lub cieplejszych obszarów.

Warunki termiczne w przyziemnych warstwach powietrza (na wysokości 2 metrów na gruntem) zobrazować można na podstawie znajomości najwyższych i najniższych temperatur dotychczas notowanych na kuli ziemskiej.

Ciśnienie atmosferyczne w Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) tj. siła, z jaką atmosfera ziemska ciśnie na 1 cm2 powierzchni w niej zanurzonej, jest skutkiem działania siły ciążenia ziemskiego na gazy zawarte w atmosferze. Wielkość ciśnienia w jakimś punkcie atmosfery zależy od masy gazów znajdujących się powyżej tego punktu. Tak więc ciśnienie powietrza maleje ze wzrostem wysokości. Zależy ono również od gęstości powietrza, a zatem i od jego temperatury, bo im powietrze jest cieplejsze tym mniejsza jest jego gęstość. Ponieważ temperatura powietrza w jakimś punkcie atmosfery ulega ciągłym zmianom i masy powietrza ciepłego lub chłodnego poruszają się względem Ziemi, może to powodować lokalny wzrost gęstości powietrza lub jej zmniejszanie się, wskutek czego ciśnienie powietrza na ogół ma różne wartości w różnych punktach atmosfery, a w każdym jej punkcie z biegiem czasu zmienia się.

Średnia wartość ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza w naszych szerokościach geograficznych (ciśnienie normalne) wynosi 1013,2 milibarów. Jest to ciśnienie nieco większe od 1 kG na 1 cm2. Ale wielkość ta zmienia się w naszych warunkach mniej więcej od 935 milibarów do blisko 1055 milibarów. Występują więc obszary o ciśnieniu mniejszym od normalnego, w których ciśnienie ku środkowi maleje, tzw. niże, oraz obszary o ciśnieniu wyższym i wzrastającym ku środkowi obszaru, zwane wyżami.

Ruch powietrza względem powierzchni ziemskiej wywoływany jest przez odpowiednią różnicę ciśnienia w sąsiednich punktach atmosfery. Pozioma składowa tego ruchu nosi nazwę wiatru. W naszych szerokościach geograficznych powietrze płynie w ten sposób, że obszar wyższego ciśnienia pozostaje po prawej stronie względem kierunku ruchu, zaś obszar niższego ciśnienia - po lewej. Tak więc w wyżu krąży ono w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, natomiast w niżu - w kierunku przeciwnym. Na półkuli południowej te kierunki ruchu są odwrotne. Ponadto ruch powietrza jest tym szybszy, im większe są różnice ciśnienia na jednostkę odległości (im większa jest pozioma składowa gradientu ciśnienia). Tak więc kierunki i prędkości wiatrów są ściśle związane z poziomym rozkładem ciśnienia atmosferycznego i na podstawie znajomości rozkładu ciśnienia oraz ruchu niżów i wyżów można określić kierunki i prędkości rozległych prądów powietrza płynących wzdłuż powierzchni ziemskiej.

W dolnych warstwach atmosfery przeważają poziome ruchy powietrza, niemniej jednak występują tu również ruchy pionowe, zarówno skierowane ku górze (prądy wstępujące), jak i ku dołowi (prądy zstępujące). Prędkość tych prądów jest na ogół znacznie mniejsza niż prędkość wiatrów, jednakże odgrywają one bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o pogodę, z nimi bowiem wiąże się sprawa tworzenia się i zanikania chmur.

Para wodna występuje w powietrzu w stosunkowo bardzo małych i zmiennych ilościach. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o kształtowanie się pogody, woda odgrywa bardzo ważną rolę, stanowi bowiem jedyny składnik powietrza, który w warunkach, jakie panują w przyziemnej atmosferze, może występoważ w trzech stanach skupienia (jako niewidoczna para, jako kropelki wody lub jako kryształki lodu). Podczas ochładzania się powietrza, np. przy napływie powietrza nad chłodniejsze podłoże lub podczas wznoszenia się powietrza ku górze, zawarta w nim para wodna zbliża się do stanu nasycenia, a następnie ulega kondensacji, tj. przechodzi w mikroskopijne kropelki wody lub kryształki lodu, zależnie od panującej temperatury. W ten sposób powstają mgły lub chmury, a przy dalej postępującej kondensacji niektóre kropelki lub kryształki mogą na tyle wzrosnąć, że nie utrzymują się już w powietrzu, lecz spadają na ziemie, powodując opady mżawki, deszczu, śniegu, krupy lub gradu. Gdy zmiana stanu skupienia wody zawartej w powietrzu zachodzi na powierzchni Ziemi lub znajdujących się na niej ciał stałych, tworzą się tzw. osady (rosa, szron, szadź, gołoledź).

Znając choćby wymienione tu procesy, można już zorientować się, jak wielkie znaczenie dla stanu pogody ma zawarta w atmosferze woda. Od niej zależy wielkość zachmurzenia, wielkość opadów, występowanie mgieł, ilość promieniowania słonecznego dochodzącego do Ziemi i promieniowania ziemskiego odpływającego w przestrzenie międzyplanetarne, a pośrednio i temperatura powietrza. Przy dużym zachmurzeniu dobowe wahania temperatury są znacznie mniejsze niż przy niebie pogodnym.

Ubytek wody w atmosferze, spowodowany przez przez opady i osady, jest uzupełniany przez parowanie wód oceanów, mórz, jezior, rzek i wilgotnych gruntów. Para rozprowadzana jest w głąb atmosfery i nad inne rejony kuli ziemskiej przez prądy powietrza. Tak więc wiatry wiejące od strony oceanów i mórz niosą powietrze wilgotne, z dużą ilością chmur, mgieł i opadów, natomiast wiatry znad kontynentów przynoszą z sobą pogodę o małym zachmurzeniu.

Jak przewiduje się pogodę wGdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie)? Meteorologia czyli prognozowanie pogody.

Ten bardzo ogólnikowy opis i charakterystyka podstawowych czynników meteorologicznych dla Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) pozwala już naszkicować zasady, na jakich opiera się przewidywanie pogody na kilkadziesiąt godzin naprzód w regionie Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie).

Ogólny stan pogody na określonym obszarze i w określonym przedziale czasu zależy od właściwości fizycznych powietrza, jakie tam wówczas napływa oraz ewentualnych zakłóceń, jakie mogą wystąpić w przypadku graniczenia ze sobą dwu mas powietrza o odmiennych cechach charakterystycznych. Na tego rodzaju granicach powietrze cieplejsze i rzadsze unosi się ponad powietrze chłodniejsze i gęstsze, co w konsekwencji prowadzi do wzmożonej kondensacji pary wodnej, a więc większego zachmurzenia i intensywniejszyc opadów. Towarzyszy temu zazwyczaj wzmożony ruch powietrza. Te aktywne granice między masami powietrza w meteorologii noszą nazwę frontów, z tym że przy nasuwaniu się powietrza cieplejszego na miejsce ustępującego powietrza chłodniejszego mówi się o froncie ciepłym, a przy odwrotnym biegu zjawisk mamy front chłodny. Trzeba zauważyć, że przebieg zjawisk meteorologicznych w obu tych przypadkach jest różny i że w przypadku frontów chłodnych jest on bardziej burzliwy, często zaś rozwija się po prostu w burze. Fronty występują w obszarach niskiego ciśnienia atmosferycznego.

Aby zatem przewidzieć pogodę, jaka będzie panowała nad jakimś obszarem, trzeba znać dokładnie właściwości mas powietrza, ich położenie geograficzne oraz kierunki i prędkość przemieszczania się względem powierzchni ziemskiej. Dlatego też muszą być wykonywane dla całej kuli ziemskiej obserwacje i pomiary meteorologiczne, których wyniki dostarcza się do wszystkich instytucji zajmujących się opracowaniem prognozy pogody dla ustalonych regionów. W tym celu została zorganizowana sieć stacji meteorologicznych. Na oceanach i morzach stacje znajdują się na statkach handlowych. Ponadto istnieje specjalna międzynarodowa łączność do przekazywania wyników obserwacji. W centrach prognostycznych wnosi się je na odpowiednie mapy, zwane mapami synoptycznymi. W ten sposób powstaje obraz poziomego rozkładu ciśnienia atmosferycznego, a więc i ogólnych prądów powietrza, jak również poziomy rozkład wielkości charakterystycznych dla poszczególnych czynników meteorologicznych, który umożliwia rozpoznanie właściwości poszczególnych mas powietrza, położenie tych mas i położenie frontów. Na podstawie tych danych meteorolodzy opracowują kierunki i wielkości zmian mających nastąpić w danym okresie, czyli sporządzają mapę prognostyczną i na jej podstawie określają przewidywaną pogodę.

Rozszeżając tą część przyjżymy się teraz meteorologii, która jest częścią geofizyki, jedną z licznej rodziny nauk o fizyce Ziemi. Zajmuje się ona badaniem atmosfery - powłoki powietrznej otaczającej nasz glob, podobnie jak hydrologia bada wody pokrywające Ziemię - hydrosferę, a jeszcze inne nauki geofizyczne - jej wnętrze, barysferę, lub sztywną skorupę skalną - litosferę.

Meteorologię można określić jako fizykę atmosfery, tzn. naukę badającą procesy i zjawiska fizyczne zachodzące w atmosferze. Wielkości charakteryzujące stany fizyczne atmosfery nazywają się elementami meteorologicznymi. Do nich należy przede wszystkim promieniowanie słoneczne. Docierające do powierzchni Ziemi bezpośrednio lub rozproszone w powietrzu atmosferycznym, promieniowanie słoneczne stanowi źródło energii, praprzyczynę wszystkich procesów fizycznych atmosfery. Dlatego jest ono nie tylko elementem meteorologicznym, lecz i czynnikiem wywierającym bezpośredni lub pośredni wpływ na pozostałe elementy, takie jak temperatura i wilgotność powietrza, zachmurzenie, opady atmosferyczne, ciśnienie powietrza, wiatr i inne. Wszystkie elementy meteorologiczne są powiązane wzajemnymi zależnościami, tworząc wspólnie bardzo skomplikowany układ zjawisk i procesów, to co krótko nazywamy pogodą.

Do zadań meteorologii należą obserwacje i pomiary wymienionych elementów, niezbędne do wyjaśnienia różnych procesów zachodzących w atmosferze, takich np. jak powstawanie burz, rozwój czy zanik mgieł, chmur i wielu innych. Jednym z najważniejszych problemów meteorologii jest poznanie ogólnej cyrkulacji atmosferycznej.

Odpowiednio do obiektów badań, odpowiednio do naukowych i praktycznych zadań określających kierunki rozwoju, meteorologia dzieli się na szereg gałęziL aerologia zajmuje się badaniem wyższych warstw atmosfery, tzw. wolnej atmosfery, w której ruch powietrza nie podlega już wpływowi tarcia o nierówną powierzchnię Ziemi. Dynamika atmosfery zmierza do poznania i teoretycznego określenia prawidłowości zjawisk ruchu powietrza. Pogodoznawstwo (inaczej meteorologia synoptyczna lub krótko synoptyka) stworzyło podstawy naukowe przewidywania przyszłej pogody (prognozy meteorologiczne).

Atmosfera ziemska i jej wpływ na pogodę dla danego obszaru kuli ziemskiej.

Według wszelkiego prawdopodobieństwa wszystkie większe ciała niebieskie, a więc gwiazdy, planety i księżyce są otoczone warstwą gazów. Te warstwy gazowe noszą nazwę atmosfer. Skład chemiczny atmosfer ciał niebieskich jest różny, zalezy bowiem od panujących tam warunków fizyko - chemicznyc, a przede wszystkim od temperatury, gdyż od niej zależy stan skupienia poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych, a także powstawanie i rozkład różnych substancji chemicznych. Istnieją więc np. atmosfery składające się w przeważnej części z dwutlenku węgla, z amoniaku lub metanu; istnieją też atmosfery nie zawierające tlenu.

Grubość i gęstość atmosfer jest również rozmaita, gdyż zależy od siły przyciągającej gazy przez dany glob, od składu chemicznego atmosfery i od temperatury tych gazów. Należy pamiętać, że siła przyciągająca jest wypadkową siły grawitacyjnej, tym większej, im większa jest całkowita masa globu oraz siły odśrodkowej, która jest zależna od prędkości obrotowej globu wokół własnej osi i od jego wymiarów. Wynika stąd, że im masa globu jest mniejsza i szybkość jego obrotu wokół własnej osi większa, tym mniejsza jest wypadkowa siła przyciągania i tym mniejsza gęstość i grubość atmosfery. Znane są atmosfery bardzo cienkie i niezmiernie rzadkie, jak np. atmosfera Merkurego lub Księżyca, lub też znacznie gęstsze od ziemskiej np. w przypadku Jowisza. Warto wreszcie zauważyć, że atmosfery poszczególnych ciał niebieskich zmieniają się z biegiem czasu, gdy warunki fizyczne ulegają tam zmianie.

Dzieje atmosfery ziemskiej. W przypadku atmosfery ziemskiej brak jest dowodów na to, że uległa ona istotniejszym przemianom, niemniej jednak mamy podstawy do przypuszczeń, że Ziemia w swej młodości przeżywała jeżeli nie okres stadium gazowego, to w każdym razie - stadium ciała ciekłego, i że temperatura jej musiała wobec tego wynosić kilka tysięcy stopni. W takich warunkach atmosfera ziemska nie mogła mieć takiego składu chemicznego jak obecnie. Wiele związków chemicznych, które obserwujemy obecnie na Ziemi, nie mogło istnieć przy tak wysokich temperaturach. Istniały natomiast inne, które obok pierwiastków nie połączonych występowały w dużych ilościach w stanie gazowym, a tym samym wchodziły w skład atmosfery. W tych czasach atmosfera nasza prawdopodobnie była znacznie gęstsza i wywierała na Ziemię bez porównania większe ciśnienie.

Są przypuszczenia, że pierwotna atmosfera Ziemi składała się w dużym stopniu z cyjanu, tj. związku azotu z węglem (CN). W miarę stygnięcia Ziemi swobodny tlen zaczął się łączyć z innymi pierwiastkami, wskutek czego w pewnym okresie historii Ziemi było go bardzo mało w atmosferze. Ponowne pojawienie się swobodnego tlenu jest w dużej mierze przypisywane działalności świata roślinnego, który rozkłada dwutlenek węgla na tlen i węgiel.

W tych warunkach termicznych związek H2O nie mógł istnieć, czyli na Ziemi nie mogło być wody w żadnej postaci. Zaczęła ona tworzyć się w atmosferze w okresie powstawania różnych tlenków, i to wyłącznie jako gaz. Dopiero przy obniżeniu się temperatury atmosfery poniżej temperatury krytycznej wody (374 stopni C) mogła rozpocząć się jej kondensacja, ale przy ciśnieniu atmosferycznym wyższym od 217 atmosfer. W miarę dalszego stygnięcia Ziemi kolosalne ilości pary wodnej zawartej w atmosferze skraplały się i woda obficie spadała na Ziemię tworząc rzeki, jeziora, morza i oceany.

Ten krótki szkic przemian zachodzących w atmosferze ziemskiej może w pewnym stopniu wyjaśnić przyczyny, dla jakich różne atmosfery mają różny skład chemiczny. Zależy on bowiem od warunków fizycznych tam panujących.

Skład atmosfery ziemskiej. W stadium obecnym atmosfera ziemska jest mieszaniną gazów, zwaną powietrzem. Do wysokości około 70 km skład powietrza jest prawie stały: 78,09% jego objętości stanowi azot, 20,95% to tlen, a na pozostały niespełna 1% objętości składają się argon i drobne ilości innych gazów, jak neon, hel, krypton, wodór, ksenon, radon. Występują one w dolnej atmosferze w prawie niezmiennym stosunku. Ponadto są jeszcze ciała gazowe występujące w zmiennych ilościach - dwutlenek węgla i przede wszystkim para wodna. Mimo że woda stanowi bardzo nikłą część składową powietrza, rola jej w atmosferze jest wyjątkowo ważna. Jest ona bowiem jedynym ciałem, które w warunkach atmosferycznych może występować we wszystkich trzech stanach skupienia i w związku z tym jest przyczyną występowania chmur, mgieł, opadów i szeregu innych zjawisk stanowiących ważne czynniki pogody.

Ciśnienie atmosferyczne. Ciśnienie atmosferyczne jest skutkiem działania siły przyciągającej ku Ziemi cząsteczki gazów zawartych w powietrzu. Wartość tego ciśnienia mierzy się w milibarach, przy czym jeden milibar odpowiada sile tysiąca dyn, działającej na jeden centymetr kwadratowy.

Przy powierzchni Ziemi ciśnienie atmosferyczne ulega ciągłym zmianom, co jest skutkiem nieustannie zmieniającego się przestrzennego rozkładu masy gazów wchodzących w skład atmosfery. Na poziomie morza wielkość ciśnienia wynosi średnio 1013 mb, może się jednak zmieniać w granicach od ok. 890 mb w środku cyklonów tropikalnych do 1075 w środku wyżu syberyjskiego. Normalnie zakres tych zmian jest znacznie mniejszy, 960 - 1040 mb.

Ze wzrostem wzniesienia nad poziomem morza ciśnienie powietrza maleje w sposób regularny według funkcji logarytmicznej. W pewnym przybliżeniu można przyjąć, że co 5500 m wielkość jego zmniejsza się dwukrotnie, a więc na wysokości 5,5 km średnio wynosi ono około 500 mb, na 11 km - 250 mb itd. Na wysokości 100 km powietrze jest tak rozrzedzone, jak w żarówkach elektrycznych, od 300 km wzwyż rozrzedzenie jego odpowiada najidelalniejszym próżniom otrzymywanym w naszych laboratoriach przy zastosowaniu najlepszych pomp próżniowych. Niemniej jednak atmosfera i tam jeszcze nie kończy się.

Pionowy rozkład temperatury powietrza Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie). W wyniku bezpośrednich pomiarów temperatury powietrza, normalnie wykonywanych do wysokości około 30 km, a w ostatnich czasach nawet do wysokości kilkuset kilometrów, oraz w wyniku wniosków wyciąganych ze zjawisk fizycznych obserwowanych w wyższych warstwach atmosfery - można skonstruować schemat pionowego rozkładu temperatury powietrza dla Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie). Otóż biorąc pod uwagę warunki panujące w średnich szerokościach geograficznych oraz uwzględniając tylko średnie wartości temperatury dla poszczególnych poziomów atmosfery w rejonie Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), otrzymuje się krzywą pionowego rozkładu temperatury w atmosferze ziemskiej. W warstwie przyziemnej, do wysokości 11 km, temperatura powietrza Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) obniża się mniej więcej o 6 stopni C na każdy kilometr. Następnie zachodzi wyraźna zmiana rozkładu temperatury powietrza i w warstwie od około 11 km do około 30 km temperatura zmienia się bardzo mało. Powyżej tej warstwy, aż do wysokości 50 - 60 km, następuje wyraźny wzrost temperatury do około +70 stopni C, zaś wyżej, do wysokości około 80 km, obserwuje się ponowny stopniowy spadek temperatury do około -80 stopni C. Od tej wysokości temperatura powietrza rośnie w miarę oddalania się od powierzchni Ziemi, by u granic atmosfery przekraczać nawet wielkości odpowiadające 1500 stopni C. Należy jednak zaznaczyć, że w tych wysokich, ogromnie rozrzedzonych warstwach powietrza pojęcie temperatury ma odmienne znaczenie niż w naszych warunkach. Mówiąc o panującej tam temperaturze ma się na myśli odpowiedającą jej energię kinetyczną cząsteczek gazu.

Wyróżnione warstwy atmosfery ziemskiej. W poprzednich punktach omówiono ważniejsze elementy budowy atmosfery. Biorąc pod uwagę wszystkie znane szczegóły dotyczące jej fizycznej i chemicznej budowy, meteorolodzy wyróżnili w niej szereg charakterystycznych warstw. Istnieją rozmaite sposoby dzielenia atmosfery, jednak najbardziej rozpowszechniony jest podział następujący:

Troposfera - przyziemna warstwa atmosfery grubości około 8 km nad biegunami do 18 km nad równiekiem, w której temperatura powietrza kształtuje się pod wpływem temperatury powierzchni lądów i mórz i wraz ze wzrostem wysokości, średnio rzecz biorąc maleje. Taki rozkład temperatury sprzyja powstawaniu pionowych prądów powietrza, co w przypadku prądów wstępujących prowadzi do kondensacji zawartej w powietrzu pary wodnej, tworzenia się chmur i opadów.

Stratosfera - warstwa zalegająca nad troposferą do wysokości ściśle nie określonej, przypuszczalnie do około 30 km. Temperatura powietrza w tej warstwie nie zmienia się ze wzrostem wysokości i nie obserwuje się tu zjawisk kondensacji pary downej. Warstwę przejściową między troposferą i stratosferą nazywa się tropopauzą.

Ozonosfera - warstwa zawarta miezy 20 i 80 km wysokości. Panują tu warunki sprzyjające tworzeniu się ozonu, mającego dużą zdolność pochłaniania nadfioletowej części widma słonecznego, w wyniku czego obserwuje się w tej warstwie podwyższoną temperaturę powietrza. W górnej części warstwy, gdzie temperatura ze wzrostem wysokości spada, istnieją ponownie warunki do występowania prądów pionowych i prawdopodobnie kondensacji pary wodnej. Na tych wysokościach, w większych szerokościach geograficznych, obserwuje się świecące w nocy obłoki, które są tak rzadkie, że za dnia niedostrzegalne. Natomiast gdy zapadnie noc, a obłoki są jeszcze oświetlone promieniami Słońca, lśnią one intensywnie na tle ciemnego nieba. Na wysokościach tych najczęściej spalają się meteoryty wpadające w głąb atmosfery, znane pospolicie pod nazwą spadających gwiazd.

Jonosfera - warstwa zawarta między ozonosferą i egzosferą, wyróżniająca się dużym stopniem zjonizowania gazów atmosfery. Zjonizowane gazy nadają tej warstwie właściwości przewodnika, wskutek czego fale radiowe odbijają się od niej i tym samym mają możność obiegania kuli ziemskiej. W warstwie tej powstają zorze polarne obserwowane najczęściej w odległości dwudziestu paru stopni od magnetycznych biegunów Ziemi. Istnieją silne związki między stanem elektrycznym jonosfery, polem magnetycznym i elektrycznym Ziemi i dolnej atmosfery oraz aktywnością Słońca.

Ściślejsza analiza zjawisk fizycznych występujących w atmosferze, zwłaszcza w górnych jej warstwach, wykazuje, że większość tych zjawisk zależy od promieniowania elektromagnetycznego lub korpuskularnego biegnącego od Słońca ku Ziemi. Wiąże się z tym również skomplikowana pionowa budowa atmosfery ziemskiej.

Klimat na Ziemi. Jak kształtuje się klimat na Ziemi? Jaki mamy klimat w Polsce?

Klimatem nazywamy charakterystyczny dla danego obszaru przebieg rocznych warunków atmosferycznych, określony na podstawie wieloletnich obserwacji.

