(c) Newseria

Wzrost cen komplikuje realizację rozpoczętych inwestycji i prowadzenie działalności. Firmy mogą korzystać z pożyczki antyinflacyjnej ARP

Newseria  •  24.01.2022 • @Facebook@Twitter@Linkedin@Pinterest@WhatsApp

Przez galopujący wzrost cen części przedsiębiorstw brakuje kapitału na dokończenie wcześniej rozpoczętych inwestycji. Problem dotyczy zwłaszcza małych i średnich podmiotów. Dla wielu z nich realizacja wcześniej zawartych kontraktów ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych, robót czy rosnące koszty energii i gazu może oznaczać straty. Firmy, dla których inflacja stwarza problemy inwestycyjne i płynnościowe, mogą się ubiegać o pomoc w ARP, która wprowadziła do swojej oferty specjalną pożyczkę antyinflacyjną. Przedsiębiorstwa mogą pożyczyć do 10 mln zł nawet na 10 lat.

Przyczepa samochodowa Neptun N7-263 rtr z burtami 40 cm oraz resorem i amortyzatorem

Proponowane ugody z bankami znajdują akceptację niewielu frankowiczów

Otwarta bankowość staje się światowym standardem

- Inflacja wpływa na koszty prowadzonych inwestycji, chociażby poprzez wzrost cen materiałów budowlanych, robót i usług inwestycyjnych. Z drugiej strony firmy mierzą się też z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności, m.in. przez wzrost cen energii, gazu i bieżącego funkcjonowania - mówi agencji Newseria Biznes Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu ARP SA.

- Skokowy wzrost inflacji skomplikował rzeczywistość gospodarczą, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców. Ci, którzy w ubiegłym roku bądź wcześniej rozpoczęli inwestycje, napotkali duży problem dotyczący możliwości zrealizowania ich we wcześniej określonym budżecie. Mówiąc obrazowo, musieli kupić konkretne surowce do realizacji tej inwestycji, jak np. materiały budowlane, których ceny w ostatnim okresie wystrzeliły w górę. W związku z tym wcześniej założone budżety się rozjechały. I tu pojawił się problem, skąd wziąć dodatkowe finansowanie na pokrycie tej luki, która się pojawiła - mówi Konrad Trzonkowski, dyrektor zarządzający ARP SA.

Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych czy usługowych - na bazie wcześniej zawartych kontraktów - zobowiązało się do wyprodukowania albo dostarczenia na rynek konkretnych produktów i usług po wcześniej określonej cenie. Jednak skokowy wzrost inflacji spowodował, że nie mogą zrealizować tych kontraktów na wcześniej określonych warunkach bez szkody dla rentowności.

- Szereg z tych umów najprawdopodobniej zakończy się dla nich stratą - mówi Konrad Trzonkowski.

- Dlatego też firmy mogą potrzebować kapitału na dokończenie już prowadzonych inwestycji albo uzupełnienie luki obrotowej - dodaje Paweł Kolczyński.

Firmy, dla których inflacja stwarza problemy płynnościowe lub kłopoty z realizacją wcześniej zawartych kontraktów bądź rozpoczętych inwestycji, mogą ubiegać się o pomoc w Agencji Rozwoju Przemysłu, która wprowadziła do swojej oferty specjalną pożyczkę antyinflacyjną. Przedsiębiorstwa mogą pożyczyć 10 mln zł na okres nawet 10 lat, co wykracza poza rynkowe standardy. Pożyczka jest też objęta gwarancjami Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, co niweluje wymóg materialnego pokrycia zabezpieczenia pożyczki zabezpieczeniami typu hipoteka lub zastaw rejestrowy.

Jak wskazuje wiceprezes agencji, pożyczka antyinflacyjna - skierowana do przedsiębiorców z sektora MŚP - ma dwa warianty. Pierwszy to pożyczka inwestycyjna z przeznaczeniem na sfinalizowanie wcześniej rozpoczętej inwestycji. Drugi to pożyczka obrotowa na bieżącą działalność przedsiębiorcy. Co istotne, dla wniosków złożonych do 31 marca br. Agencja Rozwoju Przemysłu odstępuje od pobierania prowizji za udzielenie finansowania.

- Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z pożyczki antyinflacyjnej, muszą prowadzić działalność gospodarczą co najmniej od 30 miesięcy. Jest to wymóg Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, który zaoferował nam wsparcie gwarancyjne w tym produkcie. Przedsiębiorcy muszą także prowadzić pełną księgowość, pełną sprawozdawczość finansową, a także w miarę możliwości zagwarantować ARP obecną bądź perspektywiczną zdolność do obsługi wnioskowanego długu - wymienia dyrektor zarządzający ARP SA.

Jak podkreśla Paweł Kolczyński, w ostatnich dwóch latach pandemii COVID-19 wprowadziła ona do oferty cały wachlarz nowych rozwiązań, także w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej, ukierunkowanych na wsparcie przedsiębiorców w kryzysowych warunkach. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem - w 2021 roku ARP zanotowała w tym obszarze wzrost salda pożyczkowego o 21 proc. r/r. Ze statystyk wynika też, że w co drugim dniu roboczym ub.r. ARP udzielała finansowania wartego 4,7 mln zł, a jej doradcy tylko w ramach rozwiązań ujętych w Tarczy Antykryzysowej przeanalizowali blisko 600 wniosków, których wartość wynosiła 1,3 mld zł.

- Tarcza Antykryzysowa to bardzo szerokie spektrum produktów dopasowanych do specyfiki sytuacji. One umożliwiają realizację określonych planów inwestycyjnych w formule finansowania pożyczkowego i leasingowego. Jesteśmy tu w stanie zaoferować zarówno finansowanie od początku, jak i wejść w już istniejące finansowanie, czyli rozszyć funkcjonujące umowy np. z bankiem czy firmą leasingową. Możemy wspomóc przedsiębiorcę, realizując za niego płatności kapitałowo-odsetkowe, a następnie - już po ustabilizowaniu sytuacji - z powrotem zaszyć taką umowę i pozostawić klienta z bankiem do końca okresu obowiązywania umowy kredytowej. To jedno z ciekawszych rozwiązań, jakie trudno w tej chwili znaleźć na komercyjnym rynku finansowym - wyjaśnia dyrektor zarządzający ARP SA.

- Dysponujemy aktualnie czterema instrumentami w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej - dodaje Wojciech Miedziński, prezes spółki ARP Leasing z Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu.

W ubiegłym roku ARP Leasing wprowadziła na rynek m.in. unikalny instrument finansowy HASHREMaszyneria, w ramach którego przedsiębiorstwo może refinansować aktywne umowy leasingowe w zakresie maszyn i urządzeń, zawarte w innych komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych.

- Przedsiębiorcy mogą skorzystać z 12-miesięcznej karencji w spłacie zarówno odsetek, jak i części kapitałowej. To dla nich istotny instrument poprawy płynności - mówi Wojciech Miedziński.

Kolejny z instrumentów antykryzysowych w ofercie ARP Leasing to pożyczka na spłatę rat leasingowych. Jest przeznaczona na czasową (do 12 miesięcy) spłatę rat leasingowych w macierzystej firmie leasingowej.

- Pożyczka na spłatę rat w innych firmach leasingowych jest dedykowana także przedsiębiorcom nieprowadzącym pełnej księgowości, którzy zaciągali pierwotne zobowiązania także w walutach innych niż złotówki, co odróżnia ten instrument od innych, które posiadamy, dotyczących tylko pełnej księgowości. Pozostają oni na stałe w macierzystej firmie leasingowej, a my przez okres do 12 miesięcy na podstawie wystawianych przez nią faktur płacimy raty kapitałowo-odsetkowe. Po zakończeniu tego okresu karencji spłata rat leasingowych - i do firmy leasingowej, i do nas - jest wznawiana. Jednak aby te obciążenia dla klienta się nie kumulowały, wspólnie z firmą leasingową wydłużamy okres trwania umowy, czyli rozkładamy te obciążenia na proporcjonalny czas - wyjaśnia prezes spółki ARP Leasing z Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu.BIZNES BANKOWOŚĆ AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU PRZEDSIĘBIORCY INWESTYCJE WZROST INFLACJI MŚP POŻYCZKA ANTYINFLACYJNA ★ Obserwuj Google News ★Najnowsze wiadomości ⥂Treść wypowiedzi:

1.
Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu.

