(c) Newseria

Rolnicy coraz chętniej korzystają z odnawialnych źródeł energii. Ubezpieczenia takich instalacji mogą być dodatkiem do polisy rolnej

Newseria  •  24.01.2022 • @Facebook@Twitter@Linkedin@Pinterest@WhatsApp

Panele fotowoltaiczne na dachach to coraz częstszy widok na polskiej wsi. Rolnicy coraz chętniej korzystają z rozwiązań OZE, w czym pomaga m.in. możliwość uzyskania dofinansowania z programu Agroenergia. Eksperci ubezpieczeniowi radzą, by tego typu instalacje włączyć w zakres posiadanej polisy. Ochrona ubezpieczeniowa zadziała m.in. w przypadku przepięcia czy zniszczenia paneli na skutek gradu lub wichury. Zmiany klimatu i związane z nimi gwałtowne zjawiska pogodowe pozostają główną kategorią ryzyk w rolnictwie i ten trend będzie się utrzymywać.

W ciągu 10 lat spadła liczba gospodarstw rolnych w Polsce i ich średnia wielkość. Tylko 30% z nich utrzymuje się głównie z działalności rolniczej

Przyczepa samochodowa Neptun N7-263 rtr z burtami 40 cm oraz resorem i amortyzatorem

Przyczepka samochodowa dwuosiowa Neptun N7-263 2 rt z plandeką na kategorię b prawa jazdy

- Ubezpieczenia gospodarstw rolnych to dynamiczna część rynku, w której pojawia się coraz więcej rozwiązań dedykowanych nowym technologiom i odnawialnym źródłom energii, jak np. instalacje fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne. Poza typowymi ryzykami, które są związane ze zdarzeniami naturalnymi, takimi jak burze, wiatr czy grad, ubezpieczane są dziś również zdarzenia takie jak przepięcie czy utrata energii - wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w TU Compensa SA.

Eksperci rynku energetycznego podkreślają, że technologie OZE mają największy potencjał rozwoju właśnie na obszarach wiejskich. Rząd zapowiada nowe rozwiązania, które mają sprawić, że wykorzystanie biomasy, fotowoltaiki czy innych bezemisyjnych źródeł będzie jak największe. Nad rekomendacjami w tym zakresie pracuje zespół roboczy złożony z ekspertów resortu rolnictwa oraz klimatu i mają one być przedstawione jeszcze w grudniu.

Można więc oczekiwać, że zainteresowanie rolników inwestowaniem w różnego typu mikroinstalacje będzie rosło. Jak wskazuje raport URE, w ubiegłym roku w Polsce energia elektryczna była wytwarzana w niemal 460 tys. mikroinstalacji, a łączna moc zainstalowana wynosiła ponad 3 GW. Niemal 100 proc. stanowiły panele fotowoltaiczne.

Tego typu instalacje są narażone na zniszczenia podobnie jak inne elementy budynków i podobnie jak one mogą podlegać ubezpieczeniom. Na nieco innych zasadach chronione są panele montowane na dachach budynków, a na innych instalacje wolnostojące. W tym pierwszym przypadku jest to element budynku i ubezpieczony powinien zwiększyć jego wartość o wartość paneli. Urządzenia, które stoją bezpośrednio na ziemi, są traktowane jako osobna budowla podlegająca odrębnemu ubezpieczeniu. 

- Dziś rolnik może ubezpieczyć praktycznie każdy rodzaj mienia. Począwszy od budynków, które wchodzą w skład obowiązkowych ubezpieczeń, poprzez mienie ruchome, czyli ruchomości domowe i inne ruchomości znajdujące się na terenie gospodarstwa rolnego - po maszyny, sprzęt rolniczy, zwierzęta czy ziemiopłody znajdujące się w magazynach - wymienia ekspert Compensy. - Rolnik może ubezpieczyć także nowoczesne technologie, np. z zakresu OZE, które są objęte specjalnym ubezpieczeniem od chociażby przepięcia.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2003 roku rolnicy posiadający gospodarstwo o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha mają obowiązek ubezpieczenia budynków rolniczych od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz wykupienia obowiązkowej polisy OC, która zabezpiecza rolnika, mieszkającą z nim rodzinę i wszystkich tych, którzy pracują w gospodarstwie rolnym.