Czynniki i elementy klimatologiczne. To wszystko, co warunkuje zjawiska klimatyczne - szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, odległość od oceanów i mórz oraz lądów i gór, rodzaj gruntu (skały, gleby, bagna, wody, lodowce), pokrycie terenu przez różne szaty roślinne, szatę śnieżną, wystawę czyli ekspozycję terenu względem stron świata, najczęstszych wiatrów, kierunku napływy wilgotnych bądź suchych mas powietrznych itp. - nazywamy czynnikami klimatologicznymi (klimatu).

To, na co wpływają wymienione czynniki - usłonecznienie, temperaturę, wilgotność powietrza, zachmurzenie, opady atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru itp., określone w przekroju wieloletnim - nazywamy elementami klimatologicznymi.

Można jednak inaczej określić elementy klimatu. Ponieważ taki lub inny układ wyżej wymienionych elementów w krótkim okresie czasu stanowi jednocześnie o określonym typie pogody (np. ciepła, bezchmurna, sucha i bezwietrzna lub pochmurna, dźdźysta, chłodna itp.), można traktować te typy pogody, tzn. pełne układy elementów meteorologicznych, jako zespołowe, kompleksowe elementy klimatu. W tym przypadku całokształt typów pogody - ich różnorodność, następstwo i częstość występowania, rozkład roczny itd. - składa się ostatecznie na to, co nazywamy klimatem danego obszaru.

Tak rozumiany stosunek klimatu do jego elementów (typów pogody) doprowadził do powstania kierunku w omawianej nauce - klimatologii kompleksowej. Za słusznością jego przemawia to, że wpływ klimatu (będącego skomplikowanym układem różnych typów pogody) na jakieś zjawisko lub przedmiot, np. na roślinę, polega właściwie na łącznym, jednoczesnym oddziaływaniu wszystkich elementów meteorologicznych, a nie jednego z nich, wybranego, z pominięciem pozostałych.

Takie oddziaływanie zmienia się oczywiście wraz ze zmianami pogody właściwymi dla danego klimatu i doprowadza po wielu latach do widocznego utrwalenia się w krajobrazie, w naturalnej szacie roślinnej, a nawet w rzeźbie terenu, specyficznych rysów charakteru danego klimatu.

Stąd pochodzą tak bardzo różne krajobrazy (rzeźba, roślinność itp.) pustyń, stepów, tundry, a nawet sąsiadujących ze sobą obszarów. Pomijając zasadniczy wpływ budowy geologicznej oraz ludzkiej działalności gospodarczej na krajobraz, krainy o podobnych klimatach mają cechy wspólne, widoczne w ich krajobrazie.

Daleko idący wpływ klimatu doprowadził dlatego do wyodrębnienia się wielkich stref klimatyczno - geograficznych na Ziemi. Różnice klimatyczne charakterystyczne dla terenów górskich, uwarunkowane przede wszystkim ich wysokością, przyczyniły się podobnie do powstania górskich pięter florystyczno - krajobrazowych.

Klimatologia jako nauka. Tak jak na klimat składają się (w znaczeniu omówionym) różne układy pogody i ich elementy (meteorologiczne), tak z drugiej strony klimat, obok innych, jest jednym z elementów środowiska geograficznego. Stąd siłą rzeczy nauka o klimacie - klimatologia, mająca wyraźnie określony własny przedmiot badań i będąca samodzielną nauką, jest spokrewniona zarówno z mateorologią, jak i geografią fizyczną.

W klimatologii rozróżniamy dwa zasadnicze odgałęzienia: ogólne i regionalne. Klimatologia ogolna zajmuje się badaniem praw rządzących kształtowaniem się klimatów w ogóle, poznawaniem wspólnych cech współczesnych klimatów podobnie uwarunkowanych przyczynowo, np. kraju, określonego rodzaju: górskich, nadmorskich i innych. Zadaniem klimatologii regionalnej jest klasyfikacja klimatór oraz regionizacja klimatyczna, tzw. wykrywanie różnic klimatycznych w obrębie większych obszarów i wydzielenie w nich określonych mniejszych regionów klimatycznych. Zależnie od potrzeb, od celu, dla którego ma służyć dana klasyfikacja lub dany podział na regiony, dobiera się odpowiednie kryteria. Inne są zasady klimatycznej regionalizacji upraw rolnych, np. kukurydzy, inne dla potrzeb turystyki i wczasów leczniczych, lub wreszcie dla celów ogólnofizjograficznych. Pod omawianym względem klimatologia regionalna zbliża się najbardziej do nauk geograficznych.

W regionalizacji klimatów, zwłaszcza do celów rolniczych, pomocna jest bardzo fenologia ( po grecku znaczy to nauka o zjawiskach). Jej celem jest badanie okresowości zjawisk występujących w świecie roślinnym i zwierzęcym jako skutku okresowości w rocznym przebiegu pogody. Wieloletnie obserwacje główniejszych fraz rozwojowych w życiu roślin i zwierząt - np. pór zakwitania, owocowania itp., przelotu, lęgu, odlotu ptaków itp. oraz wielu podobnych zjawisk - pozwalają na podział roku na fenologiczno - klimatologiczne pory. Obserwacje z poszczególnych lat informują natomiast o odchyleniach badanych zjawisk od normy wieloletniej. W tym przypadku organizmy roślinne i zwierzęce spełniają w badaniach rolę instrumentów żywych, reagujących na całokształt zjawisk meteorologicznych bądź klimatologicznych.

Fenologia przerzyca most pomiędzy naukami biologicznymi - przede wszystkim ekologią a omawianymi w tym artykule. Zgodnie z kierunkiem badań, metody fenologiczne stosowane w klimatologii interesują szczególnie specjalistyczną gałąź tej nauki, agroklimatologię. Ta ostatnia jest jednocześnie częścią bioklimatologii, obejmującą szeroki zakres zagadnień m. in. badanie wpływu klimatu na organizmy ludzkie. Jest rzeczą wiadomą, że człowiek inaczej odczuwa przebywanie w różnych klimatach. Wybitnie suchy bądź wilgotny klimat, ciepły lub chłodny, górski czy nizinny wpływa różnie na zdolność do pracy i ogólne samopoczucie człowieka, odporność na choroby itp. Stąd wynika zagadnienie aklimatyzacji, przyzwyczajenia się, dostosowania organizmu człowieka czy roślin czy zwierząt do określonych warunków, oraz zdolności do zmiany tych przystosowań w odmiennych, nowych warunkach klimatu w innym kraju.

Uzyskane w bioklimatologii wyniki badań dotyczące człowieka wiążą tę naukę z częścią nauk medycznych (np. terapia, higiena). Obok bio- lub agroklimatologii rozwinęły się również inne spacjalistyczne gałęzie klimatologii, służące określonym zainteresowaniom naukowym lub praktycznym. Ze względu na metody zmierzające do poznania klimatu można wyróżnic we współczesnej klimatologii, poza poprzednio wspomnianą kompleksową, również klimatologię dynamiczną lub synoptyczną. Wprowadzają one próby analizy klimatologicznego materiału obserwacyjnego pochodzącego z okresu wieloletniego, przy pomocy metod stosowanych w fizyce atmosfery czy w meteorologii synoptycznej. Pozwala to niewątpliwie na lepsze poznanie genezy i struktury klimatu.

Makroklimat i mikroklimat. Badania prowadzone przez stacje klimatologiczne wykazują znaczne różnice wyników obserwacji, w zależności od wyboru miejsca na stację i sposobu ustawienia przyrządów. Otwarte pole, obszar zadrzewiony, szczyt pagórka czy dno doliny mają swój odrębny klimat. Przyrządy ustawione nisko nad powierzchnią gruntu lub parę metrów nad nią wykazują również ważne różnice warunków termicznych, wilgotności powietrza, prędkości wiatru itp. panujących na różnych wysokościach w przyziemnej warstwie atmosfery. Stąd wynikła potrzeba określenia warunków, w jakich powinny być prowadzone badania zmierzające do poznania klimatu wielkiego obszaru - makroklimatu. Każda normalna stacja klimatologiczna powinna być położona w miejscu możliwie charakterystycznym (reprezentacyjnym) dla makroklimatu danego regionu. Przy zakładaniu stacji unikamy miejsc nadmiernie osłoniętych przez drzewa i budowle, terenów śródmiejskich itp.; termomemtry i higrometry służące do określenia wilgotności powietrza umieszcza się w specjalnych budkach - przewiewnych żaluzjowych klatkach meteorologicznych - na wysokości 2 metrów nad płaskim zadarnionym poletkiem obserwacyjnym (sposoby ustawienia przyrządów określają przepisy ustalone przez Światową Organizację Meteorologiczną). W ten sposób unika się wpływu bezpośredniego działania na przyrządy promieniowania słonecznego i wpływu różnych lokalnych czynników, podłoża i otoczenia stacji.

Poznanie makroklimatu nie wystarcza jednak dla wielu potrzeb specjalnych. Znaczna część ludności zamieszkuje i pracuje w gęsto zabudowanych osiedlach miejskich, w ośrodkach przemysłowych, w warunkach zupełnie odmiennych od klimatu panującego w okolicy.

Ludzie, a zwłaszcza dzieci, żyją, poruszają się w warstwie poniżej dwóch metrów wysokości. Nisko przy powierzchni gruntu rozwijają się wszystkie kultury rolne. Dlatego zainteresowanie bio i agroklimatologii skierowane są w dużym stopniu również na badania szczególnych warunków klimatu przygruntowej warstwy powietrza, zalegającej poniżej 2 metrów czyli tzw. mikroklimatu, uzależnionego właśnie od różnych - ważnych dla żywych organizmów - wpływów podłoża i najbliższego otoczenia. Badania mikroklimatyczne sięgają coraz częściej do gęsto zabudowanych śródmieść, do pomieszczeń zamkniętych - szpitali, żłobków, fabryk. Wyniki podobnych badań są coraz lepiej rozumiane i uwzględniane przy [pszukiwaniach lepszych rozwiązań w planowaniu osiedli, a nawet przy projektowaniu poszczególnych większych budowli.

Obok makroklimatu i mikroklimatu istnieje również pojęcie mezoklimatu czyli klimatu miejscowego (lokalnego) danego obiektu terenowego, doliny, kotliny, kompleksu jezior lub wzniesień. Niezależnie od jednorodności klimatu jakiegoś większego obszaru, każdą kotlinę czy dolinę rzeczną przecinającą dany region cechuje indywidualny klimat lokalny. W obniżeniach terenowych gromadzi się podczas nocy, zwłaszcza w zimie i gdy nie ma silnych wiatrów, chłodne, cięższe powietrze. Tak powstają słabo wentylowane zastoiska chłodu, wypełniane często przez mgły i dymy, które nie tylko utrudniają dopływ tak potrzebnych dla zdrowia promieni słonecznych, ale niekiedy, w przypadku dymów przemysłowych wręcz zatruwają powietrze.

Przy zakładaniu osiedli i ośrodków przemysłowych trzeba się naturalnie liczyć z łatwym dostępem do wody i warunkami komunikacyjnymi. Zwykle są one bardziej dogodne w dolinach, na dnie których niestety panuje zazwyczaj gorszy klimat miejscowy. Często jednak można znaleźć w danej oolicy rozwiązanie lokalizacyjne i pozwalające na szczęśliwe wyzyskanie warunków fizjograficznych, w tym również właściwości miejscowego klimatu. Czasem wystarczyłoby przesunąć zabudowę nieco dalej od dna doliny na jej zbocza i tak ją rozlokować, aby uniknąć szkodliwych wpływów lokalnego klimatu. Wskazują na to liczne błędy w rozmieszczeniu różnych inwestycji (sanatoriów itp) popełnione w przeszłości u nas i za granicą.

Z tych względów przy projektowaniu rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych i uzdrowisk, a tym bardziej przy zakładaniu nowych ośrodków, bierze się obecnie coraz bardziej pod uwage - oprócz innych czynników fizjograsficznych - również warunki klimatu miejscowego. Jest to np. nieodzowne przy budowie zakładów wyzyskujących lub produkujących energię jądrową lub zakładów wydzielających szczególnie szkodliwe dymy i gazy.

Klimaty świata. Koncepcje podziału klimatów świata są bardzo liczne, przy tym różnią się znacznie między sobą. W jednych koncepcjach podział opiera się głównie na różnicach stosunków termicznych i opadowych; szereg klimatologów przyjmuje przy tym izotermę majchłodniejszego miesiąca około +20 stopni za granicę klimatów gorących, a izotermę najcieplejszego miesiąca około +10 stopni za granicę stref umiarkowanych i chłodnej ( zbiega się ona mniej więcej z granicą lasu i tundry). W innych klasyfikacjach podstawą podziału klimatów jest, oprócz kryteriów fizyczno - klimatologicznych, zróżnicowanie głównych zespołów szaty roślinnej (klimaty puszczy równikowej, sawanny, pustyni, roślinności śródziemnomorskiej, stepu, lasów liściastych i mieszanych, lasów iglastych, tundry wiecznych śniegów i lodowców podbiegunowych).

Z klasyfikacji polskich autorów najbardziej znany jest podział klimatów świata W. Gorczyńskiego. Za podstawę podziału przyjmuje on tzw. stopień suchości - kombinację amplitudy rocznej temperatury powietrza oraz wskaźnika zmienności opadów (stosunek różnicy najwyższych i najniższych miesięcznych sum opadów do średniej sumy rocznej), z uwzględnieniem współczynnika wpływu szerokości geograficznej na amplitudę rocznych wahań temperatury i współczynnika stałego, tak dobranego, aby stopień suchości dla centralnej Sahary wynosił równo 100%. Podział Gorczyńskiego wyróżnia następujące grupy klimatów:

I klimaty gorące (temperatura najchłodniejszego miesiąca ponad +21 stopni), wilgotne;

II klimaty suche (temperatura najchłodniejszego miesiąca ponad -5 stopni), stopień suchości ponad 20%;

III klimaty umiarkowane (temperatura najchłodniejszego miesiąca od +21 stopni do -5 stopni), stopień suchości nie większy niż 20%;

IV klimaty skrajne (temperatura najchłodniejszego miesiąca poniżej -5 stopni, najcieplejszy poniżej +10 stopni);

V klimaty sniegowe (temperatura najcieplejszego miesiąca nie większa niż +10 stopni);

Klimaty Polski. Polska położona jest wraz z większą częścią Europy w strefie umiarkowanej. Charakteryzuje ją przewaga wiatrów zachodnich. Wraz z nimi przemieszczają się w głąb naszego kontynentu morskie, atlantyckie masy powietrzne. Polska znajduje się w atlantycko - europejskim obszarze klimatycznym, obejmującym północną Francję, południową Skandynawię i szereg innych krajów. Do Polski docierają często rownież kontynentalne masy powietrzne. Klimat Polski jest więc klimatem przejściowym pomiędzy morskim, ładognym Europy zachodniej oraz kontynentalnym Europy wschodniej.

Przy większej przewadze wpływu morskich mas powietrza mamy w Polsce łagodniejszą zimę albo chłodniejsze i bardziej wilgotne lato. Jak przeważają masy kontynentalne - zima jest u nas surowa i mroźna, lato - suche i upalne. Wpływy te różnicują również klimat obszaru Polski, co jest szczególnie widocznie w zimie. Morskie masy powietrzne częściej docierają do zachodnich ziem polskich, kontynentalne - odpowiednio do wschodnich. Dzięki temu w styczniu prawie na całym obszarze dorzecza Odry średnie wieloletnie temperatury są wyższe od -2 stopni, a przy ujściu Nysy Łużyckiej nawet wyższe od -1 stopień. Natomiast na wschodzie kraju jest znacznie chłodniej. Temperatury stycznia wynoszu tu poniżej -4 stopni, a miejscami dochodzą prawie do -5 stopni. Stosunkowo ciepło jest nad Bałtykiem, co zawdzięczami wpływami tego morza. Chłodno, poniżej -4 stopni i -6 stopni jest w górach. Im wyżej tym chłodniej. Ten wpływ wysokości zaznacza się w górach również w lecie, izoterma lipca na terenach górskich wynosi +17 stopni. W tum czasie na ziemiach środkowej Polski i w obniżeniach podgórskich temperatury dochodzą miejscami do +19 stopni.

Chłodniejsze są obszary pojezierne, nadmorskie. Wpływ morza nie tylko łagodzi, jak widać z tego, chłody zimowe, lecz również hamuje letnie ocieplenie. Jest to zrozumiałe, gdyż wody stygną i ogrzewają sie wolniej aniżeli ląd. Ponadto falowanie i prądy przenoszą w lecie w głąb wody znaczną ilość ciepła, które w chłodnej porze roku morze zwraca atmosferze. Ciepło jest zużywane również na parowanie wody morskiej. Bardziej wilgotne powietrze znad morza sprowadza większe zachmurzenie i opady, zwłaszcza gdy musi wznieść się wyżej, przekraczając wyniosłości terenowe. Dlatego mamy w Polsce większe opady na pojezierzach, szczególnie na Pomorzu, bardziej wysuniętym na wiatry zachodnie i północno - zachodnie. Suma rocznych opadów sięga tu wielkości ponad 700 mm. Tak duże opady spotykamy tylko na znacznych wyniosłościach wyżyn południowej Polski i w górach, gdzie roczne sumy opadów przekraczają 1000 mm.

Podobnie jak i w pasie północnych pojezierzy, obfitsze opady występują w zachodniej części wyżyn i gór, bardziej wystawionej na działanie wiatrów zachodnich (morskich mas powietrznych). Najmniej opadów otrzymują niziny centralnej Polski (poniżej 500 mm), miejscami o przesżło 25% mniej niż nadmorska część środkowego Pomorza. Obszar najmniejszych opadów odpowiada mniej więcej obszarowi najwyższych temperatur letnich, sprzyjających intensywnemu parowaniu. W warunkach klimatycznych panujących w centralnej Polsce jedynie w latach o normalnym rozkładzie opadów ilość wody w glebie wystarcza do uzyskania dobrych plonów rolnych. Niedobory opadów, zwłaszcza wiosennych, pojawiające się co kilka lat, grożą częściej klęską posuchy rolnictwu. W ogóle duża zmienność pogody w Polsce, komplikuje poważnie bieg robót rolnych w polu, jest jedną z głównych cech naszego klimatu.

Oprócz morskich i kontynentalnych mas powietrznych tzw. polarnych, właściwych dla średnich wielkości szerokości geograficznych, kształtujących u nas głównie pogodę i klimat, napływają czasem nad polskie ziemie również masy zwrotnikowe i arktyczne. Przeważnie pojawiają się u nas wiosną i jesienią. Napływowi pierwszych towarzyszy okres ciepłych i pogodnychdni wiosennych albo okres złotej jesieni i babiego lata. Pojawienie się masy arktycznej powoduje wystąpienie okresu późnych przymrozków wiosennych albo wczesnych jesiennych, często także przy dość słonecznej pogodzie, ale wyraźnie chłodnej.

Zarówno wiosna jak i jesień dzielą się w warunkach klimatu polskiego na dwa podokresy: przedwiośnie (o przykrej marcowej pogodzie) i wiosnę właściwą (bardziej słoneczną) oraz jesień właściwą (również dość pogodną) i przedzimie lub szarugę jesienną (przeważnie słotną i chłodną). To wyróżnienie dwóch dodatkowych pór roku, charakterystycznych dla klimatu naszego kraju i terenów sąsiednich, oprócz czterech ogólnie znanych w klimatach strefy umiarkowanej, jest zasługą wielkiego klimatologa i geografa polskiego E. Romera. Według jego koncepcji podziął Polski na regiony klimatyczne przedstawia się w ogólnych zarysach następująco:

- na północy, wzdłuż Wybrzeża wraz z deltą Wisły, region klimatu bałtyckiego bardzo łagodnej zimie, niezbyt ciepłym lecie i przewadze opadów jesiennych w stosunku do wiosennych;

- na obu pojezierzach Pomorskim i Mazurskim, klimat pojezierny o wyraźnie chłodniejszej zimie w porównaniu do klimatu bałtyckiego oraz klimatu nizin sąsiadujących od południa; wpływ morza zaznacza się tu podobną jak na północy przewagą opadów jesiennych nad wiosennymi;

- równoleżnikowy pas środkowych nizin polskich obejmuje region klimatu wielkich dolin o łagodniejszej zimie na zachodzie i surowszej na wschodzie, o lecie cieplejszym niż na północy; region ten, zwłaszcza jego środkową część, charakteryzują najmniejsze w Polsce opady;

- klimat wyżyn środkowych, obejmujący Wyżynę Śląsko - Małopolską i część Lubelskiej z Roztoczem; cechuje go surowsza zima i obfitsze opady;

- klimat podgórskich nizin i kotlin (Śląska, Oświęcimska, Sandomierska); charakteryzują go mniejsze opady, wyższe temperatury zarówno w lecie, jak i w z imie, zwłaszcza nad Odrą;

- na samym południu klimat górski, o chłodnym lecie; na większych wysokościach występują w ogóle najniższe średnie temperatury i największe opady;

- klimat zaciszy śródgórskich, który cechują przede wszystkim wielkie kontrasty termiczne dnia i nocy.

Można tu dodać, że na północnym zachodzie naszego kraju oraz na południu w górach, obserwuje się często silne wiatry, występujące głównie w chłodnej porze roku. Z powyższego opisu widać, że klimat Polski jest - jak na stosunkowo niewielki obszar kraju - bardzo zróżnicowany. Świadczy o tym m. in. obraz występowania szaty śnieżnej. Nad Środkową Odrą, nad dolnym biegiem Nysy Łużyckiej, na wybrzeżu bałtyckim, szczególnie zachodnim, pokrywa śnieżna zalega zwykle tylko 30 - 40 dni. Tak ajak i w całej zachodniej części kraju, nie jest tu ona trwała. Zanika i odnawia się kilkakrotnie w ciągu zimu. Na wschód od Wisły ilość dni z pokrywą śnieżną wzrasta do ponad 60, a miejscami np. na Suwalszczyźnie, zalega zwykle ponad trzy miesiące. Jest przy tym znacznie trwalsza, rzadziej zanika w czasie zimy.

Oczywiście w górach południowej Polski, w ich partiach szczytowych, śniegi leżą bez porównania dłużej (około 150 - 200 dni). Obraz stosunków śnieżnych w porze zimowej w Polsce zmienia się rzecz jasna z roku na rok. W wieloleciu trafiają się czasem zimy śnieżne, jak i bardzo ubogie w śnieg.

Klimat Polski ma również dużo walorów. Dzięki pięknej zazwyczaj pogodzie panującej na Wybrzeżu latem, zwłaszcza w lipcu, nasze miejscowości nadbałtyckie (mające doskonałe piaszczyste plaże) zaliczane są do poszukiwanych wypoczynkowych miejscowości nadmorskich. Dość pogodne lato i słoneczna jesień w naszych górach, a może jeszcze bardziej pogodny okres obejmujący drugą połowę zimy i początek wiosny, wyjątkowo bogaty w promieniowanie słoneczne, stwarza doskonałe warunki lecznicze, wypoczynkowe i turystyczne.