Agencja Rozwoju Przemysłu, tak jak przez rok 2020, 2021, starała się znajdować nowe instrumenty, które poprawiają sytuacje przedsiębiorców w warunkach kryzysowych, jakie funkcjonowały w minionych latach w związku z COVID-em, tym razem poszukujemy nowych rozwiązań, które mogą poprawić sytuację przedsiębiorców, czy to płynnościową, czy inwestycyjną w związku ze zjawiskiem, z jakim mamy do czynienia w naszej gospodarce, czyli inflacją. Inflacja w naturalny sposób wpływa na koszt prowadzonych inwestycji, zwiększa koszt chociażby poprzez fakt wzrostu cen materiałów budowlanych, usług inwestycyjnych, usług i robót budowlanych. Z drugiej strony przedsiębiorcy chcąc prowadzić działalność gospodarczą w dotychczasowym zakresie, spotykają się ze wzrostem kosztów prowadzenia tej działalności, chociażby koszt energii i gazu, czy też koszty bieżącego funkcjonowania. W związku z tym dostrzegliśmy, że przedsiębiorcy mogą potrzebować uzupełnienia właśnie kapitału, który jest im potrzebny bądź na dokończenie już prowadzonych inwestycji, bądź na uzupełnienie właśnie pewnej luki obrotowej w działalności bieżącej. W związku z tym oferujemy naszym klientom, potencjalnym przedsiębiorcom dwa rodzaje instrumentów, w ramach pożyczki antyinflacyjnej. Po pierwsze, to jest pożyczka inwestycyjna na dokończenie prowadzonej inwestycji, a druga to jest pożyczka obrotowa związana właśnie ze wspomnianym wzrostem kosztów funkcjonowania przedsiębiorców.

2.
Konrad Trzonkowski, dyrektor zarządzający, Agencja Rozwoju Przemysłu.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z oferty pożyczki antyinflacyjnej z gwarancją EFG muszą prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej 30 miesięcy. Jest to wymóg Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, który zaoferował nam wsparcie gwarancyjne w tego typu produkcie. Przedsiębiorcy ci muszą także prowadzić pełną księgowość, pełną sprawozdawczość finansową, a także w miarę możliwości zagwarantować Agencji Rozwoju Przemysłu obecną bądź perspektywiczną zdolność do obsługi wnioskowanego długu, wnioskowanej pożyczki. Skokowy wzrost inflacji w roku 2021 istotnie skomplikował rzeczywistość gospodarczą, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli realizację inwestycji w tymże roku, albo jeszcze w poprzednich latach, napotkali bardzo duży problem z możliwością realizacji tejże inwestycji w określonym wcześniej budżecie. Mówiąc obrazowo, realizując konkretną inwestycję musieli kupić konkretne materiały budowlane, surowce do realizacji tej inwestycji, których ceny w ostatnim okresie istotnie wzrosły, można powiedzieć, wystrzeliły. W związku z tym budżety, które zostały wcześniej założone do realizacji tych inwestycji, kolokwialnie mówiąc, rozjechały się. I pojawił się problem, skąd wziąć dodatkowe finansowanie na zrealizowanie właśnie tej luki, która pojawiła się. W przypadku podmiotów gospodarczych, które realizowały swoją działalność w normalnym obszarze, obrocie gospodarczym, czyli przedsiębiorstw handlowych, przedsiębiorstw usługowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, te przedsiębiorstwa zobligowały się, żeby wyprodukować, dostarczyć finalną usługę po ściśle określonej cenie, bardzo często na bazie wcześniej zawartych kontraktów. Także skokowy wzrost wspomnianej inflacji spowodował bardzo duże problemy z tym, żeby te kontrakty zrealizować z określoną wcześniej rentownością. Szereg z tych umów najprawdopodobniej zakończy bądź zakończyłaby się stratą. I tutaj pojawił się bardzo duży problem, skąd wziąć dodatkowe środki, żeby te materiały można było kupić po wyższych cenach. W związku z tym oferta Agencji Rozwoju Przemysłu pt. pożyczka antyinflacyjna z gwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

N: Jakie jeszcze wsparcie oferuje ARP w ramach tarczy antykryzysowej?