Właściciele gospodarstw, którym zależy na większej ochronie lub chcą zabezpieczyć się przed skutkami coraz gwałtowniejszych zjawisk pogodowych, mają do wyboru szereg opcji dodatkowych. Co istotne, wszystko to rolnik może ubezpieczyć na jednej polisie, łączącej ubezpieczenie dobrowolne i obowiązkowe w zakresie majątkowym i osobowym.

- Wypłaty odszkodowań w ubezpieczeniach rolnych są najczęściej związane ze zjawiskami naturalnymi. I tu obserwujemy, że te zjawiska są coraz bardziej gwałtowne. Mamy coraz silniejsze opady, coraz gwałtowniejsze wichury, coraz większe lokalne podtopienia - wymienia Andrzej Paduszyński.

Opublikowany w 2019 roku raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pokazuje, że ekstremalne warunki pogodowe, takie jak powodzie, susze i fale upałów, z każdym rokiem osiągają poziom nienotowany dotychczas w Europie. To zaś zły prognostyk dla rolnictwa, które jest jednym z sektorów najbardziej narażonych na ich skutki.

Unijna agencja wskazuje, że zmiany klimatu już w tej chwili są mocno odczuwalne dla rolników i sektora rolnego, a prognozy wskazują, że do 2050 roku plony upraw takich jak pszenica, kukurydza i burak cukrowy mogą spać w Europie nawet o 50 proc., co spowoduje znaczny spadek dochodów gospodarstw rolnych. Według EEA w niektórych częściach Europy produkcja roślinna i hodowlana będzie musiała zostać całkiem zarzucona ze względu na nasilone efekty zmiany klimatu (Climate change impacts and adaptation in the agricultural sector in Europe).

Wpływ gwałtownych zjawisk pogodowych na sektor rolnictwa podkreśla też przyjęta w 2019 roku Polityka ekologiczna Polski do 2030 roku. Scenariusze klimatyczne dla Polski pokazują, że w tej dekadzie powszechne staną się coraz częstsze i dłuższe fale upałów. Równie dotkliwe mogą być krótkie, ale bardzo intensywne opady deszczu, powodujące lokalne zalania i podtopienia. Kolejnym problemem jest też susza, która w Polsce pojawia się już co roku, wywołując wielomiliardowe straty po stronie rolników i hodowców.

- Oczywiście nie można zapominać o tym, co trapiło rolnictwo od zawsze, czyli o pożarach. Tych jest bardzo wiele i to też jest istotne zagrożenie, o którym trzeba pamiętać - mówi Andrzej Paduszyński.

Z danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że liczba pożarów sukcesywnie rośnie - w 2019 roku w polskim rolnictwie odnotowano 38,3 tys. pożarów, podczas gdy rok wcześniej było ich o prawie 8 tys. mniej. Blisko 3 tys. takich incydentów dotyczyło budynków rolniczych, a 6,5 tys. - upraw i maszyn rolniczych. Do wielu takich zdarzeń dochodzi w okresie żniw, szczególnie jeśli towarzyszy im susza.

Polisa dla rolnika zawiera także obowiązkowe OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. W ramach produktów dobrowolnych w Compensie rolnik może to OC rozszerzyć również na życie prywatne. Dodatkowo oferowane jest mu również assistance dla rolnika obejmujące m.in. pomoc medyczną czy informatyczną. SZUKAJ WIADOMOŚCI BIZNES OCHRONA ŚRODOWISKA SEKTOR ROLNICZY GOSPODARSTWA ROLNE UBEZPIECZENIA DLA ROLNIKÓW ZMIANY KLIMATU SUSZA ROLNICTWO SEKTOR UBEZPIECZEŃ OZE AGROENERGIA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OZE W ROLNICTWIE KALKULATOR VAT ★ Obserwuj Google News ★Najnowsze wiadomości ⥂TRANSKRYPCJA WYPOWIEDZI

Imię i nazwisko: Andrzej Paduszyński
Stanowisko: dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych
Firma: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Treść wypowiedzi:

N: Co dziś rolnik może ubezpieczyć?