Cechy dodatnie naszego klimatu stanowią pewien rodzaj bogactwa naturalnego, które umiejętnie wskazane, może być źródłem różnych korzyści (pielęgnowanie zdrowia ludności, a nawet zwiększenie dochodu narodowego). Coraz lepsza znajomość klimatu może ułatwić w wielu dziedzinach prowadzenie bardziej racjonalnej gospodarki.

MagazynWszystkie miejscowościSzukaj miejscowościPogoda BorzytuchomPogoda BytówPogoda ChmielnoPogoda Czarna DąbrówkaPogoda CzarnePogoda DamnicaPogoda Dębnica KaszubskaPogoda GdańskPogoda GłówczycePogoda HelPogoda JastarniaPogoda KępicePogoda KobylnicaPogoda KosakowoPogoda KrokowaPogoda KwidzynPogoda LęborkPogoda LipnicaPogoda MiastkoPogoda Nowy Dwór GdańskiPogoda Nowy StawPogoda OsiekPogoda ParchowoPogoda PotęgowoPogoda PrabutyPogoda Pruszcz GdańskiPogoda PuckPogoda RedaPogoda RumiaPogoda SmołdzinoPogoda StegnaPogoda StudzienicePogoda Suchy DąbPogoda SzemudPogoda SztumPogoda SztutowoPogoda SłupskPogoda TczewPogoda TrzebielinoPogoda TuchomiePogoda UstkaPogoda WejherowoPogoda Władysławowo

Osiedla Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie). Miasto Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie). Wieś Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie). Jak rozwijało się osadnictwo w Polsce? Jak tworzyły się miasta w Polsce?Osiedla w Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) są zjawiskiem tak powszechnym jak czlowiek i można też powiedzieć, że są tak różne jak ludzie, którzy je tworzyli w okolicach Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie).

Mimo tego, że pojęcie "osiedle w Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie)" kojarzy się u nas przede wszystkim z kompleksem budynków i urządzeń trwałych, to jednak obejmuje ono zarówno same urządzenia w Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), jak i mieszkańców osiedli Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), ich pracę i życie codzienne w Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie). Tak naprawdę osada bez człowieka jest martwym reliktem, zabytkiem, który może mieć znaczenie historyczne, ale nie wytworzy obiektu odgrywającego jakąś rolę w życiu.

Życie człowieka upływa prędko i zmienia się z dnia na dzień. Domy w Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), które człowiek wzniósł, mają dłuższy okres trwania. Budynki w rejonie Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), w zależności od użytego materiału budowlanego mogą trwać setki i tysiące lat. Dawno już przeminęli ludzie z Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), którzy założyli większość istniejących dziś osiedli. Osady w okolicach dzisiejszego regionu Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) nadal trwają wziesione przez ich pierwszych mieszkańców, a w starych murach toczy się nowe życie, które do pewnego stopnia liczyć się musi z ramami stworzonymi przez poprzednie okresy.

Zajęcia i sposób życia mieszkańców Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) i ludności na całym świecie jest ogromnie zróżnicowane. Wpływa na to nie tylko przyroda, która zmienia się wraz z regionem świata, podobnie jak w okolicach Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) i tym samym daje różne możliwości i stwarza różne warunki dla rozwoju. Wpływ mają także warunki społeczne, a także kulturalne i polityczne w Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie). Wszystko to dzieli współczesne ludy na wiele różniących się od siebie grup.

Osadnictwo pierwotne w Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie). U ludów pierwotnych żyjących setki lat temu na dzisiejszych terenach Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), mamy osiedla prymitywne, dostosowane do ich organizacji rodowej czy plemiennej. Osiedla ludów zbierackich strefy tropikalnej składają się z szałasów skleconych z liści i gałęzi, o bardzo nietrwałej konstrukcji. Łatwo je zbudować i bez żalu opuścić, gdy w pogoni za żywnością małe grupki, w jakich żyją te ludy, przesuwają się z miejsca na miejsce. U wyżej zorganizowanych ludów myśliwskich i półrolniczych pojawiają się wyżej rozwinięte formy osad. Chaty przybierają wygląd budowli z gliny czy plecionek krytych matami, a układ ich i większość wiąże się z życiem społecznym grupy. Chata wodza czy naczelnika wyróżnia się okazałością. Pojawiają się już budynki przeznaczone do wspólnego użytkowania, położone w środku osady.

Ludy pasterskie posługują się namiotami, ustawianymi często dookoła placu, na którym łatwo zgromadzić zwierzęta. Zwarte te osady przenoszone są w czasie wędrówek wraz z całym dobytkiem na duże nieraz odległości.

Życie ludów pierwotnych kiedyś na terenach Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) wymagało pełnej samowystarczalności, tak w zakresie zdobycia żywności dla mieszkańców osad pierwotnych Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie), jak i wytworzenia narzędzi czy innych produktów. Nie ma tu rozbicia na warstwy trudniące się różnymi zajęciami, nie ma też osad, które by się różniły funkcją gospodarczą. Największą zmianą, jaka pojawiła się i ludów pierwotnych w Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) gospodarczo rozwiniętych, jest podział zajęć ludności, który wywołuje zróżnicowanie form osiedli na wieś i miasto.

Dawna wieś Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie). Wieś Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) jest osadą, której ludność zajmuje się bądź zajmowała się kiedyś, rolnictwem i dzięki temu posiada dużą przestrzeń gospodarczą powiązaną ściśle z osadą. Osada Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) i jej pola tworzyły pewną jednostkę gospodarczą.

Głównym zadaniem wsi Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie) było bądź nadal jest dostarczenie produktów rolnych nie tylko na własne potrzeby, ale i na wyżywienie tych grup ludności, które nie trudnią się rolnictwem. Wsie różnią się od siebie pod wieloma względami. Typ upraw w zależności od szerokości geograficznej i cech środowiska ulega dużym zmianom. Inne rośliny uprawia się w strefie śródziemnomorskiej, tropikalnej czy umiarkowanej. Rodzaj upraw stwarza potrzebę odpowiedniej organizacji pracy, zależnej od ustroju społecznego i rozwoju techniki u poszczególnych ludów. Ta wielorakość czynników działających na powstawanie wsi sprawiła, że chociaż funkcja główna jest wszystkim wspólna, to jednak w typach wsi istnieje duża różnorodność.

Różnice najbardziej dostrzegalne i najłatwiej uchwytne wynikają z różnych rozmiarów osiedli wiejskich. Zazwyczaj są to osiedla małe, gdzie ilość domów waha się od kilku do kilkudziesięciu. W niektórych jednak krajach wsie liczą po kilka tysięcy mieszkańców, a domy tworzą zwartą zabudowę, przypominając małe miasta.

Zabytki gmina Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie). Atrakcje tyrystyczne Gdańsk (powiat Gdańsk województwo pomorskie)!

Zabytek historyczny teren klubu sportowego KKS Gedania (1922 r.) pełniący funkcję zespół - klub sportowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku historyczny teren klubu sportowego KKS Gedania (1922 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klub sportowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek zespół dworsko-parkowy (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-parkowy (4. ćw. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wieżycka .

Zabytek dwór (1870 - 1880) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór (1870 - 1880) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wieżycka .

Zabytek park dworski z ogrodem użytkowym (1870 - 1880) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku park dworski z ogrodem użytkowym (1870 - 1880) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wieżycka .

Zabytek wieża trafostacji (1910 r.) pełniący funkcję trafostacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku wieża trafostacji (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek trafostacja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wieżycka .

Zabytek historyczny układ komunkacyjny (koniec XIX w.) pełniący funkcję droga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku historyczny układ komunkacyjny (koniec XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek droga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Bastion Jerozolimski (1655 r.) pełniący funkcję zespół - bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Bastion Jerozolimski (1655 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - bastion posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek laboratorium amunicyjne I (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek forteczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku laboratorium amunicyjne I (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek forteczny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica 3 Maja .

Zabytek laboratorium amunicyjne II (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek forteczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku laboratorium amunicyjne II (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek forteczny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek magazyn prochowy I i II (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek forteczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku magazyn prochowy I i II (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek forteczny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek prochownia wojenna (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku prochownia wojenna (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek arsenał posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek schron - wartownia I (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku schron - wartownia I (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek schron - remiza I (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku schron - remiza I (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Wysokie Czoło Kurkowe (1655 r.) pełniący funkcję zespół - bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Wysokie Czoło Kurkowe (1655 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - bastion posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek schron - remiza IV (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku schron - remiza IV (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek schron - remiza III (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku schron - remiza III (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek schron - remiza II (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku schron - remiza II (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek brama zachodnia (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku brama zachodnia (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Kaponiera Środkowa (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Kaponiera Środkowa (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Bateria Moździerzy (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję działobitnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Bateria Moździerzy (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek działobitnia posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek galeria przeciwskarpowa Kaponiery Środkowej (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku galeria przeciwskarpowa Kaponiery Środkowej (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek poterna do Baterii Moździerzy z wyciągiem amunicyjnym (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku poterna do Baterii Moździerzy z wyciągiem amunicyjnym (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Wysokie Skrzydło Kurkowe (1655 r.) pełniący funkcję zespół - bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Wysokie Skrzydło Kurkowe (1655 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - bastion posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek laboratorium amunicyjne III (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek forteczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku laboratorium amunicyjne III (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek forteczny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek poterna do Niskiego Czoła Kurkowego ze schronem (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku poterna do Niskiego Czoła Kurkowego ze schronem (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek schron - wartownia II (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku schron - wartownia II (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek schron - wartownia III (data nieznana) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku schron - wartownia III (data nieznana) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Niskie Czoło Kurkowe (1655 r.) pełniący funkcję zespół - bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Niskie Czoło Kurkowe (1655 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - bastion posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek magazyn prochowy III (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek forteczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku magazyn prochowy III (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek forteczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek laboratorium amunicyjne IV (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek forteczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku laboratorium amunicyjne IV (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek forteczny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek galeria przeciwskarpowa Kaponiery Południowej (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku galeria przeciwskarpowa Kaponiery Południowej (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek klatka schodowa (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję schody w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku klatka schodowa (2. poł. XIX w.) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schody posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Kaponiera Południowa (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Kaponiera Południowa (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek schron obserwacyjny obrony przeciwlotniczej (1939 - 1945) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku schron obserwacyjny obrony przeciwlotniczej (1939 - 1945) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek schron - wartownia VI (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku schron - wartownia VI (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek schron - wartownia V (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku schron - wartownia V (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek schron - wartownia IV (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku schron - wartownia IV (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek galeria strzelecka (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku galeria strzelecka (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kojec Wysokiego Skrzydła Kurkowego (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kojec Wysokiego Skrzydła Kurkowego (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek fragment zespołu zabudowy d. Stoczni Gdańskiej - Stocznia nr 2 (1892 r.) pełniący funkcję zespół - stocznia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku fragment zespołu zabudowy d. Stoczni Gdańskiej - Stocznia nr 2 (1892 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - stocznia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek budynek d. hali elektrycznej (1940 - 1941) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek d. hali elektrycznej (1940 - 1941) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Elektryków .

Zabytek d. magazyn (1940 - 1941) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. magazyn (1940 - 1941) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Elektryków .

Zabytek d. stolarnia (1891 - 1892) pełniący funkcję stolarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. stolarnia (1891 - 1892) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stolarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ks. Jerzego Popiełuszki .

Zabytek d. budynek hali maszynowej (koniec XIX w.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. budynek hali maszynowej (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Malarzy .

Zabytek budynek d. hali remontowej (1940 - 1941) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek d. hali remontowej (1940 - 1941) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Narzędziowców .

Zabytek d. kotłownia (1940 - 1941) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. kotłownia (1940 - 1941) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Narzędziowców .

Zabytek d. kuźnia miedzi i stolarnia (koniec XIX w.) pełniący funkcję kuźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. kuźnia miedzi i stolarnia (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kuźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Niterów .

Zabytek d. kotlarnia (1891 - 1892) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. kotlarnia (1891 - 1892) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Stolarska .

Zabytek d. budynek biurowy (1940 - 1941) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. budynek biurowy (1940 - 1941) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek d. budynek magazynowy (lata 20. XX w.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. budynek magazynowy (lata 20. XX w.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek d. budynek warsztatowy (lata 20. XX w.) pełniący funkcję warsztat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. budynek warsztatowy (lata 20. XX w.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek warsztat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek przybudówka socjalno-biurowa (1940 - 1942) pełniący funkcję budynek socjalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku przybudówka socjalno-biurowa (1940 - 1942) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek socjalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek d. budynek warsztatowy (lata 60. XX w.) pełniący funkcję warsztat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. budynek warsztatowy (lata 60. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek warsztat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek d. blachownia (lata 50. XX w.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. blachownia (lata 50. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek hala produkcyjna (1940 - 1942) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku hala produkcyjna (1940 - 1942) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek elewacja frontowa d. ślusarni (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku elewacja frontowa d. ślusarni (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek podstacja elektryczna (lata 60. XX w.) pełniący funkcję trafostacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku podstacja elektryczna (lata 60. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek trafostacja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek część historycznego zespołu budowlanego Urzędu Umundurowania XVII Korpusu Armijnego (1891 - 1892) pełniący funkcję zespół - budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku część historycznego zespołu budowlanego Urzędu Umundurowania XVII Korpusu Armijnego (1891 - 1892) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wałowa .

Zabytek budynek socjalny, nst. Dom Polski (1908 r.) pełniący funkcję budynek socjalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek socjalny, nst. Dom Polski (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek socjalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wałowa .

Zabytek część historycznego zespołu budowlanego Urzędu Umundurowania XVII Korpusu Armijnego (1891 - 1892) pełniący funkcję zespół - budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku część historycznego zespołu budowlanego Urzędu Umundurowania XVII Korpusu Armijnego (1891 - 1892) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wałowa .

Zabytek dawny budynek warsztatowy Urzędu Umundurowania, następnie Dom Gimnastyki (1908 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dawny budynek warsztatowy Urzędu Umundurowania, następnie Dom Gimnastyki (1908 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wałowa .

Zabytek d. budynek rzemieślniczy Urzędu Umundurowania, następnie siedziba polskiej szkoły powszechnej Macierzy Szkolnej (1891 - 1892) pełniący funkcję warsztat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. budynek rzemieślniczy Urzędu Umundurowania, następnie siedziba polskiej szkoły powszechnej Macierzy Szkolnej (1891 - 1892) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek warsztat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wałowa .

Zabytek historyczny zespół budowlany (1903 - 1907) pełniący funkcję zespół - kwartał/blok w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku historyczny zespół budowlany (1903 - 1907) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kwartał/blok posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek założenie dworsko-parkowe (1654 r.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku założenie dworsko-parkowe (1654 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Srebrniki .

Zabytek dwór, ob. szpital psychiatryczny (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór, ob. szpital psychiatryczny (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Srebrniki .

Zabytek oficyna (1791 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku oficyna (1791 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Srebrniki .

Zabytek oficyna (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku oficyna (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Srebrniki .

Zabytek założenie dworsko-parkowe (poł. XVIII w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku założenie dworsko-parkowe (poł. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Srebrniki .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół browaru (1871 - 1880) pełniący funkcję zespół - browar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół browaru (1871 - 1880) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - browar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jana Kilińskiego .

Zabytek warzelnia (1885 r.) pełniący funkcję warzelnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku warzelnia (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek warzelnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jana Kilińskiego .

Zabytek willa dyrektora (1919 - 1920) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa dyrektora (1919 - 1920) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jana Kilińskiego .

Zabytek suszarnia wysłodzin (1927 r.) pełniący funkcję suszarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku suszarnia wysłodzin (1927 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek suszarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jana Kilińskiego .

Zabytek budynek dyrekcji (1937 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek dyrekcji (1937 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jana Kilińskiego .

Zabytek nowa suszarnia słodu (1920 - 1930) pełniący funkcję suszarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku nowa suszarnia słodu (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek suszarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek bednarnia (1913 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku bednarnia (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek stajnia (1903 r.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku stajnia (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek hala piwa butelkowanego (1910 - 1913) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku hala piwa butelkowanego (1910 - 1913) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek szalet (1885 r.) pełniący funkcję sanitariaty w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku szalet (1885 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sanitariaty posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek maszynownia (1913 r.) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku maszynownia (1913 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek piwnice słodowe (1870 - 1880) pełniący funkcję piwnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku piwnice słodowe (1870 - 1880) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek piwnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jana Kilińskiego .

Zabytek transformatorownia (1929 r.) pełniący funkcję trafostacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku transformatorownia (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek trafostacja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jana Kilińskiego .

Zabytek piwnice leżakowni (1870 - 1880) pełniący funkcję piwnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku piwnice leżakowni (1870 - 1880) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek piwnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Joachima Lelewela .

Zabytek piwnice fermentacji (1870 - 1880) pełniący funkcję piwnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku piwnice fermentacji (1870 - 1880) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek piwnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek piwnice wodne (1903 r.) pełniący funkcję piwnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku piwnice wodne (1903 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek piwnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół Małej Zbrojowni (1643 - 1645) pełniący funkcję zespół - arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół Małej Zbrojowni (1643 - 1645) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - arsenał posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Plac Wałowy .

Zabytek laboratorium forteczne (1886 r.) pełniący funkcję budynek forteczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku laboratorium forteczne (1886 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek forteczny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Plac Wałowy .

Zabytek mała zbrojownia (1643 - 1645) pełniący funkcję arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku mała zbrojownia (1643 - 1645) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek arsenał posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Plac Wałowy .

Zabytek zespół dworski Kuźniczki (XVIII w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół dworski Kuźniczki (XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wajdeloty .

Zabytek dwór Kuźniczki (1768 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór Kuźniczki (1768 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wajdeloty .

Zabytek park (1768 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku park (1768 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół dworsko-parkowy (koniec XVIII w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-parkowy (koniec XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jaśkowa Dolina .

Zabytek dwór (poł. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jaśkowa Dolina .

Zabytek park (koniec XVIII w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku park (koniec XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jaśkowa Dolina .

Zabytek zespół d. Komendantury Garnizonu Pruskiego (1898 - 1901) pełniący funkcję zespół - budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół d. Komendantury Garnizonu Pruskiego (1898 - 1901) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wały Jagiellońskie .

Zabytek budynek główny (1898 - 1901) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek główny (1898 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wały Jagiellońskie .

Zabytek stajnia (1898 - 1901) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku stajnia (1898 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek ogrodzenie (1898 - 1901) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1898 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek park (1898 - 1901) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku park (1898 - 1901) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół poszpitalny pw. Bożego Ciała (1380 - 1886) pełniący funkcję zespół - przytułek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół poszpitalny pw. Bożego Ciała (1380 - 1886) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - przytułek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica 3 Maja .

Zabytek stara plebania (1762 r.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku stara plebania (1762 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica 3 Maja .

Zabytek kościół, ob. polskokatolicki parafialny pw. Bożego Ciała (1380 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół, ob. polskokatolicki parafialny pw. Bożego Ciała (1380 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica 3 Maja .

Zabytek dom mieszkalny (1866 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (1866 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica 3 Maja .

Zabytek dom mieszkalny (1786 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (1786 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica 3 Maja .

Zabytek nowa plebania (1865 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku nowa plebania (1865 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica 3 Maja .

Zabytek dom mieszkalny (1861 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (1861 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica 3 Maja .

Zabytek teren d. cmentarza szpitalnego () pełniący funkcję cmentarz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku teren d. cmentarza szpitalnego () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół d. browaru (XVIII w.) pełniący funkcję zespół - browar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół d. browaru (XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - browar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek słodownia (1760 r.) pełniący funkcję słodownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku słodownia (1760 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek słodownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Czopowa .

Zabytek dom (pocz. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Rycerska .

Zabytek budynek magazynowy (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek magazynowy (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Rycerska .

Zabytek budynek, d. kamienica (poł. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek, d. kamienica (poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Rycerska .

Zabytek browar (XVIII w.) pełniący funkcję browar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku browar (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek browar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Rycerska .

Zabytek zespół d. domków rybackich wzdłuż ulicy Bałtyckiej (1884 - 1904) pełniący funkcję zespół - budynek mieszkalny/dom w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół d. domków rybackich wzdłuż ulicy Bałtyckiej (1884 - 1904) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek mieszkalny/dom posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek dom rybacki (1884 - 1904) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom rybacki (1884 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Bałtycka .

Zabytek dom rybacki (1884 - 1904) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom rybacki (1884 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Bałtycka .

Zabytek dom rybacki (1884 - 1904) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom rybacki (1884 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Bałtycka .

Zabytek dom rybacki (1884 - 1904) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom rybacki (1884 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Bałtycka .

Zabytek zespół rezydencjonalny d. Dworu Przymorze (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół rezydencjonalny d. Dworu Przymorze (2. poł. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pomorska .

Zabytek pawilon parkowy (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję pawilon parkowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku pawilon parkowy (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon parkowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pomorska .

Zabytek park (pocz. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku park (pocz. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pomorska .

Zabytek piwnice dworu Przymorze (data nieznana) pełniący funkcję piwnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku piwnice dworu Przymorze (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek piwnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pomorska .

Zabytek zespół dworsko-parkowy Ludolphine (pocz. XIX w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-parkowy Ludolphine (pocz. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Józefa Czyżewskiego .

Zabytek dwór (pocz. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Józefa Czyżewskiego .

Zabytek oficyna (XIX w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku oficyna (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Józefa Czyżewskiego .

Zabytek budynek gospodarczy I (XIX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy I (XIX w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Józefa Czyżewskiego .

Zabytek budynek gospodarczy II (XIX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy II (XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Józefa Czyżewskiego .

Zabytek park (pocz. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku park (pocz. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Józefa Czyżewskiego .

Zabytek piwniczka (data nieznana) pełniący funkcję piwnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku piwniczka (data nieznana) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek piwnica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół d. fabryki mydła (1870 r.) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół d. fabryki mydła (1870 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Aleja Grunwaldzka .

Zabytek budynek mieszkalny (1870 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1870 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Aleja Grunwaldzka .

Zabytek fabryka (1870 r.) pełniący funkcję fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku fabryka (1870 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fabryka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Aleja Grunwaldzka .

Zabytek zespół willi Tannenheim (1898 r.) pełniący funkcję zespół - willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół willi Tannenheim (1898 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Aleja Grunwaldzka .

Zabytek willa Tannenheim (1898 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa Tannenheim (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Aleja Grunwaldzka .

Zabytek ogród (1898 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogród (1898 r.) to , a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół Młyna IX przy Potoku Jelitkowskim (1614 r.) pełniący funkcję zespół - młyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół Młyna IX przy Potoku Jelitkowskim (1614 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - młyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Spacerowa .