Jeśli chodzi o tarczę antykryzysową, jest to bardzo szerokie spektrum produktów dopasowanych do specyfiki sytuacji. W pierwszej kolejności produkty, które umożliwiają realizację określonych planów inwestycyjnych, zarówno w formule finansowania prostego, pożyczkowego, jak i w formule finansowania leasingowego. Jesteśmy tutaj w stanie zaoferować zarówno finansowanie od początku, ale jesteśmy także w stanie wejść w istniejące finansowanie, czyli mówiąc wprost, rozszyć funkcjonujące umowy, czy to z instytucją finansową, bankiem, czy firmą leasingową. Jesteśmy w stanie wspomóc w tym trudnym okresie przedsiębiorcę realizując konkretne płatności kapitałowo-odsetkowe za niego i następnie po ustabilizowaniu się już sytuacji, mówiąc wprost, zaszyć taką umowę i pozostawić już klienta ze swoim bankiem do końca trwania konkretnej umowy kredytowej, Tak że to takie z ciekawszych rozwiązań, które trudno znaleźć w tej chwili na komercyjnym rynku finansowym.

3.
Wojciech Miedziński, prezes zarządu, ARP Leasing, Grupa Agencji Rozwoju Przemysłu.

N: Na jakie wsparcie firmy mogą liczyć w ramach instrumentów finansowych ARP Leasing?