Dziś praktycznie rolnik może ubezpieczyć każdy rodzaj mienia, począwszy od budynków, które oczywiście wchodzą w skład obowiązkowych ubezpieczeń, przez każdy inny rodzaj mienia ruchomego, czyli ruchomości domowe, inne ruchomości znajdujące się na terenie gospodarstwa rolnego, maszyny, sprzęt rolniczy, zwierzęta, ziemiopłody znajdujące się w magazynach, ale również może ubezpieczyć nowoczesne technologie takie jak OZE, które objęte są specjalnym ubezpieczeniem, np. od przepięcia. To wszystko rolnik może ubezpieczyć na jednej polisie, Compensa również ma taką polisę, która łączy wszystkie ubezpieczenia, i obowiązkowe i dobrowolne, to wszystko można połączyć, więc rolnik dziś ubezpieczyć może wszystko.

N: To jakie nowe produkty pojawiają się dla tej grupy klientów?

Ubezpieczenie gospodarstw rolnych to bardzo dynamiczna część ubezpieczeń, pojawiają się nowe rozwiązania, zwłaszcza dla nowych technologii, takich jak OZE, czyli dla instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Poza normalnymi ryzykami związanymi ze zdarzeniami naturalnymi, takimi jak burze, wiatr, grad, ubezpieczane są takie zdarzenia jak przepięcie oraz utrata energii.

N: Z jakimi ryzykami najczęściej wiążą się te wypłaty, jak na to w ogóle wpływa też klimat i jak te ryzyka zmieniają się w rolnictwie?

Wypłaty odszkodowań w ubezpieczeniu rolnym najczęściej związane są ze zjawiskami naturalnymi. Obserwujemy kilka trendów, po pierwsze zjawiska naturalne są coraz bardziej gwałtowne, czyli mamy coraz silniejsze opady, coraz gwałtowniejsze wichury czy burze, coraz większe lokalne podtopienia. Drugi trend to są gwałtowne zmiany, czyli jeden rok jest bardzo suchy, następny rok jest bardzo mokry i nie można powiedzieć sobie, że coś po czymś następuje, że są zmiany ewolucyjne, to są zmiany gwałtowne, nie można tak naprawdę niczego przewidzieć. I to są rzeczy, które powodują, że tych odszkodowań jest coraz więcej właśnie z tymi ryzykami, jak my to nazywamy, katastroficznymi. Oczywiście nie należy zapominać o tym, co zawsze rolnictwo trapiło, czyli pożarami, jest ich bardzo dużo, jest ponad sto kilkadziesiąt tysięcy pożarów w Polsce rocznie, to jest liczba prawie stała, więc to jest też bardzo istotne zagrożenie, o tym musimy również pamiętać.★ Obserwuj Google News ★Najnowsze wiadomości ⥂

Przyczepa samochodowa Neptun N7-263 rtr z burtami 40 cm oraz resorem i amortyzatorem

Urządzenia polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

W Pałacu Prezydenckim eksperci odpowiadali na pytania o COVID?19

Portugalia: tysiące osób mieszka podczas pandemii na kempingach

Niemcy/ Resort zdrowia: wydano kilkadziesiąt milionów więcej certyfikatów szczepień niż dawek szczepionki

Tajlandia/ Władze: do końca roku Covid-19 ma być uznany za chorobę endemicznąInformacje publikowane w serwisie informacyjnym mobo.blog nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Publikowane na stronach serwisu informacje nie stanowią oferty.© 2022 mobo.blog • info@mobo.blog
mobo •••