Zabytek magazyn (1892 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku magazyn (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Spacerowa .

Zabytek młyn z przybudówką (1614 r.) pełniący funkcję młyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku młyn z przybudówką (1614 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek młyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Spacerowa .

Zabytek zespół d. dworu II Quellbrunn (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół d. dworu II Quellbrunn (przełom XVIII/XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek budynek gospodarczy I (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy I (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Polanki .

Zabytek budynek główny (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek główny (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Polanki .

Zabytek oficyna II (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku oficyna II (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Polanki .

Zabytek oficyna I (koniec XVIII w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku oficyna I (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Polanki .

Zabytek kaplica cmentarna (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kaplica cmentarna (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek żuławska zagroda gburska (1873 r.) pełniący funkcję zespół - zagroda w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku żuławska zagroda gburska (1873 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - zagroda posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Świbnieńska .

Zabytek spichlerz (1873 r.) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichlerz (1873 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Świbnieńska .

Zabytek dom mieszkalny (1873 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (1873 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na ludowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Świbnieńska .

Zabytek park (data nieznana) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku park (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół śluzy komorowej Przegalina Północna (1889 - 1895) pełniący funkcję zespół - śluzy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół śluzy komorowej Przegalina Północna (1889 - 1895) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - śluzy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Przegalińska .

Zabytek budynek mieszkalno-biurowy (1889 - 1895) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalno-biurowy (1889 - 1895) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Przegalińska .

Zabytek budynek maszynowni (1889 - 1895) pełniący funkcję maszynownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek maszynowni (1889 - 1895) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek maszynownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek nabrzeże północne (1889 - 1895) pełniący funkcję nabrzeże lub bulwar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku nabrzeże północne (1889 - 1895) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek nabrzeże lub bulwar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Przegalińska .

Zabytek kanał z komorą przeciwpowodziową (1889 - 1895) pełniący funkcję kanał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kanał z komorą przeciwpowodziową (1889 - 1895) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek kanał posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek nabrzeże południowe (1889 - 1895) pełniący funkcję nabrzeże lub bulwar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku nabrzeże południowe (1889 - 1895) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek nabrzeże lub bulwar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek założenie dworsko-parkowe (XVI - XIX) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku założenie dworsko-parkowe (XVI - XIX) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Nowiny .

Zabytek dwór (XVI w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór (XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Nowiny .

Zabytek budynek gospodarczy I (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy I (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Nowiny .

Zabytek budynek gospodarczy II (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy II (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Nowiny .

Zabytek lodownia (XVII w.) pełniący funkcję lodownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku lodownia (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek lodownia posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Nowiny .

Zabytek Park Oruński (przełom XVI/XVII w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Park Oruński (przełom XVI/XVII w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół dworsko-ogrodowy Dwór Studzienka (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-ogrodowy Dwór Studzienka (2. poł. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Romualda Traugutta .

Zabytek dwór Studzienka (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór Studzienka (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Romualda Traugutta .

Zabytek stajnia, ob. dom mieszkalny (pocz. XIX w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku stajnia, ob. dom mieszkalny (pocz. XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Romualda Traugutta .

Zabytek grota (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję inna budowla parkowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku grota (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inna budowla parkowa posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Romualda Traugutta .

Zabytek ogród (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogród (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół d. domu pogrzebowego (1920 - 1930) pełniący funkcję zespół - dom pogrzebowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół d. domu pogrzebowego (1920 - 1930) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dom pogrzebowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Romualda Traugutta .

Zabytek dom mieszkalny (1920 - 1930) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Romualda Traugutta .

Zabytek kostnica, ob. dom parafialny (1920 - 1930) pełniący funkcję kostnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kostnica, ob. dom parafialny (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kostnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Romualda Traugutta .

Zabytek budynek gospodarczy I, ob. plebania (1920 - 1930) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy I, ob. plebania (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Romualda Traugutta .

Zabytek budynek gospodarczy II (1920 - 1930) pełniący funkcję sanitariaty w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy II (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek sanitariaty posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Romualda Traugutta .

Zabytek kaplica z krematorium, ob. katedra prawosławna pw. św. Mikołaja (1920 - 1930) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kaplica z krematorium, ob. katedra prawosławna pw. św. Mikołaja (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół bastionów holenderskich Dolnego Miasta (1622 - 1636) pełniący funkcję zespół - bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół bastionów holenderskich Dolnego Miasta (1622 - 1636) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - bastion posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek basion Wilk (1636 r.) pełniący funkcję bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku basion Wilk (1636 r.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek bastion posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Reduta Wilk .

Zabytek basion Królik (1631 - 1633) pełniący funkcję bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku basion Królik (1631 - 1633) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek bastion posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek bastion Miś (1633 - 1635) pełniący funkcję bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku bastion Miś (1633 - 1635) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek bastion posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Bastion Wyskok (1633 - 1635) pełniący funkcję bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Bastion Wyskok (1633 - 1635) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek bastion posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek basion Żubr (1622 - 1636) pełniący funkcję bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku basion Żubr (1622 - 1636) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek bastion posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół d. Szkoły Realnej i Progimnazjum Conradinum (1898 - 1900) pełniący funkcję zespół - szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół d. Szkoły Realnej i Progimnazjum Conradinum (1898 - 1900) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Grzegorza Piramowicza .

Zabytek szkoła (1898 - 1900) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku szkoła (1898 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Grzegorza Piramowicza .

Zabytek d. sanitariaty (1898 - 1900) pełniący funkcję sanitariaty w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. sanitariaty (1898 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek sanitariaty posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Grzegorza Piramowicza .

Zabytek internat (1898 - 1900) pełniący funkcję bursa/internat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku internat (1898 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek bursa/internat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Grzegorza Piramowicza .

Zabytek sala gimnastyczna (1898 - 1900) pełniący funkcję sala gimnastyczna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku sala gimnastyczna (1898 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek sala gimnastyczna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek ogrodzenie z bramą i furtkami (1898 - 1900) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramą i furtkami (1898 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek północny zespół umocnień doliny Nowych Ogrodów (1655 - 1656) pełniący funkcję zespół - bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku północny zespół umocnień doliny Nowych Ogrodów (1655 - 1656) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - bastion posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Reduta Miejska .

Zabytek dom wałmistrza (1880 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom wałmistrza (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Reduta Miejska .

Zabytek poterna do fosy (data nieznana) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku poterna do fosy (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek poterna do prawego barku niskiego (data nieznana) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku poterna do prawego barku niskiego (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek bastion Neubauer'a (1655 - 1656) pełniący funkcję bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku bastion Neubauer'a (1655 - 1656) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bastion posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Kurtyna Bastionu Neubauer'a (1655 - 1656) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Kurtyna Bastionu Neubauer'a (1655 - 1656) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół fortyfikacji Grodziska (1655 r.) pełniący funkcję zespół - umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół fortyfikacji Grodziska (1655 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - umocnienie ziemne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica 3 Maja .

Zabytek zbrojownia (1880 r.) pełniący funkcję arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zbrojownia (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek arsenał posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica 3 Maja .

Zabytek koszary schronowe, ob. budynek biurowo-wystawienniczy (1870 - 1872) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku koszary schronowe, ob. budynek biurowo-wystawienniczy (1870 - 1872) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Gradowa .

Zabytek wozownia, ob. budynek mieszkalny (1875 r.) pełniący funkcję wozownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku wozownia, ob. budynek mieszkalny (1875 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wozownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Gradowa .

Zabytek wozownia (1880 r.) pełniący funkcję wozownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku wozownia (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wozownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Brama Południowa z wartownią (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Brama Południowa z wartownią (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek majdan Fortu Grodzisko () pełniący funkcję plac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku majdan Fortu Grodzisko () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek plac posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Luneta Senarmont'a (1811 - 1813) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Luneta Senarmont'a (1811 - 1813) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół klasztorny Franciszkanów (1430 - 1516) pełniący funkcję zespół - klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół klasztorny Franciszkanów (1430 - 1516) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - klasztor posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek dom galeriowy (1635 - 1695) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom galeriowy (1635 - 1695) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Toruńska .

Zabytek klasztor, ob. Muzeum Narodowe (1. ćw. XVI w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku klasztor, ob. Muzeum Narodowe (1. ćw. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Toruńska .

Zabytek kościół pw. Świętej Trójcy (1430 - 1516) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Świętej Trójcy (1430 - 1516) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek dziedziniec () pełniący funkcję dziedziniec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dziedziniec () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek dziedziniec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół d. młyna Emaus (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję zespół - młyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół d. młyna Emaus (1. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - młyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Kartuska .

Zabytek dom (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Kartuska .

Zabytek młyn, ob. magazyn (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję młyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku młyn, ob. magazyn (1. poł. XIX w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek młyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Kartuska .

Zabytek budynek gospodarczy (data nieznana) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha (2. poł. XIV w.) pełniący funkcję zespół - kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha (2. poł. XIV w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Trakt św. Wojciecha .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Wojciecha (2. poł. XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Wojciecha (2. poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Trakt św. Wojciecha .

Zabytek plebania (1710 r.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku plebania (1710 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Trakt św. Wojciecha .

Zabytek zespół dworsko-parkowy Dworu Ferberów (2. ćw. XVIII w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-parkowy Dworu Ferberów (2. ćw. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Trakt św. Wojciecha .

Zabytek dwór (2. ćw. XVIII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór (2. ćw. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Trakt św. Wojciecha .

Zabytek ogród (pocz. XX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogród (pocz. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół zajazdu Pod Trzema Świńskimi Głowami (2. ćw. XVIII w.) pełniący funkcję zespół - zajazd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół zajazdu Pod Trzema Świńskimi Głowami (2. ćw. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - zajazd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Trakt św. Wojciecha .

Zabytek zajazd, ob. willa (1930 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zajazd, ob. willa (1930 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Trakt św. Wojciecha .

Zabytek park (data nieznana) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku park (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek folwark (1938 r.) pełniący funkcję zespół - folwark w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku folwark (1938 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - folwark posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Trakt św. Wojciecha .

Zabytek stodoła (1938 r.) pełniący funkcję stodoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku stodoła (1938 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek stodoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Trakt św. Wojciecha .

Zabytek dom (1938 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1938 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Trakt św. Wojciecha .

Zabytek stajnia (1938 r.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku stajnia (1938 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół Śluzy Kamiennej (1619 - 1623) pełniący funkcję zespół - śluzy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół Śluzy Kamiennej (1619 - 1623) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - śluzy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek młyn (1619 - 1623) pełniący funkcję młyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku młyn (1619 - 1623) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek młyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Grodza Kamienna .

Zabytek śluza Kamienna (1619 - 1623) pełniący funkcję śluza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku śluza Kamienna (1619 - 1623) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek śluza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek umocnienia ziemne (1619 - 1623) pełniący funkcję umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku umocnienia ziemne (1619 - 1623) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek umocnienie ziemne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół kwatery leśnej Alberta Forstera i ośrodka NSDAP (1933 - 1936) pełniący funkcję zespół - koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół kwatery leśnej Alberta Forstera i ośrodka NSDAP (1933 - 1936) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Lazurowa .

Zabytek skrzydło jadalno-kuchenne (1933 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku skrzydło jadalno-kuchenne (1933 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Lazurowa .

Zabytek dom myśliwski (1933 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom myśliwski (1933 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Lazurowa .

Zabytek koszary oficerskie (1920 - 1930) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku koszary oficerskie (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Lazurowa .

Zabytek koszary kadetów (1935 r.) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku koszary kadetów (1935 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Lazurowa .

Zabytek łącznik (1933 - 1936) pełniący funkcję łącznik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku łącznik (1933 - 1936) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek łącznik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Lazurowa .

Zabytek podziemny schron przeciwlotniczy (1941 r.) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku podziemny schron przeciwlotniczy (1941 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Lazurowa .

Zabytek schody terenowe (1933 - 1936) pełniący funkcję schody w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku schody terenowe (1933 - 1936) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schody posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Lazurowa .

Zabytek brama wjazdowa z furtą (data nieznana) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku brama wjazdowa z furtą (data nieznana) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Lazurowa .

Zabytek budynek łącznikowy (1935 r.) pełniący funkcję łącznik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek łącznikowy (1935 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek łącznik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Lazurowa .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Reduta Biskupiej Górki (1828 r.) pełniący funkcję zespół - koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Reduta Biskupiej Górki (1828 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Biskupia .

Zabytek budynek oficerski (1828 - 1833) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek oficerski (1828 - 1833) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Biskupia .

Zabytek wartownia zachodnia (1828 - 1833) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku wartownia zachodnia (1828 - 1833) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Biskupia .

Zabytek koszary (1828 - 1833) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku koszary (1828 - 1833) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Biskupia .

Zabytek wartownia wschodnia (1828 - 1833) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku wartownia wschodnia (1828 - 1833) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek korytarz podziemny (1828 - 1833) pełniący funkcję tunel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku korytarz podziemny (1828 - 1833) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek tunel posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek wylot korytarza podziemnego (1828 - 1833) pełniący funkcję tunel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku wylot korytarza podziemnego (1828 - 1833) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek tunel posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek mur obronny z 3 bramami (1828 - 1833) pełniący funkcję mur obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku mur obronny z 3 bramami (1828 - 1833) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół przedbramia ulicy Długiej (XV - XVI) pełniący funkcję zespół - barbakan w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół przedbramia ulicy Długiej (XV - XVI) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - barbakan posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Targ Węglowy .

Zabytek więzienie, ob. Muzeum Bursztynu (koniec XVI w.) pełniący funkcję więzienie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku więzienie, ob. Muzeum Bursztynu (koniec XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek więzienie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Targ Węglowy .

Zabytek Baszta Katownia (przełom XIV/XV w.) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Baszta Katownia (przełom XIV/XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek baszta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Targ Węglowy .

Zabytek wieża Więzienna (przełom XIV/XV w.) pełniący funkcję wieża obronna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku wieża Więzienna (przełom XIV/XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek wieża obronna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Targ Węglowy .

Zabytek mur szyi przelotowej (koniec XIV w.) pełniący funkcję mur obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku mur szyi przelotowej (koniec XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek mur obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Targ Węglowy .

Zabytek zespół dworsko-parkowy Uphagenów (1693 - 1770) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-parkowy Uphagenów (1693 - 1770) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Piecewska .

Zabytek dwór (poł. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Piecewska .

Zabytek relikty parku (przełom XVII/XVIII w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku relikty parku (przełom XVII/XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Piecewska .

Zabytek zespół plebanii (1300 - 1518) pełniący funkcję zespół - plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół plebanii (1300 - 1518) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - plebania posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Plebania .

Zabytek plebania (1517 - 1518) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku plebania (1517 - 1518) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Plebania .

Zabytek plebania (1517 - 1518) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku plebania (1517 - 1518) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Plebania .

Zabytek plebania (XIV w.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku plebania (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Plebania .

Zabytek południowy zespół umocnień doliny Nowych Ogrodów (1655 - 1656) pełniący funkcję zespół - umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku południowy zespół umocnień doliny Nowych Ogrodów (1655 - 1656) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - umocnienie ziemne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół dworu V - Anielski Dwór (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół dworu V - Anielski Dwór (przełom XVIII/XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek dwór (pocz. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Polanki .

Zabytek dwór (koniec XVIII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Polanki .

Zabytek park (data nieznana) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku park (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Polanki .

Zabytek zespół umocnień Biskupiej Górki - szaniec (1630 r.) pełniący funkcję zespół - umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół umocnień Biskupiej Górki - szaniec (1630 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - umocnienie ziemne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Bastion Vigillance (1634 r.) pełniący funkcję bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Bastion Vigillance (1634 r.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bastion posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Biskupia .

Zabytek rawelin Ostroróg Pośredni (1710 r.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku rawelin Ostroróg Pośredni (1710 r.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Zielonogórska .

Zabytek Bastion Pośredni (1630 r.) pełniący funkcję bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Bastion Pośredni (1630 r.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bastion posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Bastion Ostroróg (1710 r.) pełniący funkcję bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Bastion Ostroróg (1710 r.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bastion posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Luneta Delzous (1812 r.) pełniący funkcję bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Luneta Delzous (1812 r.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bastion posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Luneta Caferellego (1812 r.) pełniący funkcję bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Luneta Caferellego (1812 r.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bastion posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Bastion Zbawiciela (1710 r.) pełniący funkcję bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Bastion Zbawiciela (1710 r.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bastion posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół d. łaźni miejskiej (1905 r.) pełniący funkcję zespół - łaźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół d. łaźni miejskiej (1905 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - łaźnia posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jaskółcza .

Zabytek budynek łaźni (1905 r.) pełniący funkcję łaźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek łaźni (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek łaźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jaskółcza .

Zabytek dom palacza (1905 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom palacza (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jaskółcza .

Zabytek ogrodzenie z bramą (1905 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramą (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół Twierdzy Wisłoujście (XIV w.) pełniący funkcję zespół - twierdza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół Twierdzy Wisłoujście (XIV w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - twierdza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek koszary Fortu Carre (XVII w.) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku koszary Fortu Carre (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek szaniec wschodni (1624 - 1626) pełniący funkcję umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku szaniec wschodni (1624 - 1626) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na bezstylowy. Zabytek umocnienie ziemne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Stara Twierdza .

Zabytek wieniec działobitni z kamieniczkami (1562 - 1565) pełniący funkcję działobitnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku wieniec działobitni z kamieniczkami (1562 - 1565) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek działobitnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek latarnia morska (1482 r.) pełniący funkcję latarnia morska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku latarnia morska (1482 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek latarnia morska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek rawelin (1629 - 1650) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku rawelin (1629 - 1650) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek fort Carre (1584 - 1602) pełniący funkcję fort w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku fort Carre (1584 - 1602) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek fort posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół parkowo-ogrodowy (XVIII w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół parkowo-ogrodowy (XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Myśliwska .

Zabytek park dworski (XVIII w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku park dworski (XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Myśliwska .

Zabytek zespół zabudowy Politechniki Gdańskiej (1900 - 1904) pełniący funkcję zespół - szkoła wyższa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół zabudowy Politechniki Gdańskiej (1900 - 1904) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szkoła wyższa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Gabriela Narutowicza .

Zabytek instytut chemii (1900 - 1904) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku instytut chemii (1900 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek skład węgla (1900 - 1904) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku skład węgla (1900 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Gabriela Narutowicza .

Zabytek portiernia (1900 - 1904) pełniący funkcję domek dozorcy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku portiernia (1900 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek domek dozorcy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Gabriela Narutowicza .

Zabytek mieszkanie palacza (1900 - 1904) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku mieszkanie palacza (1900 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Gabriela Narutowicza .

Zabytek laboratorium maszynowe z kotłownią (1900 - 1904) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku laboratorium maszynowe z kotłownią (1900 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Gabriela Narutowicza .

Zabytek instytut elektrotechniczny (1900 - 1904) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku instytut elektrotechniczny (1900 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Gabriela Narutowicza .

Zabytek portiernia (1900 - 1904) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku portiernia (1900 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Gabriela Narutowicza .

Zabytek gmach główny Politechniki Gdańskiej (1900 - 1904) pełniący funkcję budynek dydaktyczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku gmach główny Politechniki Gdańskiej (1900 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek dydaktyczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Gabriela Narutowicza .

Zabytek aleja lipowa (1900 - 1904) pełniący funkcję aleja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku aleja lipowa (1900 - 1904) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek aleja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Gabriela Narutowicza .

Zabytek zespół dworsko-parkowy (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-parkowy (2. poł. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Agrarna .

Zabytek dwór (1890 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór (1890 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Agrarna .

Zabytek obora (koniec XIX w.) pełniący funkcję obora w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku obora (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek obora posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek chlewnia (koniec XIX w.) pełniący funkcję chlew w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku chlewnia (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek chlew posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek park (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku park (2. poł. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Agrarna .

Zabytek lipowa aleja dojazdowa (data nieznana) pełniący funkcję aleja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku lipowa aleja dojazdowa (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek aleja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół kamieniczek (przełom XIV/XV w.) pełniący funkcję zespół - kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół kamieniczek (przełom XIV/XV w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek dom (koniec XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Świętojańska .

Zabytek dom (przełom XIV/XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (przełom XIV/XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Świętojańska .

Zabytek zespół d. warsztatów kolejowych (1910 - 1920) pełniący funkcję zespół - zakład naprawczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół d. warsztatów kolejowych (1910 - 1920) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - zakład naprawczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Siennicka .

Zabytek portiernia (pocz. XX w.) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku portiernia (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Siennicka .

Zabytek budynek dyrekcji (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek dyrekcji (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Siennicka .

Zabytek hala napraw wagonów (pocz. XX w.) pełniący funkcję wagonownia/hala postojowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku hala napraw wagonów (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek wagonownia/hala postojowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Siennicka .

Zabytek hala napraw lokomotyw (pocz. XX w.) pełniący funkcję hala napraw w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku hala napraw lokomotyw (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek hala napraw posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Siennicka .

Zabytek kotłownia (pocz. XX w.) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kotłownia (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kuźnia II, obręczarnia i resorownia (pocz. XX w.) pełniący funkcję kuźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kuźnia II, obręczarnia i resorownia (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kuźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek stołówka i sklep (pocz. XX w.) pełniący funkcję sklep w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku stołówka i sklep (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek sklep posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kuźnia miedzi i mosiądzu (pocz. XX w.) pełniący funkcję kuźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kuźnia miedzi i mosiądzu (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kuźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek warsztaty szkolne (pocz. XX w.) pełniący funkcję warsztaty szkolne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku warsztaty szkolne (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek warsztaty szkolne posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek mur z bramami i kioskiem (pocz. XX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku mur z bramami i kioskiem (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Siennicka .

Zabytek wieża ciśnień (pocz. XX w.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku wieża ciśnień (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół Dworca Głównego PKP (1893 - 1907) pełniący funkcję zespół - dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół Dworca Głównego PKP (1893 - 1907) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dworzec posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek budynek główny dworca kolejowego (1895 - 1900) pełniący funkcję dworzec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek główny dworca kolejowego (1895 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek dworzec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Podwale Grodzkie .

Zabytek budynek kas kolei elektrycznej (1907 r.) pełniący funkcję budynek kas w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek kas kolei elektrycznej (1907 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek budynek kas posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Podwale Grodzkie .

Zabytek budynek socjalny (1905 - 1910) pełniący funkcję budynek socjalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek socjalny (1905 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek budynek socjalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Podwale Grodzkie .