Na dzisiaj w działalności ARP Leasing możemy wyróżnić takie dwa streamy finansowania. I pierwszy z tych streamów finansowania dotyczy komercyjnego wsparcia w obszarze instrumentów tarczy antykryzysowej. I tutaj wciąż posiadamy środki i dysponujemy czterema instrumentami w ramach tarczy antykryzysowej, to jest refinansowanie środków transportu ciężkiego, refinansowanie czynnych i aktywnych umów leasingowych w innych towarzystwach i spółkach leasingowych, od tego instrumentu zaczynaliśmy w roku 2020. Drugi mamy „Maszynerię”, która została wyróżniona brandem „Turbiny polskiej gospodarki” jako unikalny instrument dla małych i średnich przedsiębiorców, w których refinansujemy z kolei maszyny, urządzenia, czyli całe kompendium sprzętu technicznego i technologicznego, również aktywnych umów, które posiadają przedsiębiorcy w innych towarzystwach i spółkach leasingowych. A refinansujemy dlatego, mówimy tutaj cały czas o płynności, że dzięki temu klienci mogą skorzystać z 12-miesięcznej karencji w spłacie, w pełnej spłacie, i odsetek, i części kapitałowej. To istotne instrumenty poprawy płynności dla przedsiębiorców. Mamy wreszcie „Maszynerię”, która może przybierać charakter leasingu nowych środków trwałych, a także odtworzeniowych, tzn. innymi słowy zamieniamy to, co stare, zużyte w firmie na to, co przy finansowanej przez nas inwestycji podniesie konkurencyjność, poprawi warunki ekologiczne, sprawi że firma będzie budowała np. drugą nogę w swojej działalności i to poprawi znacznie konkurencyjność. Wciąż mówimy o instrumentach tarczy antykryzysowej. I wreszcie czwarty instrument, zupełnie inny od pozostałych, dlatego że w przypadku tych trzech my pozyskujemy naszych klientów, tzn. budujemy portfel, zapraszamy do współpracy, zapraszamy do współpracy cross-sellowej, w ramach której oferujemy także finansowanie pożyczkowe, finansowanie faktoringowe w ramach grupy kapitałowej. I tutaj klienci muszą zdecydować się na nawiązanie stałej współpracy z nami przynajmniej na okres finansowania, ale ten czwarty instrument, o którym mówię to jest pożyczka na spłatę rat leasingowych w innych firmach leasingowych, dedykowana dla przedsiębiorców nieprowadzących pełnej księgowości, dla przedsiębiorców, którzy zaciągali pierwotne zobowiązania w innych walutach niż złotówki. A to dlatego, że pozostają oni na stałe w swojej firmie leasingowej, a my tylko przez okres do 12 miesięcy płacimy na podstawie wystawianych faktur przez macierzystą firmę leasingową raty kapitałowo-odsetkowe. A po zakończeniu okresu pożyczkowego, który de facto jest karencją dla klienta, za 12 miesięcy wznawiana jest spłata rat leasingowych i do firmy leasingowej, i do nas. Ale żeby te obciążenia dla klienta się nie kumulowały, to wspólnie z firmą leasingową, w ramach porozumienia wydłużamy okres trwania umowy leasingowej, czyli te obciążenia rozkładamy na proporcjonalny czas. I to katalog czterech podstawowych i tych głównych instrumentów tarczy antykryzysowej, które funkcjonują, na które posiadamy dedykowane środki i cały czas zapraszamy, czy bezpośrednio do nas, tutaj do centrali w Warszawie, czy do centrów obsługi przedsiębiorców, 7 centrów obsługi przedsiębiorców w największych miastach w Polsce, gdzie dyrektorzy i doradcy podpowiedzą doradcom i zaproponują finansowanie. Natomiast drugą częścią naszej działalności, która odbudowuje swoją aktywność w tym czasie postcovidowym to jest czysta działalność komercyjna. I tutaj specjalizujemy się głównie w obszarze technologicznym, nazywamy to leasingiem przemysłowym, a więc maszyny przemysłowe, ciężkie maszyny przemysłowe, całe ciągi technologiczne, linie produkcyjne, przemysł 4.0, robotyka przemysłowa, wręcz poruszamy się gdzieś w obszarze innowacyjności, kosmonautyki i innowacyjnych projektów realizowanych wspólnie z NCBiR-em. To nas bardzo interesuje, czyli te projekty, które także są dotowane, a ich wykonanie w fazie końcowej ma zastosowanie użytkowe. Mówimy tutaj o finansowaniu komercyjnym, warto też zauważyć, że mierzymy się z wyzwaniami często finansowania assetów, czyli środków trwałych, które są produkowane w pojedynczych egzemplarzach, gdzie ich wartość rezydualna końcowa jest wątpliwa, a więc rynek wtórny również jest ograniczony. My jesteśmy w stanie dzięki ocenie eksperckiej, dzięki większej dozie zaufania również dla przedsięwzięć, zaryzykować oczywiście w sposób umiarkowany i takie przedsięwzięcia finansować, często czekać wiele, wiele miesięcy na ich budowę i później razem z klientem cieszyć się z tego sukcesu, bo często są to projekty innowacyjne, nowatorskie, często nagradzane na targach, wystawach, gdzie również my z przyjemnością ten swój symbol pozostawiamy. Tak że na dzisiaj ARP Leasing w ramach pionu usług finansowych Agencji Rozwoju Przemysłu jest w pełni uniwersalną spółką komercyjną, choć nie staramy się konkurować bezpośrednio z firmami leasingowymi na rynku, a bardziej być gdzieś z boku i przyglądać się i obserwować rynek. I w sytuacji, kiedy jakiś asset będzie trudny, albo przedsiębiorca może nie będzie miał idealnej sytuacji finansowej, jak choćby z powodu sezonowości produkcji, czy choćby czasowego spadku przychodów. Wtedy jesteśmy w gotowości, zapraszamy, na pewno przyglądamy się każdemu projektowi, jesteśmy bardzo cierpliwi i dajemy przede wszystkim czas. Tzn. czas dłuższy od standardowego na rynku na spłatę swoich zobowiązań, dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do nas i do centrali i do centrów obsługi przedsiębiorców w całej Polsce.★ Obserwuj Google News ★Najnowsze wiadomości ⥂

Wirtualna Rzeczywistość polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Koraliki polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Rowery Miejskie, Cruisery polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Odkurzacze Samochodowe polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Żele polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Tabletki, Kapsułki Do Zmywarek polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)Informacje publikowane w serwisie informacyjnym mobo.blog nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Publikowane na stronach serwisu informacje nie stanowią oferty.© 2022 mobo.blog • info@mobo.blog
mobo •••