Zabytek poczta (1893 - 1896) pełniący funkcję poczta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku poczta (1893 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek poczta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Podwale Grodzkie .

Zabytek magazyn (1893 - 1896) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku magazyn (1893 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Podwale Grodzkie .

Zabytek przychodnia kolejowa (1905 - 1910) pełniący funkcję przychodnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku przychodnia kolejowa (1905 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek przychodnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Podwale Grodzkie .

Zabytek zespół przytułku dla sierot i starców (1698 - 1699) pełniący funkcję zespół - przytułek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół przytułku dla sierot i starców (1698 - 1699) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - przytułek posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek budynek główny, ob. dom mieszkalny z oficyną (1698 - 1699) pełniący funkcję przytułek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek główny, ob. dom mieszkalny z oficyną (1698 - 1699) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek przytułek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Sieroca .

Zabytek budynek boczny, ob. dom mieszkalny (1698 - 1699) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek boczny, ob. dom mieszkalny (1698 - 1699) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Sieroca .

Zabytek zespół Elektrociepłowni Ołowianka (1896 r.) pełniący funkcję zespół - elektrownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół Elektrociepłowni Ołowianka (1896 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - elektrownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ołowianka .

Zabytek budynek główny (1899 r.) pełniący funkcję elektrownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek główny (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek elektrownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ołowianka .

Zabytek spichlerz Królewski (1606 - 1621) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichlerz Królewski (1606 - 1621) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ołowianka .

Zabytek dom mieszkalny I (1899 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny I (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ołowianka .

Zabytek dom mieszkalny II (1899 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny II (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ołowianka .

Zabytek budynek administracyjny, ob. szkoła zawodowa (1889 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny, ob. szkoła zawodowa (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół zabudowy koszar 1 i 2 pułku huzarów (1893 - 1900) pełniący funkcję zespół - koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół zabudowy koszar 1 i 2 pułku huzarów (1893 - 1900) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kasyno (1893 - 1903) pełniący funkcję kasyno w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kasyno (1893 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kasyno posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek ogrodzenie z bramami (1893 - 1903) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie z bramami (1893 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek starodrzew (data nieznana) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku starodrzew (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Reduta Napoleońska (1809 - 1813) pełniący funkcję zespół - arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Reduta Napoleońska (1809 - 1813) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - arsenał posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek reduta Napoleońska (1809 - 1813) pełniący funkcję budynek forteczny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku reduta Napoleońska (1809 - 1813) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek forteczny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek przeciwskarpa fosy z galerią strzelecką (1809 - 1813) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku przeciwskarpa fosy z galerią strzelecką (1809 - 1813) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek fosa Reduty (1809 - 1813) pełniący funkcję fosa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku fosa Reduty (1809 - 1813) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fosa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek przejście pod fosą (1809 - 1813) pełniący funkcję tunel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku przejście pod fosą (1809 - 1813) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek tunel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Brama Północna z wartownią (1870 r.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Brama Północna z wartownią (1870 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek korytarz ze schodami (1809 - 1813) pełniący funkcję tunel w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku korytarz ze schodami (1809 - 1813) to nieznana, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek tunel posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół budynków nr III (1893 - 1903) pełniący funkcję zespół - koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół budynków nr III (1893 - 1903) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek koszary I (1893 - 1903) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku koszary I (1893 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Aleja Grunwaldzka .

Zabytek budynek mieszkalny, ob. biura (1893 - 1903) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny, ob. biura (1893 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Aleja Grunwaldzka .

Zabytek koszary II, ob. biblioteka (1893 - 1903) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku koszary II, ob. biblioteka (1893 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Karola Szymanowskiego .

Zabytek zbrojownia, ob. koszary (data nieznana) pełniący funkcję arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zbrojownia, ob. koszary (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek arsenał posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół budynków nr I (1893 - 1903) pełniący funkcję zespół - koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół budynków nr I (1893 - 1903) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek zbrojownia (1893 - 1903) pełniący funkcję arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zbrojownia (1893 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek arsenał posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek budynek sztabu (1893 - 1903) pełniący funkcję sztab w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek sztabu (1893 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sztab posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek budynek gospodarczy (1893 - 1903) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1893 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek koszary (1893 - 1903) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku koszary (1893 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek stajnia, ob. warsztaty (1893 - 1903) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku stajnia, ob. warsztaty (1893 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek zespół budynków nr II (1893 - 1903) pełniący funkcję zespół - koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół budynków nr II (1893 - 1903) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek zbrojownia, ob. sztab (1893 - 1903) pełniący funkcję arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zbrojownia, ob. sztab (1893 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek arsenał posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek budynek mieszkalny II (1893 - 1903) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny II (1893 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek budynek mieszkalny I (1893 - 1903) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny I (1893 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek zespół rezydencjonalny Ferberów (2. ćw. XVIII w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół rezydencjonalny Ferberów (2. ćw. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół Dworu Miejskiego (pocz. XVII w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół Dworu Miejskiego (pocz. XVII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek budynek zachodni (pocz. XVII w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek zachodni (pocz. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Podgarbary .

Zabytek budynek południowy (pocz. XVIII w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek południowy (pocz. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Za Murami .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół domów oo. Karmelitów (XVII w.) pełniący funkcję zespół - budynek mieszkalny/dom w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół domów oo. Karmelitów (XVII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek mieszkalny/dom posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Podmłyńska .

Zabytek dom oo. karmelitów (1647 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom oo. karmelitów (1647 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Podmłyńska .

Zabytek dom oo. karmelitów (XVII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom oo. karmelitów (XVII w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Podmłyńska .

Zabytek brama i ogrodzenie (1647 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku brama i ogrodzenie (1647 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Podmłyńska .

Zabytek d. Prezydium Policji (1903 - 1905) pełniący funkcję zespół - budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. Prezydium Policji (1903 - 1905) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Okopowa .

Zabytek dom mieszkalny (1903 - 1905) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (1903 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Okopowa .

Zabytek areszt (1903 - 1905) pełniący funkcję areszt w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku areszt (1903 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek areszt posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Okopowa .

Zabytek budynek główny (1903 - 1905) pełniący funkcję posterunek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek główny (1903 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek posterunek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Okopowa .

Zabytek łącznik (1903 - 1905) pełniący funkcję łącznik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku łącznik (1903 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek łącznik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Okopowa .

Zabytek mur (1903 - 1905) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku mur (1903 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Okopowa .

Zabytek łącznik (1903 - 1905) pełniący funkcję łącznik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku łącznik (1903 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek łącznik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Okopowa .

Zabytek zespół Baszt Bramy Stągiewnej (1517 - 1519) pełniący funkcję zespół - brama miejska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół Baszt Bramy Stągiewnej (1517 - 1519) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - brama miejska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Motławska .

Zabytek baszta Wielka Stągiew (1517 - 1519) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku baszta Wielka Stągiew (1517 - 1519) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek baszta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Motławska .

Zabytek baszta Mała Stągiew (1517 - 1519) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku baszta Mała Stągiew (1517 - 1519) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek baszta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Motławska .

Zabytek zespół kościoła pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła (1899 r.) pełniący funkcję zespół - kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół kościoła pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła (1899 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jana Matejki .

Zabytek kościół garnizonowy pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła (1899 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół garnizonowy pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jana Matejki .

Zabytek pastorówka (1900 r.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku pastorówka (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Sobótki .

Zabytek starodrzew (data nieznana) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku starodrzew (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jana Matejki .

Zabytek ogrodzenie (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jana Matejki .

Zabytek historyczny zespół budowlany Stoczni Gdańskiej (1844 - 1922) pełniący funkcję zespół - stocznia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku historyczny zespół budowlany Stoczni Gdańskiej (1844 - 1922) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - stocznia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Plac Porozumienia Gdańskiego .

Zabytek budynek dyrekcji stoczni (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek dyrekcji stoczni (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Plac Porozumienia Gdańskiego .

Zabytek remiza straży pożarnej (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję remiza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku remiza straży pożarnej (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek remiza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek stolarnia i warsztat linowy (1900 r.) pełniący funkcję stolarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku stolarnia i warsztat linowy (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stolarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kotlarnia i hala produkcyjna (1. poł. XX w.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kotlarnia i hala produkcyjna (1. poł. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek hala prefabrykacji wyposażenia i ślusarnia (1. poł. XX w.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku hala prefabrykacji wyposażenia i ślusarnia (1. poł. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek hala prefabrykacji wyposażenia (1. poł. XX w.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku hala prefabrykacji wyposażenia (1. poł. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek ślusarnia (1900 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ślusarnia (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek hala produkcji oprzyrządowania (1. poł. XX w.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku hala produkcji oprzyrządowania (1. poł. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kuźnia i warsztat ślusarski (1900 r.) pełniący funkcję kuźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kuźnia i warsztat ślusarski (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kuźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek magazyn mebli (1. poł. XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku magazyn mebli (1. poł. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kuźnia (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję kuźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kuźnia (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kuźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek modelarnia, warsztat i hale produkcyjne (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku modelarnia, warsztat i hale produkcyjne (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kotlarnia i warsztat (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kotlarnia i warsztat (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek żuraw półbramowy wypadowy (1937 r.) pełniący funkcję budowla w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku żuraw półbramowy wypadowy (1937 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek budowla posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek żuraw bramowy wypadowy (1971 r.) pełniący funkcję budowla w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku żuraw bramowy wypadowy (1971 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek budowla posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek stacja elektryczna (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję trafostacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku stacja elektryczna (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek trafostacja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek żuraw bramowy wypadowy (1962 r.) pełniący funkcję budowla w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku żuraw bramowy wypadowy (1962 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek budowla posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek schron przeciwlotniczy (1939 - 1945) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku schron przeciwlotniczy (1939 - 1945) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek podstacja elektryczna (1. poł. XX w.) pełniący funkcję trafostacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku podstacja elektryczna (1. poł. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek trafostacja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek nabrzeże basenu dokowego (koniec XIX w.) pełniący funkcję nabrzeże lub bulwar w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku nabrzeże basenu dokowego (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek nabrzeże lub bulwar posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek relikt pochylni półdokowej (1945 r.) pełniący funkcję budowla w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku relikt pochylni półdokowej (1945 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek budowla posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek wnętrze basenu dokowego (1874 - 1879) pełniący funkcję basen portowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku wnętrze basenu dokowego (1874 - 1879) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek basen portowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek relikt pochylni półdokowej (1945 r.) pełniący funkcję budowla w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku relikt pochylni półdokowej (1945 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budowla posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zespół fortyfikacji i zabudowy Szańca Mewiego (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję zespół - umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zespół fortyfikacji i zabudowy Szańca Mewiego (1. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - umocnienie ziemne posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pokładowa .

Zabytek magazyn (1912 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku magazyn (1912 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pokładowa .

Zabytek prochownia zachodnia (1844 - 1846) pełniący funkcję arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku prochownia zachodnia (1844 - 1846) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek arsenał posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pokładowa .

Zabytek remiza (1870 - 1871) pełniący funkcję remiza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku remiza (1870 - 1871) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek remiza posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pokładowa .

Zabytek warsztat szkutniczy (1912 r.) pełniący funkcję warsztat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku warsztat szkutniczy (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek warsztat posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pokładowa .

Zabytek prochownia wschodnia (data nieznana) pełniący funkcję arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku prochownia wschodnia (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek arsenał posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pokładowa .

Zabytek stolarnia (1912 r.) pełniący funkcję stolarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku stolarnia (1912 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stolarnia posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pokładowa .

Zabytek mur szyjowy z bramą (1844 - 1846) pełniący funkcję mur obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku mur szyjowy z bramą (1844 - 1846) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pokładowa .

Zabytek schron nr 2 (1874 - 1876) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku schron nr 2 (1874 - 1876) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pokładowa .

Zabytek stanowisko baterii nr 3 (1874 - 1876) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku stanowisko baterii nr 3 (1874 - 1876) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pokładowa .

Zabytek redita (1844 - 1846) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku redita (1844 - 1846) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pokładowa .

Zabytek schron nr 1 (1874 - 1876) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku schron nr 1 (1874 - 1876) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pokładowa .

Zabytek schron nr 3 (1874 - 1876) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku schron nr 3 (1874 - 1876) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pokładowa .

Zabytek stanowisko baterii nr 1 (1874 - 1876) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku stanowisko baterii nr 1 (1874 - 1876) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pokładowa .

Zabytek stanowisko baterii nr 2 (1874 - 1876) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku stanowisko baterii nr 2 (1874 - 1876) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pokładowa .

Zabytek śródmieście (koniec XX w.) pełniący funkcję miasto w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku śródmieście (koniec XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek miasto posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kolonia domów robotniczych (1894 - 1896) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kolonia domów robotniczych (1894 - 1896) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kolonia domów robotniczych Strzyża Dolna (1895 - 1905) pełniący funkcję osiedle w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kolonia domów robotniczych Strzyża Dolna (1895 - 1905) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osiedle posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Stara Oliwa z zespołem Potoku Oliwskiego (XIII w.) pełniący funkcję miasto w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Stara Oliwa z zespołem Potoku Oliwskiego (XIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek miasto posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek układ urbanistyczno-krajobrazowy Jaśkowej Doliny (XVIII w.) pełniący funkcję osada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku układ urbanistyczno-krajobrazowy Jaśkowej Doliny (XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek układ ruralistyczny przedmieścia Święty Wojciech (data nieznana) pełniący funkcję wieś w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku układ ruralistyczny przedmieścia Święty Wojciech (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek wieś posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek układ osady portowej w Nowym Porcie (XVIII w.) pełniący funkcję osada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku układ osady portowej w Nowym Porcie (XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek osada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek pastorówka, ob. dom zakonny jezuitów (1914 - 1916) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku pastorówka, ob. dom zakonny jezuitów (1914 - 1916) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. parafialny rzymskokatolicki pw. św. Andrzeja Boboli (1914 - 1916) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. parafialny rzymskokatolicki pw. św. Andrzeja Boboli (1914 - 1916) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek poczta (1909 - 1912) pełniący funkcję poczta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku poczta (1909 - 1912) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek poczta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Aleja Grunwaldzka .

Zabytek dom (1870 - 1872) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1870 - 1872) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Aleja Grunwaldzka .

Zabytek willa (1886 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa (1886 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Aleja Grunwaldzka .

Zabytek dwór, ob. Urząd Stanu Cywilnego (1814 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór, ob. Urząd Stanu Cywilnego (1814 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Aleja Grunwaldzka .

Zabytek willa (1896 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Aleja Zwycięstwa .

Zabytek willa (1916 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa (1916 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Aleja Zwycięstwa .

Zabytek d. budynek zarządu rzeźni (1894 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. budynek zarządu rzeźni (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Angielska Grobla .

Zabytek restauracja, ob. budynek administracyjny (1894 r.) pełniący funkcję restauracja/kawiarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku restauracja, ob. budynek administracyjny (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek restauracja/kawiarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Angielska Grobla .

Zabytek dom Opatów Pelplińskich (1612 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom Opatów Pelplińskich (1612 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Bielańska .

Zabytek kamienica (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Bohaterów Getta Warszawskiego .

Zabytek szafarnia, ob. biura kurii biskupiej (XV w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku szafarnia, ob. biura kurii biskupiej (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Bpa Edmunda Nowickiego .

Zabytek klasztor, ob. seminarium duchowne (XIII - XIV) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku klasztor, ob. seminarium duchowne (XIII - XIV) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Bpa Edmunda Nowickiego .

Zabytek dom (XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (XVIII w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Brygidki .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Ignacego Loyoli (1747 - 1755) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Ignacego Loyoli (1747 - 1755) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Brzegi .

Zabytek plebania (1827 r.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku plebania (1827 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Brzegi .

Zabytek szkoła (1900 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku szkoła (1900 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Brzegi .

Zabytek szkoła katolicka i ewangelicka (1827 - 1828) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku szkoła katolicka i ewangelicka (1827 - 1828) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Brzegi .

Zabytek magazyn (1827 - 1828) pełniący funkcję sanitariaty w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku magazyn (1827 - 1828) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sanitariaty posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Brzegi .

Zabytek dwór (koniec XVIII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Bytowska .

Zabytek dwór (XVIII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Bytowska .

Zabytek dom (1570 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1570 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Chlebnicka .

Zabytek kamienica tzw. Dom Angielski (1570 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica tzw. Dom Angielski (1570 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Chlebnicka .

Zabytek dom (1800 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1800 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Chlebnicka .

Zabytek dom (1570 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1570 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Chlebnicka .

Zabytek dom (1658 - 1659) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1658 - 1659) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Chlebnicka .

Zabytek dom (1609 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1609 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Chlebnicka .

Zabytek dom (pocz. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Chlebnicka .

Zabytek spichlerz Cieślarnia (1. poł. XVII w.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichlerz Cieślarnia (1. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Chmielna .

Zabytek spichrz Turek (1. poł. XVII w.) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichrz Turek (1. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Chmielna .

Zabytek spichlerz Dębowy Rożek (Wiewiórka) (1700 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichlerz Dębowy Rożek (Wiewiórka) (1700 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Chmielna .

Zabytek spichlerz Śpiewak (1700 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichlerz Śpiewak (1700 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Chmielna .

Zabytek spichlerz Wisłoujście (XVIII w.) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichlerz Wisłoujście (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Chmielna .

Zabytek spichrz Trupia Czaszka (1643 r.) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichrz Trupia Czaszka (1643 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Chmielna .

Zabytek spichlerz Elbląg (1643 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichlerz Elbląg (1643 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Chmielna .

Zabytek spichlerz Gdańsk (1643 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichlerz Gdańsk (1643 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Chmielna .

Zabytek spichlerz Toruń (1643 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichlerz Toruń (1643 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Chmielna .

Zabytek spichlerz Pod Koroną (1643 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichlerz Pod Koroną (1643 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Chmielna .

Zabytek stary pałac opacki (XV w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku stary pałac opacki (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Cystersów .

Zabytek spichlerz opacki (1723 r.) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichlerz opacki (1723 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Cystersów .

Zabytek Dwór Królewskiej Doliny, ob. przedszkole (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Dwór Królewskiej Doliny, ob. przedszkole (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Do Studzienki .

Zabytek willa Berneaud (1895 - 1900) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa Berneaud (1895 - 1900) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Do Studzienki .

Zabytek d. portiernia/biuro przepustek (data nieznana) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. portiernia/biuro przepustek (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Doki .

Zabytek gmach Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (1912 - 1914) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku gmach Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (1912 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Dyrekcyjna .

Zabytek dom (1500 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1500 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Dziana .

Zabytek kamienica, tzw. Dom Uphagena (1776 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica, tzw. Dom Uphagena (1776 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (poł. XIV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (1500 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1500 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (1765 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1765 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek Kamienica Ferberów (1560 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Kamienica Ferberów (1560 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (1. ćw. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1. ćw. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (1. poł. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (1725 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1725 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek kamienica Lwi Zamek (1569 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica Lwi Zamek (1569 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (2. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek sień-relikt d. oficyny (1567 r.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku sień-relikt d. oficyny (1567 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek kamienica (1567 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica (1567 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (1500 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1500 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (1759 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1759 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (1560 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1560 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek ratusz, ob. Muzeum Historyczne (1379 - 1382) pełniący funkcję ratusz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ratusz, ob. Muzeum Historyczne (1379 - 1382) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek ratusz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (2. poł. XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (2. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (poł. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (2. poł. XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek kamienica, ob. budynek mieszkalno-usługowy (poł. XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica, ob. budynek mieszkalno-usługowy (poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (1570 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1570 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (2. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długa .

Zabytek dom (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek dom (1500 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1500 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek dom (koniec XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek dom (1500 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1500 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek dom (1680 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1680 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek dom (1. poł. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek dom (1500 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1500 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek dom (XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek dom (poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek dom (poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek dom (2. poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek kamienica (pocz. XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica (pocz. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek dom Steffensów tzw. Złota Kamienica (1609 - 1618) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom Steffensów tzw. Złota Kamienica (1609 - 1618) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek dom (pocz. XVI w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek Dom Ławników tzw. Sień Gdańska (1500 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Dom Ławników tzw. Sień Gdańska (1500 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek Dwór Artusa (4. ćw. XIV w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Dwór Artusa (4. ćw. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek kamienica tzw. Stary Dom Ławy (1549 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica tzw. Stary Dom Ławy (1549 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek dom (1662 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1662 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek dom (1572 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1572 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek dom (2. poł. XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek kamienica (koniec XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek kamienica (koniec XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica (koniec XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek dom (koniec XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek kamienica (XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek dom (1500 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1500 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek kościół szpitalny, ob. parafialny pw. św. Barbary (koniec XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół szpitalny, ob. parafialny pw. św. Barbary (koniec XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długie Ogrody .

Zabytek willa (1922 - 1923) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa (1922 - 1923) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Elizy Orzeszkowej .

Zabytek szpital (1752 - 1754) pełniący funkcję szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku szpital (1752 - 1754) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Elżbietańska .

Zabytek kościół, ob. rektorski pw. św. Elżbiety (koniec XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół, ob. rektorski pw. św. Elżbiety (koniec XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Elżbietańska .

Zabytek kościół pw. św. Józefa (1467 - 1492) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Józefa (1467 - 1492) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Elżbietańska .

Zabytek klasztor (1482 - 1499) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku klasztor (1482 - 1499) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek klasztor posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Elżbietańska .

Zabytek willa Villa Martha (1905 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa Villa Martha (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Floriana Ceynowy .

Zabytek dom (1590 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1590 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Garbary .

Zabytek dwór (1800 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór (1800 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Goplańska .

Zabytek dom (1800 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1800 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Gościnna .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki rektorski pw. Serca Jezusowego (1820 - 1823) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki rektorski pw. Serca Jezusowego (1820 - 1823) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Gościnna .

Zabytek dom (poł. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Grobla III .

Zabytek prezbiterium, ob. sala gimnastyczna (1357 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku prezbiterium, ob. sala gimnastyczna (1357 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Grobla IV .

Zabytek dom, ob. siedziba TPN (koniec XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom, ob. siedziba TPN (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Grodzka .

Zabytek dom (pocz. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XVIII w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Grodzka .

Zabytek spichlerz Pod Jeleniem (1771 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichlerz Pod Jeleniem (1771 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Grodzka .

Zabytek dom (1747 r.) pełniący funkcję budynek handlowy/usługowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1747 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek handlowy/usługowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Grodzka .

Zabytek dom (XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Grodzka .

Zabytek szkoła (2. dekada XX w.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku szkoła (2. dekada XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Głęboka .

Zabytek willa tzw. Villa Schmidt (1895 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa tzw. Villa Schmidt (1895 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ignacego Krasickiego .

Zabytek dom (1932 - 1937) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1932 - 1937) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jacka Malczewskiego .

Zabytek willa (1896 - 1898) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa (1896 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jana Matejki .

Zabytek willa (1908 - 1909) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa (1908 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jana Uphagena .

Zabytek budynek mieszkalny (1922 - 1923) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1922 - 1923) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jasna .

Zabytek willa (1899 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jaśkowa Dolina .

Zabytek willa, ob. Instytut Łączności (1882 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa, ob. Instytut Łączności (1882 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jaśkowa Dolina .

Zabytek dom (poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XIX w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jaśkowa Dolina .

Zabytek willa (1856 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa (1856 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jaśkowa Dolina .

Zabytek restauracja Forthaus, ob. dom mieszkalny (1884 r.) pełniący funkcję restauracja/kawiarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku restauracja Forthaus, ob. dom mieszkalny (1884 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek restauracja/kawiarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jaśkowa Dolina .

Zabytek kamienica (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Józefa Wassowskiego .

Zabytek dom (1620 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1620 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Kaletnicza .

Zabytek dom (1890 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1890 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Kartuska .

Zabytek dom (koniec XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Kartuska .

Zabytek sala gimnastyczna (1902 r.) pełniący funkcję sala gimnastyczna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku sala gimnastyczna (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek sala gimnastyczna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Kartuska .

Zabytek budynek gospodarczy (1902 r.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Kartuska .

Zabytek szkoła (1902 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku szkoła (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Kartuska .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu (1904 - 1906) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu (1904 - 1906) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Kartuska .

Zabytek budynek gospodarczy (1910 r.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Kartuska .

Zabytek plebania (1910 r.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku plebania (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Kartuska .

Zabytek d. dwór Krzyżowniki, ob. szkoła (1. poł. XVII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. dwór Krzyżowniki, ob. szkoła (1. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Kartuska .

Zabytek dom (1890 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1890 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Kartuska .

Zabytek kamienice Trzech Kaznodziei (1599 - 1602) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienice Trzech Kaznodziei (1599 - 1602) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Katarzynki .

Zabytek dwór (XVIII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Konrada Leczkowa .

Zabytek ratusz staromiejski (1587 - 1595) pełniący funkcję ratusz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ratusz staromiejski (1587 - 1595) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek ratusz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Korzenna .

Zabytek budynek d. garaży elektrowozów-magazyn 86B (koniec XIX w.) pełniący funkcję garaż w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek d. garaży elektrowozów-magazyn 86B (koniec XIX w.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek garaż posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ks. Jerzego Popiełuszki .

Zabytek d. magazyn torped, tzw. Sala BHP, ob. muzeum zakładowe (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. magazyn torped, tzw. Sala BHP, ob. muzeum zakładowe (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ks. Jerzego Popiełuszki .

Zabytek kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1909 - 1910) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1909 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ks. Józefa Zator-Przytockiego .

Zabytek plebania (1900 - 1901) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku plebania (1900 - 1901) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ks. Józefa Zator-Przytockiego .

Zabytek plebania, ob. dom mieszkalny (1920 r.) pełniący funkcję plebania w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku plebania, ob. dom mieszkalny (1920 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek plebania posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ks. Mariana Góreckiego .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Jadwigi (1856 - 1858) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Jadwigi (1856 - 1858) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ks. Mariana Góreckiego .

Zabytek dom parafialny (1925 r.) pełniący funkcję dom parafialny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom parafialny (1925 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dom parafialny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ks. Mariana Góreckiego .

Zabytek budynek gospodarczy (1920 r.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1920 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ks. Mariana Góreckiego .

Zabytek dom tzw. Zameczek Mormonów (1874 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom tzw. Zameczek Mormonów (1874 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Kwietna .

Zabytek dom (1805 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1805 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Kątowa .

Zabytek gimnazjum, ob. technikum spożywczo-chemiczne (1834 - 1837) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku gimnazjum, ob. technikum spożywczo-chemiczne (1834 - 1837) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Lastadia .

Zabytek budynek hali U-bootów/dawny magazyn (1941 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek hali U-bootów/dawny magazyn (1941 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Lisia Grobla .

Zabytek dom (1451 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1451 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek dom (1500 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1500 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek dom (poł. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek dom (1608 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1608 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek dom (poł. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek dom (1617 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1617 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek dom (poł. XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek gmach Towarzystwa Przyrodniczego, ob. Muzeum Archeologiczne (1597 - 1599) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku gmach Towarzystwa Przyrodniczego, ob. Muzeum Archeologiczne (1597 - 1599) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek dom (poł. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek dom (1720 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1720 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek dom (koniec XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek dom (1712 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1712 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek dom (1630 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1630 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek dom (poł. XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek dom (1720 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1720 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek dom (poł. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek dom (1680 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1680 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek dom (1690 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1690 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek dom (1600 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1600 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek dom (poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek dom (1910 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Marii Konopnickiej .

Zabytek willa (1900 - 1910) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa (1900 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Marii Konopnickiej .

Zabytek willa (1900 - 1910) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa (1900 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Marii Konopnickiej .

Zabytek gmach Morskiego Domu Kultury (1950 - 1960) pełniący funkcję dom kultury w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku gmach Morskiego Domu Kultury (1950 - 1960) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na socrealistyczny. Zabytek dom kultury posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Marynarki Polskiej .

Zabytek kościół mennonitów, ob. Zjednoczony Kościół Ewangelicki (1818 - 1819) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół mennonitów, ob. Zjednoczony Kościół Ewangelicki (1818 - 1819) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Menonitów .

Zabytek magazyn zbożowy, ob. stolarnia (1880 r.) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku magazyn zbożowy, ob. stolarnia (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Na Stępce .

Zabytek Komisariat Generalny Rzeczypospolitej (1910 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Komisariat Generalny Rzeczypospolitej (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Nowe Ogrody .

Zabytek sąd (1850 - 1860) pełniący funkcję sąd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku sąd (1850 - 1860) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sąd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Nowe Ogrody .

Zabytek Sąd Wojewódzki (1909 r.) pełniący funkcję sąd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Sąd Wojewódzki (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek sąd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Nowe Ogrody .

Zabytek dom dr Gustawa Ludwika Tornwaldta (1892 - 1893) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom dr Gustawa Ludwika Tornwaldta (1892 - 1893) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Nowe Ogrody .

Zabytek dom (1900 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Obrońców Westerplatte .

Zabytek dom (1910 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Obrońców Westerplatte .

Zabytek dom (1899 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Obrońców Westerplatte .

Zabytek dom (1620 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1620 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ogarna .

Zabytek dom (1680 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1680 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ogarna .

Zabytek dom (1902 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ogarna .

Zabytek dom (1872 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1872 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ogarna .

Zabytek dom (1590 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1590 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ogarna .

Zabytek dom (1610 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1610 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ogarna .

Zabytek dom (poł. XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ogarna .

Zabytek dom (1760 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1760 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ogarna .

Zabytek dom (1620 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1620 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ogarna .

Zabytek dom (1617 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1617 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ogarna .

Zabytek dom (1571 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1571 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ogarna .

Zabytek dom (1800 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1800 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ogarna .

Zabytek Bank Rzeszy, ob. Narodowy Bank Polski (1905 - 1906) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Bank Rzeszy, ob. Narodowy Bank Polski (1905 - 1906) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Okopowa .

Zabytek kamienica (1902 - 1903) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica (1902 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Okopowa .

Zabytek kamienica (1902 - 1903) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica (1902 - 1903) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Okopowa .

Zabytek kamienica, ob. bank (1905 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica, ob. bank (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Okopowa .

Zabytek Morski Kościół Misyjny Ojców Franciszkanów Reformatów pw. Niepokalanego Serca Maryi (1902 - 1904) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Morski Kościół Misyjny Ojców Franciszkanów Reformatów pw. Niepokalanego Serca Maryi (1902 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Oliwska .

Zabytek dwór (1802 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór (1802 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Olszyńska .

Zabytek stajnia z wozownią (koniec XVIII w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku stajnia z wozownią (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Opacka .

Zabytek dom (koniec XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Opacka .

Zabytek palmiarnia (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję oranżeria w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku palmiarnia (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek oranżeria posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Opacka .

Zabytek spichlerz Panna (koniec XVI w.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichlerz Panna (koniec XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ołowianka .

Zabytek spichlerz Oliwski (XIV w.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichlerz Oliwski (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ołowianka .

Zabytek spichlerz Miedź (pocz. XVII w.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichlerz Miedź (pocz. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ołowianka .

Zabytek synagoga, ob. szkoła muzyczna (1927 r.) pełniący funkcję synagoga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku synagoga, ob. szkoła muzyczna (1927 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek synagoga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Partyzantów .

Zabytek kamienica Dom Schlutera (1640 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica Dom Schlutera (1640 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Piwna .

Zabytek dom (1770 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1770 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Piwna .

Zabytek dom (koniec XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Piwna .

Zabytek dom (poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Piwna .

Zabytek dom (1630 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1630 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Piwna .

Zabytek dom (1760 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1760 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Piwna .

Zabytek dom (1600 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1600 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Piwna .

Zabytek dom (1782 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1782 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Piwna .

Zabytek dom (1780 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1780 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Piwna .

Zabytek dom (1660 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1660 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Piwna .

Zabytek dom (1617 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1617 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Piwna .

Zabytek dom (1570 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1570 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Piwna .

Zabytek dom (1700 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1700 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Piwna .

Zabytek dom (1600 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1600 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Piwna .

Zabytek dom (1770 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1770 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Piwna .

Zabytek dom (poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Piwna .

Zabytek hala targowa (1896 r.) pełniący funkcję hala targowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku hala targowa (1896 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek hala targowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Plac Dominikański .

Zabytek Poczta Polska (1838 - 1844) pełniący funkcję poczta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Poczta Polska (1838 - 1844) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek poczta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Plac Obrońców Poczty Polskiej .

Zabytek dom (poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XIX w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Pod Zrębem .

Zabytek dwór IV (XVIII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór IV (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Polanki .

Zabytek dwór III (XVIII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór III (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Polanki .

Zabytek dwór (XVIII w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Polanki .

Zabytek dom (poł. XV w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Powroźnicza .

Zabytek pozostałości d. klasztoru (przełom XIV/XV w.) pełniący funkcję klasztor w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku pozostałości d. klasztoru (przełom XIV/XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek klasztor posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Profesorska .

Zabytek kościół parafialny, ob. rektorski pw. św. Katarzyny (1230 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny, ob. rektorski pw. św. Katarzyny (1230 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Profesorska .

Zabytek dom (1740 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1740 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Przegalińska .

Zabytek dawny dom dozorcy śluzy (1895 r.) pełniący funkcję strażnica wałowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dawny dom dozorcy śluzy (1895 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek strażnica wałowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Przegalińska .

Zabytek dom (1741 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1741 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Przegalińska .

Zabytek dom (1891 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1891 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Przełom .

Zabytek dom (1800 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1800 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Reduta Wyskok .

Zabytek kamienica z oficyną (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica z oficyną (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Rybołowców .

Zabytek kamienica (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica (4. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Rybołowców .

Zabytek willa (1910 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Stanisława Małachowskiego .

Zabytek kamienica (1906 - 1907) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica (1906 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Stanisława Staszica .

Zabytek karczma, ob. dom mieszkalny (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję karczma w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku karczma, ob. dom mieszkalny (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek karczma posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Starowiślna .

Zabytek dom bramny (XV w.) pełniący funkcję budynek bramny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom bramny (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek budynek bramny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Stary Rynek Oliwski .

Zabytek Dom Polski (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Dom Polski (4. ćw. XIX w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Stary Rynek Oliwski .

Zabytek willa (1920 - 1923) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa (1920 - 1923) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Stefana Batorego .

Zabytek sierociniec, ob. szkoła (1906 r.) pełniący funkcję sierociniec w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku sierociniec, ob. szkoła (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sierociniec posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Stefana Batorego .

Zabytek willa (1910 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa (1910 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Stefana Kisielewskiego .

Zabytek willa (koniec XIX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Sternicza .

Zabytek dom (1. poł. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Straganiarska .

Zabytek dom (1800 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1800 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Straganiarska .

Zabytek dom (1740 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1740 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Straganiarska .

Zabytek łaźnia z salą gimnastyczną, ob. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (1907 - 1909) pełniący funkcję łaźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku łaźnia z salą gimnastyczną, ob. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (1907 - 1909) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek łaźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Strajku Dokerów .

Zabytek dwór Młyńska (koniec XVIII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór Młyńska (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Swojska .

Zabytek Dom pod Murzynkiem (1728 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Dom pod Murzynkiem (1728 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Szafarnia .

Zabytek spichlerz Nowa Pakownia (poł. XVIII w.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichlerz Nowa Pakownia (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Szafarnia .

Zabytek willa (1906 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa (1906 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Szczepana Pileckiego .

Zabytek dom (poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Szeroka .

Zabytek kamienica tzw. Dom pod Łososiem (1704 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica tzw. Dom pod Łososiem (1704 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Szeroka .

Zabytek dom (4. ćw. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (4. ćw. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Szeroka .

Zabytek dom (1480 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1480 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Szeroka .

Zabytek spichlerz, ob. dom mieszkalny (XVII w.) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichlerz, ob. dom mieszkalny (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Szpitalna .

Zabytek dom (1700 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1700 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Szpitalna .

Zabytek budynek klubowy (1912 - 1914) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek klubowy (1912 - 1914) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Tadeusza Kościuszki .

Zabytek dom (1800 r.) pełniący funkcję kanonia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1800 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kanonia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Targ Rybny .

Zabytek dom (1654 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1654 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Targ Rybny .

Zabytek dom (1652 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1652 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Targ Rybny .

Zabytek dwór Bractwa św. Jerzego (1487 - 1494) pełniący funkcję strzelnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór Bractwa św. Jerzego (1487 - 1494) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek strzelnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Targ Węglowy .

Zabytek wielka zbrojownia ze studnią (1600 - 1605) pełniący funkcję arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku wielka zbrojownia ze studnią (1600 - 1605) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek arsenał posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Targ Węglowy .

Zabytek odlewnia pocisków tzw. Stara Apteka (1636 - 1670) pełniący funkcję odlewnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku odlewnia pocisków tzw. Stara Apteka (1636 - 1670) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek odlewnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Teatralna .

Zabytek dom (1820 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1820 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Tkacka .

Zabytek kaplica pw. św. Anny (1. ćw. XVI w.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kaplica pw. św. Anny (1. ćw. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Toruńska .

Zabytek dom podcieniowy (koniec XVII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom podcieniowy (koniec XVII w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na ludowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Trakt św. Wojciecha .

Zabytek dom właściciela drukarni gdańskiej (1920 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom właściciela drukarni gdańskiej (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Trakt św. Wojciecha .

Zabytek dom (1908 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1908 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Turystyczna .

Zabytek szpital Świętego Ducha (XIV w.) pełniący funkcję przytułek w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku szpital Świętego Ducha (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek przytułek posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica U Furty .

Zabytek dom (1777 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1777 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Urwista .

Zabytek kamienica (1880 - 1900) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica (1880 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ułańska .

Zabytek oficyna (1880 - 1900) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku oficyna (1880 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna mieszkalna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ułańska .

Zabytek kamienica z restauracją U Kubickiego (pocz. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica z restauracją U Kubickiego (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wartka .

Zabytek budynek Biblioteki Miejskiej, ob. biblioteka PAN (1902 - 1904) pełniący funkcję biblioteka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek Biblioteki Miejskiej, ob. biblioteka PAN (1902 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek biblioteka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wałowa .

Zabytek skrzydło boczne z dawnym zakładem balneologicznym z łącznikiem (1925 - 1927) pełniący funkcję sanatorium w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku skrzydło boczne z dawnym zakładem balneologicznym z łącznikiem (1925 - 1927) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek sanatorium posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wałowa .

Zabytek gmach frontowy dawnej Kasy Chorych (1925 - 1927) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku gmach frontowy dawnej Kasy Chorych (1925 - 1927) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wałowa .

Zabytek Szkoła Realna św. Piotra, ob. liceum ogólnokształcące (1902 - 1904) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Szkoła Realna św. Piotra, ob. liceum ogólnokształcące (1902 - 1904) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wały Piastowskie .

Zabytek Wielki Młyn, ob. sklepy (2. poł. XIV w.) pełniący funkcję młyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Wielki Młyn, ob. sklepy (2. poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek młyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wielkie Młyny .

Zabytek willa (1925 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku willa (1925 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wita Stwosza .

Zabytek Mały Młyn, ob. Polski Związek Wędkarski (koniec XIV w.) pełniący funkcję młyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Mały Młyn, ob. Polski Związek Wędkarski (koniec XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek młyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wodopój .

Zabytek dom, ob. kawiarnia Winifera (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom, ob. kawiarnia Winifera (przełom XVIII/XIX w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wodopój .

Zabytek Prowincjonalny Bank Ziemski, ob. Bank Gospodarki Żywnościowej (1904 - 1905) pełniący funkcję bank w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Prowincjonalny Bank Ziemski, ob. Bank Gospodarki Żywnościowej (1904 - 1905) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek bank posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wojciecha Bogusławskiego .

Zabytek budynek gospodarczy (data nieznana) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wolności .

Zabytek budynek mieszkalny (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wolności .

Zabytek dom (koniec XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XVIII w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Za Murami .

Zabytek dom (XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Za Murami .

Zabytek dom zdrojowy (poł. XIX w.) pełniący funkcję dom zdrojowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom zdrojowy (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dom zdrojowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Zdrojowa .

Zabytek dom dozorcy (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom dozorcy (koniec XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica gen. Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek kaplica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kaplica (koniec XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica gen. Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek kamienica (1920 - 1930) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica gen. Józefa Fiszera .

Zabytek dwór, ob. szpital (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dwór, ob. szpital (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica prof. Zdzisława Kieturakisa .

Zabytek koszary piechoty (1880 r.) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku koszary piechoty (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek koszary posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Łąkowa .

Zabytek Gimnazjum Królewskie (1878 - 1881) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Gimnazjum Królewskie (1878 - 1881) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Łąkowa .

Zabytek kamienica (1880 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Łąkowa .

Zabytek kościół boromeuszek, ob. parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1857 - 1860) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół boromeuszek, ob. parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1857 - 1860) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Łąkowa .

Zabytek chałupa rybacka (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję chałupa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku chałupa rybacka (2. poł. XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na ludowy. Zabytek chałupa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Łęczycka .

Zabytek dom (1889 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1889 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Śluza .

Zabytek szkoła (1901 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku szkoła (1901 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Śluza .

Zabytek dom (1660 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1660 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Świętojańska .

Zabytek dom (1720 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1720 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Świętojańska .

Zabytek dom (1646 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1646 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Świętojańska .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Jana (XIV - XV) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Jana (XIV - XV) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Świętojańska .

Zabytek dom (1620 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1620 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Świętojańska .

Zabytek kościół klasztorny dominikanów, ob. parafialny pw. św. Mikołaja (XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół klasztorny dominikanów, ob. parafialny pw. św. Mikołaja (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Świętojańska .

Zabytek budynek gospodarczy (1873 r.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1873 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Barbary .

Zabytek szkoła (1873 r.) pełniący funkcję szkoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku szkoła (1873 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek szkoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Barbary .

Zabytek d. dom parafialny gminy ewangeliej św. Barbary (1898 r.) pełniący funkcję dom parafialny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. dom parafialny gminy ewangeliej św. Barbary (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek dom parafialny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Barbary .

Zabytek dom (1645 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1645 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek dom (1649 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1649 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek dom (1605 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1605 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek kamienica tzw. Pod Żółwiem (poł. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kamienica tzw. Pod Żółwiem (poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek dom (1568 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1568 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek dom (1690 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1690 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek dom (1578 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1578 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek dom (pocz. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek dom (1760 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1760 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek dom (1600 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1600 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek dom (1608 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1608 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek dom (koniec XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek dom (1780 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1780 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek dom (1660 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1660 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek Kościół Mariacki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1343 - 1502) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Kościół Mariacki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1343 - 1502) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek kościół pw. Świętego Ducha, zw. Kaplicą Królewską (1678 - 1681) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Świętego Ducha, zw. Kaplicą Królewską (1678 - 1681) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek dom (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek dom (1770 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1770 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek dom (1770 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (1770 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek dom (koniec XVI w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Ducha .

Zabytek dom (2. poł. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica św. Trójcy .

Zabytek kościół pw. św.św. Piotra i Pawła (1393 - 1486) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św.św. Piotra i Pawła (1393 - 1486) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Żabi Kruk .

Zabytek spichlerz (2. poł. XVII w.) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichlerz (2. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Żytnia .

Zabytek hartownia (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku hartownia (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kościół filialny pw. św. Bartłomieja (1482 - 1495) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół filialny pw. św. Bartłomieja (1482 - 1495) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kościół klasztorny brygidek, ob. parafialny pw. św. Brygidy (przełom XIV/XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół klasztorny brygidek, ob. parafialny pw. św. Brygidy (przełom XIV/XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek hala warsztatowa (1. poł. XX w.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku hala warsztatowa (1. poł. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek relikty willi podoficerskiej (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku relikty willi podoficerskiej (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek relikty willi oficerskiej (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku relikty willi oficerskiej (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek spichrz Biały Koń (1. poł. XVII w.) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichrz Biały Koń (1. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek ruina spichlerzy Żołądź i Kamienny Niedźwiedź (1. poł. XVII w.) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ruina spichlerzy Żołądź i Kamienny Niedźwiedź (1. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek hala uboju bydła, ob. hala uboju sanitarnego (1894 r.) pełniący funkcję rzeźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku hala uboju bydła, ob. hala uboju sanitarnego (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rzeźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek przetwórnia (1894 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku przetwórnia (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek nowy pałac opacki (1754 - 1756) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku nowy pałac opacki (1754 - 1756) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na rokokowy. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek garaż (1925 r.) pełniący funkcję garaż w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku garaż (1925 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek garaż posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek nastawnia bramowa (pocz. XX w.) pełniący funkcję nastawnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku nastawnia bramowa (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek nastawnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kaplica cmentarna (pocz. XX w.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kaplica cmentarna (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kostnica (koniec XIX w.) pełniący funkcję kostnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kostnica (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neoromański. Zabytek kostnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek hala uboju krów, ob. hala uboju wołowego (1894 r.) pełniący funkcję rzeźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku hala uboju krów, ob. hala uboju wołowego (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek rzeźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek magazyn amunicyjny II (1929 - 1939) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku magazyn amunicyjny II (1929 - 1939) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek stajnia, ob. warsztat (1894 r.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku stajnia, ob. warsztat (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek wartownia IV (1933 - 1934) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku wartownia IV (1933 - 1934) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek magazyn paliw (1925 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku magazyn paliw (1925 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kościół, ob. katedra pw. Świętej Trójcy (1. poł. XIII w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół, ob. katedra pw. Świętej Trójcy (1. poł. XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek hala skupu, ob. magazyn (1894 r.) pełniący funkcję hala targowa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku hala skupu, ob. magazyn (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek hala targowa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek d. budynek dezynfekcyjny, ob. zakład transportu (1894 r.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku d. budynek dezynfekcyjny, ob. zakład transportu (1894 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek spichlerz Długa Droga (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichlerz Długa Droga (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek magazyn posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek riuny spichlerza (XVII w.) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku riuny spichlerza (XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek spichrz Czerwony Lew (1. poł. XVII w.) pełniący funkcję spichlerz (komercyjny/miejski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku spichrz Czerwony Lew (1. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (komercyjny/miejski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek magazyn amunicyjny I (1929 - 1939) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku magazyn amunicyjny I (1929 - 1939) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek garaż (1921 r.) pełniący funkcję garaż w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku garaż (1921 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek garaż posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek hala silników spalinowych (1. poł. XX w.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku hala silników spalinowych (1. poł. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kościół parafialny, ob. filialny pw. św. Jakuba (XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny, ob. filialny pw. św. Jakuba (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kuźnia wodna (XVII w.) pełniący funkcję kuźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kuźnia wodna (XVII w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kuźnia posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek oficyna (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję oficyna mieszkalna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku oficyna (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek oficyna mieszkalna posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek wały dużego magazynu aminicyjnego (1934 r.) pełniący funkcję arsenał w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku wały dużego magazynu aminicyjnego (1934 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek arsenał posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kościół szpitalny, ob. rektorski św. Jakuba (1432 - 1437) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół szpitalny, ob. rektorski św. Jakuba (1432 - 1437) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek nowe koszary-wartownia (1935 r.) pełniący funkcję koszary w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku nowe koszary-wartownia (1935 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek koszary posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek wartownia III (1934 r.) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku wartownia III (1934 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek wartownia I (1933 - 1934) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku wartownia I (1933 - 1934) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek dom (2. poł. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek dom (2. poł. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek dom (2. poł. XVII w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (2. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek dom (pocz. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dom (pocz. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Walentego (XV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Walentego (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kaplica szpitalna (1892 r.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kaplica szpitalna (1892 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek narzędziownia (1. poł. XX w.) pełniący funkcję budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku narzędziownia (1. poł. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek aleja topolowa (poł. XX w.) pełniący funkcję aleja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku aleja topolowa (poł. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek aleja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Akwenowa .

Zabytek ogrodzenie (1907 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1907 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na secesyjny. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Bohaterów Getta Warszawskiego .

Zabytek cmentarz-pomnik bohaterów II wojny światowej ZASPA (1895 r.) pełniący funkcję cmentarz więzienny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku cmentarz-pomnik bohaterów II wojny światowej ZASPA (1895 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz więzienny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Bolesława Chrobrego .

Zabytek dzwonnica (1777 r.) pełniący funkcję dzwonnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku dzwonnica (1777 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dzwonnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Brzegi .

Zabytek Brama Chlebnicka (1. poł. XV w.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Brama Chlebnicka (1. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Chlebnicka .

Zabytek fasada domu z przedprożem (1950 - 1960) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku fasada domu z przedprożem (1950 - 1960) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na socrealistyczny. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek Brama Zielona (1564 - 1568) pełniący funkcję brama miejska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Brama Zielona (1564 - 1568) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama miejska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długi Targ .

Zabytek Brama św. Ducha (XV w.) pełniący funkcję brama miejska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Brama św. Ducha (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama miejska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Długie Pobrzeże .

Zabytek Brama Nizinna (1626 r.) pełniący funkcję brama miejska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Brama Nizinna (1626 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama miejska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Grodza Kamienna .

Zabytek Baszta Biała (1460 - 1461) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Baszta Biała (1460 - 1461) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek baszta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jana Augustyńskiego .

Zabytek ogrodzenie (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (data nieznana) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jana Matejki .

Zabytek ogród (data nieznana) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogród (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jana Matejki .

Zabytek ogród (koniec XIX w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogród (koniec XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Jasna .

Zabytek cmentarz rzymskokatolicki tzw. Cmentarz Brętowski z drzewostanem (1906 r.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku cmentarz rzymskokatolicki tzw. Cmentarz Brętowski z drzewostanem (1906 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek ogrodzenie (1906 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1906 r.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Juliusza Słowackiego .

Zabytek Baszta Kotwiczników (XIV w.) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Baszta Kotwiczników (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek baszta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Kotwiczników .

Zabytek Brama Mariacka (2. poł. XV w.) pełniący funkcję brama miejska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Brama Mariacka (2. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama miejska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Mariacka .

Zabytek ogrodzenie (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Nowe Ogrody .

Zabytek Brama Krowia (koniec XIV w.) pełniący funkcję brama miejska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Brama Krowia (koniec XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek brama miejska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Ogarna .

Zabytek Bastion św. Gertrudy (1600 r.) pełniący funkcję bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Bastion św. Gertrudy (1600 r.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek bastion posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Plac Wałowy .

Zabytek Baszta na Podmurzu (1. poł. XIV w.) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Baszta na Podmurzu (1. poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek baszta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Podmurze .

Zabytek park (poł. XVIII w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku park (poł. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Polanki .

Zabytek latarnia morska, tzw. Wieża Pilotów (1893 - 1894) pełniący funkcję latarnia morska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku latarnia morska, tzw. Wieża Pilotów (1893 - 1894) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek latarnia morska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Przemysłowa .

Zabytek ogrodzenie (pocz. XX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (pocz. XX w.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Stanisława Staszica .

Zabytek Brama Straganiarska (1482 - 1483) pełniący funkcję brama miejska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Brama Straganiarska (1482 - 1483) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama miejska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Straganiarska .

Zabytek ogród (1906 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogród (1906 r.) to , a styl architektoniczny został określony na naturalistyczny. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Szczepana Pileckiego .

Zabytek Brama Żuraw (poł. XV w.) pełniący funkcję brama miejska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Brama Żuraw (poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama miejska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Szeroka .

Zabytek Brama Wyżynna (1570 - 1580) pełniący funkcję brama miejska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Brama Wyżynna (1570 - 1580) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama miejska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Targ Węglowy .

Zabytek Brama Złota (1612 r.) pełniący funkcję brama miejska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Brama Złota (1612 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek brama miejska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Targ Węglowy .

Zabytek Brama Świętojańska (2. poł. XIV w.) pełniący funkcję brama miejska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Brama Świętojańska (2. poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek brama miejska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Tokarska .

Zabytek mur kurtynowy wewętrznej fosy zamku krzyżackiego (1340 - 1380) pełniący funkcję mur obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku mur kurtynowy wewętrznej fosy zamku krzyżackiego (1340 - 1380) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wartka .

Zabytek detale kamienne elewacji (1548 - 1549) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku detale kamienne elewacji (1548 - 1549) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na renesansowy. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wały Jagiellońskie .

Zabytek Bastion św. Elżbiety (1559 - 1563) pełniący funkcję bastion w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Bastion św. Elżbiety (1559 - 1563) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek bastion posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wały Jagiellońskie .

Zabytek ogród (1925 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogród (1925 r.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wita Stwosza .

Zabytek ogrodzenie (koniec XIV w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (koniec XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Wodopój .

Zabytek Baszta Narożna (poł. XIV w.) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Baszta Narożna (poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek baszta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Za Murami .

Zabytek wieża kościoła pw. św. Zbawiciela (1695 - 1697) pełniący funkcję wieża kościelna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku wieża kościoła pw. św. Zbawiciela (1695 - 1697) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża kościelna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica Zaroślak .

Zabytek cmentarz komunalny (pocz. XIX w.) pełniący funkcję cmentarz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku cmentarz komunalny (pocz. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica gen. Henryka Dąbrowskiego .

Zabytek mury obronne Głównego Miasta (XIV w.) pełniący funkcję mur obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku mury obronne Głównego Miasta (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Baszta Słomiana (koniec XIV w.) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Baszta Słomiana (koniec XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek baszta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Baszta Jacek (1400 r.) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Baszta Jacek (1400 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek baszta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek cmentarz, tzw. Nowy (1890 - 1900) pełniący funkcję cmentarz protestancki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku cmentarz, tzw. Nowy (1890 - 1900) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz protestancki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek park (1840 - 1850) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku park (1840 - 1850) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek park (koniec XVI w.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku park (koniec XVI w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek ogród posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek ogród (1900 - 1910) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogród (1900 - 1910) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek starodrzew () pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku starodrzew () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek ogród () pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogród () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek otoczenie () pełniący funkcję Otoczenie zabytku w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku otoczenie () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek Otoczenie zabytku posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek starodrzew () pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku starodrzew () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek ogród () pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogród () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Kanał Raduni (1348 - 1354) pełniący funkcję droga wodna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Kanał Raduni (1348 - 1354) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek droga wodna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kapliczka przydrożna (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kapliczka przydrożna (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek kapliczka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Cmentarz Oliwski (1832 r.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Cmentarz Oliwski (1832 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek cmentarz żydowski (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję cmentarz żydowski w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku cmentarz żydowski (2. poł. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz żydowski posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kapliczka (XV w.) pełniący funkcję kapliczka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kapliczka (XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kapliczka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Fontanna Neptuna (1606 - 1612) pełniący funkcję fontanna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Fontanna Neptuna (1606 - 1612) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fontanna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Plac Solidarności (1981 r.) pełniący funkcję miejsce pamięci w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Plac Solidarności (1981 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek miejsce pamięci posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek pole bitwy na Westerplatte (1925 - 1939) pełniący funkcję pole bitwy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku pole bitwy na Westerplatte (1925 - 1939) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek pole bitwy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Wielka Aleja (1768 - 1770) pełniący funkcję aleja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Wielka Aleja (1768 - 1770) to , a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek aleja posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek park (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku park (2. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na naturalistyczny. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek park opacki (1760 r.) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku park opacki (1760 r.) to , a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek ogród posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zachodni mur graniczny (data nieznana) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zachodni mur graniczny (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek fragment muru obronnego przy Starej Aptece (1343 r.) pełniący funkcję mur obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku fragment muru obronnego przy Starej Aptece (1343 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek ogrodzenie d. dziedzińca (1609 - 1617) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie d. dziedzińca (1609 - 1617) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kanał inspekcyjny wiaty elektrogeneratora (data nieznana) pełniący funkcję fundament w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku kanał inspekcyjny wiaty elektrogeneratora (data nieznana) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fundament posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek płyta fundamentowa wartowni nr 1 (1934 r.) pełniący funkcję fundament w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku płyta fundamentowa wartowni nr 1 (1934 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fundament posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek relikty 5 małych magazynów z wałami ziemnymi (1926 - 1929) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku relikty 5 małych magazynów z wałami ziemnymi (1926 - 1929) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek relikty muru granicznego (1926 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku relikty muru granicznego (1926 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek relikty starych koszar (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję fundament w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku relikty starych koszar (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fundament posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek relikty kasyna (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję fundament w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku relikty kasyna (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fundament posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek falochron (data nieznana) pełniący funkcję falochron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku falochron (data nieznana) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek falochron posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek placówka Fort (1911 r.) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku placówka Fort (1911 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek placówka Elektrownia (1934 r.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku placówka Elektrownia (1934 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek inny element obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek mur klasztorny obronny (XIII w.) pełniący funkcję mur obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku mur klasztorny obronny (XIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Brama Żuławska (1628 r.) pełniący funkcję brama miejska w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Brama Żuławska (1628 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama miejska posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Baszta Łabędź (2. poł. XV w.) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Baszta Łabędź (2. poł. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek baszta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Baszta Pod Zrębem (1487 r.) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Baszta Pod Zrębem (1487 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek baszta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zbiornik wody czystej na Suchej Górze (1909 - 1911) pełniący funkcję zbiornik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zbiornik wody czystej na Suchej Górze (1909 - 1911) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek zbiornik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek zbiornik wody czystej na Suchej Górze (1905 r.) pełniący funkcję zbiornik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku zbiornik wody czystej na Suchej Górze (1905 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek zbiornik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek fasada d. kościóła pw. Św. Ducha (1. ćw. XV w.) pełniący funkcję fasada w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku fasada d. kościóła pw. Św. Ducha (1. ćw. XV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fasada posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek brama (poł. XIX w.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku brama (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek ogrodzenie (1900 - 1910) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1900 - 1910) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek ogrodzenie (1900 - 1910) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1900 - 1910) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek schron i wieża obserwacyjna (1954 r.) pełniący funkcję schron w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku schron i wieża obserwacyjna (1954 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek schron posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek ogrodzenie (2. poł. XVII w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (2. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek relikty bramy kolejowej (1926 r.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku relikty bramy kolejowej (1926 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek fundament budynku stacji kolejowej (1926 r.) pełniący funkcję fundament w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku fundament budynku stacji kolejowej (1926 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fundament posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek brama (koniec XVII w.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku brama (koniec XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek szaniec Jezuicki (1734 r.) pełniący funkcję umocnienie ziemne w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku szaniec Jezuicki (1734 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek umocnienie ziemne posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek brama (data nieznana) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku brama (data nieznana) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek mur cmentarny z dwiema bramami (1645 - 1652) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku mur cmentarny z dwiema bramami (1645 - 1652) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek brama (pocz. XVI w.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku brama (pocz. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek Pomnik Poległych Stoczniowców Grudnia 1970 (1980 r.) pełniący funkcję pomnik w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku Pomnik Poległych Stoczniowców Grudnia 1970 (1980 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pomnik posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek mur (1980 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku mur (1980 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek brama nr 2 (1945 - 1970) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku brama nr 2 (1945 - 1970) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek ogrodzenie (1920 - 1923) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Gdańsk. Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1920 - 1923) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat Gdańsk gmina Gdańsk miejscowość Gdańsk ulica .

Zabytek kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski (poł. XVI w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Kolbudy. Materiał budowlany zabytku kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski (poł. XVI w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Kolbudy miejscowość Lublewo Gdańskie ulica Kościelna .

Zabytek dom (1819 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku dom (1819 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Bogatka ulica .

Zabytek dom (1827 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku dom (1827 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Dziewięć Włók ulica .

Zabytek zespół dworsko-folwarczny (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję zespół - folwark w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-folwarczny (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - folwark posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Goszyn ulica H. Derdowskiego .

Zabytek rządcówka, ob. budynek mieszkalny (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję rządcówka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku rządcówka, ob. budynek mieszkalny (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek rządcówka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Goszyn ulica H. Derdowskiego .

Zabytek obora z magazynem zbożowym (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję obora w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku obora z magazynem zbożowym (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek obora posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Goszyn ulica .

Zabytek obora (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję obora w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku obora (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek obora posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Goszyn ulica .

Zabytek stajnia (1899 - 1900) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku stajnia (1899 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Goszyn ulica .

Zabytek budynek gospodarczy (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (przełom XIX/XX w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Goszyn ulica .

Zabytek spichlerzyk (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku spichlerzyk (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Goszyn ulica .

Zabytek park (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku park (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Goszyn ulica .

Zabytek brama (1899 - 1900) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku brama (1899 - 1900) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek brama posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Goszyn ulica .

Zabytek zespół dworsko-parkowy (1800 r.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-parkowy (1800 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Rusocin ulica Rataja .

Zabytek dwór (1800 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku dwór (1800 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Rusocin ulica Rataja .

Zabytek park (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku park (przełom XVIII/XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Rusocin ulica Rataja .

Zabytek folwark (XIX w.) pełniący funkcję zespół - folwark w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku folwark (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - folwark posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Rusocin ulica Rataja .

Zabytek obora (koniec XIX w.) pełniący funkcję obora w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku obora (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek obora posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Rusocin ulica Rataja .

Zabytek chlewnia (pocz. XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku chlewnia (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Rusocin ulica Rataja .

Zabytek stajnia wyjazdowa z wozownią (koniec XIX w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku stajnia wyjazdowa z wozownią (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Rusocin ulica Rataja .

Zabytek spichlerz (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku spichlerz (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Rusocin ulica Rataja .

Zabytek stajnia gospodarcza (3. ćw. XIX w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku stajnia gospodarcza (3. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Rusocin ulica Rataja .

Zabytek studnia (data nieznana) pełniący funkcję ujęcie wody w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku studnia (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ujęcie wody posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Rusocin ulica Rataja .

Zabytek dom (1830 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku dom (1830 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Wiślina ulica Słoneczna .

Zabytek brama-dzwonnica (1792 r.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku brama-dzwonnica (1792 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na barokowy. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Wiślina ulica .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Mikołaja (XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Mikołaja (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Łęgowo ulica .

Zabytek kaplica, ob. kościół filialny pw. Świętego Krzyża (2. poł. XVII w.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku kaplica, ob. kościół filialny pw. Świętego Krzyża (2. poł. XVII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Żuława ulica Lipowa .

Zabytek dwór (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku dwór (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Żuława ulica Lipowa .

Zabytek cmentarz przykościelny (data nieznana) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku cmentarz przykościelny (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Żuława ulica Lipowa .

Zabytek park (data nieznana) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański. Materiał budowlany zabytku park (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański miejscowość Żuława ulica Lipowa .

Zabytek zespół cukrowni (1881 r.) pełniący funkcję zespół - cukrownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku zespół cukrowni (1881 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - cukrownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica .

Zabytek miodownik, ob. stolarnia (1929 r.) pełniący funkcję stolarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku miodownik, ob. stolarnia (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stolarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Fryderyka Chopina .

Zabytek budynek pieca wapiennego (1898 r.) pełniący funkcję piecownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek pieca wapiennego (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek piecownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Fryderyka Chopina .

Zabytek budynek techniczno-produkcyjny IV (koniec XIX w.) pełniący funkcję cukrownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek techniczno-produkcyjny IV (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek cukrownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Fryderyka Chopina .

Zabytek budynek techniczno-produkcyjny II (1899 r.) pełniący funkcję cukrownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek techniczno-produkcyjny II (1899 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek cukrownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Fryderyka Chopina .

Zabytek kotłownia (pocz. XX w.) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku kotłownia (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Fryderyka Chopina .

Zabytek budynek techniczno-produkcyjny III (1915 r.) pełniący funkcję cukrownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek techniczno-produkcyjny III (1915 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek cukrownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Fryderyka Chopina .

Zabytek portiernia z bramami i ogrodzeniem (1880 r.) pełniący funkcję wartownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku portiernia z bramami i ogrodzeniem (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wartownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Fryderyka Chopina .

Zabytek budynek administracyjny (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Fryderyka Chopina .

Zabytek rezydencja akcjonariusza, ob. przedszkole (1935 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku rezydencja akcjonariusza, ob. przedszkole (1935 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Fryderyka Chopina .

Zabytek willa dyrektora (1925 r.) pełniący funkcję willa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku willa dyrektora (1925 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek willa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Fryderyka Chopina .

Zabytek pakownia (1898 r.) pełniący funkcję pakownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pakownia (1898 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pakownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Fryderyka Chopina .

Zabytek magazyn cukru (data nieznana) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku magazyn cukru (data nieznana) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Fryderyka Chopina .

Zabytek kościół parafialny pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (1921 - 1928) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (1921 - 1928) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Fryderyka Chopina .

Zabytek dom (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Grunwaldzka .

Zabytek dom (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XIX w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Krótka .

Zabytek pastorówka, ob. biblioteka (XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pastorówka, ob. biblioteka (XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Wojska Polskiego .

Zabytek kościół parafialny pw. Świętego Krzyża (poł. XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Świętego Krzyża (poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Wojska Polskiego .

Zabytek budynek gospodarczy (1920 - 1930) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Wojska Polskiego .

Zabytek budynek gospodarczy (1920 - 1930) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Wojska Polskiego .

Zabytek młyn (1920 - 1930) pełniący funkcję młyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku młyn (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek młyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Wojska Polskiego .

Zabytek dom (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Wojska Polskiego .

Zabytek kaplica przedpogrzebowa (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku kaplica przedpogrzebowa (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica .

Zabytek mur kościelny (2. poł. XIX w.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku mur kościelny (2. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Wojska Polskiego .

Zabytek mur (1920 - 1930) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku mur (1920 - 1930) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Wojska Polskiego .

Zabytek fontanna (data nieznana) pełniący funkcję fontanna w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku fontanna (data nieznana) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek fontanna posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Wojska Polskiego .

Zabytek relikty ogrodu (data nieznana) pełniący funkcję ogród w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku relikty ogrodu (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek ogród posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Wojska Polskiego .

Zabytek ogrodzenie (1920 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Wojska Polskiego .

Zabytek starodrzew (data nieznana) pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku starodrzew (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zieleń towarzysząca posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica Wojska Polskiego .

Zabytek brama cmentarna (1648 r.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku brama cmentarna (1648 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica .

Zabytek podwórze młyna () pełniący funkcję podwórze gospodarcze w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Pruszcz Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku podwórze młyna () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek podwórze gospodarcze posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat gdański gmina Pruszcz Gdański (gm. miejska) miejscowość Pruszcz Gdański ulica .

Zabytek zespół d. fabryki i browaru Stobbego (1776 - 1784) pełniący funkcję zespół - fabryka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - miasto. Materiał budowlany zabytku zespół d. fabryki i browaru Stobbego (1776 - 1784) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - fabryka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - miasto miejscowość Nowy Dwór Gdański ulica 3-go Maja .

Zabytek budynek administracyjno-produkcyjny (1883 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - miasto. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjno-produkcyjny (1883 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - miasto miejscowość Nowy Dwór Gdański ulica 3-go Maja .

Zabytek budynek magazynowo-produkcyjny (1878 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - miasto. Materiał budowlany zabytku budynek magazynowo-produkcyjny (1878 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - miasto miejscowość Nowy Dwór Gdański ulica 3-go Maja .

Zabytek budynek mieszkalny, d. organistówka (3. ćw. XIX w.) pełniący funkcję organistówka w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - miasto. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny, d. organistówka (3. ćw. XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na ludowy. Zabytek organistówka posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - miasto miejscowość Nowy Dwór Gdański ulica Bolesława Chrobrego .

Zabytek dom (poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - miasto. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - miasto miejscowość Nowy Dwór Gdański ulica Bolesława Chrobrego .

Zabytek dom (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - miasto. Materiał budowlany zabytku dom (1. poł. XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - miasto miejscowość Nowy Dwór Gdański ulica Ernesta Wejhera .

Zabytek kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego (poł. XIX w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - miasto. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - miasto miejscowość Nowy Dwór Gdański ulica Michała Drzymały .

Zabytek magazyn (1902 r.) pełniący funkcję magazyn w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - miasto. Materiał budowlany zabytku magazyn (1902 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek magazyn posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - miasto miejscowość Nowy Dwór Gdański ulica Mikołaja Kopernika .

Zabytek dom podcieniowy (koniec XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - miasto. Materiał budowlany zabytku dom podcieniowy (koniec XVIII w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na ludowy. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - miasto miejscowość Nowy Dwór Gdański ulica Morska .

Zabytek zajazd tzw. Schützwewhaus, ob. dom mieszkalny (koniec XIX w.) pełniący funkcję zajazd w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - miasto. Materiał budowlany zabytku zajazd tzw. Schützwewhaus, ob. dom mieszkalny (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek zajazd posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - miasto miejscowość Nowy Dwór Gdański ulica Morska .

Zabytek dom (poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - miasto. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - miasto miejscowość Nowy Dwór Gdański ulica Plac Wolności .

Zabytek dom (poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - miasto. Materiał budowlany zabytku dom (poł. XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - miasto miejscowość Nowy Dwór Gdański ulica gen. Władysława Sikorskiego .

Zabytek budynek administracyjny, ob. Żuławski Ośrodek Kultury (1935 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - miasto. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny, ob. Żuławski Ośrodek Kultury (1935 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - miasto miejscowość Nowy Dwór Gdański ulica gen. Władysława Sikorskiego .

Zabytek budynek administracyjny (1936 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - miasto. Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1936 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - miasto miejscowość Nowy Dwór Gdański ulica gen. Władysława Sikorskiego .

Zabytek dom (koniec XVIII w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - miasto. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XVIII w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - miasto miejscowość Nowy Dwór Gdański ulica gen. Władysława Sikorskiego .

Zabytek dom (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - miasto. Materiał budowlany zabytku dom (koniec XIX w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - miasto miejscowość Nowy Dwór Gdański ulica gen. Władysława Sikorskiego .

Zabytek wieża ciśnień (1909 r.) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - miasto. Materiał budowlany zabytku wieża ciśnień (1909 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - miasto miejscowość Nowy Dwór Gdański ulica Tuwima .

Zabytek most drogowy zwodzony na rzece Tudze (1936 r.) pełniący funkcję most w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - miasto. Materiał budowlany zabytku most drogowy zwodzony na rzece Tudze (1936 r.) to betonowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek most posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - miasto miejscowość Nowy Dwór Gdański ulica .

Zabytek wiatrak odwadniający (XVIII w.) pełniący funkcję wiatrak w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - miasto. Materiał budowlany zabytku wiatrak odwadniający (XVIII w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wiatrak posiada nie dotyczy adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - miasto miejscowość Nowy Dwór Gdański ulica .

Zabytek gospoda z częścią mieszkalną, ob. dom (1887 r.) pełniący funkcję karczma w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku gospoda z częścią mieszkalną, ob. dom (1887 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek karczma posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Jazowa ulica .

Zabytek starodrzew () pełniący funkcję zieleń towarzysząca w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku starodrzew () to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zieleń towarzysząca posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Jazowa ulica .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Królowej Jadwigi (1344 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Królowej Jadwigi (1344 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Kmiecin ulica Żuławska .

Zabytek brama wjazdowa z Jasionna (1803 r.) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku brama wjazdowa z Jasionna (1803 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Kmiecin ulica Jaśminowa .

Zabytek dom podcieniowy (poł. XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku dom podcieniowy (poł. XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Lubieszewo ulica .

Zabytek dom podcieniowy (1747 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku dom podcieniowy (1747 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Lubieszewo ulica .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Elżbiety (poł. XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Elżbiety (poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Lubieszewo ulica .

Zabytek dom podcieniowy (1804 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku dom podcieniowy (1804 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Marynowy ulica Nowodworska .

Zabytek dom podcieniowy (1803 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku dom podcieniowy (1803 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Marynowy ulica Podcieniowa .

Zabytek dom (przełom XVIII/XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku dom (przełom XVIII/XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Marynowy ulica Podcieniowa .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Anny (1330 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Anny (1330 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Marynowy ulica .

Zabytek brama (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku brama (4. ćw. XIX w.) to metalowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Marynowy ulica Podcieniowa .

Zabytek cmentarz (1300 r.) pełniący funkcję cmentarz rzymskokatolicki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku cmentarz (1300 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz rzymskokatolicki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Marynowy ulica .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (2. ćw. XIX w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (2. ćw. XIX w.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Marzęcino ulica Główna .

Zabytek dom podcieniowy (1793 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku dom podcieniowy (1793 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Myszewko ulica .

Zabytek dom podcieniowy (1847 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku dom podcieniowy (1847 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Orłowo ulica Mennonicka .

Zabytek kościół filialny pw. św. Barbary (poł. XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół filialny pw. św. Barbary (poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Orłowo ulica Żuławska .

Zabytek dom podcieniowy (1802 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku dom podcieniowy (1802 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Orłowo ulica Żuławska .

Zabytek dom podcieniowy (1802 r.) pełniący funkcję chałupa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku dom podcieniowy (1802 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek chałupa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Orłowo ulica .

Zabytek stodoła (pocz. XIX w.) pełniący funkcję stodoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku stodoła (pocz. XIX w.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stodoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Orłowo ulica .

Zabytek zagroda (1870 - 1900) pełniący funkcję zespół - zagroda w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku zagroda (1870 - 1900) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - zagroda posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Rychnowo Żuławskie ulica .

Zabytek obora południowa, ob. budynek gospodarczy (pocz. XX w.) pełniący funkcję obora w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku obora południowa, ob. budynek gospodarczy (pocz. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek obora posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Rychnowo Żuławskie ulica .

Zabytek obora północna (1. ćw. XX w.) pełniący funkcję obora w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku obora północna (1. ćw. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek obora posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Rychnowo Żuławskie ulica .

Zabytek dom (1867 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku dom (1867 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Rychnowo Żuławskie ulica .

Zabytek warsztat (1. ćw. XX w.) pełniący funkcję warsztat w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku warsztat (1. ćw. XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek warsztat posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Rychnowo Żuławskie ulica .

Zabytek spichlerz, ob. hotelik agroturystyczny (1921 r.) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku spichlerz, ob. hotelik agroturystyczny (1921 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Rychnowo Żuławskie ulica .

Zabytek ogród (4. ćw. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku ogród (4. ćw. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Rychnowo Żuławskie ulica .

Zabytek brama z kratą (1900 r.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku brama z kratą (1900 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Rychnowo Żuławskie ulica .

Zabytek cmentarz mennonicki (XVII w.) pełniący funkcję cmentarz protestancki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku cmentarz mennonicki (XVII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz protestancki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Różewo ulica .

Zabytek cmentarz mennonicki (poł. XVIII w.) pełniący funkcję cmentarz protestancki w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku cmentarz mennonicki (poł. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz protestancki posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Stawiec ulica .

Zabytek budynek mieszkalny (1888 r.) pełniący funkcję chałupa w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1888 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na inna. Zabytek chałupa posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Stobna ulica .

Zabytek kościół filialny pw. św. Jakuba (2. poł. XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół filialny pw. św. Jakuba (2. poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Tuja ulica .

Zabytek kościół pw. św. Mikołaja, ob. greckokatolicki (1352 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski. Materiał budowlany zabytku kościół pw. św. Mikołaja, ob. greckokatolicki (1352 r.) to szachulcowe, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat nowodworski gmina Nowy Dwór Gdański - obszar wiejski miejscowość Żelichowo ulica .

Zabytek kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIV - XV) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIV - XV) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Dąbrówka ulica Starogardzka .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca (XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Jabłowo ulica Pelplińska .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Katarzyny (2. poł. XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Katarzyny (2. poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Klonówka ulica Kościelna .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Barbary (XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Barbary (XIV w.) to kamienne, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Kokoszkowy ulica Szkolna .

Zabytek spichlerz (1867 r.) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku spichlerz (1867 r.) to drewniane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Koteże ulica Podmiejska .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1905 - 1907) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1905 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Krąg ulica .

Zabytek szalet (1905 - 1907) pełniący funkcję sanitariaty w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku szalet (1905 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sanitariaty posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Krąg ulica .

Zabytek zespół pałacowo-parkowy (poł. XIX w.) pełniący funkcję zespół - pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku zespół pałacowo-parkowy (poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Nowa Wieś Rzeczna ulica .

Zabytek pałac (poł. XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku pałac (poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Nowa Wieś Rzeczna ulica Rzeczna .

Zabytek park (1843 r.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku park (1843 r.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Nowa Wieś Rzeczna ulica .

Zabytek zespół dworsko-parkowy (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-parkowy (2. poł. XVIII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Owidz ulica Parkowa .

Zabytek dom mieszkalny (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Owidz ulica Parkowa .

Zabytek dwór (2. ćw. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku dwór (2. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Owidz ulica Parkowa .

Zabytek obora (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku obora (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Owidz ulica Parkowa .

Zabytek stodoła (koniec XIX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku stodoła (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Owidz ulica Parkowa .

Zabytek park (koniec XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku park (koniec XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na naturalistyczny. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Owidz ulica .

Zabytek zespół dworsko-parkowy (XVI - XIX) pełniący funkcję zespół - dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku zespół dworsko-parkowy (XVI - XIX) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Rokocin ulica Parkowa .

Zabytek dwór (2. ćw. XIX w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku dwór (2. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Rokocin ulica Parkowa .

Zabytek park (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku park (1. poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Rokocin ulica Parkowa .

Zabytek zespół pałacowo-folwarczny (XVII w.) pełniący funkcję zespół - pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku zespół pałacowo-folwarczny (XVII w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pałac posiada niepewny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Sucumin ulica .

Zabytek pałac (koniec XIX w.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku pałac (koniec XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Sucumin ulica .

Zabytek park (koniec XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku park (koniec XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Sucumin ulica .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela (1926 - 1927) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela (1926 - 1927) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neobarokowy. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Sumin ulica .

Zabytek dawna strzelnica wojskowa 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich (połowa lat 30. XX w.) pełniący funkcję zespół - strzelnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku dawna strzelnica wojskowa 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich (połowa lat 30. XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - strzelnica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Szpęgawsk ulica .

Zabytek wały rozdzielcze stanowisk dla karabinów maszynowych i broni krótkiej (lata 30. XX w.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku wały rozdzielcze stanowisk dla karabinów maszynowych i broni krótkiej (lata 30. XX w.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek inny element obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Szpęgawsk ulica .

Zabytek główny wał ochronny tzw. kulochwyt (lata 30. XX w.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku główny wał ochronny tzw. kulochwyt (lata 30. XX w.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek inny element obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Szpęgawsk ulica .

Zabytek stanowiska tarczowe (lata 30. XX w.) pełniący funkcję inny element obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku stanowiska tarczowe (lata 30. XX w.) to ziemne, a styl architektoniczny został określony na nie dotyczy. Zabytek inny element obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Szpęgawsk ulica .

Zabytek dwór (1800 r.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku dwór (1800 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Szpęgawsk ulica Kasztanowa .

Zabytek park (XIX w.) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański. Materiał budowlany zabytku park (XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na krajobrazowy. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański miejscowość Szpęgawsk ulica .

Zabytek zespół pałacowy (1880 r.) pełniący funkcję zespół - pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku zespół pałacowy (1880 r.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Kanałowa .

Zabytek budynek gospodarczy (1880 r.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Kanałowa .

Zabytek budynek administracyjny (1880 r.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Kanałowa .

Zabytek pałac (1880 r.) pełniący funkcję pałac w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pałac (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pałac posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Kanałowa .

Zabytek brama (1880 r.) pełniący funkcję brama w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku brama (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek brama posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek Zespół Stada Ogierów (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję zespół - stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku Zespół Stada Ogierów (przełom XIX/XX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek stajnia I (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku stajnia I (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek stajnia II (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku stajnia II (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek stajnia III (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku stajnia III (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek stajnia IV (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję stajnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku stajnia IV (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stajnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek powozownia z małą stajnią (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku powozownia z małą stajnią (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek budynek administracyjny (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek administracyjny (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek dyrektorówka (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dyrektorówka (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek dom mieszkalny I (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny I (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek dom mieszkalny II (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny II (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek dom mieszkalny III (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny III (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek dom mieszkalny IV (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny IV (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek dom mieszkalny V (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny V (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek dom mieszkalny VI (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny VI (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek dom mieszkalny VII (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny VII (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek dom mieszkalny VIII (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dom mieszkalny VIII (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek kantyna (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję sklep w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku kantyna (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek sklep posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek budynek gospodarczy VIII (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy VIII (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek dom IX (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dom IX (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek budynek gospodarczy VI (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy VI (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek budynek gospodarczy III (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy III (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek budynek gospodarczy IV (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy IV (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek budynek gospodarczy IX (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy IX (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek budynek gospodarczy I (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy I (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek budynek gospodarczy VII (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy VII (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek budynek gospodarczy II (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy II (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek budynek gospodarczy V (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję budynek gospodarczy w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy V (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek gospodarczy posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek transformator (przełom XIX/XX w.) pełniący funkcję trafostacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku transformator (przełom XIX/XX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek trafostacja posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Adama Mickiewicza .

Zabytek Zespół Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych (1894 - 1920) pełniący funkcję zespół - szpital w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku Zespół Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych (1894 - 1920) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - szpital posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek dom pielęgniarzy (1920 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dom pielęgniarzy (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Mjr. Henryka Sucharskiego .

Zabytek budynek mieszkalny (1920 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Skarszewska .

Zabytek budynek mieszkalny (1920 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Skarszewska .

Zabytek budynek mieszkalny (1920 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Skarszewska .

Zabytek budynek mieszkalny (1920 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Skarszewska .

Zabytek budynek dyrekcji (1894 - 1896) pełniący funkcję budynek administracyjny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek dyrekcji (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek budynek administracyjny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Skarszewska .

Zabytek budynek mieszkalny (1894 - 1896) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Skarszewska .

Zabytek budynek mieszkalny (1894 - 1896) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Skarszewska .

Zabytek budynek mieszkalny (1894 - 1896) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Skarszewska .

Zabytek budynek mieszkalny (1894 - 1896) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Skarszewska .

Zabytek budynek mieszkalny (1896 - 1898) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1896 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Skarszewska .

Zabytek budynek mieszkalny (1920 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Skarszewska .

Zabytek budynek mieszkalny (1920 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Skarszewska .

Zabytek budynek mieszkalny (1920 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica dr. Stanisława Kryzana .

Zabytek budynek mieszkalny (1920 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica dr. Stanisława Kryzana .

Zabytek budynek mieszkalny (1920 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica dr. Stanisława Kryzana .

Zabytek budynek mieszkalny (1920 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica dr. Stanisława Kryzana .

Zabytek budynek mieszkalny (1920 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica dr. Stanisława Kryzana .

Zabytek budynek mieszkalny (1920 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1920 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica dr. Stanisława Kryzana .

Zabytek pawilon szpitalny XIV (1894 - 1896) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XIV (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny XXII (1894 - 1896) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XXII (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny XXIII (1894 - 1896) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XXIII (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny XVIII (1894 - 1896) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XVIII (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny XXIV (1896 - 1898) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XXIV (1896 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny V (1896 - 1898) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny V (1896 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny VI (1894 - 1896) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny VI (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny VII (1894 - 1896) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny VII (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny VIII (1896 - 1898) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny VIII (1896 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny IX (1894 - 1896) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny IX (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny XI (1894 - 1896) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XI (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny III (1894 - 1896) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny III (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek kaplica z kostnicą (1894 - 1896) pełniący funkcję kaplica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku kaplica z kostnicą (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kaplica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny II (1894 - 1896) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny II (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek łaźnia i warsztaty (1894 - 1896) pełniący funkcję łaźnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku łaźnia i warsztaty (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek łaźnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek kotłownia i maszynownia (1894 - 1896) pełniący funkcję kotłownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku kotłownia i maszynownia (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kotłownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek kuchnia i pralnia (1894 - 1896) pełniący funkcję oficyna gospodarcza w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku kuchnia i pralnia (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek oficyna gospodarcza posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon rozrywek (1894 - 1896) pełniący funkcję dom kultury w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon rozrywek (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dom kultury posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny XV (1894 - 1896) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XV (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny XIII (1894 - 1896) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XIII (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny XII (1894 - 1896) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XII (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny XVI (1894 - 1896) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XVI (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny XXI (1896 - 1898) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XXI (1896 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny XX (1896 - 1898) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XX (1896 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny XIX (1894 - 1896) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XIX (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny X (1894 - 1896) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny X (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek budynek gospodarczy z garażami (1894 - 1920) pełniący funkcję garaż w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek gospodarczy z garażami (1894 - 1920) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek garaż posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek pawilon szpitalny XVII (1896 - 1898) pełniący funkcję pawilon szpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku pawilon szpitalny XVII (1896 - 1898) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek pawilon szpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek wieża ciśnień (1894 - 1896) pełniący funkcję wieża ciśnień w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku wieża ciśnień (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek wieża ciśnień posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek ogrodzenie (1894 - 1920) pełniący funkcję mur/ogrodzenie w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku ogrodzenie (1894 - 1920) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mur/ogrodzenie posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek stacja transformatorowa (1894 - 1920) pełniący funkcję trafostacja w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku stacja transformatorowa (1894 - 1920) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek trafostacja posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek park (1894 - 1920) pełniący funkcję park w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku park (1894 - 1920) to , a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek park posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek cmentarz (1894 - 1920) pełniący funkcję cmentarz przyszpitalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku cmentarz (1894 - 1920) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz przyszpitalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek zespół murów obronnych (2. ćw. XIV w.) pełniący funkcję zespół - mur obronny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku zespół murów obronnych (2. ćw. XIV w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - mur obronny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek folwark (data nieznana) pełniący funkcję zespół - folwark w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku folwark (data nieznana) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek zespół - folwark posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Skarszewska .

Zabytek dwór (2. poł. XVIII w.) pełniący funkcję dwór w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dwór (2. poł. XVIII w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek dwór posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Skarszewska .

Zabytek budynek mieszkalny (1894 - 1896) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku budynek mieszkalny (1894 - 1896) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Skarszewska .

Zabytek wozownia (1894 - 1920) pełniący funkcję wozownia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku wozownia (1894 - 1920) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek wozownia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek obora (3. ćw. XIX w.) pełniący funkcję obora w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku obora (3. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek obora posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek stodoła (1894 - 1920) pełniący funkcję stodoła w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku stodoła (1894 - 1920) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek stodoła posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek spichlerz (1894 - 1920) pełniący funkcję spichlerz (folwarczny/chłopski) w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku spichlerz (1894 - 1920) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek spichlerz (folwarczny/chłopski) posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek Stare Miasto (XIII - XIV) pełniący funkcję miasto w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku Stare Miasto (XIII - XIV) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek miasto posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Zabytek mleczarnia (1906 - 1907) pełniący funkcję mleczarnia w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku mleczarnia (1906 - 1907) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek mleczarnia posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Cypriana Kamila Norwida .

Zabytek kasyno oficerskie (1878 - 1881) pełniący funkcję kasyno w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku kasyno oficerskie (1878 - 1881) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neogotycki. Zabytek kasyno posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Jana III Sobieskiego .

Zabytek dom (1929 r.) pełniący funkcję budynek mieszkalny w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dom (1929 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na eklektyczny. Zabytek budynek mieszkalny posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Marsz. Józefa Piłsudskiego .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Wojciecha (1936 - 1939) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Wojciecha (1936 - 1939) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na modernistyczny. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Pomorska .

Zabytek synagoga, ob. dom handlowy Rolnik (1849 r.) pełniący funkcję synagoga w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku synagoga, ob. dom handlowy Rolnik (1849 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na klasycystyczny. Zabytek synagoga posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Rycerska .

Zabytek ratusz miejski (1. poł. XIX w.) pełniący funkcję ratusz w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku ratusz miejski (1. poł. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na neorenesansowy. Zabytek ratusz posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Rynek .

Zabytek kamienica (3. ćw. XIX w.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku kamienica (3. ćw. XIX w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Rynek .

Zabytek kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. św. Katarzyny (1802 r.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki parafialny pw. św. Katarzyny (1802 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Tczewska .

Zabytek kościół parafialny pw. św. Mateusza (XIV w.) pełniący funkcję kościół w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku kościół parafialny pw. św. Mateusza (XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kościół posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica gen. Józefa Hallera .

Zabytek dom (1880 r.) pełniący funkcję kamienica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku dom (1880 r.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek kamienica posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica gen. Józefa Hallera .

Zabytek relikt piwnic (1. poł. XIV w.) pełniący funkcję piwnica w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku relikt piwnic (1. poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na gotycki. Zabytek piwnica posiada przybliżony adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Rynek .

Zabytek Baszta Młyńska (1. poł. XIV w.) pełniący funkcję baszta w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku Baszta Młyńska (1. poł. XIV w.) to ceglane, a styl architektoniczny został określony na nieznana. Zabytek baszta posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica Wodna .

Zabytek cmentarz żydowski z aleją (poł. XIX w.) pełniący funkcję cmentarz żydowski w rejestrze zabytków jest obecnie jedną z atrakcji turystycznych na terenie gminy Starogard Gdański (gm. miejska). Materiał budowlany zabytku cmentarz żydowski z aleją (poł. XIX w.) to , a styl architektoniczny został określony na . Zabytek cmentarz żydowski posiada dokładny adres lokalizacji, określony na województwo pomorskie powiat starogardzki gmina Starogard Gdański (gm. miejska) miejscowość Starogard Gdański ulica .

Materiał do opracowania tego tekstu, został zaczerpnięty z wybranych haseł tematycznych z publikacji Encyklopedia Przyroda i Technika Zagadnienia wiedzy współczesnej pod redakcją prof. dr Józef Hurwic wydaną przez wydawnictwo Wiedza Powszechna.

© 2023 mobo.blog
info@mobo.blog

Menu
Najnowsze wiadomości
Najnowsze kategorie
Regulaminy i zasady